Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Profesor: Loredana Leleşan


Şcoala Gimnazială Densuş
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Cultură civică
Data: 23.03.2015
Titlul lecţiei: Proprietatea privată şi economia de piaţă
Unitatea de învăţare: Proprietatea
Scopul lecţiei: dobândirea de noi cunoştinţe privind propietatea privată şi economia de piaţă
Tipul lecţiei: mixtă
Timp: 50’

Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
1.4. Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă
2.7. Compararea formelor de proprietate specifice economiei de piaţă
4.3. Manifestarea respectului faţă de proprietate

Competenţe derivate:
C1 să definească economia de piață
C2 să identifice caracteristicile unei economii de piață
C3 să opereze corect cu noii termeni
C4 să precizeze avantajele economiei de piaţă pentru cetăţeni

Condiţii prealabile: elevii au cunoștințe anterioare despre proprietate

Metode şi procedee didactice:


observația, analiza, conversația euristică

Mijloace didactice:
manual, fişe de lucru, calculator, videoproiector

Forma de orgnizare a activităţii: frontal

Evaluare: (ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia?)


a) de conţinut: răspunsurile la întrebări, completarea ciorchinelui;
b) de utilizare a operaţiilor gândirii: efectuarea comparațiilor, argumentarea răspunsurilor;
c) evaluarea realizată de profesor: observarea sistematică, stimularea participării elevilor la
demersul didactic, deschiderea spre dialog atât între elevi cât și între elevi și profesor, analiza
răspunsurilor, aprecierea răspunsurilor corecte, notarea elevilor la sfârșitul orei.

Bibliografie:
1.Maria Liana Lăcătuș, Mihaela Penu Pușcaș, Cultură civică, manual pentru clasa a VIII – a, Editura Corint,
București.
2. https://capitalismandfriedman.wordpress.com/category/capitalism-and-freedom/
3. Dragoș Paul Aligică, Capitalismul pieței libere și alternativele sale,în Revista 22, 17.02.2009

1
Desfășurarea lecției

Evaluarea competențelor anterioare ale elevilor


competențe de evaluat:
definirea proprietăţii şi indicarea drepturilor pe care le au proprietarii
enumerarea formelor și funcțiilor proprietății
identificarea atitudinilor pe care le pot avea cetățenii față de proprietate
corelarea dreptului de proprietate cu grija faţă de lucrurile utilizate

- definiți proprietatea (...ansamblul bunurilor pe care le stăpânește o persoană, o familie sau o instituție,
ansamblul drepturilor pe care o persoană, o familie sau o instituție le are asupra unor bunuri)
- precizați tipul de regim politic care garantează dreptul la proprietate (... statul democratic)
- cum se numește documentul care garantează dreptul la proprietate (... Constituția României)
- care sunt formele proprietății (...privată (particulară) individuală și asociativă și publică (a statului)
- precizați 2 funcții ale proprietății (...asigură controlul asupra bunurilor și îi motivează pe oameni)
- dați exemplu de atitudini pozitive și negative față de proprietate (...atitudinea individuală față de
proprietate poate fi pozitivă (respect, grijă, neîncălcarea proprietății altei persoane, acțiuni de sporire a
obiectului proprietății) sau negativă (distrugere intenționată sau prin nepăsare, indiferență, furt)
- dați exemplu de un regim politic care practică deposedarea cetățenilor de bunurile lor (... comunismul -
colectivizarea)

Competență: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi capabili să definească economia de piață
P: definește economia de piață iar elevii notează:
Reprezintă un sistem economic specific unui stat democratic,care are la baza proprietatea privată
și care dă dreptul unei persoane să inițieze afaceri în scopul obținerii unui profit.(interprinzator).
P: precizează că economia de piață se bazează pe relația dintre producător și consumator, care se întâlnesc
pe piața liberă.
P: cere elevilor să explice noțiunile de producător și consumator
E: Producător este cel care produce bunuri și servicii și consumator cel care le consumă.

Competență: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi capabili să identifice caracteristicile unei
economii de piață
P: împarte elevilor o fișa nr. 1 (vezi Anexa)
P: discută cu elevii despre situația bunurilor într-un stat democratic; în urma discuțiilor concluzionează că
într-o economie de piață proprietatea este privată.
E: competează fișa primită cu termenul corect și explicația acestuia.
P: Îi solicită pe elevi să găsească o explicație pentru termenul întreprinzător
E: oferă explicații și discută cu profesorul despre libertatea pe care o au în ceea ce privește afacerile pe
care le inițază apoi completează fișa cu termenul corect și explicațiile aferente.
P: discută cu elevii despre motivele pe care le au consumatorii și întreprinzătorii
E: notează pe schemă termenul și explicația acestuia
P: discută cu elevii despre concurență.
E: notează teremenul și explicația aferentă pe fișă.
P: discută despre prețuri: cum sunt stabilite, de către cine, face comparații cu regimul comunist și
stabilirea prețurilor
E: notează pe fișă termenul: prețurile și piața liberă și explicația aferentă.
P: discută despre rolul statului în economie în statele democratice, face comparații cu statele comuniste și
tipul de economie planificată.
E: notează termenul și explicația aferentă pe fișă.

