Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit


prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii privind terenul pentru construcţia Ambasadei
Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
------------------------------------------------------
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de proiectul Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul
pentru construcţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de
note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind terenul pentru construcţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica
Moldova.
3. Se aprobă semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru
construcţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe


şi integrării europene Tudor Ulianovschi

Ministrul economiei
și infrastructurii Chiril Gaburici

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului Liviu Volconovici

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\13430\13430-redactat-ro.docx