Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 ADMINISTRAŢIE PAg. 3 SOCIAL PAg.

16 TIMP LIBER
Primăria comunei Persoanele din Deva şi Vremea nefavorabilă a
Râu de Mori desfăşoară comunele învecinate, adus un număr record
lucrări pentru normalizarea care trebuie să-şi de turişti la Complexul
situaţiei pe drumul întocmească o carte de Aqualand din Deva,
care duce spre identitate, pot solicita unde au avut la
staţiunea Râuşor. să fie programate online, dispoziţie toate
evitând statul la cozi. facilităţile acestuia.

Fondat de Cornel POENAR

Cetatea Deva va fi gazda unei expoziţii


dedicată iubitorilor florilor. Manifestarea
va avea loc sâmbătă, în zona de sosire
a telecabinei. /pag.16

Anul XIII • Nr. 575 • Apare 3 - 9 august 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

O jumătate de miliard Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

pe trei catarge
te face mai frumoasă!
Următorul număr al ziarului
va apărea vineri, 17 august 2018.

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI !

Completează talonul din


pagina 12 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.
/p.3 Câştigătorii din această săptămână
sunt: • HOREA PETRU din Deva
• FILIP GABRIEL din Crişcior
Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Remedii naturiste pentru
prevenirea paradontozei
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale
în întreaga lume! şi centrale Afecțiune perfidă, care nu ține cont de
vârstă, paradontoza se manifestă la nivelul
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, mucoasei gingivale și a țesuturilor de
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din 37A • Tel. 0726 871 728 susținere a dinților. În timp, poate duce la
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. distrugerea rădăcinii dinților și chiar la
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro pierderea lor. /pag. 9
2 - aDMINIstRaŢIE 3 - 9 august 2018

Primăria Râu de Mori face Bucureşci: Lucrări de


investiţii la drumuri şi
eforturi pentru repararea aducţiuni de apă potabilă
drumurilor afectate de inundaţii
n Autorităţile sunt interesate ca numărul turiştilor să crească.
Râu de Mori – Ploile pu-
ternice din ultima perioadă,
urmate de viituri de pe ver-
sanţi, au distrus drumurile
judeţene şi comunale din mai
multe localităţi ale judeţului
Hunedoara. Autorităţile lo-
cale fac eforturi deosebite
pentru restabilirea situaţiei Bucureşci – Starea dru-
de normalitate, cu toate că murilor unul dintre aspectele
vremea îngreunează foarte importante de pe cartea de
mult operaţiunile. vizită a unei comunităţi lo-
În comuna Râu de Mori, de cale. Accesul uşor spre o zonă
exemplu, mai multe drumuri sau alta se constituie deja ca
au avut de suferit din cauza o cerinţă minimă a oamenilor,
fenomenelor meteo extreme. mai ales în societatea mod- s-au mai făcut reparaţii, dar el
Cel mai afectat a fost drumul ernă. De aceea, este de apre- necesita o modernizare com-
spre staţiunea locală Râuşor, ciat efortul autorităţilor locale pletă. Este un drum foarte im-
o zonă de agrement extrem care reuşesc să atragă fi- portant pentru că leagă satele
de importantă pentru oa- nanţări pentru reparaţii sau Rovina şi Merişor”, a declarat
menii din zonă, mai ales că modernizări de drumuri, mai primarul comunei Bucureşci,
aici s-a dezvoltat, în timp, o în condiţii decente”, a de- ATV-ul. „Este extrem de im- ales că toate aceste lucrări Mircea Ghilean (foto mic).
adevărată infrastructură tur- clarat primarul comunei Râu portant şi acest pas, deoarece sunt de durată şi extrem de Un alt proiect de investiţii
istică. de Mori, Niculiţă Mang. în cazul unui accident pe costisitoare. care se desfăşoară acum pe
Implicarea autorităţilor Potrivit acestuia, pe drum munte există o posibilitate de O veste bună vine din co- raza comunei se referă la pre-
locale pentru a repara ceea sunt porţiuni care trebuie as- a veni în ajutorul victimelor muna Bucureşci, unde primă- lungirea aducţiunii de apă
ce s-a distrus a adus primele faltate, dar acum se poate astfel ca acestea să poată fi ria a predat constructorului potabilă spre cătunul Valea
rezultate pozitive, astfel că ajune la Râuşor chiar şi cu aduse până la o ambulanţă. un amplasament pentru exe- Pădurii, pe o lungime de 1,7
drumul spre Râuşor, rupt de autocarul. Primăria are în dotare un cutarea lucrărilor de modern- kilometri. Apa potabilă se
ape în trei locuri, începe să Un alt drum în atenţia au- ATV, iar dacă este nevoie el izare la drumul comunal DC aduce de la staţia de prelu-
redevină practicabil. torităţilor locale din Râu de poate fi pus la dispoziţia 15 Bucureşci-Rovina-Merişor. crare din Crişcior.
„Pot spune că acest drum, Mori este cel spre Poiana echipelor de salvatori”, a pre- „Drumul va fi modernizat În final, să mai reţinem că
care se află în administrarea Pelegii, din Masivul Retezat. cizat Niculiţă Mang. total pe o distanţă de 7 kilo- tehnologia modernă pă-
Consiliului Judeţean Hune- Drumul a fost închis încă din În ceea ce priveşte drumul metri. Este vorba de lucrări trunde acum şi în satele Bu-
doara, începe să revină la o primăvară, din cauza unor spre cabana Pietrele, pentru complexe, care ţin de infra- cureşci şi Curechiu, între cele
stare de normalitate. S-a in- surpări. Între timp, primăria moment se poate ajunge structura căii de rulare, după două localităţi urmând să fie
tervenit destul de repede şi autorităţile silvice au reuşit până la Cârnic, însă au- care se va turna astfalt. Val- montată fibră optică pe o
pentru remedierea prob- să redeschidă un sens de torităţile sunt optimiste că şi oarea proiectului se ridică la lungime de 10 kilometri, in-
lemelor apărute şi acum se mers pe care, cel puţin deo- acest aspect se va rezolva în 2,5 milioane lei. Pe acest vestiţia fiind importantă pen-
poate circula pe acest drum camdată, se poate urca cu curând. drum, vechi de peste 15 ani, tru telefonie şi internet.

Aqualand Deva, în topul preferinţelor din această vară


Î
n ultimele două săp- încălzită.
tămâni din luna iulie Clienții mai au la dispoziție
2018, Complexul Aqua- la mezanin: zonă de relaxare,
land Deva a înregistrat în- saună tunisiană, finlandeză și
casări în numerar de de relaxare; grotă salină; ca-
111.460 lei. binete de masaj, zonă terapie
cu pești exotici, sală de
Deva - Vremea capricioasă forță&fitness etc.
i-a făcut atât pe turiști cât și În prima jumătate a lunii
pe localnici, să își petreacă
august 2018, se va redeschide
timpul liber în incinta com-
și restaurantul din incintă,
plexului de piscine acoperite.
care va avea atât meniu a la
Peste 4000 de adulți și copii
s-au bucurat de facilitățile carte, cât și linie de au-
bazei de agrement, în special, toservire.
la sfârșit de săptămână. Tariful pentru adulți este
Complexul acvatic are de 45 de lei/zi sau 25 lei pen- 134/2013 a fost aprobată și de până la 1.000 lei/lună, în spectivă; copii - şcolari/preş-
şapte bazine de înot cu tru 3 ore. Copiii cu vârsta susţinerea din bugetul local al limita unui număr de 10 in- colari - care frecventează
diferite dimensiuni, atât pen- peste 3 ani, studenții, elevii și municipiului Deva a tarifului trări pe lună/persoană; copii cursurile în unităţile de în-
tru adulți cât și pentru copii, pensionarii plătesc intrare 40 de intrare la Complexul Aqua- cu handicap sau persoane cu văţământ acreditate de pe
unul dintre acestea fiind de lei/ zi sau 20 de lei pentru land Deva pentru unele cate- handicap; asistent personal/ raza municipiului Deva, în
dotat și cu instalaţie de gen- 3 ore. Copiii cu vârsta până la gorii de persoane cu însoțitor persoană cu handi- limita unui număr de 10 in-
erat valuri, tobogane, iar zona 3 ani au acces gratuit. domiciliul stabil în municipiul cap sau copil cu handicap - trări pe lună/copil.
de șezlonguri are pardoseala Reamintim că prin HCL Deva: pensionarii cu venituri doar însoțind persoana re-
3 - 9 august 2018 aCtuaLItatE - 3

O jumătate de miliard ŞTIRI LOCALE

pe trei catarge
O viitură a curmat viaţa unei femei
Vaţa de Jos - O femeie de 70 de ani din localitatea
Basarabasa, şi-a pierdut viaţa, marţi, din cauza unei vii-
turi produsă de o ploaie torenţiale de scurtă durată ce s-
nConsiliul Judeţean are în plan să monteze trei catarge cu ocazia a abătut în zona comunei Vaţa de Jos. Din cauza
Anului Centenar precipitaţiilor abundente, în comuna Vaţa de Jos apa a
intrat în mai multe gospodării şi anexe din localităţile
Prăvăleni, Ciungani şi Basarabasa, în ajutorul per-
soanelor afectate intervenind pompieri militari şi jan-
darmi din mai multe unităţi ale judeţului.

Contribuţiile sociale la Mintia


Deva - Energeticienii de la Mintia aşteaptă un răspuns
la problemele pe tema diferenţelor de salarii şi plata con-
tribuşiilor sociale. În urma discuţiilor purtate cu admi-
nistraţia CEH s-a solicitat ministerului de resort un grafic
de plată a sumelor restante la plata contribuţiilor sociale.
De asemenea, s-a cerut direcţionarea unor sume de bani
către termocentrala Mintia pentru reparaţiile necesare
la grupurile energetice", a declarat preşedintele Sindica-
tului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iştoc.

