Sunteți pe pagina 1din 195

An şcolar: 2015 – 2016 Avizat,

Clasa: I Director:
Profesor: Creţu Lenuţa
Discipline/ nr. ore pe săptămână
1. Comunicare în limba română CLR - 7 ore
2. Matematică si explorarea mediului MEM - 4 ore
3. Arte vizuale şi abilităţi practice AV/AP - 2 ore
4. Muzică şi mişcare MM - 2 ore
5. Dezvoltare personală DP - o oră
Tip de curriculum: TC
Manuale utilizate:
- Comunicare în limba română manual pentru clasa I; Autori: Iliana Dumitrescu, Daniela Barbu;
Editura “CD Press 2014’’
- Matematică şi Explorarea mediului, manual pentru clasa I; Autori: Iliana Dumitrescu, Nicoleta
Ciobanu, Alina Carmen Birta ; Editura “CD Press 2014’’
Auxiliare utilizate:
- Dezvoltare personală, clasa I ; Autori: Mădălina Radu, Ioana Andreea Ciocâlteu, Robert Florin
Florea, Aurelia Stănculescu

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ INTEGRATĂ


După Programa aprobată prin Ordin al Ministrului Educaţiei nr. 3418/19.03.2013

Unitatea Disci- Comp. Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


tematică plina speci- ore
fice
SEMESTRUL I – 17 săptămâni
1.Ne CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
amintim! 1.2. interacțiune)
(din clasa 1.3.  Acte de vorbire: a saluta persoane
Pregătitoare) 1.4. cunoscute, a identifica un obiect, o
2.1. persoană, a formula o rugăminte; a se
2.2. prezenta
2.3.  Formularea de întrebări și răspunsuri
2.4. despre vacanță, despre viața de școlar,
3.1. despre jocuri și jucării, prieteni, reguli de
3.2. igienă alimentară 12 I-II
3.3.  Povestirea după imagini
4.1. Citire
 Literele mici și mari de tipar
 Citirea cuvintelor pe etichete asociate
unor imagini, obiecte, persoane
 Formularea de propoziții cu suport
intuitiv
Scriere/Redactare
 Elemente grafice care intră în
componența literelor de mână: linii,
puncte, bastonașe, zale, bucle, ovale,
semiovale, nodulețe
 Desenarea literelor de tipar 2
Elemente de construcție a comunicării
 Despărțirea cuvintelor în silabe
Lectură
- Prima zi de şcoală, de Vali Slavu
- Povestea cărţii, de Emilia
Căldăraru
Evaluare iniţială
MEM 1.1. Numere
1.2.  Numerele naturale de la 0 la 10
1.3.  Compararea si ordonarea numerelor
1.4. naturale de la 0 la 10 8
1.5.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale
1.6. de la 0 la 10
3.1.  Evidenţierea proprietăţilor adunării
4.1. (comutativitate, asociativitate, element
4.2. neutru-fără precizarea terminologiei)
5.2.  Probleme care se rezolvă printr-o
operaţie
Ştiinţele Pământului
 Soarele, sursă de căldură şi lumină
Ştiinţele fizicii
 Căderea liberă a corpurilor
Ştiinţele vieţii
 Plantele. Rolul structurilor de bază
Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1. Materiale, instrumente, tehnici şi
1.2. procedee de lucru: Materiale şi
2.1. instrumente de lucru: hârtie, creioane
2.3. colorate, acuarele, pensule, creion grafit, 4
ştampile, materiale texile, foarfece, ac,
materiale din natură etc.
 Tehnici simple de prelucrare a hârtiei:
mototolire, rupere, tăiere
 Modelaj - plastilina
MM 1.3. Cântarea vocală în grup şi individual
2.1.  Poziţia corectă, emisia naturală, dicţia,
sincronizarea
 Repetarea cântecelor învăţate în clasa 4
pregătitoare
 Mişcare şi dans pe melodiile interpretate
Evaluare iniţială
DP 1.1. Evaluare iniţială
2.1.  Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
2.2. de sine şi faţă de ceilalţi
 Cine sunt eu? 2
Recapitulare
2. În familie CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
1.2. interacțiune)
1.3.  Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
1.4.  Dialogul. Oferirea unor informații despre
2.1. activități în natură, despre familie, despre
2.2. igiena alimentară, reguli de circulație,
2.3. mediul social şi natural apropiat, reguli
2.4. de comportare la teatru
3.1.  Repovestirea unor întâmplări auzite
3.2.  Utilizarea cuvintelor noi în contexte
3.3. adecvate 30
4.1.  Intonarea propozițiilor enunțiative și
interogative
Citire
 Sunetele și literele a, A, m, M, e, E, i, I,
n, N, o, O, u, U, ă, Ă
 Cuvinte care conțin grupurile de sunete
ea, ia, oa, uă
 Citirea silabelor. Citirea cuvintelor mono
și plurisilabice
 Citirea propozițiilor/enunțurilor
 Alineatul
Scriere/Redactare
Scrierea caligrafică pe liniatura tip I
 Literele de mână a, A, m, M, e, E, i, I, n,
N, o, O, u, U, ă, Ă III – VII
 Plasarea datei, a titlului, folosirea
alineatelor
 Copieri de litere, silabe, cuvinte,
propoziții
 Transcrieri de litere, silabe, cuvinte,
propoziții
 Scrierea ortografică a cuvintelor
 Scrierea cu majusculă la începutul
propoziției și al titlului
 Scrierea cu majusculă a substantivelor
proprii (fără terminologie)
 Punctul. Semnul întrebării
Elemente de construcție a comunicării
 Cuvântul – grup de sunete asociat cu un
înțeles
 Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
Articularea sunetelor. Silaba
 Despărțirea cuvintelor în silabe intuitiv,
fără cunoașterea regulilor
 Propoziția/Enunțul (fără teoretizări)
Lectură
- Toamna, Demostene Botez 5
- Toamna, Octavian Goga
Recapitulare
Evaluare
MEM 1.1. Numere
1.2.  Numerele naturale 0-20: formare, citire,
1.3. scriere (cu cifre)
1.4.  Compararea si ordonarea numerelor
1.5. naturale de la 0 la 20
1.6.  Numere pare/impare
2.1.  Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20
2.2.  Probleme care se rezolvă prin una sau
3.1. două operaţii de adunare şi/sau scădere
4.1.  Ştiinţele vieţii 20
4.2.  Animale. Scheletul. Organe majore
5.1. (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi):
5.2. localizare şi roluri
 Ştiinţele Pământului
 Transformări ale apei. Evaporare.
Fierbere. Condensare. Solidificare.
Topire
 Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1. Materiale, instrumente, tehnici şi
2.1. procedee de lucru
2.2. Desen
2.3.  Culorile spectrului solar: culori primare
2.6. şi binare
1.3.  Culori reci
2.4.  Instrumente - creioane, carioci
 Elemente de limbaj plastic - linia,
punctul
- Curcubeu
- Covor de frunze
- În pădure/În livadă
 Picturǎ
 Materiale şi instrumente - acuarele,
10
hârtie, pensulǎ
 Tehnici de lucru: tamponare, pensulaţie,
combinaţii între culori
- Coş cu fructe
- Flori de toamnă
- Mărul hazliu
Colaj
 Decupare dupǎ contur, mototolire, lipire
- Peisaj de toamnă
- Coş cu legume
- Copacul rodnic
Modelaj – plastilina
- Fructe şi legume de toamnă
 Expoziţie de lucrări. Evaluare.
MM 1.2. Cântarea vocală în grup şi individual
1.4.  Poziţia corectă, emisia naturală,
3.1.  tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizare
 Recapitulare. Evaluare
 Timbrul 10
 Sunete din mediul înconjurător
 Recapitulare. Evaluare
DP 2.3.  Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
2.2. de sine şi faţă de ceilalţi
3.1.  Caracteristici personale simple, puncte
tari şi limite observabile în activităţile 5
şcolare şi de tip liber
 Rutine şi sarcini de lucru
 Sarcini de lucru în activitatea şcolară şi
acasă:
 tipuri de sarcini, încadrare în timp,
finalizare
Recapitulare. Evaluare
3. Prietenie CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
1.2. interacțiune)
1.3.  Acte de vorbire: a formula o rugăminte, o
1.4. cerere
2.1.  Dialogul. Oferirea unor informații despre
2.2. comportamentul la spectacol, mediul
2.3. înconjurător, reguli de igienă la masă,
2.4. sporturi de iarnă, jocuri și jucării, prieteni
3.1.  Povestirea unor întâmplări amuzante
3.2. Citire
3.3.  Sunetele și literele de tipar și de mână r,
4.1. R, c, C, l, L, p, P, t, T, s, S
 Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci
 Cuvinte care conțin diftongii ua, ie (fără
terminologie)
Scriere/Redactare
 Literele de mână r, R, c, C, l, L, p, P, t, T, 36 VIII
s, S -
 Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci XIII
 Copierea unui text
 Transcrierea unui text
 Linia de dialog
 Dictare
Elemente de construcție a comunicării
 Cuvinte cu sens opus
 Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
Texte-suport:
 La malul lacului
 Melcul lui Luca
 La ceai
 Mapa Irinei
 Penarul lui Paul
 Motanul Mitică
 Trenul lui Toma
 La munte
 Cu Steaua
 La teatru
 Crăciunul. Anul Nou
Lectură – Texte suport
- Capra cu trei iezi, de Ion Creangă
- Legenda lui Moş Nicolae 6
- Lucian Licurici învaţă să lumineze, de
Virginia Waters
- Baba iarna intră-n sat, de Otilia
Cazimir
Recapitulare
Evaluare
MEM 1.1. Numere
1.2.  Numerele naturale 0-20: formare, citire,
1.3. scriere (cu cifre)
1.4.  Compararea si ordonarea numerelor
1.5. naturale de la 0 la 20
1.6.  Numere pare/impare
2.1.  Adunarea şi scăderea în concentrul 0-20
2.2.  Probleme care se rezolvă prin una sau
3.1. două operaţii de adunare şi/sau scădere
4.1.  Ştiinţele vieţii 24
4.2.  Animale. Scheletul. Organe majore
5.1. (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi):
5.2. localizare şi roluri
 Ştiinţele Pământului
 Transformări ale apei. Evaporare.
Fierbere. Condensare. Solidificare.
Topire
 Numerele naturale 0-31 formare, scriere,
citire
 Compararea şi ordonarea numerelor
naturale de la 0 la 31
Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.3. Desen
2.2.  Instrumente - creioane colorate, creioane
2.3. cerate
2.5.  Tehnici de lucru linie modulatǎ, repetiţie
2.6.  Elemente de limbaj plastic- linia
 Benzi desenate care redau etapele unei
întâmplǎri
 Steagul României
12
 Moş Crăciun
Picturǎ
 Materiale şi instrumente - acuarele,
guaşe, tempera, hârtie, pensulǎ
 Culoarea - forma de exprimare a ideilor
şi a trǎirilor personale
 Toamnă târzie
 Peisaj de iarnă
 Tehnici simple - amprentare
(amprentarea gumei, a palmelor)
Decupare dupǎ contur, lipire
 Copaci desfrunziţi
 Ţara mea
 Ghetuţa lui Moş Nicolae
 Pom de Crăciun
 Podoabele bradului
Expoziţie de lucrări. Evaluare.
MM 1.3. Elemente de limbaj muzical
1.5. Melodia
1.6.  Sunete înalte şi sunete joase
2.1. Genuri muzicale: folclorul copiilor/ colinde 12
 Manifestarea liberă pe muzică
 Dans pe muzică populară
Recapitulare. Evaluare
DP 2.1. Igiena personală
2.2.  De vorbă cu prietenii sănătăţii
 Igiena corpului: Curăţel şi murdărel
 Norme de igienă la şcoală şi acasă: 6
Reclame pentru sănătate
 Recapitulare. Evaluare
4. Fapte CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
bune 1.2. interacțiune)
1.3.  Exprimarea unor păreri
1.4.  Dialogul. Oferirea unor informații despre
2.1. sporturi preferate, meserii preferate,
2.2. lumea muzicii
2.3.  Povestirea unor întâmplări trăite
2.4.  Citire 24
3.1.  Literele de tipar și de mână î, Î, â, d, D, v,
3.2. V, ș, Ș
3.3. Scriere/Redactare
3.4.  Literele de mână î, Î, â, d, D, v, V, ș,
4.1. Texte-suport: XIV
4.2.  Întrecere sau petrecere? România -
4.3.  Cadoul XVII
 Un dans pentru Daria
 Ce vei deveni?
 Visul lui Octav
 Povești românești
 Șapca lui Șandru
Lectură – Texte suport
 Povestea gâştelor, George Coşbuc 4
 Albă ca Zăpada, de Fraţii Grimm
 Crăciunul copiilor, Octavian Goga
Recapitulare
Evaluare
MEM 1.1. Numere
1.2.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale
1.3. până la 31, fără şi cu trecere peste ordin
1.4. Măsurări
1.5.  Banii. Bancnote de 1 leu, 5 lei şi 10 lei
1.6. Ştiinţele vieţii
3.1.  Corpul omenesc. Scheletul. Organe
3.2. majore (creier, inimă, plămâni,stomac,
4.1. rinichi): localizare şi roluri 16
4.2. Ştiinţele fizicii
5.1.  Unde şi vibraţii: Producerea şi
5.2. propagarea sunetelor
6.3.  Forme de energie. Lumină. Căldură.
Electricitate
 Surse de energie. Soarele. Apa. Vântul
Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1. Desen
1.2.  Instrumente - creioane colorate
1.3.  Tehnici de lucru - linie modulatǎ,
2.2. repetiţie
2.3.  Elemente de limbaj plastic - linia,
punctul, pata
 Fulgi de zăpadă
Picturǎ
 Materiale şi instrumente - acuarele,
hârtie, pensule 8
 Tehnici de lucru: tamponare, pensulaţie,
combinaţii între culori, decolorare
 Ninsoare
 Omul de zăpadă
 Cer înstelat
Confecţii
 Transformarea resturilor textile în
podoabe sau obiecte de decor prin
diferite tehnici: tǎiere în fâşii, împletire,
lipire, modelare
 Covoraşul
 Rochiţa păpuşii
 Modelaj – plastilina
 Săniuţa
Expoziţie de lucrări. Evaluare.
MM 1.4. Elemente de limbaj muzical
2.2. Cântarea vocală în grup şi individual
3.1.  Percuţia corporală (bătăi din palme, cu
3.3. degetul în bancă, cu palmele pe 8
genunchi)
 Jucării muzicale din materiale şi obiecte
refolosibile
Recapitulare. Evaluare
DP 2.1. Emoţii
2.2.  Emoţii de bază: bucuria
4
 Emoţii de bază: tristeţea
 Emoţii de bază: frica
 Emoţii de bază: furia
Recapitulare. Evaluare
SEMESTRUL al II – lea - 17 săptămâni
5. Suntem CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
mai buni 1.2. interacțiune)
1.3.  Dialogul. Oferirea unor informații despre
1.4. reguli de igienă în bucătărie, mediul
2.1. înconjurător
2.2.  Povestirea unor întâmplări trăite în 24
2.3. vacanță
2.4. Citire/Lectură
3.1.  Literele de tipar și de mână b, B, g, G
3.2.  Grupurile de litere ge, Ge
3.3. Scriere/Redactare
3.4.  Literele de mână b, B, g, G
4.1.  Grupurile de litere ge, Ge
4.2.  Scrisoarea XVIII
4.3.  Biletul -
Elemente de construcție a comunicării XXI
 Cuvinte cu sens asemănător
Texte-suport:
 În bucătărie
 La Cabana Babele
 Scrisoarea
 Proverbe românești
 Colegul lui George
Lectură – Texte suport
 Crăiasa Zăpezii, H. Cr. Andersen 4
 Legenda ghiocelului, de E. Jianu
 De ziua mamei, de Elena Farago
Recapitulare. Probă de evaluare
MEM 1.1. Numere
1.2.  Numerele naturale de la 0 la 100.
1.3. Formare. Scriere. Citire
1.4.  Compararea şi ordonarea numerelor
1.5. naturale de la 0 la 100, folosind poziţio-
1.6. narea pe axa numerelor, estimări,
3.1. aproximări
3.2. Măsurări 16
4.1.  Măsurarea lungimii . Metrul
4.2.  Măsurarea capacităţii. Unităţi
5.1. nonstandard. Unităţi standard: Litrul
5.2.  Măsurarea timpului. Ora fixă, jumătatea
6.1. de oră. Ziua. Săptămâna
6.2. Ştiinţele fizicii
6.4.  Surse de energie. Soarele. Apa. Vântul.
Cărbunii. Petrolul
 Utilizări ale energiei
Date
 Colectare, citire şi înregistrare de date
Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1. Picturǎ
1.2.  Elemente de limbaj plastic - linia,
1.3. punctul, pata
2.1.  Materiale şi instrumente - acuarele,
2.2. hârtie, pensule
2.3.  Culori calde şi reci
2.5.  Acvariul 8
 Mozaic
 Scene de poveşti
Decupare dupǎ contur, lipire
 Buchetul de ghiocei
 Mărţişoare
Realizarea unor felicitări
 Tehnici de lucru: quilling, tangram,
origami
 Morişca
 Evantaiul
 Felicitare pentru mama
Expoziţie de lucrări
Evaluare
MM 1.3. Elemente de limbaj muzical
1.4. Cântarea vocală în grup şi individual
3.1.  Cântarea cu acompaniament
3.3.  Jucării muzicale din materiale şi obiecte 8
refolosibile
 Acompaniament de jucării muzicale
realizat de copii (trianglu, maracas,
clopoţel, tamburină)
Recapitulare. Evaluare
DP 2.1. Comunicarea
2.2.  Abilităţi de comunicare
4
 Mesaje verbale, nonverbale, paraverbale
simple
Recapitulare. Evaluare
CLR
6. O lume 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
minunată 1.2. interacțiune)
1.3.  Dialog despre primăvară, mediul natural,
1.4. filme pentru copii
2.1.  Descrierea unei persoane, a unor obiecte
2.2.  Povestirea unor întâmplări trăite 30
2.3. Citire/Lectură
2.4.  Literele de tipar și de mână f, F, z, Z, ț,
3.1. Ț, h, H
3.2.  Grupurile de litere gi, Gi, che, Che, chi,
3.3. Chi XXII
3.4.  Autorul unui text –
4.1. Scriere/Redactare XXVI
4.2.  Literele de mână f, F, z, Z, ț, Ț, h, H
4.3.  Grupurile de litere gi, Gi, che, Che, chi,
Chi
 Felicitarea
 Scrierea imaginativă (3-5 enunțuri),
pornind de la experiențe trăite
Texte-suport:
 Înfloresc grădinile
 Fata babei și fata moșneagului
 Liza și Măzărel
 8 Martie
 Un spectacol magic
 La bunici
 Musafirul nepoftit
Lectură – Texte suport
 Fricosul, E. Gârleanu 5
 Mincinosul, Lev Tolstoi
 Legenda ouălor roşii
 Căţeluşul şchiop, de Elena Farago
Recapitulare
Evaluare
MEM 1.4. Numere
1.5.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale
1.6. de la 0 la 100, fără
2.2.  trecere peste ordin
3.1. Ştiinţele vieţii
3.2.  Identificarea unor consecinţe ale unor
4.1. acţiuni, fenomene
4.2. procese simple. Ocrotirea mediului 20
5.1. Măsurări
6.2.  An. Anotimpuri. Lunile anului
Figuri şi corpuri geometrice
 Figuri plane: pătrat, dreptunghi, triunghi,
cerc: reprezentare grafică
 Corpuri geometrice: cub, cuboid,
cilindru, sferă (feţe – formă, număr)
Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1. Picturǎ
1.2.  Materiale şi instrumente - acuarele,
1.3. hârtie, pensulǎ
2.1.  Tehnici de lucru: tamponare, pensulaţie,
2.2. combinaţii între culori
2.3.  Dominanta de culoare
2.5.  Peisaj de primăvară
Decupare dupǎ contur, lipire
 Ornamente de primăvară
 Barza (tangram)
 Flori de primăvară 8
Confecţii
 Transformarea resturilor textile în
podoabe sau obiecte de decor prin
diferite tehnici: tǎiere în fâşii, împletire,
lipire, modelare, cusut
 Coaserea nasturilor
Foto- film
 De ziua mamei
Înşirare de mărgele
 Colier pentru mama
Expoziţie de lucrări. Evaluare.
MM 1.1.  Ritmul
1.4.  Sunete lungi/ scurte
2.1.  Tempo-ul în audiţii
3.1.  Improvizaţia spontană colectivă 8
3.4. Recapitulare. Evaluare
DP 2.1. Despre prietenie
2.2.  Prietenia
4
2.3.  Caracteristicile unui bun prieten
 Ce este un bun prieten?
Recapitulare. Evaluare
CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
7. Mişcare şi
1.2. interacțiune)
sănătate
1.3.  Dialog despre reguli de circulație,
1.4. aniversare, zile onomastice, alimentație
2.1. sănătoasă, desene animate
2.2.  Repovestirea unor întâmplări auzite
2.3.  Citire/Lectură 36
2.4.  Literele de tipar și de mână j, J, x, X, k,
3.1. K, q, Q, y, Y, w, W
3.2.  Grupurile de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi
3.3.  Alfabetul limbii române
3.4. Scriere/Redactare
4.1.  Literele de mână j, J, x, X, k, K, q, Q, y,
4.2. Y, w, W XXVII
4.3.  Grupurile de litere ghe, Ghe, ghi, Ghi -
 Jurnalul (text și desene) XXXII
 Invitația
Texte-suport:
 Drumeție
 Vrejul de zmeură
 La Felix
 Petrecerea lui Kim Înghețată sau 6
salată?
 Ghemotoc
 Ghicitori
 Stejarul
 Vacanță de vis
 Arca lui Noe
Lectură – Texte suport
 Au sosit cocorii, Cezar Petrescu
 Pinocchio, Carlo Collodi
 Şezătoare de basme şi poveşti
Recapitulare. Probă de evaluare
MEM 1.4. Numere
1.5.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale
1.6. de la 0 la 100 cu trecere peste ordin
3.1.  Probleme care se rezolvă prin două
3.2. operaţii 24
4.2.  Ştiinţele Pământului
5.1.  Identificarea unor consecinţe ale unor
5.2. acţiuni, fenomene,procese simple. Apa.
Soarele. Beneficii şi efecte negative
 Ştiinţele fizicii
 Unde şi vibraţii. Producerea sunetelor
Recapitulare
Evaluare
1.1. Picturǎ
AVAP 1.2.  Materiale şi instrumente- acuarele,
1.3. hârtie, pensule
2.1.  Elemente de limbaj plastic- linia,
2.2. punctul, forme regulate şi neregulate
2.3. - Geometrie
2.5. - Ouă de Paşti 12
- Peisaj de primăvară
- Ulciorul
Colaj
 Tehnici de lucru:
- origami, TANGRAM, decupare
dupǎ contur, lipire - organizarea
compoziţiei pe suprafeţe mari prin
asamblarea unitarǎ a elementelor
- croire, coasere, împletire, ţesere cu
benzi de hârtie
 Iepuraş de Paști
 Pomul înflorit
Confecţii şi jucării
 Asocierea elementelor de exprimare
plastică, cu alte forme de exprimare
artistică
 Elemente de limbaj plastic: formă, volum
 Prietenii
 Copii din lumea întreagă
 Tehnici de lucru: tehnici simple de
rǎsucire, împletire, tǎiere, lipire a unor
fire de diferite grosimi; presare,
pensulaţie, pulverizare, decupare,
mototolire, lipire
- Broşa
Foto – film
 Între noi prietenii
MM 1.4.  Interpretarea
3.1.  Nuanţe - Tare, încet, mediu
3.4.  Cântec vesel/ trist
1.3.  Procedee armonico-polifonice (solist-cor,
1.5. grupe alternative) 12
1.6.  Recapitulare. Evaluare
2.1.  Ameliorare/ dezvoltare
Mişcarea pe muzică
 Mişcări libere
 Mişcări sugerate de text
 Mişcări sugerate de ritm
 Dansul
Recapitulare. Evaluare
DP 2.1. Despre meserii
2.2.  Meserii cunoscute: denumire, activităţi
3.3. principale
6
2.2.  Meserii cunoscute: loc de desfăşurare,
2.3. unelte şi instrumente
3.2.  Abilităţi şi atitudini de învăţare
 Importanţa învăţării
 Tehnici simple de monitorizare a
achiziţiilor învăţării
Recapitulare. Evaluare
8. Am CLR 1.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire,
învăţat în 1.2. interacțiune)
clasa I 1.3.  Dialog despre natură, persoane dragi,
1.4. prieteni, petrecerea timpului liber
2.1. Citire/Lectură
2.2.  Citirea textelor 18
2.3. Scriere/Redactare
2.4.  Scrierea caligrafică, ortografică
3.1.  Organizarea textului scris
3.2., Elemente de construcție a comunicării
3.3.  Silaba. Cuvântul. Propoziția XXXIII
3.4., Texte-suport: -
4.1.,  Anotimpurile XXXIV
4.2.,  Bunicul, după Barbu Ștefănescu
4.3. Delavrancea
 Ridichea uriașă
 Vacanța mare
Lectură – Texte suport
 A.B.C..., Alexandru Andriţoiu
 Cea dintâi vacanţă mare, Emilia
Căldăraru 3
Recapitulare. Probă de evaluare

MEM 1.1.  Numerele naturale de la 0 la 100


1.2.  Date
1.3.  Măsurări
1.4.  Anotimpurile
1.5.  Figuri şi corpuri geometrice
1.6.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale
2.2. de la 0 la 100
3.1.  Probleme
3.2.
5.1.
5.2.
6.3.
6.4.
AVAP 1.1.  Cum îmi petrec timpul liber?
1.2.  Coiful
1.3.  Salutări din vacanţă –felicitare
2.1. Expoziţie de lucrări. Evaluare
2.2. 6
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
MM 1.1. Mişcarea pe muzică
3.4.  Mişcări libere
 Mişcări sugerate de text
 Mişcări sugerate de ritm
6
 Dansul
 Recapitularea cântecelor
Evaluare finală
 Serbare
DP 1.1. Joacă-te!
3.3.  Cine sunt eu? Norme de igienă. Emoţii
de bază.
 Prietenia. Sarcini de lucru în 3
 activitatea şcolară şi acasă. Importanţa
învăţării. Meserii cunoscute
PROIECTAREA UNITĂŢILOR TEMATICE
SEMESTRUL I
Comp. Conţinuturi
Ziua speci- (detalieri) Activităţi integrate/pe Resurse Evaluare
fice discipline
Unitatea tematică nr. 1- Ne amintim! – 2 săptămâni
Săptămâna I
L CLR Şcoala mea  Prezentarea şcolii Resurse materiale:
U 1.1.  Prezentarea importanţei primei Manual, obiectele din
N 1.2. zi de școală sala de clasă, CD- Observarea
I 1.4.  Primirea manualelor player sistematică
2.1.  Prezentarea manualului de Resurse procedurale:
2.3. comunicare în limba română Conversaţia, Aprecieri
2.4. (copertă, filă, pagină, direcţie Forme de organizare verbale
14 IX 3.1. de orientare în pagină, a colectivului:
MM simboluri) Activitate frontală,
2.1.  Ascultarea unui mesaj activitate individuală
3.1.  Participarea la dialog
AVAP  Noi la școala..
1.1.  Interpretarea unui cântec.
2.2.  Cântec: ,,Sunt şcolar’’
 Desen: ,,Şcoala mea’’
MEM Orientare în  Poziţionarea obiectelor în Resurse materiale: Observare
2.1. spaţiu. spaţiu, în raport cu alte obiecte Manual p. 4, caietul sistematică
3.1. Scrierea precizate manualului p. 3, caiet
3.2. elementelor  Identificarea poziţiei pe care o matematică,
1.1. grafice ocupă diverse obiecte în spaţiu instrumente de scris şi Evaluare
AVAP (liniuţa în raport cu alte obiecte colorat, elemente practică
2.4. orizontală şi precizate (stânga, dreapta, sus, grafice, riglete,
2.6. verticală) jos, în faţa, în spate) beţişoare, creioane,
 Colorarea unor elemente în imagini, numărătoare Evaluare
funcţie de poziţia pe care o Resurse procedurale: orală
ocupă faţă de un anumit reper conversația,
într-un desen demonstrația,
 Scrierea pe reţeaua de pătrăţele explicația, jocul Evaluare
a caietului de matematică a didactic, exercițiul scrisă
liniuţelor orizontale, verticale Forme de organizare
reprezentarea prin desene a a colectivului:
unor modele decorative Activitate frontală,
simple, folosind linii individuală, pe grupe
orizontale, verticale, oblice
 Numărarea elementelor unei
mulţimi
 Diferenţierea anotimpurilor, în
funcţie de caracteristicile
specifice observate
 Jocuri de tipul:„ce anotimp
este?” pentru recunoaşterea
fenomenelor naturii, în situaţii
reale sau în imagini (ploaie,
ninsoare, vânt etc.)
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Caracteristici  Discuţii despre activităţile pe Resurse materiale:
3.1. personale care le desfăşoară oamenii în Obiecte din sala de
3.2. simple - anotimpul toamna. clasă, CD-player
AVAP puncte tari şi  Identificarea sarcinilor care îi Resurse procedurale : Observarea
2.2. limite revin fiecărui membru al Conversaţia, demons- sistematică
MEM observabile în familiei. traţia, exerciţiul
1.1. activităţile  Numirea sarcinilor de lucru Forme de organizare
şcolare şi de acasă care îi revin copilului. A colectivului:
timp liber  Numirea câtorva sarcini de activitate frontală,
lucru ale: bunicilor, părinţilor, activitate în perechi,
copiilor, medicilor, activitate pe grupe
învăţătorilor, actorilor.
 Joc de rol: „În familie”.
Realizarea unui desen care să
prezinte cea mai importantă
sarcină de lucru pe care o are
copilul acasă
M MEM Poziţia  Poziţionarea obiectelor în Resurse materiale: Observare
A 2.1. obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte Manual p. 5, caietul sistematică
R 3.1. spaţiu precizate manualului p. 4, caiet
Ţ 3.2. Scrierea  Identificarea poziţiei pe care o matematică,
I 1.1. elementelor ocupă diverse obiecte în spaţiu instrumente de scris şi
AVAP grafice:(liniu- în raport cu alte obiecte colorat, elemente
15 IX 2.4. ţa orizontală şi precizate (stânga, dreapta, sus, grafice, riglete, Evaluare
2.6. verticală) jos, în faţa, în spate) beţişoare, creioane, orală
MM  Scrierea pe reţeaua de pătrăţele imagini, numărătoare
2.1. a caietului de matematică a Resurse procedurale:
2.2. liniuţelor combinaţii de liniuţe conversația, Evaluare
orizontale, verticale, demonstrația, scrisă
 Compunerea/asocierea explicația, jocul
elementelor grafice pentru didactic, exercițiul
obţinerea unor forme stilizate Forme de organizare
 Numărarea elementelor unei a colectivului:
mulţimi Activitate frontală,
 Explorarea mediului individuală, pe grupe
înconjurător pentru a identifica
şi număra fiinţe şi lucruri
 Colorarea unor planşe în care
codul culorilor este dat de
numere
 Cântec: ,,Şcolărei şi şcolăriţe’
CLR Dialog  Dialog pornind de la ilustrația Resurse materiale: Observare
1.1. despre şcoală din manual Manualp. 4-7, caietul sistematică
1.3.  Exerciţii-joc de tipul manualului p. 4-5,
2.2. Scrierea „emiţător-receptor” caiet tip I, instrumente
3.2. elementelor  Formularea de întrebări și de de scris şi colorat, Evaluare
3.3. grafice pe răspunsuri referitoare la prima obiectele din sala de orală
4.1. liniatura tip I zi de școală și la ilustrația din clasă, CD-player
AVAP (Linia oblică, manual Resurse procedurale: Evaluare
1.1. punctul,  Formularea de propoziții conversația, demons- scrisă
1.2. cârligul) pornind de la ilustrația dată trația, explicația, jocul
 Exerciții de despărțire a didactic, exercițiul
cuvintelor în silabe și de Forme de organizare
identificare a poziției literei în a colectivului:
cuvânt Activitate frontală,
 Identificarea semnelor grafice individuală, pe grupe
în ilustrații
 Exerciţii de scriere (linia
oblică, punctul, cârligul) și
desen
 Joc de rol: În curtea școlii
CLR Dialog despre  Exerciţii de iniţiere a unor Resurse materiale: Observare
1.1. sala de clasă și  dialoguri despre activităţi Manual p. 8, caietul sistematică
1.2. despre desfăşurate la clasa manualului p. 4-5,
1.4. colegi pregătitoare caiet tip I, instrumente
2.1.  Dialog despre sala de clasă și de scris şi colorat,
2.3. obiectele din sală, despre obiectele din sala de
2.4. rechizitele școlarului și clasă, CD-player,
3.1. utilitatea lor alfabetar, cărți, reviste, Predictivă a
MM  Exerciţii de exersare a ziare, imagini, PC achiziţiilor
2.1. comunicării în sala de clasă Resurse procedurale:
3.1.  Activități în perechi: conversația,
AVAP formularea de întrebări și demonstrația,
1.1. răspunsuri referitoare la sala explicația, jocul
2.2. de clasă și la rechizitele didactic, exercițiul
școlarului Forme de organizare
 Cântec: ,,Sunt şcolar’’ a colectivului:
 Desen: ,,Rechizitele Activitate frontală,
școlarului’’ individuală, pe grupe

RELIGIE
M CLR Scrierea  Discuții despre anotimpul Resurse materiale: Observare
I 1.1. elementelor toamna Manual, caietul sistematică
E 1.3. grafice pe  Formularea de propoziții manualu-lui, caiet tip
R 2.2. liniatura tip I pornind de la ilustrația dată I, instrumente de scris
C 3.2. (Bastonașul)  Exerciții de despărțire a şi colorat, obiectele
U 3.3. cuvintelor în silabe și de din sala de clasă, CD-
R 4.1. identificare a poziției literei în player
I AVAP cuvânt Resurse procedurale: Predictivă a
1.1.  Identificarea semnelor grafice conversația, achiziţiilor
16 IX 1.2. în ilustrații demonstrația,
MM  Scrierea bastonașelor pe explicația, jocul
2.1. liniatura de tip I didactic, exercițiul
3.1.  Identificarea în ilustrație a Forme de organizare
MEM obiectelor care încep cu un a colectivului:
3.2. sunet indicat Activitate frontală,
4.2.  Desenarea literelor de tipar individuală, pe grupe
identificate în ilustrație
 Cântec: ,,Toamna”
CLR Acte de  Iniţierea unor dialoguri despre Resurse materiale: Observare
1.1. vorbire: a se activităţi desfăşurate în sala de Manual p. 9, caietul sistematică
1.2. Prezenta clasă manualului p. 4-5,
1.4. Eu sunt…  Exerciții de autocunoaștere și caiet tip I, instrumente Evaluare
2.1. intercunoaștere: prezentarea de scris şi colorat, practică
2.3. elevilor obiectele din sala de
2.4.  Formularea de propoziții clasă, alfabetar, Evaluare
3.1. pornind de la ilustrația dată cărți, reviste, ziare, orală
AVAP  Exerciții de despărțire a imagini, computer
1.1. cuvintelor în silabe și de Resurse procedurale: Evaluare
2.2. identificare a poziției literei în conversația, demonstra- scrisă
cuvânt ția, explicația, jocul
 Dialog despre colegi, didactic, exercițiul
prietenie, activități în perechi Forme de organizare
și în echipă m a colectivului:
 Desen: ,,Autoportret’’ Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM În clasă  Poziţionarea obiectelor în Resurse materiale: Observare
2.1. Scrierea spaţiu, în raport cu alte obiecte Manual p. 6, caietul sistematică
2.2. elementelor precizate manualului p. 5, caiet
1.1. grafice:  Identificarea poziţiei pe care o matematică,
MM (liniuţa oblică, ocupă diverse obiecte în spaţiu instrumente de scris şi
2.1. punctul) în raport cu alte obiecte colorat, elemente
2.2. precizate (pe, în, dedesubt, grafice, riglete, Evaluare
deasupra, lângă) beţişoare, creioane, orală
 Numărarea elementelor unei imagini, numărătoare
mulţimi Resurse procedurale:
 Realizarea unor corespondenţe conversația, Evaluare
 Scrierea pe reţeaua de pătrăţele demonstrația, scrisă
a caietului de matematică a explicația, jocul
elementelor grafice: liniuţa didactic, exercițiul
oblică, punctul Forme de organizare
 Descrierea unor figuri şi a colectivului:
corpuri geometrice din mediul Activitate frontală,
apropiat individuală, pe grupe
 Recunoaşterea unor figuri şi
corpuri geometrice: pătrat,
dreptunghi, cerc, triunghi, cub,
sferă, în mediul înconjurător şi
în materiale tipărite
 Identificarea interiorului şi
exteriorului unei figuri
 Cântec: ,,Şcolărei şi şcolăriţe’’
EDUCAŢIE FIZICĂ
J DP Orientare  Aşezarea unor imagini în Resurse materiale:
O 2.1. spaţială şi ordinea derulării Manual p. 7, caietul
I 3.1. localizări în evenimentelor dintr-o zi manualului p. 6, caiet
MEM spaţiu  Poziţionarea obiectelor în matematică, Observare
17 IX 2.1. Scrierea spaţiu, în raport cu alte obiecte instrumente de scris şi sistematică
2.2. elementelor precizate colorat, elemente
1.1. grafice: (liniu-  Identificarea poziţiei pe care o grafice, riglete,
5.1. ţa şerpuită) ocupă diverse obiecte în spaţiu beţişoare, creioane,
6.2. în raport cu alte obiecte imagini, numărătoare
AVAP precizate (interior şi exterior) Resurse procedurale:
2.4.  Numărarea elementelor unei conversația,
2.6. mulţimi demonstrația, Evaluare
 Scrierea pe reţeaua de pătrăţele explicația, jocul scrisă
a caietului de matematică a didactic, exercițiul
elementelor grafice: liniuţa Forme de organizare
şerpuită a colectivului: Autoevalua-
 Compunerea unui spaţiu Activitate frontală, re
plastic, utilizând elemente individuală, pe grupe
grafice
 Recunoaşterea şi descrierea
unor figuri şi corpuri
geometrice din mediul
apropiat
 Clasificarea animalelor în
funcţie de numărul de picioare,
de mediul de viaţă, de modul
de hrănire
CLR Scrierea  Citirea etichetelor din ilustrație Resurse materiale:
1.1. elementelor  Identificarea în ilustrație a Manual p. 9, caietul
1.3. grafice pe obiectelor care încep cu un manualului p. 4-5, Observare
2.2. liniatura tip I sunet indicat caiet tip I, instrumente sistematică
3.2. (Zala)  Dialog despre desenele de scris şi colorat,
3.3. realizate de către elevii obiectele din sala de
4.1. reprezentați în ilustrație clasă, alfabetar,
AVAP  Scrierea zalei pe liniatură de cărți, reviste, ziare,
1.1. tip I imagini, computer
1.2.  Desenarea literelor de tipar Resurse procedurale: Evaluare
identificate în ilustrație conversația, scrisă
 Identificarea semnelor grafice demonstrația,
în ilustrații explicația, jocul
 Desen: Desenarea unor didactic, exercițiul
obiecte care încep cu sunetele Forme de organizare
indicate a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe

AVAP Prezentarea  Discutarea regulilor de Resurse materiale:


1.1. materialelor protecţia muncii Materiale din natură şi
1.2. şi ustensilelor  Tot ce ştiu ...- colaj. sintetice
2.3. Norme de  Audiţie cântec „Un băiat şi o Obiecte realizate de
MM protecţie a fetiţă” alţi elevi Observare
muncii Resurse procedurale: sistematică
Jocul didactic
Forme de organizare
a colectivului :
act. frontală,
individuală
MM Cântarea  Probă pentru cunoaşterea Resurse materiale:
2.1. vocală repertoriului de cântece CD, culegere de
2.2. ,,Şcoala însuşite în clasa pregătitoare/ cântece Observarea
CLR noastră - Gata la grădiniţă. Resurse procedurale : sistematică
1.4. de vacanţă”  Discuţii pe baza cântecelor conversaţia,
2.1. intonate. demonstraţia, Evaluare
 Discuţii despre vacanţă, prima exerciţiul orală
zi de şcoală Forme de organizare
 Joc de mişcare: a colectivului:
„Bucheţelele”(în cerc). activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Comunicarea orală. Resurse materiale:
I 1.1. Prima zi de  Ascultarea unui mesaj Carte de poveşti, fişe,
N 1.3. şcoală, de Vali  Lectură după imagini predicţii creioane colorate, Observare
E 2.2. Slavu  Exerciţii de ordonare a computer sistematică
R 3.3. imaginilor în funcţie de Resurse procedurale:
I AVAP desfăşurarea acţiunii. conversația,
1.1.  Exerciţii de povestire după demonstrația,
1.2. imagini explicația, jocul
18 IX didactic, exercițiul
Forme de organizare Evaluare
a colectivului: scrisă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
AVAP Recunoaşte-  Denumirea materialelor de Resurse materiale
1.1. rea materiale- lucru. acuarele, pensule,
1.3. lor de lucru  Desen: „Şcoala mea”. pahare Observarea
2.1.  Exerciţii de sortare a desenelor caiet de desen sistematică
2.2. după diferite caracteristici: Resurse procedurale:
MEM culoare, înălţime, formă. conversaţia, Evaluare
5.1. demonstraţia, orală
exerciţiul
Forme de organizare Autoevalua-
A colectivului: re
activitate frontală,
individuală
MM Cântarea  Reproducerea în grup a Resurse materiale:
1.1. vocală cântecelor însuşite intuitiv, CD-player, culegere
2.1. ,,Noi acum respectând sincronizarea. de cântece
MEM suntem (activitate frontală) Resurse procedurale :
1.1. şcolari’’ –  Joc de recunoaştere a sunetelor Conversaţia, demons-
muzica Aurel străzii şi ale clasei, a sunetelor traţia, exerciţiul Observarea
Ivăşcanu din natură (ciripitul Forme de organizare: sistematică
păsărelelor, lătratul câinelui activitate frontală,
,,Şcolărei şi etc.) activitate în perechi,
şcolariţe’’-  Joc cu mişcare: „Bucheţelele” activitate pe grupe
muzica mari, individuală
Timotei
Popovici
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Dialog despre  Iniţierea unor dialoguri despre Resurse materiale: Observare
U 1.1. petrecerea natură și mediul înconjurător Manual p. 10, caietul sistematică
N 1.2. timpului  Scrierea biciului pe liniatură manualului p. 4-5,
I 1.3. liber în natură de tip I caiet tip I, instrumente
1.4.  Desenarea literelor de tipar de scris şi colorat,
21 IX 2.2. identificate în ilustrație obiectele din sala de
2.3. În natură  Citirea etichetelor din ilustrație clasă, alfabetar,
3.3. Scrierea  Exerciții de formulare a unor cărți, reviste, ziare,
3.4. elementelor rugăminți imagini, computer, Evaluare
4.1. grafice pe  Identificarea semnelor grafice CD-player scrisă
4.2. liniatura tip I în ilustrații Resurse procedurale:
4.3 ( Biciul)  Formularea de propoziții conversația, demons-
MM pornind de la ilustrația dată trația, explicația, jocul
2.1.  Exerciții de despărțire a didactic, exercițiul
cuvintelor în Forme de organizare Evaluare
 Formularea de întrebări și a colectivului: orală
răspunsuri despre reguli de Activitate frontală,
igienă alimentară individuală, pe grupe
 Joc de mişcare: ,,Bate vântul
frunzele’’
MEM Numerele  Numărarea elementelor unei Resurse materiale: Observare
2.1. naturale de la mulţimi Manual p. 8-9, caietul sistematică
2.2. 0 la 31: (recu-  Realizarea unor corespondenţe manualului p. 7, caiet
1.1. noaştere, citi-  Scrierea pe reţeaua de pătrăţele matematică,
5.1. re, scriere, a caietului de matematică a instrumente de scris şi
6.1. comparare, elementelor grafice: ovalul colorat, elemente
AVAP ordonare)  Exerciţii-joc de comparare a grafice, riglete, Evaluare
2.4. unor lungimi beţişoare, creioane, orală
2.6. Scrierea  Ordonarea unor obiecte după imagini, numărătoare
elementelor lungime, comparări succesive Resurse procedurale:
grafice: ovalul şi exprimarea rezultatelor conversația, Evaluare
(„mai lung”, „mai înalt”, „cel demonstrația, scrisă
mai lung” etc.) explicația, jocul
 Colorarea selectivă a didactic, exercițiul
elementelor unui desen, pe Forme de organizare
baza unui criteriu precizat (ex.: a colectivului:
cel mai scurt/lung) Activitate frontală,
 Exerciţii-joc de recunoaştere a individuală, pe grupe
cifrelor de la 0 la 10
 Numărare cu paşi daţi,
comparare
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Cine sunt eu?  Prezentarea trăsăturilor Resurse materiale:
1.1. elementare în faţa clasei: Obiecte din sala de Evaluare
2.1. „Acesta/ aceasta sunt eu!” clasă, CD-player iniţială
2.2.  Joc: „Recunoaşte-ţi colegul”- Resurse procedurale:
MM în urma descrierii realizate de Conversaţia, demons-
2.1. un alt coleg. traţia, exerciţiul
 Intonarea cântecului: „Un copil Forme de organizare
politicos” a colectivului:
activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate pe grupe
mari, individuală
M MEM Recapitulare  Numărarea elementelor unei Resurse materiale:
A 2.1. Numerele mulţimi Manual p. 10, caietul Observare
R 1.1. naturale de la  Realizarea unor corespondenţe manualului p. 8, caiet sistematică
Ţ 5.1. 0 la 31:  Recunoaşterea cifrelor de la 0 matematică,
I 6.1. (recunoaş- la 31 Raportarea cifrei la instrumente de scris şi
2.4. tere, citire, cantitate colorat, elemente
22 IX 3.1. scriere, com-  Scrierea pe reţeaua de pătrăţele grafice, riglete,
parare,ordo- a caietului de matematică a beţişoare, creioane, Evaluare
AVAP nare elementelor grafice învăţate numărătoare orală
2.4.  Compunerea unui spaţiu Resurse procedurale:
2.6. Scrierea plastic, utilizând elemente conversația, demons-
MM elementelor grafice pentru a realiza modele trația, explicația, jocul Evaluare
2.1. grafice repetitive didactic, exercițiul scrisă
2.2.  Rezolvarea de adunări şi Forme de organizare
scăderi prin numărare, cu a colectivului:
suport intuitiv Activitate frontală,
 Clasificarea animalelor în individuală, pe grupe
funcţie de numărul de picioare,
de mediul de viaţă, de modul
de hrănire
 Cântec: ,,Cântecul numerelor’’
CLR Dialog despre  Iniţierea unor dialoguri despre Resurse materiale: Observare
1.1. petrecerea natură și mediul înconjurător Manual p. 10, caietul sistematică
1.2. timpului  Scrierea biciului pe liniatură manualului p. 4-5,
1.3. liber în natură de tip I caiet tip I, instrumente
1.4.  Desenarea literelor de tipar de scris şi colorat,
2.2. identificate în ilustrație obiectele din sala de
2.3. În natură  Citirea etichetelor din ilustrație clasă, alfabetar, Evaluare
3.3. Scrierea  Exerciții de formulare a unor cărți, reviste, ziare, predictivă
3.4. elementelor rugăminți imagini, computer,
4.1. grafice pe  Identificarea semnelor grafice CD-player
4.2. liniatura tip I în ilustrații Resurse procedurale:
4.3 (Noduleţul)  Formularea de propoziții conversația,
MM pornind de la ilustrația dată demonstrația,
2.1.  Exerciții de despărțire a explicația, jocul
cuvintelor în silabe didactic, exercițiul
 Formularea de întrebări și Forme de organizare
răspunsuri despre reguli de a colectivului:
igienă alimentară Activitate frontală, Evaluare
 Joc de mişcare: ,,Bate vântul individuală, pe grupe orală
frunzele’’
CLR Dialog despre  Iniţierea unor dialoguri despre Resurse materiale:
1.1. jocuri natură și activități în natură Manual p. 11, caietul
1.2. și jucării  Scrierea nodulețului pe manualului p. 4-5, Evaluare
1.3. liniatură de tip I caiet tip I, instrumente scrisă
1.4.  Desenarea literelor de tipar de scris şi colorat,
2.2. Ne jucăm indicate obiectele din sala de
2.3. Scrierea  Formularea de întrebări și clasă, alfabetar,
3.3. elementelor răspunsuri pornind de la cărți, reviste, ziare,
3.4. grafice pe ilustrația dată imagini, computer,
4.1. liniatura tip I  Identificarea semnelor grafice CD-player
4.2. în ilustrații Resurse procedurale:
4.3 (Noduleţul)  Exerciţii de exersare a conversația, Evaluare
AVAP comunicării demonstrația, orală
2.1.  Formularea de propoziții explicația, jocul
2.3. pornind de la ilustrația dată didactic, exercițiul
2.4.  Exerciții de despărțire a Forme de organizare
MM cuvintelor în silabe a colectivului:
2.1.  Joc de mişcare: ,,Bate vântul Activitate frontală,
frunzele’’ individuală, pe grupe
 Desen: Jucăria preferată’’
RELIGIE
M CLR Dialog despre  Iniţierea unor dialoguri despre Resurse materiale:
I 1.1. jocuri natură și activități în natură Manual p. 11, caietul Evaluare
E 1.2. și jucării  Scrierea ovalului pe liniatură manualului p. 4-5, scrisă
R 1.3. Ne jucăm de tip I caiet tip I, instrumente
C 1.4. Scrierea  Desenarea literelor de tipar de scris şi colorat,
U 2.2. elementelor indicate obiectele din sala de
R 2.3. grafice pe  Formularea de întrebări și clasă, alfabetar,
I 3.3. liniatura tip I răspunsuri pornind de la cărți, reviste, ziare,
3.4. ilustrația dată imagini, computer,
23 IX 4.1. (Ovalul)  Identificarea semnelor grafice CD-player
4.2. în ilustrații Resurse procedurale: Evaluare
4.3  Exerciţii de exersare a conversația, demons- orală
AVAP comunicării trația, explicația, jocul
2.1.  Formularea de propoziții didactic, exercițiul
2.3. pornind de la ilustrația dată Forme de organizare
2.4.  Exerciții de despărțire a a colectivului:
MM cuvintelor în silabe și de Activitate frontală,
2.1. identificare a poziției literei în individuală, pe grupe
3.1. cuvânt
 Joc de mişcare: ,,Bate vântul
frunzele’’
 Desen:Jucăria preferată’’
CLR Dialog despre  Iniţierea unor dialoguri despre Resurse materiale: Observare
1.1. personaje povești preferate Manual p. 11, caietul sistematică
1.3. îndrăgite  Identificarea personajelor din manualului p. 4-5,
2.2. În lumea poveștile ilustrate caiet tip I, instrumente
3.2. poveștilor  Scrierea ovalului și a de scris şi colorat,
3.3. semiovalului pe liniatură de tip obiectele din sala de
4.1. Scrierea I clasă, alfabetar, Evaluare
AVAP elementelor  Desenarea literelor de tipar cărți, reviste, ziare, predictivă
1.1. grafice pe  Formularea de întrebări și imagini, computer,
2.2. liniatura tip I răspunsuri despre povești CD-player
MM cunoscute Resurse procedurale: Evaluare
2.1. (Ovalul.  Identificarea semnelor grafice conversația, scrisă
3.1. Semiovalul) în ilustrații demonstrația,
 Exerciţii de exersare a explicația, jocul
comunicării didactic, exercițiul
 Formularea unor propoziții Forme de organizare
pornind de la ilustrațiile date a colectivului:
 Exerciții de despărțire a Activitate frontală,
cuvintelor în silabe și de indivi-duală, pe grupe
identificare a poziției literei în Evaluare
cuvânt orală
 Decorarea vaselor
 Cântec: ,,Toamna’’
MEM Recapitulare  Numărarea elementelor unei Resurse materiale:
2.1. Numerele  mulţimi Manual p. 10, caietul Observare
1.1. naturale de la  Realizarea unor corespondenţe manualului p. 8, caiet sistematică
5.1. 0 la 31:  Recunoaşterea cifrelorde la 0 matematică,
6.1. (recunoaş- la 31 Raportarea cifrei la instrumente de scris şi
2.4. tere, citire, cantitate colorat, elemente
3.1. scriere, com-  Scrierea pe reţeaua de pătrăţele grafice, riglete,
AVAP parare,ordo- a caietului de matematică a beţişoare, creioane, Evaluare
2.4. nare elementelor grafice învăţate numărătoare orală
2.6.  Compunerea unui spaţiu Resurse procedurale:
MM Scrierea plastic, conversația,
2.1. elementelor  utilizând elemente grafice demonstrația, Evaluare
2.2. grafice pentru explicația, jocul scrisă
 a realiza modele repetitive didactic, exercițiul
 Rezolvarea de adunări şi Forme de organizare
scăderi prin numărare, cu a colectivului:
suport intuitiv Activitate frontală,
 Clasificarea animalelor în individuală, pe grupe
funcţie de numărul de picioare,
de mediul de viaţă, de modul
 de hrănire
 Cântec: ,,Cântecul numerelor’’
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Evaluare  Rezolvarea de exerciţii şi Resurse materiale: Evaluare
O 1.1.,2.1. iniţială probleme variate, cuprinse în manualul (pag. 11), iniţială
I 2.2.,3.1. fişa de evaluare fişă de evaluare
3.2.,4.1.  Formularea orală de întrebări Resurse procedurale:
4.2.,5.1. şi răspunsuri după cerinţe date Exerciţiul
24 IX 5.2.,6.1.  Exerciţii-joc în completarea Forme de organizare
6.2.  evaluării, ca premii, a colectivului:
recompense Activitate individuală
CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții variate, Resurse materiale: Evaluare
1.1. iniţială cuprinse în fișa de evaluare Manual p. 13-14 , orală
1.2.  Formularea orală de întrebări Fişe de lucru
1.4. și răspunsuri după cerințe date Resurse procedurale: Evaluare
2.2.  Exerciții-joc în completarea explicația scrisă
2.3. evaluării, ca premii, Forme de organizare
3.4. recompense a colectivului:
4.1. individuală
AVAP Animale  Realizarea unei lucrări, Resurse materiale:
2.1. domestice/ folosind tehnica modelajului. plastilină, suport,
2.3. sălbatice-  Exersarea mușchilor mici ai planşetă,
MEM modelaj mâinii prin operații de Resurse procedurale: Probă
1.1. frământare. conversaţia, practică
CLR  Discuţii despre animalele observaţia,
domestice şi sălbatice demonstraţia,
 Formare de mulțimi după exerciţiul, munca Observare
anumite criterii. independentă sistematică
 Expunerea lucrărilor realizate. Forme de organizare
 Joc: ,, Eu spun una, tu spui a colectivului :
multe’’ activitate individuală
activitate în grup

MM Cântarea  Reproducerea în grup a Resurse materiale: Observarea


1.4. vocală în grup cântecelor însuşite intuitiv, CD-player, culegere sistematică
2.1. şi individual respectând sincronizarea. de cântece
2.2. „Dacă vesel se  Dialog între grupe, sugerat de Resurse procedurale : Evaluare
CLR trăieşte” textul cântecului. Conversaţia, reciprocă
1.4.  Marcarea structurii ritmice a demonstraţia,
2.3. cântecului prin percuţie exerciţiul
2.4. corporală (bătăi din palme, Forme de organizare
DP bătăi ale degetului în bancă, a colectivului:
1.1. bătăi pe genunchi). activitate frontală,
 Cântec: „Dacă vesel se activitate în perechi,
trăieşte” activitate pe grupe
 Discuţii-Eu sunt vesel atunci mari, individuală
când... Mă întristez dacă ...
V CLR Lectură  Comunicarea orală. Resurse materiale:
I 1.1. Povestea cărţii,  Ascultarea unui mesaj Carte de poveşti, fişe,
N 1.2. de Emilia  Lectură după imagini predicţii creioane colorate, Observare
E 1.4. Căldăraru  Exerciţii de ordonare a computer sistematică
R 2.2. imaginilor în funcţie de Resurse procedurale:
I 2.3. desfăşurarea acţiunii. conversația,
2.4.  Exerciţii de povestire după demonstrația,
25 IX MEM imagini explicația, jocul
3.2.  Interpretarea cântecului: didactic, exercițiul
4.2. ,,Cărticica mea’’ Forme de organizare Evaluare
MM a colectivului: scrisă
2.1. Activitate frontală,
3.1. individuală, pe grupe
AVAP Prima zi de  Discuţii despre „Prima zi de Resurse materiale
1.3. şcoală şcoală”. acuarele, pensule, Observarea
2.2. Desen  Realizarea unui desen care să pahare, caiet de desen sistematică
CLR prezinte „Prima zi de şcoală”. Resurse procedurale:
1.4.  Realizarea unei expoziţii cu conversaţia, demons- Evaluare
2.3. lucrările realizate de elevi. traţia, exerciţiul orală
MM  Cântec: ,,Ora-i de plecat la Forme de organizare
2.1. şcoală’’ a colectivului:
2.2. activitate frontală,
individuală
MM Cântarea  Reproducerea în grup a Resurse materiale: Observarea
1.4. vocală în grup cântecelor însuşite intuitiv, CD-player, culegere sistematică
2.1. şi individual respectând sincronizarea. de cântece
2.2.  Dialog între grupe, sugerat de Resurse procedurale: Evaluare
CLR „În pădurea textul cântecului. Conversaţia, demons- iniţială
1.4. cu alune”  Marcarea structurii ritmice a traţia, exerciţiul
2.3. cântecului prin percuţie Forme de organizare
2.4. corporală (bătăi din palme, a colectivului:
bătăi ale degetului în bancă, activitate frontală,
bătăi pe genunchi). Cântec: activitate în perechi,
„În pădurea cu alune” activitate pe grupe
mari, individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea de învăţare nr.2 - În familie – 5 săptămâni
Săptămâna I
L MEM Numerele  Numărarea până la 5 Resurse materiale: Observare
U 1.1. naturale de la  Raportarea cantităţii la cifră şi manualul (pag. 12), sistematică
N 1.2. 0 la 5 a cifrei la cantitate caietul manualului
I 3.1.  Scrierea cifrelor de la 0 la 5 pe (pag. 9) Fişe de lucru:
4.1. Cifrele 0, 1, 2, reţeaua caietului de matematică Petrecerea din pădure; Evaluare
28 IX 4.2. 3, 4, 5  Adăugarea/extragerea de Numerele și cifrele de practică
MM elemente dintr-o mulţime dată, la 1 la 5; Fructele
2.1. pentru a obţine mulţimi „cu tot toamnei, riglete,
2.2. atâtea elemente” beţişoare, creioane, Evaluare
 Iidentificarea „vecinilor” unui imagini, numărătoare orală
număr PC, videoproiector
 Compunerea şi descompunerea Resurse procedurale:
numerelor în concentrul 0-5, conversaţia, demons- Evaluare
folosind obiecte, desene şi traţia, explicaţia, jocul scrisă
numere; didactic, exerciţiul
 Numărare în ordie crescătoare Forme de organizare
şi descrescătoare cu pas dat a colectivului:
 Compararea unor grupuri de Activitate frontală,
obiecte individuală, pe grupe
 Ordonareacrescătoare/descres-
cătoare a unor numere naturale
 Cântec: ,,Un elefant’
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Despre mine  Prezentarea a trei aspecte Resurse materiale:
1.1. plăcute referitoare la propria Jucării din sala de
2.1. persoană. clasă, coli, creioane Observarea
2.2.  Jocuri de continuare a unor colorate, carioci sistematică
MM fraze, pentru evidenţierea Resurse procedurale :
2.1. calităţilor: „Eu pot să...”, „Îmi conversaţia, Autoevalu-
AVAP place de mine pentru că ...”, demonstraţia, are
2.1. „Sunt mândru de mine atunci exerciţiul
2.3. când ...” Forme de organizare
 Desen: „Acesta/ aceasta sunt a colectivului:
eu!” activitate frontală,
individuală
M MEM Numerele  Numărarea până la 5 Resurse materiale: Observare
A 1.1. naturale de la  Raportarea cantităţii la cifră şi manualul (pag. 13), sistematică
R 1.2. 0 la 5 a cifrei la cantitate caietul manualului
Ţ 3.1.  Scrierea cifrelor de la 0 la 5 pe (pag. 10) Fişe de
I 4.1. Cifrele 0, 1, 2, reţeaua caietului de lucru: Petrecerea din Evaluare
4.2. 3, 4, 5 matematică pădure; Numerele și practică
29 IX MM  Adăugarea/extragerea de cifrele de la
2.1. elemente dintr-o mulţime de 1 la 5; Fructele
2.2. obiecte, fiecare operaţie fiind toamnei, riglete, Evaluare
însoţită de numărarea beţişoare, creioa-ne, orală
obiectelor imagini, numărătoare
 Iidentificarea „vecinilor” unui computer,
număr videoproiector Evaluare
 Compunerea şi descompunerea Resurse procedurale: scrisă
numerelor în concentrul 0-5, conversaţia,
folosind obiecte, desene şi demonstraţia,
numere; explicaţia, jocul
 Numărare în ordie crescătoare didactic, exerciţiul
şi descrescătoare cu pas dat Forme de organizare
 Scrierea rezultatelor obţinute a colectivului:
prin comparare, utilizând Activitate frontală,
semnele <, >, = individuală, pe grupe
 Ordonareacrescătoare/descres-
cătoare a unor numere naturale
 Cântec: ,,Un elefant’’
CLR Sunetul [a] și  ex. de asociere a sunetului «a» Resurse materiale:
1.1. literele a, a cu litera «a» mic, de mână; Manual p. 16, caietul
1.2.  ex. de identificare a manualului p. 6, caiet Observare
1.3. elementelor grafice din care tip I, instrumente de sistematică
2.1. este constituită litera de mână; scris şi colorat,
2.2.  ex.-joc de scriere a literei «a» obiectele din sala de
2.4. mic, de mână pe diferite clasă, alfabetar, cărți,
3.2. suporturi; reviste, ziare, imagini,
4.1.  ex. de scriere corectă a literei CD-player Evaluare
MEM pe caiete cu respectarea Resurse procedurale: scrisă
3.2. liniaturii şi aşezării în pagină; conversația,
4.2.  Cântec: Cântecul sunetului demonstrația,
MM [a] explicația, jocul
2.1. didactic, exercițiul Evaluare
3.1. Forme de organizare orală
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Sunetul [A]  Ex. de asociere a sunetului «a» Resurse materiale:
1.1. și literele A, A cu litera “A”mare, de tipar; Manual p. 16, caietul
1.2. Scrierea cu  Observarea poziţiei iniţiale a manualului p. 7, caiet
1.3. majusculă a sunetului «a» în cuvinte– nume tip I, instrumente de
2.1. substantivelor de persoane, animale etc; scris şi colorat,
2.2. proprii (fără  Intuirea literei “A” mare, de obiectele din sala de Observare
2.4. terminologie) tipar şi identificarea ei din alte clasă, alfabetar, cărți, sistematică
3.2. surse; reviste, ziare, imagini,
4.1.  Ex. de citire a cuvintelor CD-player
AVAP ilustrate pe silabe şi integral. Resurse procedurale: Temă în
2.1.  Ex. de asociere a sunetului cu conversația, clasă
2.3. litera; demonstrația,
2.4.  Ex. joc de scriere a literei «A» explicația, jocul
MM mare, de mâna pe diferite didactic, exercițiul
2.1. suporturi; Forme de organizare
3.1.  Ex. de scriere corectă a literei a colectivului:
pe caiete, cu respectarea Activitate frontală,
liniaturii şi aşezării în pagină; individuală, pe grupe,
 Modelarea literei A din în perechi
plastilină
 Joc : Construirea de propoziţii
a căror cuvinte încep cu
sunetul «a».
 Cântec: Cântecul sunetului
[a]
RELIGIE
M CLR Sunetul [A]  Ex. de asociere a sunetului «a» Resurse materiale:
I 1.1. și literele A, A cu litera “A”mare, de tipar; Manual p. 16, caietul
E 1.2. Scrierea cu  Observarea poziţiei iniţiale a manualului p. 7, caiet
R 1.3. majusculă a sunetului «a» în cuvinte– nume tip I, instrumente de
C 2.1. substantivelor de persoane, animale etc; scris şi colorat,
U 2.2. proprii (fără  Intuirea literei “A” mare, de obiectele din sala de Observare
R 2.4. terminologie) tipar şi identificarea ei din alte clasă, alfabetar, cărți, sistematică
I 3.2. surse; reviste, ziare, imagini,
4.1.  Ex. de citire a cuvintelor CD-player
30 IX AVAP ilustrate pe silabe şi integral. Resurse procedurale: Temă în
2.1.  Ex. de asociere a sunetului cu conversația, clasă
2.3. litera; demonstrația,
2.4.  Ex. joc de scriere a literei «A» explicația, jocul
MM mare, de mâna pe diferite didactic, exercițiul
2.1. suporturi; Forme de organizare
3.1.  Ex. de scriere corectă a literei a colectivului:
pe caiete, cu respectarea Activitate frontală,
liniaturii şi aşezării în pagină; individuală, pe grupe,
 Modelarea literei A din în perechi
plastilină
 Joc : Construirea de propoziţii
a căror cuvinte încep cu
sunetul «a».
 Cântec: Cântecul sunetului [a]
CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. literele ,,m, pornind de la observarea Manual p. 18, caietul Observare
1.3. m’’ ilustrației din manual: manualului p. 8, caiet sistematică
1.4.  formulare de întrebări și tip I, instrumente de
2.1. răspunsuri despre anotimp, scris şi colorat,
2.3. personaje, loc, obiecte obiectele din sala de
2.4.  Identificarea cuvintelor ce clasă, alfabetar, cărți,
4.1. conţin sunetul «m» şi silaba reviste, ziare, imagini,
AVAP «ma»; plastilină
2.1.  Ex. de asociere a sunetului cu Resurse procedurale: Evaluare
2.3. litera «m» mic, de tipar; conversația, demons- scrisă
2.4.  Intuirea literei «m» trația, explicația, jocul
 Identificarea literei «m» din didactic, exercițiul
alte surse Forme de organizare
 Ex. de citire pe silabe, integral a colectivului:
a cuvintelor; Activitate frontală,
 Intuirea literei «m» mic, de individuală, pe grupe,
mână; a elementelor grafice în perechi
din care este construită; Evaluare
 Ex. de scriere a literei pe orală
diferite suporturi;
 Ex. de scriere corectă a literei
«m» mic, pe liniatură tip I
 Modelaj - Litera M
MEM Compararea,  Numărarea până la 5 Resurse materiale: Observare
1.1. ordonarea  Raportarea cantităţii la cifră şi manualul (pag. 13), sistematică
1.2. numerelor a cifrei la cantitate caietul manualului
3.1. naturale de la  Iidentificarea „vecinilor” unui (pag. 10), Fişe de
4.1. 0 la 5 număr lucru: riglete, Evaluare
4.2.  Numărare în ordine beţişoare, creioane, practică
MM crescătoare şi descrescătoare imagini, numărătoare
2.1. cu pas dat PC, videoproiector
2.2.  Scrierea rezultatelor obţinute Resurse procedurale: Evaluare
prin comparare, utilizând conversaţia, demons- orală
semnele <, >, = traţia, explicaţia, jocul
 Ordonareacrescătoare/descres- didactic, exerciţiul
cătoare a unor numere naturale Forme de organizare Evaluare
 Cântec: ,,Un elefant’’ a colectivului: scrisă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Compararea,  Numărarea până la 5 Resurse materiale:
O 1.1. ordonarea  Raportarea cantităţii la cifră şi manualul (pag. 13),
I 1.2. numerelor a cifrei la cantitate caietul manualului Observare
3.1. naturale de la  Iidentificarea „vecinilor” unui (pag. 10) Fişe de sistematică
1X 4.1. 0 la 5 număr lucru: Petrecerea din
4.2.  Numărare în ordine pădure; riglete,
MM crescătoare şi descrescătoare beţişoare, creioane,
2.1. cu pas dat imagini, numărătoare
2.2.  Scrierea rezultatelor obţinute PC, videoproiector
prin comparare, utilizând Resurse procedurale:
semnele <, >, = conversaţia, demons-
 Ordonareacrescătoare/descres- traţia, explicaţia, jocul
cătoare a unor numere naturale didactic, exerciţiul Evaluare
 Cântec: ,,Un elefant’’ Forme de organizare orală
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Citirea și  Formularea de propoziţii după Resurse materiale: Observare
1.1. scrierea ilustraţie; Manual p. 18, caietul sistematică
1.2. silabelor ,,ma/  Formarea și citirea silabei ma și manualului p. 8, caiet
1.4. am’’ a cuvântului am tip I, instrumente de
2.1. Citirea și  Identificarea silabei ma în scris şi colorat,
2.2. scrierea denumirea unor obiecte ilustrate obiectele din sala de
2.4. cuvântului  Citirea cuvântului ma-ma, clasă, alfabetar, cărți,
3.2. ,,mama’’ mama reviste, ziare, imagini,
3.3.  formarea cuvântului « mama » CD-player Temă în
MM la alfabetar si citirea lui pe Resurse procedurale: clasă
2.1. silabe ; conversația, demons-
3.1.  Scrierea pe liniatura tip I: litera trația,explicația, jocul
m, silaba ma și cuvinte am, didactic, exercițiul Evaluare
mama Forme de organizare orală
 ex. joc de caracterizare a a colectivului:
mamei Activitate frontală,
 Cântec: „Melc, melc’’ individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Fructe şi  Discuţii despre fructele şi Resurse materiale:
2.1. legume de legumele specifice anotimpului plastilină, suport,
2.3. toamnă - toamna. planşetă, imagini cu
MEM modelaj  Formularea de enunţuri despre fructe şi legume de Probă
1.1. fructe şi legume de toamnă toamnă, CD-player, practică
CLR  Realizarea unei lucrări, Cd cu cântecele de
1.4. folosind tehnica modelajului. toamnă
2.3.  Exersarea mușchilor mici ai Resurse procedurale: Observare
MM mâinii prin operații de conversaţia, sistematică
2.1. frământare. observaţia,
2.2.  Formare de mulțimi după demonstraţia,
anumite criterii. exerciţiul, munca
 Expunerea lucrărilor realizate. independentă
 Audiţie muzicală: ,,Toamna Forme de organizare
zâna din poveşti’’ a colectivului :
activitate individuală
activitate în grup
MM Cântarea  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale: Observarea
2.1. vocală în grup anotimpului toamna. jucării muzicale, sistematică
2.2. şi individual  Enumerarea lunilor de toamnă. culegere de cântece,
CLR Exemplificare fructe şi legume imagini anotimpul
2.4. ,,A, a, a, acum de toamnă. Toamna
MEM e toamnă  Audierea cântecului „A, a, a, Resurse procedurale: Probă orală
3.1. da!’’ acum e toamnă da!” şi conversaţia, jocul
învăţarea acestuia, după auz. didactic, exerciţiul,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” explicaţia, jocul
didactic (Deschide Probă
urechea bine”); practică
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale:
I 1.1. Toamna, de  Participarea la dialog planșe cu anotimpul
N 1.2. Demostene  recunoașterea însușirilor de toamnă, CD-player,
E 1.4. Botez anotimpului de toamnă CD cu cântecele Observarea
R 2.3.  memorare și recitare; pentru copii sistematică
I AVAP  desen: ,,Colorează fructele de ilustraţii, creioane
2.1. toamnă!’’ colorate
2X 2.3.  audiţie muzicală: ,,A, a, a, Resurse procedurale: Temă în
2.4. acum e toamnă da” conversaţia, clasă
MM explicaţia,
2.1. exerciţiul, observarea
2.2. dirijată, jocul didactic,
problematizarea
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Peisaj de  Observarea copacilor din Resurse materiale
1.1. toamnă curtea şcolii. Discuţii despre acuarele, pensule, Observarea
1.2. Pensulaţie schimbările survenite odată cu pahare sistematică
2.2. Colaj venirea anotimpului toamna. caiet de desen,
MEM Adunarea de frunze din curtea foarfece, lipici, CD- Evaluare
3.1. şcolii. player, Cd cu orală
3.2.  Pictarea frunzelor în culorile cântecele de toamnă
CLR toamnei şi ştampilarea colii de Resurse procedurale:
1.4. desen cu acestea. conversaţia,demonstra-
 Decuparea şi lipirea celorlalte ţia, exerciţiul, turul
elemente: copaci , păsări, etc. galeriei
 Expunerea lucrărilor realizate. Forme de organizare:
 Discuţii pe baza lucrărilor activitate frontală,
expuse: Ce lucrare îmi place individuală
cel mai mult? De ce?
MM Cântarea  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:
2.1. vocală în grup anotimpului toamna. CD-player, jucării
2.2. şi individual  Enumerarea lunilor de toamnă. muzicale, imagini Observarea
CLR „Toamna -  Audierea cântecului „Toamna anotimpul Toamna sistematică
2.4. septembrie, - septembrie, octombrie, Resurse procedurale:
MEM octombrie, noiembrie” şi învăţarea conversaţia, exerciţiul, Evaluare
3.1. noiembrie” acestuia, după auz. jocul didactic orală
 Joc-concurs „Micii interpreţi” Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală, pe grupe
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii; Resurse materiale:
U 1.1. literele M, M  Ex. de asociere a sunetului cu Manual p. 18, caietul
N 1.3. Scrierea cu litera « M », identificarea manualului p. 8, caiet
I 1.4. majusculă poziţiei în cuvinte (poziţia tip I, instrumente de Observare
2.1. a substantive- iniţială fiind nume de scris şi colorat, sistematică
5X 2.3. lor proprii persoană); obiectele din sala de
2.4. (fără  Ex. de despărţire a cuvintelor clasă, alfabetar, cărți,
4.1. terminologie) în silabe si integral; reviste, ziare, imagini
MEM  Ex. de completare a cuvintelor Resurse procedurale: Evaluare
1.1. cu una sau doua silabe; conversația, demons- reciprocă
1.6.  Copiere, transcriere, pentru trația, explicația, jocul
exersarea legăturii dintre litere didactic, exercițiul
 Jocuri de numire în lanț a unor Forme de organizare
cuvinte care încep cu litera M a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM Adunarea  Efectuarea de adunări în Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor concentrul 0-5 manualul (pag. 14), sistematică
1.2. naturale de la  Evidenţierea proprietăţilor caietul manualului
1.3. 0 la 5 adunării (comutativitate), fără (pag. 9) Fişe de lucru:
1.4. precizarea terminologiei Petrecerea din pădure; Evaluare
1.5.  Aflarea sumei a două numere Numerele și cifrele de practică
1.6. mai mici decât 5 la
3.1.  Crearea unor probleme simple 1 la 5; Fructele
4.1. după imagini/desene/scheme toamnei, riglete, Evaluare
4.2. date beţişoare, creioa-ne, orală
5.2.  Formularea şi rezolvarea unor imagini, numărătoare
MM probleme pornind de la o computer,
2.1. tematică dată/de la numere sau videoproiector Evaluare
2.2. imagini date Resurse procedurale: scrisă
 Rezolvarea de probleme conversaţia,
folosind obiecte concrete sau demonstraţia,
reprezentări simbolice explicaţia, jocul
 Cântecel: didactic, exerciţiul
 ,,Cântecel cu adunare’’ Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
CLR Sarcini de  Discuţii despre activităţile pe Resurse materiale:
1.1. lucru acasă care le desfăşoară oamenii în Obiecte din sala de Observarea
DP Cum să te anotimpul toamna clasă, CD-player sistematică
3.1. 3.2. cunoşti mai  Identificarea sarcinilor care îi Resurse procedurale:
AVAP bine? revin fiecărui membru al Conversaţia, Evaluare
2.2. familiei. demonstraţia, orală
MEM  Numirea sarcinilor de lucru exerciţiul
1.1. acasă care îi revin copilului. Forme de organizare
 Numirea câtorva sarcini de a colectivului:
lucru ale: bunicilor, părinţilor, activitate frontală,
copiilor, medicilor, activitate în perechi,
învăţătorilor, actorilor. activitate pe grupe
 Joc de rol: „În familie”. mari, individuală
 Realizarea unui desen care să
prezinte cea mai importantă
sarcină de lucru pe care o are
copilul acasă.
M CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare
A 1.1. literele M, M  Ex. de completare a cuvintelor Manual p. 18, caietul sistematică
R 1.3. Scrierea cu cu una sau doua silabe; manualului p. 8, caiet
Ţ 1.4. majusculă  Copiere, transcriere, pentru tip I, instrumente de
I 2.1. a substantive- exersarea legăturii dintre litere scris şi colorat, Temă în
2.3. lor proprii  Dictare: litere, silabe, cuvinte obiectele din sala de clasă
6X 2.4. (fără  Exercițiu-joc: Cu ce seamănă clasă, alfabetar, cărți,
4.1. terminologie) literele M și M? Desenarea reviste, ziare, imagini Evaluare
MEM literei M, M ca personaj într-o Resurse procedurale: reciprocă
1.1. secvență de poveste inventată conversația,
1.6. de fiecare copil demonstrația,
 Inventarea unor ghicitori explicația, jocul
pentru cuvinte care încep cu M didactic, exercițiul
(personaje din povești Forme de organizare
cunoscute) a colectivului:
 Jocuri de numire în lanț a unor Activitate frontală,
cuvinte care încep cu litera M individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. literele e, e pornind de la observarea Manual p. 20, caietul
1.2. Cuvinte care ilustrației din manual: manualului p.10, caiet Temă în
1.3. conțin difton-  Formulare de întrebări și tip I, instrumente de clasă
1.4. gul ea răspunsuri despre anotimp, scris şi colorat,
2.1. personaje, loc, obiecte obiectele din sala de
2.2.  Identificarea cuvintelor care clasă, alfabetar, cărți,
2.3. conțin sunetul e la începutul, în reviste, ziare, imagini, Evaluare
2.4. interiorul și la finalul lor beţişoare, plastilină reciprocă
3.1.  Recunoașterea literei e în Resurse procedurale:
3.2. cuvinte scrise și ilustrate, cu conversația,
3.3. precizarea poziției literei în demonstrația,
4.1. cadrul cuvântului explicația, jocul Observare
AVAP  Observarea scrierii literei e: didactic, exercițiul sistematică
2.1.  elemente grafice componente, Forme de organizare
2.3.  Scrierea pe liniatura tip I: litera a colectivului:
2.4. e, silabe, cuvinte Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM Adunarea  Efectuarea de adunări în Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor concentrul 0-5 manualul (pag. 14), sistematică
1.2. naturale de la  Evidenţierea proprietăţilor caietul manualului
1.3. 0 la 5 adunării (comutativitate), fără (pag. 9) Fişe de lucru:
1.4. precizarea terminologiei Petrecerea din pădure; Evaluare
1.5.  Aflarea sumei a două numere Numerele și cifrele de practică
1.6. mai mici decât 5 la 1 la 5; Fructele
3.1.  Crearea unor probleme simple toamnei, riglete,
4.1. după imagini/desene/scheme beţişoare, creioa-ne, Evaluare
4.2. date imagini, numărătoare orală
5.2.  Formularea şi rezolvarea unor computer,
MM probleme pornind de la o videoproiector
2.1. tematică dată/de la numere sau Resurse procedurale: Evaluare
2.2. imagini date conversaţia, demons- scrisă
 Rezolvarea de probleme traţia, explicaţia, jocul
folosind obiecte concrete sau didactic, exerciţiul
reprezentări simbolice Forme de organizare
 Cântecel: a colectivului:
 ,,Cântecel cu adunare’’ Activitate frontală,
individuală, pe grupe
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
I 1.1. literele e, e pornind de la observarea Manual p. 20, caietul
E 1.2. Cuvinte care ilustrației din manual: manualului p.10, caiet
R 1.4. conțin  Identificarea cuvintelor care tip I, instrumente de
C 2.1. diftongul ea conțin sunetul e la începutul, în scris şi colorat,
U 2.4. interiorul și la finalul lor obiectele din sala de
R 3.1.  Scrierea pe liniatura tip I: litera clasă, alfabetar, cărți,
I 3.2. e, silabe, cuvinte reviste, ziare, imagini,
3.3.  Copiere, transcriere, exersarea beţişoare, plastilină Evaluare
7X AVAP legăturii dintre litere Resurse procedurale: reciprocă
2.1.  Exercițiu-joc: Cu ce seamănă conversația, demons-
2.3.  literele e și e? trația, explicația, jocul Observare
2.4  Dictare: litere, cuvinte, didactic, exercițiul sistematică
expresii Forme de organizare
 Realizarea literei din diferite a colectivului:
materiale Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. literele E, E pornind de la observarea Manual p. 20, caietul
1.2. ilustrației din manual manualului p.10, caiet
1.3. Propoziția  Asocierea folosirii literei mari tip I, instrumente de
1.4. Citirea și de tipar la scrierea cu scris şi colorat,
2.1. scrierea majusculă a cuvintelor nume obiectele din sala de
2.2. propoziției de persoană clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. enunțiative.  Formulare de întrebări și reviste, ziare, imagini, clasă
2.4. Scrierea cu răspunsuri despre loc, timp, beţişoare, plastilină
3.1. majusculă la personaje, obiecte Resurse procedurale:
3.2. începutul  Recunoașterea literei e în conversația,
3.3. propoziției. cuvinte scrise și ilustrate, cu demonstrația, Evaluare
4.1. Alineatul. precizarea poziției literei în explicația, jocul reciprocă
AVAP cadrul cuvântului didactic, exercițiul
2.1.  Exemplificarea altor cuvinte Forme de organizare
2.3. care se scriu cu e la începutul a colectivului:
2.4. cuvântului Activitate frontală, Observare
 Citirea unor cuvinte/propoziții individuală, pe grupe, sistematică
 Observarea scrierii literei: în perechi
elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I,
scrierea în duct continuu
 Scrierea pe liniatura tip I: litera
e, cuvinte, propoziție
MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor concentrul 0-5 manualul (pag. 14), sistematică
1.2. naturale de la  Aflarea diferenţei a două caietul manualului
1.3. 0 la 5 numere mai mici decât 5 (pag. 9) Fişe de lucru:
1.4.  Crearea unor probleme simple Petrecerea din pădure; Evaluare
1.5. după imagini/desene/scheme Numerele și cifrele de practică
1.6. date la
3.1.  Formularea şi rezolvarea unor 1 la 5; Fructele
4.1. probleme pornind de la o toamnei, riglete, Evaluare
4.2. tematică dată/de la numere sau beţişoare, creioa-ne, orală
5.2. imagini date imagini, numărătoare
MM  Rezolvarea de probleme PC, videoproiector
2.1. folosind obiecte concrete sau Resurse procedurale: Evaluare
2.2. reprezentări simbolice conversaţia, demons- scrisă
 Cântecel: traţia, explicaţia, jocul
 ,,Cântecel cu scădere’’ didactic, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale: Observare
O 1.1. numerelor concentrul 0-5 manualul (pag. 14), sistematică
I 1.2. naturale de la  Aflarea diferenţei a două caietul manualului
1.3. 0 la 5 numere mai mici decât 5 (pag. 9) Fişe de lucru:
1.4.  Crearea unor probleme simple Petrecerea din pădure; Evaluare
8X 1.5. după imagini/desene/scheme Numerele și cifrele de practică
1.6. date la
3.1.  Formularea şi rezolvarea unor 1 la 5; Fructele
4.1. probleme pornind de la o toamnei, riglete, Evaluare
4.2. tematică dată/de la numere sau beţişoare, creioa-ne, orală
5.2. imagini date imagini, numărătoare
MM  Rezolvarea de probleme PC, videoproiector
2.1. folosind obiecte concrete sau Resurse procedurale: Evaluare
2.2. reprezentări simbolice conversaţia, demons- scrisă
 Cântecel: traţia, explicaţia, jocul
 ,,Cântecel cu scădere’’ didactic, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. literele E, E pornind de la observarea Manual p. 20, caietul
1.4. ilustrației din manual manualului p.10, caiet
2.1. Propoziția  Asocierea folosirii literei mari tip I, instrumente de
2.2. Citirea și de tipar la scrierea cu scris şi colorat, Temă în
2.3. scrierea majusculă a cuvintelor nume obiectele din sala de clasă
3.2. propoziției de persoană clasă, alfabetar, cărți,
4.1. enunțiative.  Formulare de întrebări și reviste, ziare, imagini,
AVAP Scrierea cu răspunsuri despre loc, timp, beţişoare, plastilină
2.1. majusculă la personaje, obiecte Resurse procedurale: Evaluare
2.3. începutul  Copiere, transcriere, pentru conversația, demons- reciprocă
2.4. propoziției. exersarea legăturii dintre litere, trația, explicația, jocul
Alineatul. a spațiului dintre cuvinte și a didactic, exercițiul
folosirii alineatului Forme de organizare
 Dictare: litere, cuvinte, a colectivului: Observare
propoziții Activitate frontală, sistematică
 Exercițiu-joc: Cu ce seamănă individuală, pe grupe,
literele E și e? în perechi
AVAP „În pădure/ În  Discuţii despre copaci şi Resurse materiale
2.1. livadă”- despre schimbările survenite în acuarele, pensule,
2.3. lucrare din anotimpul toamna. pahare, caiet de desen,
MEM frunze  Decuparea, lipirea, lipici, frunze, CD- Observarea
3.1. (Decupare, amprentarea şi asamblarea player, Cd cu sistematică
3.2. lipire, frunzelor pentru a obţine Anotimpurile de
MM amprentare, lucrarea „În pădure/ În livadă”. Vivaldi, imagini
2.1. asamblare –  Expunerea lucrărilor realizate. reprezentând pădurea/
2.2. pata) Selectarea lucrării preferate şi livada toamna Evaluare
motivarea alegerii realizate Resurse procedurale: orală
 Audiţie muzicală: conversaţia, demons-
,,Anotimpurile – Toamna’’, traţia, exerciţiul, turul
Antonio Vivaldi galeriei
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală

MM Cântarea  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:


2.1. vocală în grup anotimpului toamna. CD-player, jucării
2.2. şi individual  Enumerarea lunilor de toamnă. muzicale, imagini Observarea
CLR „Toamna -  Audierea cântecului „Toamna anotimpul Toamna sistematică
2.4. septembrie, - septembrie, octombrie, Resurse procedurale:
MEM octombrie, noiembrie” şi învăţarea conversaţia, exerciţiul, Evaluare
3.1. noiembrie” acestuia, după auz. jocul didactic orală
 Joc-concurs „Micii interpreţi” Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală, pe grupe
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale:
I 1.1. Toamna, de  Participarea la dialog planșe cu anotimpul
N 1.2. Demostene  recunoașterea însușirilor de toamnă, CD-player,
E 1.4. Botez anotimpului de toamnă CD cu cântecele Observarea
R 2.3.  memorare și recitare; pentru copii, ilustraţii, sistematică
I 4.3.  Modelaj ,,Modelează legume creioane colorate,
AVAP de toamnă!’’ plastelină
9X 2.1.  Interpretarea cântecului: ,,A, a, Resurse procedurale: Temă în
2.3. a, acum e toamnă da” conversaţia, clasă
2.4. explicaţia,
MM exerciţiul, observarea
2.1. dirijată, jocul didactic,
2.2. Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP „Mărul  Discuţii despre pomii fructiferi Resurse materiale
1.3. hazliu” şi despre importanţa consumu- acuarele, pensule, Observarea
2.2. lui de fructe. pahare sistematică
CLR Rupere,  Ghicitori despre fructe de caiet de desen, lipici,
1.4. lipire, toamnă frunze, CD-player, Cd Evaluare
2.3. pensulaţie -  Realizarea lucrării „Mărul cu cântece de toamnă orală
MM forme hazliu” prin desenarea unui Resurse procedurale:
4.2. neregulate măr, ruperea şi lipirea de conversaţia, demons-
frunze şi fructe ruperea şi traţia, Exerciţiul, turul
mototolirea hârtiei creponate galeriei
 Realizarea unei expoziţii cu Forme de organizare:
lucrările realizate de elevi. activitate frontală,
 Discuţii privind importanţa individuală
consumului de fructe
 Interpretarea unor cântece de
toamnă
MM Poziţia  Exerciţii de adoptare a poziţiei Resurse materiale:
1.4. corectă, emi- corecte pentru cântat. CD-player, jucării
2.1. sia naturală,  Receptarea corectă a tonului şi muzicale, imagini Observarea
CLR tonul, semna- emisia naturală în urma anotimpul Toamna sistematică
2.3. lul de înce-put, semnalului de începere, cu Resurse procedurale :
2.4. dicţia, accent pe dicţia corectă. conversaţia, exerciţiul,
sincronizare  Audierea cântecului „Cântec jocul didactic
„Cântec de de toamnă” de Nicolae Lungu Forme de organizare:
toamnă” de şi învăţarea acestuia, după auz. activitate frontală,
Nicolae  Discuţii despre anotimpul individu-ală, pe grupe
Lungu toamna pe baza cântecului
audiat.
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a III-a
L CLR Sunetul și  observarea ilustraţiei si Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele i, i formularea de propoziţii ; Manual p. 22, caietul sistematică
N 1.2.  ex. de despărţire a cuvintelor manualului p. 12, caiet
I 1.4. în silabe si identificare a tip I, instrumente de
2.1. poziţiei sunetului nou scris şi colorat,
2.2.  intuirea literei “i” , formarea obiectele din sala de
12 X 2.4. de silabe; clasă, alfabetar, cărți,
3.2.  ex. de citire a cuvintelor pe reviste, ziare, imagini,
3.3. silabe si integral ; CD-player Temă în
4.1.  intuirea literei “i” mic, de Resurse procedurale: clasă
MEM mana si scrierea model la conversația,
1.1. tabla ; demonstrația,
1.6.  ex. de scriere a literei pe explicația, jocul Evaluare
MM diferite suporturi ; didactic, exercițiul orală
2.1.  ex. de scriere corecta a literei Forme de organizare
pe caiete cu respectarea a colectivului:
liniaturii si distantei dintre ele ; Activitate frontală,
 Cântec:,,Cântecul literei i’’ individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Adunarea şi  Efectuarea de adunări şi Resurse materiale:
1.3. scăderea nr.0- scăderi în concentrul 0-5 manualul (pag. 18),
1.4. 5  Aflarea sumei şi a diferenţei a caietul manualului Evaluare
1.5. două numere mai mici decât 5 (pag. 13) Fişe de orală
1.6. Soarele, sursă  Compunerea şi rezolvarea de lucru:
3.1. de căldură şi probleme Fructele toamnei,
3.2. lumină  Recunoaşterea cauzei care a riglete, beţişoare, Evaluare
4.1. determinat uscarea unei plante creioa-ne, imagini, scrisă
4.2.  Recunoaşterea rolului Soarelui numărătoare PC ,
5.1. ca sursă de lumină şi căldură şi videoproiector
5.2. importanţa acestuia în Resurse procedurale:
AVAP menţinerea vieţii conversaţia, demons-
2.6.  Utilizarea unei lupe pentru traţia, explicaţia, jocul
evidenţierea căldurii primite de didactic, exerciţiul
la Soare Forme de organizare
 Realizarea de asociaţii între a colectivului:
fenomene şi cauzele posibile Activitate frontală,
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
CLR Sarcini de  Discuţii despre activităţile pe Resurse materiale:
1.1. lucru acasă care le desfăşoară oamenii în Obiecte din sala de
DP Cum să te anotimpul toamna clasă, CD-player Observarea
3.1. cunoşti mai  Identificarea sarcinilor care îi Resurse procedurale: sistematică
3.2. bine? revin fiecărui membru al Conversaţia, demons-
AVAP familiei. traţia, exerciţiul Evaluare
2.2.  Numirea sarcinilor de lucru Forme de organizare: orală
MEM acasă care îi revin copilului. activitate frontală,
1.1.  Numirea câtorva sarcini de activitate în perechi,
lucru ale: bunicilor, părinţilor, activitate pe grupe
copiilor, medicilor, mari, individuală
învăţătorilor, actorilor.
 Joc de rol: „În familie”.
 Realizarea unui desen care să
prezinte cea mai importantă
sarcină de lucru pe care o are
copilul acasă.
M MEM Adunarea şi  Realizarea unor experienţe în Resurse materiale: Observare
A 1.3. scăderea nr.0- scopul punerii în evidenţă a manualul (pag. 19), sistematică
R 1.4. 5 forţei gravitaţionale: caietul manualului
Ţ 1.5.  căderea liberă a diferitelor (pag. 14) Fişe de lucru:
I 1.6. Căderea liberă obiecte Petrecerea din pădure;
3.1. a corpurilor  Efectuarea de adunări şi Numerele și cifrele de
13 X 3.2. scăderi în concentrul 0-5 la1 la 5; Fructele Evaluare
4.1.  Aflarea sumei şi a diferenţei a toamnei, riglete, orală
4.2. două numere mai mici decât 5 beţişoare, creioane,
5.1.  Cântec de toamnă imagini, numărătoare
5.2. PC, videoproiector Evaluare
MM Resurse procedurale: reciprocă
2.1. conversaţia, demons-
2.2. traţia, explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  ex. de scriere corecta a literei Resurse materiale: Observare
1.1. literele i, i pe caiete cu respectarea Manual p. 22, caietul sistematică
1.2. liniaturii si distantei dintre ele; manualului p. 12, caiet
1.4.  ex. de scriere corecta a literei tip I, instrumente de
2.1. pe caiete cu respectarea scris şi colorat,
2.2. liniaturii si distantei dintre ele ; obiectele din sala de
2.4.  ex. de scriere a cuvintelor si clasă, alfabetar, cărți,
3.2. propoziţie ; reviste, ziare, imagini,
3.3.  joc – delimitarea cuvintelor CD-player Temă în
4.1. scrise legat intr-o propoziţie; Resurse procedurale: clasă
MEM ghicitori. conversația, demons-
1.1.  Cântec:,,Cântecul literei i’’ ex. trația, explicația, jocul
1.6. de citire a cuvintelor pe silabe didactic, exercițiul Evaluare
MM si integral; Forme de organizare orală
2.1.  Cântec:,,Cântecul literei i’’ a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  formularea de propoziţii ; Resurse materiale:
1.1. literele I, I  Ex. de denumire a copiilor ; Manual p. 23, caietul Observare
1.2. Cuvinte care  Ex. de despărţire a cuvintelor manualului p. 13, caiet sistematică
1.4. conțin in silabe, de identificare a tip I, instrumente de
2.1. diftongul ia sunetului « i » ; scris şi colorat,
2.2.  Ex. de citire a cuvintelor ; obiectele din sala de
2.4.  Ex. de completare a cuvintelor clasă, alfabetar, cărți,
3.2. cu silabe lipsa ; reviste, ziare, imagini,
3.3.  Joc de rol - iniţierea unui scurt CD-player
4.1. dialog între şcolari. Resurse procedurale: Evaluare
MEM  Analiza literei; conversația, demons- scrisă
1.1.  Ex. de scriere a elementelor trația,explicația, jocul
1.6. componente ; didactic, exercițiul
MM  Scrierea corecta a literei ; Forme de organizare Autoevalua-
2.1.  Ex. de copiere a unor cuvinte, a colectivului: re
propoziţii ; Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Scrierea corecta a literei ; Resurse materiale:
I 1.1. literele I, I  Ex. de copiere a unor cuvinte, Manual p. 23, caietul Observare
E 1.2. Cuvinte care propoziţii ; manualului p. 13, caiet sistematică
R 1.4. conțin  Transcrierea unei propoziţii tip I, instrumente de
C 2.1. diftongul ia scrise la alfabetar. scris şi colorat,
U 3.2.  Dictare: litere, cuvinte, obiectele din sala de
R 3.3. propoziții clasă, alfabetar, cărți,
I 4.1.  Exercițiu-joc: Cu ce seamănă reviste, ziare, imagini,
MEM literele I și i? CD-player
1.1.  Cântec:,,Cântecul literei i’’ Resurse procedurale: Evaluare
1.6. conversația, demons- reciprocă
14 X MM trația,explicația, jocul
2.1. didactic, exercițiul
3.1. Forme de organizare
a colectivului:
frontală, individuală,
pe grupe, în perechi
CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare
1.1. literele n, n  Ex. de despărţire a cuvintelor Manual p. 24, caietul sistematica
1.2. in silabe şi identificarea manualului p. 14, caiet
1.4. poziţiei sunetului « n »; tip I, instrumente de
2.1.  Intuirea literei « n » mic, de scris şi colorat,
2.2. tipar; obiectele din sala de
2.4.  Ex. de scriere corecta a clasă, alfabetar, cărți,
3.2. cuvintelor pe silabe, integral ; reviste, ziare, imagini Tema in
3.3.  Ex.-joc de alcătuire de silabe şi Resurse procedurale: clasa
4.1. cuvinte. conversația,
MEM  Intuirea literei « n » mic de demonstrația,
1.1. mâna; explicația, jocul
1.6.  Exersarea scrierii literei la didactic, exercițiul
tablă, pe banca, in aer; Forme de organizare
 Ex. de scriere corecta a literei a colectivului:
pe caiete; Activitate frontală,
 Ex. de scriere a silabelor si individuală, pe grupe,
cuvintelor « Ana », « unu »; în perechi
 Joc: « Cine spune mai multe
cuvinte are sa înceapă cu
« n »?»
MEM Numerele  Numărarea până la 10 Resurse materiale:
1.1. naturale de la  Raportarea cantităţii la cifră şi manualul (pag. 20),
1.2. 0 la 10 a cifrei la cantitate caietul manualului Observare
3.1. Cifrele 6, 7, 8,  Scrierea cifrelor de la 0 la 10 (pag. 20) Fişe de sistematică
4.1. 9, 10 pe reţeaua caietului de lucru: Petrecerea din
4.2. matematică pădure; Numerele și
MM  Adăugarea/extragerea de cifrele de la 1 la 10; Evaluare
2.1. elemente dintr-o mulţime dată, Fructele toamnei, practică
2.2. pentru a obţine mulţimi „cu tot riglete, beţişoare,
atâtea elemente” creioane, imagini,
 Identificarea„vecinilor” unui numărătoare PC,
număr videoproiector
 Compunerea şi descompunerea Resurse procedurale: Evaluare
numerelor în concentrul 0-5 conversaţia, demons- reciprocă
 Numărare în ordine crescătoare traţia, explicaţia, jocul
şi descrescătoare cu pas dat didactic, exerciţiul
 Poziţionarea numerelor pe axă Forme de organizare
 Cântec: ,,Un elefant’’ a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi

EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Numerele  Numărarea până la 10 Resurse materiale:
O 1.1. naturale de la  Raportarea cantităţii la cifră şimanualul (pag. 20),
I 1.2. 0 la 10 a cifrei la cantitate caietul manualului Observare
3.1. Cifrele 6, 7, 8,  Scrierea cifrelor de la 0 la 10(pag. 20) Fişe de sistematică
4.1. 9, 10 pe reţeaua caietului de lucru: Petrecerea din
15 X 4.2. matematică pădure; Numerele și
MM  Adăugarea/extragerea decifrele de la 1 la 10; Evaluare
2.1. elemente dintr-o mulţime dată, Fructele toamnei, practică
2.2. pentru a obţine mulţimi „cu totriglete, beţişoare,
atâtea elemente” creioane, imagini,
 Identificarea„vecinilor” unui numărătoare PC,
număr videoproiector
 Compunerea şi descompunerea Resurse procedurale: Evaluare
numerelor în concentrul 0-5 conversaţia, demons- reciprocă
 Numărare în ordine crescătoare traţia, explicaţia, jocul
şi descrescătoare cu pas dat didactic, exerciţiul
 Poziţionarea numerelor pe axă Forme de organizare
 Cântec: ,,Un elefant’’ a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare
1.1. literele n, n  Ex. de despărţire a cuvintelor Manual p. 24, caietul sistematica
1.2. in silabe şi identificarea manualului p. 14, caiet
1.4. poziţiei sunetului « n »; tip I, instrumente de
2.1.  Ex. de scriere corecta a scris şi colorat,
2.2. cuvintelor pe silabe, integral ; obiectele din sala de
2.4.  Ex.-joc de alcătuire de silabe şi clasă, alfabetar, cărți,
3.2. cuvinte. reviste, ziare, imagini Tema in
3.3.  Ex. de scriere a silabelor si Resurse procedurale: clasa
4.1. cuvintelor « Ana », « unu »; conversația,
MEM  Joc: « Cine spune mai multe demonstrația,
1.1. cuvinte are sa înceapă cu explicația, jocul
1.6. « n »?» didactic, exercițiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Coşul cu fructe  Prezentarea fructelor specifice Resurse materiale
2.1. Pensulaţie, anotimpului toamna. acuarele, pensule,
2.2. decupare,  Colorarea fructelor pahare, caiet de desen, Probă
MM lipire - colaj caracteristice anotimpului lipici, frunze, CD- practică
2.1. toamna. player, Cd cu cântece
 Colorarea coşului pentru de toamnă
fructe. Resurse procedurale: Observare
 Decuparea fructelor şi lipirea conversaţia, demons- sistematică
în coş, pentru a obţine lucrarea traţia, Exerciţiul, turul
“Coşul cu fructe”. galeriei
 Expunerea lucrărilor realizate. Forme de organizare:
 Intonarea cântecului “A, a, a activitate frontală,
acum e toamnă da!”. individuală
MM Poziţia  Exerciţii de adoptare a poziţiei Resurse materiale: Observarea
1.4. corectă, emi- corecte pentru cântat. CD-player, jucării sistematică
2.1. sia naturală,  Receptarea corectă a tonului şi muzicale, imagini
CLR tonul, semna- emisia naturală în urma anotimpul Toamna Probă orală
2.3. lul de început, semnalului de începere, cu Resurse procedurale:
2.4. dicţia, accent pe dicţia corectă. conversaţia, exerciţiul,
sincronizare  Audierea cântecului „Noul an jocul didactic
de şcoală” şi învăţarea Forme de organizare
„Noul an de acestuia, după auz. a colectivului:
şcoală”  Discuţii despre anotimpul activitate frontală,
toamna pe baza cântecului individuală, pe grupe
audiat.
 Repetarea cântecului: ,,Cântec
de toamnă’’
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Toamna,  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
N 1.2. Octavian Goga  recunoașterea însușirilor de toamnă, CD-player,
E 1.4. anotimpului de toamnă CD cu cântecele
R 2.3.  recunoaşterea activităţilor pentru copii Temă de
I 4.3. desfăşurate de oameni în ilustraţii, creioane lucru în
AVAP anotimpul de toamnă colorate clasă
16 X 2.1.  Exerciţii de memorare Resurse procedurale:
2.3.  Repetarea cântecelului conversaţia,
2.4. ,,Toamna” explicaţia,
MM exerciţiul, observarea
2.1. dirijată, jocul didactic,
2.2. problematizarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Coşul cu  Prezentarea fructelor specifice Resurse materiale
2.1. legume anotimpului toamna. acuarele, pensule,
2.2. Pensulaţie,  Colorarea fructelor pahare, caiet de desen, Probă
MM decupare, caracteristice anotimpului lipici, frunze, CD- practică
2.1. lipire - colaj toamna. player, Cd cu cântece
 Colorarea coşului pentru de toamnă
fructe. Resurse procedurale: Observare
 Decuparea fructelor şi lipirea conversaţia, demons- sistematică
în coş, pentru a obţine lucrarea traţia, Exerciţiul, turul
“Coşul cu fructe”. galeriei
 Expunerea lucrărilor realizate. Forme de organizare:
 Intonarea cântecului “A, a, a activitate frontală,
acum e toamnă da!”. individuală
MM Poziţia  Exerciţii de adoptare a poziţiei Resurse materiale: Observarea
1.4. corectă, emi- corecte pentru cântat. CD-player, jucării sistematică
2.1. sia naturală,  Receptarea corectă a tonului şi muzicale, imagini
CLR tonul, semna- emisia naturală în urma anotimpul Toamna Probă orală
2.3. lul de început, semnalului de începere, cu Resurse procedurale:
2.4. dicţia, accent pe dicţia corectă. conversaţia, exerciţiul,
sincronizare  Audierea cântecului „Noul an jocul didactic
de şcoală” şi învăţarea Forme de organizare
„Noul an de acestuia, după auz. a colectivului:
şcoală”  Discuţii despre anotimpul activitate frontală,
toamna pe baza cântecului individuală, pe grupe
audiat.
 Repetarea cântecului: ,,Cântec
de toamnă’’

LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a IV-a
L CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii pe Resurse materiale: Evaluare
U 1.1. literele N, N baza ilustraţiei; Manual p. 25, caietul scrisă
N 1.2.  Ex. de despărţire a cuvintelor manualului p. 15, caiet
I 1.4. în silabe şi de stabilire a tip I, instrumente de
2.1. poziţiei sunetului « n », poziţie scris şi colorat,
19 X 2.2. iniţială « N », nume de obiectele din sala de
2.4. persoana clasă, alfabetar, cărți,
3.2.  Ex. de formare de cuvinte cu reviste, ziare, imagini,
3.3. litere date; Cd-player
4.1.  Ex. de citire corecta a Resurse procedurale: Autoevalua-
MEM propoziţiei enunţiative şi de conversația, re
1.6. observare a scrierii ei; demonstrația,
AVAP  Intuirea literei « N » mare de explicația, jocul
2.1. mana şi scrierea model la didactic, exercițiul
2.4. tabla; Forme de organizare
MM  Ex. de scriere a literei pe a colectivului:
2.1. diferite suporturi; Activitate frontală,
 Ex. de scriere a literei pe caiete individuală, pe grupe
cu respectarea liniaturii şi
spaţiului dintre litere;
 formarea literei din beţişoare;
 Cântec: Cântecul literei.
MEM Compararea şi  Numărarea până la 10 Resurse materiale:
1.1. rdonarea  Compunerea şi descompunerea manualul (pag. 21),
1.2. numerelor numerelor în concentrul 0-5 caietul manualului Observare
3.1. naturale de la  Numărare în ordine crescătoare (pag. 20) Fişe de sistematică
4.1. 0 la 10 şi descrescătoare cu pas dat lucru: Petrecerea din
4.2.  Poziţionarea numerelor pe axă pădure; Numerele și
MM  Compararea unor grupuri de cifrele de la 1 la 10; Evaluare
2.1. obiecte utilizând semnele <, >, Fructele toamnei, practică
= riglete, beţişoare,
 Ordonareacrescătoare/descres- creioane, imagini,
cătoare a unor numere naturale numărătoare PC,
 Cântec: ,,Un elefant’’ videoproiector
Resurse procedurale: Evaluare
conversaţia, demons- reciprocă
traţia, explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Caracteristici  Prezentarea activităţilor Resurse materiale:
3.1. personale desfăşurate de copii acasă şi la Obiecte din sala de
2.3. simple şcoală. clasă, CD-player,
CLR Eu sunt. Tu  Prezentarea a trei aspecte creiane colorate, coli
2.3. eşti plăcute referitoare la persoana de hârtie Evaluare
AVAP colegului/colegei. Resurse procedurale : orală
2.2.  Jocuri de continuare a unor Conversaţia, demons-
fraze, pentru evidenţierea traţia, exerciţiul
calităţilor: „Tu poţi să...”, „Îmi Forme de organizare:
place de tine pentru că ...”, activitate frontală,
„Sunt mândru de tine atunci activitate în perechi,
când ...” activitate pe grupe
 Desen: „Acesta/ aceasta eşti mari
tu!”
MEM Compararea şi  Numărarea până la 10 Resurse materiale:
1.1. rdonarea  Compunerea şi descompunerea manualul (pag. 21),
1.2. numerelor numerelor în concentrul 0-5 caietul manualului Observare
M 3.1. naturale de la  Numărare în ordine crescătoare (pag. 20) Fişe de sistematică
A 4.1. 0 la 10 şi descrescătoare cu pas dat lucru: Petrecerea din
R 4.2.  Poziţionarea numerelor pe axă pădure; planşe cu
Ţ MM  Compararea unor grupuri de cifrele de la 1 la 10;, Evaluare
I 2.1. obiecte utilizând semnele <, >, riglete, beţişoare, practică
= creioane, imagini,
20 X  Ordonareacrescătoare/descres- numărătoare PC,
cătoare a unor numere naturale videoproiector
 Cântec: ,,Un elefant’’ Resurse procedurale:
conversaţia, demons- Evaluare
traţia, explicaţia, jocul reciprocă
didactic, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii Resurse materiale:
1.1. literele N, N  Ex. de formare de cuvinte cu Manual p. 25, caietul
1.2. litere date; manualului p. 15, caiet Evaluare
1.4.  Ex. de citire corecta a tip I, instrumente de scrisă
2.1. propoziţiei enunţiative scris şi colorat,
2.2.  Copiere, transcriere, pentru obiectele din sala de
3.2. exersarea legăturii dintre litere, clasă, alfabetar, cărți,
3.3. a spațiului dintre cuvinte și a reviste, ziare, imagini,
4.1. folosirii alineatului Cd-player
MEM  Dictare: litere, cuvinte, Resurse procedurale:
1.1. propoziții conversația, demons-
1.6.  Exercițiu-Joc: Cu ce seamănă trația, explicația, jocul Autoevalua-
AVAP literele N și N? didactic, exercițiul re
2.1.  formarea literei din beţişoare; Forme de organizare
MM  Cântec: Cântecul literei. a colectivului:
2.1. Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Ex. de observare a ilustraţiei şi Resurse materiale: Observare
1.1. literele o, o de formulare de propoziţii; Manual p. 26, caietul sistematică
1.2.  Ex. de despărţire a unor manualului p. 16, caiet
1.4. cuvinte în silabe şi de tip I, instrumente de
2.1. identificare a sunetului nou, a scris şi colorat,
2.2. poziţiei acestuia în cuvânt; obiectele din sala de
2.4.  Ex. de citire a cuvintelor pe clasă, alfabetar, cărți,
3.2. silabe şi integral ; reviste, ziare, imagini, Tema în
3.3.  Ex. de citire a propoziţiilor beţişoare, plastilină clasa
4.1. enunţiative şi interogative ; Resurse procedurale:
MEM  intuirea literei de mână; conversația, demons-
1.1.  Ex. de scriere a literei model la trația, explicația, jocul
1.6. tablă; didactic, exercițiul
AVAP  Ex. de scriere a literei pe Forme de organizare
2.1. diferite suporturi; a colectivului:
2.3.  Ex. de scriere a literei « o » Activitate frontală,
2.4. mic, de mână cu respectarea individuală, pe grupe,
liniaturii şi a aşezării în în perechi
pagină;
 Joc - modelarea literei

