Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

Bucureşti, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
FACTURA
Reg.Com: J40/9006/1999 CIF: RO 12276949
Capital Social subscris si varsat: 53.497.460 LEI Cod client: 10037638
Cod IBAN RO33 BRDE 450S V010 5961 4500
Cod SWIFT: BRDEROBU, Banca: BRD - SMCC Nr: ANB180375118
Cod IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Mun.Bucureşti
Nr. înreg. în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 18609
Dată emitere: 30.03.2018
Dată scadenţă: 14.04.2018

Client: AP DECUSARA COSTACHI


Număr contract: 26017
Adresă: STR. FLUIERULUI Nr.25A
Dată contract: 08.02.1999
Sc.A Ap.7 BUCURESTI Sector 2
Perioada de facturare: 25.02.2018 -
Cod 021432
27.03.2018
Dată aproximativă 01.05.2018 Adresă sediu: STR. FLUIERULUI Nr.25 A
Sc.A Ap.7 BUCURESTI Sector 2
a următoarei facturi: Cod 021432
Interval transmitere autocitiri: 21.04.2018- 26.04.2018
Bancă:
COD IBAN:
CIF:

Contravaloare servicii: 352,10 Sold servicii apă şi canalizare: 1.058,70


Sold alte servicii: 0,00
TVA [9%] : 20,26 Sold penalităţi de întârziere: 0,00
TVA [19%] : 24,13 Sold eşalonări 0,00
Penalităţi întârziere : 4,45 Sold TMAU: 15,38
TMAU*: 6,21 Sold precedent: 1.074,08 lei

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 407,15 lei


(detalii pe verso )
Total de plată (factura curentă + sold precedent): 1.481,23 lei

10037638ANB18000715703011800000148123
Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Daca aţi achitat integral debitele până la data primirii prezentei, vă rugăm să nu luaţi in
considerare valorile soldurilor precedente.

Penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie platită integral până la scadenţă. Neachitarea facturii atrage dupa sine penalităţi de întârziere şi sistarea furnizării serviciilor conform
Legii 241/2006.

Call Center(Non Stop)


021 207 77 77 sau *7777(apelabil din reţele Telekom,
Informaţii utile Orange şi Vodafone la tariful practicat de aceste reţele)
-data următoarei citiri: 29.05.2018
-transmiteţi indexul prin oricare dintre Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
modalităţile alăturate Centru Relaţii Clienţi şi Casierie
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 19:30

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură şi ştampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Detalii consum
Adresa punctului de consum:
STR. FLUIERULUI Nr.25A BUCURESTI 021432

Serie contor Index nou Index vechi Consum Stabilit prin Motiv* Data:
_______________________________________________________________________________________________
54083376 2.038 1.970 68 Index estimat ABS 27.03.2018

Servicii facturate Cantitate[mc] Tarif[lei] Valoare[lei] TVA[lei] Total[lei]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc) 68 3,31 225,08 20,26 245,34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii canalizare apă uzată (mc) 68 1,74 118,32 22,48 140,80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii colectare şi
transport apă meteorică (mc) 5 1,74 8,70 1,65 10,35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Contravaloare servicii: 352,10 44,39 396,49
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
din care Taxa de Reglementare Tehnică (AMRSP)(lei) 2,46

*Motiv: ABS-Client absent

TMAU=Taxa Municipală pentru Apă Uzată este colectată de Apa Nova Bucureşti S.A.
pentru şi în numele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform Hotărârii CGMB 317/2008
Valoare taxă până la data de 28.02.2018 = cantitate apă uzată (canalizare şi deversare apă pluvială)*0,05 lei/mc
Valoare taxă de la 01.03.2018 = cantitate apă uzată (canalizare şi deversare apă pluvială)*0,09 lei/mc(H.C.G.M.B. nr.
91/22.02.2018)