Dezinsecţie
Deva - Primăria Municipiului Deva și operatorul Ser-
viciului de Salubritate pentru activitatea de dezinfecţie,
Deva – Trei catarge înalte ficiile aduse prin perspectiva va ocupa de întreţinerea lor, dezinsecţie, deratizare vor efectua, în perioada 6-16 au-
de 25 de metri, pe care va fi mesajului istoric. „Este vorba cine va schimba steagurile gust 2018, încă o etapă a campaniei de dezinsecție prin
arborat drapelul naţional, ar de oportunitatea acestui care, inevitabil, se vor deteri- stropire din avion și terestră. De asemenea, vor fi derati-
urma să fie montate în Brad, proiect. Dacă banii s-ar fi alo- ora din cauza vremii, sunt zate zonele verzi.
Simeria şi Orăştie de către cat pentru un proiect dedicat doar câteva întrebări la care
Consiliul Judeţean Hunedoara instruirii tinerilor, cărora să li este necesar un răspuns. Restricţii în trafic
pentru a celebra, astfel, îm- se prezinte momentele prin- Din păcate, oferta culturală Deva - Traficul pe autostada A6, pe calea Lugoj –
plinirea a o sută de ani de la cipale ale Marii Uniri nu ar fi a acestui An Centenar este, nodul rutier Balinț s-a închis pentru lucrări. Pe durata
Marea Unire de la 1918. fost o problemă”, a remarcat după părerea noastră, de- restricţiilor, șoferii care circulă pe ruta Lugoj – Timișoara
Ideea este una de apreciat, consilierul judeţean Florian parte de ceea ce ar fi fost util – Arad – vama Nădlac 2 vor urca pe autostrada A1 pe la
în contexul cultivării spiritu- Toma în timpul unei şedinţe pentru oamenii simpli, pen- nodul rutier Topolovățu Mare. Cei care circulă pe ruta
lui patriotic, în special la de îndată a Consiliului tru tineri. Sunt de salutat Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva vor putea urca
tineri, problema este însă Judeţean Hunedoara. spectacolele de gală, piesele pe A1 pe la nodul rutier Traian Vuia, urmând traseul
preţul de cost al celor trei Chiar dacă reprezentanţii tematice, dar credem că mai Lugoj – DN 68A – Traian Vuia – A1.
catarge. Peste 500.000 de lei CJ Hunedoara au arătat că întâi ar trebui să ştim la ce ne
ar urma să coste această in- este vorba doar de o sumă es- raportăm. Or, aceste minime
vestiţie care, dacă lucrurile se timativă, al cărei nivel maxim elemente de istorie locală au
vor derula cu încetinitorul, ar nu va fi atins, problema cos- lipsit din programul Anului
putea fi finalizată abia la turilor rămâne. Nu poţi fi Centenar în judeţul Hune-
toamnă. acuzat de lipsă de patriotism doara. Şi poate că ar fi fost util
Proiectul a fost criticat de dacă analizezi costurile unui să ştim, printre altele, că
consilierii PNL din Consiliul proiect care prevede înălţarea primul ministru de finanţe al
Judeţean Hunedoara, care au a trei catarge aproape în României Mari a fost un
apreciat că el costă foarte toamna Anului Centenar. Cât hunedorean...
mult, în comparaţie cu bene- de mult vor fi vizibile, cine se

Programări online pentru obținerea cărţii de identitate la Deva şi în şase comune


Deva – Locuitorii muni- Deva (Cârjiţi, Certeju de Sus, caţie pentru a consulta de-
cipiului Deva şi din şase co- Brănişca, Hărău, Şoimuş şi taliile, pentru anulări sau re-
mune învecinate care vor să Veţel). programări.
obțină cartea de identitate se Scopul noii aplicaţii online Actele necesare elibe-
pot programa online, evitând este, în primul rând, cel de rarării actului de identitate
astfel cozile de la ghișeele Di- reducere a timpului de vor fi depuse în ziua şi la ora
recţiei Publice Locale de Evi- aşteptare la ghişeele Servici- rezervate prin intermediul
dența Persoanelor şi Stare ului Evidenţa Persoanelor aplicaţiei online, la sediul
Civilă Deva. Deva. Serviciului Evidenţa Per-
Programările online se fac Programarea online se soanelor Deva (Bulevardul 1
prin intermediul unei apli- face prin completarea unor Decebrie 1918, nr. 12).
caţii care este disponibilă pe date pe un formular elec- Potrivit reprezentanţilor
site-ul Primăriei Municipiu- tronic. Astfel, persoanele
Direcţiei Publice Locale de
lui Deva (www.primari- care doresc să obţină cartea
Evidența Persoanelor şi
adeva.ro), la secţiunea de identitate vor selecta, pe
“Servicii online” şi poate fi calendar, luna, data şi ora Stare Civilă Deva, termenul
utilizată atât de cetăţenii cu dorite şi vor completa nu- de eliberare a cărţii de iden-
domiciliul în municipiul mele, prenumele, CNP-ul, titate este de trei zile lucră-
Deva, cât şi de cetăţenii celor numărul de telefon şi email- toare, cu excepţia cazurilor
şase comune arondate Servi- ul. Programările pot fi efec- După confirmarea rezer- email cu un cod de acces pe în care sunt necesare veri-
ciului Evidenţa Persoanelor tuate din 20 în 20 de minute. vării, solicitantul va primi un care îl poate folosi în apli- ficări suplimentare.
4 - FRuMusEŢE 3 - 9 august 2018

Cum tratăm acneea?


D acă arătăm bine, peroxid sau acid salicilic.
atunci ne simțim Acesta este un agent antiin-
bine. O regulă ne- flamator care este foarte efi-
scrisă, dar adânc înrădă- cient și în eliminarea
cinată în conștiința bacteriilor de la suprafața
umană. Ruj, rimmel, pielii.
blush, pudră, sprâncene 4) Evitați expunerea pre-
conturate. Avem tot felul lungită la soare! Razele ultarvi-
de artificii care ne pun în olete pot stimula eritemul și
evidență trăsăturile. pot prolifera și accentua infla-
Dar ce facem atunci când mația. Indiferent dacă aveți
problemele de piele sunt atât sau nu acnee, specialiștii reco-
de accentuate încât niciun ruj mandăaplicarea unei creme cu
din lume nu ne-ar putea face factor de protecție solară
să ne simțim mai bine? Poate (minim 20), cu cel puțin 30
legume și fructe vă va ajuta să
că cea mai nocivă urmare a ac- festă ca o roșeață difuză pe usca destul de mult tenul. minute înainte de expunerea
stimulați sistemul imunitar.
neei este scăderea stimei de care se suprapun cuperoza, Apare astfel senzația de ar- la soare.
Astfel ajutăm organismul să
sine. Și pentru că cea mai bună aspectul de eczemă și pustule sură locală, de mâncărime și 5) Nu vă puneți mâna pe
facă față infecțiilor, să se recu-
atitudine în fața unei pro- (cosuri cu colecție purulentă). de disconfort. Aceste senzații față! Este una dintre reco-
pereze mai ușor și să pro-
bleme este să căutăm soluții, Factorii care favorizează sunt agravate de exfolierea in- mandările pe care insistmult
moveze sănătatea pielii.
m-am gândit sa vorbesc des- apariția coșurilor sunt: predis- tensă care apare la nivelul și pe care mi-aș dori să o
8) Faceți sport! Sportul și
pre acest subiect. Ce este ac- poziția genetică, dezechili- pielii, de aceea majoritatea înțelegeți foarte bine. Având
exercițiile fizice fac bine minții,
neea, cum apare ea și cum o brele hormonale și anumite gamelor de dermato-cosmet- acest obicei, nu numai că veți
corpului, dar și pielii. Acest
putem preveni? produse cosmetice. În general, ice conțin, pe lângă loțiunea de răspândi bacteriile de pe
obicei ne ajută să reducem
Acneea este o afecțiune a acneea este asociată cu vârsta spălat, lotiunea tonică și o mâini pe față, dar veți irita și
nivelul de stres, tendințele
pielii provocată de creșterea pubertății, însă în ultimii ani cremă hidatantă. Astfel tenul mai mult tenul iar eritemul fa-
anxioase și ameliorează circu-
secreției de sebum. Astfel po- tot mai mulți adulți se con- este hrănit în profunzime și cial va fi mult mai pronunțat.
lația sângelui în organism.
rii noștri se astupă și provoacă fruntă cu forme severe ale senzația de uscăciune dispare. 6) Evitați încărcărea tenu-
După sport sau după orice ac-
apariția petelor roșii, a bolii. Înaintea aplicării cremei se re- lui cu machiaj. În timpul unei
tivitate care implică transpi-
punctelor negre (comedoane) Deși cauzele și formele în- comandă hidratarea pielii cu acutizări, când tenul este
rație, fața și întreg corpul
sau a coșurilor cu colecție pu- tâlnite diferă de la pacient la apă din abundență sau chiar foarte înroșit iar leziunile sunt
trebuie spălate imediat.
rulentă (pustule). Sebumul și pacient, aș dori să vă îndrum pulverizarea feței cu apă ter- foarte dureroase, oricât de
celulele moarte ale pielii fa- înspre câteva obiceiuri de pre- mală, al cărui rol este de a greu ar fi, specialiștii reco-
mandă evitarea aplicării fon-
Iată, 8 obiceiuri simple,
vorizează infecția cu bacterii venție și întreținere pe care calma iritația și inflamația la îndemâna oricui.
care se infiltrează în piele, in- fiecare dintre noi ar trebui să tenului. Nu uităm de aseme- dului de ten. Dacă, însă, există
Misiunea farmacistului a
flamează foliculii pilosebacei le includem în rutina zilnică. nea să bem suficientă apă. situații în care aveți nevoie să
început să fie confundată cu
și determină apariția puntelor 1) Ne menținem tenul Acest obicei ne ajută să aplicați machiaj, recomand
imaginea unui vânzător de
negre și a coșurilor. curat, în permanență. Chiar menținem un nivel optim al utilizarea unor produse der-
medicamente. Mă uit la tinerii
dacă vă confruntați sau nu cu hidratării în straturile pro- mato-cosmetice care conțin
mei colegi și observ cum sunt
Cele mai întâlnite forme probleme ale tenului, este funde ale pielii. cât mai puțin aditivi (colo-
absorbiți în cutuma capital-
de acnee sunt: foarte important să vă spălați 3) Aplicăm produse antiac- ranți, parfumuri). Există pro-
istă, fără ca măcar să aibă vreo
a) acneea nou-născutului corect pe față, pentru a evita neice, potrivite tipului nostru duse pe bază de apă, care au o
bănuială că misiunea noastră
(neonatală) care afectează fața agravarea sau apariția unor de ten. Există numeroase pro- consistență fluidă și care nu
este, în primul rând, aceea de
bebelușului,dar mai ales obra- neplăceri. Prin spălare se în- duse antiacneice disponibile conțin uleiuri. În farmacii este
informare. Timp de atâția ani
jii, nasul și fruntea. Durează depărtează celulele moarte de în farmacii, care nu necesită disponibilă o gamă variată de
de studiu și de experiență, am
doar câteva luni și se trateaza la suprafața pielii, impuritățile, prescripție medicală. Farma- fonduri de ten dermato-cos-
acumulat informație preți-
prin măsuri de igienă locală. excesul de sebum și se curăță cistul vă poate recomanda metice, care nu agresează
oasă. Acum sunt bucuroasă că
b) acneea junvenilă este porii. Cu ce ne spălăm? Cu apă unul potrivit nevoilor dum- tenul.
pot să transmit mai departe
prezentă la aproximativ 80% călduță, nu fierbinte și cu un neavoastră. Totuși, pentru un 7) Adoptați o dietă ri-
aceste cunoștințe, atât prin
dintre adolescenți. În majori- săpun special, dermato-cos- tratament de specialitate, cel guroasă! Mulți experți spun că
produsele pe care le prepar în
tatea cazurilor se vindecă metic. mai bine este să vă adresați ciocolata, mâncarea de tip
laborator, dar și prin inter-
până la vârsta de 20 ani, fără a 2) Ne hidratăm corespun- unui medic dermatolog. De fast-food, chipsurile, brânze-
mediul cuvântului scris.
lăsa urme. zător, atât din interior cât și obicei produsele disponibile turile, făinoasele și alimentele
Vă mulțumesc pentru că ați
c) acneea rozacee apare în din exterior. Dacă deja utilizați pe piață includ în compoziția prăjite sunt factori care de-
avut răbdare și pentru că v-ați
special la femei, între 40-50 un tratament antiacneic, prob- lor un agent antibacteri- clanșează un răspuns infla-
făcut timp ca să citiți!
ani. Afectează predominant abil că ați observat că este an,care poate avea efect de us- matoriu al pielii. Așa este! Un
pomeții și nasul și se mani- destul de agresiv și că poate care a tenului, anume benzoil regim echilibrat, bogat în fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Localitatea……….................................... Tel…................................................. Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Câştigătoarele din această săptămână sunt: Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
• MARIA DUMITRA din Deva • NISTOR MĂDĂLINA-MARIA din sat Ormindea Clinica Ophtalens T
3 - 9 AUGUST 2018 OPINII - 5

