Sunteți pe pagina 1din 4

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă:

SPECIALIZAREA AGRICULTURA
Numele şi prenumele: CHIRAN AUREL

Nr. Autorii Titlul lucrării Anul Editura, ISBN, ISSN


crt. Revista,
Anale
I. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate.

II. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS
1. Gîndu Elena,
Marketing în alimentație publică și
Chiran A.,
agroturism
2013, Ed. PIM, Iași ISBN: 978-606-13-1211-5
Jităreanu A.F.
2. Chiran A., 2017, Editura Ion
Leonte Elena, Burse de mărfuri și de valori Ionescu de la Brad, ISBN 978-973-147-269-0
Jităreanu A.F. Iasi
3. Gîndu Elena,
Chiran A., Marketing agrar 2014, Ed. PIM, Iași ISBN: 978-606-13-1724-0
Jităreanu A.F.
Florea
Studii privind oferta, piaţa,
Roxana
promovarea, distribuţia şi
Ramona, 2014 - Editura Kolos,
valorificarea laptelui şi a ISBN 978-973-1810-55-3
Chiran Iaşi,
produselor lactate în zona de N-E a
Aurel, Gîndu
Româmiei
Elena,
4 Chiran A.,
2015, Editura Ion
Gîndu Elena,
Jitareanu A.
Strategii de marketing agrar Ionescu de la Brad, ISBN 978-973-147-172-3
Iasi.
F.

III. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe plan local

IV. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web.

V. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale

1. Leonte Elena, Implementing agritourism 2016 - Rev. Environmental ISSN 1582-9596


Chiran A., Miron marketing strategy as tools for Engineering and Manage-
Paraschiva the efficiency and sustainable ment Journal , Gheorghe
development of rural tourism. Asachi Technical University
of Iasi,december 2016, Vol.
15,, nr. 12, pag. 2663-2669,
2 Chiran A., Vintu Possibilities for Development of 2017 -Conference: 29th ISBN-978-0-
C.-R.; Jitareanu A.- Rural Tourism and Agro- International-Business- 9860419-7-6
F., Murariu tourism in Romania (Case Information-Management- WOS
Cornelia, Leonte Study)., Association Conference, 000410252700024
Elena, Vienna, AUSTRIA, 3-4
MAY 2017. Int Business
Informat Management
Assoc.Sustainable economic
growth, education exce-
llence, and innovation mana-
gement through vision 2020,
vols I-VII pages: 234-241.
3 Chiran A., Perju 2017 - Production and financial- Conference: 29th ISBN-978-0-
Neculai, Jităreanu economic results achieved y International-Business- 9860419-7-6
A.-F., Leonte Elena, implementing strategic Information-Management- WOS
marketing to potato cultivation Association Conference, 000410252700025
in Romania. Vienna, AUSTRIA, 3-4
MAY 2017. Int Business
Informat Management
Assoc.Sustainable economic
growth, Education
Excellence and Innovation
management through vision
2020, vols I- VII, pages:
242-248.
4 Leonte Elena, Marketing research on the 2016 – Proceedings of the 5th Conference –From
Jităreanu A.-F., evolution of domestic Review of Management and Management of
Murariu Cornelia, production fruit consuption in Economic Engineering Crisis to
Chiran A., Romania (case study in Iasi International Management. Management in a
Ungureanu G. county. Time of Crisis. 22-
24 september, 2016,
Technical University
of Cluj Napoca,
Romania. Ed.
Todesco Publishing
House, pag. 214-223
5 Vîntu C.R., Chiran Can Agritourism be a Viable 2016 - Notulae Botanicae www.notulaebotanic
A., Leonte Elena, Niche Market for the Small Horti Agrobotanici Cluj ae.roPrint ISSN
Ștefan Marcela, Romanian Fruits and Vegetables Napoca. Volume 44, Issue 2 0255-965X;
Jitea M,, Producers? pages 619-624. Electronic 1842-
4309, ).
DOI:10.15835/nbha4
4210570
6. Chiran A., Elena Efficiency opportunities for the 2016, Lucrări ştinţifice ISSN 1453-1410,
Gîndu, Jităreanu A. agrotouristic activities in Management agricol, pag. 235-
F., Vîntu, Bucovina (case study in Vama, USAMVB Timişoara , seria 244.
C.R.,Ciornei Suceava County). I, vol. XVIII (1), ,
Liliana
VI Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate în baze de date internaţionale
1. Chiran A., Gîndu Aspects on the influence of 2014, Analele Universitatii ISSN 1224-6255
Elena, Jităreanu european funds on development din Oradea, Fascicola
A.F., Ungureanu G., and efficiency of agricultural Ecotoxicologie, zootehnie şi
Drobotă B., units (case study S.C. Premeta-- tehnologii de industrie
Cîmpanu M. B. lica s.r.l. Botoșani - part I) alimentară, vol XIII:B,
Editura Universitatii din
Oradea
2. Chiran A., Gîndu Issues regarding agriculture 2014, Rev. Lucrări ştiinţifice ISSN 1454-7414
Elena, Ungureanu development in Botosani county USAMV Iaşi, seria
G., Jităreanu A.F. after accession to the European Agronomie, vol. 57, nr. 1
Union
3. Chiran A., Gîndu Study on promoting companies 2014, Cercetări Agronomice ISSN 0379-5837
Elena, Jităreanu in the production of wine from în Moldova, Vol. XLVII, No.
A.F., Apetre M.O. iasi country by implementing 4 (160)/2014, Iaşi
online marketing (case study)
4. Jităreanu A.F., Rational and emotional 2014, Bulletin of University ISSN 1843-5254
Gîndu Elena, advertising for food products on of Agricultural Sciences and
Chiran A., Drobotă the romanian market Veterinary Medicine Cluj-
Benedicta Napoca – Horticulture
5. Chiran A., Gîndu Purchase and consumption 2014, Bulletin of University ISSN 1843-5254
Elena, Jităreanu behavior, distribution and sales of Agricultural Sciences and
A.F. strategies for bakery products Veterinary Medicine Cluj-
(case study in Iasi stores) Napoca – Horticulture
6. Gîndu Elena, Issues on the influence of 2014, Analele Universitatii ISSN 1224-6255
Chiran A., european funds on development din Oradea, Fascicola
Jităreanu A.F., and efficiency of agricultural Ecotoxicologie, zootehnie şi
Drobotă Benedicta, units (case study at S.C. tehnologii de industrie
Ungureanu G., PremetalicaS.R.L. Botoșani - alimentară, vol. XII:B,
Cîmpanu M.B. part ii) Editura Universitatii din
Oradea
7. Gîndu Elena, Instruments and mechanisms for 2014, Analele Universitatii ISSN 1224-6255
Drobotă Benedicta, financing the romanian din Oradea, Fascicola
Chiran A., agriculture (case study on Ecotoxicologie, zootehnie şi
Jităreanu A.F., farmers’ perception in the south tehnologii de industrie
Iuroaia G. of Galaţi county) alimentară, vol. XIII A,
Editura Universitatii din
Oradea
8. Jităreanu A.F., Marketing study on wine 2014, Rev. Lucrări ştiinţifice ISSN 1454-7414
Chiran A., Gîndu consumers behavior from Iaşi USAMV Iaşi, seria
Elena Agronomie, vol. 57 nr. 1
9. Chiran A., Dima Evolution of the agricultural 2013, Analele Universitatii ISSN 1224-6255
F.M., Gîndu Elena, production in galati countyafter din Oradea, Fascicola
Jităreanu A.F., romania’s accesion to the Ecotoxicologie, zootehnie şi
Ungureanu G. European Union tehnologii de industrie
alimentară, vol XII:B,
Editura Universitatii din
Oradea
10 Chiran A., Development capabilities and 2013, Revista Lucrări ISSN 1454-7414
. Cîmpanu M.B., efficiency of agricultural ştiinţifice USAMV Iaşi,
Gîndu Elena, produc-tion in botosani county, seria Agronomie, vol. 56 nr.
Jităreanu A.F., by accessing structural funds 1
Popescu G. (case study at S.C. Agromec
Dragalina S.R.L. Botosani)

12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
VI. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate.
VII. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS.

VIII. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor.

1. Chiran A., Possibilities for 2017 -Conference: 29th


Perju Development of Rural International-Business-Infor-
Neculai, Tourism and Agro-tourism mation-Management-Associa-
Jităreanu in Romania (Case Study)., tion Conference, Vienna,
A.-F., AUSTRIA, 3-4 MAY 2017. Int
Leonte Business Informat.Manange-
Elena, ment Assoc.Sustainable
economic growth, education
exce-llence, and innovation
management through vision
2020, vols I-VII pages: 234-
241.

2017 -Conference: 29th


International-Business-
Information-Management-
Association Conference,
Vienna, AUSTRIA, 3-4 MAY
2017. Int Business Informat
Management Assoc.Sustainable
economic growth, education
excellence, and Innovation
management through vision
2020, vols I-VII pages: 234-
241.
IX. Invenţii.

X Premii, distincţii
XI Alte realizări semnificative
Membru în echipele de cercetare ale următoarelor proiecte:
Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii
culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile S.C.
NORDAGROTEHNIK S.R.L. Brăeşti, judeţul Botoşani
1.

09.05.2017

Prof. dr. Aurel Chiran