RELIGIE
M CLR Sunetul și  Ex. de observare a ilustraţiei şi Resurse materiale:
I 1.1. literele o, o de formulare de propoziţii; Manual p. 26, caietul Observare
E 1.2.  Ex. de despărţire a unor manualului p. 16, caiet sistematica
R 1.4. cuvinte în silabe şi de tip I, instrumente de
C 2.1. identificare a sunetului nou, a scris şi colorat,
U 2.2. poziţiei acestuia în cuvânt; obiectele din sala de
R 2.4.  Ex. de citire a cuvintelor pe clasă, alfabetar, cărți,
I 3.2. silabe şi integral ; reviste, ziare, imagini,
3.3.  Ex. de citire a propoziţiilor beţişoare, plastilină Tema în
21 X 4.1. enunţiative şi interogative ; Resurse procedurale: clasa
MEM  Ex. de scriere a literei « o » conversația, demons-
1.1. mic, de mână cu respectarea trația, explicația, jocul
1.6. liniaturii şi a aşezării în didactic, exercițiul
pagină; Forme de organizare
 Ex. de scriere a cuvintelor şi a colectivului:
propoziţiilor interogative şi Activitate frontală,
enunţiative; individuală, pe grupe,
 în perechi
CLR Sunetul și  Ex. de observare a ilustraţiei şi Resurse materiale: Observare
1.2. literele O, O de formulare de propoziţii; Manual p. 28, caietul sistematică
1.3. Cuvinte care  Ex. de despărţire a unor manualului p. 18, caiet
1.4. conțin cuvinte în silabe şi de tip I, instrumente de
2.1. diftongul oa identificare a sunetului nou, a scris şi colorat,
2.2. poziţiei acestuia în cuvânt; obiectele din sala de
2.3.  Ex. de citire a cuvintelor pe clasă, alfabetar, cărți,
2.4. silabe şi integral; reviste, ziare, imagini,
3.1.  Ex. de citire a propoziţiilor plastilină, beţişoare Evaluare
3.2. enunţiative şi interogative ; Resurse procedurale: scrisă
4.1.  Ex. de formare a unor cuvinte, conversația, demons-
MEM de completare cu silabele trația, explicația, jocul
1.1. lipsă ; didactic, exercițiul
1.6.  Intuirea literei de mână; Forme de organizare
AVAP  Ex. de scriere a literei model la a colectivului:
2.1. tablă; Activitate frontală,
2.3.  Ex. de scriere a literei pe individuală, pe grupe,
diferite suporturi; în perechi Autoevalua-
 Ex. de scriere a literei « O » re
mare, de mână cu respectarea
liniaturii şi a aşezării în pagină,
 Joc-modelarea literei;
MEM Adunarea  Efectuarea de adunări în Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor concentrul 0-10 manualul (pag. 22- sistematică
1.2. naturale de la  Evidenţierea proprietăţilor 25), caietul
1.3. 0 la 10 adunării (comutativitate), fără manualului (pag. 17-
1.4. precizarea terminologiei 18) Fişe de lucru:
1.5.  Aflarea sumei a două numere Petrecerea din pădure;
1.6. în concentrul 0-10 Numerele și cifrele de Evaluare
3.1.  Crearea unor probleme simple la 1 la 10; Fructele orală
4.1. după imagini/desene/scheme toamnei, creioane,
4.2. date imagini, numărătoare
5.2.  Formularea şi rezolvarea unor PC, videoproiector Evaluare
CLR probleme pornind de la o Resurse procedurale: scrisă
1.1. tematică dată/de la numere sau conversaţia, demons-
2.1. imagini date traţia, explicaţia, jocul
 Rezolvarea de probleme didactic, exerciţiul
folosind obiecte concrete sau Forme de organizare
reprezentări simbolice a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Adunarea  Efectuarea de adunări în Resurse materiale: Observare
O 1.1. numerelor concentrul 0-10 manualul (pag. 22- sistematică
I 1.2. naturale de la  Evidenţierea proprietăţilor 25), caietul
22 X 1.3. 0 la 10 adunării (comutativitate), fără manualului (pag. 17-
1.4. precizarea terminologiei 18) Fişe de lucru:
1.5.  Aflarea sumei a două numere Petrecerea din pădure;
1.6. în concentrul 0-10 planşe cu cifrele de la Evaluare
3.1.  Crearea unor probleme simple 1 la 10; Fructele orală
4.1. după imagini/desene/scheme toamnei, creioane,
4.2. date imagini, numărătoare
5.2.  Formularea şi rezolvarea unor PC, videoproiector Evaluare
CLR probleme pornind de la o Resurse procedurale: scrisă
1.1. tematică dată/de la numere sau conversaţia, demons-
2.1. imagini date traţia, explicaţia, jocul
 Rezolvarea de probleme didactic, exerciţiul
folosind obiecte concrete sau Forme de organizare
reprezentări simbolice a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Ex. de observare a ilustraţiei şi Resurse materiale: Observare
1.2. literele O, O de formulare de propoziţii; Manual p. 28, caietul sistematică
1.3. Cuvinte care  Ex. de citire a cuvintelor pe manualului p. 18, caiet
1.4. conțin silabe şi integral; tip I, instrumente de
2.1. diftongul oa  Ex. de citire a propoziţiilor scris şi colorat,
2.2. enunţiative şi interogative ; obiectele din sala de
2.3.  Ex. de formare a unor cuvinte, clasă, alfabetar, cărți,
2.4. de completare cu silabele reviste, ziare, imagini,
3.1. lipsă ; plastilină, beţişoare Evaluare
3.2.  Ex. de scriere a literei « O » Resurse procedurale: scrisă
4.1. mare, de mână cu respectarea conversația, demons-
MEM liniaturii şi a aşezării în pagină, trația, explicația, jocul
1.1.  Ex de scriere a cuvintelor şi didactic, exercițiul
1.6. propoziţiilor interogative şi Forme de organizare
enunţiative a colectivului: Autoevalua-
Activitate frontală, re
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Culorile  Discuţii despre culorile Resurse materiale
2.1. spectrului spectrului solar acuarele, pensule,
2.2. solar -  Cum se formează curcubeul? pahare, caiet de desen,
MM Curcubeul  Semnificaţiile culorilor CD-player, Cd cu Observare
2.1.  Curcubeul - desen cântece de toamnă sistematică
2.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale:
 Intonarea cântecului: “Culorile demonstraţia,exerciţiu
se ceartă’’ lturul galeriei
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
MM  Exerciţii de adoptare a
Poziţia corectă, Resurse materiale:
1.4. emisia natu- poziţiei corecte pentru cântat. jucării muzicale, Observarea
2.1. rală,  Receptarea corectă a tonului
tonul, culegere de cântece, sistematică
CLR semnalul deşi emisia naturală în urma imagini anotimpul
2.3. început, dic- semnalului de începere, cu Toamna Probă orală
2.4. ţia, sincro-accent pe dicţia corectă. Resurse procedurale:
nizare.  Audierea şi învăţarea conversaţia, jocul Probă
Cântarea cântecului „Toamna”. didactic, exerciţiul, practică
 Discuţii pe baza cântecului
vocală în grup explicaţia, jocul
şi individual audiat. didactic
„Toamna”  Reproducerea în grup şi Forme de organizare a
individual a cântecului colectivului:
„Toamna” şi a altor cântece activitate frontală,
cunoscute, respectând individuală
sincronizarea.
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Toamna,  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
N 1.2. Octavian Goga  recunoașterea însușirilor de toamnă, CD-player,
E 1.4. anotimpului de toamnă CD cu cântecele
R 2.3.  recunoaşterea activităţilor pentru copii, ilustraţii, Temă de
I 4.3. desfăşurate de oameni în creioane colorate lucru în
MM anotimpul de toamnă Resurse procedurale: clasă
23 X 2.1.  Exerciţii de memorare şi conversaţia, explica-
2.2. recitare ţia, exerciţiul, obser-
 Repetarea cântecelului varea dirijată, jocul
,,Toamna” didactic, problemati-
zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Copăcelul  Discuţii despre viaţa plantelor Resurse materiale
2.1. rodnic în anotimpul toamna, despre Foarfece, lipici, hârtie Observarea
2.2. colaj pomi fructiferi glasată, CD-player, sistematică
MM  Exerciţii de decupare a Cd cu cântece de
2.1. copăcelului toamnă Evaluare
2.2.  Exerciţii de decupare/ Resurse procedurale: orală
MEM mototolire pentru a obţine conversaţia, demons-
3.1. fructele dorite traţia, exerciţiul, turul
3.2.  Asamblarea părţilor decupate galeriei
pentru a obţine copăcelul Forme de organizare:
rodnic activitate frontală,
 Expunerea lucrărilor realizate. individuală
 Intonarea cântecului:
,,Mândră-i toamna şi bogată’’
MM Timbrul  Discuţii despre animalele Resurse materiale:
2.1. „Vulpe tu mi- sălbatice. jucării muzicale, Observarea
2.2. ai furat  Enumerarea de animale culegere de cântece, sistematică
CLR gâsca!” sălbatice. Exemplificare imagini cu animale
2.4. animale sălbatice din ţara Resurse procedurale : Probă orală
MEM noastră. Audierea cântecului conversaţia, jocul
3.1. „Vulpe tu mi-ai furat gâsca!”şi didactic, exerciţiul, ex-
învăţarea acestuia, după auz. plicaţia, jocul didactic
 Joc-concurs „Mici interpreţi” Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a V-a
L CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele u, u  Ex. de despărţire a cuvintelor Manual p. 29, caietul sistematica
N 1.2. Semnul în silabe si de identificare a manualului p. 19, caiet
I 1.3. întrebării (?) poziţiei sunetului « u »; tip I, instrumente de
2.1. Scrierea și  Intuirea literei « u » mic, de scris şi colorat,
26 X 2.2. citirea tipar; obiectele din sala de
2.4. propoziției  Ex. de citire a cuvintelor pe clasă, alfabetar, cărți,
3.1. interogative silabe si integral; reviste, ziare, imagini, Tema în
3.2.  Ex. de formare a cuvintelor cu beţişoare, plastilină, clasă
4.1. silabe date ; Cd-player
MEM  Ex. de identificare a literei Resurse procedurale: Autoevalua-
1.1. « u » scrisa pe alte suporturi: conversația, demons- re
1.2.  Intuirea literei « u » mic, de trația, explicația, jocul
1.6. mana si scrierea model la tabla; didactic, exercițiul
MM  Exersarea scrierii literei “u” Forme de organizare
2.1. mic, de mana, la tabla, in aer, a colectivului:
3.1. pe banca; Activitate frontală,
 Ex. de scriere corecta a literei individuală, pe grupe,
pe caiete, cu respectarea în perechi
liniaturii, aşezării în pagină
 Cântec: Cântecul sunetului.
MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale:
1.1. numerelor concentrul 0-10 manualul (pag. 22- Observare
1.2. naturale de la  Aflarea sumei a două numere 25), caietul sistematică
1.3. 0 la 10 în concentrul 0-10 manualului (pag. 17-
1.4.  Crearea unor probleme simple 18) Fişe de lucru:
1.5. după imagini/desene/scheme Petrecerea din pădure;
1.6. date Numerele și cifrele de
3.1.  Formularea şi rezolvarea unor la 1 la 10; Fructele Evaluare
4.1. probleme pornind de la o toamnei, riglete, orală
4.2. tematică dată/de la numere sau beţişoare, creioa-ne,
5.2. imagini date imagini, numărătoare
CLR  Rezolvarea de probleme PC, videoproiector Evaluare
1.1. folosind obiecte concrete sau Resurse procedurale: scrisă
2.1. reprezentări simbolice conversaţia, demons-
 Organizarea datelor unei traţia, explicaţia, jocul
probleme în tabel didactic, exerciţiul
 Compunerea şi rezolvarea unor Forme de organizare
probleme utilizând date scrise a colectivului:
într-un tabel Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Recapitulare.  Prezentarea activităţilor Resurse materiale: Evaluare
3.1. Evaluare desfăşurate de copii acasă şi la Obiecte din sala de sumativă
3.2. Floarea şcoală. clasă, CD-player,
CLR cunoaşterii de  Numirea câtorva sarcini de creioane colorate, coli
2.3. sine lucru ale: bunicilor, părinţilor, de hârtie
AVAP copiilor, medicilor, Resurse procedurale:
2.2. învăţătorilor, actorilor. Conversaţia, demons-
 Joc de rol: „În familie”, „În traţia, exerciţiul
clasă”. Forme de organizare:
 Desen: Eu acasă. Eu la şcoală. activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate pe grupe
mari
M MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale:
A 1.1. numerelor concentrul 0-10 manualul (pag. 22- Observare
R 1.2. naturale de la  Aflarea sumei a două numere 25), caietul sistematică
Ţ 1.3. 0 la 10 în concentrul 0-10 manualului (pag. 17-
I 1.4.  Crearea unor probleme simple 18) Fişe de lucru:
1.5. după imagini/desene/scheme Petrecerea din pădure;
1.6. date Numerele și cifrele de
27 X 3.1.  Formularea şi rezolvarea unor la 1 la 10; Fructele Evaluare
4.1. probleme pornind de la o toamnei, riglete, orală
4.2. tematică dată/de la numere sau beţişoare, creioa-ne,
5.2. imagini date imagini, numărătoare
CLR  Rezolvarea de probleme PC, videoproiector
1.1. folosind obiecte concrete sau Resurse procedurale:
2.1. reprezentări simbolice conversaţia, demons-
 Organizarea datelor unei traţia, explicaţia, jocul
probleme în tabel didactic, exerciţiul
 Compunerea şi rezolvarea unor Forme de organizare
probleme utilizând date scrise a colectivului:
într-un tabel Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Formularea de propoziţii; Resurse materiale: Observare
1.1. literele u, u  Ex. de despărţire a cuvintelor Manual p. 29, caietul sistematica
1.2. Semnul în silabe si de identificare a manualului p. 19, caiet
1.3. întrebării (?) poziţiei sunetului « u »; tip I, instrumente de
2.1. Scrierea și  Ex. de citire a cuvintelor pe scris şi colorat,
2.2. citirea silabe si integral; obiectele din sala de
2.4. propoziției  Ex. de formare a cuvintelor cu clasă, alfabetar, cărți,
3.1. interogative silabe date ; reviste, ziare, imagini, Tema în
3.2.  Ex. de scriere corecta a literei beţişoare, plastilină, clasă
4.1. pe caiete, cu respectarea Cd-player
MEM liniaturii, aşezării în pagină Resurse procedurale: Autoevalua-
1.1.  Cântec: Cântecul sunetului. conversația, demons- re
1.2. trația, explicația, jocul
1.6. didactic, exercițiul
MM Forme de organizare
2.1. a colectivului:
3.1. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Intuirea ilustraţiei si Resurse materiale: Observare
1.1. literele U, U formularea de propoziţii; Manual p. 29, caietul sistematica
1.2. Citirea și  Exersarea comunicării orale manualului p. 19, caiet
1.3. scrierea de pornind de la observarea tip I, instrumente de
1.4. propoziții ilustrației din manual: scris şi colorat,
2.1. enunțiative și  Identificarea cuvintelor ce obiectele din sala de
2.2. interogative conţin sunetul « U » si clasă, alfabetar, cărți,
2.3. asocierea cu litera « U » mare, reviste, ziare, imagini, Tema în
2.4. de tipar – nume de persoane; beţişoare, plastilină, clasă
3.1.  Ex. de citire pe silabe şi Cd-player
3.2. integral a cuvintelor ilustrate; Resurse procedurale:
3.3.  Exemple de cuvinte care încep conversația, demons-
4.1. cu « U » mare, de tipar; trația, explicația, jocul
MEM  Joc: identificarea literei pe didactic, exercițiul Evaluare
1.1. diferite suporturi Forme de organizare reciprocă
1.2.  Intuirea literei « U » mare a colectivului:
1.6. de mana si scrierea model la Activitate frontală,
tablă; individuală, pe grupe,
 exersarea scrierii literei « U » în perechi
mare de mana, la tablă, în aer,
pe bancă;
 Ex. de scriere corecta a literei
pe caiete, cu respectarea
liniaturii, aşezării în pagină
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale: Observare
I 1.1. literele U, U pornind de la observarea Manual p. 29, caietul sistematica
E 1.2. Citirea și ilustrației din manual: manualului p. 19, caiet
R 1.3. scrierea de  Formulare de întrebări și tip I, instrumente de
C 1.4. propoziții răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat,
U 2.1. enunțiative și personaje, obiecte obiectele din sala de
R 2.2. interogative  Identificarea cuvintelor ce clasă, alfabetar, cărți,
I 2.3. conţin sunetul « U » si reviste, ziare, imagini, Tema în
2.4. asocierea cu litera « U » mare, beţişoare, plastilină, clasă
3.1. de tipar – nume de persoane; Cd-player
28 X 3.2.  Exemple de cuvinte care încep Resurse procedurale:
3.3. cu « U » mare, de tipar; conversația, demons-
4.1.  Ex. de citire pe silabe şi trația, explicația, jocul
MEM integral a cuvintelor ilustrate; didactic, exercițiul Evaluare
1.1.  Ex. de scriere corecta a literei Forme de organizare reciprocă
1.2. pe caiete, cu respectarea a colectivului:
1.6. liniaturii, aşezării în pagină Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale: Observare
1.1. literele ă, Ă, pornind de la observarea Manual p. 30, caietul sistematica
1.2. ă, Ă ilustrației din manual: manualului p. 20, caiet
1.3. Cuvinte care  Formulare de întrebări și tip I, instrumente de
1.4. conțin răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat,
2.1. diftongul uă personaje, obiecte obiectele din sala de
2.2.  Alcătuirea de propoziţii după clasă, alfabetar, cărți,
2.3. imaginea din manual; reviste, ziare, imagini, Tema în
2.4.  Ex, de despărţire a cuvintelor beţişoare, plastilină, clasă
3.1. în silabe; Cd-player
3.2.  Ex. de identificare a sunetului Resurse procedurale:
3.3. nou în cuvinte; conversația, demons-
4.1.  Ex. de intuire a noilor litere, trația, explicația, jocul
MEM compararea cu literele a, A didactic, exercițiul Autoevalu-
1.1.  Ex. de citire corecta a Forme de organizare are
1.2. propoziţiilor enunţiative; a colectivului:
1.6.  Ex. - joc de completare a unor Activitate frontală,
cuvinte cu silabele individuală, pe grupe,
lipsă. în perechi
 Prezentarea literelor de mână
şi analiza lor;
 Scrierea literelor separat şi în
cuvinte;
 Ex. de copiere / transcriere a
unor propoziţii/ Dictare
CLR Adunarea şi  Efectuarea de adunări şi Resurse materiale: Observare
1.1. scăderea 0-10 scăderi în concentrul 0-10 manualul, caietul sistematică
2.1. Plantele. Rolul  Evidenţierea proprietăţilor manualu-lui Fişe de
MEM structurilor de adunării (comutativitate), fără lucru: Petrecerea din
1.1. bază precizarea terminologiei pădure; Numerele și
1.2.  Aflarea sumei şi a diferenţei a cifrele de la
1.3. două numere în concentrul 0- 1 la 10; Fructele Autoevalua-
1.4. 10 toamnei, creioane, re
1.5.  Stabilirea, prin observare, a imagini, numărătoare
1.6. principalelor structuri ale PC, videoproiector
3.1. plantelor Resurse procedurale: Temă în
4.1.  Reprezentarea în desen a conversaţia, demons- clasă
4.2. componentelor principale ale traţia, explicaţia, jocul
5.2. plantei didactic, exerciţiul
MM  Relaţionarea principalelor Forme de organizare
2.1. structuri ale plantelor cu a colectivului:
2.2. rolurile acestora; Activitate frontală,
 Realizarea unui jurnal desenat individuală, pe grupe,
referitor la viaţa unei în perechi
plante/animal
 Prezentarea unor
fotografii/desene ale unor
plante în diferite etape de
dezvoltare ale acestora
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Recapitulare.  Efectuarea de adunări şi Resurse materiale: Evaluare
O 1.1. Evaluare scăderi în concentrul 0-10 manualul, caietul sumativă
I 1.2. Adunarea şi  Evidenţierea proprietăţilor manualului Fişe de
1.3. scăderea 0-10 adunării (comutativitate), fără lucru
1.4. precizarea terminologiei Resurse procedurale:
1.5.  Aflarea sumei şi a diferenţei a explicaţia, exerciţiul,
29 X 1.6. două numere în concentrul 0- muca independentă
3.1. 10 Forme de organizare
4.1.  Reprezentarea în desen a a colectivului:
4.2. componentelor principale ale Activitate
5.2. plantei independentă
MM  Rezolvarea de probleme
2.1. folosind obiecte concrete sau
2.2. reprezentări simbolice
CLR Am învățat  Joc didactic: Copacul Resurse materiale: Observare
1.1. sunetele și silabelor – citirea unor silabe Manual p. 30, caietul sistematica
1.2. literele a, A,  Joc didactic: Grădina florilor manualului p. 20, caiet
1.3. m, M, e, E, i, I, – citire de silabe, formare de tip I, instrumente de
1.4. n, N, o, O, cuvinte din silabe date, citirea scris şi colorat,
2.1. u, U, ă, Ă, a, A, și scrierea cuvintelor formate obiectele din sala de
2.2. m, M, e,  Joc didactic: Fluturașul clasă, alfabetar, cărți,
2.3. E, i, I, n, N, o, vorbitor – formarea de cuvinte reviste, ziare, imagini,
2.4. O, u, U, ă, Ă din litere date, scrierea și beţişoare, plastilină,
3.1. citirea acestora Cd-player
3.2.  Citirea unor silabe și formare Resurse procedurale:
3.3. de cuvinte prin asociere conversația, demons- Autoevalu-
4.1. corespunzătoare trația, explicația, jocul are
MM  Ordonarea cuvintelor pentru a didactic, exercițiul
2.1. obține o propoziție Forme de organizare
2.2.  Formulare de enunțuri cu a colectivului:
respectarea anumitor condiții: Activitate frontală,
toate cuvintele încep cu individuală, pe grupe,
aceeași literă / au doar o silabă în perechi Evaluare
/două silabe, primul/ultimul reciprocă
cuvânt este nume de persoană/
localitate/animal etc.
 Despărțirea cuvintelor în
silabe și precizarea numărului
e silabe sau cu precizarea
numărului de cuvinte
AVAP Flori de  Discuţii despre schimbările Resurse materiale
2.1. toamnă - survenite în natură în acuarele, pensule, Observarea
2.3. Crizanteme anotimpul toamna. pahare, caiet de desen, sistematică
MEM desen  Precizarea lunilor anotimpului lipici, frunze, CD-
3.1. de toamnă şi a denumirilor lor player, Cd cu Evaluare
3.2. populare cântecele de toamnă orală
MM  Culori folosite pentru Resurse procedurale:
3.2. realizarea lucrării conversaţia, demons-
 Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul
Selectarea lucrării preferate şi galeriei
motivarea alegerii realizate Forme de organizare
 Audiţie muzicală: cântecele de a colectivului:
toamnă activitate frontală,
individuală
MM Sunete din  Exerciţii de identificare a Resurse materiale:
1.1. mediul sunetelor din mediul Culegere de cântece, Probă orală
1.4. înconjurător înconjurător. CD cu sunete din
2.3. ,,Melcul  Exerciţii de mişcare pe muzică: mediul înconjurător Probă
CLR supărat’’ după Marşul persan de Johann Resurse procedurale : practică
2.3. George Strauss. conversaţia, jocul
2.4. Breazul  Exerciţii de desenare a valurior didactic, exerciţiul,
AVAB apei. explicaţia, jocul
2.2.  Audierea cântecului „Melcul didactic
supărat’’ Forme de organizare:
 Realizarea unui desen inspirat activitate frontală,
de cântecul „Melc, melc, individuală
codobelc”.Audierea cântecului
„Melcul supărat” şi învăţarea
acestuia, după auz.
 Joc-concurs „Micii interpreţi”
V CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții variate, Resurse materiale: Evaluare
I 1.1. cuprinse în fișa de evaluare Manual p. 13-14 , sumativă
N 1.2.  Formularea orală de întrebări Fişe de lucru
E 1.4. și răspunsuri după cerințe date Resurse procedurale:
R 2.3.  Exerciții-joc în completarea explicația
I 2.4. evaluării, ca premii, Forme de organizare
3.1. recompense a colectivului:
3.3. individuală
AVAB Recapitulare  Discuţii despre schimbările Resurse materiale
30 X 2.1. survenite în natură în acuarele, pensule, Observarea
2.3. Peisaj de anotimpul toamna. pahare sistematică
MEM toamnă  Decuparea, lipirea, caiet de desen, lipici,
3.1. Pensulaţie, amprentarea şi asamblarea frunze, CD-player, Cd Evaluare
3.2. decupare, elementelor pentru a obţine cu Anotimpurile de orală
MM lipire - colaj lucrarea ,,Copaci desfrunziţi’’ Vivaldi, imagini
2.1.  Expunerea lucrărilor realizate. reprezentând copaci
2.2. Selectarea lucrării preferate şi cu frunze galbene şi
motivarea alegerii realizate ruginii
 Audiţie muzicală: Resurse procedurale:
,,Anotimpurile – Toamna’’, conversaţia, demons-
Antonio Vivaldi traţia, exerciţiul, turul
galeriei
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
MM Evaluare  Exerciţiu-joc de recunoaştere Resurse materiale: Evaluare
1.1. a sunetelor audiate: din Culegere de cântece, sumativă
1.2. mediul înconjurător/ sunete CD cu cântece,
1.4. muzicale vocale/ sunete creioane colorate,
2.3. muzicale instrumentale. carioci
CLR  Exerciţii de emitere a unor Resurse procedurale :
2.3. sunete din mediul conversaţia, jocul
2.4. înconjurător. didactic, exerciţiul,
 Exerciţii de mişcare pe explicaţia, jocul
muzică: Marşul persan de didactic
Johann Strauss. Forme de organizare a
 Exerciţii de intonare a colectivului:
cântecelor învăţate. activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea tematică nr. 3 - Prietenie – 6 săptămâni
Săptămâna I
L CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele r, r prietenie Manual p. 34, caietul sistematica
N 1.2.  Utilizarea liniei de dialog în manualului p. 22, caiet
I 1.4. scrierea propoziției tip I, instrumente de
2.1.  Ordonarea silabelor în cuvinte scris şi colorat,
2.3. și a cuvintelor în propoziții obiectele din sala de
2.4.  Realizarea corespondenței clasă, alfabetar, cărți,
3.1. între cuvânt și imagine reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
9 XI 3.3.  Scrierea după dictare a unor beţişoare, plastilină, are
4.1. silabe, cuvinte și propoziții Cd-player
 Așezarea textului în pagină Resurse procedurale:
MEM  Exercițiu-joc: Cine poate fi? conversația, demons-
1.1. Identificarea obiectelor trația, explicația, jocul
1.2. corespunzătoare anumitor didactic, exercițiul
1.6. culori Forme de organizare Evaluare
a colectivului: reciprocă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Numerele  Evidenţierea obţinerii unei Resurse materiale:
1.1. naturale de la zeci din 10 unităţi manualul (pag. 30 -
1.2. 0 la 20:  Obţinerea numerelor de la 11 31), caietul manualu- Observare
1.3. 3.1. (formare, la 20 cu ajutorul rigletelor sau lui (pag. 21) Fişe de sistematică
scriere, citire) al altor obiecte de acelaşi fel, lucru: Petrecerea din
grupate într-o zece şi restul de pădure; Numerele și
unităţi cifrele de la 1 20 la Evaluare
 Evidenţierea cifrei unităţilor şi riglete, beţişoare, practică
a cifrei zecilor creioane, imagini,
 Scrierea, pe liniatura caietului numărătoare PC,
cu pătrăţele, a numerelor videoproiector Evaluare
obţinute prin numărare de Resurse procedurale: orală
obiecte concrete sau conversaţia, demons-
desenate/ilustrate traţia, explicaţia, jocul
 Numărarea cu pas dat (din 1 în didactic, exerciţiul
1, din 2 în 2, din 5 în 5) Forme de organizare
 Compunerea şi a colectivului:
descompunerea unui număr Activitate frontală,
 Obţinerea unui număr de individuală, pe grupe,
elemente prin adăugare sau în perechi
eliminare dintr-o mulţime dată
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP De vorbă cu  Brainstorming igiena. Resurse materiale:
1.1. prietenii  Enumerarea modalităţilor de Imagini, obiecte de
1.2. sănătăţii. păstrare a igienei corpului. igienă personală, coli, Observarea
AVAP Igiena  Enumerarea obiectelor de creioane colorate, sistematică
2.2. corpului igienă personală. carioci
Curăţel şi  Argumente pentru necesitatea Resurse procedurale: Probă orală
murdărel păstrării igienei corpului conversaţia, jocul
 Identificarea imaginilor în care didactic, exerciţiul,
copiii respectă regulile de explicaţia, jocul
păstrare a igienei corpului didactic
 Joc de rol: „Am grijă de corpul Forme de organizare
meu”. Realizarea unui desen a colectivului:
„Igiena corpului meu”. activitate frontală,
individuală
M MEM Numerele  Evidenţierea cifrei unităţilor şi Resurse materiale:
A 1.1. naturale de la a cifrei zecilor manualul (pag. 30 -
R 1.2. 0 la 20:  Realizarea şi exersarea 31), caietul manualu- Observare
Ţ 1.3. (formare, distincţiei între cifra unităţilor lui (pag. 21) Fişe de sistematică
I 3.1. scriere, citire) şi numărul unităţilor: lucru: Petrecerea din
(Exemplu: numărul 12 – cifra pădure; Numerele și
10 XI unităţilor este 2, numărul cifrele de la 1 20 la Evaluare
unităţilor este 12) riglete, beţişoare, practică
 Scrierea numerelor după creioane, imagini,
dictare numărătoare PC,
 Numărarea cu pas dat (din 1 în videoproiector Evaluare
1, din 2 în 2, din 5 în 5) Resurse procedurale: orală
 Compunerea şi conversaţia, demons-
descompunerea unui număr traţia, explicaţia, jocul
 Obţinerea unui număr de didactic, exerciţiul
elemente prin adăugare sau Forme de organizare
eliminare dintr-o mulţime dată a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale: Observare
1.1. literele r, r prietenie Manual p. 34, caietul sistematica
1.2.  Utilizarea liniei de dialog în manualului p. 22, caiet
1.4. scrierea propoziției tip I, instrumente de
2.1.  Ordonarea silabelor în cuvinte scris şi colorat,
2.3. și a cuvintelor în propoziții obiectele din sala de
2.4.  Realizarea corespondenței clasă, alfabetar, cărți,
3.1. între cuvânt și imagine reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.3.  Scrierea după dictare a unor beţişoare, plastilină, are
4.1. silabe, cuvinte și propoziții Cd-player
 Așezarea textului în pagină Resurse procedurale:
MEM  Exercițiu-joc: Cine poate fi? conversația, demons-
1.1. Identificarea obiectelor trația, explicația, jocul
1.2. corespunzătoare anumitor didactic, exercițiul
1.6. culori Forme de organizare Evaluare
a colectivului: reciprocă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale: Observare
1.1. literele R, R hrana sănătoasă Manual p. 35, caietul sistematica
1.2.  Asocierea unor cuvinte cu manualului p. 23, caiet
1.3. imaginile corespunzătoare tip I, instrumente de
2.1.  Identificarea unor situaţii de scris şi colorat,
2.2. utilizare a majusculei obiectele din sala de
2.4.  Exercițiu-joc: „Litere sau clasă, alfabetar, cărți,
3.2. fructe?” – decorarea literelor reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.3. în forma fructelor beţişoare, plastilină, are
MEM  Identificarea personajelor din Cd-player
1.1. text în funcție de obiectele pe Resurse procedurale:
1.2. care le conversația, demons-
1.6.  dețin trația, explicația, jocul
MM  Scrierea unor cuvinte didactic, exercițiul
3.2. corespunzătoare imaginilor Forme de organizare Evaluare
date a colectivului: reciprocă
 Audiţie muzicală: ,,Supa de Activitate frontală,
zarzavat’’ individuală, pe grupe
RELIGIE
CLR Sunetul și  Asocierea unor cuvinte cu Resurse materiale: Observare
1.1. literele R, R imaginile corespunzătoare Manual p. 35, caietul sistematica
1.2.  Identificarea unor situaţii de manualului p. 23, caiet
1.3. utilizare a majusculei tip I, instrumente de
M 2.1.  Identificarea personajelor din scris şi colorat,
I 2.2. text în funcție de obiectele pe obiectele din sala de
E 2.4. care le dețin clasă, alfabetar, cărți,
R 3.2.  Scrierea unor cuvinte reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
C 3.3. corespunzătoare imaginilor beţişoare, plastilină, are
U MEM date Cd-player
R 1.1.  Audiţie muzicală: ,,Supa de Resurse procedurale:
I 1.2. zarzavat’’ conversația, demons-
1.6. trația, explicația, jocul
11 XI MM didactic, exercițiul
3.2. Forme de organizare Evaluare
a colectivului: reciprocă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale: Observare
1.1. literele c, c jocuri specifice copilăriei Manual p. 36, caietul sistematica
1.2.  Discuții despre jocurile manualului p. 24, caiet
1.4. preferate tip I, instrumente de
2.1.  Imaginarea unui dialog între scris şi colorat,
2.3. prietenii din imaginea suport obiectele din sala de
3.1.  Utilizarea literelor date pentru clasă, alfabetar, cărți,
3.3. formarea unor cuvinte reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
4.1. monosilabice beţişoare, plastilină, are
MEM  Realizarea corespondenței Cd-player
1.1. între cuvinte și imaginile Resurse procedurale:
1.2. corespunzătoare conversația, demons-
1.6.  Realizarea literei din diverse trația, explicația, jocul
AVAP materiale didactic, exercițiul
2.3. Forme de organizare Evaluare
2.4. a colectivului: reciprocă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Compararea  Numărarea elementelor unei Resurse materiale:
1.4. şi ordonarea mulţimi manualul (pag. 32-
1.6. numerelor  Compararea unor grupuri de 33), caietul manualului
2.1. naturale obiecte, reale sau ilustrate, (pag. 22) riglete, Observare
2.2. de la 0 la 20 prin estimare, punere în beţişoare, creioane, sistematică
3.1. corespondenţă imagini, numărătoare,
4.1.  Scrierea rezultatului PC, videoproiector
4.2. comparării cu ajutorul Resurse procedurale:
semnelor =, <, > conversaţia, demons-
 Ordonarea crescătoare/des- traţia, explicaţia, jocul Evaluare
crescătoare a unor numere didactic, exerciţiul orală
 Completarea unor şiruri de Forme de organizare
numere a colectivului:
 Selectarea unor numere după Activitate frontală,
un criteriu dat (mai mic, mai individuală, pe grupe,
mare) şi evidenţierea lor prin în perechi
colorare, încercuire, subliniere
 Compararea a două numere
fără suport intuitiv
 Identificarea numerelor pare şi
impare dintr-un şir dat,
pornind de la o situaţie reală
 Identificarea unor numere
folosind indicii date şi
poziţionarea pe axa numerelor
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Compararea  Numărarea elementelor unei Resurse materiale:
O 1.4. şi ordonarea mulţimi manualul (pag. 32-
I 1.6. numerelor  Scrierea rezultatului 33), caietul manualului
2.1. naturale comparării cu ajutorul (pag. 22) riglete, Observare
12 XI 2.2. de la 0 la 20 semnelor =, <, > beţişoare, creioane, sistematică
3.1.  Ordonarea crescătoare/des- imagini, numărătoare,
4.1. crescătoare a unor numere PC, videoproiector
4.2.  Completarea unor şiruri de Resurse procedurale:
numere conversaţia,
 Selectarea unor numere după demonstraţia, Evaluare
un criteriu dat (mai mic, mai explicaţia, jocul orală
mare) şi evidenţierea lor prin didactic, exerciţiul
colorare, încercuire, subliniere Forme de organizare
 Compararea a două numere a colectivului:
fără suport intuitiv Activitate frontală,
 Identificarea numerelor pare şi individuală, pe grupe,
impare dintr-un şir dat, în perechi
pornind de la o situaţie reală
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale: Observare
1.1. literele c, c jocuri specifice copilăriei Manual p. 36, caietul sistematica
1.2.  Discuții despre jocurile
manualului p. 24, caiet
1.4. preferate tip I, instrumente de
2.1.  Imaginarea unui dialog între scris şi colorat,
2.3. prietenii din imaginea suport obiectele din sala de
2.4.  Exercițiu-joc: citirea clasă, alfabetar, cărți,
în
3.1. perechi a cuvintelor apropiate reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.3. ca formă prin înlocuirea unor beţişoare, plastilină, are
4.1. sunete sau dispariția/adăugarea Cd-player
MEM altora Resurse procedurale:
1.1.  Utilizarea literelor date pentru conversația, demons-
1.2. formarea unor cuvintetrația, explicația, jocul
1.6. monosilabice didactic, exercițiul
 Realizarea corespondenței Forme de organizare Evaluare
între cuvinte și imaginile a colectivului: reciprocă
corespunzătoare Activitate frontală,
 Copiere, transcriere, dictare individuală, pe grupe,
în perechi
AVAB Toamnă târzie  Discuţii despre schimbările Resurse materiale Observare
2.1. pictură survenite în natură la sfârşitul acuarele, pensule, sistematica
2.3. anotimpul de toamnă. pahare, caiet de desen,
MEM  Culori reci folosite pentru CD-player, Cd cu
3.1. realizarea lucrării cântecele de toamnă
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale:
MM Selectarea lucrării preferate şi conversaţia,
3.2. motivarea alegerii realizate demonstraţia,
 Audiţie muzicală: cântecele de Exerciţiul, turul
toamnă galeriei
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
MM Sunete  Exerciţiu-joc de emitere a Resurse materiale:
1.1. muzicale unor sunete din mediul Culegere de cântece,
1.2. instrumentale înconjurător. CD cu cântece,
1.4. ,,Graiul  Exerciţii de identificare a unor creioane colorate,
2.3. animalelor’’ sunete din mediul carioci
CLR înconjurător, a sunetelor Resurse procedurale : Autoevalu-
2.3. muzicale şi a sunetelor conversaţia, jocul are
2.4. instrumentale. didactic, exerciţiul,
AVAP  Exerciţii de recunoaştere a explicaţia, jocul
2.2. instrumentelor muzicale. didactic
Audierea cântecului „Graiul Forme de organizare:
animalelor” şi învăţarea activitate frontală,
acestuia, după auz. individuală
 Realizarea unui desen inspirat
de cântecul „Graiul
animalelor”.
V CLR Lectură  Comunicarea orală. Resurse materiale: Observare
I 1.1. Capra cu trei  Ascultarea unui mesaj planșe cu secvenţe din sistematică
N 1.2. iezi, Ion  Lectură după imagini predicţii poveste CD-player,
E 1.4. Creangă  Exerciţii de ordonare a CD cu cântecele
R 2.3. imaginilor în funcţie de pentru copii, ilustraţii, Temă de
I 4.3. desfăşurarea acţiunii. creioane colorate, fişe lucru în
MM  Exerciţii de povestire după Resurse procedurale: clasă
13 XI 2.1. imagini conversaţia, explica-
2.2. ţia, exerciţiul, obser-
varea dirijată, jocul
didactic, problemati-
zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAB Copaci  Discuţii despre schimbările Resurse materiale
2.1. desfrunziţi survenite în natură în acuarele, pensule, Observarea
2.3. Pensulaţie, anotimpul toamna. pahare, caiet de desen, sistematică
MEM decupare,  Decuparea, lipirea, lipici, frunze, CD-
3.1. lipire - colaj amprentarea şi asamblarea player, Cd cu Evaluare
3.2. elementelor pentru a obţine Anotimpurile de orală
MM lucrarea ,,Copaci desfrunziţi’’ Vivaldi, imagini
2.1.  Expunerea lucrărilor realizate. reprezentând copaci
2.2. Selectarea lucrării preferate şi cu frunze galbene şi
motivarea alegerii realizate ruginii
 Audiţie muzicală: Resurse procedurale:
,,Anotimpurile – Toamna’’, conversaţia, demons-
Antonio Vivaldi traţia, exerciţiul, turul
galeriei
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
MM Sunete înalte,  Exerciţii de identificare a Resurse materiale:
1.1. sunete joase sunetelor din mediul Culegere de cântece, Probă orală
1.4. „Melc, melc, înconjurător. CD cu sunete din
2.3. codobelc”.  Exerciţii de mişcare pe muzică: mediul înconjurător Probă
CLR Marşul persan de Johann Resurse procedurale : practică
2.3. Strauss. conversaţia, jocul
2.4.  Exerciţii de desenare a didactic, exerciţiul,
AVAB valurilor apei. explicaţia, jocul
2.2.  Realizarea unui desen inspirat didactic
de cântecul „Melc, melc, Forme de organizare:
codobelc”. activitate frontală,
 Audierea cântecului „Melc, individuală
melc, codobelc” şi învăţarea
acestuia, după auz.
 Joc-concurs „Micii interpreţi”
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Sunetul și  Formularea de întrebări și Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele C, C răspunsuri pe marginea Manual p. 37, caietul sistematica
N 1.2. textului manualului p. 25, caiet
I 1.4.  Discuții despre regulile de tip I, instrumente de
2.1. igienă la masă scris şi colorat,
16 XI 2.3.  Scrierea cu inițială majusculă a obiectele din sala de
2.4. unor nume de persoane clasă, alfabetar, cărți,
3.1.  Transcrierea unor propoziții reviste, ziare, imagini,
3.3.  Descrierea unor fructe (mere, beţişoare, plastilină,
4.1. mure, nuci) și a calităților Cd-player
MEM acestora pentru o alimentație Resurse procedurale:
1.1. sănătoasă conversația, demons-
1.2.  Exersarea formei de genitiv a trația, explicația, jocul Evaluare
1.6. numelor de fete (fără didactic, exercițiul orală
terminologie) Forme de organizare
 Ordonarea silabelor pentru a colectivului:
obținerea unor cuvinte noi Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM Numerele  Exerciţii de numărare, de Resurse materiale: Observare
1.4. naturale comparare, de ordonare manualul (pag. 34), sistematică
1.6. de la 0 la 20  Observarea şi descrierea unor caietul manualului
2.1. Animale. animale în imagini, mulaje sau (pag. 23) riglete,
2.2. Scheletul reale beţişoare, creioane, Evaluare
3.1.  Evidenţierea unor imagini, numă-rătoare, practică
4.1. caracteristici privind forma PC, videoproiector
4.2. corpului, poziţia de deplasare, Resurse procedurale:
AVAP efectuarea diverselor mişcări conversaţia, demons- Evaluare
2.2. necesare în activitatea zilnică traţia, explicaţia, jocul orală
2.3. a diverselor animale didactic, exerciţiul
 Recunoaşterea părţilor Forme de organizare
corpului şi localizarea acestora a colectivului: Evaluare
pe imagini, mulaje Activitate frontală, scrisă
 Efectuarea de adunări şi individuală, pe grupe,
scăderi pornind de la contexte în perechi
de explorare a organismului
animal
 Identificarea diverselor părţi
ale scheletului animal, prin
relaţionare cu imaginea
completă a animalului
 Desen: ,,Animalul preferat’’
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP De vorbă cu  Brainstorming igiena. Resurse materiale:
1.1. prietenii  Enumerarea modalităţilor de Imagini, obiecte de
1.2. sănătăţii. păstrare a igienei corpului. igienă personală, coli, Observarea
AVAP Igiena  Enumerarea obiectelor de creioane colorate, sistematică
2.2. corpului igienă personală. carioci
Curăţel şi  Argumente pentru necesitatea Resurse procedurale: Probă orală
murdărel păstrării igienei corpului conversaţia, jocul
 Identificarea imaginilor în care didactic, exerciţiul,
copiii respectă regulile de explicaţia, jocul
păstrare a igienei corpului didactic
 Joc: La ce-mi foloseşte?. Forme de organizare
Realizarea unui desen „Obiecte a colectivului:
de igienă personală”. activitate frontală,
individuală
M MEM Numerele  Exerciţii de numărare, de Resurse materiale: Observare
A 1.1. naturale comparare, de ordonare manualul (pag. 35), sistematică
R 1.4. de la 0 la 20  Observarea şi descrierea caietul manualului
Ţ 1.5. Animale. organelor unor animale în (pag. 24) riglete,
I 1.6. Organe imagini, mulaje sau reale beţişoare, creioane,
MM majore (formă, aspect, mărime, imagini, numă-rătoare,
2.1. localizare) PC, videoproiector Evaluare
17 XI 2.2.  Recunoaşterea organelor Resurse procedurale: orală
majore şi localizarea acestora conversaţia, demons-
pe imagini, mulaje traţia, explicaţia, jocul
 Evidenţierea unor relaţii între didactic, exerciţiul Evaluare
forma organului şi poziţia Forme de organizare reciprocă
acestuia în organismul animal a colectivului:
(ex. creier – cutia craniană) Activitate frontală,
 Evidenţierea unor relaţii între individuală, pe grupe,
aspectul organelor şi rolul în perechi
acestora în buna funcţionare a
organismului animal (ex.
aspectul buretos al plămânilor)
 Efectuarea de diverse asocieri
privind denumirea – imaginea
organului – rolul acestuia (prin
colorare, folosind săgeţi etc.)
 Cântec: ,,Graiul animalelor’’
CLR Sunetul și  Formularea de întrebări și Resurse materiale:
1.1. literele C, C răspunsuri pe marginea Manual p. 37, caietul
1.2. textului manualului p. 25, caiet Observare
1.4.  Discuții despre importanţa tip I, instrumente de sistematica
2.1. respectării regulilor le de scris şi colorat,
2.3. igienă obiectele din sala de
2.4.  Scrierea cu inițială majusculă a clasă, alfabetar, cărți,
3.1. unor nume de persoane reviste, ziare, imagini,
3.3.  Transcrierea unor propoziții beţişoare, plastilină,
4.1.  Exersarea formei de genitiv a Cd-player
MEM numelor de fete (fără Resurse procedurale:
1.1. terminologie) conversația, demons-
1.2.  Ordonarea silabelor pentru trația, explicația, jocul
1.6. obținerea unor cuvinte noi didactic, exercițiul
 Dictare Forme de organizare Evaluare
a colectivului: orală
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Discuții, întrebări și răspunsuri Resurse materiale:
1.1. literele l, l pe marginea textului Manual p. 38, caietul Observare
1.2. Text-suport:  Introducerea noțiunilor de manualului p. 26, caiet sistematica
1.4. Amicul lui titlu, text și alineat tip I, instrumente de
2.1. Călin  Exercițiu-joc/puzzle: scris şi colorat,
2.3. transforma-rea cuvintelor prin obiectele din sala de
2.4. articulare (fără terminologie) clasă, alfabetar, cărți,
3.1.  Citirea și identificarea reviste, ziare, imagini,
3.3. cuvintelor cu sens opus beţişoare, plastilină, Temă în
4.1.  Identificarea și scrierea Cd-player clasă
MEM cuvintelor corespunzătoare Resurse procedurale:
1.1. unor imagini conversația, demons-
1.2.  Identificarea unor titluri pentru trația, explicația, jocul
1.6. textele anterioare didactic, exercițiul
AVAP  „Lalele, liliac” – Forme de organizare
2.3. dactilopictură a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
CLR Sunetul și  Discuții, întrebări și răspunsuri Resurse materiale:
1.1. literele l, l pe marginea textului Manual p. 38, caietul Observare
1.2. Text-suport:  Introducerea noțiunilor de manualului p. 26, caiet sistematica
1.4. Amicul lui titlu, text și alineat tip I, instrumente de
2.1. Călin  Exercițiu-joc/puzzle: scris şi colorat,
M 2.3. transforma-rea cuvintelor prin obiectele din sala de
I 2.4. articulare (fără terminologie) clasă, alfabetar, cărți,
E 3.1.  Citirea și identificarea reviste, ziare, imagini,
R 3.3. cuvintelor cu sens opus beţişoare, plastilină, Temă în
C 4.1.  Identificarea și scrierea Cd-player clasă
U MEM cuvintelor corespunzătoare Resurse procedurale:
R 1.1. unor imagini conversația, demons-
I 1.2.  Identificarea unor titluri pentru trația, explicația, jocul
1.6. textele anterioare didactic, exercițiul
 Copiere, transcriere, dictare Forme de organizare
18 XI a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea textului: Resurse materiale: Observare
1.1. literele L, L loc, timp, personaje, formulare Manual p. 39, caietul sistematica
1.2. Grupul de de întrebări și răspunsuri manualului p. 27, caiet
1.4. sunete ua  Copiere, transcriere, pentru tip I, instrumente de
2.1. Text-suport: exersarea legăturii dintre litere, scris şi colorat,
2.3. Melcul lui Luca a spațiului dintre cuvinte și a obiectele din sala de
2.4. folosirii alineatului clasă, alfabetar, cărți,
3.1.  Utilizarea corectă în citire și reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.3. scriere a diftongului ua beţişoare, plastilină, are
4.1.  Formulare de propoziții despre Cd-player
MEM melc și alune Resurse procedurale:
1.1.  Scrierea unor nume de băieți conversația, demons-
1.2. cu inițiala indicată trația, explicația, jocul
3.2.  Joc de rol: imaginarea unui didactic, exercițiul
AVAP dialog dintre Luca și melcul Forme de organizare Evaluare
2.6. Lulu a colectivului: reciprocă
 Dialog despre mediul Activitate frontală,
înconjurător și importanța individuală, pe grupe,
protejării mediului în perechi
MEM Numerele  Observarea unor mulţimi de Resurse materiale:
1.1. naturale obiecte, reale sau ilustrate manualul (pag. 38),
1.2. 11, 12  Numărarea de săniuţe caietul manualului
1.3. ( Adunarea şi  Rezolvarea adunărilor şi (pag. 24) riglete,
1.4. scăderea cu scăderilor cu trecere peste beţişoare, creioane,
1.5. trecere peste ordin în concentrul 0-20 imagini, numărătoare, Observare
1.6. ordin)  Formularea de întrebări şi PC, videoproiector sistematică
3.1. răspunsuri privind animalele Resurse procedurale:
AVAP prezente ca personaje în conversaţia, demons-
2.2. exerciţii şi probleme: traţia, explicaţia, jocul Evaluare
2.3 înfăţişarea, mediul de viaţă, didactic, exerciţiul reciprocă
hrănirea, adaptarea la Forme de organizare
condiţiile de mediu a colectivului:
 Aflarea unui termen Activitate frontală,
necunoscut, folosind individuală, pe grupe,
numărarea, axa numerelor, în perechi
reprezentarea grafică prin linii,
puncte, desene, colorarea
pătrăţelelor din caiet etc.
 Verbalizarea modului de
rezolvare a unor exerciţii şi
probleme
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Numerele  Observarea unor mulţimi de Resurse materiale:
O 1.1. naturale obiecte, reale sau ilustrate manualul (pag. 38),
I 1.2. 11, 12  Numărarea de săniuţe caietul manualului
1.3. ( Adunarea şi  Rezolvarea adunărilor şi (pag. 24) riglete,
1.4. scăderea cu scăderilor cu trecere peste beţişoare, creioane,
19 XI 1.5. trecere peste ordin în concentrul 0-20 imagini, numărătoare, Observare
1.6. ordin)  Formularea de întrebări şi PC, videoproiector sistematică
3.1. răspunsuri privind animalele Resurse procedurale:
AVAP prezente ca personaje în conversaţia, demons-
2.2. exerciţii şi probleme: traţia, explicaţia, jocul Evaluare
2.3 înfăţişarea, mediul de viaţă, didactic, exerciţiul reciprocă
hrănirea, adaptarea la Forme de organizare
condiţiile de mediu a colectivului:
 Aflarea unui termen Activitate frontală,
necunoscut, folosind individuală, pe grupe,
numărarea, axa numerelor, în perechi
reprezentarea grafică prin linii,
puncte, desene, colorarea
pătrăţelelor din caiet etc.
 Verbalizarea modului de
rezolvare a unor exerciţii şi
probleme
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea textului: Resurse materiale: Observare
1.1. literele L, L loc, timp, personaje, formulare Manual p. 39, caietul sistematica
1.2. Grupul de de întrebări și răspunsuri manualului p. 27, caiet
1.4. sunete ua  Copiere, transcriere, pentru tip I, instrumente de
2.1. Text-suport: exersarea legăturii dintre litere, scris şi colorat,
2.3. Melcul lui Luca a spațiului dintre cuvinte și a obiectele din sala de
2.4. folosirii alineatului clasă, alfabetar, cărți,
3.1.  Utilizarea corectă în citire și reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.3. scriere a diftongului ua beţişoare, plastilină, are
4.1.  Dictare: litere, cuvinte, Cd-player
MEM propoziții Resurse procedurale:
1.1.  Exerciții de îmbogățire a conversația, demons-
1.2. vocabularului trația, explicația, jocul
3.2.  Scrierea unor nume de băieți didactic, exercițiul
cu inițiala indicată Forme de organizare Evaluare
 ,,Colţul viu al clasei’’ – a colectivului: reciprocă
protejarea şi îngrijirea Activitate frontală,
plantelor individuală, pe grupe,
 Cântec: ,,Melc, melc în perechi
codobelc’’
AVAP Zâna Toamna  Discuţii despre schimbările Resurse materiale
2.1. pictură survenite în natură în acuarele, pensule, Observarea
2.3. anotimpul toamna. pahare sistematică
MEM  Precizarea lunilor anotimpului caiet de desen, CD-
3.1. de toamnă şi a denumirilor lor player, Cd cu Evaluare
3.2. populare cântecele de toamnă orală
MM  Culori folosite pentru Resurse procedurale:
3.2. realizarea lucrării conversaţia, demons-
 Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul
Selectarea lucrării preferate şi galeriei
motivarea alegerii realizate Forme de organizare
 Audiţie muzicală: ,,Toamna, a colectivului:
Zâna din poveşti’’ activitate frontală,
individuală
MM Melodia  Exerciţii de adoptare a poziţiei Resurse materiale:
1.4. Cântarea corecte pentru cântat. jucării muzicale, Observarea
2.1. vocală în grup  Receptarea corectă a tonului şi culegere de cântece, sistematică
CLR şi individual emisia naturală în urma imagini anotimpul
2.3. „Cântec de semnalului de începere, cu Toamna Probă orală
2.4. toamnă” accent pe dicţia corectă. Resurse procedurale:
 Audierea şi învăţarea conversaţia, jocul Probă
cântecului nou didactic, exerciţiul, practică
 Discuţii pe baza cântecului explicaţia, jocul
audiat. didactic
 Reproducerea în grup şi Forme de organizare
individual a cântecului nou şi a colectivului:
a altor cântece cunoscute, activitate frontală,
respectând sincronizarea. individuală
V CLR Lectură  Comunicarea orală. Resurse materiale: Observare
I 1.1. Capra cu trei  Ascultarea unui mesaj planșe cu secvenţe din sistematică
N 1.2. iezi, Ion  Lectură după imagini predicţii poveste CD-player,
E 1.4. Creangă  Exerciţii de ordonare a CD cu cântecele
R 2.3. imaginilor în funcţie de pentru copii, ilustraţii, Temă de
I 4.3. desfăşurarea acţiunii. creioane colorate, fişe lucru în
MM  Exerciţii de povestire după Resurse procedurale: clasă
2.1. imagini conversaţia, explica-
20 XI 2.2. ţia, exerciţiul, obser-
varea dirijată, jocul
didactic, problemati-
zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Toamnă târzie  Discuţii despre schimbările Resurse materiale
2.1. pictură survenite în natură în acuarele, pensule, Observarea
2.3. anotimpul toamna. pahare sistematică
MEM  Precizarea lunilor anotimpului caiet de desen, CD-
3.1. de toamnă şi a denumirilor lor player, Cd cu Evaluare
3.2. populare cântecele de toamnă orală
MM  Culori folosite pentru Resurse procedurale:
3.2. realizarea lucrării conversaţia, demons-
 Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul
Selectarea lucrării preferate şi galeriei
motivarea alegerii realizate Forme de organizare
 Audiţie muzicală: ,,Toamna, a colectivului:
Zâna din poveşti’’ activitate frontală,
individuală
MM Poziţia corectă,  Exerciţii de adoptare a poziţiei Resurse materiale:
1.4. emisia natu- corecte pentru cântat. jucării muzicale, Observarea
2.1. rală, tonul,  Receptarea corectă a tonului şi culegere de cântece, sistematică
CLR semnalul de emisia naturală în urma imagini anotimpul
2.3. început, dic-ţia, semnalului de începere, cu Toamna Probă orală
2.4. sincro-nizare. accent pe dicţia corectă. Resurse procedurale:
Cântarea  Audierea şi învăţarea conversaţia, jocul Probă
vocală în grup cântecului „Toamna”. didactic, exerciţiul, practică
şi individual  Discuţii pe baza cântecului explicaţia, jocul
„Cântec de audiat. didactic
toamnă”  Reproducerea în grup şi Forme de organizare
individual a cântecului nou şi a colectivului:
a altor cântece cunoscute, activitate frontală,
respectând sincronizarea. individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a III-a
L CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observare
U 1.1. litere ce, ce litere ce în titlu și într-o Manual p. 40, caietul sistematica
N 1.2. înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 28, caiet
I 1.3. litere tip I, instrumente de
1.4.  Exersarea comunicării orale scris şi colorat,
2.1. pornind de la observarea obiectele din sala de
23 XI 2.2. ilustrației din manual: clasă, alfabetar, cărți,
2.3. formulare de întrebări și reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
2.4. răspunsuri despre loc, beţişoare, plastilină are
3.1. personaje, obiecte Resurse procedurale:
3.2.  Recunoașterea grupului de conversația, demons-
3.3. litere ce în cuvinte scrise și trația, explicația, jocul
4.1. ilustrate cu precizarea poziției didactic, exercițiul
MEM în cadrul cuvântului Forme de organizare
1.1.  Observarea scrierii grupului de a colectivului: Evaluare
1.2. litere ce: litere componente, Activitate frontală, reciprocă
1.6. așezarea pe liniatura tip I, individuală, pe grupe,
scrierea în duct continuu în perechi
MEM Numerele  Observarea unor mulţimi de Resurse materiale:
1.1. naturale obiecte, reale sau ilustrate manualul (pag. 37),
1.2. 13, 14  Numărarea de cuburi de caietul manualului
1.3. ( Adunarea şi gheaţă, fulgi de zăpadă, pahare (pag. 23) riglete,
1.4. scăderea cu cu gheaţă/apă, bulgări de beţişoare, creioane,
1.5. trecere peste zăpadă, obiecte de imagini, numă-rătoare, Evaluare
1.6. ordin) îmbrăcăminte specifice computer, video- scrisă
3.1. sezonului rece etc. proiector
AVAP  Rezolvarea adunărilor şi Resurse procedurale:
2.2. scăderilor cu trecere peste conversaţia, demons- Evaluare
2.3 ordin în concentrul 0-20 traţia, explicaţia, jocul reciprocă
 Formularea de întrebări şi didactic, exerciţiul
răspunsuri privind animalele Forme de organizare
prezente ca personaje în a colectivului:
exerciţii şi probleme: Activitate frontală,
înfăţişarea, mediul de viaţă, individuală, pe grupe,
hrănirea, adaptarea la în perechi
condiţiile de mediu
 Aflarea unui termen
necunoscut
 Verbalizarea modului de
rezolvare a unor exerciţii şi
probleme
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Norme de  Discuţii despre necesitatea Resurse materiale:
1.1. igienă la şcoală păstrării curăţeniei la şcoală şi Imagini, obiecte de
1.2. şi acasă acasă. igienă, coli, creioane Observarea
AVAP  Identificarea sarcinilor care îi colorate, carioci sistematică
2.2. revin fiecărui elev al clasei I Resurse procedurale :
pentru păstrarea igienei la conversaţia, jocul
şcoală. didactic, exerciţiul,
 Numirea câtorva sarcini de explicaţia, jocul Probă orală
lucru ale: bunicilor, părinţilor, didactic
copiilor, pentru păstrarea Forme de organizare:
igienei acasă. activitate frontală,
 Joc de rol: „La şcoală”/ individuală
„Acasă”. Realizarea unui desen
prin care să-i îndemni pe elevi
la păstrarea curăţeniei clasei/
pe membrii familiei păstrarea
curăţeniei casei
M MEM Numerele  Rezolvarea adunărilor şi Resurse materiale:
A 1.1. naturale scăderilor cu trecere peste manualul (pag. 37),
R 1.2. 13, 14 ordin în concentrul 0-20 caietul manualului
Ţ 1.3. ( Adunarea şi  Formularea de întrebări şi (pag. 23) riglete,
I 1.4. scăderea cu răspunsuri privind animalele beţişoare, creioane,
1.5. trecere peste prezente ca personaje în imagini, numărătoare, Evaluare
1.6. ordin) exerciţii şi probleme: PC, videoproiector scrisă
24 XI 3.1. înfăţişarea, mediul de viaţă, Resurse procedurale:
AVAP hrănirea, adaptarea la conversaţia, demons-
2.2. condiţiile de mediu traţia, explicaţia, jocul Evaluare
2.3  Aflarea unui termen didactic, exerciţiul reciprocă
necunoscut Forme de organizare
 Verbalizarea modului de a colectivului:
rezolvare a unor exerciţii şi Activitate frontală,
probleme individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Grupul de  Exersarea comunicării orale Resurse materiale: Observare
1.1. litere ce, ce pornind de la observarea Manual p. 40, caietul sistematica
1.2. ilustrației din manual: manualului p. 28, caiet
1.4. formulare de întrebări și tip I, instrumente de
2.1. răspunsuri despre loc, scris şi colorat,
2.2. personaje, obiecte obiectele din sala de
2.3.  Citirea unor cuvinte despărțite clasă, alfabetar, cărți,
3.1. în silabe, care conțin grupul de reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.3. litere ce beţişoare, plastilină are
4.1.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale:
MEM grupul de litere ce, silabe, conversația, demons-
1.1. cuvinte, propoziții trația, explicația, jocul
1.2.  Copiere, transcriere, exersarea didactic, exercițiul
1.6. legăturii dintre litere Forme de organizare
 Dictare: litere, cuvinte, a colectivului: Evaluare
propoziții Activitate frontală, reciprocă
 Jocuri de numire în lanț a unor individuală, pe grupe,
cuvinte care încep cu ce în perechi
CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observare
1.1. litere Ce, Ce litere Ce într-o înșiruire de Manual p. 41, caietul sistematica
1.2. Text-suport: litere și grupuri de litere manualului p. 29, caiet
1.3. La ceai  Exemplificarea altor cuvinte tip I, instrumente de
1.4. care se scriu cu Ce la scris şi colorat,
2.1. începutul cuvântului obiectele din sala de
2.2.  Citirea textului: individual, în clasă, alfabetar, cărți,
2.3. șoaptă; în lanț, cu voce tare; reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
2.4. pe alineate; selectiv beţişoare, plastilină, are
3.1.  Observarea scrierii grupului Cd-player
3.2. de litere Ce: litere Resurse procedurale:
3.3. componente, a conversația, demons- Evaluare
4.1.  Scrierea pe liniatura tip I: trația, explicația, jocul reciprocă
MEM grupul de litere Ce, cuvinte, didactic, exercițiul
1.1. propoziții Forme de organizare Temă în
1.2. a colectivului: clasă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observare
I 1.1. litere Ce, Ce litere Ce într-o înșiruire de Manual p. 41, caietul sistematica
E 1.2. Text-suport: litere și grupuri de litere manualului p. 29, caiet
R 1.3. La ceai  Exemplificarea altor cuvinte tip I, instrumente de
C 1.4. care se scriu cu Ce la scris şi colorat,
U 2.1. începutul cuvântului obiectele din sala de
R 2.2.  Citirea textului: individual, în clasă, alfabetar, cărți,
I 2.4. șoaptă; în lanț, cu voce tare; reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
3.1. pe alineate; selectiv beţişoare, plastilină, are
25 XI 3.2.  Copierea textului, cu referire Cd-player
3.3. la poziționarea datei, titlului, Resurse procedurale:
4.1. respectarea alineatelor și a conversația, demons-
MEM semnelor de punctuație trația, explicația, jocul
1.1.  Dictare: litere, cuvinte, didactic, exercițiul
1.2. propoziții Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Dialog despre comportamentul Resurse materiale: Observare
1.1. literele p, p specific în incinta unui Manual p. 42, caietul sistematica
1.2. Grupul de magazin manualului p. 30, caiet
1.3. sunete  (reguli de adresare politicoasă, tip I, instrumente de
1.4. ie solicitarea unor informații scris şi colorat,
2.1. Text-suport: suplimentare despre produsul obiectele din sala de
2.2. Mapa Irinei solicitat etc.) clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Discuții pe marginea reviste, ziare, imagini,
2.4. ilustrației: personaje, loc, beţişoare, plastilină,
3.1. obiecte Cd-player Temă în
3.2.  Caracterizarea unui obiect Resurse procedurale: clasă
3.3.  Joc de rol: exersarea unui conversația, demons-
4.1. dialog între cumpărător și trația, explicația, jocul
MEM vânzător didactic, exercițiul
1.1.  Utilizarea corectă în citire și Forme de organizare
1.2. scriere a diftongului ie a colectivului:
 Formularea unor propoziții Activitate frontală,
pornind de la cuvinte ce conțin individuală, pe grupe,
diftongul ie în perechi
 Exersarea formării pluralului
pentru cuvinte care denumesc
fructe
MEM Numerele  Observarea unor mulţimi de Resurse materiale: Evaluare
1.1. naturale obiecte, reale sau ilustrate manualul (pag. 38), reciprocă
1.2. 15, 16  Numărarea de săniuţe caietul manualului
1.3. ( Adunarea şi  Rezolvarea adunărilor şi (pag. 24) riglete,
1.4. scăderea cu scăderilor cu trecere peste beţişoare, creioane,
1.5. trecere peste ordin în concentrul 0-20 imagini, numărătoare,
1.6. ordin)  Formularea de întrebări şi PC, video-proiector Temă în
3.1. răspunsuri privind animalele Resurse procedurale: clasă
MM prezente ca personaje în conversaţia,
2.1. exerciţii şi probleme: demonstraţia,
2.2. înfăţişarea, mediul de viaţă, explicaţia, jocul
hrănirea, adaptarea la didactic, exerciţiul
condiţiile de mediu Forme de organizare
 Aflarea unui termen a colectivului:
necunoscut, Activitate frontală,
 Verbalizarea modului de individuală, pe grupe,
rezolvare a unor exerciţii şi în perechi
probleme
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Numerele  Rezolvarea adunărilor şi Resurse materiale: Evaluare
O 1.1. naturale scăderilor cu trecere peste manualul (pag. 38), reciprocă
I 1.2. 15, 16 ordin în concentrul 0-20 caietul manualului
1.3. ( Adunarea şi  Formularea de întrebări şi (pag. 24) riglete,
26 XI 1.4. scăderea cu răspunsuri privind animalele beţişoare, creioane,
1.5. trecere peste prezente ca personaje în imagini, numărătoare,
1.6. ordin) exerciţii şi probleme: PC, video-proiector Temă în
3.1. înfăţişarea, mediul de viaţă, Resurse procedurale: clasă
MM hrănirea, adaptarea la conversaţia,
2.1. condiţiile de mediu demonstraţia,
2.2.  Aflarea unui termen explicaţia, jocul
necunoscut didactic, exerciţiul
 Verbalizarea modului de Forme de organizare
rezolvare a unor exerciţii şi a colectivului:
probleme Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
CLR Sunetul și  Utilizarea corectă în citire și Resurse materiale: Observare
1.1. literele p, p scriere a diftongului ie Manual p. 42, caietul sistematica
1.2. Grupul de  Formularea unor propoziții manualului p. 30, caiet
1.3. sunete ie pornind de la cuvinte ce conțin tip I, instrumente de
1.4. Text-suport: diftongul ie scris şi colorat,
2.1. Mapa Irinei  Exersarea formării pluralului obiectele din sala de
2.2. pentru cuvinte care denumesc clasă, alfabetar, cărți,
2.3. fructe reviste, ziare, imagini, reciprocă
2.4. beţişoare, plastilină,
3.1. Cd-player
3.2. Resurse procedurale: Temă în
3.3. conversația, demons- clasă
4.1. trația, explicația, jocul
MEM didactic, exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
AVAP Culori  Culori primare-identificare, Resurse materiale
1.1 primare- recunoaştere - „Steagul acuarele, pensule,
1.3 identificare, României” pahare, caiet de desen, Probă
2.1 recunoaştere  Exerciţii de recunoaştere a CD-player Resurse practică
2.3 culorilor primare (R, G, A) în procedurale:
MEM „Steagul natură, planşe, imagini, conversaţia, obser-
2.1 României” reproduceri de artă vaţia, demonstraţia, Evaluarea
 Exerciţii de aşezare a culorilor exerciţiul, munca grupei
pigment pe suport umed/uscat independentă, turul
/cu diferite consistenţe de galeriei
pigment prin puncte, linii, pete Forme de organizare
 Compoziţie cu elemente a colectivului :
figurative: “Steagul activitate individuală
României” activitate în grup
 Audierea cântecului „Sunt
român”şi învăţarea acestuia,
după auz.
 Joc-concurs „Mici interpreţi”
MM Melodia  Discuţii despre ţara noastră. Resurse materiale:
2.1. ,,Sunt român’’  Enumerarea câtorva aspecte Culegere de cântece, Observarea
2.2. cunoscute despre ţara noastră. CD cu cântece,harta sistematică
CLR  Audierea cântecului „Sunt României
2.3. român”şi învăţarea acestuia, Resurse procedurale : Probă orală
MEM după auz. conversaţia, jocul
3.1.  Joc-concurs „Micii interpreţi” didactic, exerciţiul, Probă
explicaţia, jocul practică
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Baba iarna  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
N 1.2. intră-n sat, de  recunoașterea însușirilor de iarnă, CD-player,
E 1.4. Otilia Cazimir anotimpului de iarnă CD cu cântecele
R 2.3.  recunoaşterea activităţilor pentru copii, ilustraţii, Temă de
I 4.3. desfăşurate de oameni în creioane colorate, fişe lucru în
MM anotimpul de iarnă Resurse procedurale: clasă
27 XI 2.1.  Exerciţii de memorare şi conversaţia, explica-
2.2. recitare ţia, exerciţiul, obser-
 Cântec: ,,Iarna ne-a sosit în varea dirijată, jocul
zori’’ didactic, problemati-
zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Tăierea hârtiei  Exerciţii de observare a Resurse materiale:
2.1. după contur şi caracteristicilor hârtiei planşe cu etapele de
2.3. lipirea ei -  Explicarea şi demonstrarea lucru, caiet de abilităţi Observarea
MEM colajul tehnicii de îndoire, pliere a practice, foarfecă, sistematică
3.1. hârtiei lipici, şabloane, hârtie
3.2. ,,Ţara mea’’  Observarea dirijată a unor glasată
MM obiecte obţinute prin această Resurse procedurale:
2.1. tehnică conversaţia,observaţia
2.2.  Descrierea etapelor de lucru , demonstraţia, Evaluare
 Exprimarea orală a opiniilor exerciţiul, munca orală
privind modul de realizare a independentă
lucrărilor efectuate personal Forme de organizare
sau de colegi a colectivului :
 Exerciţii practice de aplicare a activitate individuală
 tehnicilor de lucru învăţate în sau în grup
 Realizarea unor compoziţii
combinate: îndoire, pliere,
lipire
 Interpretarea cântecului „Sunt
român”
MM Melodia  Discuţii despre ţara noastră. Resurse materiale:
2.1. ,,Sunt român’’  Enumerarea câtorva aspecte Culegere de cântece, Observarea
2.2. cunoscute despre ţara noastră. CD cu cântece,harta sistematică
CLR  Audierea cântecului „Sunt României
2.3. român”şi învăţarea acestuia, Resurse procedurale : Probă orală
MEM după auz. conversaţia, jocul
3.1.  Joc-concurs „Micii interpreţi” didactic, exerciţiul, Probă
explicaţia, jocul practică
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a IV-a
M CLR Sunetul și  Exersarea adresării politicoase Resurse materiale: Observare
I 1.1. literele P, P după regulile învățate Manual p. 43, caietul sistematica
E 1.2. Cum  Joc de rol: formularea unei manualului p. 31, caiet
R 1.3. formulăm o rugăminți în cadrul unui tip I, instrumente de
C 1.4. rugăminte? dialog scris şi colorat,
U 2.1. Text-suport:  Transcrierea unui dialog obiectele din sala de
R 2.2. Penarul lui format din două propoziții clasă, alfabetar, cărți,
I 2.3. Paul  Exersarea modului de formare reviste, ziare, imagini, Evaluare
2.4. a genitivului numelor de beţişoare, plastilină, reciprocă
2 XII 3.1. persoane Cd-player
3.2.  Discuții despre obiectele și Resurse procedurale:
3.3. activitatea dintr-o librărie; conversația, demons-
4.1. descrierea unor obiecte trația, explicația, jocul
MEM specifice (penar, riglă, copertă didactic, exercițiul
1.1. etc.) Forme de organizare
1.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Exersarea adresării politicoase Resurse materiale: Observare
1.1. literele P, P după regulile învățate Manual p. 43, caietul sistematica
1.2. Cum  Joc de rol: formularea unei manualului p. 31, caiet
1.3. formulăm o rugăminți în cadrul unui tip I, instrumente de
1.4. rugăminte? dialog scris şi colorat,
2.1. Text-suport:  Transcrierea unui dialog obiectele din sala de
2.2. Penarul lui format din două propoziții clasă, alfabetar, cărți,
2.3. Paul  Exersarea modului de formare reviste, ziare, imagini, Evaluare
2.4. a genitivului numelor de beţişoare, plastilină, reciprocă
3.1. persoane Cd-player
3.2.  Discuții despre obiectele și Resurse procedurale:
3.3. activitatea dintr-o librărie; conversația, demons-
4.1. descrierea unor obiecte trația, explicația, jocul
MEM specifice (penar, riglă, copertă didactic, exercițiul
1.1. etc.) Forme de organizare
1.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Numerele  Observarea unor mulţimi de Resurse materiale:
1.1. naturale obiecte, reale sau ilustrate manualul (pag. 39),
1.2. 17, 18  Numărarea de fulgi de zăpadă caietul manualului Observare
1.3. ( Adunarea şi  Rezolvarea adunărilor şi (pag. 25) beţişoare, sistematică
1.4. scăderea cu scăderilor cu trecere peste creioane, imagini,
1.5. trecere peste ordin în concentrul 0-20 numă-rătoare
1.6. ordin)  Formularea de întrebări şi Resurse procedurale:
3.1. răspunsuri privind animalele conversaţia, demons-
MM prezente ca personaje în traţia, explicaţia, jocul
3.2. exerciţii şi probleme: didactic, exerciţiul Evaluare
înfăţişarea, mediul de viaţă, Forme de organizare reciprocă
hrănirea, adaptarea la a colectivului:
condiţiile de mediu Activitate frontală,
 Aflarea unui termen individuală, pe grupe,
necunoscut, folosind în perechi
numărarea, axa numerelor,
reprezentarea grafică prin linii,
puncte, desene, colorarea
pătrăţelelor din caiet etc.
 Adiţie muzicală
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Numerele  Rezolvarea adunărilor şi Resurse materiale:
O 1.1. naturale scăderilor cu trecere peste manualul (pag. 39),
I 1.2. 17, 18 ordin în concentrul 0-20 caietul manualului Observare
1.3. ( Adunarea şi  Formularea de întrebări şi (pag. 25) beţişoare, sistematică
3 XII 1.4. scăderea cu răspunsuri privind animalele creioane, imagini,
1.5. trecere peste prezente ca personaje în numă-rătoare
1.6. ordin) exerciţii şi probleme: Resurse procedurale:
3.1. înfăţişarea, mediul de viaţă, conversaţia, demons-
MM hrănirea, adaptarea la traţia, explicaţia, jocul
3.2. condiţiile de mediu didactic, exerciţiul Evaluare
 Aflarea unui termen Forme de organizare reciprocă
necunoscut a colectivului:
 Adiţie muzicală Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi

CLR Sunetul și  Discuții pe marginea ilustrației Resurse materiale: Observare


1.1. literele t, t date și a textului (timp, loc, Manual p. 44, caietul sistematica
1.2. Text-suport: personaje, obiecte) manualului p. 32, caiet
1.3. Motanul Mitică  Povestirea unor întâmplări tip I, instrumente de
1.4. amuzante trăite de elevi scris şi colorat,
2.1.  Repovestirea unor întâmplări obiectele din sala de
2.2. amuzante clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Caracterizarea motanului reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
2.4. Mitică beţişoare, plastilină, are
3.1.  Exercițiu-joc: formarea unor Cd-player
3.2. perechi de cuvinte care rimează Resurse procedurale:
3.3.  Copiere, transcriere, exersarea conversația, demons-
4.1. legăturii dintre litere trația, explicația, jocul
MEM  Dictare: litere, cuvinte, didactic, exercițiul
1.1. propoziții Forme de organizare
1.2.  Discuții despre ordonarea și a colectivului:
1.6. întreținerea obiectelor Activitate frontală,
școlarului și despre igiena individuală, pe grupe,
timpului/ rezolvarea temelor în perechi Temă în
 Formularea de întrebări, având clasă
dat răspunsul
 Scrierea unor cuvinte ilustrate
 Discuții despre sensurile
diferite ale cuvintelor toc și
toarce
 Formularea unor propoziții
care conțin înțelesuri diferite
ale aceluiași cuvânt, după o
schemă dată
AVAP ,,Cizmulița lui  Discuţii despre anotimpul de Resurse materiale
2.1. Moș Nicolae’’ iarnă schimbările survenite în acuarele, pensule,
2.3. - pictură natură pahare, caiet de desen,
MEM  Discuţii despre sărbătorirea lui CD-player, Cd cu
3.1. Moş Nicolae. cântecele de iarnă Observare
3.2.  Culori folosite pentru Resurse procedurale: sistematică
MM realizarea lucrării conversaţia, demons-
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul
Selectarea lucrării preferate şi galeriei
motivarea alegerii realizate Forme de organizare:
 Audiţie muzicală: Moş Nicolae activitate frontală,
individuală
MM Melodia  Discuţii despre Moş Nicolae. Resurse materiale: Observarea
2.1.  Prezentarea unei experienţe PC, (prezentare PPT) sistematică
2.2. ,,Moş Nicolae’’ frumoase legate de această Videoproiector
CLR sărbătoare. Resurse procedurale : Evaluare
2.3.  Audierea cântecului „Moş conversaţia, jocul orală
Nicolae”şi învăţarea acestuia, didactic, exerciţiul,
după auz. explicaţia,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
V DP ,,Legenda lui  Citirea legendei Resurse materiale: Observare
I 3.1. Moş Nicolae”  Discuţii pe marginea textului Fişe, carte cu Legenda sistematica
N CLR  Formulare de întrebări şi lui Moş Nicolae, PC,
1.1.  răspunsuri despre conţinutul
E 1.2. unui mesaj audiat: personaje, Cd-player
R 2.3. păreri Resurse procedurale:
I MM  Audiţie: Cântecul „Moş conversația, demons-
2.1. Nicolae trația, explicația, jocul
4 XII didactic, exercițiul Autoevalu-
Forme de organizare are
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Confecţii şi  Discuţii despre sărbătorirea lui Resurse
2.1. jucării Moş Nicolae. materiale:planşe cu Observare
2.2. Hârtia –  Confecţionarea cizmei lui Moş etapele de lucru, caiet sistematică
2.3. decupare, lipire Nicolae prin pensulaţie, de abilităţi practice,
CLR decupare, lipire. foarfecă, lipici,
2.3. ,,Cizmulița lui  Expunerea lucrărilor realizate. şabloane, hârtie Probă
MM Moș Nicolae’’  Discuţii pe baza lucrărilor glasată, , CD-player, practică
3.2. expuse: Ce lucrare îmi place Cd cu cântecele de
cel mai mult? De ce? iarnă
 Audierea cântecului „Moş Resurse procedurale:
Nicolae”şi învăţarea acestuia, conversaţia, observaţi-
după auz. a, demonstraţia,
exerciţiul, munca
independentă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate
individuală,în grup
MM Melodia  Discuţii despre Moş Nicolae. Resurse materiale: Observarea
2.1.  Prezentarea unei experienţe Culegere de cântece, sistematică
2.2. ,,Moş Nicolae’’ frumoase legate de această CD cu cântece, PC,
CLR sărbătoare. (prezentare PPT) Evaluare
2.3.  Audierea cântecului „Moş Videoproiector orală
Nicolae”şi învăţarea acestuia, Resurse procedurale :
după auz. conversaţia, jocul
 Joc-concurs „Mici interpreţi” didactic, exerciţiul,
explicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a V-a
L CLR Sunetul și  Exerciţii de citire Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele t, t  Caracterizarea motanului Manual p. 44, caietul sistematica
N 1.2. Text-suport: Mitică manualului p. 32, caiet
I 1.3. Motanul  Copiere, transcriere, exersarea tip I, instrumente de
1.4. Mitică legăturii dintre litere scris şi colorat,
7 XII 2.1.  Dictare: litere, cuvinte, obiectele din sala de
2.2. propoziții clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Formularea de întrebări, având reviste, ziare, imagini, Autoevalu-
2.4. dat răspunsul beţişoare, plastilină, are
3.1.  Scrierea unor cuvinte ilustrate Cd-player
3.2.  Discuții despre sensurile Resurse procedurale:
3.3. diferite ale cuvintelor toc și conversația, demons-
4.1. toarce trația, explicația, jocul
MEM  Formularea unor propoziții didactic, exercițiul
1.1. care conțin înțelesuri diferite Forme de organizare
1.2. ale aceluiași cuvânt, după o a colectivului:
1.6. schemă dată Activitate frontală, Temă în
individuală, pe grupe, clasă
în perechi
MEM Numerele  Rezolvarea adunărilor şi Resurse materiale:
1.1. naturale scăderilor cu trecere peste manualul (pag. 40),
1.2. 19, 20 ordin în concentrul 0-20 caietul manualului
1.3. ( Adunarea şi  Formularea de întrebări şi (pag. 26) beţişoare,
1.4. scăderea cu răspunsuri privind animalele creioane, imagini,
1.5. trecere peste prezente ca personaje în numă-rătoare Observare
1.6. ordin) exerciţii şi probleme: Resurse procedurale: sistematică
3.1. înfăţişarea, mediul de viaţă, conversaţia, demons-
MM hrănirea, adaptarea la traţia, explicaţia, jocul
3.2. condiţiile de mediu didactic, exerciţiul Evaluare
 Aflarea unui termen Forme de organizare reciprocă
necunoscut. a colectivului:
 Verbalizarea modului de Activitate frontală,
rezolvare a unor exerciţii şi individuală, pe grupe,
probleme în perechi
 Identificarea regulii de
rezolvare a unui exerciţiu şi
continuarea acestuia
 Adiţie muzicală
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Norme de  Discuţii despre necesitatea Resurse materiale:
1.1. igienă la păstrării curăţeniei la şcoală şi Imagini, obiecte de
1.2. şcoală şi acasă acasă. igienă, coli, creioane Observarea
AVAP  Identificarea unor obiecte pe colorate, carioci sistematică
2.2. care le folosim pentru a păstra Resurse procedurale :
igiena locuinţei şi a sălii de conversaţia, jocul Autoevalu-
clasă. didactic, exerciţiul, are
 Exerciţii de igienizare a sălii explicaţia, jocul
de clasă. didactic
 Desen: Cea mai curată casă/ Forme de organizare:
Cea mai curată clasă activitate frontală,
individuală
M MEM Numerele  Rezolvarea adunărilor şi Resurse materiale:
A 1.1. naturale scăderilor cu trecere peste manualul (pag. 40),
R 1.2. 19, 20 ordin în concentrul 0-20 caietul manualului
Ţ 1.3. ( Adunarea şi  Formularea de întrebări şi (pag. 26) beţişoare,
I 1.4. scăderea cu răspunsuri privind animalele creioane, imagini,
1.5. trecere peste prezente ca personaje în numă-rătoare Observare
8 XII 1.6. ordin) exerciţii şi probleme: Resurse procedurale: sistematică
3.1. înfăţişarea, mediul de viaţă, conversaţia, demons-
MM hrănirea, adaptarea la traţia, explicaţia, jocul
3.2. condiţiile de mediu didactic, exerciţiul Evaluare
 Aflarea unui termen Forme de organizare reciprocă
necunoscut. a colectivului:
 Verbalizarea modului de Activitate frontală,
rezolvare a unor exerciţii şi individuală, pe grupe,
probleme în perechi
 Identificarea regulii de
rezolvare a unui exerciţiu şi
continuarea acestuia
 Adiţie muzicală
CLR Sunetul și  Dialog pe marginea ilustrației Resurse materiale: Observare
1.1. literele T, T și a textului Manual p. 45, caietul sistematica
1.2. Text-suport:  Discuții despre prietenia dintre manualului p. 33, caiet
1.3. Trenul lui om și animale tip I, instrumente de
2.1. Toma  Identificarea în text a scris şi colorat,
2.2. cuvintelor scrise în coloane obiectele din sala de
2.4.  Scrierea pe liniatura tip I: clasă, alfabetar, cărți, Tema in
3.2. cuvinte, propoziție reviste, ziare, imagini, clasa
3.3.  Copiere, transcriere, pentru beţişoare, plastilină,
MEM exersarea legăturii dintre litere Cd-player
1.1.  Dictare: litere, cuvinte, Resurse procedurale:
1.2. propoziții conversația, demons-
1.6.  Citirea selectivă a textului trația, explicația, jocul
MM didactic, exercițiul
3.2. Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Dialog pe marginea ilustrației Resurse materiale: Observare
1.1. literele T, T și a textului Manual p. 45, caietul sistematică
1.2. Text-suport:  Discuții despre prietenia dintre manualului p. 33, caiet
1.3. Trenul lui om și animale tip I, instrumente de
2.1. Toma  Scrierea pe liniatura tip I: scris şi colorat,
2.2. cuvinte, propoziție obiectele din sala de
2.4.  Copiere, transcriere, pentru clasă, alfabetar, cărți, Tema în
3.2. exersarea legăturii dintre litere reviste, ziare, imagini, clasă
3.3.  Dictare: litere, cuvinte, beţişoare, plastilină,
MEM propoziții Cd-player
1.1.  Citirea selectivă a textului Resurse procedurale:
1.2.  Discuții despre sensurile conversația, demons-
1.6. diferite ale cuvântului poartă trația, explicația, jocul
MM  Formularea unor propoziții didactic, exercițiul
3.2. care conțin înțelesuri diferite Forme de organizare
ale aceluiași cuvânt, după o a colectivului:
schemă dată Activitate frontală,
 Joc cu cântec şi mişcare individuală, pe grupe,
„Trenul” în perechi
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Dialog despre anotimpul Resurse materiale: Observare
I 1.1. literele s, s iarna, sporturi de iarnă și iarna Manual p. 46, caietul sistematica
E 1.2. Text-suport: la munte manualului p. 34, caiet
R 1.4. La munte  Discuții pe marginea ilustrației tip I, instrumente de
C 2.1. date și a textului (timp, loc, scris şi colorat,
U 2.3. personaje, obiecte) obiectele din sala de
R 2.4.  Copiere, transcriere, exersarea clasă, alfabetar, cărți, Tema în
I 3.1. legăturii dintre litere reviste, ziare, imagini, clasă
3.3.  Scrierea unor cuvinte ilustrate beţişoare, plastilină
9 XII 4.1.  Ordonarea cuvintelor în Resurse procedurale:
MEM propoziție conversația, demons-
1.1. trația, explicația, jocul
1.2. didactic, exercițiul
3.2. Forme de organizare
AVAP a colectivului:
1.2. Activitate frontală,
2.6. individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Descrierea unor obiecte Resurse materiale: Observare
1.1. literele s, s (sanie) Manual p. 46, caietul sistematica
1.2. Text-suport:  Copiere, transcriere, exersarea manualului p. 34, caiet
1.4. La munte legăturii dintre litere tip I, instrumente de
2.1.  Dictare: litere, cuvinte, scris şi colorat,
2.3. propoziții obiectele din sala de
2.4.  Realizarea corespondenței clasă, alfabetar, cărți, Tema in
3.3. între cuvinte care denumesc reviste clasa
4.1. obiecte diverse și Resurse procedurale:
MEM caracteristicile lor conversația, demons-
1.1.  Scrierea unor cuvinte ilustrate trația, explicația, jocul
1.2.  Ordonarea cuvintelor în didactic, exercițiul
3.2. propoziție Forme de organizare
AVAP a colectivului:
1.2. Activitate frontală,
2.6. individuală, pe grupe
MEM Adunarea şi  Rezolvarea adunărilor şi Resurse materiale:
1.1. scăderea 0-20 scăderilor cu trecere peste Culegere beţişoare,
1.2. cu şi fără ordin în concentrul 0-20 creioane, numărătoare
1.3. trecere peste  Aflarea termenului necunoscut Resurse procedurale:
1.4. ordin  Rezolvare de probleme conversaţia, demons-
1.5.  Compunere şi rezolvare de traţia, explicaţia, jocul Observare
1.6. probleme didactic, exerciţiul sistematică
3.1. Forme de organizare
DP a colectivului: Evaluare
3.1. Activitate frontală, scrisă
3.2. individuală, pe grupe,
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Transformări  Efectuarea unor experimente Resurse materiale: Observare
O 3.1. ale apei simple, de evidenţiere a manualul (pag. 42- sistematică
I 4.1. transformărilor apei 43), caietul manualului
4.2.  Observarea şi descrierea unor (pag. 31) beţişoare,
10 XII AVAP transformări ale apei: fierbere, creioane, imagini,
2.2. evaporare, condensare, numărătoare
2.3. îngheţare, topire Resurse procedurale:
CLR  Formularea de întrebări şi conversaţia, demons-
1.1. răspunsuri pornind de la traţia, explicaţia, jocul Temă în
2.1. experimente realizate sau didactic, exerciţiul clasă
prezentate Forme de organizare
 Exprimarea unor opinii a colectivului:
referitoare la fenomenele Activitate frontală,
observate, la posibile individuală, pe grupe Evaluare
consecinţe ale unor acţiuni orală
realizate în cadrul unui
experiment
 Recunoaşterea unor fenomene
ale naturii care exemplifică
transformările apei: chiciura,
bruma, roua, norii, ceaţa,
ploaia, grindina
 Explicarea producerii fiecărei
transformări a apei
 Desen: ,,Ce-mi place mie?’’
CLR Sunetul și  Dialog despre anotimpul Resurse materiale:
1.1. literele S, S iarna, tradiții și obiceiuri de Manual p. 47, caietul
1.2. Text-suport: iarnă manualului p. 35, caiet
1.3. Cu Steaua  Discuții pe marginea ilustrației tip I, instrumente de
2.1. date și a textului (timp, loc, scris şi colorat,
2.2. personaje, obiecte) obiectele din sala de
2.4.  Prezentarea unor obiceiuri clasă, alfabetar, cărți,
3.2. specifice reviste, ziare, imagini,
3.3.  Interpretarea unor colinde beţişoare, plastilină, Evaluare
MEM cunoscute Cd-player orală şi
1.1.  Copiere, transcriere, exersarea Resurse procedurale: scrisă
1.2. legăturii dintre litere conversația, demons-
1.6.  Dictare: litere, cuvinte, trația, explicația, jocul
MM propoziții didactic, exercițiul
3.2.  Scrierea unor cuvinte ilustrate Forme de organizare
 Ordonarea cuvintelor în a colectivului:
propoziție Activitate frontală,
 Completarea unor propoziții individuală, pe grupe,
lacunare în perechi
AVAP ,,Ornamente  explicarea şi demonstrarea Resurse materiale:
2.1. pentru pom’’ tehnicii de foarfecă, lipici, hârtie Probă
2.3.  îndoire, pliere, mototolire a glasse, hârtie practică
MEM hârtiei creponată
3.1.  observarea dirijată a unor Resurse procedurale:
3.2. obiecte turul galeriei, Analiză şi
MM  obţinute prin aceste tehnici conversaţia, obser- apreciere
2.1.  explicarea etapelor de realizare vaţia, demonstraţia,
2.2. a unor exerciţiul, munca
 produse simple din hârtie independentă
 descrierea etapelor de lucru Forme de organizare
 Realizarea ornamentelor a colectivului:
pentru pom activitate individuală,
 Audiţie muzicală: Colinde în grup
internaţionale
MM Genuri  Exerciţiu-joc de emitere a Resurse materiale:
1.4. muzicale: unor sunete înalte/joase. Culegere de cântece,
3.1. folcorul  Exerciţii de identificare a unor CD cu colinde Observarea
CLR copiilor, sunete din mediul Resurse procedurale : sistematică
2.3. ,,Colinde’’ înconjurător, a sunetelor conversaţia, jocul
3.3. ,,O, brad muzicale şi a sunetelor didactic, exerciţiul, Probă orală
AVAP frumos’’ instrumentale. explicaţia, jocul
2.2.  Exerciţii de mişcare pe didactic
muzică: Marşul persan de Forme de organizare:
Johann Strauss. Audierea activitate frontală,
colindului „O, brad frumos” şi individuală
învăţarea acestuia, după auz.
 Realizarea unui desen inspirat
de cântecul „O, brad frumos”.
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Lucian  Participarea la dialog Fişe, creioane sistematică
N 1.2. Licurici învaţă  recunoașterea însușirilor colorate, PC
E 1.3. să lumineze, anotimpului de toamnă Resurse procedurale:
R 2.1. de Virginia  recunoaşterea activităţilor conversaţia, explica- Temă de
I 2.2. Waters desfăşurate de oameni în ţia, exerciţiul, obser- lucru în
2.4. anotimpul de toamnă varea dirijată, jocul clasă
3.2.  Exerciţii de formulare de didactic, problemati-
11 XII 3.3. întrebări şi răspunsuri zarea
MEM  Forme de organizare
1.1. Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP ,,Ornamente  explicarea şi demonstrarea Resurse materiale:
2.1. pentru pom’’ tehnicii de foarfecă, lipici, hârtie Probă
2.3.  îndoire, pliere, mototolire a glasse, hârtie practică
MEM hârtiei creponată
3.1.  observarea dirijată a unor Resurse procedurale:
3.2. obiecte turul galeriei, Analiză şi
MM  obţinute prin aceste tehnici conversaţia, obser- apreciere
2.1.  explicarea etapelor de realizare vaţia, demonstraţia,
2.2. a unor exerciţiul, munca
 produse simple din hârtie independentă
 descrierea etapelor de lucru Forme de organizare
 Realizarea ornamentelor a colectivului:
pentru pom activitate individuală,
 Audiţie muzicală: Colinde în grup
internaţionale
MM Genuri  Exerciţiu-joc de emitere a Resurse materiale:
1.4. muzicale: unor sunete înalte/joase. Culegere de cântece,
3.1. folcorul  Exerciţii de identificare a unor CD cu colinde Observarea
CLR copiilor, sunete din mediul Resurse procedurale : sistematică
2.3. ,,O, ce veste înconjurător, a sunetelor conversaţia, jocul
3.3. minunată’’ muzicale şi a sunetelor didactic, exerciţiul, Probă orală
AVAP instrumentale. explicaţia, jocul
2.2.  Exerciţii de mişcare pe didactic
muzică: Marşul persan de Forme de organizare:
Johann Strauss. Audierea activitate frontală,
colindului „O, ce veste individuală
minunată” şi învăţarea
acestuia, după auz.
 Realizarea unui desen inspirat
de cântecul „O, ce veste
minunată”.
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a VI-a
L CLR Sunetul și  Dialog despre anotimpul Resurse materiale:
U 1.1. literele S, S iarna, tradiții și obiceiuri de Manual p. 47, caietul Observarea
N 1.2. Text-suport: iarnă manualului p. 35, caiet sistematică
I 1.3. Cu Steaua  Discuții pe marginea ilustrației tip I, instrumente de
2.1. date și a textului (timp, loc, scris şi colorat,
2.2. personaje, obiecte) obiectele din sala de
14 XII 2.4.  Prezentarea unor obiceiuri clasă, alfabetar, cărți,
3.2. specifice reviste, ziare, imagini,
3.3.  Interpretarea unor colinde beţişoare, plastilină,
MEM cunoscute Cd-player
1.1.  Copiere, transcriere, exersarea Resurse procedurale: Evaluare
1.2. legăturii dintre litere conversația, demons- orală
1.6.  Dictare: litere, cuvinte, trația, explicația, jocul
MM propoziții didactic, exercițiul
3.2.  Scrierea unor cuvinte ilustrate Forme de organizare
 Ordonarea cuvintelor în a colectivului:
propoziție Activitate frontală,
 Completarea unor propoziții individuală, pe grupe
lacunare
MEM Numerele  Numărarea până la 31 Resurse materiale: Observare
1.1. naturale 0-31  Scrierea numerelor de la 0 la manualul (pag. 52), sistematică
1.2. Formare, 31 pe reţeaua caietului de caietul manualului
1.3. scriere, citire matematică (pag. 35), rigle-te,
3.2.  Identificarea „vecinilor” unui beţişoare, creioane,
3.1. număr imagini
4.2.  Compunerea şi Resurse procedurale: Evaluare
4.1. descompunerea numerelor în conversaţia euristică, orală
AVAP concentrul 0 - 31, folosind demonstraţia,
2.2. obiecte, desene şi numere explicaţia, jocul didac-
2.3.  Poziţionarea numerelor pe axă tic, algoritmizarea, Evaluare
 Asocierea numărului obţinut exerciţiul scrisă
prin numărare, cu forma scrisă Forme de organizare
a acestuia a colectivului:
 Evidenţierea cifrei unităţilor şi Activitate frontală,
a cifrei zecilor individuală, pe grupe
 Formarea numerelor de la 0 la
31 pe numărătoare
 Scrierea numerelor după
dictare
 Reprezentarea unui număr cu
ajutorul unor obiecte sau prin
desenare
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Recapitulare.  Enumerarea normelor de Resurse materiale:
1.1. Evaluare igienă la şcoală şi acasă. Imagini, coli, creioane
1.2.  Distribuirea sarcinilor în grup colorate, carioci Observarea
CLR Reclame pentru a igieniza clasa. Resurse procedurale : sistematică
2.3. pentru  Exerciţiu – joc: ,, Cum mă conversaţia, jocul
AVAP sănătate îngrijesc didactic, exerciţiul, Autoevalu-
2.2.  Desen: Cea mai frumoasă explicaţia, jocul are
reclamă didactic
 Prezentarea reclamelor în faţa Forme de organizare
clasei a colectivului:
activitate frontală,
individuală
M MEM Compararea  Numărarea până la 31 Resurse materiale: Observare
A 1.1. şi ordonarea  Scrierea numerelor de la 0 la manualul (pag. 53- sistematică
R 1.2. numerelor 31 pe reţeaua caietului de 46), caietul manualului
Ţ 1.3. naturale de la matematică (pag. 32), riglete
I 3.2. 0 la 31  Gruparea în perechi a Resurse procedurale:
3.1. elementelor unei mulţimi, conversaţia euristică,
4.2. pentru evidenţierea numerelor demonstraţia, Evaluare
15 XII 4.1. pare şi a celor impare explicaţia, jocul didac- orală
DP  Adăugarea sau eliminarea unor tic, algoritmizarea,
3.1. elemente pentru a obţine o exerciţiul
3.2 mulţime cu cardinalul dat Forme de organizare Evaluare
 Compararea unor grupuri de a colectivului: scrisă
obiecte prin punerea Activitate frontală,
elementelor unele sub altele, individuală, pe grupe
încercuirea părţilor comune,
punerea în corespondenţă
 Scrierea rezultatelor obţinute
prin comparare, utilizând
semnele <, >, =
 Ordonarea crescătoare/des-
crescătoare a unor numere
naturale
CLR Grupul de  Observarea și denumirea Resurse materiale: Observare
1.1. litere ci, ci obiectelor ilustrate care încep Manual p. 48 caietul sistematica
1.2. Text-suport: cu ci manualului p. 36, caiet
1.3. La teatru  Recunoașterea grupului de tip I, instrumente de
2.1. litere ci într-o înșiruire de scris şi colorat,
2.2. litere și grupuri de litere obiectele din sala de
2.4.  Exersarea comunicării orale clasă, alfabetar, cărți, Tema in
3.2. pornind de la observarea reviste, ziare, imagini, clasa
3.3. ilustrației din manual: beţişoare, plastilină,
MEM formulare de întrebări și Cd-player
1.1. răspunsuri despre loc, Resurse procedurale:
1.2. personaje, obiecte conversația, demons-
1.6.  Identificarea cuvintelor care trația,explicația, jocul
MM conțin grupul de litere ci la didactic, exercițiul
3.2. începutul, în interiorul și la Forme de organizare
finalul lor a colectivului:
 Observarea scrierii grupului Activitate frontală,
de litere ci: litere componente, individuală, pe grupe
așezarea pe liniatura tip I
CLR Grupul de  Variante de citire Resurse materiale: Observare
1.1. litere ci, ci  Copiere, transcriere, exersarea Manual p. 48 caietul sistematica
1.2. Text-suport: legăturii dintre litere manualului p. 36, caiet
1.3. La teatru  Dictare: litere, cuvinte, tip I, instrumente de
2.1. propoziții scris şi colorat,
2.2.  Jocuri de numire în lanț a unor obiectele din sala de
2.4. cuvinte care încep cu ci clasă, alfabetar, cărți, Tema in
3.2.  Scrierea unor propoziții după reviste, ziare, imagini, clasa
3.3. imagini date beţişoare, plastilină,
MEM  Dictare: litere, cuvinte, Cd-player
1.1. propoziții Resurse procedurale:
1.2.  Jocuri de numire în lanț a unor conversația, demons-
1.6. cuvinte care încep cu ci trația, explicația, jocul
MM  Joc de rol: La teatru didactic, exercițiul
3.2.  Scrierea unor propoziții după Forme de organizare
imagini date a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
RELIGIE
M CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
I 1.1. litere Ci, Ci litere Ci într-o înșiruire de Manual p. 49, caietul
E 1.2. Text-suport: litere și grupuri de litere manualului p. 37, caiet
R 1.3. Crăciunul  Exersarea comunicării orale tip I, instrumente de
C 2.1. pornind de la observarea scris şi colorat, Observare
U 2.2. ilustrației din manual: obiectele din sala de sistematica
R 2.4. formulare de întrebări și clasă, alfabetar, cărți,
I 3.2. răspunsuri despre loc, timp, reviste, ziare, imagini,
3.3. personaje, obiecte, obiceiuri beţişoare, plastilină,
MEM de Crăciun Cd-player
16 XII 1.1.  Citirea textului: individual, în Resurse procedurale:
1.2. șoaptă; în lanț, cu voce tare, conversația, demons-
1.6. selectiv trația,explicația, jocul Tema in
MM  Observarea scrierii grupului didactic, exercițiul clasa
3.2. de litere Ci: litere Forme de organizare
componente, așezarea pe a colectivului:
liniatura tip I Activitate frontală,
 Scrierea pe liniatura tip I: individuală, pe grupe
grupul de litere Ci, cuvinte,
propoziții
 Interpretarea unor colinde de
Crăciun
CLR Grupul de  Citirea textului: individual, în Resurse materiale:
1.1. litere Ci, Ci șoaptă; în lanț, cu voce tare, Manual p. 49, caietul
1.2. Text-suport: selectiv manualului p. 37, caiet
1.3. Crăciunul  Scrierea pe liniatura tip I: tip I, instrumente de
2.1. grupul de litere Ci, cuvinte, scris şi colorat, Observare
2.2. propoziții obiectele din sala de sistematica
2.4.  Ex. de copiere clasă, alfabetar, cărți,
3.2.  Dictare: litere, cuvinte, reviste, ziare, imagini,
3.3. propoziții beţişoare, plastilină,
MEM  Interpretarea unor colinde de Cd-player
1.1. Crăciun Resurse procedurale:
1.2. conversația, demons-
1.6. trația, explicația, jocul Tema in
MM didactic, exercițiul clasa
3.2. Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM Recapitulare  Rezolvarea de adunări şi Resurse materiale: Observare
1.1. scăderi cu şi fără trecere peste manualul (pag. 44- sistematică
1.2. ordin 45), caietul manualului
1.3.  Aflarea termenului necunoscut (pag. 32), Miniproiect:
1.4.  Rezolvarea unor probleme de Apa în natură, PC,
1.5. limbaj matematic utilizând videoproiector, creioa-
1.6. numere în concentrul 0-20 ne, imagini Evaluare
3.1.  Formularea de întrebări, Resurse procedurale: orală
CLR răspunsuri, păreri despre conversaţia euristică,
1.1. animale şi fenomene ilustrate demonstraţia,
2.1. şi/sau cunoscute explicaţia, jocul didac- Evaluare
 Compararea şi ordonarea unor tic, algoritmizarea, scrisă
numere date exerciţiul
 Crearea de probleme pornind Forme de organizare
de la imagini şi scheme date a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Evaluare  Rezolvarea de adunări şi Resurse materiale:
O 1.1. scăderi cu şi fără trecere peste Fişe de lucru,
I 1.2. ordin manualul, instrumente
1.3.  Aflarea termenului necunoscut de scris
1.4.  Rezolvarea unor probleme de Resurse procedurale: Evaluare
17 XII 1.5. limbaj matematic utilizând Explicaţia, munca sumativă
1.6. numere în concentrul 0-20 independentă
3.1.  Formularea de întrebări, Forme de organizare
CLR răspunsuri, păreri despre a colectivului:
1.1. animale şi fenomene ilustrate Activitate individuală,
2.1. şi/sau cunoscute
 Compararea şi ordonarea unor
numere date
 Crearea de probleme pornind
de la imagini şi scheme date
CLR Recapitulare:  Identificarea perechilor de Resurse materiale:
1.1. Literele de litere (mici si mari de tipar) Manual p. 50, caietul
1.2. tipar și de  Concurs de întrebări din manualului p. 38, caiet Observare
1.3. mână r, R, c, textele studiate tip I, instrumente de sistematică
1.4. C, l, L, p, P, t,  Citirea unor cuvinte și scris şi colorat,
2.1. T, s, S, asocierea cu imaginea obiectele din sala de
2.2. Grupurile de corespunzătoare clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. litere ce, Ce,  Despărțirea cuvintelor în reviste, ziare, imagini, clasă
2.4. ci, Ci silabe Resurse procedurale:
3.1.  Ordonarea silabelor pentru a conversația, demons-
3.2. obține cuvinte trația, explicația, jocul Evaluare
3.3.  Ordonarea cuvintelor pentru a didactic, exercițiul reciproca
4.1. obține propoziții Forme de organizare
 Formulare de propoziții a colectivului:
folosind cuvinte date Activitate frontală,
 Asocierea unor cuvinte și individuală, pe grupe,
enunțuri cu imagini în perechi
corespunzătoare
 Utilizarea semnelor de
punctuație în scrierea unor
propoziții
AVAP Colajul .  identificarea hârtiei necesare Resurse materiale: Observare
2.1. ,,Bradul dintre mai multe feluri de hârtie, carton colorat, sistematică
2.2. împodobit’’ hârtie; foarfece, creion, şa-
2.3.  trasare după şablon; decuparea bloane
CLR după contur; îndoire şi pliere ; Resurse procedurale: Probă
2.3. asamblare; lipire; decorare; observaţia dirijată, practică
MM  reconstituirea etapelor de lucru explicaţia, demons-
3.2. folosite pentru realizarea unor traţia, exerciţiul
obiecte prin diferite tehnici. Forme de organizare
 Colinde româneşti - audiţie a colectivului :
muzicală act. frontală, pe grupe
MM Genuri  Exerciţii de intonare a unui Resurse materiale:
1.4. muzicale: colaj de colinde învăţate. Culegere de cântece,
3.1. folcorul  Realizarea unui desen CD cu colinde Observarea
CLR copiilor, „Colindul preferat” Resurse procedurale : sistematică
2.3. conversaţia, exerciţiul,
3.3. ,,Colinde” explicaţia, Probă orală
AVAB Forme de organizare:
2.2. activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Identificarea perechilor de Resurse materiale:
I 1.1. Evaluare: litere (mici si mari de tipar) Fişe de lucru,
N 1.2. Literele de  Citirea unor cuvinte și manualul, instrumente
E 1.3. tipar și de asocierea cu imaginea de scris
R 1.4. mână r, R, c, corespunzătoare Resurse procedurale: Evaluare
I 2.1. C, l, L, p, P, t,  Despărțirea cuvintelor în Explicaţia, munca sumativă
2.2. T, s, S, silabe independentă
18 XII 2.3. Grupurile de  Ordonarea silabelor pentru a Forme de organizare
2.4. litere ce, Ce, obține cuvinte a colectivului:
3.1. ci, Ci  Ordonarea cuvintelor pentru a Activitate individuală,
3.2. obține propoziții
3.3.  Formulare de propoziții
4.1. folosind cuvinte date
 Asocierea unor cuvinte și
enunțuri cu imagini
corespunzătoare
 Utilizarea semnelor de
punctuație în scrierea unor
propoziții
AVAP Expoziţie de  Discuţii despre sărbătorile de Resurse materiale
2.1. lucrări ale iarnă acuarele, pensule,
2.3. elevilor  Expunerea lucrărilor realizate. pahare, caiet de desen, Analiză şi
MM Selectarea lucrării preferate şi CD-player, Cd cu apreciere
3.2. ,,Moş motivarea alegerii realizate colinde
CLR Crăciun’’ -  Prezentarea regulamentului de Resurse procedurale:
1.1. pictură lucru observaţia dirijată,
Audiţie muzicală: cântecele de explicaţia, demons-
iarnă traţia, exerciţiul
Realizarea unei expoziţii cu Forme de organizare
lucrările elevilor a colectivului :
Legenda lui Moş Crăciun act. frontală, pe grupe
Interpretarea unor colinde Alegerea lucrărilor
reuşite şi expunerea
pe panouri
MM Recapitulare Exerciţiu-joc de recunoaştere a Resurse materiale:
1.1. Evaluare sunetelor audiate: sunete Culegere de cântece, Evaluare
1.2. ,,Colaj de muzicale vocale/ sunete CD cu cântece, sumativă
1.4. colinde’’ muzicale instrumentale. creioane colorate,
2.3. Exerciţii de mişcare pe muzică: carioci
CLR Marşul persan de Johann Resurse procedurale :
2.3. Strauss. conversaţia, jocul
2.4. Exerciţii de intonare a didactic, exerciţiul,
cântecelor învăţate. explicaţia,
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală

LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea de învăţare nr.4 – Fapte bune – 4 săptămâni
Săptămâna I
L CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale:
U 1.1. literele î, î, Î, Î mișcare și sănătate, activități Manual p. 52, caietul
N 1.2. Text-suport: sportive, înot și alte sporturi manualului p. 40, caiet Tema în
I 1.3. Întrecere sau acvatice tip I, instrumente de clasă
1.4. petrecere?  Dialog despre cooperare și scris şi colorat,
2.1. competiție obiectele din sala de
11 I 2.2.  Identificarea personajelor în clasă, alfabetar, cărți,
2.3. ilustrația dată reviste, ziare, imagini, Evaluare
2.4.  Ordonarea silabelor în cuvinte beţişoare, plastilină, reciprocă
3.1. și a cuvintelor în propoziții Cd-player
3.2.  Realizarea corespondenței Resurse procedurale:
3.3. între cuvânt și imagine conversația, demons-
4.1.  Scrierea după dictare a unor trația, explicația, jocul
MEM silabe, cuvinte și propoziții didactic, exercițiul
1.1.  Alcătuirea unor propoziții Forme de organizare
1.2. după imagini a colectivului:
1.6.  Exerciții de utilizare a literelor Activitate frontală,
î, Î (fără terminologie) individuală, pe grupe,
 Transcrierea propozițiilor în perechi
corespunzătoare imaginii
 Exerciții de continuare a unor
propoziții
 Joc de rol: dialog cu sportivul
preferat
MEM Banii.  Recunoaşterea bancnotelor de Resurse materiale:
6.3 Bancnote de 1 leu, 5 lei, 10 lei manualul (pag. 48-
1.1. 1 leu,  Schimbarea unui grup de 49), caietul
1.2. 5 lei şi 10 lei bancnote cu altul având manualului (pag. 33),
1.4 aceeaşi valoare Activitate practică:
1.5.  Adunarea şi scăderea în Pușculiţa, imagini, Observare
1.6. limitele 0-31, folosind cartonaşe- „bani” sistematică
4.1. bancnotele învăţate Resurse procedurale:
5.2.  Implicarea copiilor în conversaţia, demons-
DP experienţe în care să decidă traţia, explicaţia, jocul
3.1. singuri dacă pot/nu pot didactic, exerciţiul
3.2. cumpăra un obiect cu suma de Forme de organizare
bani de care dispun a colectivului:
 Jocuri de utilizare a banilor: Activitate frontală, Autoevaluar
La cumpărături individuală, pe grupe, e
 Estimarea bugetului necesar în perechi
pentru atingerea unui scop
 Evidenţierea obţinerii unei
sumei în mai multe feluri
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Emoţii de  Brainstorming emoţiile. Resurse materiale:
2.1. bază -  Identificarea emoţiilor Imagini, coli, creioane Observarea
2.2. elemente reprezentate de măscuţele colorate, carioci sistematică
AVAP simple de date. Resurse procedurale :
2.2. limbaj  Asocierea măscuţelor care conversaţia, jocul Probă orală
MM nonverbal reprezintă aceeaşi emoţie. didactic, exerciţiul,
2.1. (expresii  Identificarea emoţiilor explicaţia, jocul Probă
2.2. faciale, transmise prin postura didactic practică
postură) corpului. Forme de organizare:
 Joc: „Numeşte emoţia activitate frontală,
transmisă de chipul/ postura individuală
corpului meu”.
 Realizarea unui desen „Astăzi
m-am simţit...”.
 Interpretarea cântecului ,,Dacă
vesel se trăieşte’’
M MEM Sunete  Punerea în scenă a unor situaţii Resurse materiale:
A 1.1. Sunete problematice care folosesc manualul (pag. 50-
R 1.2. muzicale operatorii logici „şi”, „sau”, 51), caietul
Ţ 1.3. „nu” manualului (pag. 34),
I 3.2.  Realizarea unui jurnal desenat imagini, ceas, telefon,
3.1. referitor la sunetele pe care le casetofon, diverse Observare
4.2. aude pe parcursul unei zile obiecte care pot sistematică
12 I 4.1.  Producerea de sunete specifice produce sau trans-mite
AVAP ploii – picături de apă care sunete
2.2. cad, tunetul, mersul prin apă Resurse procedurale: Evaluare
2.3. etc. conversaţia, demons- scrisă
MM  Realizarea de asociaţii între traţia, explicaţia, jocul
2.3. instrumente muzicale şi didactic, exerciţiul
sunetele produse de acestea; Forme de organizare
 Punerea în scenă a unor situaţii a colectivului:
problematice care folosesc Activitate frontală,
operatorii logici „şi”, „sau”, individuală, pe grupe,
„nu” în perechi
 Realizarea unor instrumente
improvizate şi producerea cu
ajutorul lor a unor sunete
muzicale
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale:
1.1. literele î, î, Î, Î mișcare și sănătate, activități Manual p. 52, caietul
1.2. Text-suport: sportive, înot și alte sporturi manualului p. 40, caiet
1.3. Întrecere sau acvatice tip I, instrumente de
1.4. petrecere?  Ordonarea silabelor în cuvinte scris şi colorat,
2.1. și a cuvintelor în propoziții obiectele din sala de Tema în
2.2.  Realizarea corespondenței clasă, alfabetar, cărți, clasă
2.3. între cuvânt și imagine reviste, ziare, imagini,
2.4.  Scrierea după dictare a unor beţişoare, plastilină,
3.1. silabe, cuvinte și propoziții Cd-player
3.2.  Alcătuirea unor propoziții Resurse procedurale: Evaluare
3.3. după imagini conversația, demons- reciprocă
4.1.  Transcrierea propozițiilor trația, explicația, jocul
MEM corespunzătoare imaginii didactic, exercițiul
1.1.  Exerciții de continuare a unor Forme de organizare
1.2. propoziții a colectivului:
1.6.  Joc de rol: dialog cu sportivul Activitate frontală,
preferat individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale:
1.1. litera â România și români, patrie, Manual p. 53, caietul
1.3. Text-suport: acasă manualului p. 41, caiet
1.4. România  Asocierea unor cuvinte cu tip I, instrumente de
2.2. imaginile corespunzătoare scris şi colorat, Observare
2.3.  Scrierea unor cuvinte obiectele din sala de sistemati-
2.4. corespunzătoare imaginilor clasă, alfabetar, cărți, că
3.1. date reviste, ziare, imagini,
3.3.  Exerciții de utilizare a literelor beţişoare, plastilină,
MEM î, Î, â (fără terminologie) Cd-player
1.1.  Transformarea unor cuvinte Resurse procedurale: Tema în
1.2. prin prefixare (fără conversația, demons- clasă
1.6. terminologie) trația, explicația, jocul
 Completarea cuvintelor cu didactic, exercițiul
literele lipsă (î, Î, â) Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
I 1.1. litera â  Asocierea unor cuvinte cu Manual p. 53, caietul
E 1.3. Text- imaginile corespunzătoare manualului p. 41, caiet
R 1.4. suport:  Identificarea unor situaţii de tip I, instrumente de
C 2.2. România utilizare a majusculei (nume scris şi colorat, Observare
U 2.3. de țări, obiectele din sala de sistemati-
R 2.4.  continente) clasă, alfabetar, cărți, că
I 3.1.  Exercițiu-joc: „Litere sau reviste, ziare, imagini,
3.3. fructe?” – decorarea literelor beţişoare, plastilină,
MEM în forma fructelor Cd-player
13 I 1.1.  Scrierea unor cuvinte Resurse procedurale: Tema în
1.2. corespunzătoare imaginilor conversația, demons- clasă
1.6. date trația, explicația, jocul
AVAP  Exerciții de utilizare a literelor didactic, exercițiul
1.2. î, Î, â (fără terminologie) Forme de organizare
2.6.  Transformarea unor cuvinte a colectivului:
prin prefixare (fără Activitate frontală,
terminologie) individuală, pe grupe,
 Completarea cuvintelor cu în perechi
literele lipsă (î, Î, â)
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre a Resurse materiale: Observare
1.1. literele d, d oferi și a primi, a dărui, reguli Manual p. 54, caietul sistematică
1.2. Text- de conduită manualului p. 42, caiet
1.3. suport:  în situația de a oferi un cadou tip I, instrumente de
1.4. Cadoul  Discuții despre etapele scris şi colorat,
2.1. realizării unui obiect din obiectele din sala de
2.2. carton clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Discuții, întrebări și răspunsuri reviste, ziare, imagini,
2.4. pe marginea textului beţişoare, plastilină, Temă în
3.1.  Realizarea corespondenței Cd-player clasă
3.2. între cuvinte și imaginile Resurse procedurale:
3.3. corespunzătoare conversația, demons-
4.1.  Joc de rol: imaginarea unui trația, explicația, jocul
MEM dialog între copiii din didactic, exercițiul
1.1. imaginea suport Forme de organizare
1.2.  Povestirea unor întâmplări a colectivului:
1.6. trăite în situație de a cumpăra Activitate frontală,
DP sau a oferi un cadou individuală, pe grupe,
2.1.  Exercițiu-joc: citirea în în perechi
oglindă a cuvintelor
 Exercițiu-joc: Mima/
identificarea cadoului preferat
 Scrierea cuvintelor
corespunzătoare ilustrațiilor
 Scrierea, transcrierea unor
propoziții; respectarea
semnelor de punctuație
MEM Adunarea  Efectuarea de adunări îşi Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor scăderi n concentrul 0-31 manualul (pag. 54), sistematică
1.2. naturale  Efectuarea de adunări şi caietul manualului
1.3. până la 31, verificarea prin operaţia (pag. 35), riglete,
1.4. fără trecere inversă beţişoare, creioane, Evaluare
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei ima-gini scrisă
1.6. matematice (termen, sumă) Resurse procedurale:
3.1.  Evidenţierea proprietăţilor conversaţia, demons-
5.2. adunării (comutativitate), fără traţia, explicaţia, jocul
DP precizarea terminologiei didactic, exerciţiul
3.1.  Aflarea sumei a două numere Forme de organizare
3.2.  Rezolvarea unor situaţii a colectivului:
practice de aflare a unei sume Activitate frontală,
de termeni egali individuală, pe grupe,
 Asocierea unei operaţii de în perechi
adunare cu rezultatul ei
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Adunarea  Efectuarea de adunări îşi Resurse materiale: Observare
O 1.1. numerelor scăderi n concentrul 0-31 manualul (pag. 54), sistematică
I 1.2. naturale  Efectuarea de adunări şi caietul manualului
1.3. până la 31, verificarea prin operaţia (pag. 35), riglete,
1.4. fără trecere inversă beţişoare, creioane, Evaluare
14 I 1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei ima-gini scrisă
1.6. matematice (termen, sumă) Resurse procedurale:
3.1.  Evidenţierea proprietăţilor conversaţia, demons-
5.2. adunării (comutativitate), fără traţia, explicaţia, jocul
DP precizarea terminologiei didactic, exerciţiul
3.1.  Aflarea sumei a două numere Forme de organizare
3.2.  Rezolvarea unor situaţii a colectivului:
practice de aflare a unei sume Activitate frontală,
de termeni egali individuală, pe grupe,
 Asocierea unei operaţii de în perechi
adunare cu rezultatul ei
CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre a Resurse materiale:
1.1. literele d, d oferi și a primi, a dărui, reguli Manual p. 54, caietul
1.2. Text- de conduită în situația de a manualului p. 42, caiet Observare
1.3. suport: oferi un cadou tip I, instrumente de sistematică
1.4. Cadoul  Discuții, întrebări și răspunsuri scris şi colorat,
2.1. pe marginea textului obiectele din sala de
2.2.  Realizarea corespondenței clasă, alfabetar, cărți,
2.3. între cuvinte și imaginile reviste, ziare, imagini,
2.4. corespunzătoare beţişoare, plastilină,
3.1.  Exercițiu-joc: citirea în Cd-player
3.2. oglindă a cuvintelor Resurse procedurale: Temă în
3.3.  Exercițiu-joc: Mima/ conversația, demons- clasă
4.1. identificarea cadoului preferat trația, explicația, jocul
MEM  Scrierea cuvintelor didactic, exercițiul
1.1. corespunzătoare ilustrațiilor Forme de organizare
1.2.  Scrierea, transcrierea unor a colectivului:
1.6. propoziții; respectarea Activitate frontală,
DP semnelor de punctuație individuală, pe grupe,
2.1.  Transformarea cuvintelor după în perechi
model (identificarea
gerunziului,
 fără terminologie)
 Scrierea răspunsului pentru
întrebări date
AVAP Tehnica  explicarea tehnicii ruperii pe Resurse materiale: Probă
2.2. ruperii  contur a hârtiei şi utilizarea ei planşe cu etapele de practică
2.3. hârtiei pe  observarea dirijată a unor lucru, foarfecă, lipici,
MEM contur  compoziţii model , hârtie glasată
 enumerarea etapelor de lucru Resurse procedurale: Observare
de învăţător şi exersarea ei de conversaţia, observaţi- sistematică
,,Om de elevi a, demonstraţia,
zăpadă’’  activităţi în grup pentru exerciţiul, munca
realizarea unor produse simple independentă, memo-
prin această tehnică rizarea, turul galeriei
 verbalizarea acţiunilor desfă- Forme de organizare
şurate în timpul activităţii a colectivului :
 - ,,Omul de zăpadă’’- memo- activitate individuală
rizare sau în grup
MM Cântarea  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:
1.4. vocală în corpului uman. Culegere de cântece, Observarea
2.2. grup şi  Enumerarea părţilor CD cu cântece, sistematică
3.1. individual componente ale corpului creioane colorate,
CLR „Omul de uman. Exemplificare organe carioci, imagini corpul Probă orală
2.4. zăpadă” interne importante. uman
MEM  Audierea cântecului „Omul de Resurse procedurale : Probă
3.1. zăpadă” şi învăţarea acestuia, conversaţia, jocul practică
după auz. didactic, exerciţiul,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” explicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
1.1. Crăciunul  Participarea la dialog planșe cu anotimpul sistematică
1.2. copiilor, de  recunoașterea însușirilor de iarnă, , ilustraţii,
1.4. Octavian anotimpului de iarnă creioane colorate, fişe
V 2.1. Goga  discuţii despre sărbătorile Resurse procedurale: Temă de
I 2.4. anotimpului de iarnă conversaţia, explica- lucru în
N 3.2.  Exerciţii de memorare şi ţia, exerciţiul, obser- clasă
E MEM recitare varea dirijată, jocul
R 1.1.  didactic, problemati-
I 1.2. zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
15 I grupe, individuală
AVAB Pictură:  Discuţii despre transformările Resurse materiale Observare
2.1. apei acuarele, pensule, sistematică
2.3. ,,Omul de  Culori reci folosite pentru pahare
MM zăpadă’’ realizarea lucrării caiet de desen, CD-
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. player, Cd cu Autoevalua-
CLR Selectarea lucrării preferate şi cântecele de iarnă re
1.1. motivarea alegerii realizate Resurse procedurale:
 Audiţie muzicală: cântecele de observaţia dirijată,
iarnă explicaţia, demons-
traţia, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului :
act. frontală, pe grupe
MM Cântarea  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:
1.4. vocală în corpului uman. Culegere de cântece, Observarea
2.2. grup şi  Enumerarea părţilor CD cu cântece, sistematică
3.1. individual componente ale corpului creioane colorate,
CLR „Omul de uman. Exemplificare organe carioci, imagini corpul Probă orală
2.4. zăpadă” interne importante. uman
MEM  Repetarea cântecului „Omul Resurse procedurale : Probă
3.1. de zăpadă” conversaţia, jocul practică
 Joc-concurs „Mici interpreţi” didactic, exerciţiul,
explicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Sunetul și  Citirea textului Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele D, D  Formularea de întrebări și Manual p. 55, caietul sistematică
N 1.2. Text- răspunsuri pe marginea manualului p. 43, caiet
I 1.3. suport: textului tip I, instrumente de
1.4. Un dans  Discuții despre copii speciali, scris şi colorat,
2.1. pentru egalitate, toleranță și fapte obiectele din sala de
18 I 2.2. Daria bune clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Discuții despre pasiuni reviste, ziare, imagini,
2.4.  Scrierea cu inițială majusculă a beţişoare, plastilină, Tema in
3.1. unor nume de persoane Cd-player clasa
3.2.  Transcrierea unor propoziții Resurse procedurale:
3.3.  Descrierea unor fapte bune conversația, demons-
4.1. realizate de curând trația, explicația, jocul
MEM didactic, exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.2. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor concentrul 0-31 manualul (pag. 54), sistematică
1.2. naturale  Efectuarea de scăderi şi caietul manualului
1.3. până la 31, verificarea prin operaţia (pag. 35), riglete,
1.4. fără trecere inversă beţişoare, creioane, Evaluare
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei imagini scrisă
1.6. matematice (descăzut, Resurse procedurale:
3.1. scăzător, diferenţă) conversaţia, demons-
5.2.  Aflarea diferenţei a două traţia, explicaţia, jocul
DP numere didactic, exerciţiul
3.1.  Rezolvarea unor situaţii Forme de organizare
3.2. practice de scădere repetată a a colectivului:
unui termen Activitate frontală,
 Asocierea unei operaţii de individuală, pe grupe,
scădere cu rezultatul ei în perechi

EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Emoţii de  Vizionarea unor scene din Resurse materiale:
2.1. 2.2. bază - poveşti cunoscute Imagini, coli, creioane
CLR elemente  Discuţii despre starea colorate, carioci, PC Observarea
1.1. simple de sufletească transmisă de Resurse procedurale : sistematică
1.4. limbaj personajele din poveştile conversaţia, jocul
4.3. paraverbal vizionate. didactic, exerciţiul, Evaluare
AVAP (intonaţie)  Exerciţii de desenare a explicaţia, jocul orală
2.2. poveştii preferate didactic
,,Emoţii şi  Scrierea de cuvinte cu sens Forme de organizare:
poveşti’’ asemănător celor date. activitate frontală,
 Joc: Modelarea emoţiei individuală
 Desen: Emoţia care mă
reprezintă
M MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale: Observare
A 1.1. numerelor concentrul 0-31 manualul (pag. 54), sistematică
R 1.2. naturale  Efectuarea de scăderi şi caietul manualului
Ţ 1.3. până la 31, verificarea prin operaţia (pag. 35), riglete,
I 1.4. fără trecere inversă beţişoare, creioane, Evaluare
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei imagini scrisă
1.6. matematice (descăzut, Resurse procedurale:
19 I 3.1. scăzător, diferenţă) conversaţia, demons-
5.2.  Aflarea diferenţei a două traţia, explicaţia, jocul
DP numere didactic, exerciţiul
3.1.  Rezolvarea unor situaţii Forme de organizare
3.2. practice de scădere repetată a a colectivului:
unui termen Activitate frontală,
 Asocierea unei operaţii de individuală, pe grupe,
scădere cu rezultatul ei în perechi

CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observare


1.1. literele D, D  Formularea de întrebări și Manual p. 55, caietul sistematică
1.2. Text- răspunsuri pe marginea manualului p. 43, caiet
1.3. suport: textului tip I, instrumente de
1.4. Un dans  Transcrierea unor propoziții scris şi colorat,
2.2. pentru  Identificarea cuvintelor cu alfabetar, cărți, reviste,
2.3. Daria sens opus ziare, imagini,
2.4.  Ordonarea silabelor pentru Resurse procedurale:
3.2. formarea unor cuvinte conversația, demons- Tema in
3.3.  Formularea în scris a trația, explicația, jocul clasa
4.1. răspunsurilor pentru întrebări didactic, exercițiul
MEM date Forme de organizare
1.1.  Joc de rol: exprimarea în fapt a a colectivului:
1.2. pasiunilor elevilor Activitate frontală,
1.6. individuală, pe grupe,
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea textului: Resurse materiale:
1.1. literele v, v loc, timp, personaje, formulare Manual p. 56, caietul
1.2. Text- de întrebări și răspunsuri manualului p. 44, caiet
1.3. suport:  Dialog despre lumea muzicii, tip I, instrumente de
2.1. Ce vei instrumente muzicale, stil scris şi colorat,
2.2. deveni? muzical preferat obiectele din sala de Observare
2.3.  Audiție: Valurile Dunării clasă, alfabetar, cărți, sistematică
3.1.  Joc de rol: Orchestra veselă; reviste, ziare, imagini,
3.2. transformarea obiectelor școla- Cd-player
4.1. rului în instrumente muzicale Resurse procedurale: Temă în
MEM  Dialog despre visuri împlinite conversația, demons- clasă
1.1. și dorințe exprimate trația, explicația, jocul
1.2.  Copiere, transcriere, pentru didactic, exercițiul
1.6. exersarea legăturii dintre litere, Forme de organizare
MM a spațiului dintre cuvinte și a a colectivului:
3.2. folosirii alineatului Activitate frontală,
 Dictare: litere, cuvinte, individuală, pe grupe,
propoziții în perechi
 Ordonarea cuvintelor după
criterii date
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
I 1.1. literele v, v  Formulare de întrebări și Manual p. 56, caietul
E 1.2. Text- răspunsuri manualului p. 44, caiet
R 1.3. suport:  Copiere, transcriere, pentru tip I, instrumente de
C 2.1. Ce vei exersarea legăturii dintre litere, scris şi colorat,
U 2.2. deveni? a spațiului dintre cuvinte și a obiectele din sala de Observare
R 2.3. folosirii alineatului clasă, alfabetar, cărți, sistematică
I 3.1.  Dictare: litere, cuvinte, reviste, ziare, imagini,
3.2. propoziții Resurse procedurale:
20 I 4.1.  Ordonarea cuvintelor după conversația, demons- Temă în
MEM criterii date trația, explicația, jocul clasă
1.1.  Audiție: Valurile Dunării didactic, exercițiul
1.2. Forme de organizare
1.6. a colectivului:
MM Activitate frontală,
3.2. individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea textului: Resurse materiale:
1.1. literele V, V loc, timp, personaje, formulare Manual p. 57, caietul
1.2. Text- de întrebări și răspunsuri manualului p. 45, caiet
1.3. suport:  Dialog despre lumea muzicii, tip I, instrumente de
2.1. Visul lui instrumente muzicale, stil scris şi colorat, Autoevaluare
2.2. Octav muzical preferat alfabetar, cărți, reviste,
2.4.  Audiție: Valurile Dunării ziare, imagini,
3.2.  Dialog despre visuri împlinite beţişoare, plastilină, Evaluare
3.3. și dorințe exprimate Cd-player reciprocă
MEM  Copiere, transcriere, dictare: Resurse procedurale:
1.1. litere, cuvinte, propoziții conversația, demons-
1.2. trația,explicația, jocul
1.6. didactic, exercițiul
MM Forme de organizare
3.2. a colectivului:
Activitate frontală, pe
grupe
MEM Forme de  Efectuarea de adunări şi Resurse materiale: Observare
3.2. energie. scăderi în concentrul 0-31 manualul (pag. 56), sistematică
4.1. Lumină.  Evidenţierea formelor de caietul manualului
4.2. Căldură. energie prin experimente (pag. 40), riglete,
CLR Electricitate simple beţişoare, creioane,
1.1.  Evidenţierea forţei vântului şi imagini
2.1. Adunarea şi a apei, prin utilizarea unor Resurse procedurale: Evaluare
scăderea modele (ex.: morişcă, roată conversaţia, demons- orală
numerelor pusă în mişcare de o apă traţia, explicaţia, jocul
naturale curgătoare/apa de la robinet) didactic, exerciţiul
până la 31,  Formularea de întrebări şi Forme de organizare Temă în
fără trecere răspunsuri pornind de la a colectivului: clasă
peste ordin experimente realizate sau Activitate frontală,
prezentate individuală, pe grupe,
 Exprimarea unor opinii în perechi
referitoare la fenomenele
observate, la posibile
consecinţe ale unor acţiuni
realizate în cadrul unui
experiment
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MM Surse de  Efectuarea de adunări îşi Resurse materiale:
O 2.1. energie. scăderi n concentrul 0-31 manualul (pag. 57),
I 2.2. Soarele.  Realizarea de asociaţii între caietul manualului
MEM Apa. fenomene şi cauze posibile (pag. 39), creioane,
21 I 3.2. Vântul  Recunoaşterea rolului Soarelui imagini
4.1. ca sursă de lumină şi căldură şi Resurse procedurale: Observare
4.2. Adunarea şi importanţa acestuia în conversaţia, demons- sistematică
DP scăderea menţinerea vieţii traţia, explicaţia, jocul
3.1. numerelor  Evidenţierea forţei vântului şi didactic, exerciţiul
3.2. naturale până a apei, ca surse de energie Forme de organizare
CLR la 31, fără  Identificarea surselor a colectivului:
1.1. trecere peste convenţionale de energie şi a Activitate frontală,
2.1. ordin unor surse alternative de individuală, pe grupe,
MM energie în perechi Autoevalua-
2.1.  Identificarea unui şir de efecte re
ale unei pene de curent şi
recunoaşterea nevoii de surse
alternative de energie
 Identificarea căilor de
economisire a energiei
electrice
 Identificarea importanţei
energiei în viaţa omului, a
modalităţilor de economisire a
energiei
 Cântec: ,, Morişca’’
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. literele V, V  Discuții pe marginea textului: Manual p. 57, caietul
1.2. Text- loc, timp, personaje, formulare manualului p. 45, caiet
1.3. suport: de întrebări și răspunsuri tip I, instrumente de
2.1. Visul lui  Dialog despre lumea muzicii, scris şi colorat, Autoevaluare
2.2. Octav instrumente muzicale, stil alfabetar, cărți, reviste,
2.4. muzical preferat ziare, imagini,
3.2.  Dialog despre visuri împlinite beţişoare, plastilină, Evaluare
3.3. și dorințe exprimate Cd-player reciprocă
MEM  Ordonarea cuvintelor după Resurse procedurale:
1.1. criterii date conversația, demons-
1.2.  Copiere, transcriere, dictare: trația,explicația, jocul
1.6. litere, cuvinte, propoziții didactic, exercițiul
MM  Audiție: Valurile Dunării Forme de organizare
3.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
AVAP Modelaj din  Exerciţii de identificare a Resurse materiale:
2.1. plastilină: proprietăţilor materialelor de plastilină, suport,
2.3. lucru planşetă, Probă
CLR ,,Săniuța’’  Descrierea tehnicii de lucru Resurse procedurale: practică
1.4.  Realizarea temei propuse conversaţia,observaţia,
2.3 .  Organizarea unei expoziţii cu demonstraţia,exerciţiul
2.4. lucrările elevilor munca independentă Observare
MM  Ghicitori Forme de organizare sistematică
2.1.  Interpretarea cântecului a colectivului :
2.2. ,,săniuţa fuge’’ activitate individuală
activitate în grup
MM Percuţia  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:
2.1. corporală corpului uman. Culegere de cântece,
2.2. (bătăi din  Jocuri ritmice ”Bate din palme CD cu cântece, Observarea
CLR palme, cu cum auzi!” creioane colorate, sistematică
2.4. degetul în  Audierea cântecului „Dirijorul Resurse procedurale:
MEM bancă, cu Do” de Ana Motora-Ionescu şi conversaţia, jocul
3.1. palmele pe învăţarea acestuia, după auz. didactic, exerciţiul, Evaluare
genunchi)  Joc-concurs „Mici interpreţi” explicaţia, jocul did. orală
,,Dirijorul Forme de organizarea
Do’’ de Ana colectivului:
Motora - activitate frontală,
Ionescu individuală
V CLR Lectură  Audierea poveştii Resurse materiale:
I 1.1. Albă ca  Discuții pe marginea poveştii Carte de poveşti, fişe
N 1.2. Zăpada, de ascultate: personaje, loc,etc. de lucru, Cd-player
E 1.3. Fraţii  Repovestirea pe bază de Resurse procedurale: Observare
R 3.1. Grimm întrebări conversația, demons- sistematică
I 3.2.  Citirea și transcrierea trația,explicația, exer-
3.3. cuvintelor de pe fişe cițiul
22 I 4.1. Formularea unor propoziții cu Forme de organizare
MM cuvinte date a colectivului:
2.1.  Formulare de întrebări şi Activitate frontală, pe Temă în
răspunsuri grupe, în perechi clasă
 Audiţie muzicală: ,, Albă ca
Zăpada’’
AVAP Hârtia -  Exerciţii-joc de alegere a Resurse materiale:
2.1. decupare, hârtiei dintr-un grup de planşe cu etapele de
2.3 lipire materiale date; lucru, foarfecă, lipici,
CLR  Demonstraţii privind hârtie glasată
1.4. ,,Rochiţa caracteristicile diferitelor Resurse procedurale: Observare
MM Albei ca sortimente de hârtie; conversaţia,observaţia sistematică
2.1. Zăpada’’  Exerciţii de rupere liberă a demonstraţia, exer-
hârtiei, mototolire şi lipire; ciţiul, munca inde-
 Confecţionare de obiecte din pendentă, turul gale- Probă
hârtie; riei practică
 Audiţie muzicală: ,, Albă ca Forme de organizare
a colectivului :
Zăpada’’
activitate în grup
MM Cântarea  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:
1.4. vocală în Albei ca Zăpada. CD cu cântece,
2.2. grup şi  Audierea cântecului „Albă ca creioane colorate, Observarea
3.1. individual Zăpada’’ şi învăţarea carioci, imagini Albă sistematică
CLR ,,Cântecul acestuia, după auz. ca Zăpada
2.4. Albei ca  Joc-concurs „Mici interpreţi” Resurse procedurale :
MEM Zăpada’’ conversaţia, exerciţiul, Evaluare
3.1. jocul didactic orală
Forme de organizarea
colectivului:
activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a III-a
L CLR Sunetul și  Discuții pe marginea Resurse materiale:
U 1.1. literele ș, ș ilustrației: personaje, loc, Manual p. 58, caietul
N 1.2. Text- obiecte manualului p. 46, caiet
I 1.3. suport:  Continuarea poveștilor tip I, instrumente de Observare
1.4. Povești sugerate scris şi colorat, sistematică
25 I 2.1. românești  Repovestirea unor povești obiectele din sala de
2.2. Repovestire cunoscute clasă, alfabetar, cărți,
2.3. Lectură cu  Citirea și transcrierea reviste, ziare, imagini,
2.4. predicție cuvintelor care denumesc beţişoare, plastilină,
3.1. anumite obiecte Cd-player
3.2.  Exerciții de separare a Resurse procedurale:
3.3. cuvintelor în propoziție; conversația, demons- Temă în
4.1. transcrierea acestora trația,explicația, jocul clasă
MEM  Formularea unor propoziții didactic, exercițiul
care să evidențieze înțelesurile Forme de organizare
diferite ale cuvântului șiret a colectivului:
Activitate frontală, pe
grupe, în perechi
MEM Adunarea  Efectuarea de adunări în Resurse materiale:
1.1. numerelor concentrul 0-31 manualul (pag. 58-
1.2. naturale  Efectuarea de adunări şi 59), caietul
1.3. până la 31, verificarea prin operaţia manualului (pag. 41-
1.4. cu trecere inversă 42), riglete, beţişoare,
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei creioane, imagini Observare
1.6. matematice Resurse procedurale: sistematică
3.1.  Evidenţierea proprietăţilor conversaţia, demons-
5.2. adunării (comutativitate), fără traţia, explicaţia, jocul
AVAP precizarea terminologiei didactic, exerciţiul Evaluare
2.2.  Aflarea sumei a două numere Forme de organizare scrisă
2.3.  Rezolvarea unor situaţii a colectivului:
practice de aflare a unei sume Activitate frontală,
de termeni egali individuală, pe grupe,
 Asocierea unei operaţii de în perechi
adunare cu rezultatul ei
 Rezolvarea unor probleme
 Colorarea surselor de energie
conform codului
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Oglinda  Citirea poveştii Resurse materiale:
2.1. emoţiilor  Discuţii despre starea Imagini, coli, creioane
2.2. sufletească transmisă de colorate, carioci, PC Observarea
CLR personajul din povestea Resurse procedurale : sistematică
1.1. ascultată conversaţia, jocul
4.3.  Intonarea unui cântec vesel didactic, exerciţiul,
AVAP  Joc: Oglinda explicaţia, jocul did.
2.2.  Desen: Emoţia care mă Forme de organizare:
MM reprezintă activitate frontală,
2.1. individuală
M MEM Adunarea  Efectuarea de adunări în Resurse materiale:
A 1.1. numerelor concentrul 0-31 manualul (pag. 58-
R 1.2. naturale  Efectuarea de adunări şi 59), caietul
Ţ 1.3. până la 31, verificarea prin operaţia manualului (pag. 41-
I 1.4. cu trecere inversă 42), riglete, beţişoare,
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei creioane, imagini Observare
26 I 1.6. matematice Resurse procedurale: sistematică
3.1.  Evidenţierea proprietăţilor conversaţia, demons-
5.2. adunării (comutativitate), fără traţia, explicaţia, jocul
AVAP precizarea terminologiei didactic, exerciţiul Evaluare
2.2.  Aflarea sumei a două numere Forme de organizare scrisă
2.3.  Rezolvarea unor situaţii a colectivului:
practice de aflare a unei sume Activitate frontală,
de termeni egali individuală, pe grupe,
 Asocierea unei operaţii de în perechi
adunare cu rezultatul ei
 Rezolvarea unor probleme
 Colorarea surselor de energie
conform codului
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea Resurse materiale:
1.1. literele ș, ș ilustrației: personaje, loc, Manual p. 58, caietul
1.2. Text- obiecte manualului p. 46, caiet
1.3. suport:  Continuarea poveștilor tip I, instrumente de Observare
1.4. Povești sugerate scris şi colorat, sistematică
2.1. românești  Repovestirea unor povești obiectele din sala de
2.2. Repovestire cunoscute clasă, alfabetar, cărți,
2.3. Lectură cu  Citirea și transcrierea reviste, ziare, imagini,
2.4. predicție cuvintelor care denumesc beţişoare, plastilină,
3.1. anumite obiecte Cd-player
3.2.  Exerciții de separare a Resurse procedurale:
3.3. cuvintelor în propoziție; conversația, demons- Temă în
4.1. transcrierea acestora trația,explicația, jocul clasă
MEM  Formularea unor propoziții didactic, exercițiul
care să evidențieze înțelesurile Forme de organizare
diferite ale cuvântului șiret a colectivului:
Activitate frontală, pe
grupe, în perechi
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea textului Resurse materiale: Observare
1.1. literele Ș, Ș și a ilustrației: personaje, loc, Manual p. 59, caietul sistematică
1.2. Text- obiecte manualului p. 47, caiet
1.3. suport:  Joc de rol: Imaginarea unui tip I, instrumente de
1.4. Șapca lui dialog între personajele scris şi colorat,
2.1. Șandru ilustrate obiectele din sala de
2.2. Ce părere  Transcrierea unui dialog clasă, alfabetar, cărți,
2.3. ai? format din două propoziții reviste, ziare, imagini,
2.4.  Exersarea modului de formare beţişoare, plastilină, Temă în
3.1. a pluralului unor substantive Cd-player clasă
3.2.  Discuții despre Resurse procedurale:
3.3. comportamentul lui Șandru și conversația, demons-
4.1. al colegilor lui trația,explicația, jocul
MEM  Joc de rol: continuarea didactic, exercițiul
1.1. dialogului dintre mama și Forme de organizare
1.2. Șandru a colectivului:
1.6.  Exprimarea punctelor de Activitate frontală,
vedere cu privire la individuală, pe grupe,
comportamentul nepotrivit al în perechi
școlarilor
 Completarea și scrierea unor
propoziții date
 Dictare: litere, cuvinte,
propoziții
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Discuții pe marginea textului Resurse materiale: Observare
I 1.1. literele Ș, Ș și a ilustrației: personaje, loc, Manual p. 59, caietul sistematică
E 1.2. Text- obiecte manualului p. 47, caiet
R 1.3. suport:  Joc de rol: Imaginarea unui tip I, instrumente de
C 1.4. Șapca lui dialog între personajele scris şi colorat,
U 2.1. Șandru ilustrate obiectele din sala de
R 2.2. Ce părere  Transcrierea unui dialog clasă, alfabetar, cărți,
I 2.3. ai? format din două propoziții reviste, ziare, imagini,
2.4.  Exersarea modului de formare beţişoare, plastilină, Temă în
27 I 3.1. a pluralului unor substantive Cd-player clasă
3.2.  Discuții despre Resurse procedurale:
3.3. comportamentul lui Șandru și conversația, demons-
4.1. al colegilor lui trația,explicația, jocul
MEM  Joc de rol: continuarea didactic, exercițiul
1.1. dialogului dintre mama și Forme de organizare
1.2. Șandru a colectivului:
1.6.  Exprimarea punctelor de Activitate frontală,
vedere cu privire la individuală, pe grupe,
comportamentul nepotrivit al în perechi
școlarilor
 Completarea și scrierea unor
propoziții date
 Dictare: litere, cuvinte,
propoziții
CLR Recapitulare  Citirea unor cuvinte și Resurse materiale: Observare
1.1. Literele de asocierea cu imaginea Manual p. 60, caietul sistematică
1.2. tipar și de corespunzătoare manualului p. 48, caiet
1.3. mână r, R, c,  Despărțirea cuvintelor în tip I, instrumente de
1.4. C, l, L, p, P, silabe scris şi colorat,
2.1. t, T, s, S,  Ordonarea silabelor pentru a obiectele din sala de
2.2. Grupurile de obține cuvinte clasă, alfabetar, cărți,
2.3. litere ce,  Ordonarea cuvintelor pentru a reviste, ziare, imagini,
2.4. Ce, ci, Ci obține propoziții Resurse procedurale: Temă în
 Formulare de propoziții conversația, demons- clasă
folosind cuvinte date trația,explicația, jocul
 Asocierea unor cuvinte și didactic, exercițiul
enunțuri cu imagini Forme de organizare
corespunzătoare a colectivului:
 Utilizarea semnelor de Activitate frontală,
punctuație în scrierea individuală, pe grupe,
propozițiilor în perechi
 Scrierea cuvintelor cu sens
opus
 Scrierea răspunsurilor pentru
întrebări date
MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale:
1.1. numerelor concentrul 0-31 manualul (pag. 58-
1.2. naturale  Efectuarea de scăderi şi 59), caietul
1.3. până la 31, verificarea prin operaţia manualului (pag. 41-
1.4. cu trecere inversă 42), creioane
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei Resurse procedurale: Observare
1.6.  Aflarea diferenţei a două conversaţia, demons- sistematică
3.1. numere traţia, explicaţia, jocul
5.2.  Rezolvarea unor situaţii didactic, exerciţiul
AVAP practice de scădere repetată a Forme de organizare Evaluare
2.2. unui termen a colectivului: scrisă
2.3.  Crearea şi rezolvarea unor Activitate frontală,
probleme individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Scăderea  Efectuarea de scăderi în Resurse materiale:
O 1.1. numerelor concentrul 0-31 manualul (pag. 58-
I 1.2. naturale  Efectuarea de scăderi şi 59), caietul
1.3. până la 31, verificarea prin operaţia manualului (pag. 41-
28 I 1.4. cu trecere inversă 42), creioane
1.5. peste ordin  Evidenţierea terminologiei Resurse procedurale: Observare
1.6.  Aflarea diferenţei a două conversaţia, demons- sistematică
3.1. numere traţia, explicaţia, jocul
5.2.  Rezolvarea unor situaţii didactic, exerciţiul
AVAP practice de scădere repetată a Forme de organizare Evaluare
2.2. unui termen a colectivului: scrisă
2.3.  Crearea şi rezolvarea unor Activitate frontală,
probleme individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Recapitulare  Citirea unor cuvinte și Resurse materiale: Observare
1.1. Literele de asocierea cu imaginea Manual p. 60, caietul sistematică
1.2. tipar și de corespunzătoare manualului p. 48, caiet
1.3. mână r, R, c,  Despărțirea cuvintelor în tip I, instrumente de
1.4. C, l, L, p, P, silabe scris şi colorat,
2.1. t, T, s, S,  Ordonarea silabelor pentru a obiectele din sala de
2.2. Grupurile de obține cuvinte clasă, alfabetar, cărți,
2.3. litere ce,  Ordonarea cuvintelor pentru a reviste, ziare, imagini,
2.4. Ce, ci, Ci obține propoziții Resurse procedurale: Temă în
 Formulare de propoziții conversația, demons- clasă
folosind cuvinte date trația,explicația, jocul
 Asocierea unor cuvinte și didactic, exercițiul
enunțuri cu imagini Forme de organizare
corespunzătoare a colectivului:
 Utilizarea semnelor de Activitate frontală,
punctuație în scrierea individuală, pe grupe,
propozițiilor în perechi
 Scrierea cuvintelor cu sens
opus
 Scrierea răspunsurilor pentru
întrebări date
AVAB Pictură  Discuţii despre transformările Resurse materiale Observare
2.1. apei acuarele, pensule, sistematică
2.3. ,,Ninsoare’’  Culori reci folosite pentru pahare, caiet de desen,
MM realizarea lucrării CD-player
3.2.  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale: Autoevaluar
CLR Selectarea lucrării preferate şi observaţia dirijată, e
1.1. motivarea alegerii realizate explicaţia, demons-
 Audiţie muzicală: cântecele de traţia, exerciţiul
iarnă Forme de organizare
a colectivului :
act. frontală, pe grupe
MM Jucării  Confecţionarea de jucării Resurse materiale:
1.4. muzicale din muzicale din materiale şi Culegere de cântece,
2.2. materiale şi obiecte refolosibile. CD cu cântece, Observarea
3.3. obiecte  Audierea cântecului „Dacă Resurse procedurale: sistematică
CLR refolosibile vesel se trăieşte” şi învăţarea conversaţia, jocul
2.3. acestuia, după auz. didactic, exerciţiul, Probă orală
,,Dacă vesel  Intonarea cântecului explicaţia, jocul
se trăieşte’’ acompaniat de jucăriile didactic
muzicale confecţionate. Forme de organizare
 Discuţii despre necesitatea de a colectivului:
a avea o inimă veselă şi activitate frontală,
binevoitoare. individuală
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Povestea  Participarea la dialog ilustraţii, creioane sistematică
N 1.2. gâştelor, de  discuţii despre păsări colorate, fişe
E 2.1. George  Exerciţii de memorare şi Resurse procedurale:
R 2.2. Coşbuc recitare conversaţia, explica- Temă de
I 2.4.  Cântec: ,,Vulpea şi gâsca’’ ţia, exerciţiul, obser- lucru în
MEM varea dirijată, jocul clasă
29 I 2.2. didactic, problemati-
3.2. zarea
MM Forme de organizare
2.1 Activitate frontală, pe
2.2. grupe, individuală
AVAB  Exerciţii de recunoaştere, pe
Dactilopictu Resurse materiale Observare
1.1. rã – cercul cromatic, reproduceri de acuarele, pensule, sistematică
1.3. artă şi lucrări şcolare, a pahare
2.1. ,,Fulgi de grupelor de culori caiet de desen, CD-
2.3. zãpadã’’  Exerciţii de obţinere a player, şerveţele Autoevaluar
MEM culorilor binare prin amestecul Resurse procedurale: e
1.1. celor primare două câte două; observaţia dirijată,
1.2.  Realizarea de compoziţii cu explicaţia,
1.4. elemente figurative şi demonstraţia,
MM nonfigurative în care să exerciţiul Evaluare
3.2. folosească culorile primare şi Forme de organizare reciprocă
binare. a colectivului :
 Explorarea mediului cultural- act. frontală, pe grupe
artistic pentru a identifica
forme, culori, materiale,
tehnici, obiecte artistice;
discutarea mesajului şi a
impresiilor
 Realizarea lucrărilor
MM Jucării  Confecţionarea de jucării Resurse materiale:
1.4. muzicale din muzicale din materiale şi Culegere de cântece,
2.2. materiale şi obiecte refolosibile. CD cu cântece, Observarea
3.3. obiecte  Audierea cântecului „Dacă Resurse procedurale: sistematică
CLR refolosibile vesel se trăieşte” şi învăţarea conversaţia, jocul
2.3. acestuia, după auz. didactic, exerciţiul, Probă orală
,,Dacă vesel  Intonarea cântecului explicaţia, jocul
se trăieşte’’ acompaniat de jucăriile didactic
muzicale confecţionate. Forme de organizare
 Discuţii despre necesitatea de a colectivului:
a avea o inimă veselă şi activitate frontală,
binevoitoare. individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a IV-a
L CLR Recapitulare  Citirea unor cuvinte și Resurse materiale: Observare
U 1.1. Literele de asocierea cu imaginea Manual p. 60, caietul sistematică
N 1.2. tipar și de corespunzătoare manualului p. 48, caiet
I 1.3. mână r, R, c,  Despărțirea cuvintelor în tip I, instrumente de
1.4. C, l, L, p, P, silabe scris şi colorat,
1 II 2.1. t, T, s, S,  Ordonarea silabelor pentru a obiectele din sala de
2.2. Grupurile de obține cuvinte clasă, alfabetar, cărți,
2.3. litere ce,  Ordonarea cuvintelor pentru a reviste, ziare, imagini,
2.4. Ce, ci, Ci obține propoziții Resurse procedurale: Temă în
 Formulare de propoziții conversația, demons- clasă
folosind cuvinte date trația,explicația, jocul
 Asocierea unor cuvinte și didactic, exercițiul
enunțuri cu imagini Forme de organizare
corespunzătoare a colectivului:
 Utilizarea semnelor de Activitate frontală,
punctuație în scrierea individuală, pe grupe,
propozițiilor în perechi
 Scrierea cuvintelor cu sens
opus
 Scrierea răspunsurilor pentru
întrebări date
CLR Corpul  Realizarea unor colaje/desene Resurse materiale: Observare
1.1. omenesc care reprezintă scheletul unui manualul (pag. 60- sistematică
2.1. • Scheletul om sau corpul omenesc cu 61), caietul
MEM • Organe principalele organe manualului
1.1. majore  Identificarea unor modalităţi (pag. 43-44), Fişă de
3.2. Adunarea şi de a ne proteja oasele lucru:
4.1. 4.2. scăderea  Identificarea tipurilor de Sistemul osos, imagini Evaluare
AVAP numerelor alimente care ajută la creşterea Resurse procedurale: orală
2.2. naturale sănătoasă a oaselor unui om conversaţia, demons-
2.3. până la 31,  Evidenţierea faptului că un os traţia, explicaţia, jocul
cu trecere fracturat se poate reface didactic, exerciţiul Temă în
peste ordin  Recunoaşterea organelor şi Forme de organizare clasă
localizarea acestora folosind a colectivului:
imagini din atlase sau mulaje Activitate frontală,
 Identificarea pe propriul corp a individuală, pe grupe,
zonelor unde sunt amplasate în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Recapitula-  Discuţii despre necesitatea Resurse materiale:
2.1. re exprimării emoţiilor la şcoală Imagini, coli, creioane Observarea
2.2. Evaluare şi acasă. colorate, carioci, PC, sistematică
AVAP  Joc : „Mimează ce scrie pe jucării din sala de
2.2. bileţelul extras!” clasă Probă orală
 Desen: Astăzi sunt .... Resurse procedurale :
deoarece.... conversaţia, jocul Probă
didactic, exerciţiul, practică
explicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
M MEM Recapitula-  Identificarea „vecinilor” unui Resurse materiale: Observare
A 1.1. re număr manualul (pag62), sistematică
R 1.2. Numerele  Compunerea şi caietul manualului
Ţ 1.3. 0-31 descompunerea numerelor în (pag. 45), riglete,
I 1.4. concentrul 0-31, folosind beţişoare, creioane,
1.5. obiecte, desene şi numere ima-gini
2 II 1.6.  Evidenţierea cifrei unităţilor şi Resurse procedurale:
3.1. a cifrei zecilor conversaţia, demons-
3.2.  Numărare din 2 în 2, de la traţia, explicaţia, jocul Autoevaluar
4.1. numărul _ până la numărul _ didactic, exerciţiul e
4.2. sau din 3 în 3 de la numărul - Forme de organizare
5.2. până la numărul - (crescător şi a colectivului:
descrescător) Activitate frontală,
 Recunoaşterea numerelor pare individuală, pe grupe,
şi a celor impare în perechi
 Scrierea unor numere care
îndeplinesc condiţii date
 Formularea de întrebări,
răspunsuri, păreri despre
fenomene ilustrate şi/sau
cunoscute
CLR Recapitulare  Citirea unor texte Resurse materiale: Observare
1.1. Literele de  Formulare de întrebări şi Manual p. 60, caietul sistematică
1.2. tipar și de răspunsuri manualului p. 48, caiet
1.3. mână  Ordonarea silabelor pentru a tip I, instrumente de
1.4. obține cuvinte scris şi colorat,
2.1.  Ordonarea cuvintelor pentru a obiectele din sala de
2.2. obține propoziții clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Formulare de propoziții reviste, ziare, imagini,
2.4. folosind cuvinte date Resurse procedurale: Temă în
MM  Asocierea unor cuvinte și conversația, demons- clasă
2.1. enunțuri cu imagini trația,explicația, jocul
2.2. corespunzătoare didactic, exercițiul
 Utilizarea semnelor de Forme de organizare
punctuație în scrierea a colectivului:
propozițiilor Activitate frontală,
 Dictare individuală, pe grupe,
CLR Recapitulare  Despărțirea cuvintelor în Resurse materiale: Observare
1.1. Literele de silabe Manual p. 60, caietul sistematică
1.2. tipar și de  Ordonarea silabelor pentru a manualului p. 48, caiet
1.3. mână obține cuvinte tip I, instrumente de
1.4.  Ordonarea cuvintelor pentru a scris şi colorat,
2.1. obține propoziții obiectele din sala de
2.2.  Formulare de propoziții clasă, alfabetar, cărți,
2.3. folosind cuvinte date reviste, ziare, imagini,
2.4.  Asocierea unor cuvinte și Resurse procedurale: Temă în
MM enunțuri cu imagini conversația, demons- clasă
2.1. corespunzătoare trația,explicația, jocul
2.2.  Utilizarea semnelor de didactic, exercițiul
punctuație în scrierea Forme de organizare
propozițiilor a colectivului:
 Copiere, transcriere Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
RELIGIE
M CLR Recapitulare  Citirea unor cuvinte și Resurse materiale: Observare
I 1.1. Literele de asocierea cu imaginea
Manual p. 60, caietul sistematică
E 1.2. tipar și de corespunzătoare manualului p. 48, caiet
R 1.3. mână  Despărțirea cuvintelor în
tip I, instrumente de
C 1.4. silabe scris şi colorat,
U 2.1.  Ordonarea silabelor pentru a
obiectele din sala de
R 2.2. obține cuvinte clasă, alfabetar, cărți,
I 2.3.  Ordonarea cuvintelor pentru a
reviste, ziare, imagini,
2.4. obține propoziții Resurse procedurale: Temă în
3 II MM  Formulare de propoziții
conversația, demons- clasă
2.1. folosind cuvinte date trația,explicația, jocul
2.2.  Asocierea unor cuvinte și didactic, exercițiul
enunțuri cu imagini
Forme de organizare
corespunzătoare a colectivului:
 Transcriere, copiere, dictare
Activitate frontală,
individuală
CLR Recapitulare  Despărțirea cuvintelor în Resurse materiale: Observare
1.1. Literele de silabe Manual p. 60, caietul sistematică
1.2. tipar și de  Ordonarea silabelor pentru a manualului p. 48, caiet
1.3. mână obține cuvinte tip I, instrumente de
1.4.  Ordonarea cuvintelor pentru a scris şi colorat,
2.1. obține propoziții obiectele din sala de
2.2.  Formulare de propoziții clasă, alfabetar, cărți,
2.3. folosind cuvinte date reviste, ziare, imagini,
2.4.  Asocierea unor cuvinte și Resurse procedurale: Autoevalua-
MM enunțuri cu imagini conversația, demons- re
2.1. corespunzătoare trația,explicația, jocul
2.2.  Utilizarea semnelor de didactic, exercițiul
punctuație în scrierea Forme de organizare
propozițiilor a colectivului:
 Scrierea cuvintelor cu sens Activitate frontală,
opus individuală, pe grupe,
 Scrierea răspunsurilor pentru
întrebări date
MEM Recapitula-  Calcularea unor sume şi a unor Resurse materiale: Observare
1.1. re diferenţe manualul (pag62), sistematică
1.2. Numerele  Jocuri didactice de efectuare a caietul manualului
1.3. 0-31 unor adunări sau scăderi şi (pag. 45), riglete,
1.4. Adunarea şi descoperirea unui cuvânt beţişoare, creioane,
1.5. scăderea conform unui cod dat imagini
1.6.  Compararea şi ordonarea unor Resurse procedurale:
3.1. numere date conversaţia, demons-
3.2.  Crearea de probleme pornind traţia, explicaţia, jocul Autoevaluar
4.1. de la imagini şi scheme date didactic, exerciţiul e
4.2. Forme de organizare
5.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Evaluare  Calcularea unor sume şi a unor Resurse materiale:
O 1.1. Numerele diferenţe Fişe, instrumente de
I 1.2. 0-31  Compararea şi ordonarea unor scris
1.3. Adunarea şi numere date Resurse procedurale: Evaluare
4 II 1.4. scăderea  Rezolvarea de probleme explicaţia, munca sumativă
1.5.  Recunoaşterea organelor şi independentă
1.6. localizarea acestora folosind Forme de organizare
3.1. imagini a colectivului:
3.2.  Recunoaşterea părţilor Activitate
4.1. componente ale unei plante şi independentă
4.2. a rolului pe care acestea le
5.2. îndeplinesc
CLR Recapitulare  Despărțirea cuvintelor în Resurse materiale: Evaluare
1.1. Literele de silabe Manual p. 60, caietul reciprocă
1.2. tipar și de  Ordonarea silabelor pentru a manualului p. 48, caiet
1.3. mână obține cuvinte tip I, instrumente de
1.4.  Ordonarea cuvintelor pentru a scris şi colorat,
2.1. obține propoziții obiectele din sala de
2.2.  Formulare de propoziții clasă, alfabetar, cărți,
2.3. folosind cuvinte date reviste, ziare, imagini,
2.4.  Asocierea unor cuvinte și Resurse procedurale: Temă în
MM enunțuri cu imagini conversația, demons- clasă
2.1. corespunzătoare trația,explicația, jocul
2.2.  Utilizarea semnelor de didactic, exercițiul
punctuație în scrierea Forme de organizare
propozițiilor a colectivului:
 Scrierea cuvintelor cu sens Activitate frontală,
opus individuală, pe grupe,
 Scrierea răspunsurilor pentru
întrebări date
AVAB Recapitula-  Discuţii despre transformările Resurse materiale Observare
2.1. re apei acuarele, pensule, sistematică
2.3. Pictură  Culori reci folosite pentru pahare
MM realizarea lucrării caiet de desen, CD-
3.2. ,,La  Expunerea lucrărilor realizate. player Autoevaluar
CLR săniuş’’ Selectarea lucrării preferate şi Resurse procedurale: e
1.1. motivarea alegerii realizate observaţia dirijată,
 Audiţie muzicală: cântecele de explicaţia,
iarnă demonstraţia,
exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului :
act. frontală, pe grupe
MM Recapitula-  Ghicitori despre părţi Resurse materiale:
1.4. re componente şi organe interne Culegere de cântece, Observarea
2.2. ale corpului uman. CD cu cântece, sistematică
3.1.  Reproducerea în grup şi creioane, colorate
CLR individual a cântecelor Resurse procedurale: Probă orală
2.3. învăţate respectând conversaţia, jocul
2.4. sincronizarea. didactic, exerciţiul,
MEM  Intonarea cântecelor învăţate explicaţia, jocul
3.1. prin percuţie corporală sau didactic
jucării muzicale Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală,
individuală
V CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții Resurse materiale:
I 1.1. variate, cuprinse în fișa de Fişe, instrumente de Evaluare
N 1.2. evaluare (identificarea scris sumativă
E 1.3. numărului de silabe, Resurse procedurale:
R 1.4. completarea unui text explicația
I 2.1. folosind cuvintele date, Forme de organizare
2.2. ordonarea cuvintelor și a colectivului:
5 II 2.3. scrierea unor propoziții) Activitate individuală
2.4.  Formularea orală de întrebări
3.1. și răspunsuri după cerințe
3.2. date din lecturile studiate
3.3.  Recunoaşterea unor personaje
4.1. din lecturile studiate
AVAB Expoziţie cu  Discuţii despre iarnă, Resurse materiale
2.1. lucrările vieţuitoare în timpul iernii acuarele, pensule,
2.3. elevilor  Expunerea lucrărilor realizate. pahare Analiză şi
MM Selectarea lucrării preferate şi caiet de desen, CD- apreciere
3.2. ,,Iarna pe motivarea alegerii realizate player, Cd cu colinde
CLR uliţă’’  Audiţie muzicală: cântecele de Resurse procedurale:
1.1. iarnă observaţia dirijată,
 Realizarea unei expoziţii cu explicaţia, demons-
lucrările elevilor traţia, exerciţiul
 Interpretarea unor cântecele de Forme de organizare
iarnă a colectivului :
 Prezentarea regulamentului de act. frontală, pe grupe
lucru
 Alegerea lucrărilor reuşite şi
expunerea pe panouri
MM Evaluare  Reproducerea în grup şi Resurse materiale:
1.4. individual a cântecelor Culegere de cântece, Observarea
2.2. învăţate respectând CD cu cântece, sistematică
3.1. sincronizarea. creioane, colorate
CLR  Intonarea cântecelor învăţate Resurse procedurale: Probă orală
2.3. prin percuţie corporală sau conversaţia, jocul
2.4. jucării muzicale didactic, exerciţiul,
MEM explicaţia, jocul
3.1. didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
PROIECTAREA UNITĂŢILOR TEMATICE
SEMESTRUL al II-lea
Comp. Conţinuturi Activităţi integrate /pe
Ziua specifice (detalieri) discipline Resurse Evaluare
Unitatea de învăţare 1 - Suntem mai buni – 4 săptămâni
Săptămâna I
L CLR Sunetul și  Inițierea unui dialog despre Resurse materiale:
U 1.1. literele b, b hrană sănătoasă, mâncare Manual p. 6, caietul
N 1.3. Reguli de preferată, reguli de igienă la manualului p. 4, caiet
I 1.4. igienă în masă tip I, instrumente de Observarea
2.2. bucătărie  Discuții despre etapele scris şi colorat, sistematică
2.3. Cuvinte cu realizării unei rețete preferate obiectele din sala de
15 II 2.4. sens  Familiarizarea cu litera nouă clasă, alfabetar, cărți,
3.2. asemănător  Ex. de identificare a literei noi reviste, ziare, imagini,
3.3. Text-suport: pe suporturi diferite beţişoare, plastilină, Temă în
MEM În bucătărie  Realizarea corespondenței Cd-player clasă
1.1. între cuvinte și imaginile Resurse procedurale:
1.2. corespunzătoare conversația, demons-
1.6.  Ex. de citire a cuvintelor/ trația, explicația, jocul
textului didactic, exercițiul
 Ex. de scriere a literei noi, a Forme de organizare Evaluare
cuvintelor ce conţin litera a colectivului: reciprocă
nouă Activitate frontală,
 Ex-joc de modelare a literei; individuală, pe grupe,
de comparare a literei cu în perechi
altele
MEM Numerele  Evidenţierea obţinerii Resurse materiale: Observare
1.1. naturale de numerelor din zeci şi unităţi, manualul (pag. 4-5), sistematică
AVAP la folosind suport ilustrativ sau caietul manualului
2.4. 0 la 100: real (pag. 3-4), riglete,
2.6. formare,  Obţinerea numerelor de la 0 beţişoare, creioane,
scriere, citire la 100 cu ajutorul rigletelor imagini, numărătoare,
sau al altor obiecte de acelaşi PC, videoproiector Evaluare
fel, grupate în zeci şi unităţi Resurse procedurale: orală
 Asocierea numărului obţinut conversaţia, demons-
prin numărare, cu forma traţia, explicaţia, jocul
scrisă a acestuia didactic, exerciţiul Evaluare
 Scrierea, pe liniatura caietului Forme de organizare scrisă
cu pătrăţele, a numerelor a colectivului:
obţinute prin numărare de Activitate frontală,
obiecte concrete sau individuală, pe grupe,
desenate/ilustrate în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Abilităţi de  Brainstorming comunicarea. Resurse materiale: Observarea
2.1. comunicare  Identificarea elementelor de Imagini, coli, creioane sistematică
2.2. bază ale comunicării. colorate, carioci
CLR Ascultăm,  Exerciţii de comunicare a unei Resurse procedurale :
2.1. vorbim, experienţe personale. Conversaţia, demons-
AVAP înţelegem  Realizarea unui desen care să traţia, exerciţiul
2.2. ilustreze experienţa Forme de organizare:
comunicată. activitate frontală,
 Crearea unei scurte povestiri activitate în perechi,
pe baza unei imagini date, activitate pe grupe
folosind cuvintele:
fericit/fericită, mândră, cred,
opinia
M MEM Numerele  Evidenţierea cifrei unităţilor Resurse materiale: Observare
A 1.1. naturale de şi a cifrei zecilor manualul (pag. 4-5), sistematică
R AVAP la  Formarea numerelor de la 0 la caietul manualului
Ţ 2.4. 0 la 100: 100 pe numărătoare (pag. 3-4), riglete,
I 2.6. formare,  Scrierea numerelor după beţişoare, creioane,
scriere, citire dictare imagini, numărătoare,
 Compunerea şi PC, videoproiector Evaluare
16 II descompunerea unui număr Resurse procedurale: orală
 Descompunerea lui 100 în conversaţia, demons-
sumă de zeci traţia, explicaţia, jocul
 Descompunerea valorii de didactic, exerciţiul Evaluare
100 de lei în sume obţinute cu Forme de organizare scrisă
ajutorul bancnotelor de 1 leu, a colectivului:
10 lei şi 5 lei Activitate frontală,
 Crearea de probleme folosind individuală, pe grupe,
schimburi echivalente valoric în perechi
 Colorarea etichetelor cu suma
cerută
CLR Sunetul și  Ex. de citire selectivă Resurse materiale:
1.1. literele b, b  Ex. de redare a conţinutului Manual p. 6, caietul
1.3. Reguli de textului prin redactarea manualului p. 4, caiet
1.4. igienă în răspunsurilor la întrebări tip I, instrumente de Observarea
2.2. bucătărie  Ex. de iniţiere a unor scris şi colorat, sistematică
2.3. Cuvinte cu dialoguri obiectele din sala de
2.4. sens  Scrierea cuvintelor clasă, alfabetar, cărți,
3.2. asemănător corespunzătoare ilustrațiilor reviste, ziare, imagini,
3.3. Text-suport:  Scrierea, transcrierea unor beţişoare, plastilină, Temă în
AVAP În bucătărie propoziții; respectarea Cd-player clasă
1.2. semnelor de punctuație Resurse procedurale:
2.6.  Identificarea și scrierea conversația, demons-
cuvintelor cu sens asemănător trația, explicația, jocul
 Scrierea răspunsului pentru didactic, exercițiul
întrebări date Forme de organizare Evaluare
 Ex. de transcriere a unui a colectivului: reciprocă
fragment din text cu Activitate frontală,
respectarea aşezării în pagină individuală, pe grupe,
 Ex. de scriere după dictare în perechi