PSD Hunedoara propune director


la Casa de Pensii, Guvernul... execută
P
ostul de director al
Casei Judeţene de
Pensii Hunedoara a
rămas vacant după ce Ilie
Toma (PSD) a devenit depu-
tat. Persoana care urma să
ocupe acest post, întâi de
toate trebuia să deţină
statutul de funcţionar
public.
Avocatul Cătălin Olar a re-
nunţat la calitatea de membru
al Consiliului Local Hunedoara
și s-a angajat ca și consilier ju-
ridic la Primăria Simeria, re-
cunoscând că nu ar refuza o
numire la conducerea Casei de
Pensii Hunedoara.
Total neinspirat, PSD-istul s-
a dat în vileag în data de 24
mai, când a declarat pentru
Glasul Hunedoarei că „a fost o
discuţie referitoare la o posi-
bilă numire a mea la condu-
cerea Casei Judeţene de Pensii Hunedoara a PSD pentru pos- Casei Județene de Pensii și-a că în aceeași instituție este an- va fi director?Cu cine a purtat
Hunedoara. Deocamdată sunt tul de director executiv al Casei preluat funcția. Cătălin Olar a gajată şi fiica președintelui PSD Cătălin Olar discuțiile despre
consilier juridic la Primăria Judeţene de Pensii este avo- fost propus de către Organiza- Hunedoara, Nistor Laurențiu care pomenea în interviuri?
Simeria şi dacă va veni o prop- catul Cătălin Olar. El şi-a înain- ţia Municipală Hunedoara a pe postul de șef serviciu.Între- Cine a intermediat numirea
unere pentru a merge la Casa tat ieri demisia din Consiliul PSD pentru funcţia de director bări: PSD Hunedoara face lui?
Judeţeană de Pensii, aş ac- Local Hunedoara, ca să poată executiv al Casei Judeţene de propuneri de directori și gu- Organele abilitate ar trebui
cepta-o, pentru că ar fi o provo- merge la Casa de Pensii.” Pensii Hunedoara. El este vernul îi angajează?PSD Hune- să se sesizeze? După declarați-
care pentru mine, din punct de PSD Hunedoara pune mem- membru PSD, iar din iunie doara influențează deciziile ile date în presă, președintele
vedere profesional. bri de partid in funcțiile de di- 2016 şi până acum a fost con- Guvernului?Cine a dus la Bu- PSD Hunedoara, Nistor Lau-
Vezi https://glasul-hd.ro rectori, iar Guvernul României silier local al municipiului curești propunerea și unde rențiu, i-a invitat pe cei care au
/catalin-olar-psd-renunta-la- - Ministerul Muncii se con- Hunedoara" adică, cine a dus CV-ul la Bu- făcut propunerea, dar și pe vi-
mandat-si-spera-la-sefia-cjp formează. În data de 3 iulie Vezi https://www.mesage- curești și la cine? itorul director la sediul par-
2017 Cătălin Olar și-a intrat în rulhunedorean.ro/noul-sef-al- PSD Hunedoara conduce tidului pentru o discuție.
În aceeași zi, Mesagerul pâine la... Casa de Pensii. casei-judetene-de-pensii-si-a-pr Ministerul Muncii?Pe ce criterii Printre țipete și urlete se
Hunedorean scria:„Propu- Mesagerul Hunedorean eluat-functia a fost angajat acest om?De puteau desluși cuvinte ca DNA,
nerea Organizaţiei Judeţene scria pe 4 iulie: „Noul șef al Cel mai interesant fapt este unde știau cei din PSD că Olar PUȘCĂRIE și PROȘTI.

Vizite cu duiumul, rezultate zero!


C
ea mai promovată deschis nimic, ci pur și sim- ALDE, cu intenția vădită de a
activitate a Consiliu- plu au venit, au văzut și au le mai spăla oarecum imag-
lui Județean Hune- plecat! Atât. Aceasta este inea șifonată de situația
doara și a mai-marelui principala preocupare a con- dezastruoasă în care se află
acestuia, Mircea Bobora, ducerii CJ. județul.
este vizita. Vizita investi- Ar mai fi ceva. Vizitele Rețeta este una care pare
torilor - chinezi, viet- reprezentanților guvernului să nu fie agreată de hune-
namezi,japonezi, coreeni - miniștri, secretari de stat și doreni, deoarece în campa-
ș.a.m.d. directori. Diferența este doar nia pentru alegerile parțiale
Și ne-au vizitat cu duiu- că în acest caz lipsesc de la Deva jumătate din gu-
mul! Sala frumos aranjată, stegulețele! În rest, aceeași vern a vizitat și a promis
stegulețe, amabilități, fo- poveste cu rezultat 0. orice, dar rezultatul a fost
tografii, plimbare și masă. De notat ar fi doar jenant pentru Nistor și
Apoi promovare pe internet prezența constantă a unora echipa sa.
și gata! dintre reprezentanții parla-
Totuși, nimeni nu a făcut mentului, și aici nu e vorba Grupaj realizat de
nimic, nu a investit și nu a despre cei de la PNL sau Cristian GROS
6 - SPORT 3 - 9 AUgUST 2018

FUTSAL: A fost stabilit programul Kickboxing


S
portivul devean

de la Cupa Cetăţii
Gabriel Bozan (25
de ani) sunt născut
și crescut în municipiul
Deva, dar mutat de 7 ani
la Viena, în Austria,
practicant al kickbox-in-
gului de la vârsta de 14
ani la clubul sportiv Hy-
pergym, a revenit în
România pentru a par-
ticipa la o interesantă
gala de gen.
Legitimat într-o pe-
rioadă la clubul sportiv Hy-
pergym Deva, unde s-a
pregătit alături de Mugurel
Petrutiu, Claudiu Florescu
și Gabriel Flutur, Gabriel
Bozan are până acum peste
30 de meciuri la profesion-
iști majoritatea câștigate.În
urma cu un an a luptat la
prima gala GoldenFighter
unde meciul lui a fost de-
clarat unul dintre cele mai
frumoase meciuri ale seriei.

E
chipa deveană de cabi Tel Aviv, campioana Is- Gabriel Bozan este sin-
fotbal în sală, Auto- raelului, care joacă în gru- gurul devean care pe 24
bergamo se află în pele Champions League cu
Programul Cupei Cetăţii August va face parte din
cantonament la Orăștie vechea nostră cunoştinţă vineri, 10 august lotul României care la Ma-
iar la revenirea acasă Velez Mostar, FC Berettyouj- ora 17.30: Autobergamo Deva – Maccabi Tel Aviv maia, în cadrul competiției
echipa va participa la un falu din Ungaria, care ne-a şi ora 19: Imperial Wet Miercurea Ciuc – MVFC Beretty- Gala Golden Fighter Româ-
puternic turneu în patru, învins la prima ediţie a Cupei oujfalu nia vs China va evolua sub
Cupa Cetăţii, competiție Cetăţii, şi Imperial Wet Mier- sâmbătă, 11 august culorile României.
aflată anul acesta la cea curea Ciuc, formaţie care ora 17.30: Imperial Wet Miercurea Ciuc – Maccabi Tel Organizatorul eveni-
de a treia ediţie. judecând după transferurile Aviv mentului este timişoreanul
“Nu este un turneu con- făcute se pare că va fi una ora 19: Autobergamo Deva – MVFC Berettyoujfalu Alin Fălcuşan, de la clubul
ceput de aşa natură, cu trei dintre principalele, dacă nu duminică, 12 august local Knock-Down.
echipe slabe invitate, încât să cea mai importantă rivală la ora 10.30: MVFC Berettyoujfalu – Maccabi Tel Aviv Bogdan Stoica, Andrei
îl câştige gazdele. Din contră, titlu”, a mai declarat Dorin ora 12: Autobergamo Deva – Imperial Wet Miercurea Stoica, Adrian Maxim,
avem adversari foarte puter- Popa, președintele clubului Ciuc Adrian Mitu, Cristian
nici, care să ne testeze devean. Spetcu şi Gabriel Bozan
potenţialul de joc. Vin Mac- sunt cei mai cunoscuţi
reprezentanţi ai ţării noas-
GIMNASTICĂ: Campionatele Europene de la Glasgow tre incluşi pe fight-cardul
Golden Fighter.
Selecţionata asiatică îi
dintre diagonalele integralu- va avea în ring, printre alţii,
lui de la sol. În urma pe Hao Guanghua, Chen
primelor investigaţii me- Douly, Song Shao Qiu şi
dicale, la care a fost supusă Clyde Brunswijk.
noaptea trecută, nu a reieşit În plus, va fi un meci
vreo fractură, însă recoman- pentru titlul WKF între
darea medicilor a fost să nu Cristian Milea şi Ozel
continue concursul şi să facă Mustafa.
repaus plus tratament local. „Mamaia-Constanţa de-
Îi dorim multă sănătate Anei! păşeşte toate limitele de
Suntem alături de ea!”, a in- până acum şi va găzdui
format Federaţia Română de evenimentul cu cele mai
Gimnastică. aşteptate confruntări de
Ana Maria Ocolișan s-a ac- kickboxing la nivel de top
cidentat în mod similar la internaţional. În organi-
Campionatele Mondiale de zarea Oss Fighters, Golden
gimnastică din 2015, tot la Fighter România vs China
Glasgow, echipa României de pe 24 august in piaţeta
atunci ratând calificarea la Cazino Mamaia va aduce în
Jocurile Olimpice de la Rio de faţa publicului zece meciuri
Janeiro. Acum, în aceste între echipele României şi

D
elegaţia de gim- pant la ediția din acest an nioare, legitimate la CNS condiţii, România a parti- Chinei”, a declarat Alin Făl-
naste senioare a a Campionatelor Eu- Cetate Deva! cipat la concursul senioare- cuşan.
României antre- ropene de gimnastică. ”Aseară, în timpul antre- lor programat joi, 2 august, Gala de kick-boxing
nate de Nicolae Forminte, Cu mai puţin de 48 de ore namentului oficial pe po- de la ora 21:00, doar cu Golden Fighter va fi trans-
Liliana Cosma, Adela înaintea concursului, Româ- dium, gimnasta Anamaria patru sportive Denisa Gol- misă pe posturile Digi
Popa, Florin Cotuţiu, Mar- nia a pierdut-o însă pe Ana- Ocolişan a suferit o acci- gotă, Laura Iacob, Nica Sport 2, FightBox şi
ius Vintilă au ajuns la maria Ocolişan, component dentare la gleznă, la ateri- Ivănuș și Carmen Ghiciuc. HenanTV China.
Glasgow pentru a partici- importantă a echipei de se- zarea saltului tsukahara, una (Foto: arhivă)
3 - 9 August 2018 sPORt - 7

