Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea “Al.I.

Cuza”
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Student: Coordonator de disciplina:


Asist. Drd. Maria Berheci

Iasi-2006

1
CUPRINS:
Descrierea activitatii economico - productive a unitatii la care se realizeaza stagiul
de documentare practica;
Prezentarea compartimentului financiar – contabil al unitatii;
Organizarea, evidenta primara si contabilitatea capitalurilor;
Organizarea, evidenta primara si contabilitatea activelor imobilizate;
Organizarea, evidenta primara si contabilitatea stocurilor si productiei in curs de
executie;
Organizarea, evidenta primara si contabilitatea relatiilor de decontare cu tertii;
Organizarea, evidenta primara si contabilitatea operatiilor de trezorerie;
Organizarea, evidenta primara si contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si
rezultatelor financiare;
Lucrari contabile de inchidere a exerciiului financiar.Elaborarea situatiilor
financiare.

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L


SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI
FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA .
CAPITAL SOCIAL 10.000.000 LEI
C.U.I R 14362862
NR INREG REG. COM J 22 – 1188 - 2001

I DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO-PRODUCTIVE A UNITATII


LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE DOCUMENTARE
PRACTICA

S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES “ SRL, infiintata in anul 2001, are


ca obiect principal de activitate – fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din
materiale textile, iar ca obiect secundar de activitate: productia de tesaturi; constructii
metalice; activitati de intermedieri in comertul cu ridicata al bunurilor de consum, altele
decat cele alimentare; manipulari si depozitari; comertul cu amanuntul.
In momentul de fata, datorita investitiilor facute, societatea si-a marit numarul
salariatilor de la 40 la 70, din care: 11 indirect productivi, iar diferenta de 59 direct
productivi.
Productia realizata se distribuie, prin vanzare la diferiti clienti, dar si prin reteaua
proprie de magazine, deschisa atat in IASI cat si in BUCURESTI.

II PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI

2
FINANCIAR – CONTABIL AL UNITATII

Compartimentul financiar – contabil este condus de un contabil sef , care are ca


sarcina organizarea activitatii financiar - contabile conform legislatiei in vigoare,
inclusiv organizarea activitatii de Casa a unitatii. Toate operatiunile contabile sunt
realizate prin intermediul unui program de contabilitate, instalat pe trei calculatoare
legate in retea. Contabilul sef coopereaza cu toate celelalte compartimente din societate,
si se subordoneaza directorului general.
Activitatea financiar – contabila a societatii este organizata pe 6 module mari
dupa cum urmeaza :

Modulul casa – banca


Modulul clienti
Modulul furnizori
Modulul stocuri materiale
Modulul contabilitate
Modulul de salarii
Majoritatea documentelor se inregistreaza cel mai tarziu a doua zi de cand
s-au depus la compartimentul de contabilitate, trecand prin filiera vizei de control
financiar preventiv exercitat de contabilul sef.

III ORGANIZAREA , EVIDENTA PRIMARA SI


CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Contabilitatea capitalului social

Avand in vedere ca societatea este de tip SRL capitalul social este constituit din
parti sociale, depuse de doi asociati, Coman Iulian si Gavrilescu Stefan, in valoare
totala de 10.000.000. lei, din care 70% Coman si 30% Gavrilescu.
La infiintarea societatii au fost facute urmatoarele inregistrari:
1. inregistrarea subscrierii pe baza contractului de asociere:

456 = 1011 2.000.000 lei


Decontari cu asociatii privind capitalul Capitalul subscris nevarsat

2. In anul 2003 asociatii hotarasc majorarea capitalului social cu inca


8.000.000 lei prin depunere de numerar la casieria unitatii.
Inregistrare majorare capital social prin CASA:
3. Se inregistreaza chitanta nr.7493251 pe numele Coman Iulian
5311 = 456 5.600.000 lei

3
casa decontari cu asociatii privind capitalul
4. Se inregistreaza chitanta nr.7493252 pe numele Gavrilescu Stefan
5311 = 456 2.400.000 lei
casa in lei decontari cu asociatii privind capitalul
5. Depunerea sumei de 8.000.000 lei incasata in numerar pentru majorarea
capitalului social , la BRD IASI.
5121 = 5311 8.000.000 lei
Conturi la banci in lei Casa in lei
6.Inregistrarea capitalului social varsat in urma depunerii sumei in contul
societatii de majorare a capitalului social.

