Sunteți pe pagina 1din 2

Factură fiscală seria 18 MF nr. 03438985 din data de 26.03.

2018

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.


Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43 , Adresa de corespondenţă a clientului
Corp A, SECTOR 2
STRADA Fluierului Nr.: 25 Sc.: A Ap.: AP1
CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008 BUCURESTI, Cod postal: 021432
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 Lei ASOC
*Cod IBAN RO52CITI0000000725076002, COD CLIENT: 10471032

Operator de date cu caracter personal nr. 10585


Prin Punct Enel
BUCURESTI, Sos. Giurgiului nr. 127, Sect. 4
Program L-V 9:00 - 17:00
Centru informaţii clienţi Adresa: STRADA Fluierului Nr.: 25 Sc.: A Ap.: AP1,
Tel. 0800 07 08 09, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 SECTOR 2,
E-mail contacteem.ro@enel.com, www.enel.ro BUCURESTI, Cod postal: 021432
Tel. deranjamente 0800 070 888
Tel. pentru comunicare index autocitit 0800 07 08 09
Perioadă de comunicare index autocitit: Cod Client: 10471032
16 - 25 ale lunii 04 Cod(furnizor): 302 EEM
Citire de regularizare in intervalul: 16septembrie-25septembrie
Număr contract 1012-1472926-1/01.01.1950
Cod Eneltel : 104320101
Informaţii necesare plăţii
ID factură : 948207997
Factura seria 18 MF nr. 03438985/26.03.2018
Perioadă de facturare: Produse UM Valoare
17.02.18-22.03.18
1 Valoare factura fara TVA (conform "Detalii factura") lei 56,14
Mod stabilire index:
Regularizare 2 Total baza de impozitare TVA lei 54,47
Dată scadenţă: 3 TVA 19%(3=2*19%) lei 10,36
10.04.2018
4 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform "Detalii lei 66,50
factura")
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credite) lei 61,74
6 Total de plata (6=4+5) lei 128,24
7 CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 106,00
(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile următoare.)

TOTAL DE PLATĂ 128,24 lei

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de întârziere, începând cu prima
zi după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului
comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a 50 a zi de la data scadenţei.
Informaţii suplimentare
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare internă pe care o găsiţi
publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE
conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanţelor competente.
*Pentru plata facturilor puteţi alege, în funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro, inclusiv acest cont bancar.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de 66,50 Lei Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul la zi 128,24 Lei

0094820799700000000665026031810432010187 0000000000000000001282426031810432010157
Pagina 1 din 2 la factura 03438985
Factură fiscală seria 18 MF nr. 03438985 din data de 26.03.2018

Client ASOC, adresă loc consum STRADA Fluierului Nr.25 Sc.A Ap.AP1, SECTOR 2, judeţul/sectorul BUCURESTI nr.contract
1012-1472926-1, cod loc consum 104320101, cod punct de măsură RO001E104320101, nivel tensiune punct măsură Joasa tensiune, nivel
tensiune punct delimitare Joasa tensiune, tip contor Contor monofazat, serie contor 004000887220310, tip tarif CPC - JT, Perioada de
comunicare index autocitit 16 - 25 ale lunii 04, Citire de regularizare in intervalul: 16septembrie-25septembrie
Consum
Index vechi/mod Index nou/mod Cantitate mă Factor de Cantitate de
Specificaţie Perioadă consum UM Const. Corecţii Nr. de zile mediu
stabilire stabilire surată putere facturat
(kWh/zi)

Serie contor: 004000887220310; Tip contor: ACE2000 : 5/60A, 230 V

Energie activa 17.02.18-22.03.18 kWh 1 13725/telecitire 13831/telecitire 106 106 33 3.21

Preţ unitar făr


Cantitate Valoare fară Valoare TVA
Nr.crt Denumire servicii facturate Perioada de facturare U.M. ă
facturată TVA (lei) (lei)
TVA (lei/U.M.)