HANDBAL FOTBAL
Nou promovata în Liga a II-

A
a de fotbal, acum Energeti-
CS Transilvania cianul Târgu Jiu (fosta ACS
Brașov a ajuns la un Șirineasa) este cea de a doua
acord cu Carmen
echipă din județ care va dis-
Cartaș (FOTO), fosta jucă-
toare a echipei naționale puta un meci oficial la finalul
a României și a formați- acestei săptămâni.
ilor Cetate Deva, Universi- “Energeticianul” va disputa
tatea Jolidon Cluj și partidele de pe teren propriu
Corona Brașov, aceasta ur- pe stadionul “Jiul” din Petro-
mând să ocupe funcția de șani care așteaptă să fie
antrenor principal al ju- omologat în aceste zile pentru
nioarelor III de la clubul organizarea de partide din cel
brașovean. de-al doilea eșalon fotbalistic
În vârstă de 33 de ani, Car- al țării. Pînă atunci echipa din
taș se va alătura la ACS Tran- Valea Jiului a întâlnit pe
silvania altor două foste mari Unirea Alba Iulia, pe care a în-
handbaliste, Simona Gogîrlă vins-o cu scorul de 2-0, prin
și Alina Șorodoc. Ultimul golurile înscrise de noii veniţi
sezon petrecut pe teren de Lăsconi şi Neacşa. În prima
fostul inter a fost 2016-2017, repriză,antrenorul celor Cris-
în tricoul Coronei, după care care am colaborat foarte bine împreună vom face o treabă EHF în anul 2016 și două tian Dulca i-a trimis în teren
a întrerupt activitatea de și cu care mă înțeleg.Sper să minunată. Are toată încred- medalii de bronz în Liga pe Moldovan – Petre, Lung,
handbalistă, devenind mă- facem lucruri frumoase îm- erea mea, iar venirea ei in Națională în 2013 și 2016. Ioniţă, Drugă - Tudorache,
mică. preună, să creștem și să echipa noastra completeaza În sezonul 2011 a fost cea Cristea, Nicoară, Alex. Dulca –
„Este o provocare pentru reușim să formăm o echipă lotul de antrenori de mare mai bună marcatoare a cam- Neagu, Lăsconi, iar în repriza
mine. Îmi doream foarte mult frumoasă și care să practice valoare de la Transilvania pionatului cu 230 de goluri secundă pentru Energeti-
să rămân în lumea handbalu- un handbal plăcut ochiului”, a Brasov”, a declarat și direc- marcate, ea repetând isprava cianul au evoluat Miron –
lui și sunt fericită că cei de la declarat noua antrenoare a torul clubului ACS Transilva- în anul 2014 când a câștigat Dragu, Iordache, Misăraş,
Transilvania s-au gândit la formației de junioare III de la nia Brașov, Marius Fetti. titlul de golgheteră cu 205 Tomozei - Enache, Stoenac,
mine și mi-au oferit această ACS Transilvania Brașov, Car- De două ori golgheter în goluri înscrise. Ionică, Cioiu - Neacşa, Lăs-
oportunitate. Sunt nerăbdă- men Cartaș. Liga Națională Carmen Car- Carmen Cartaș a evoluat coni. La finele săptămânii tre-
toare să încep și abia aștept „Mă bucur că ne-am înțe- taș, una dintre cele mai con- pentru naționala României în cute cei de la Energeticianul
să le cunosc pe fete. Mă bu- les cu Carmen. Este o per- stante jucătoare care au 31 de jocuri și a marcat 33 de trebuiau să susțină o partidă
cură și faptul că le voi avea soană extraordinară, am evoluat de-a lungul timpului goluri, în 2011a participat cu amicală cu CS U II Craiova, dar
colege pe Moni Gogîrlă și pe primit referințe foarte bune în Liga Națională, are în pal- echipa națională a României aceasta nu s-a mai disputat, la
Alina Șorodoc, două fete cu despre ea și sunt convins că mares o semifinală de Cupa la CM din Brazilia. cererea oltenilor.

ATLETISM: Campionatele Europene de Atletism de la Berlin


U
n număr de 36 de vrea să spargă toate recor-
atleți (18 la mas- durile, numai la Campionatele
culin și 18 la femi- Europene de Atletism în aer
nin) vor reprezenta liber (7-12 august) fiind deja
România la cea de-a 24-a vândute peste 250.000 de
ediție a Campionatelor bilete!
Europene în aer liber, Numeroşii atleţi români
programate să se des- care şi-au îndeplinit baremul
fășoare în perioada 7-12 la aceste campionate, ne dau
august, la Berlin. speranţa că vom obţine cel
Organizatorii promit anul
puţin o medalie şi că vom
acesta un spectacol de an-
vergură, promovarea reuşi să avem câteva prezenţe
evenimentului începând notabile în finale.
încă de anul trecut! „Sunt mândru şi onorat în
Vă reamintim că 2018 este acelaşi timp că pot fi alături de
primul an în care este promo- atleţi şi antrenori de excepţie
vat conceptul de Campionate care confirmă valoarea şcolii
Europene multi-sport, un româneşti de atletism. Bare-
eveniment care, la fiecare murile de calificare nu au fost
patru ani, reunește Campi- deloc facile şi, cu toate acestea,
onatele Europene existente iată că avem 36 de sportivi
ale unora dintre cele mai im- calificaţi la cea mai impor-
portante sporturi ale conti- tantă competiţie europeană europene! m, 4x400 m); Petre Rezmiveș Alina Rotaru (lungime); An-
nentului. Ediția inaugurală din de atletism! Sper ca momentul Componența echipei tricol- (4x100 m); Costin Homiuc gela Moroșanu (lungime); An-
2018 va fi organizată de Berlin 2018 să ne aducă din ore: MASCULIN Ioan Mel- (4x100 m); Cristian Radu dreea Elena Panțuroiu
orașele-gazdă din Glasgow, nou gustul victoriei şi să de- nicescu (100 m, 4x100 m); (4x400 m); David Năstase (triplusalt); Bianca Ghelber
Scoția (Campionatele Eu- vină momentul în care se vor Ionuț Neagoe (100 m, 200 m, (4x400 m): Vlad Dulcescu (ciocan); Roxana Bârcă
ropene de: gimnastică, nataţie, naşte cu adevărat noi staruri 4x100 m);Narcis Mihăilă (50 (4x400 m) FEMININ -Bianca (10.000 m); Florentina Mar-
ciclism, canotaj, golf şi triat- ale atletismului românesc.” a km marș); Florin Știrbu (50 Răzor (400 m, 200 m, 4x400 incu- Iușco (lungime); Paula
lon) și Berlin, Germania (Cam- declarat Florin Florea, preşe- km marș) ;Andrei Gag (greu- m);Andrea Miklos (400 m, Todoran (Maraton); Sanda
pionatele Europene de dintele Federaţiei Române de tate); Alexandru Novac 4x400 m);Camelia Gal (400 m, Belgyan (400 mg, 4x400 m);
Atletism în aer liber), între 1 și Atletism. (suliță); M.Marian Oprea 4x400 m); Claudia Bobocea Daniela Stanciu (înălțime);
12 august. Vă prezentăm în contin- (triplusalt); Cristian Staicu (1500 m); Ancuța Bobocel Cristina Bălan (4x400 m)
Delegaţia României din uare componenţa echipei tri- (lungime); Nicolae Soare (10.000 m, 5.000 m); Andreea Menționăm că majoritatea
acest an participă astfel la un colore şi cele mai bune (10.000 m); Alin Firfirică Arsine (20 km marș); Ana delegației noastre va pleca du-
eveniment istoric, de maximă rezultate ale atleţilor, rezultate (disc) ; Robert Parge (400 m, Rodean (20 km marș); Ana- minică (05 august), de pe
importanță, o întrecere care care ne dau speranţa la reuşite 4x400 m); Cosmin Trofin (800 maria Nesteriuc (100 mg); Aeroportul „Henri Coandă”.
8 - MAGAZIN 3 - 9 AUGUST 2018

Sărbători,
Sărbători, tradiţii
tradiţii şi
şi obiceiuri
obiceiuri în
în luna
luna August
August

Luna are 31 de zile,


n Aflată la cumpăna dintre vară și toamnă, luna august își păstrează căldura, frumusețea și ziua 18 ore, iar noaptea
11 ore. Soarele răsare la
bogăția, în aroma strugurilor copți. Și pentru că acum se gustă o mare parte din belșugul verii, ora 06,03 minute și
truditorii pământului i-au dat numele de ”Gustar”. Sărbătorile, tradițiile și obiceiurile acestei apune la ora 20,41 de
luni sunt păstrate cu sfințenie în fiecare zonă a țării. minute. Spre sfârșitul
lunii, soarele răsare la
Denumirea lunii Proroc Ioan Botezătorul, pe 29 august –Tăierea • În dimineaţa zilei de ora 06,37 minute și apu-
29 august. Capului Sfântului Ioan Sfânta Maria Mare, pe 15 au- ne la 19,54 de minute.
august Botezătorul gust, femeile credincioase
Vine de la primul împărat 6 august - Probejenia Prăznuită în fiecare an la merg la biserică cu fructe şi aminteşte de “(în)vârtire” şi
roman, Cezar August. Luna sau Schimbarea la 29 august, sărbătoarea este bucate alese, pe care le vor poporul zice că “se suceşte
are 31 de zile pentru că Faţă ultima din anul bisericesc, sluji şi le vor da de pomană. ziua, ca puiul în găoace”, ziua
acesta a dorit să aibă tot Sărbătoare ne pune în față care se încheie la 31 august. Tot acum se tocmesc pândarii dă înapoi şi creşte noaptea.
atâtea zile ca iulie, lună care momentul schimbarii mi- pentru vii şi se leagă, prin • Ziua de 29 august, Tăie-
poartă numele lui Iulius nunate la față a Domnului, pe Superstiții, tradiții și magie, ciocul păsărilor, pen- rea Capului Sfântului Prooroc
Cezar. În calendarul roman, Muntele Taborului, în pre- obiceiuri tru a nu prăda viile. Se spune Ioan Botezătorul, aduce su-
care începea cu luna martie, zența ucenicilor Petru, Iacob că planta numită “Palma perstiţia că nu este bine să fie
denumirea latinească a aces- • Prima zi a lui Gustar, nu- tăiat tot ce este rotund, fie
și Ioan. mită și Macaveiul Ursului sau Maicii Domnului”, culeasă în
tei luni era Sextilius, fiind a această zi, fiartă şi folosită la legume sau fructe sau pâine;
șasea lună din an. Împuiatul Urșilor este respec- superstiţia mai spune să te
La 14 august tată de gospodari, pentru a scăldătoare, apară de boli.
La noi, luna august mai Doar în această zi specială se fereşti a mânca poamă roşie,
poartă denumirea de Gustar, Este ziua Cercurilor Sfintei nu le mânca ursul vitele. În curechi roşu sau fiertură
Marii, care se ţin cu o zi îna- această zi nu se lucrează, nu mai pot culege flori de câmp
Gustea, Secerar sau Măsălar şi flori de leac, care se pun la roşie, aluzie la sângele sfântu-
și are o multitudine de obi- inte şi o zi după Sfânta Maria. se mulg nici vacile, doar se lui. Ziua mai este numită
slobod viţeii să sugă şi, atunci icoana Preacuratei, apoi sunt
ceiuri populare. “Crucea mică” şi este rea de
Sfânta Maria Mare sau se spune că este Paştele bune de leacuri şi descântece.
friguri.
Adormirea Maicii viţeilor. • Superstiţia spune că dacă
Calendarul creștin înfloresc trandafirii la Sfânta
• Între sărbătorile Sfânta
Domnului • Pe 6 august, de Probeje- Maria Mare (15 august) şi
al lunii august nie, care reprezintă în Calen- Maria, va fi o toamnă lungă. Sfânta Maria Mică (8 septem-
Prăznuită pe data de 15
Este dominat de postul darul popular hotarul dintre • Ziua de 23 august este brie) este o perioadă favora-
august, Sfânta Maria este una
Adormirii Maicii Domnului, anotimpurile vară şi toamnă, pentru gospodari nelucră- bilă semănăturilor de
dintre cele mai importante
între 1 și 15 august, Sfânta femeile adună şi usucă plante toare, pentru ca lupul să nu le toamnă, condiţiile de climă
sărbători închinate Maicii prăpădească turmele.
Maria Mare sau Adormirea şi fructe de leac, oamenii fiind optime pentru aceste ac-
Domnului. În această zi, săr- • Urmează 25 august, Var-
Maicii Domnului pe 15 au- încetează cu scăldatul în tivităţi
bătorim atât moartea și în- tolomeii. Superstiţia spune că
gust, de sărbătorile Schim- râuri, iar călătoriile trebuie www.superstitii.ro
groparea Maicii Domnului, din această zi cucul nu mai
barea la Faţă a Domnului pe 6 amânate pentru că e pericol www.crestinortodox.ro
cât și mutarea ei la cer. cânta. Numele Vartolomei
august şi Tăierea capului Sf. de rătăcire.
3 - 9 AUGUST 2018 SĂNĂTATE - 9