Competență: pe parcursul secvenței de învățare elevii vor fi capabili să precizeze avantajele economiei
de piaţă pentru cetăţeni
P: discută cu elevii despre avantajele economiei de piață, apoi elevii notează pe fișă concluziile:
2
E: avantaje ale economiei de piață: piața se reglează în funcție de cerere și ofertă, consumatorul și
producătorul își aleg produsele pe care vor să le comercializeze/consume, statul nu intervine în economie,
nu există reguli rigide, prețuri fixate de stat.

Realizarea feed-back-ului
I. Citiți textul de mai jos și discutați pe marginea lui. Identificați termenii – cheie și ideea pe care
o subliniază autorul.
În primul rînd, spune-ți-mi: Există vreo societate pe care o cunoașteți și care nu e lacomă?
Credeți că Rusia nu se bazeaza pe lacomie? Credeți că China nu se bazeaza pe lacomie? Ce e lăcomia?
Bineînțeles, niciunul dintre noi nu e lacom, doar celălalt e lacom. Lumea funcționează cu indivizi care își
urmăresc interesele proprii. Cele mai mari realizări ale civilizației nu au venit din birouri
guvernamentale: Einstein nu și-a construit teoria sa primind ordine de la un birocrat, Henry Ford nu a
revoluționat industria automobilului în acest fel. În singurele cazuri în care masele au scăpat de sărăcie,
singurele cazuri înregistrate în istorie sunt cele în care au avut capitalism și comerț liber. Dacă vreți să
știți unde masele o duc rău, cel mai rău, ei bine, tocmai în acele societăți care sunt departe de acest
sistem. Istoria ne arată absolut clar că nu există nicio alternativă descoperită până acum care să
îmbunătățească viața oamenilor și care să poată fi comparată cu activitățile productive care sunt
eliberate de sistemul liberei initiațiative. (https://capitalismandfriedman.wordpress.com/category/capitalism-
and-freedom/, Milton Fridman)

II.Citiți textul de mai jos și discutați pe marginea lui. Identificați termeni cheie și ideea pe care o
subliniază autorul textului.

Capitalismul este asociat, în mintea tuturor, cu ideea de competiție. Pentru unii oameni de
afaceri, competiția este justificarea oricărei ticăloșii. Pentru socialiști, este esența malefică a
capitalismului. În fapt, însă, competiția trebuie să fie văzută ca orice relație socială. Ceva pozitiv, dacă
este înțeleasă corect și bine administrată instituțional. Ceva negativ, dacă devine obscură și se sustrage
limitelor instituționale și morale. Miza înțelegerii corecte este, însă, imensă, căci toate disputele legate de
tensiunea dintre piața liberă și alternativele ei pivotează în jurul fenomenului competiției.
(...). Oamenii nu trebuie să învețe teorie economică pentru a pricepe cum funcționează și ce consecințe
are. Practica vieții de zi cu zi îi conduce la concluzii de bun-simț îin această privință. Competiția
presează firmele să fie mai eficiente și să vândă produse de calitate la prețuri mai accesibile. (...)
managerul unei piețe fără concurență poate fi suficient de mulțumit cu profitul său ca să nu vrea să mai
facă efortul de a reduce costurile sau a oferi bunuri și servicii de calitate. Când este concurență, însă,
managerii își pot pierde slujbele, proprietarii pot da faliment. (...)Cel ce câștigă este clientul. Competiția
întoarce sistemul de producție cu fața către client. De altfel, se și zice: "când există o piață competitivă,
clientul este stăpân". Prezența competiției duce la eficiență, creștere economică și servește consumatorul.
(Dragoș Paul Aligică, Capitalismul pieței libere și alternativele sale,în Revista 22, 17.02.2009)

Tema pentru acasă

Imaginați-vă că sunteți proprietarul unei fabrici. Realizați un poster în care să faceți reclamă
produsului vostru. Posterul trebuie să fie cât mai convingător pentru client.

3
Fișa lecției
Proprietatea privată și economia de piață

economia de piață reprezintă


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

caracteristicile economiei de piață

a) __________________ (______________________________________________

___________________________________________________)

b) __________________ (______________________________________________

___________________________________________________)

c) __________________ (______________________________________________

___________________________________________________)

d) __________________ (______________________________________________

___________________________________________________)

e) __________________ (______________________________________________

___________________________________________________)

f) __________________ (______________________________________________

___________________________________________________)

avantajele economiei de piață


a.

b.

c.