1011 = 1012 8.000.000 lei


Capital social subscris nevavarsat Capital social subscris varsat

IV ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI


CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

1. Se inregistreaza la categoria Cheltuieli de constituire taxele platite la


Registrul Comertului pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare.

201 = 5311 360.000 lei


Cheltuieli de constituire Casa in lei

2. Se inregistreaza cota de amortizare a cheltuielilor de constituire. Durata


normala de amortizare a fost stabilita la 36 luni.

6811 = 2801 10.000 lei


Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea cheltuielilor
amortizarea imobilizarilor de constituire

Contabilitatea imobilizarilor corporale

1. Societatea cumpara de la S.C. TESTER S.R.L un autoturism marca Solenta


in valoare de 175.000.000 lei (cu TVA inclus)

% = 404 175.000.000 lei


2133 147.058.824 lei
Mijloace de transport Furnizori de imobilizari
4426 27.941.176 lei

4
TVA deductibil
2. Incepand cu luna urmatoare se calculeaza si se inregistreaza pe cheltuieli
amortizarea calculata prin metoda liniara cu o durata de utilizare normata de 5 ani.

6811 = 281 2.450.980 lei


Cheltuieli de exploatare Amortizari privind
privind imobilizarile imobilizarile corporale

V ORGANIZAREA , EVIDENTA PRIMARA SI


CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI
IN CURS DE EXECUTIE

Societatea foloseste ca metoda de contabilitate a stocurilor, metoda


“inventarului permanent”.
1. Se inregistreaza Materii prime provenite din aprovizionari de la furnizorii
interni in valoare de 1.400.000 lei.
% = 401 1.666.000 lei
300 1.400.000 lei
4426 266.000 lei
2. Se inregistreaza Consemnarea operatiunii de transport efectuata de terti
pentru suma de 2.760.000 lei, care se include in costul de achizitie al materiilor prime, si
a taxei pe valoarea adaugata de 524.400 lei
% = 401 3.284.400 lei
300 2.760.000 lei
4426 524.400 lei
3. Se inregistreaza achizitia de materii prime din avansuri de trezorerie
% = 542 476.000 lei
300 400.000 lei
4426 76.000 lei
4. Pentru realizarea mat. de confectii stabilite pe luna curenta au fost scoase
din gestiunea de materiale, materiile prime necesare procesului de productie.
601 = 301 150.000.000 lei
5. Pe baza inventarului de la sfarsitul lunii se inregistreaza productia
neterminata in valoare de 325.000.000 lei.
331 = 711 325.000.000 lei
6. Se inregistreaza obligatiile la Bugetul Statului si la Bugetul Asigurarilor
sociale, calc. Pe baza fondurilor de salarii din luna.

5
645.1 = 4311 82.500.000 lei
645.2 = 4371 11.250.000 lei
645.3 = 4313 26.250.000 lei

7. Produsele finite realizate in cadrul lunii pe baza notelor de predare


intocmite de sectiile de prod. Se predau la gestiunea de produse finite.
345 = 711 900.000.000 lei
8. Societatea înregistrează achiziţionarea unui cantar electronic în valoare de
6.000.000 lei din care TVA 19%, pe baza facturii nr.4739817 din 01.07.2004.

% = 401 7.140.000 lei


furnizori
303 6.000.000 lei
materiale de natura obiectelor de inventar
4426 1.140.000 lei
tva deductibil
9. Pe baza bonului de consum , se da in folosinta cantarul electronic si
se înregistrează uzura acestuia in valoare de 4.000.000 lei.

603 = 303 4.000.000 lei


cheltuieli privind mat. de nat. obiectelor de inventar mat. de nat obiectelor de inventar

10. Societatea înregistrează achiziţionarea unui biblioraft personal pe baza


facturii nr.4739819 din 09.07.2004 in valoare de 90.000 lei de la Sedcom Libris.

% = 401 107.100 lei


604 90.000 lei
cheltuieli privind mat. nestocate furnizori
4426 17.100 lei
tva deductibila
11. Societatea înregistrează plata facturii 4739819 / 09.07.2004 din casieria
unitatii in sumă de 107.100 lei.

401 = 5311 107.100 lei


furnizori casa in lei

VI ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI


CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE
CU TERTII

6
1. Se achizitioneaza materiale consumabile conform facturii furnizorului,
Sedcom Libris nr.4817124 in valoare de 952.000 lei.