1 Energie activa CPC - JT total* 17.02.18-22.03.18 106,00 kWh 47,78 9,08


2 Energie activa facturata anterior**
3 Energie activa CPC - JT factura curenta 17.02.18-22.03.18 106,00 kWh 47,78 9,08
(3=1+2)***
4 Energie activa CPC - JT factura curenta 17.02.18-22.03.18 106,00 kWh 0,450800 47,78 9,08
5 Contributie pentru cogenerare factura curenta 17.02.18-22.03.18 106,00 kWh 0,011940 1,27 0,24
6 Certificate verzi factura curenta 17.02.18-22.03.18 106,00 kWh 0,046469 4,92 0,94
7 Acciza factura curenta 17.02.18-22.03.18 106,00 kWh 0,004740 0,50 0,10
8 Dobanzi penalizatoare la facturile existente 1,67 0,00
in sold la 25.03.2018 care au avut scadenta
la plata depasita (procent penalizare 0.02%/
zi)
9 Total energie activa 17.02.18-22.03.18 54,47 10,36
10 TOTAL DE PLATA FACTURA 56,14
CURENTA/LOC CONSUM
11 TOTAL DE PLATA FACTURA 66,50
CURENTA/LOC CONSUM CU TVA
12 Energie activa facturata in perioada similara 118,00 kWh
a anului precedent

Dobânzi penalizatoare
%
Număr şi data factură la care se aplică dobânzi Data scaden Valoarea facturii Perioadă calcul dobânzi Valoarea dobânzii
penalizare
penalizatoare ţei neachitate (lei) penalizatoare penalizatoare(lei)
zilnic
1 Dobanzi penalizatoare energie
2 13477497/26.11.2017 11.12.2017 60.88 11.12.2017-31.12.2017 0.02 0.24
3 13477497/26.11.2017 11.12.2017 1.49 11.12.2017-31.12.2017 0.02 0.01
4 13477497/26.11.2017 11.12.2017 1.49 31.12.2017-31.01.2018 0.02 0.01
5 13477497/26.11.2017 11.12.2017 60.88 31.12.2017-31.01.2018 0.02 0.38
6 13477497/26.11.2017 11.12.2017 60.88 31.01.2018-25.02.2018 0.02 0.3
7 13477497/26.11.2017 11.12.2017 1.49 31.01.2018-25.02.2018 0.02 0.01
8 14615666/26.12.2017 10.01.2018 1.88 10.01.2018-31.01.2018 0.02 0.01
9 14615666/26.12.2017 10.01.2018 76.37 10.01.2018-31.01.2018 0.02 0.32
10 14615666/26.12.2017 10.01.2018 1.88 31.01.2018-25.02.2018 0.02 0.01
11 14615666/26.12.2017 10.01.2018 76.37 31.01.2018-25.02.2018 0.02 0.38
12 Total dobanzi penalizatoare energie 1.67
13 Total dobanzi penalizatoare 1.67

Temei legal contribuţie cogenerare Ord.ANRE 123/2017; Temei legal certificate verzi : L134/2012, L23/2014,L122/2015, OUG
24/2017;Ord.ANRE 27,110/2017; Temei legal tarife energie electrică Ord.ANRE 50,111,112,113,121,122/2017; avize pt CPC 39,41/2017;
Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015, energie utilizată în scop comercial 2,37 lei/MWh; energie utilizată în scop
necomercial 4,74 lei/MWh; Tarif transport: 15,73 lei/MWh; Tarif servicii de sistem 13,17 lei/MWh; Tarif distributie 142,68 lei/MWh.
Alte reglementări: Ord.ANRE 9,33, 64/2014; 88,92,177/2015; 11,76/2016; 6,12,119/2017
Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada februarie - decembrie 2018: 0,346 CV/MWh.
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.02.2018: 134,3021 Lei/CV.
Începand cu 01.01.2018, tarifele reglementate au fost eliminate, conform calendarului de dereglementare aprobat de ANRE. Astfel, pentru întreg consumul (100%) de energia activă realizat începand
cu aceasta data, se aplică tariful CPC în vigoare pentru perioada 01.01.2018 - 30.06.2018.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.
** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă în ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie electrică activă şi energia electrică
activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.

Pagina 2 din 2 la factura 03438985

S-ar putea să vă placă și