4
Fișă de lucru

I.Citiți textul de mai jos și discutați pe marginea lui. Identificați termenii – cheie și ideea pe care o
subliniază autorul.
În primul rînd, spune-ți-mi: Există vreo societate pe care o cunoașteți și care nu e lacomă?
Credeți că Rusia nu se bazeaza pe lacomie? Credeți că China nu se bazeaza pe lacomie? Ce e lăcomia?
Bineînțeles, niciunul dintre noi nu e lacom, doar celălalt e lacom. Lumea funcționează cu indivizi care își
urmăresc interesele proprii. Cele mai mari realizări ale civilizației nu au venit din birouri
guvernamentale: Einstein nu și-a construit teoria sa primind ordine de la un birocrat, Henry Ford nu a
revoluționat industria automobilului în acest fel. În singurele cazuri în care masele au scăpat de sărăcie,
singurele cazuri înregistrate în istorie sunt cele în care au avut capitalism și comerț liber. Dacă vreți să
știți unde masele o duc rău, cel mai rău, ei bine, tocmai în acele societăți care sunt departe de acest
sistem. Istoria ne arată absolut clar că nu există nicio alternativă descoperită până acum care să
îmbunătățească viața oamenilor și care să poată fi comparată cu activitățile productive care sunt
eliberate de sistemul liberei initiațiative. (https://capitalismandfriedman.wordpress.com/category/capitalism-
and-freedom/ Milton Fridman)

II.Citiți textul de mai jos și discutați pe marginea lui. Identificați termeni cheie și ideea pe care o
subliniază autorul textului,

Capitalismul este asociat, în mintea tuturor, cu ideea de competiție. Pentru unii oameni de
afaceri, competiția este justificarea oricărei ticăloșii. Pentru socialiști, este esența malefică a
capitalismului. În fapt, însă, competiția trebuie să fie văzută ca orice relație socială. Ceva pozitiv, dacă
este înțeleasă corect și bine administrată instituțional. Ceva negativ, dacă devine obscură și se sustrage
limitelor instituționale și morale. Miza înțelegerii corecte este, însă, imensă, căci toate disputele legate de
tensiunea dintre piața liberă și alternativele ei pivotează în jurul fenomenului competiției.
(...). Oamenii nu trebuie să învețe teorie economică pentru a pricepe cum funcționează și ce consecințe
are. Practica vieții de zi cu zi îi conduce la concluzii de bun-simț îin această privință. Competiția
presează firmele să fie mai eficiente și să vândă produse de calitate la prețuri mai accesibile. (...)
managerul unei piețe fără concurență poate fi suficient de mulțumit cu profitul său ca să nu vrea să mai
facă efortul de a reduce costurile sau a oferi bunuri și servicii de calitate. Când este concurență, însă,
managerii își pot pierde slujbele, proprietarii pot da faliment. (...)Cel ce câștigă este clientul. Competiția
întoarce sistemul de producție cu fața către client. De altfel, se și zice: "când există o piață competitivă,
clientul este stăpân". Prezența competiției duce la eficiență, creștere economică și servește consumatorul.

(Dragoș Paul Aligică, Capitalismul pieței libere și alternativele sale,în Revista 22, 17.02.2009)

5
Fișa lecției

Proprietatea privată și economia de piață

economia de piață reprezintă un sistem economic specific unui stat democratic,care are la baza
proprietatea privată și care dă dreptul unei persoane să inițieze afaceri în scopul obținerii unui profit.

caracteristicile economiei de piață


a. proprietatea privată (bunurile folosite în activitățile de producție precum și bunurile produse se
află în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice)
b. libera inițiativă (persoanele care inițiază activități economice se numesc întreprinzători; ei decid
ce, cât și cum să producă; au libertate depilină, în condițiile legii)
c. motivația economică (consumatorii doresc produse de calitate, întreprinzătorii doresc să câștige)
d. concurența (există rivalitate între producători pentru a-și atrage clienți și între consumatori pentru
a obține bunuri de calitate la prețuri avantajoase)
e. piața și prețurile libere (vânzătorii și cumpărătorii se întâlnesc pe piață; ei decid la ce preț să
vândă sau să cumpere; piața reglează activitatea economică)
f. rolul limitat al statului (statul crează cadrul legal de desfășurare a activităților economice și
sprijină activitatea economică în situații dificile; intervenția sa este limitată)

avantajele economiei de piață

a. piața se reglează în funcție de cerere și ofertă,


b. consumatorul și producătorul își aleg produsele pe care vor să le comercializeze/consume,
c. statul nu intervine în economie,
d. nu există reguli rigide,
e. prețuri fixate de stat.