% = 401 952.000 lei


furnizori
302 800.000 lei
Materiale consumabile
4426 152.000 lei
TVA deductibil

2. Se achita prin banca cu ordin de plata valoarea facturii

401 = 5121 952.000 lei


Furnizori Conturi la banci in lei

3. Se inregistreaza valoarea apei consummate si nefacturate pana la inchiderea


lunii curente, pe baza consumului indicat de contorul care inregistreaza apa consumata si
a pretului din contract

% = 408 1.190.000 lei


605 furnizori – facturi nesosite
cheltuieli privind energia si apa 1.000.000 lei
4428 190.000 lei
tva neexigibil

4. Se inregistreaza factura nr.9491230 din data de 10.07.04 in urma vanzarii


marfii.

411 = % 14.280.000 lei


clienti 701 12.000.000 lei
venituri din vanzarea prod. finite
4427 2.280.000 lei
tva colectata
5. Se inregistreaza vanzarea marfii conform facturii nr.9431230, din data de
11.07.2004
411 = % 952.000.000 lei
701 800.000.000 lei
4427 152.000.000 lei

7
6. Concomitent se inregistreaza descarcarea din gestiune a marfii vandute
conform facturii nr.9431230, din data de 11.07.2004

711 = 345 800.000.000


7. Se inregistreaza concomitent cu factura nr 9491230 descarcarea din
gestiunea de produse finite a marfii vandute

711 = 345 12.000.000 lei

8. Se incaseaza prin banca 14.280.000 lei din factura

5121 = 411 14.280.000 lei

9. Se inregistreaza plata avansului chenzinal conform listei de avans aprox.


40% din salariul de baza

425 = 5311 150.000.000 lei


avansuri acordate personalului casa in lei

10. La data de 15 ale lunii se inregistreaza totalul salariilor brute din luna
conform statelor de salarii

641 = 421 375.000.000 lei


cheltuieli cu salariile personalului personal salarii datorate

11. Se inregistreaza retinerile din salariu


421 = % 263.325.000 lei
425 150.000.000 lei
avansuri acordate personalului
444 32.500.000 lei
impozit pe salarii
4312 35.625.000 lei
contrib.personal.pt. pensia suplim
4372 3.570.000 lei
contrib. Pers. La fondul de somaj
4314 22.570.000 lei
contrib. Angajatilor pt. Asig. Soc. de Sanatate
427 11.200.000 lei
retineri din salarii datorate tertilor
4282 7.500.000 lei

8
alte creante in legatura cu personalul

12.Se achita salariile nete datorate personalului

421 = 5311 111.675.000lei


personal salarii datorate casa in lei
10. Se inregistreaza drepturile de personal neridicate in termen

421 = 426 6.675.000 lei


personal salarii datorate drepturi de personal neridicate

13. Se inregistreaza viramentele la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


% = 5121 108.750.000 lei
4311 ct la banci in lei 82.500.000 lei
contributia unitatii la asig sociale
4313 26.250.000 lei
contrib. angajatorului la asig sociale de sanatate

14. Se compara tva colectata cu tva deductibila si se inregistreaza tva de plata

% = 4426 324.948.768 lei


4427 246.316.779 lei
4424 78.631.981 lei

VII ORGANIZAREA , EVIDENTA PRIMARA SI


CONTABILITATEA OPERATIILOR DE
TREZORERIE

1. Se inregistreaza ridicarea de numerar de la banca in vederea platii salariilor

581 = 5121 70.000.000 lei


viramente interne conturi la banci in lei

2. Se inregistreaza in casieria unitatii suma ridicata de la banca

5311 = 581 70.000.000 lei

9
casa in lei conturi la banci in lei
3. Pe baza extrasului de cont de la banca

- Se inregistreaza plata prin decontare bancara a unui furnizor din sold

401 = 5121 20.500.000 lei


furnizori conturi la banci in lei

- Se inregistreaza plata comisionului bancar

627 = 5121 1.750.000 lei


cheltuieli cu servicii bancare si asimilate conturi la banci in lei

- Se inregistreaza incasarea la sfarsitul lunii a dobanzii aferenta


disponibilitatilor din contul current.