Remedii naturiste pentru


prevenirea paradontozei
n Afecțiune perfidă, care nu ține cont de vârstă, paradontoza se manifestă la nivelul mucoasei gingivale și a țesuturilor de
susținere a dinților. În timp, poate duce la distrugerea rădăcinii dinților și chiar la pierderea lor. Ca să prevenim asemenea
situații, vă propunem câteva metode naturiste, care, de cele mai multe ori, și-au dovedit eficiența.

Când apare Atenție!


Planta are un nivel mare de
paradontoza? toxicitate. Decoctul din frunze de
Potrivit cercetătorilor, boala măselariță nu se înghite în timp
apare atunci când organismul ce se face gargară, fiind foarte
este slăbit și expus pentru o pe- periculos.
rioadă mai lungă la stres. De
asemenea, factorii care con- Hreanul
tribuie la declanşarea paradon- Este o altă plantă care aduce
tozei sunt depunerile de tartru, beneficii în tratamentul para-
o igienă bucală deficitară, cari- dontozei. Fie se mestecă o
ile, anumite boli cronice, dar şi rădăcină de hrean în fiecare zi,
stările fiziologice, sarcina sau fie se clăteşte gura sau se
pubertatea. Fumatul, consumul masează gingiile cu tinctură
de cafea şi băuturi alcoolice în diluată, 20 de picături la un
exces, toate acestea pot duce la pahar de apă.
apariţia paradontozei. Afecţi- guri de coajă zdrobită la o cană va clăti gura timp de cinci fructe ajută la ameliorarea bolii
unea poate fi controlată printr- de apă. Are efecte cicatrizante, minute, apoi se înghite. Din și la reducerea inflamațiilor.
Ceaiul de mușețel, hemostatice și coagulante. In- aceeași tinctură cu apă, se tam- Aceeași acțiune o are și sucul de
o igienă orală impecabilă şi cu gălbenele și busuioc
ajutorul recomandărilor făcute fuzia se folosește și în afecțiunile ponează gingiile, tamponul varză.
de stomatolog.
Cu proprietăți antiseptice şi gurii și ale gâtului. ținându-se în gură cât de mult Lamâile
calmante, ceaiul de mușețel este este posibil. Dar, propolisul se Au acțiune tonifiantă asupra
un remediu eficient și la în- Alte tratamente poate și mesteca (4-5g), după gingiilor.
Remedii din plante demâna oricui. Infuzia de care se înghite. Operațiunea se
naturiste Sucul de morcovi
medicinale mușețel se ţine în gură câteva repetă zilnic, până la amelio-
minute, după care se poate Uleiul de măsline și Este și el foarte util, dar tre-
Frunzele de măselariță rarea sau vindecarea afecțiunii.
buie ținut în gură mai mult timp,
înghiţi. Efect dezinfectant şi cica- susan
Planta crește prin locuri trizant are şi ceaiul de gălbenele, înainte de a fi înghițit.
necultivate, în jurul caselor, pe Pentru prevenirea afecțiu- Uleiul de cătină Sucul de ceapă
indicat mai ales după extracţia nilor dentare și gingivale, medi-
marginea drumurilor din dentară sau dacă sunt alte răni în În amestec cu sare, în pro-
cina indiană recomandă gargara Diluat cu apă, în părți egale
regiunile de câmpie până la cavitatea bucală. Infuzia de porții egale, este foarte util pen-
cu ulei de susan, care se va face este recomandat pentru gingii.
cele de munte. Nu se găsește în busuioc previne apariţia mico- tru masarea gingiilor.
timp de un minut. Seara, după Castravetele
magazinele naturiste, motiv zelor din gură şi este un leac în
pentru care trebuie culeasă. Ea spălarea dinților, gingiile se vor Argila Este o legumă care face bine
tratamentul aftelor bucale.
înflorește din luna iunie până în masa cu ulei de măsline. Acesta în paradontoză. Poate fi con-
Este o substanță foarte utilă
atenuează durerile şi are propri- sumat că atare sau sub formă de
luna septembrie și se recol- Infuzia de coada calului în tratarea paradontozei. Astfel
suc, pentru a se clăti gură.
tează frunzele când apar și salvie etatea de a cicatriza rănile. Pen- că, pulberea se dizolvă în apă sau
Important!
primele flori. Se prepară din două lingurițe tru a-și dovedi eficiența, un astfel se combină cu alte substanțe, tot
Gargara cu un decoct din de tratament trebuie realizat pe sub formă de pulberi, precum Chiar dacă se folosesc toate
de plantă uscată la 200 ml apă clo-
frunze de măselariță este con- o perioadă de trei luni. menta, cimbrișor sau mușețel. O aceste tratamente naturiste,
cotită. Cu infuzia obținută se
siderată a fi unul din cele mai astfel de combinație poate fi esențial este și un control peri-
clătește energic gura, de câteva ori
bune leacuri pentru paradon- Propolisul folosită ca pastă de dinți. odic la medicul stomatolog, pen-
pe zi.
toză. Acest lucru trebuie rea- tru îndepărtarea plăcii
Și-a dovedit, în timp, eficiența
lizat în fiecare dimineaţă, timp Fructe și legume utile bacteriene şi o curăţare profe-
Coaja de salcie în lupta cu această boală. Cu tinc-
sională a dinților.
de şapte zile şi apoi reluat după
jumătate de an. Se folosește sub formă de de- tură de propolis, (40 de picături Bananele www.bzi.ro
coct, care se prepară din 4-5 lin- diluate într-un pahar cu apă) se Consumate zilnic, aceste www.clicksanatate.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - Timp liber 3 - 9 AUGUST 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Întâmplări din


Vineri, 3 august lumea geniilor
PRIMA, ora 20,00, Șantaj
TVR 2, ora 23,10, Un talent metafizic Albert Einstein
Laureat al Premiului Nobel, Albert Einstein
Sâmbătă, 4 august nu a vorbit până la patru ani și nu a citit până la
șapte ani. În copilărie, geniul lui era departe de
PRO CINEMA, ora 20,30, Dă-te mare și a se întrevedea. Dar, vedea şi observa lucruri
tare! pe care alţi copii de vârsta lui nici nu puteau să
ANTENA 1, ora 23,00, Kull cuceritorul le conceapă. Această capacitate a sa va fi renu-
mită în viitor. Despre el, atât profesorii, cât și
părinții lui credeau că este înapoiat mintal. Ein-
Duminică, 5 august stein a fost exmatriculat din școală și i s-a re-
fuzat admiterea la Școala Politehnică din
PRO CINEMA, ora 20,30, Sabrina Zurich.
DIVA, ora 22,25, Sus în aer
Akio Morita
Luni, 6 august Fondatorul companiei Sony a început cu un
esec. Primul produs realizat de Sony a fost o
ANTENA 1 Prima, ora 20, Cinci stele sub soare
mașină de fiert orez, din care nu a reușit să
PRO CINEMA, ora 20,30, Legea lui vândă nici 100 de bucăţi. Acest eșec nu i-a des-
Vineri, 3 august, ora 22,00 Banks curajat pe Morita și pe partenerii lui de afaceri.
Ei au continuat să lanseze noi produse, până
E tare complicat! Marți, 7 august când au creat compania multimiliardară de as-
tazi.
Jane este proprietara prosperă a unui restaurant din Santa PRO CINEMA, ora 20,30, Sora mea
Barbara. Are trei copii mari și este divorțată de Jake, cu care PRO TV, ora 21,30, Cei trei muschetari Frații Wright
a rămas în relații amicale. La un moment dat, când Jane și
Jake ies la cină, după ce au participat la festivitatea de ab- Constructorii primului avion au avut de lup-
solvire a fiului lor, amintirile anilor petrecuți împreună au un
Miercuri, 8 august tat cu depresia și cu numeroase boli în familie,
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Dragostea înainte de a deschide un magazin de biciclete.
efect neașteptat asupra lor. Cei doi încep o aventură, în După numeroase încercări nereușite de creare
condițiile în care Jake e însurat cu Agness, o femeie mult mai ucide
a unor aparate de zbor, după ani întregi de
tânără decât el. În același timp, Jane este curtată de Adam, TVR 2, ora 20,10, Caleașca de aur muncă asiduă și numeroase prototipuri eșuate,
arhitectul pe care îl angajase ca să-i renoveze bucătăria. Lu- frații Wright au reușit să creeze un avion care
crurile se complică întrucât Jake se trezește prins în această Jiu, 9 august se putea desprinde de sol și rămâne în aer pen-
relație extrem de plăcută. Adam, îndrăgostit de Jane, căuta TVR 2, ora 20,10, Pământul făgăduinței tru o perioadă mai lungă de timp.
să-și revină după propriul divorț, iar Jane încearcă să-și dea PRO CINEMA, ora 22,45, Anonim
seama dacă dorește să fie cealaltă femeie din viața lui Jake. www.loribalogh.ro

