Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare


----------------------------------------------------

În temeiul art.6 alin.(1) și art.30 alin.(1) din Legea nr.330/1999 cu privire la


cultura fizică și sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86,
art.399), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Mijloacele financiare provenite din vînzarea-cumpărarea terenului amplasat


în municipiul Chișinău, str. Tighina, nr. 12, cu suprafața de 5,1814 ha (numărul
cadastral 0100208.277), vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale
a culturii fizice și sportului.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\sport\redactat-sport-ro.docx