Sunteți pe pagina 1din 4

Lista celor mai influente 100 cărți din istoria omenirii

vineri, 9 martie 2018


20:56

# Autor sau sursă Titlu Data

1 Texte clasice chinezești Yi-Jing sec. XXI î.Hr.

2 Scripturile iudaice Vechiul Testament sec. VIII-IV î.Hr.

3 Homer Iliada și Odiseea sec. VIII î.Hr.

4 Texte hinduse Upanișade sec. IX î.Hr.

5 Lao Zi Tao Te Ching sec. IV î.Hr.

6 Scripturile Avesta mileniul 1 î.Hr.


Zoroastrsmului

7 Confucius Analecte sec. V-IV î.Hr.

8 Tucidide Istoria Războiului Peloponesiac⁠(en) sec. V î.Hr.

9 Hipocrate Opere 400 î.Hr.

10 Aristotel Opere sec. al IV-lea


î.Hr.

11 Herodot Istorii sec. al V-lea î.Hr.

12 Platon Republica 380 î.Hr.

13 Euclid Elementele 280 î.Hr.

14 Theravada Scripturi Dhammapada 252 î.Hr.


budiste

15 Virgiliu Eneida 19 î.Hr.

16 Lucrețiu De Rerum Natura 55 î.Hr.

17 Philon din Alexandria Scrieri sec. I

18 Scripturile creștine Noul Testament cca. 50–100

19 Plutarh Viețile paralele 120

20 Tacit Annale 120

21 Valentinus Texte despre Gnosticism sec. al II-lea

22 Marcus Aurelius Meditații 167

23 Sextus Empiricus Scepticismul Pironian 150–210

24 Plotin Enneade sec. al III-lea

25 Augustin de Hipona Confesiuni 400


26 Scriptura musulmană Coran sec. al VII-lea

27 Moise Maimonide Ghidul rătăciților 1190

28 Texte Iudaice misticism Cabala sec. al XII-lea

29 Toma de Aquino Summa Theologiae 1266–1273

30 Dante Alighieri Divina Comedie 1321

31 Erasmus din Rotterdam Elogiul nebuniei 1509

32 Niccolò Machiavelli Principele 1532

33 Martin Luther Despre captivitatea babilonică a Bisericii 1520

34 François Rabelais Gargantua și Pantagruel 1532 și 1534

35 Jean Calvin Învățătura religiei creștine 1536

36 Nicolaus Copernicus Despre mișcările de revoluție ale corpurilor 1543


cerești

37 Michel de Montaigne Eseuri 1580

38 Miguel de Cervantes Don Quijote 1605 și 1615

39 Johannes Kepler Armonia lumii 1619

40 Francis Bacon Novum Organum 1620

41 William Shakespeare Ediția princeps a pieselor lui Shakespeare⁠(en) 1623

42 Galileo Galilei Dialog despre cele două mari sisteme ale 1632
lumii

43 René Descartes Discurs asupra metodei 1637

44 Thomas Hobbes Leviatanul 1651

45 Gottfried Leibniz Lucrări 1663–1716

46 Blaise Pascal Cugetări 1670

47 Baruch Spinoza Etici 1677

48 John Bunyan Întâmplările pelerinului în călătoria sa 1678–1684

49 Isaac Newton Principiile matematice ale filozofiei naturale 1687

50 John Locke Eseu asupra intelectului omenesc 1689

51 George Berkeley Tratat asupra principiilor cunoașterii 1710, revizuită


omenești în 1734

52 Giambattista Vico Știința. Nouă 1725, revizuită


în 1744

53 David Hume Tratat despre natura umană 1739–1740


54 Denis Diderot Encyclopédie 1751–1772

55 Samuel Johnson Dicționarul limbii engleze 1755

56 Voltaire Candide 1759

57 Thomas Paine Bunul simț 1776

58 Adam Smith Avuția națiunilor 1776

59 Edward Gibbon Istoria declinului și prăbușirii Imperiului 1776–1787


Roman

60 Immanuel Kant Critica rațiunii pure 1781, revizuită


în 1787

61 Jean-Jacques Rousseau Confesiuni 1781

62 Edmund Burke Reflecții asupra Revoluției din Franța 1790

63 Mary Wollstonecraft O revendicare a drepturilor femeii 1792

64 William Godwin Justiția Politică 1793

65 Thomas Robert Eseu asupra principiului populației 1798, revizuită


Malthus în 1803

66 George Wilhelm Fenomenologia spiritului 1807


Friedrich Hegel

67 Arthur Schopenhauer Lumea ca voință și reprezentare 1819

68 Auguste Comte Curs de filosofie pozitivă 1830–1842

69 Carl von Clausewitz Despre război 1832

70 Søren Kierkegaard Ori - ori (Enten-Eller) 1843

71 Karl Marx și Friedrich Manifestul comunist 1848


Engels

72 Henry David Thoreau Despre datoria nesupunerii civice 1849

73 Charles Darwin Originea speciilor 1859

74 John Stuart Mill Despre libertate 1859

75 Herbert Spencer Primul Principiu 1862

76 Gregor Mendel Experimente despre hibridizarea plantelor 1866

77 Leo Tolstoi Război și pace 1868–1869

78 James Clerk Maxwell Tratat de electricitate și magnetism 1873

79 Friedrich Nietzsche Așa grăit-a Zarathustra 1883–1885

80 Sigmund Freud Interpretarea viselor 1900

81 William James Pragmatism 1908


82 Albert Einstein Relativitate: Teoria Specială și Generală 1916

83 Vilfredo Pareto Mintea și Societatea 1916

84 Carl Jung Tipuri psihologice 1921

85 Martin Buber Eu și tu 1923

86 Franz Kafka Procesul 1925

87 Karl Popper Logica cercetării 1934

88 John Maynard Keynes Teoria generală a ocupării forței de muncă, 1936


a dobânzii și a banilor

89 Jean-Paul Sartre Ființa și neantul 1943

90 Friedrich Hayek Drumul către servitute 1944

91 Simone de Beauvoir Al doilea sex 1948

92 Norbert Wiener Cybernetică 1948, revizuită


în 1961

93 George Orwell O mie nouă sute optzeci și patru 1949

94 Georges Ivanovitch Poveștile lui Beelzebub nepotului său 1950


Gurdjieff

95 Ludwig Wittgenstein Investigații filozofice 1953

96 Noam Chomsky Structuri Sintactice 1957

97 Thomas Kuhn Structura revoluțiilor științifice 1962, revizuită


în 1970

98 Betty Friedan Mistica feminină 1963

99 Mao Zedong Cărticica roșie a președintelui Mao 1966


(atribuit lui) Zedong⁠(en)

100 B. F. Skinner Dincolo de libertate și demnitate 1971