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Realizările voastre din ultima În perioada următoare, nu sunt Vă preocupă situația financiară Încă de la începutul săp-
vreme sunt evidente, așa că s- recomandate proiectele care și încercați să faceți economii. tămânii beneficiați de sprijinul

H
ar putea să primiți un premiu implică mai multe persoane. Nu trebuie să exagerați, mai astrelor. Aveți idei strălucite,
sau să fiți avansați. În discuțiile Studiați cu atenție toate as- bine reduceți cheltuielile inutile. pe care le puneți în practică.
cu superiorii, trebuie să dați pectele și informați-vă atunci La serviciu nu sunt probleme, Chiar dacă unele relații
dovadă de înțelepciune atunci când luați o hotărâre. Nu acor- iar superiorii au mare încredere parteneriale se vor încheia,

O când abordați o problemă im-


portantă. La sfârșitul interval-
ului sunteți alături de familie.
dați importanță zvonurilor sau
bârfelor. Discuțiile cu familia,
legate de bani, se vor clarifica.
în voi. Partenerul de cuplu trece
prin momente mai puțin plă-
cute și este nevoie să-l sprijiniți.
apar altele noi. Dozați-vă efor-
turile și nu exagerați atunci
când vine vorba de muncă.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Colaborați foarte bine cu Sarcinile de serviciu vă copleșesc Veți duce la bun sfârșit toate Dacă sunteți implicați într-un
aproape toți colegii și vă com- încă de la începutul săptămânii. proiectele socio-profesionale pe parteneriat cu mai multe per-
pletați reciproc. Cu toate aces- Participați la reuniuni impor- care vi le-ați propus, mai ales că soane, spiritul de echipă tre-
tea, pot apare divergențe legate tante, unde ideile voastre sunt prietenii vă sprijină necondi- buie să primeze. Doar așa veți

S de bani. Realizările pe care le-


ați obținut în ultima vreme v-au
adus mai mulți bani. Drept con-
apreciate. Experiența pe care ați
dobândit-o de-a lungul timpului
își spune cuvântul, dar o eroare
ționat. Este posibil să primiți
sarcini de serviciu noi sau chiar
funcții de conducere. În astfel de
reuși să finalizați totul cu bine.
Este nevoie să vă ocupați puțin
și de bugetul personal, iar dacă

C
secință, visați la un concediu de comunicare vă poate afecta situații, diplomația trebuie este cazul, să treceți pe
binemeritat. realizările. pusă pe primul plan. economii.

O SĂGETĂTOR
Vă preocupă pregătirea profe-
sională și intenționați să vă
CAPRICORN
Trebuie să aveți o viziune de
ansamblu asupra sarcinilor
VĂRSĂTOR
Proiectele voastre de viitor pre-
supun investiții mari și trebuie
PEŞTI
Vă desprindeți cu greu de ac-
tivitățile de la serviciu. Apar

P îmbogățiți cunoștințele în
domeniu. Primiți suport finan-
ciar din partea colaboratorilor
sau asociaților. Aveți bunuri
primite în ultima vreme și să
vă stabiliți prioritățile. Primiți
oferte de colaborare și noi per-
să țineți o evidență strictă a
cheltuielilor. Dacă nu reușiți să
vă gestionați resursele, cereți
piedici în plan profesional, dar
relațiile parteneriale se îm-
bunătățesc spre sfârșitul inter-
spective de asociere. Apar di- sfatul unui specialist. Pentru unii valului. Nu vă grăbiți să trageți
comune cu alții și trebuie să sensiuni în cuplu, dar cu dintre nativi se pune problema concluzii pripite. Rezervați-vă
clarificați situații în cel mai răbdare și înțelegere reciprocă unei cereri în căsătorie sau ofi- momente de odihnă, plimbări
scurt timp. pot dispare destul de repede. cializarea unei relații secrete. în aer liber.
3 - 9 august 2018 OPINII - 11

Nesimţirea -
mână-n mână cu prostia !
N
e frământăm, zi de copilul de opt anișori cu el. 10 ani de domnie Băsescu - bine. Nu vii tu și ne dai lecții,
zi, în propria medi- Mă întreb ce spune soția lui, PDL, care acum se refac. Ni- nouă romanilor, care am în-
ocritate, doar pen- socrii lui, părinții lui, copilul meni nu aude și nu vede cât durat multe aici. Deci ce pre-
tru a arata cine suntem. Ne lui. El are și pretenții, că s-a furat în cei 10ani ! Oare tenții pot să mai am de la
agățăm de orice, inclusiv poliția nu l-a tratat regește. chiar suntem un popor care anumiți indivizii? Mulți oa-
de prostie, tot ca să Păi el cum tratează oamenii uitam așa de repede? Majori- meni s-au dus să caute de
arătăm cine suntem. Rău din jur? Văd că mulți nu au ce tatea PDL sunt la Constanta, lucru, o viață mai bună pen-
este că vorbim în numele căuta în această țară. Au ple- Costa Rica și alte destinații tru ei și copiii lor, dar nu și
unui întreg colectiv, cat cât de cât cu o educație și exotice. Noi, cei de jos, unde pentru noi, cei care muncim
aducând grave daune au venit cu idei de derbedei. suntem? Și cei care au plecat și trăim aici. Oare cine se află
morale, de substanță și
Mă simt neputincios în fața din țară, câte impozite și taxe în spatele acestei grosolane nesimțirea merge mână-n
chiar materiale.
prostiei lor. Ipocrizia lor mă au plătit în Romania? Banii i- Manipulări !? Cine sunt cei mână cu prostia, revolta celor
depășește. Cum poți să faci pe au trimis la copiii lor, rudele care se erijează în Diaspora? ca mine este inutilă, din pă-
Circ pe plăcuțe de deșteptul atunci când până și lor, bani care sau băgat doar Ce urmăresc?! Urmăresc
înmatriculare! cate. Eu cred că se lucrează de
tu, cu ochii tăi, observi că ești în societatea de consum. Cred dezmembrarea acestei către anumite forțe la decred-
A fi nesimțit, este una. A fi prost de dai în gropi? Uimitor, că acum Occidentul se bu- țărișoare. Sunt o serie de in- ibilizarea ,,Diasporei". Nu se
prost, este cu totul alta. Dar nu? Sau doar cotidian? Nici cură, răsuflă ușurat de infrac- divizi plătiți cu bani grei, care poate ca acești oameni care
atunci când proștii sunt și eu nu știu. Încă nu m-am tori, cerșetori, hoți de încearcă să lovească din toate nu știu pe ce lume trăiesc, să
nesimțiți pe deasupra, avem obișnuit cu nesimțirea de zi buzunare, prostituție etc. Mă Pozițiile în această țară. Ei se erijeze în numele dias-
în față personaje cu cele mai cu zi. Aș urma sfatul lui refer la această lună, August, lovesc acum când statul trece porei. Să spui că vin 1 000
rafinate calități. Idioți, cretini, Dante, care zice ceva de luna concediilor. printr-o perioadă foarte grea, 000 de oameni la miting,
oligofreni sau orice alt atribut genul: "privește și treci", dar de neîncredere a oamenilor înseamnă că ori nu gândești,
asemănător le-aș adăuga, nu mi-e greu să trec indiferent Diaspora de în structurile statului. De fapt, ori este o manipulare ordi-
cred că aș exagera deloc. Mă pe lângă nesimțirea care odinioară, o elită! la orice pas, apar indivizi care nară. Trăim într-o țară unde
simt de-a dreptul revoltat. domnește printre noi. Unde aruncă în derizoriu tot ce este la o parte din oameni li s-a
Mă gândeam la Diaspora
Văd acest ,,circ " cu acel om s-o fi pierdut bunul simț? bun în Romania. De fapt, ce încins creierul. Ceilalți tac și
din care făceau parte Paul
din București, cu celebrele Ipocrizia domină fiecare nivel pretenții poți avea de la ma- nu comentează. Ne merităm
Goma, Eugen Ionesco, Anghel
plăcuțe de înmatriculare, al păturii sociale. Dar bunul joritatea indivizilor? Degeaba soarta! Repet, acești oameni
Rugină, Emil Georgescu etc.
care a defilat prin țară cum a simț lipsește cu desăvârșire. încerci să le explici unora ce sunt instigați de nemernici
Nu am văzut pe mașinile lor
vrut fizicul lui. Acești oameni De respect, nici nu mai aduc este bunul simt. Degeaba plătiți pe bani grei. Oamenii
plăcute cu M...PSD. Era o
de nimic, sunt cei care nu au vorba. încerci să le explici ce este re- vin în concediu, vin să-și vadă
diferență mare! Atunci, când
mers la vot, și ce-i mai trist, spectul. Degeaba le spui că rudele, să se odihnească. Eu
spuneai Diaspora, însemna
sunt oameni care nu știu ce Protest de un milion cultură, intelect, respect. Di-
odată ce sunt idioți, ar trebui prevăd un fiasco total și o
înseamnă cuvântul ,,dias- de oameni !? aspora românească se com-
să înceteze să fie și nesimțiți. scindare a diasporei. Cara-
pora". Văd că pe toate site- Degeaba... Cum poți să tratezi catița este prea mare ca anu-
Văd că Diaspora vine cu punea din oameni de știință,
urile de socializare sunt cu indiferență tot ce se pe- miți oameni să o poată
un milion de persoane să cercetători, muzicieni de
femei trecute de 50 ani, care trece în jurul tău? Cum poți identifica din faze incipiente.
demonstreze la București, să clasă, medici de prestigiu,
exalta în prostie, de câte ori să-i ignori și, în același timp, ***
dea guvernul jos. Diaspora a economiști de mare valoare.
afișază acest cuvânt, care mie, să trăiești printre ei?! Nu sunt cu nimic mai bun
ales pe Băsescu, Iohannis era Cei din Diaspora nu erau
ca bărbat, îmi este rușine să-l decât tine. Nu sunt mai fru-
o euforie, că ce mare bravură cerșetori, hoți de buzunare,
pronunț. Aceasta este cultura
au făcut. Rezultatele flautiști, scandalagii, iar
Nesimțirea, mână-n mos decât tine. Nu sunt mai
la unii dintre semenii noștri.
alegerilor în care ei au votat, șoferii nu aveau plăcuțe de
mână cu prostia! bogat decât tine. INCERC SĂ
Noi nu mai avem decență, FIU MAI CONȘTIENT !!!
sau nu sau prezentat la vot, care să ne fie rușine. Dacă cei Mie unul îmi este imposi-
bun simț, educație, într-un
sunt roadele pe care le din Diaspora de azi stăteau și bil să-mi stăpânesc furia față
cuvânt, Civilizație. Tipul re- Prof. Ioan Romeo Mânzală
culegem acum. Culegem cei munceau aici, poate era mai de acești indivizi. Atunci când
spectiv cu plăcuțele avea
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 3 - 9 AUGUST 2018

BoRș DE caRTofI INGREDIENTE


Mod de preparare: iar după aproximativ 15 1 kg cartofi, 2 dovlecei,
Cartofii și dovleceii se minute, se toarnă în ciorbă. Se o legătură ceapă verde, o
curăță de coajă, se taie mai dau câteva clocote, iar la legătură ștevie, o legătură
lobodă, 2 linguri bulion,
cubulețe și se pun în oala de final, se pune bulionul.
500 ml borș de putină, o
ciorbă. Se adaugă ceapa to- Opțional, se bate un ou cu
legătură leuștean verde,
cată mărunt și totul se com- câteva linguri de apă, se sare, piper, un ou
pletează cu 4 litri de apă. toarnă în ciorbă, ameste- (opțional).
Legumele se lasă la fiert 10- cându-se până se formează
20 de minute, după care, se zdrențe. leuștean tocat mărunt. Se
adaugă ștevia și loboda. Se oprește apoi focul, iar poate servi rece, de la frigider.
Separat, se fierbe borșul, ciorba se aromează cu www.caietulcuretete.com

ouă GăTITE îN sos DE RoșII


INGREDIENTE
2 linguri ulei măsline, 4 căței usturoi, tăiați felii, o
ceapă mică, feliată subțire, ciuperci (opțional), un
ardei roșu, 800 g roșii tocate, 2 lingurițe pastă de to-
mate, o linguriță chimen, o linguriță paprika, un praf
piper cayenne, o linguriță zahăr, sare și piper după
gust, 5-6 ouă, pătrunjel și busuioc tocat.