Tarife aprobate: Aviz A.N.R.S.C. 401984/27.01.2016


Aviz A.N.R.S.C. 426490/16.01.2017

MODALITĂŢI DE PLATĂ
* La ATM-urile (bancomatele) din reteaua extinsă a BCR sau BRD
* În unitatile BRD - Groupe Societe Generale (ghişeu, ordin de plată, robo BRD)
* La unităţile BCR
Puteţi plăti în numerar prin scanarea codului de bare de pe factură prin intermediul echipamentelor MFM&APT din reţeaua
BCR.
* Prin Internet Banking
Puteţi plăti prin internet banking/phone banking, prin modulul "PLĂŢI FACTURI", în contul BCR: RO24 RNCB 0072 0004
9145 0001 şi contul BRD-SMCC: RO33 BRDE 450S V010 5961 4500.
* Prin Serviciul Westaco Express disponibil în benzinăriile OMV - Petrom şi în magazinele Orange, pe baza prezentării
facturii
* La punctele de plată - Pay Point pe baza prezentării facturii
- Payzone pe baza prezentării facturii;
* Prin decontare automată (DEBIT DIRECT)
* În Oficiile Poştale pe baza prezentării facturii
* La casieria Apa Nova Bucuresti, în numerar sau cu cardul
* Online pe site-ul www.apanovabucuresti.ro prin intermediul Contului Online
* Prin virament bancar** in contul RO33 BRDE 450S V010 5961 4500, deschis la BRD - Groupe Societe Generale
**Pentru plăţile prin virament bancar vă rugăm să menţionaţi obligatoriu codul de client şi numărul facturii.
Client: AP DECUSARA COSTACHI
Detaliu penalităţi de întârziere

Număr Dată Bază Calcul de la Număr zile Coef. Valoare


factură factură de calcul - până la întârziere pen. penalitate
_______________________________________________________________________________________________

ANB180007157 03.01.2018 282,92 20.02.2018-22.03.2018 31 0,020 % 1,75


ANB180131269 31.01.2018 385,13 21.03.2018-22.03.2018 2 0,020 % 0,16
ANB180131269 31.01.2018 385,13 16.02.2018-20.03.2018 33 0,020 % 2,54
_______________________________________________________________________________________________
Total LEI 4,45
Client: AP DECUSARA COSTACHI
Adresa: STR. FLUIERULUI Nr.25A
Sc.A Ap.7
BUCURESTI Sector 2 Cod 021432
Cod client: 10037638
Referinţă: 900007373859

Bucureşti, 13.04.2018

Notificare de plată

Stimate client,

La data prezentei figuraţi cu un sold a carui scadenta a depasit 45 de zile in valoare de 285,57 lei.

Detalii privind componenţa soldului sunt precizate pe verso.

Ultima plată a fost înregistrată la data de 18.01.2018.

Deoarece nu aţi achitat contravaloarea serviciilor de care aţi beneficiat, vă informăm că vor fi calculate penalităţi de 0,02%
pe zi, la sumele ce au depăşit termenul prevăzut în contractul încheiat cu Apa Nova Bucureşti.

Plata sumelor restante este obligatorie şi vă rugăm să o efectuaţi în maxim 3 zile de la data expedierii acestei notificări.

Pentru confirmarea plăţii, puteţi transmite pe adresa relatii.clienti@apanovabucuresti.ro copia scanată a documentului de
plată, menţionând codul de client şi seria de identificare a facturii achitate.

ATENŢIE, vă aflaţi în situaţia sistării utilităţilor pentru neplată!

Dacă aţi achitat soldul restant înainte de primirea acestei notificări, vă mulţumim!

Societatea Apa Nova Bucuresti SA


prin împuternicit

Mihai ENEA
Director Direcţia Clienţi
AP DECUSARA COSTACHI

Număr factură Dată scadentă Sold factură (lei)

ANB180007157 18.01.2018 285,57


------------------------------------------------------------------
TOTAL: 285,57

Notă: Facturile cu acelaşi număr la care datele scadente sunt diferite se referă la Penalităţi neachitate calculate pentru
aceeaşi factură.

S-ar putea să vă placă și