5121 = 766 425.625 lei


conturi la banci in lei venituri din dobanzi

VIII ORGANIZAREA , EVIDENTA PRIMARA SI


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR,
VENITURILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE

1. Se inregistreaza plata in numerar a sumei de 119.000 lei pentru achizitionarea


de cafea si suc consummate la protocol

% = 5311 (casa in lei) 119.000 lei


623 100.000 lei
chelt. De protocol reclama si publicitate
4426 19.000 lei
tva deductibila

2. Se inregistreaza cheltuielile cu deplasarea efectuate cu ocazia deplasarii in alta


localitate a directorului unitatii.
542 = 5311 1500000 lei
justificarea avansului
% = 542 1.500.000 lei
625 1.000.000 lei

10
4426 190.000 lei
5311 (restituire avans nefolosit) 310.000 lei

3. Se inregistreaza pe cheltuieli contravaloarea timbrelor postale necesare


expedierii corespondentei societatii

626 = 5321 100.000 lei


chelt. Postale si taxe de telecomunicatii timbre fiscale si postale

4. Se inregistreaza impozitul pe cladiri datorat bugetului local in valoare de


1.450.000 lei

635 = 446 1.450.000 lei


chelt. Cu alte impoz.taxe si varsaminte asimilate alte impozite taxe si varsaminte asimilate

5. Se inregistreaza vanzarea unui utilaj in valoare de 9.520.000 lei

461 = % 9.520.000
7583 8.000.000
4427 1.520.000

IX LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A


EXERCITIULUI FINANCIAR. ELABORAREA
SITUATIILOR FINANCIARE

Pe baza inventarierii generale a patrimoniului se stabileste situatia faptica a


acestuia dupa care se poate face inchiderea exercitiului financiar. Se inregistreaza,
in urma valorificarii inventarului, eventualele diferente, respectiv plusurile si
minusurile de inventar, dupa care se trece la operatiunea de inchidere a lunii
curente, respectiv verificarea tuturor soldurilor conturilor din balanta de verificare
preliminara.
Dupa ce ne am asigurat ca au fost respectate toate corelatiile din balanta pe
fiecare cont in parte si intre conturi se trece la intocmirea bilantului contabil, respectiv a
anexelor acestuia.
Tot in cadrul operatiunilor de inchidere a exercitiului financiar se
determina rezervele care nu pot fi mai mari de 5% din valoarea profitului brut anual, iar
pe cumulat nu poate depasi 20% din valoarea capitalului social.
Pentru reflectarea corecta in evidenta contabila a valorii patrimoniului se
procedeaza la reevaluarea intregului patrimoniu si totodata se procedeaza la
regularizarea provizioanelor.

11
1.Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri cu contul de profit si pierderi

% = 121 1.245.425.625 lei


701 812.000.000 lei
711 325.000.000 lei
711 100.000.000 lei
766 425.625 lei
7583 8.000.000 lei

2. Se inregistreaza inchiderea cheltuielilor cu contul de profit si pierdere


121 = % 656.950.980 lei
601 150.000.000 lei
603 4.000.000 lei
604 90.000 lei
605 1.000.000 lei
623 100.000 lei
626 100.000 lei
625 1.000.000 lei
627 1.750.000 lei
635 1.450.000 lei
641 375.000.000 lei
645.1 82.500.000 lei
645.2 11.250.000 lei
645.3 26.250.000 lei
6811 2.450.980 lei
6811 10.000 lei

Functie de soldul contului 121 se calculeaza impozitul pe profit

121

operatiunea 1 operatiunea 2
1.245.425.625 lei 656.950.980 lei

sold creditor 588.474.645 lei


Profitul impozabil = profitul contabil + ch. Nedeductibile - deduceri fiscale

12
Profitul impozabil =588.474.645 lei
Procentul de impozit = 25 %

Impozit/ profit =588.474.645 X 25% = 147.118.661 lei


3.Se inregistreaza cheltuiala cu impozitul pe profit

691 = 441 147.118.661 lei


chelt.cu imp. pe profit impozit pe profit
4.Se inregistreaza inchiderea cheltuielii cu impozitul pe profit

121 = 691 147.118.661lei


profit si pierdere chelt.cu impoz.pe profit

Dupa aceasta operatiune , situatia contului “profit si pierdere “ se prezinta astfel

d 121 c

147.118.661 lei 588.474.645 lei

profit net 441.355.984 lei

4. Se inregistreaza reportarea profitului net pentru anul urmator , urmand ca dupa


sedinta AGA sa se repartizeze conform hotararii acesteia .

121 = 117 441.355.984 lei


profit si pierdere rezultaul reportat

13