Mod de preparare: 5-7 minute, amestecându-se


Ceapa, tăiată mărunt, se din când în când. După acest
călește la foc mediu, până se interval se adaugă condi-
înmoaie. Se adaugă apoi us- mentele, pasta de tomate și
turoiul, ardeiul roșu și ciu- roșiile tocate sau feliate, za-
percile tăiate mărunt. Focul hărul. încă 30 de minute. În sosul totul se gătește în conti- presăra deasupra mărar și
se dă la minim, vasul se Vasul se acoperă din nou format se face câte o adânci- nuare, la foc mic, încă zece pătrunjel verde.
acoperă cu un capac pentru și se mai lasă la foc pentru tură în care se sparg ouăle și minute. Cine dorește, poate http://danielaniculi.ro

PRăjITuRă "VIsul uNEI NoPțI DE VaRă"


de copt și cele două linguri
de cacao. INGREDIENTE
Se pregătește apoi o tavă
unsă și tapetată cu făină, în
Pentru blat: 150-200 g nucă, 7 ouă, 7 linguri de
care se pun nucile tăiate, pe zahăr, 7 linguri de apă, 5 linguri de făină, 2 linguri de
toată suprafața ei, peste ele cacao, un praf de copt.
turnându-se blatul. Tava se Pentru cremă: două budinci, 500 ml lapte, 6 linguri
dă la cuptor pentru 20-25 de de zahăr, un pachet de unt sau margarină, arome.
minute, când se face testul cu Pentru decor: ciocolată rasă.
scobitoarea. După ce este
scos din cuptor, blatul se lasă rina se adaugă zahărul, apoi sistentă. Peste blatul răcit se
să se răcească. budinca, procedându-se toarnă crema, iar prăjitura se
Între timp, se pregătește după instrucțiunile de pe dă la rece aproximativ o oră.
Mod de preparare: după ce se mai mixează crema. Laptele împreună cu plic. După acest interval, dea-
Albușurile se bat spumă puțin, se adaugă, pe rând, margarina se pune la foc, iar Totul se amestecă ușor, supra se rade ciocolată.
cu apă, se adaugă zahărul, iar gălbenușurile, făina cu praful după ce se topește marga- până se obține o cremă con- www.gustos.ro

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .............................................................................................................

prenume .................................................................................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
3 - 9 AUGUST 2018 jocUri - 13

J - B - A - B - F - U - HENIN HARDENNE - TROIAN - ULUIT - GC - ITI - COOPER - S - ALO - IAC - OSANA - RO - ANTICAR - G -
Dezlegarea integramei T - AM - AERO - GRAF - C - LAUTAR - R - RA - IHTIOZAUR - IA - Z - ARC - APA - BM - E - V - A - D - IN - BAN - WILLIAMS -
din numărul trecut CELT - AIA - CITI - ROI - AT - II - EON - ASEARA - C - RAI - WILLS - REALA - NT - PRE - MIA - CAPRIATI - VI - TRIA - MATLASAT
14 - MICa PuBLICItatE 3 - 9 august 2018

l Vând casă, Chișcădaga, 2 l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament două


IMOBILIARe camere, hol, beci, bucătărie de vară, elegant, cu suprafață generoasă camere, posibilitate spaţiu comer-
Vând apartament două camere, etaj șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, (55mp), zonă liniștită și verde, cu cial, salon coafor, cabinet medical.
1, decomandat, zona Ulpița, Deva. telefon: 0722.968.910. îmbunătățiri și finisaje deosebite.
Preț: 34.000 euro, telefon: Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
l Vând apartament două camere Este situat la parter, cu balcon mare și Telefon: 0723.382.890.
0721.055.313.
Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, boxă, în spatele blocurilor turn din
l Vând apartament 4 camere,
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, CT. cupru, termopan, balcon închis, uși vecinătatea Pieții Arras. SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
noi, totul nou, semimobilat. Preț: Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148.
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. l Schimb apartament 2 camere,
Preț: 44.500 euro, telefon: 43.000 euro, telefon: 0745.202.448. lVând casă, (la roșu), D+P+M, la et.1, din cărămidă, izolat termic, în
0722.968.910. l Vând garsonieră în Deva, 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC zonă centrală, Hunedoara, cu asemănă-
l Vând casă, două camere, balcon Dorobanți, et.3, decomandată, ter- 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, tor în Deva sau Simeria. Suport diferen-
închis, uși noi, căsuță de vară, cablu mopan, centrală termică, gresie, fa- teren 757 m, pretabil casă de locuit, ța de preț. Tel. 0727.288.460.
tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, casă de vacanță, pensiune etc.
teren arabil 2950 mp, în localitatea telefon: 0732.823.011. Tel. 0751.462.085. ÎNCHIRIeRI
Zam, nr. 93. Rog seriozitate! l Vând apartament 2 camere, l Închiriez garsonieră, Deva, str.
Preț: 10.000 euro, Vând spațiu comercial, Deva,
l
central, parter, 70 mp, CT, termopan, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
telefon: 0733.832.559.
intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, nivele, balcon 6 mp. Deva, negociabil, telefon: 0730.106.589.
l Vând casă în Deva, 2 camere,
telefon: 0733.345.459. AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. l Persoană fizică, caut spre
baie, bucătărie, beci, garaj, izolată,
renovată, CT, termopan, 600 mp teren, Telefon: 0720.843.289. închiriere apartament 2 camere, în
l Vând apartament 2 camere,
canalizare, apă gaz, în zonă bună. etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, l Vând apartament 2 camere, Deva. Exclus agenție ! Telefon:
Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888. zona piață Deva, bloc de cărămidă. Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 0744.561.541.
l Vând casă în Sâncrai, trei Preț: 33.000 euro, fix, telefon: mp, balcon,CT, termopan, izolație l Ofer pentru închiriere unei
camere, teracotă, două bucătării 0722.968.910. exterioară, renovat și mobilat modern. familii cu serviciu, apartament 2
vechi, grajd mare, șură, fântână cu Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
Vând casă, trei camere, baie,
l camere, zona piață, Deva, CT, ter-
apă potabilă, cotețe pentru păsări, telefon: 0735.923.683.
cămară, dependințe, construite mopan, mobilat și utilat complet.
alte anexe și fân de grădină, la preț
avantajos. Telefon: 0256.730.209 sau 1959-1987, suprafață totală 75 mp, l Proprietar, vând apartament Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
0760.193.089. lângă șoseaua Deva-Oradea, 2 camere, decomandat, în Brad, str. Telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 2 camere, localitatea Brad, jud. Hunedoara. General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 l Ofer pentru închiriere aparta-

et.2, semidecomandat, termopan, ușă Preț: 60.000 euro, telefon: mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, 0729.423.035. negociabil, telefon: 0729.025.887. decomandat, CT, termopan, mobilat și
telefon: 0745.202.448. l Vând apartament două camere, l Vând casă, central, Deva,
utilat complet, pentru o familie cu ser-
Vând garsonieră Deva, zona D+P+1, două apartamente a 3 camere, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
l semidecomandat, etaj 1, gresie, fa-
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, garanție. Telefon: 0721.055.313.
ianță, termopan, parchet stejar, în
termopan. Preț: 22.500 euro, termopan, teren 602mp, pomi l Închiriez garaj în Deva, str. Co-
spatele ștrandului, Deva. Preț: 85.000
telefon: 0725.452.888. fructiferi. Preț:224.000 euro, telefon: ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046.
lei, telefon: 0731.879.049.
l Vând urgent casă, anexe, 0721.055.313. l Ofer spre închiriere spaţiu
suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, Vând apartament 4 camere,
l
l Vând apartament 3 camere, comercial 45 mp, central. Brad.
DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman-
Deva, central, et.3, decomandat, 75 Informaţii la tel . 0745.368 070.
telefon: 0729.423.035. dat, 90 mp, CT, termopan. Preț:
45.000 euro, telefon: 0745.202.448. mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, l Ofer pentru închiriere casă,
l Vând apartament 2 camere, AC, renovat, ocupabil imediat. Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona l Vând cabană zona Căprioara,
Preț: 50.000 euro, telefon: mopan, mobilată și utilată, pentru
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 Deva, 20 mp, plus două terase
0725.452.888. persoane serioase sau firmă.
euro, telefon: 0721.055.313. acoperite, sobă teracotă, 700 mp
l Vând casă în sat Pojoga Preț: 300 euro/lună plus garanție.
l Vând casă în comuna Zam, două teren, fântână cu hidrofor, pomi fruc-
(4 km de la Zam), cu 2 camere, Telefon: 0745.202.448.
camere, balcon închis, mobilată, par- tiferi. Preț: 17.000 euro, tel.
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță 0725.452.888. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină l Ofer pentru închiriere garaj,
de vară, pomi fructiferi, teren arabil l Vând casă cu grădină, pomi
3000 mp arabil+pomi fructiferi, Deva, zona piață, pentru depozit sau
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei. mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
bil. Telefon: 0733.832.559. 0748.557.794. Tel. 0769.897.804. 0722.968.910.