CLR Sunetul și  Formularea de întrebări și Resurse materiale:


1.1. literele B, B răspunsuri pe marginea Manual p.7, caietul
1.2. Biletul textului manualului p.5, caiet
1.3.  Discuții despre natură, mediul tip I, instrumente de
1.4. înconjurător, mișcarea în aer scris şi colorat, Temă în
2.1. liber, ținută adecvată pe obiectele din sala de clasă
2.2. munte clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Promovarea frumuseților reviste, ziare, imagini,
2.4. naturale, munții Carpați, beţişoare, plastilină,
3.1. Cabana Babele Cd-player
3.2.  Scrierea cu inițială majusculă Resurse procedurale: Evaluare
3.3. a unor nume de persoane conversația, demons- reciprocă
4.1.  Transcrierea unor propoziții trația, explicația, jocul
MEM  Descrierea unor excursii și didactic, exercițiul
1.1. drumeții realizate de curând Forme de organizare
1.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Ex. de citire selectivă Resurse materiale:
I 1.1. literele B, B  Ex. de redare a conţinutului Manual p.7, caietul
E 1.2. Biletul textului prin redactarea manualului p.5, caiet
R 1.3. răspunsurilor la întrebări tip I, instrumente de
C 1.4.  Scrierea cu inițială majusculă scris şi colorat, Temă în
U 2.1. a unor nume de persoane obiectele din sala de clasă
R 2.2.  Transcrierea unor propoziții clasă, alfabetar, cărți,
I 2.3.  Descrierea unor excursii și reviste, ziare, imagini,
2.4. drumeții realizate de curând beţişoare, plastilină,
3.1.  Scrierea unui bilet Cd-player
17 II 3.2.  Completarea unor propoziții Resurse procedurale: Evaluare
3.3. lacunare cu ajutorul conversația, demons- reciprocă
4.1. cuvintelor date trația, explicația, jocul
MEM  Joc de rol: La munte didactic, exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.2. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetele și  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. literele b, B  Despărţirea cuvintelor în Manual, caietul
1.2. silabe manualului, caiet tip I,
1.3.  Formularea și scrierea unei instrumente de scris şi Observarea
1.4. scrisori către o persoană la colorat, obiectele din sistematică
2.1. alegere sala de clasă, alfabetar,
2.2.  Exerciţii de copiere, cărți, reviste, ziare,
2.3. transcriere imagini, beţişoare,
2.4.  Dictare: cuvinte, propoziții plastilină, Cd-player
3.1. Resurse procedurale:
3.2. conversația, demons-
3.3. trația, explicația, jocul
4.1. didactic, exercițiul Evaluare
MEM Forme de organizare reciprocă
1.1. a colectivului:
1.2. Activitate frontală,
1.6. individuală, pe grupe,
MEM Numerele  Evidenţierea cifrei unităţilor Resurse materiale: Observare
1.1. naturale de şi a cifrei zecilor manualul (pag. 4-5), sistematică
AVAP la  Formarea numerelor de la 0 la caietul manualului
2.4. 0 la 100: 100 pe numărătoare (pag. 3-4), riglete,
2.6. formare,  Scrierea numerelor după beţişoare, creioane,
scriere, citire dictare imagini, numărătoare,
 Compunerea şi PC, videoproiector Evaluare
descompunerea unui număr Resurse procedurale: orală
 Descompunerea lui 100 în conversaţia, demons-
sumă de zeci traţia, explicaţia, jocul
 Descompunerea valorii de didactic, exerciţiul Evaluare
100 de lei în sume obţinute cu Forme de organizare scrisă
ajutorul bancnotelor de 1 leu, a colectivului:
10 lei şi 5 lei Activitate frontală,
 Crearea de probleme folosind individuală, pe grupe,
schimburi echivalente valoric în perechi
 Colorarea etichetelor cu suma
cerută
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Compararea  Numărarea elementelor unei Resurse materiale: Observare
O 1.1. şi ordonarea mulţimi manualul (pag. 6- 7), sistematică
I 1.2. numerelor  Compararea a două numere caietul manualului
1.3. naturale de fără suport intuitiv, pe baza (pag. 5-6), riglete,
3.1. la 0 la 100 unui algoritm învăţat beţişoare, creioane,
18 II DP  Scrierea rezultatului imagini, numărătoare,
3.1. comparării cu ajutorul PC, videoproiector Evaluare
3.2. semnelor =, <, > Resurse procedurale: orală
 Ordonarea crescătoare/ des- conversaţia, demons-
crescătoare a unor numere traţia, explicaţia, jocul
 Formarea unor numere didactic, exerciţiul Evaluare
folosind cifre date şi Forme de organizare scrisă
ordonarea acestora, crescător a colectivului:
sau descrescător Activitate frontală,
 Identificarea numerelor pare individuală, pe grupe,
şi impare dintr-un şir dat în perechi
 Încercuirea cifrei zecilor
CLR Sunetul și  Discuții, întrebări și Resurse materiale:
1.1. literele g, g răspunsuri pe marginea Manual p. 8, caietul
1.2. Text-suport: textului manualului p. 6, caiet
1.3. Scrisoarea  Dialog despre comunicarea tip I, instrumente de Observarea
1.4. Povestirea între oameni și forme de scris şi colorat, sistematică
2.1. unor comunicare, obiectele din sala de
2.2. întâmplări  inclusiv prin intermediul clasă, alfabetar, cărți,
2.3. trăite scrisorilor reviste, ziare, imagini,
2.4.  Formularea și scrierea unei Resurse procedurale:
3.1. scrisori către o persoană la conversația, demons-
3.2. alegere trația, explicația, jocul
3.3.  Identificarea și scrierea didactic, exercițiul
4.1. cuvintelor corespunzătoare Forme de organizare Evaluare
MEM unor imagini a colectivului: reciprocă
1.1.  Identificarea și scrierea Activitate frontală,
1.2. propozițiilor corespunzătoare individuală, pe grupe,
1.6. ilustrațiilor
AVAP Plierea  Exerciţii de observare a Resurse materiale:
2.1. hârtiei caracteristicilor hârtiei planşe cu etapele de
2.3.  Explicarea şi demonstrarea lucru, foarfecă, lipici, Observare
MM tehnicii de îndoire, pliere a hârtie glasată sistematică
3.2. ,,Evantaiul’’ hârtiei Resurse procedurale:
CLR  Descrierea etapelor de lucru conversaţia,observaţia
1.1  Exprimarea orală a opiniilor , demonstraţia, exer-
privind modul de realizare a ciţiul, munca indepen- Evaluare
lucrărilor efectuate personal dentă reciprocă
sau de colegi Forme de organizare
 Exerciţii practice de aplicare a colectivului :
a tehnicilor de lucru învăţate activitate individuală
în realizarea unor compoziţii sau în grup
combinate: îndoire, pliere,
lipire
MM Cântarea  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale: Observarea
1.4. vocală în iarna. (activitate frontală) Cd-player, jucării sistematică
3.1. grup şi  Discuţii despre Soare - sursă muzicale, culegere de
CLR 2.4. individual de căldură şi lumină. cântece din folclorul
MEM  Audierea cântecului „Iarna” şi copiilor.
3.1. „Iarna” învăţarea acestuia, după auz. Resurse procedurale:
(activitate frontală, pe grupe, conversaţia, exerciţiul, Chestiona-
individuală) jocul didactic, demon- re orală
 Joc-concurs „Mici interpreţi” straţia.
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală, în
perechi, activitate
independentă
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Crăiasa  Participarea la dialog Fişe, creioane sistematică
N 1.2. Zăpezii, de  recunoașterea însușirilor colorate, PC
E 2.1. H.Ch. anotimpului de iarnă Resurse procedurale:
R 2.4. Andersen  recunoaşterea activităţilor conversaţia, explica- Temă de
I 3.1. desfăşurate de oameni în ţia, exerciţiul, obser- lucru în
MEM anotimpul de iarnă varea dirijată, jocul clasă
1.1.  Exerciţii de formulare de didactic, problemati-
19 II 1.2. întrebări şi răspunsuri zarea
MM  Cântec ,,Iarna’’ Forme de organizare
2.1. Activitate frontală, pe
2.2. grupe, individuală
AVAP Culori calde -  Exerciţii de recunoaştere a Resurse materiale
2.1. pictură culorilor calde acuarele, pensule,
2.3. ,,Scene din  Realizarea de compoziţii pahare, caiet de desen, Analiză şi
MM poveşti’’ utilizând tehnici diverse CD-player, planşe apreciere
3.2.  Dialog provocat de Resurse procedurale:
CLR cunoaştere a culorilor calde observaţia dirijată,
1.1. pe imagini şi planşe explicaţia, demons-
 Vizionarea unor fragmente traţia, exerciţiul
din poveşti cunoscute Forme de organizare
 Joc: ,,Recunoaşte personajul’’ a colectivului :
 Realizarea unei expoziţii cu act. frontală, pe grupe
lucrările elevilor
 Audiţie muzicală: „Albă
zăpadă”
MM Cântarea  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale:
1.4. vocală în iarna. Discuţii despre Soare - Cd-player, jucării
3.1. grup şi sursă de căldură şi lumină muzicale, culegere de Observarea
CLR individual  Audierea cântecului „Albă cântece din folclorul sistematică
2.4. „Albă zăpadă” şi învăţarea acestuia, copiilor.
MEM zăpadă” după auz. Resurse procedurale: Probă orală
3.1.  Joc-concurs „Mici interpreţi” conversaţia, exerciţiul,
jocul didactic, demon-
straţia.
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală, în
perechi, activitate
independentă
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
U 1.1. literele g, g  Discuții, întrebări și
Manual p. 8, caietul
N 1.2. Text-suport: răspunsuri pe marginea
manualului p. 6, caiet
I 1.3. Scrisoarea textului tip I, instrumente de Observarea
1.4. Povestirea  Formularea și scrierea unei
scris şi colorat, sistematică
2.1. unor scrisori către o persoană la
obiectele din sala de
22 II 2.2. întâmplări alegere clasă, alfabetar, cărți,
2.3. trăite  Identificarea și scrierea
reviste, ziare, imagini,
2.4. propozițiilor corespunzătoare
beţişoare, plastilină,
3.1. ilustrațiilor Cd-player
3.2.  Ordonarea cuvintelor în
Resurse procedurale:
3.3. propoziții și scrierea acestora
conversația, demons-
4.1.  Povestirea unor întâmplări
trația, explicația, jocul Evaluare
MEM trăite în tabără sau excursie
didactic, exercițiul reciprocă
1.1.  Dictare: cuvinte, propoziții
Forme de organizare
1.2. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
MEM Compararea  Numărarea elementelor unei Resurse materiale: Observare
1.1. şi ordonarea mulţimi manualul (pag. 6- 7), sistematică
1.2. numerelor  Compararea a două numere caietul manualului
1.3. naturale de fără suport intuitiv, pe baza (pag. 5-6), riglete,
3.1. la 0 la 100 unui algoritm învăţat beţişoare, creioane,
DP  Scrierea rezultatului imagini, numărătoare,
3.1. comparării cu ajutorul PC, videoproiector Evaluare
3.2. semnelor =, <, > Resurse procedurale: orală
 Ordonarea crescătoare/ des- conversaţia, demons-
crescătoare a unor numere traţia, explicaţia, jocul
 Formarea unor numere didactic, exerciţiul Evaluare
folosind cifre date şi Forme de organizare scrisă
ordonarea acestora, crescător a colectivului:
sau descrescător Activitate frontală,
 Identificarea numerelor pare individuală, pe grupe,
şi impare dintr-un şir dat în perechi
 Încercuirea cifrei zecilor
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Gâlceava  Citirea poveştii ,, Gâlceava Resurse materiale:
1.1. păsărilor din păsărilor di ogradă’’ Obiecte din sala de
2.1. ogradă  Recunoaşterea personajelor clasă, CD-player Evaluare
AVAP din poveste Resurse procedurale : reciprocă
2.2.  Identificarea cauzelor care au Conversaţia, demons-
CLR dus la cearta păsărilor traţia, exerciţiul
1.1.  Identificarea stării în care se Forme de organizare: Observare
1.2. aflau personajele în timp ce se activitate frontală, sistematică
certau activitate în perechi,
 Găsirea de soluţii care să ducă activitate pe grupe
la împăcarea păsărilor mari, individuală
 Joc: ,,Părerea mea este că…’’,
Eu cred că…’’
M MEM Compararea  Numărarea elementelor unei Resurse materiale: Observare
A 1.1. şi ordonarea mulţimi manualul (pag. 6- 7), sistematică
R 1.2. numerelor  Compararea a două numere caietul manualului
Ţ 1.3. naturale de fără suport intuitiv, pe baza (pag. 5-6), riglete,
I 3.1. la 0 la 100 unui algoritm învăţat beţişoare, creioane,
DP  Scrierea rezultatului imagini, numărătoare,
3.1. comparării cu ajutorul PC, videoproiector Evaluare
23 II 3.2. semnelor =, <, > Resurse procedurale: orală
 Ordonarea crescătoare/ des- conversaţia, demons-
crescătoare a unor numere traţia, explicaţia, jocul
 Formarea unor numere didactic, exerciţiul Evaluare
folosind cifre date şi Forme de organizare scrisă
ordonarea acestora, crescător a colectivului:
sau descrescător Activitate frontală,
 Identificarea numerelor pare individuală, pe grupe,
şi impare dintr-un şir dat în perechi
 Încercuirea cifrei zecilor
CLR Sunetul și  Discuții pe marginea Resurse materiale: Observarea
1.1. literele G, G proverbelor date Manual p. 9, caietul sistematică
1.2. Text-suport:  Realizarea corespondenței manualului p. 7, caiet
1.3. Proverbe dintre proverb și ilustrația tip II, instrumente Temă în
2.1. românești aferentă descris şi colorat, clasă
2.2.  Asocierea unor cuvinte pentru obiectele din sala de
2.3. a forma perechi de cuvinte cu clasă, alfabetar, cărți,
3.1. acelaşi sens reviste, ziare, imagini,
3.2.  Copiere, transcriere, pentru beţişoare, plastilină,
4.1. exersarea legăturii dintre Cd-player
MEM litere, a spațiului dintre Resurse procedurale:
1.1. cuvinte și a folosirii conversația, demons-
1.2. alineatului trația, explicația, jocul
1.6.  Ordonarea cuvintelor după didactic, exercițiul
criterii date Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. literele G, G  Formulare de întrebări şi Manual p. 9, caietul Observarea
1.2. Text-suport: răspunsuri manualului p. 7, caiet sistematică
1.3. Proverbe  Copiere, transcriere, pentru tip II, instrumente de
2.1. românești exersarea legăturii dintre scris şi colorat,
2.2. litere, a spațiului dintre obiectele din sala de
2.3. cuvinte și a folosirii clasă, alfabetar, cărți,
3.1. alineatului reviste, ziare, imagini,
3.2.  Dictare: litere, cuvinte, beţişoare, plastilină,
4.1. propoziții Cd-player Temă în
MEM  Ordonarea cuvintelor după Resurse procedurale: clasă
1.1. criterii date conversația, demons-
1.2. trația, explicația, jocul
1.6. didactic, exercițiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
RELIGIE
M CLR Sunetele şi  Variante de citire Resurse materiale:
I 1.1. literele g, G  Discuții, întrebări și Manual, caietul
E 1.2. răspunsuri pe marginea manualului, caiet tip I,
R 1.3. textului instrumente de scris şi Observarea
C 1.4.  Formularea și scrierea unei colorat, obiectele din sistematică
U 2.1. scrisori către o persoană la sala de clasă, alfabetar,
R 2.2. alegere cărți, reviste, ziare,
I 2.3.  Identificarea și scrierea imagini, beţişoare,
2.4. propozițiilor corespunzătoare plastilină, Cd-player
3.1. ilustrațiilor Resurse procedurale:
24 II 3.2.  Ordonarea cuvintelor în conversația, demons-
3.3. propoziții și scrierea acestora trația, explicația, jocul
4.1.  Povestirea unor întâmplări didactic, exercițiul Evaluare
MEM trăite în tabără sau excursie Forme de organizare reciprocă
1.1.  Dictare: cuvinte, propoziții a colectivului:
1.2. Activitate frontală,
1.6. individuală, pe grupe,
CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
1.1. litere litere ge într-o înșiruire de Manual p. 10, caietul
1.2. ge, ge litere și grupuri de litere manualului p. 8, caiet Observarea
1.3.  Exersarea comunicării orale tip II, instrumente de sistematică
1.4. pornind de la observarea scris şi colorat,
2.1. ilustrației din manual: obiectele din sala de
2.2. formulare de întrebări și clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. răspunsuri despre loc, reviste, ziare, imagini, clasă
2.4. personaje, obiecte beţişoare, plastilină,
3.1.  Recunoașterea grupului de Cd-player
3.2. litere ge în cuvinte scrise și Resurse procedurale: Evaluare
3.3. ilustrate, cu precizarea conversația, demons- reciprocă
4.1. poziției în cadrul cuvântului trația,explicația, jocul
MEM  Citirea unor cuvinte despărțite didactic, exercițiul
1.1. în silabe, care conțin grupul Forme de organizare
1.6. de litere ge a colectivului:
 Observarea scrierii grupului Activitate frontală,
de litere ge: litere individuală, pe grupe,
componente,
 Scrierea pe liniatura tip I:
grupul de litere ge, silabe,
cuvinte, propoziții
MEM Măsurarea  Observarea riglei şi citirea Resurse materiale: Observare
6.1. lungimii centimetrilor manualul (pag. 8-9), sistematică
6.4.  Efectuarea unor măsurători caietul manualului
AVAP simple, folosind obiecte din (pag. 7), riglete,
2.4. sala de clasă: caiet, carte, beţişoare, creioane,
2.6. stilou, bancă, gumă etc. imagini, numărătoare,
 Estimarea unor lungimi şi PC, videoproiector Evaluare
verificarea prin măsurare Resurse procedurale: orală
 Colorarea unor benzi pe conversaţia, demons-
liniatura caietului, estimarea traţia, explicaţia, jocul
lungimii şi verificarea prin didactic, exerciţiul Evaluare
măsurare Forme de organizare scrisă
 Măsurarea unor trasee (linii a colectivului:
frânte) marcate pe o foaie de Activitate frontală,
hârtie prin însumarea unor individuală, pe grupe,
măsurători parţiale în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Măsurarea  Observarea riglei şi citirea Resurse materiale: Observare
O 6.1. lungimii centimetrilor manualul (pag. 8-9), sistematică
I 6.4.  Efectuarea unor măsurători caietul manualului
25 II AVAP simple, folosind obiecte din (pag. 7), riglete,
2.4. sala de clasă: caiet, carte, beţişoare, creioane,
2.6. stilou, bancă, gumă etc. imagini, numărătoare,
 Estimarea unor lungimi şi PC, videoproiector Evaluare
verificarea prin măsurare Resurse procedurale: orală
 Colorarea unor benzi pe conversaţia, demons-
liniatura caietului, estimarea traţia, explicaţia, jocul
lungimii şi verificarea prin didactic, exerciţiul Evaluare
măsurare Forme de organizare scrisă
 Măsurarea unor trasee (linii a colectivului:
frânte) marcate pe o foaie de Activitate frontală,
hârtie prin însumarea unor individuală, pe grupe,
măsurători parţiale (ale în perechi
lungimilor tuturor
segmentelor)
 Estimarea unităţii de măsură
folosită pentru măsurarea
înălţimii unor animale
CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
1.1. litere litere ge într-o înșiruire de Manual p. 10, caietul
1.2. ge, ge litere și grupuri de litere manualului p. 8, caiet Observarea
1.3.  Variante de citire tip II, instrumente de sistematică
1.4.  Formulare de întrebări şi scris şi colorat,
2.1. răspunsuri obiectele din sala de
2.2.  Scrierea pe liniatura tip I: clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. grupul de litere ge, silabe, reviste, ziare, imagini, clasă
2.4. cuvinte, propoziții beţişoare, plastilină,
3.1.  Copiere, transcriere, exersarea Cd-player
3.2. legăturii dintre litere Resurse procedurale: Evaluare
3.3.  Dictare: litere, cuvinte, conversația, demons- reciprocă
4.1. propoziții trația,explicația, jocul
MEM didactic, exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.6. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
AVAP Hârtia -  Prezentarea florilor de Resurse materiale: Observare
1.2. decupare, primăvară preferate. planşe cu etapele de sistematică
1.3. lipire  Exerciţii de decupare şi lipire, lucru, foarfecă, lipici,
2.3. pentru a obţine un buchet de hârtie glasată, CD-
2.5. Buchet de ghiocei. player Probă
MM ghiocei  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale: practică
2.1.  Audiţie muzicală: conversaţia,observaţia
“Ghiocelul”. , demonstraţia, exerci-
ţiul, munca indepen-
dentă, turul galeriei
Forme de organizare
a colectivului:
activitate individuală
MM Cântarea cu  Discuţii despre Resurse materiale:
2.1. acompania- acompaniamentul în cântarea Cd-player, jucării
2.2. ment vocală muzicale, culegere de Observarea
CLR  Jocuri de acompaniere cu cântece sistematică
2.4. Ghiocelul bătăi din palme, bătăi în Resurse procedurale:
MEM bancă. conversaţia, exerciţiul, Evaluare
3.1.  Audierea cântecului jocul didactic, reciprocă
,,Ghiocelul” şi învăţarea demonstraţia.
acestuia, după auz. Forme de organizare
 Joc-concurs „Mici interpreţi” a colectivului:
activitate frontală, în
perechi
V CLR Lectură  Comunicare orală – discuţii Resurse materiale:
I 1.1. „Legenda libere despre anotimpul Carte de lecturi, fişe
Aprecieri
N 1.2. ghiocelului”, primăvara lectura povestii cu creioane colorate
globale şi
E 1.4. de Eugen predicţii Resurse procedurale:
individuale
R 2.1. Jianu  Formulare de întrebări şi Conversaţia,
I 3.2. răspunsuri despre conţinutul explicaţia, povestirea
3.4. mesajului audiat; păreri Forme de organizare
Observarea
26 II AVAP  Exerciţii de vocabular a colectivului:
sistematică
1.3.  Joc: „Ghiocelul și soarele” Activitate frontală,
2.6.  Colorarea imaginilor din fişă individuală, în perechi
AVAP Tehnica  Discuţii despre schimbările Resurse materiale
2.1. Qilling - survenite în natură la sfârşitul Fâşii de hârtie Observarea
2.3. colaj iernii şi începutul primăverii materiale din natură, sistematică
MEM  Rularea hârtiei pentru CD-player
3.1. ,,Ghiocelul - realizarea formelor dorite Resurse procedurale: Evaluare
3.2. Mărţişor’’  Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia, demons- orală
MM Selectarea lucrării preferate şi traţia, exerciţiul, turul
2.1. motivarea alegerii realizate galeriei
2.2.  Audiţie muzicală: Forme de organizare:
,,Mărţişoare’’ activitate frontală,
 Joc de rol: Este ziua ta individuală
MM Jucării  Confecţionarea de jucării Resurse materiale: Observarea
1.3. muzicale din muzicale din materiale şi Cd-player, jucării sistematică
1.4. materiale şi obiecte refolosibile. muzicale, culegere de
3.1. obiecte  Audierea cântecului cântece
3.3. refolosibile „Mărţişoare” şi învăţarea Resurse procedurale :
CLR acestuia, după auz. conversaţia, exerciţiul,
2.3. ,,Mărţişoare’’  Intonarea cântecului jocul didactic, demon-
acompaniat de jucăriile straţia.
muzicale confecţionate. Forme de organizare
 a colectivului:
activitate frontală, în
grup
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a III-a
L CLR Grupul de  Citirea textului: individual, în Resurse materiale:
U 1.1. litere Ge, Ge șoaptă; în lanț, cu voce tare; Manual p. 11, caietul
N 1.2. Text-suport: pe alineate; selectiv manualului p. 9, caiet
I 1.3. Colegul lui  Formulare de întrebări și tip I, instrumente de
1.4. George răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat, Observarea
29 II 2.1. personaje, obiecte, ritualul obiectele din sala de sistematică
2.2. ceaiului clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Recunoașterea grupului de reviste, ziare, imagini,
2.4. litere Ge într-o înșiruire de beţişoare, plastilină,
3.1. litere și grupuri de litere Cd-player
3.2.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale: Autoevalua
3.3. grupul de litere Ge, cuvinte, conversația, demons- -re
4.1. propoziții trația, explicația, jocul
MEM  Dictare: litere, cuvinte, didactic, exercițiul
1.1. propoziții Forme de organizare
1.6.  Formularea unor răspunsuri a colectivului:
1.2. asociate imaginilor date Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MEM Surse de  Recunoaşterea, în imagini, a Resurse materiale:
3.1. energie surselor de energie; manualul (pag. 10-
3.2. Utilizări ale  Discuţii referitoare la sursele 11), caietul
4.2. energiei de energie utilizate pentru manualului (pag. 8-9), Observare
5.1. funcţionarea diverselor computer, sistematică
5.2. obiecte, aparate, mijloace de videoproiector,
AVAP transport, necesare omului în creioane, imagini
2.4. activitatea zilnică Resurse procedurale:
2.6.  Exerciţiu-joc de descoperire a conversaţia, demons-
surselor de energie prin traţia, explicaţia, jocul
rezolvarea de adunări şi didactic, exerciţiul
scăderi fără trecere peste Forme de organizare Evaluare
ordin şi utilizarea unui cod a colectivului: scrisă
dat Activitate frontală,
 Identificarea, cu ajutorul individuală, pe grupe,
imaginilor, a unor exemple de în perechi Autoevalua
utilizare a surselor de energie -re
pentru realizarea diverselor
activităţi zilnice
 Exemplificarea altor
modalităţi de economisire a
energiei cu scopul de a
proteja mediul înconjurător
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Drepturile în  Descrierea emoţiilor trăite în Resurse materiale:
1.1. comunicarea jocurile preferate Obiecte din sala de
2.1. cu ceilalţi  Prezentarea unei experienţe clasă, CD-player Evaluare
AVAP Puncte de personale ( excluderea din Resurse procedurale : reciprocă
2.2. vedere grupul de joacă) Conversaţia, demons-
CLR  Identificarea drepturilor unei traţia, exerciţiul
1.1. persoane în comunicarea cu Forme de organizare: Observare
1.2. ceilalţi activitate frontală, sistematică
 Exerciţii de scriere a unui activitate în perechi,
mesaj care ar putea fi activitate pe grupe
comunicat prin gesturi şi mari, individuală
mimică.
 Desen: Ilustrarea unui drept
dintre cele discutate
M MEM Măsurarea  Măsurarea capacităţii unor Resurse materiale: Observare
A 6.1. capacităţii vase folosind etaloane de manualul (pag. 12- sistematică
R 6.4. forme şi mărimi diferite, 13), caietul
Ţ DP urmată de consemnarea şi manualului (pag.10),
I 3.1. discutarea rezultatelor, cu fişe de lucru:
1 III 3.2. folosirea expresiilor mai mult, capacitatea vaselor;
mai puţin, plin, gol etc. Resurse procedurale: Evaluare
 Compararea capacităţii unor conversaţia, demons- orală
obiecte: de câte ori se traţia, explicaţia, jocul
cuprinde conţinutul unui didactic, exerciţiul
recipient mai mic într-unul Forme de organizare Evaluare
mai mare a colectivului: scrisă
 Ordonarea unor obiecte prin Activitate frontală,
compararea succesivă (2 câte individuală, pe grupe,
2) a capacităţii lor în perechi
 Estimarea unor mărimi şi
verificarea prin măsurare
 Măsurarea capacităţii unor
obiecte şi exprimarea acesteia
în litri
 Identificarea şi utilizarea
instrumentelor de măsură
potrivite pentru măsurarea
capacităţii
CLR Grupul de  Citirea textului: individual, în Resurse materiale:
1.1. litere Ge, Ge șoaptă; în lanț, cu voce tare; Manual p. 11, caietul
1.2. Text-suport: pe alineate; selectiv manualului p. 9, caiet
1.3. Colegul lui  Formulare de întrebări și tip I, instrumente de
1.4. George răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat, Observarea
2.1. personaje, obiecte, ritualul obiectele din sala de sistematică
2.2. ceaiului clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Recunoașterea grupului de reviste, ziare, imagini,
2.4. litere Ge într-o înșiruire de beţişoare, plastilină,
3.1. litere și grupuri de litere Cd-player
3.2.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale: Autoevalua
3.3. grupul de litere Ge, cuvinte, conversația, demons- -re
4.1. propoziții trația, explicația, jocul
MEM  Dictare: litere, cuvinte, didactic, exercițiul
1.1. propoziții Forme de organizare
1.6.  Formularea unor răspunsuri a colectivului:
1.2. asociate imaginilor date Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Grupul de  Citirea textului: individual, în Resurse materiale:
1.1. litere Ge, Ge șoaptă; în lanț, cu voce tare; Manual p. 11, caietul
1.2. Text-suport: pe alineate; selectiv manualului p. 9, caiet
1.3. Colegul lui  Formulare de întrebări și tip I, instrumente de
1.4. George răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat, Observarea
2.1. personaje, obiecte, ritualul obiectele din sala de sistematică
2.2. ceaiului clasă, alfabetar, cărți,
2.3.  Recunoașterea grupului de reviste, ziare, imagini,
2.4. litere Ge într-o înșiruire de beţişoare, plastilină,
3.1. litere și grupuri de litere Cd-player
3.2.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale: Autoevalua
3.3. grupul de litere Ge, cuvinte, conversația, demons- -re
4.1. propoziții trația, explicația, jocul
MEM  Dictare: litere, cuvinte, didactic, exercițiul
1.1. propoziții Forme de organizare
1.6.  Formularea unor răspunsuri a colectivului:
1.2. asociate imaginilor date Activitate frontală,
individuală, pe grupe
RELIGIE
M CLR Grupurile de  Exerciţii de citire Resurse materiale:
I 1.1. litere ge, Ge  Formulare de întrebări și Manual, caietul
E 1.2. răspunsuri manualului, caiet tip I,
R 1.3.  Exerciţii de îmbogăţire a instrumente de scris şi
C 1.4. vocabularului colorat, obiectele din Observarea
U 2.1.  Exerciţii de completare a sala de clasă, alfabetar, sistematică
R 2.2. silabelor cărți, reviste, ziare,
I 2.3.  Dictare: litere, cuvinte, imagini, beţişoare,
2.4. propoziții plastilină, Cd-player
2 III 3.1.  Resurse procedurale:
3.2. conversația, demons- Autoevalua
3.3. trația, explicația, jocul -re
4.1. didactic, exercițiul
MEM Forme de organizare
1.1. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
1.2. individuală, pe grupe
CLR Grupurile de  Citirea textului: individual, în Resurse materiale:
1.1. litere ge, Ge șoaptă; în lanț, cu voce tare; Manual, caietul
1.2. pe alineate; selectiv manualului, caiet tip I,
1.3.  Formulare de întrebări și instrumente de scris şi
1.4. răspunsuri colorat, obiectele din Observarea
2.1.  Exerciţii de îmbogăţire a sala de clasă, alfabetar, sistematică
2.2. vocabularului cărți, reviste, ziare,
2.3.  Scrierea de cuvinte, propoziții imagini, beţişoare,
2.4.  Dictare: litere, cuvinte, plastilină, Cd-player
3.1. propoziții Resurse procedurale:
3.2.  Formularea unor conversația, demons- Autoevalua
3.3. întrebări/răspunsuri trația, explicația, jocul -re
4.1. didactic, exercițiul
MEM Forme de organizare
1.1. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
1.2. individuală, pe grupe

