Sunteți pe pagina 1din 2

Spermatogeneza

– spermatogeneza este procesul de formare a gametilor masculini;


– la pubertate, testiculele încep sã secrete cantitãåi mari de testosteron.
Testosteronul
stimuleazã dezvoltarea unor caractere sexuale secundare, maturarea
tubilor seminiferi
æi iniåierea spermatogenezei. În tubii seminiferi, celulele germinale
primordiale se
divid mitotic si apoi se diferentiazã în spermatogonii. Dupã mai multe
mitoze , spermatogonia
produce spermatocitul primar. Spermatocitul primar (46,XY) suferã prima
diviziune de maturatie (meioza primarã) æi produce douã celule haploide
numite spermatocite
secundare (una 23,X si cealaltã 23,Y), care suferã cea de-a doua diviziune
de
maturatie (meioza secundarã) si formeazã patru celule haploide numite
spermatide.
Spermatidele suferã o serie de transformãri complexe, devenind
spermatozoizi. Procesul
se numeæte spermiogenezã.
– spermatogeneza se desfãsoarã continuu, de la pubertate pânã la
moarte, dar rata productiei
de gameti scade o datã cu înaintarea în vârstã;
– fiecare ciclu al spermatogenezei dureazã aproximativ 64 de zile: 16 zile
mitozele spermatogoniilor,
8 zile meioza primarã a spermatocitului primar, 16 zile meioza secundarã
a spermatocitului secundar æi circa 24 de zile spermiogeneza;
– numãrul mare de replicãri care preced mitozele succesive ale celulei
germinale primordiale
creste riscul de aparitie a mutatiilor în gameti.

Ovogeneza
– ovogeneza este procesul de formare si dezvoltare a ovulului, care include
meioza
ovocitelor, vitelogeneza si formarea membranelor ovulului;
– începe în perioada intrauterinã, când ovarul nu este încã diferentiat;
celulele germinale
primitive se divid mitotic de mai multe ori, formând ovogoniile; dupã a 12-
a sãptãmânã
de viaåã intrauterinã, ovogoniile se divid mitotic æi formeazã ovocitele
primare; o parte
dintre acestea încep diviziunea de maturatie, dar se opresc în profaza
primei diviziuni
meiotice pentru o lungã perioadã, care dureazã pânã la ovulatie (poate
avea loc oricând,
de la pubertate si pânã la menopauzã); stadiul în care rãmân se numeste
dictioten (între
diploten si diakinesis), fiind caracterizat prin prezenåa bivalentilor ai cãror
cromozomi
sunt partial condensati; ovocitul primar este acoperit de un strat de celule
foliculare,
constituind foliculul primordial; majoritatea foliculilor primordiali
degenereazã æi
numai putini se vor matura; la pubertate, lunar, o parte din ovocitele
primare initiazã
procesul de diferentiere , dar, de regulã, numai una va deveni ovul matur;
putin înainte
de ovulatie este definitivatã prima diviziune meioticã, rezultând celule-
fiice, diferite
prin cantitatea citoplasmaticã pe care o cotåin – ovocitul secundar (23,X)
si primul globul
polar (23,X); în momentul expulziei, ovocitul secundar se gãseæte în
metafaza II; a
doua diviziune meioticã este finalizatã în trompa lui Fallopio numai dacã
are loc fecundatia;
rezultã ovulul matur æi cel de al doilea globul polar;
– ovogeneza este discontinuã, începe în viata fetalã, urmeazã un stadiu de
latentã pânã
la ovulatiile din perioada fertilã a femeii;
– durata mare a stadiului de latentã poate creste riscul de nondisjunctie a
cromozomilor
omologi la femeile cu o vârstã mai înaintatã.

S-ar putea să vă placă și