taLON DE aNuNŢ gRatuIt PENtRu PERsOaNE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
3 - 9 August 2018 MICA PuBLICItAtE - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând teren în Sântuhalm, l Vând Golf 5 break, 2008, jenți,
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 1500 mp, FS 21 m, utilități aproape. senzori parcare, full, înmatriculat. COMEMORĂRI
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- Preț: 10 euro/mp, telefon: Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531.
Familia
mopan, mobilată și utilată modern. 0721.055.313. Vând Opel Agila, AF 2001,
l anunță pe toți
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. 128.000 km, albastru metalizat, cei care au
l Vând teren pentru construcție
Telefon: 0727.974.306. benzină, încălzire centralizată, cunoscut-o, că
casă, cu toate utilitățile la poartă, SÂMBĂTĂ, 11
l Închiriez spaţiu comercial în airbag-uri, radio, casetofon,
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. AUGUST 2018,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, înmatriculat, stare foarte bună,
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- ORA 10,00 la
pretabil pentru bar, restaurant,
bil, telefon: 0744.633.217. consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă Biserica Ortodoxă din Simeria
magazin alimentar. Preţ avantajos. (Biscaria) va fi oficiată slujba
Tel.: 0745.970.007. aprilie 2018. Preț: 1200 euro,
l Vând 8 ha teren arabil, zona religioasă pentru comemorarea
negociabil, tel.0749.063.432.
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 a șapte ani de la decesul celei
TERENURI lei/mp. Telefon: 0725.452.888. l Vând Opel Astra G, motor de care a fost
l Vând teren în localitatea
106 COP, an fabricație 2003, înma- AURELIA MANIAC,
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, triculat în 2016, stare perfectă,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, străbunica, bunica și mama
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- 160.000 km., ținut în garaj. noastră.
telefon: 0725.452.888. torie auto sau depozit-magazin. Preț: Se oferă și 8 cauciucuri cu genți Dumnezeu să o odihnească în
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. (vară-iarnă), perfectă stare. pace!
l Vând teren intravilan Deva, Te iubim, draga noastră!
Preț 2900 euro, negociabil,
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
telefon: 0720.692.501.
telefon: 0732.139.547 Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit PIERDERI
în 5 loturi. Două sunt lângă râul OFERTE DE SERVICIU
l Vând 7 hectare de pădure, zona l Pierdut legitimație de călătorie,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani Mureș, iar trei lângă șoseaua veche,
l Schimb şi repar plase insecte persoană cu handicap, pe numele de
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon:
pentru geamurile termopan. Tel. Pușcașu Larisa Georgiana,
Telefon: 0721.055.313. 0737.702.160.
0722.603.959. eliberată de DASPH Hunedoara.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km l Vând teren intravilan, Boholt, l Angajez menajeră la casă în Se declară nulă.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent.
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459.
regim full-time pentru locație din DIVERSE
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
euro/mp, telefon: 0745.202.448. l Vând goblenul ”Maica Domnului
l Vând teren intravilan, Luncoiu responsabilă, serioasă și în vârstă de
rugându-se”, 17x21 cm, înrămat. Preț:
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, minim 55 de ani. Doresc sa fiu
l Vând teren în Sântuhalm, 0725.483.189.
0720.067.310. contactată doar de persoanele ce
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu l Vând tablouri și icoane vechi, în
corespund cerințelor menționate an-
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp,
AUTO terior. Ofer salariu motivant ulei și goblen. Preț negociabil, telefon:
telefon: 0722.968.910. 0728.355.149.
l Vând Dacia Sandero, AF 2015,
și chiar și cazare pentru doamnele
l Vând 4905 mp teren intravilan, 30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, din afara localității. Tel. l Vând bocanci solizi, de iarnă, nr.
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, telefon: 0254.225.678, 0745.231.153. 0753.083.333. 37, marca Landrover. Preț: 50 de lei,
ultracentral, utilități: apă curentă, l Pensionară, execut costume telefon: 0743.137.888.
l Vând Ford Mondeo break, AF
curent electric 220 V și trifazic. 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, populare pentru copii. Tel.0753.128.090. l Vând colțar extensibil cu ladă de
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP depozitare, pentru living. Are tapițerie
1019, închidere din telecomandă,
MATRIMONIALE
0787.682.280. de stofă bej cu maro, plus cinci perinițe
radio cu USB, portbagaj spațios, bine l Domn, 84/174/74, serios, fără și husă de schimb. Preț: 700 lei, telefon:
l Vând curte și grădină intravi- întreținută. Preț: 650 euro, telefon: vicii, doresc să cunosc o doamnă de 0726.387.952.
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu 0761.599.566.
vârstă apropiată, fără vicii, aspect l Vând două fotolii pat 60/65,
gard de fier, fântână, pompă de apă,
l Vând autoturism Skoda Fabia, plăcut, pentru prietenie. Telefon: sobă emailată de încălzit, la gaz sau
viță de vie și pomi fructiferi.
model Avantaj, nouă, pe benzină, 0766.410.201. butelie, 25/70/70, scaun auto pentru
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon:
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- l Tânăr, 37/1,64/65, din Brad,
copii și masă alimentație copii. Prețuri
0729.022.748, 0254.214.191.
lat, stare perfectă, unic proprietar. negociabile, telefon: 0744.633.217.
nefumător, doresc să cunosc o tânără
l Vând 3 ha teren intravilan, la Preț: 6000 euro, negociabil, l Vând fustă de piele, talia 32,
pentru o relație serioasă de priete-
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 telefon: 0721.613.095. nouă, de culoare maro închis, preț: 55
nie/căsătorie. Telefon: 0753.603.220.
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, l Vând 4 jante cu 4 găuri, lei, negociabil. Telefon: 0725.483.189.
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: echipate cu cauciucuri de vară pe 15 l Văduvă, 65/162/65 doresc să
l Cumpăr vas de inox, de
0725.452.888. inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot cunosc un domn fără vicii, serios, pen-
preferință 300 litri sau cuvă.
setul. Telefon: 0751.813.770. tru prietenie. Telefon: 0774.026.465. Telefon: 0769.473.088.
l Vând teren intravilan, Cristur,
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip l Domn, 63/170/80, doresc să
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape l Vând două perechi schiuri, 30
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: nou, motor 1388, benzină, 185.000 cunosc o doamnă de vârstă apropiată, lei/pereche, Rossignol și Fisher și o sa-
0735.923.683. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- pentru prietenie și eventual căsătorie. lopetă de lucru mărime 54, cu 50 lei.
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. Telefon: 0743.137.888.
l Vând teren intravilan, între trice, cârlig remorcare, proiectoare
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, ceață, două chei cu telecomandă,
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate util- stare foarte bună, proprietar. Preț: Deva, 22 Decembrie, 37A •
itățile. Preț: 6 euro/mp, telefon: 1650, negociabil, telefon: Tel. 0726 871 728
0745.202.448. 0751.813.770. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 3 - 9 August 2018

Flori în Cetatea Devei


Expoziţie tematică
la muzeul din Deva
M
uzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane
Deva, cu sprijinul
Consiliului judeţean Hune-
doara, a deschis expoziția
intitulată „Viața cotidiană
în comunism. Colecții și
colecționari hunedoreni.
Tineretul comunist”.
Deva - Expoziția este cen-
trată pe colecțiile de medalii

T
uriștii dar și devenii o onoare pentru noi să creăm și insigne emise de organiza-
care iubesc florile macheta monumentului is- țiile tineretului comunist
sunt așteptați sâm- toric, emblemă a orașului colecționate de Lucian Borne-
bătă, 4 august 2018, între nostru. Sperăm să surprin- misa, Ioan Lungu, Dorel și
orele 12:00-14:00, în dem toate detaliile, de la Mariana Huh, Radu Mihai
Cetatea Devei. Dealul Cetății și până la me- Morar, Gheorghe Alexandru
Deva - Timp de două ore, terezele rămase în picioare Turi, membri ai Asociației ocupat mai bine de 40% din activități acordate pentru par-
cei care vizitează monumen- peste ani. Ne iubim orașul și Colecționarilor Hobby Club ultima sută de ani. Ne-am ticipări la acțiuni și cercuri or-
tul istoric vor putea admira o istoria lui și ne bucurăm că „Decebal” Deva și de Daniel gândit că ar fi util mai ales ganizate pe diverse teme: arte,
expoziție de flori și aranja- administrația locală ne-a Valeriu Curea, membru al pentru tânăra generație să sport, știință, tehnică etc.; in-
mente florale din hârtie, am- sprijinit în demersul nostru”, Asociației Colecționarilor de amintim câteva aspecte din signe și medalii aniversare
plasată pe Platforma Sud- spune Bianca Negrilă. Insigne din România această perioadă nefastă, (centrale și locale); insigne și
Estică a Cetății (sosire Tele- Macheta fortăreței me- (A.C.I.R.). pentru că, nu-i așa, cine nu medalii de participare la con-
cabină). dievale va fi donată Primăriei În plus, sunt expuse și ele- cunoaște greșelile trecutului ferințe, forumuri, concursuri
Doi tineri din Deva, Bianca Municipiului Deva pentru a fi mente de uniformă, publicații, riscă să le repete”, a precizat etc.; insigne și medalii de
și Daniel Negrilă au făcut din expusă în Centrul Național plicuri, obiecte care au fost curatorul expoziției, Viorel funcție, care indicau funcția
pasiunea lor față de hârtie, o de Informare și Promovare destinate stimulării tinerilor Papp, bibliotecar în cadrul deținută de purtător. Acestea
mică afacere de familie. Cu o Turistică de la poalele Cetății înregimentați în cele trei or- Muzeului Civilizației Dacice și s-au vrut a fi un mijloc subtil
foarfecă, lipici, hârtie colo- sau în altă locație unde mu- ganizații de masă în regimul Romane Deva. de manipulare în sensul în
rată, dragoste, talent și mâini nicipalitatea consideră că comunist: Șoimii Patriei, Or- El a mai specificat că in- care, în teorie cel puțin, tre-
dibace, florile create prind este cât mai vizibilă. Bianca și ganizația Pionierilor și Uni- signele aveau diferite desti- buiau acordate celor mai mer-
viață în mâinile lor. Daniel spun că vor realiza și unea Tineretului Comunist. nații. „Erau insigne de ituoși tineri, cu rezultate bune
Surpriza expoziției va fi alte machete ale Cetății Devei „Celebrarea centenarului apartenență – acordate în în diferite domenii de activi-
macheta Cetății Deva, real- pentru cei care vor dori acest nu înseamnă doar raportarea cadrul ceremonialului de tate. În practică însă criteriile
izată din flori uscate și flori lucru, dar fiecare va fi unică la anul 1918 ci la toată istoria primire în organizație; medalii nu au fost atât de rigide cum
de hârtie. ,,Este o provocare și în felul ei. celor 100 de ani care au trecut reprezentând cele mai înalte erau ele prevăzute în regula-
de la unirea Transilvaniei, distincții ale organizației; in- mente. Dar dincolo de partea
OPRIRI DE APĂ Basarabiei și Bucovinei cu Re-
gatul României. Perioada co-
signe de apartenență la așa-zis civilă era mereu nece-
diferite cercuri tematice; in- sară fidelitate față de Partidul
Se sistează furnizarea apei potabile în: munistă, din nefericire, a signe și medalii pe genuri de Comunist Român”.
LOCALITĂŢILE: Petreni,Totia Mare,Totia
Mica, Simeria Veche
DATA: 03.08.2018
INTERVAL ORAR: 08:00-15:00
MOTIVUL: Remediere avarie vana OL DN 150 mm-
2 bucăţi în localitatea Petreni.
SC Apa Prod SA își cere scuze pentru disconfortul creat și vă
mulțumește pentru înțelegere.

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!