MEM Măsurarea  Rezolvarea de probleme care Resurse materiale: Observare


6.1. capacităţii presupun utilizarea litrului, ca manualul (pag. 12- sistematică
6.4. unitate de măsură pentru 13), caietul
DP capacitatea vaselor, folosind manualului (pag.10),
3.1. adunări şi scăderi în fişe de lucru:
3.2. concentrul 0-31, cu şi fără capacitatea vaselor;
trecere peste ordin Resurse procedurale: Evaluare
conversaţia, demons- orală
traţia, explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de organizare Evaluare
a colectivului: scrisă
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM. Ora. Ziua.  Identificarea mai multor tipuri Resurse materiale: Observare
O 6.2. săptămâna de ceas manualul (pag. 14), sistematică
I DP  Evidenţierea asemănărilor şi caietul manualului
3.1. deosebirilor dintre diferite (pag. 11), computer,
3 III 3.2. tipuri de ceas videoproiector,
CLR  Poziţionarea acelor ceasului creioane, imagini
1.1. pentru a indica o oră fixă sau Resurse procedurale: Evaluare
1.2. jumătatea de oră conversaţia, demons- orală
2.1.  Citirea orei fixe şi a jumătăţii traţia, explicaţia, jocul
de oră pe ceasul cu ace didactic, exerciţiul
 Realizarea de corespondenţe Forme de organizare Evaluare
între ora indicată de ceasul cu a colectivului: scrisă
ace şi cea indicată de ceasul Activitate frontală,
electronic individuală, pe grupe,
 Ordonarea momentelor zilei în perechi
prezentate în imagini
 Scrierea orei indicată de
ceasul cu ace, în varianta a.m.
şi (pag.m., indicată prin
prezenţa Soarelui/Lunii
 Ordonarea zilelor săptămânii
scrise pe caiet sau pe jetoane
 Identificarea zilelor când au
în orar o anumită disciplină
de studiu
CLR Recapitulare  Realizarea corespondenței Resurse materiale: Observarea
1.1. Literele de dintre literele mici și mari de Manual p. 12, caietul sistematică
1.2. tipar și  tipar și de mână manualului p. 10-11,
1.3. de mână b, B,  Citirea unor cuvinte și caiet tip I, instrumente
1.4. g, G asocierea cu imaginea de scris şi colorat,
2.1. Grupurile de corespunzătoare obiectele din sala de
2.2. litere  Despărțirea cuvintelor în clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. ge, Ge silabe reviste, ziare, imagini, clasă
2.4.  Ordonarea silabelor pentru a beţişoare, plastilină,
3.1. obține cuvinte Cd-player
3.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a Resurse procedurale:
3.3. obține propoziții conversația, demons-
4.1.  Formulare de propoziții trația, explicația, jocul
folosind cuvinte date didactic, exercițiul
 Asocierea unor cuvinte și Forme de organizare
enunțuri cu imagini a colectivului:
corespunzătoare Activitate frontală,
 Utilizarea semnelor de individuală, pe grupe,
punctuație în scrierea în perechi
propozițiilor
 Scrierea cuvintelor
corespunzătoare unor imagini
AVAP Plierea  Exerciţii de observare a Resurse materiale:
2.1. hârtiei caracteristicilor hârtiei planşe cu etapele de
2.3.  Explicarea şi demonstrarea lucru, foarfecă, lipici, Observare
MM tehnicii de îndoire, pliere a hârtie glasse sistematică
3.2. ,,Morişca’’ hârtiei Resurse procedurale:
CLR  Observarea dirijată a unor conversaţia,observaţia
1.1. obiecte obţinute prin această , demonstraţia,
tehnică exerciţiul, munca Evaluare
 Explicarea etapelor de independentă, reciprocă
realizare a unor produse memorizarea
simple din hârtie Forme de organizare
 Descrierea etapelor de lucru a colectivului :
 Exprimarea orală a opiniilor activitate individuală
privind modul de realizare a sau în grup
lucrărilor efectuate personal
sau de colegi
 Exerciţii practice de aplicare a
tehnicilor de lucru învăţate în
realizarea unor compoziţii
combinate:
 Îndoire, pliere, lipire
MM. Acompania  Confecţionarea de jucării Resurse materiale:
1.3. ment de muzicale din materiale şi Resurse materiale:
1.4. jucării obiecte refolosibile. Cd-player, culegere de Observarea
3.1. muzicale  Intonarea cântecelor cântece din folclorul sistematică
3.3. realizate de acompaniate de jucăriile copiilor.
CLR copii muzicale confecţionate. Resurse procedurale: Evaluare
2.3. (trianglu,  Desen: „Chipul mamei” conversaţia, exerciţiul, orală
AVAP maracas, jocul didactic, demon-
2.2. clopoţel, straţia.
tamburină ) Forme de organizare
,,Cântece a colectivului:
pentru activitate frontală, în
mama’’ perechi, activitate
independentă
V CLR Lectură  Formularea de întrebări și Resurse materiale: Observarea
I 1.1. De ziua răspunsuri pe marginea instrumente de scris şi sistematică
N 1.2. mamei, de textului colorat,fişe de lucru,
E 1.4. Elena Farago  Internațională a Femeii: Ce a carte cu lecturi, Cd-
R 2.2. pregătit fiecare pentru player
I 2.3. persoanele sărbătorite din Resurse procedurale:
2.4. familie? conversația, demons- Temă în
4 III 3.2.  Observarea scrierii cu inițială trația, explicația, jocul clasă
3.3. majusculă a numelor unor didactic, exercițiul
MM sărbători Forme de organizare
2.1.  Exerciţii de memorare şi a colectivului:
2.2. recitare Activitate frontală,
 Formulare de propoziţii cu individuală, pe grupe,
cuvinte date în perechi
 Interpretarea unor cântecele
pentru mama
AVAP Decupare,  Analiza felicitării model. Resurse materiale
1.3. pensulaţie, Identificarea elementelor acuarele, pensule,
2.3. lipire component şi a modului de pahare, caiet de desen,
2.4. realizare a acesteia. lipici, frunze, CD- Analiză şi
MM Felicitare  Exerciţii de decupare, player, Cd apreciere
2.1. pentru pensulaţie şi lipire a Resurse procedurale:
CLR mama elementelor decupate şi conversaţia, demons-
3.1. colorate pentru a obţine o traţia, exerciţiul, turul
felicitare pentru mama. galeriei
 Scrierea unui mesaj Forme de organizare
personalizat pentru mama. a colectivului:
 Expunerea lucrărilor realizate. activitate frontală,
 Intonarea cântecului “Azi e individuală
ziua mamei”.
MM. Cântarea cu  Confecţionarea de jucării Resurse materiale:
1.3. acompaniam muzicale din materiale şi Resurse materiale:
1.4. ent obiecte refolosibile. Cd-player, culegere de Observarea
3.1.  Intonarea cântecelor cântece din folclorul sistematică
3.3. ,,Cântece acompaniate de jucăriile copiilor.
CLR pentru muzicale confecţionate. Resurse procedurale: Evaluare
2.3. mama’’  Desen: „Chipul mamei” conversaţia, exerciţiul, orală
AVAP jocul didactic, demon-
2.2. straţia.
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală, în
perechi, activitate
independentă
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a IV-a
L CLR Recapitulare  Realizarea corespondenței Resurse materiale: Observarea
U 1.1. Literele de dintre literele mici și mari de Manual p. 12, caietul sistematică
N 1.2. tipar și  tipar și de mână manualului p. 10-11,
I 1.3. de mână b, B,  Citirea unor cuvinte și caiet tip I, instrumente
1.4. g, G asocierea cu imaginea de scris şi colorat,
7 III 2.1. Grupurile de corespunzătoare obiectele din sala de
2.2. litere  Despărțirea cuvintelor în clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. ge, Ge silabe reviste, ziare, imagini, clasă
2.4.  Ordonarea silabelor pentru a beţişoare, plastilină,
3.1. obține cuvinte Cd-player
3.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a Resurse procedurale:
3.3. obține propoziții conversația, demons-
4.1.  Formulare de propoziții trația, explicația, jocul
folosind cuvinte date didactic, exercițiul
 Asocierea unor cuvinte și Forme de organizare
enunțuri cu imagini a colectivului:
corespunzătoare Activitate frontală,
 Utilizarea semnelor de individuală, pe grupe,
punctuație în scrierea în perechi
propozițiilor
 Scrierea cuvintelor
corespunzătoare unor imagini
MEM Date  Culegerea datelor dintr-o Resurse materiale: Observare
3.1. ilustraţie şi înregistrarea lor manualul (pag. 15), sistematică
4.1. într-un tabel caietul manualului
4.2.  Utilizarea datelor culese (pag. 12), computer,
CLR pentru crearea şi rezolvarea videoproiector,
1.1. de probleme Formularea de creioane, imagini, fişe
1.2. întrebări suplimentare pentru de lucru Evaluare
2.1. probleme date Resurse procedurale: orală
 Culegerea datelor dintr-o conversaţia, demons-
imagine şi reprezentarea traţia, explicaţia, jocul
grafică a acestora didactic, exerciţiul,
 Rezolvarea de probleme algoritmizarea
pornind de la datele culese Forme de organizare
 Utilizarea limbajului a colectivului:
matematic în formularea şi Activitate frontală,
rezolvarea de probleme individuală, pe grupe,
pornind de la datele culese şi în perechi
înregistrate
 Efectuarea de adunări şi
scăderi în concentrul 0-31
 Observarea şi descrierea
vieţuitoarelor din imaginile
suport pentru culegerea
datelor: înfăţişare, părţile
corpului, organe interne şi
rolul lor, mod de deplasare,
hrănire, înmulţire, mediu de
viaţă etc.
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Vorbesc  Identificarea evenimentului Resurse materiale: Observarea
2.1. despre mine care are loc în imaginea dată Planşe, creioane sistematică
2.2.  Identificarea emoţiilor pe colorate, foi albe,
CLR care le trăiesc personajele din CD-player Autoevalu-
2.1. imagini Resurse procedurale : are
4.2.  Exprimarea opiniei în Conversaţia, demons-
AVAP legătură cu pregătirile pentru traţia, exerciţiul
2.2. ziua de naştere, cadoul Forme de organizare:
potrivit etc. activitate frontală,
 Joc de rol: Ziua de naştere activitate în perechi,
 Desen: Cadoul mult dorit activitate pe grupe
mari, individuală
MEM Recapitulare  Descompunerea unor numere Resurse materiale: Observare
1.3. în zeci şi unităţi manualul (pag. 16), sistematică
M 1.4.  Identificarea cifrei zecilor şi a caietul manualului
A 1.5. unităţilor (pag. 13), computer,
R 1.6.  Realizarea distincţiei între videopro-iector,
Ţ 3.1. cifra unităţilor şi numărul creioane, imagini
I 3.2. unităţilor (numărul 31 are Resurse procedurale: Evaluare
4.1. cifra unităţilor 1, iar numărul conversaţia, demons- orală
8 III 4.2. de unităţi 31) traţia, explicaţia, jocul
5.1.  Identificarea unor numere didactic, exerciţiul,
5.2. formate din zeci şi unităţi, algoritmizarea Temă în
6.1. care respectă condiţii date Forme de organizare clasă
6.2.  Poziţionarea unor numere pe a colectivului:
6.4. axa numerelor Activitate frontală,
 Identificarea unor numere indivi-duală, pe grupe,
situate într-un interval dat în perechi
(mai aproape de decât
dede la până la , cuprinse
între şi )
 Scrierea vecinilor unor
numere date
 Descoperirea regulii şi
completarea unor şiruri de
numere cu încă 3-4 numere
 Compararea şi ordonarea unor
numere, exprimând lungimi
sau capacităţi ale unor vase
 Identificarea sursei de energie
utilizată de diferite obiecte
ilustrate
CLR Recapitulare  Realizarea corespondenței Resurse materiale: Observarea
1.1. Literele de dintre literele mici și mari de Manual p. 12, caietul sistematică
1.2. tipar și  tipar și de mână manualului p. 10-11,
1.3. de mână b, B,  Citirea unor cuvinte și caiet tip I, instrumente
1.4. g, G asocierea cu imaginea de scris şi colorat,
2.1. Grupurile de corespunzătoare obiectele din sala de
2.2. litere  Despărțirea cuvintelor în clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. ge, Ge silabe reviste, ziare, imagini, clasă
2.4.  Ordonarea silabelor pentru a beţişoare, plastilină,
3.1. obține cuvinte Cd-player
3.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a Resurse procedurale:
3.3. obține propoziții conversația, demons-
4.1.  Formulare de propoziții trația, explicația, jocul
folosind cuvinte date didactic, exercițiul
 Asocierea unor cuvinte și Forme de organizare
enunțuri cu imagini a colectivului:
corespunzătoare Activitate frontală,
 Utilizarea semnelor de individuală, pe grupe,
punctuație în scrierea în perechi
propozițiilor
 Scrierea cuvintelor
corespunzătoare unor imagini
CLR Recapitulare  Realizarea corespondenței Resurse materiale: Observarea
1.1. Literele de dintre literele mici și mari de Manual p. 12, caietul sistematică
1.2. tipar și  tipar și de mână manualului p. 10-11,
1.3. de mână b, B,  Citirea unor cuvinte și caiet tip I, instrumente
1.4. g, G asocierea cu imaginea de scris şi colorat,
2.1. Grupurile de corespunzătoare obiectele din sala de
2.2. litere  Despărțirea cuvintelor în clasă, alfabetar, cărți, Temă în
2.3. ge, Ge silabe reviste, ziare, imagini, clasă
2.4.  Ordonarea silabelor pentru a beţişoare, plastilină,
3.1. obține cuvinte Cd-player
3.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a Resurse procedurale:
3.3. obține propoziții conversația, demons-
4.1.  Formulare de propoziții trația, explicația, jocul
folosind cuvinte date didactic, exercițiul
 Asocierea unor cuvinte și Forme de organizare
enunțuri cu imagini a colectivului:
corespunzătoare Activitate frontală,
 Utilizarea semnelor de individuală, pe grupe,
punctuație în scrierea în perechi
propozițiilor
 Scrierea cuvintelor
corespunzătoare unor imagini
LIMBA ENGLEZĂ
M CLR Recapitulare  Formulare de propoziții Resurse materiale:
I 1.1. Literele de folosind cuvinte date Manual p. 12, caietul
E 1.2. tipar și  Asocierea unor cuvinte și manualului p. 10-11,
R 1.3. de mână b, B, enunțuri cu imagini caiet tip I, instrumente Observarea
C 1.4. g, G corespunzătoare de scris şi colorat, sistematică
U 2.1. Grupurile de  Utilizarea semnelor de alfabetar, cărți, Cd-
R 2.2. litere punctuație în scrierea player
I 2.3. ge, Ge propozițiilor Resurse procedurale:
2.4.  Transcriere, dictare conversația, demons-
9 III 3.1. trația, explicația, jocul Temă în
3.2. didactic, exercițiul clasă
3.3. Forme de organizare
4.1. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții Resurse materiale:
1.1. variate, cuprinse în fișa de Fişe, instrumente de
1.2. evaluare (identificarea scris
1.3.  numărului de silabe, Resurse procedurale:
1.4. completarea unui text explicația Evaluare
2.1. folosind cuvintele date, Forme de organizare sumativă
2.2.  ordonarea cuvintelor și a colectivului:
2.3. scrierea unor propoziții) Activitate individuală
2.4.  Formularea orală de întrebări
3.1. și răspunsuri după cerințe date
3.2.  Exerciții-joc în completarea
3.3. evaluării, ca premii,
4.1. recompense
MEM Recapitulare  Identificarea cifrei zecilor şi a Resurse materiale: Observare
1.3. unităţilor manualul (pag. 16), sistematică
1.4.  Identificarea unor numere caietul manualului
1.5. formate din zeci şi unităţi, (pag. 13), computer,
1.6. care respectă condiţii date videopro-iector,
3.1.  Scrierea vecinilor unor creioane, imagini
3.2. numere date Resurse procedurale: Evaluare
4.1.  Descoperirea regulii şi conversaţia, demons- orală
4.2. completarea unor şiruri de traţia, explicaţia, jocul
5.1. numere cu încă 3-4 numere didactic, exerciţiul,
5.2.  Compararea şi ordonarea unor algoritmizarea Temă în
6.1. numere, exprimând lungimi Forme de organizare clasă
6.2. sau capacităţi ale unor vase a colectivului:
6.4.  Identificarea sursei de energie Activitate frontală,
utilizată de diferite obiecte individuală, pe grupe,
ilustrate în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Evaluare  Rezolvarea de exerciţii şi Resurse materiale:
O 1.3. probleme variate, cuprinse în manualul (pag17), Evaluare
I 1.4. fişa de evaluare fişă de evaluare sumativă
1.5.  Formularea orală de întrebări Resurse procedurale:
10 III 1.6. şi răspunsuri după cerinţe Exerciţiul
4.1. date Forme de organizare
4.2.  Exerciţii-joc în completarea a colectivului:
5.1. evaluării, ca premii, Activitate individuală
5.2. recompense
6.1.
CLR Ameliorare  Rezolvarea de exerciţii variate Resurse materiale: Observare
1.1. şi dezvoltare  Rezolvarea itemilor la care s-a Fişe, instrumente de sistematica
1.2. greşit la testul de evaluare scris
1.4. Resurse procedurale: Autoevalua
2.1. explicația re
3.1. Forme de organizare
3.2. a colectivului:
3.3. Activitate frontală,
4.1. individuală
AVAP Culori calde -  Exerciţii de recunoaştere a Resurse materiale
2.1. pictură culorilor calde acuarele, pensule,
2.3.  Realizarea de compoziţii pahare, caiet de desen, Analiză şi
MM utilizând tehnici diverse CD-player, planşe apreciere
3.2. ,,Mozaic’’  Dialog provocat de Resurse procedurale:
CLR cunoaştere a culorilor calde observaţia dirijată,
1.1. pe imagini şi planşe explicaţia, demons-
 Audiţie muzicală: ,,Cântec de traţia, exerciţiul
primăvară’’ Forme de organizare
 Realizarea unei expoziţii cu a colectivului :
lucrările elevilor act. frontală, pe grupe

MM Recapitulare  Recunoaşterea sunetelor Resurse materiale: Observarea


1.3. emise de jucăriile muzicale. CD-player, culegere sistematică
1.4.  Reproducerea în grup şi de cântece
3.1. individual a cântecelor Resurse procedurale: Evaluare
3.3. învăţate. conversaţia , demons- reciprocă
CLR  Reproducerea în grup şi traţia, exerciţiul
2.3. individual a cântecelor Forme de organizare
2.4. învăţate, acompaniate de a colectivului:
jucării muzicale. activitate frontală, în
perechi, activitate pe
grupe mari,
individuală
V CLR Lectură  Recunoaşterea personajelor Resurse materiale: Observarea
I 2.1. Poveşti şi din poveşti şi poezii studiate Fişe de lucru, imagini sistematică
N 2.2. poezii  Exerciţii de îmbogăţire a cu personaje din
E 2.3. învăţate vocabularului poveştile studiate, Evaluare
R 2.4.  Exerciţii de redare a instrumente de scris şi reciprocă
I AVAP conţinutului unor poveşti colorat, PC, CD-
2.1.  Redarea prin desen a player,
11 III 2.3. personajului preferat Resurse procedurale:
conversaţia , demons-
traţia, exerciţiul
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală, în
perechi, activitate pe
grupe mari
AVAP Culori reci  exerciţii de recunoaştere a Resurse materiale
2.1. grupelor de culori (primare, acuarele, pensule,
2.3. ,,Acvariul” binare, calde, reci) şi a noncu- pahare, caiet de desen, Analiză şi
MM lorilor; CD-player, planşe apreciere
3.2.  realizarea de compoziţii cu Resurse procedurale:
CLR elemente figurative şi observaţia dirijată,
1.1. nonfigurative în care să explicaţia, demons-
folosească culorile reci; traţia, exerciţiul
 realizarea de compoziţii în Forme de organizare
care să folosească tehnici a colectivului :
variate. act. frontală, pe grupe
 Audiţie muzicală : Cântece de
primăvară
MM Evaluare  Recunoaşterea sunetelor Resurse materiale: Observarea
1.3. emise de jucăriile muzicale. CD-player, culegere sistematică
1.4.  Reproducerea în grup şi de cântece
3.1. individual a cântecelor Resurse procedurale: Evaluare
3.3. învăţate. conversaţia , demons- reciprocă
CLR  Reproducerea în grup şi traţia, exerciţiul
2.3. individual a cântecelor Forme de organizare
2.4. învăţate, acompaniate de a colectivului:
jucării muzicale. activitate frontală, în
perechi, activitate pe
grupe mari,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea de tematică nr.6 - O lume minunată– 5 săptămâni
Săptămâna I
L CLR Sunetul și Exerciții-joc: dialog despre Resurse materiale: Observarea
U 1.1. literele f, f primăvară, între greieraș și Manual p. 14, caietul sistematică
N 1.2. Cuvinte cu furnică, barză și rândunică, manualului p. 12, caiet
I 1.3. sens opus fluture și Soare tip I, instrumente de
2.1. Text-suport:  Joc didactic: Dă cuvântul mai scris şi colorat,
14 III 2.2. Înfloresc departe! – Semne/Simboluri obiectele din sala de
2.3. grădinile ale clasă, alfabetar, cărți,
3.1.  primăverii reviste, ziare, imagini,
3.2.  Asocierea unor cuvinte cu beţişoare, plastilină, Temă în
4.1. sens opus Cd-player clasă
MEM  Realizarea de corespondențe Resurse procedurale:
1.1. între cuvinte înrudite conversația, demons-
1.2. trația, explicația, jocul
1.6. didactic, exercițiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Adunarea şi  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
1.4. scăderea adunare şi scădere Caiet special, caiet de Proba orală
1.5. numerelor  Exprimarea cu voce tare a matematică, culegere,
1.6. naturale etapelor de calcul manualul; beţişoare,
3.1. formate din  Utilizarea terminologiei numărătoare
4.1. zeci specifice : termeni, sumă, Resurse procedurale:
5.2. ( Z+Z / Z – descăzut, scăzător, diferenţă conversaţia, Proba scrisă
DP Z)  Exersarea compunerii explicaţia, R.A.I.,
3.1. enunţului şi rezolvarea unor exerciţiul,
3.2. probleme simple pe baza problematizarea,
imaginilor munca independentă,
jocul didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Prietenia  Brainstorming „Prietenia”. Resurse materiale:
2.1.  Exerciţii de citire a poeziei Coli, creioane
2.2. „Prietenia colorate, carioci Observarea
CLR  Formularea de întrebări şi Resurse procedurale : sistematică
3.2. răspunsuri pe baza poeziei conversaţia,
AVAP citite. demonstraţia, Autoevalu-
2.2.  Memorarea poeziei exerciţiul are
„Prietenia” Exerciţii de Forme de organizare:
desenare a chipului activitate frontală,
prietenilor/ prietenelor. individuală
Exerciţii de explicare a
proverbului „Prietenia este
brăţară de aur
 Exerciţii de decorare a unei
brăţări, ca simbol al
prieteniei.
 Desen: Emoţia prieteniei
M MEM Adunarea  Însuşirea algoritmului de Resurse materiale:
A 1.1. numerelor efectuare a adunărilor oral şi beţişoare, numără-
R 1.2. naturale în scris a unui număr format toare, manualul, Temă de
Ţ 1.3. ( ZU+U) din zeci cu un număr format jetoane, planşe, caiet lucru în
I 1.4. din unităţi culegere, manualul; clasă
1.5.  Verificarea rezultatelor cu Resurse procedurale:
15 III 1.6. ajutorul obiectelor conversaţia, Observarea
3.1.  Exprimarea cu voce tare a explicaţia, exerciţiul, sistematică
DP etapelor de calcul elemente de
3.1.  Rezolvarea de probleme în problematizarea,
3.2. care numerele sunt date de munca independentă,
desene simple jocul didactic
- Rezolvarea de probleme care Forme de organizare
presupun o singură operaţie a colectivului:
activitate frontală,
individuală şi pe
grupe;
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observarea
1.1. literele f, f  Formulare de enunţuri cu Manual p. 14, caietul sistematică
1.2. Cuvinte cu cuvinte date manualului p. 12, caiet
1.3. sens opus  Completarea de enunţuri tip I, instrumente de
2.1. Text-suport: lacunare cu semne ale scris şi colorat,
2.2. Înfloresc anotimpului de primăvară obiectele din sala de
2.3. grădinile  Asocierea unor cuvinte cu clasă, alfabetar, cărți,
3.1. sens opus reviste, ziare, imagini,
3.2.  Realizarea de corespondențe beţişoare, plastilină, Temă în
4.1. între cuvinte înrudite Cd-player clasă
MEM  Transcriere, copiere Resurse procedurale:
1.1. conversația, demons-
1.2. trația, explicația, jocul
1.6. didactic, exercițiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Formularea de propoziții după Resurse materiale: Observarea
1.1. literele F, F imagini suport și scheme date Manual p. 15, caietul sistematică
1.2. Text-suport:  Discutarea unor proverbe manualului p. 13, caiet a
1.3. Fata babei și despre buna purtare tip I, instrumente de comportam
2.1. fata  Repovestirea unor fragmente scris şi colorat, entului
2.2. moșneagului, din povestea Fata babei și obiectele din sala de
2.3. după fata clasă, alfabetar, cărți,
3.1. Ion Creangă  moșneagului, după Ion reviste, ziare, imagini, Temă în
3.2. Creangă beţişoare, clasă
4.1.  Imaginarea unui dialog între Resurse procedurale:
MEM personajele din scena ilustrată conversația, demons-
1.1. în manual trația, explicația, jocul
1.2.  Scrierea de propoziții folosind didactic, exercițiul
1.6. cuvinte date Forme de organizare
DP a colectivului:
1.1. Activitate frontală,
2.3. individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observarea
I 1.1. literele F, F  Formularea de întrebări şi Manual p. 15, caietul sistematică
E 1.2. Text-suport: răspunsuri manualului p. 13, caiet a
R 1.3. Fata babei și  Repovestirea unor fragmente tip I, instrumente de comportam
C 2.1. fata din povestea Fata babei și scris şi colorat, entului
U 2.2. moșneagului, fata obiectele din sala de
R 2.3. după  moșneagului, după Ion clasă, alfabetar, cărți,
I 3.1. Ion Creangă Creangă reviste, ziare, imagini, Temă în
3.2.  Scrierea de propoziții folosind beţişoare, clasă
16 III 4.1. cuvinte date Resurse procedurale:
MEM  Dictare conversația, demons-
1.1. trația, explicația, jocul
1.2. didactic, exercițiul
1.6. Forme de organizare
DP a colectivului:
1.1. Activitate frontală,
2.3. individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Evaluare
1.1. literele z, z  Exerciții de îmbogățire a Manual p. 16, caietul orală
1.2. Text-suport: vocabularului manualului p.14, caiet
1.3. Liza și  Citirea textului pe roluri tip I, instrumente de
2.1. Măzărel  Discuții despre cum ne scris şi colorat,
2.2. antrenăm pentru diverse obiectele din sala de Evaluare
2.3. activități sau pentru a obține clasă, alfabetar, cărți, scrisă
3.1. rezultatele dorite în anumite reviste, ziare, imagini,
3.2. domenii Resurse procedurale:
4.1.  Discuții despre insecte: conversația, demons-
MEM denumire, înfățișare, cu ce se trația, explicația, jocul
1.1. hrănesc, unde trăiesc didactic, exercițiul
1.6.  Copiere, transcriere Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Adunarea  Însuşirea algoritmului de Resurse materiale:
1.1. numerelor efectuare a adunărilor oral şi beţişoare, numără-
1.2. naturale în scris a unui număr format toare, manualul, Temă de
1.3. ( ZU+U) din zeci cu un număr format jetoane, planşe, caiet lucru în
1.4. din unităţi culegere, manualul; clasă
1.5.  Verificarea rezultatelor prin Resurse procedurale:
1.6. operaţia inversă conversaţia, Observarea
3.1.  Exprimarea cu voce tare a explicaţia, exerciţiul, sistematică
DP etapelor de calcul elemente de
3.1.  Rezolvarea de probleme care problematizarea,
3.2. presupun o singură operaţie munca independentă,
 Compunerea de probleme jocul didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală şi pe
grupe;
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Scăderea - Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
O 1.1. numerelor scădere beţişoare, numără-
I 1.2. naturale - Exprimarea cu voce tare a toare, manualul,
1.3. ( ZU - U) etapelor de calcul jetoane, planşe, caiet Observarea
17 III 1.4. - Utilizarea terminologiei culegere, manualul; sistematică
1.5. specifice : descăzut, scăzător, Resurse procedurale:
1.6. diferenţă conversaţia,
3.1. - Exersarea compunerii explicaţia, exerciţiul, Autoevalua
DP enunţului şi rezolvarea unor elemente de re
3.1. probleme simple pe baza problematizarea,
3.2. imaginilor munca independentă,
jocul didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Formularea de răspunsuri Resurse materiale: Evaluare
1.1. literele z, z scrise la întrebări date Manual p. 16, caietul orală
1.2. Text-suport:  Exerciții de îmbogățire a manualului p.14, caiet
1.3. Liza și vocabularului tip I, instrumente de
2.1. Măzărel  Citirea textului selectiv, în scris şi colorat,
2.2. lanţ, pe roluri obiectele din sala de Evaluare
2.3.  Imaginarea unui dialog între clasă, alfabetar, cărți, scrisă
3.1. Liza și Măzărel reviste, ziare, imagini,
3.2.  Formularea unei continuări a Resurse procedurale:
4.1. textului, ca răspuns la conversația, demons-
MEM întrebarea: Ce crezi că s-a trația, explicația, jocul
1.1. întâmplat în continuare? didactic, exercițiul
1.6.  Dictare Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe

AVAP Înşirare de  Discuţii despre cadourile Resurse materiale


1.3. mărgele oferite mamelor. mărgele, aţă, CD-
2.3.  Realizarea unui colier pentru player Observare
2.4. ,,Colier pen- mama, prin înşirarea de Resurse procedurale: sistematică
2.5. tru mama’’ diferite mărgele. conversaţia, demons-
MEM  Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul Evaluare
1.1.  Selectarea lucrării preferate şi galeriei reciprocă
motivarea alegerii realizate. Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
MM Ritmul  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale:
1.4. primăvara. Prezentarea CD-player, culegere
2.1. ,,Vine, vine caracteristicilor anotimpului de cântece, imagini Evaluare
3.1. primăvara’’ primăvara. anotimpul primăvara reciprocă
CLR  Audierea cântecului „Vine, Resurse procedurale:
2.4. vine, primăvara” şi învăţarea conversaţia , demon- Observarea
MEM acestuia, după auz. straţia, exerciţiul sistematică
3.1.  Exerciţii de acompaniere a Forme de organizare
cântecului învăţat prin bătăi a colectivului:
din palme. Audierea melodiei activitate frontală, în
„Dunărea albastră ” şi perechi, activitate pe
mişcarea liberă pe muzică. grupe mari,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” individuală
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Fricosul, de  Participarea la dialog Fişe, creioane sistematică
N 1.2. Emil  recunoașterea însușirilor colorate, PC
E 1.3. Gârleanu anotimpului de primăvară Resurse procedurale:
R 2.1.  recunoaşterea activităţilor conversaţia, explica- Temă de
I 3.1. desfăşurate de oameni în ţia, exerciţiul, obser- lucru în
MEM anotimpul de primăvară varea dirijată, jocul clasă
18 III 1.1.  Exerciţii de formulare de didactic, problemati-
1.6. întrebări şi răspunsuri zarea
MM  Cântec ,,Iepuraş drăgălaş’’ Forme de organizare
2.1. Activitate frontală, pe
2.2. grupe, individuală
AVAP Foto-film  Rememorarea activităţilor Resurse materiale Observare
1.3. De ziua desfăşurate cu ocazia zilei de Fotografii realizate la sistematică
2.3. mamei 8 Martie. 8 Martie, lipici, CD-
2.4.  Realizarea unui foto-film, pe player
2.5. baza fotografiilor realizate la Resurse procedurale: Probă
MEM desfăşurarea activităţilor. conversaţia, demons- practică
3.1.  Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul
 Discuţii pe baza lucrărilor galeriei
expuse: Ce lucrare îmi place Forme de organizare:
cel mai mult? De ce? activitate frontală,
individuală
MM Ritmul  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale:
1.4. primăvara. Prezentarea CD-player, culegere
2.1. ,,Vine, vine caracteristicilor anotimpului de cântece, imagini Evaluare
3.1. primăvara’’ primăvara. anotimpul primăvara reciprocă
CLR  Audierea cântecului „Vine, Resurse procedurale:
2.4. vine, primăvara” şi învăţarea conversaţia , demons- Observarea
MEM acestuia, după auz. traţia, exerciţiul sistematică
3.1.  Exerciţii de acompaniere a Forme de organizare
cântecului învăţat prin bătăi a colectivului:
din palme. Audierea melodiei activitate frontală, în
„Dunărea albastră” şi perechi, activitate pe
mişcarea liberă pe muzică. grupe mari,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
U 1.1. literele Z, Z  Formularea de întrebări și Manual p. 17, caietul
N 1.2. Felicitarea răspunsuri pe marginea manualului p. 15, caiet
I 1.3. Text-suport: textului tip I, instrumente de Evaluare
2.1. 8 Martie  Discuții despre Ziua scris şi colorat orală
21 III 2.2. Internațională a Femeii: Ce a Resurse procedurale:
2.3. pregătit fiecare pentru conversația, demons-
3.1.  persoanele sărbătorite din trația,explicația, jocul
3.2. familie? didactic, exercițiul,
4.1.  Observarea conținutului unei turul galeriei
MEM felicitări și enumerarea Forme de organizare
1.1. elementelor componente a colectivului:
1.2. Activitate frontală,
1.6. individuală, pe grupe,
MEM Scăderea - Rezolvare de exerciţii Resurse materiale:
1.1. numerelor - Exprimarea cu voce tare a beţişoare, numără-
1.2. naturale etapelor de calcul toare, manualul,
1.3. ( ZU - U) - Utilizarea terminologiei jetoane, planşe, caiet Observarea
1.4. specifice : descăzut, scăzător, culegere, manualul; sistematică
1.5. diferenţă Resurse procedurale:
1.6. - Compunerea şi rezolvarea de conversaţia,
3.1. probleme explicaţia, exerciţiul, Autoevalua
DP elemente de re
3.1. problematizarea,
3.2. munca independentă,
jocul didactic
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Caracteristi-  Citirea poveştii Resurse materiale:
2.1. cile unui  Identificarea modalităţilor Auxiliar, coli,
2.2. prieten prin care ne putem face creioane colorate, Observarea
2.3. prieteni carioci sistematică
AVAP ,,Păpuşa din  Enumerarea prietenilor şi Resurse procedurale :
2.2. turtă dulce’’ prezentarea criteriilor după Conversaţia, demons- Evaluare
CLR care i-am ales traţia, exerciţiul orală
1.1.  Scrierea numelor membrilor Forme de organizare:
1.2. familiei pe care îi consideri activitate frontală,
prieteni. activitate în perechi,
 Realizarea unui desen activitate pe grupe
„Prietenul/ Prietena mea”. mari, individuală
M MEM Adunarea şi  Exerciţii de adunare şi Resurse materiale:
A 1.1. scăderea scădere cu numere naturale de beţişoare, numără-
R 1.2. numerelor la 0 la 100 fără trecere peste toare, manualul,
Ţ 1.3. naturale ordin; verificarea rezultatelor jetoane, planşe, caiet Observarea
I 1.4. ( ZU+Z) cu ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
1.5.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
22 III 1.6. specifice : descăzut, scăzător, conversaţia, expli-
3.1. diferenţă caţia, exerciţiul,
DP  Exerciţii de compunere şi problematizarea,
3.1. descompunere a numerelor în munca independentă, Evaluare
3.2. sume sau diferenţe de jocul didactic reciprocă
numere; Forme de organizare
 Exerciţii de operare cu a colectivului:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală pe grupe
desene.
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. literele Z, Z  Observarea conținutului unei Manual p. 17, caietul
1.2. Felicitarea felicitări și enumerarea
manualului p. 15, caiet
1.3. Text-suport: elementelor componente tip I, instrumente de Evaluare
2.1. 8 Martie  Transcrierea felicitării, cu scris şi colorat, orală
2.2. respectarea elementelor
obiectele din sala de
2.3. componente și a așezării în clasă, alfabetar, cărți,
3.1. pagină reviste, ziare, imagini,
3.2.  Confecționarea și scrierea Resurse procedurale:
4.1. unei felicitări conversația, demons-
MEM  Citirea felicitărilor în fațatrația, explicația, jocul
1.1. colegilor didactic, exercițiul,
1.2.  Miniexpoziție cu lucrările turul galeriei
1.6. elevilor Forme de organizare
AVAP a colectivului:
2.3. Activitate frontală,
2.4. individuală, pe grupe,
2.6. în perechi
CLR Grupurile de  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. litere gi pornind de la observarea Manual p. 18, caietul
1.2. Text-suport: ilustrației din manual: manualului p. 16, caiet
1.3. Un spectacol formulare de întrebări și tip I, instrumente de
2.1. magic răspunsuri despre loc, scris şi colorat,
2.2. personaje,obiecte alfabetar, cărți, reviste,
3.1.  Recunoașterea grupului de ziare, imagini,
3.2. litere gi Resurse procedurale: Observarea
4.1.  Citirea unor cuvinte despărțite conversația, demons- sistematică
MEM în silabe, care conțin grupul trația,explicația, jocul
1.1. de litere gi didactic, exercițiul
1.2.  Citirea textului: individual, în Forme de organizare
șoaptă; în lanț, cu voce tare; a colectivului:
pe alineate; selectiv Activitate frontală,
 Discuții pe marginea textului: individuală, pe grupe,
loc, timp, personaje, în perechi Temă în
formulare de întrebări și clasă
răspunsuri
 Observarea scrierii grupului
de litere gi: litere
componente,
 Scrierea pe liniatura tip I:
grupul de litere gi, silabe,
cuvinte, propoziții
 Copiere, transcriere: litere,
cuvinte, propoziții
RELIGIE
M CLR Grupurile de  Citirea textului: individual, în Resurse materiale:
I 1.1. litere gi șoaptă; în lanț, cu voce tare; Manual p. 18, caietul Observarea
E 1.2. Text-suport: pe alineate; selectiv manualului p. 16, caiet sistematică
R 1.3. Un spectacol  Discuții pe marginea textului: tip I, instrumente de
C 2.1. magic loc, timp, personaje, scris şi colorat,
U 2.2. formulare de întrebări și alfabetar, cărți, reviste,
R 3.1. răspunsuri ziare, imagini,
I 3.2.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale:
4.1. grupul de litere gi, silabe, conversația, demons-
23 III MEM cuvinte, propoziții trația,explicația, jocul Temă în
1.1.  Copiere, transcriere, dictare: didactic, exercițiul clasă
1.2. litere, cuvinte, propoziții Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
CLR Grupul de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
1.1. litere Gi, Gi litere Gi în titlu și într-o Manual p. 19, caietul
1.2. Dialog înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 17, caiet
1.3. despre bunici litere tip I, instrumente de
2.1. Text-suport:  Exersarea comunicării orale scris şi colorat,
2.2. La bunici pornind de la observarea alfabetar, cărți, reviste,
2.3. ilustrației din manual ziare, imagini, planşe
3.1.  Exemplificarea altor cuvinte Resurse procedurale:
3.2. care se scriu cu Gi la conversația, demons-
4.1. începutul cuvântului trația, explicația, jocul Observare
MEM  Citirea unor cuvinte despărțite didactic, exercițiul sistematică
1.1. în silabe Forme de organizare
1.2.  Citirea textului: individual, în a colectivului:
șoaptă; în lanț, cu voce tare; Activitate frontală,
pe alineate; selectiv individuală, pe grupe,
 Formulare de întrebări și în perechi Temă în
răspunsuri clasă
 Observarea scrierii grupului
de litere Gi: litere
componente,
 Scrierea pe liniatura tip I:
grupul de litere Gi, cuvinte,
propoziții
DP Ocrotirea  Identificarea măsurilor de Resurse materiale: Observarea
3.1. mediului protejare a mediului Caiet special, caiet de sistematică
3.2.  Identificarea comportamen- matematică, planşe,
MEM telor negative faţă de mediul videoproiector, PC
3.1. înconjurător Resurse procedurale: Autoevalua
3.2.  Exprimarea unor opinii conversaţia, re
4.1. (acord/dezacord) cu privire la explicaţia, exerciţiul,
5.1. anumite atitudini şi problematizarea,
CLR comportamente observate în munca independentă,
1.1. mediul înconjurător jocul didactic
1.2.  Identificarea propriilor greşeli Forme de organizare:
2.1. de comportament faţă de activitate frontală,
mediul înconjurător individuală şi pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J DP An.  Aşezarea unor cartonaşe Resurse materiale:
O 3.1. Anotimpuri. reprezentând zilele Caiet special, caiet de
I 3.2. Lunile anului săptămânii, în ordinea matematică, planşe,
MEM succesiunii lor în săptămână calendar, creioane
24 III 3.1.  Precizarea lunilor specifice colorate Observare
4.1. unui anotimp videoproiector, PC sistematică
5.1.  Înregistrarea schimbărilor Resurse procedurale:
6.2. meteorologice în calendarul conversaţia, expli-
CLR naturii utilizând simboluri- caţia, exerciţiul,
1.1. desene: soare, nori, problematizarea, Evaluare
1.2. precipitaţii, vânt munca independentă, reciprocă
2.1.  Găsirea corespondenţei dintre jocul didactic
un eveniment şi anotimpul în Forme de organizare:
care acesta are loc (ex.: activitate frontală,
01.03.– Mărţişorul - individuală şi pe grupe
primăvara; 25.12 – Crăciunul
- iarna etc.)
 Completarea calendarului
personal/al clasei cu
evenimente care au
importanţă pentru copii
CLR Grupul de  Citirea unor cuvinte despărțite Resurse materiale:
1.1. litere Gi, Gi în silabe Manual p. 19, caietul
1.2. Dialog  Citirea textului: individual, în manualului p. 17, caiet
1.3. despre bunici șoaptă; în lanț, cu voce tare; tip I, instrumente de
2.1. Text-suport: pe alineate; selectiv scris şi colorat,
2.2. La bunici  Formulare de întrebări și alfabetar, cărți, reviste, Observare
2.3. răspunsuri ziare, imagini, planşe sistematică
3.1.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale:
3.2. cuvinte, propoziții conversația, demons-
4.1.  Exerciții de realizare a trația, explicația, jocul
MEM distincției între grupurile de didactic, exercițiul
1.1. litere învățate: Forme de organizare Temă în
1.2.  ce, ci, ge, gi, Ce, Ci, Ge, Gi a colectivului: clasă
 Copiere, transcriere, dictare: Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
AVAP Punctul  Discuţii despre caracteristicile Resurse materiale:
1.2. anotimpului primăvara. acuarele, pensule,
1.3. Peisaj de  Realizarea unei lucrări: pahare caiet de desen, Observare
2.3. primăvară - “Peisaj de primăvară”, din CD-player, planşe sistematică
2.5. pictură puncte. Resurse procedurale:
MEM  Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia,observaţia
1.1.  Selectarea lucrării preferate şi , demonstraţia, exerci-
motivarea alegerii realizate. ţiul, munca indepen- Evaluare
dentă reciprocă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate în grup
MM Sunete lungi/  Discuţii despre schimbările Resurse materiale: Observarea
1.1. scurte survenite în viaţa plantelor şi CD-player, culegere sistematică
1.4. a animalelor odată cu sosirea de cântece
2.1. ,,Înfloresc primăverii. Resurse procedurale:
3.1. grădinile’’  Audierea cântecului conversaţia , demons- Evaluare
CLR „Înfloresc grădinile” şi traţia, exerciţiul orală
2.4. învăţarea acestuia, după auz. Forme de organizare
MEM  Identificarea sunetelor lungi/ a colectivului:
3.1. scurte. activitate frontală, în
 Exerciţii de imitare a unor perechi, activitate pe
sunete lungi/ scurte grupe mari,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” individuală
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Mincinosul,  Participarea la dialog Fişe, creioane sistematică
N 1.2. de  Exerciţii de formulare de colorate, PC
E 1.3. Lev Tolstoi întrebări şi răspunsuri Resurse procedurale:
R 2.1.  Exersarea comunicării orale conversaţia, explica- Temă de
I 3.1.  Cântece de primăvară ţia, exerciţiul, obser- lucru în
MM varea dirijată, jocul clasă
25 III 2.1. didactic, problemati-
2.2. zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Hârtia -  Prezentarea florilor de Resurse materiale: Observare
1.2. decupare, primăvară preferate. foarfecă, lipici, , hârtie sistematică
1.3. lipire  Exerciţii de decupare şi lipire, glasată, CD-player
2.3. pentru a obţine un buchet de Resurse procedurale:
2.5. Flori de ghiocei. conversaţia,observaţia Probă
MM primăvară  Expunerea lucrărilor realizate. , demonstraţia, exerci- practică
2.1.  Intonarea cântecului ţiul, munca inde-
“Înfloresc grădinile”. pendentă, turul
galeriei
Forme de organizare
a colectivului :
activitate în grup
MM Sunete lungi/  Discuţii despre schimbările Resurse materiale:
1.1. scurte survenite în viaţa plantelor şi CD-player, culegere Observarea
1.4. a animalelor odată cu sosirea de cântece sistematică
2.1. ,,Copăcelul primăverii. Resurse procedurale:
3.1. din  Audierea cântecului conversaţia , demons-
CLR grădină’’ „Copăcelul din grădină” şi traţia, exerciţiul Evaluare
2.4. învăţarea acestuia, după auz. Forme de organizare orală
MEM  Identificarea sunetelor lungi/ a colectivului:
3.1. scurte. activitate frontală, în
 Exerciţii de imitare a unor perechi, activitate pe
sunete lungi/ scurte grupe mari,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a III-a
L CLR Sunetul și  Recunoașterea unor povești Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele ț, ț după scene ilustrate Manual p. 20, caietul sistematică
N 1.2. Text-suport:  Formularea de propoziții după manualului p. 18, caiet
I 1.3. Musafirul ilustrații din povești tip I, instrumente de
2.1. nepoftit cunoscute scris şi colorat, ziare,
28 III 2.2.  Repovestirea unor scene din imagini, Cd-player
2.3. povești cunoscute Resurse procedurale:
3.1.  Scrierea unor cuvinte alintate conversația, demons-
3.2.  Despărțirea cuvintelor în trația, explicația, jocul
4.1. silabe didactic, exercițiul
MEM  Selectarea, din text, a unor Forme de organizare Autoevalua
1.1. cuvinte care îndeplinesc a colectivului: re
1.6. anumite condiții: au 3 silabe / Activitate frontală,
încep cu litera ț / au inițială individuală, pe grupe,
majusculă etc. în perechi
 Imaginarea unui dialog între
vrăbiuță, mâță și veveriță
MEM Adunarea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
1.1. numerelor adunare a 2 numere formate manualul, culori, caiet
1.4. naturale din zeci şi unităţi special, numărătoare, Temă de
1.6. ZU+ ZU  Exprimarea cu voce tare a beţişoare fişe de lucru lucru în
3.1. etapelor de calcul Resurse procedurale: clasă
5.2.  Verificarea rezultatelor cu Jocul didactic,
DP ajutorul obiectelor conversaţia, exerciţiul Observarea
3.1.  Exerciţii de analiză a părţilor Forme de organizare: sistematică
3.2. componente ale unei probleme; activitate individuală,
MM  Rezolvarea de probleme cu pe grupe mici,
3.2. enunţ dezvoltat frontală, pe grupe
mari
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Paşii  Discuţii despre „Ce este un Resurse materiale: Observarea
2.1. prieteniei bun prieten?” Auxiliar, coli, sistematică
2.2.  Identificarea în imagini a creioane colorate,
2.3. comportamentelor carioci Probă orală
AVAP prietenoase/ neprietenoase Resurse procedurale :
2.2. dintr-un grup Conversaţia, demons-
CLR  Exerciţii de evidenţiere a traţia, exerciţiul
1.1. regulilor de comportament a Forme de organizare:
1.2. personajelor din imagini activitate frontală,
 Citirea unor fragmente din activitate în perechi,
poveşti şi identificarea activitate pe grupe
comportamentelor mari, individuală
personajelor din fragmentele
citite
 Exerciţii de scriere a
caracteristicilor unui bun
prieten
 Desen:Prietenul/Prietena mea
M MEM Adunarea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
A 1.1. numerelor adunare a 2 numere formate manualul, culori, caiet
R 1.4. naturale din zeci şi unităţi special, numărătoare, Temă de
Ţ 1.6. ZU+ ZU  Exprimarea cu voce tare a beţişoare fişe de lucru lucru în
I 3.1. etapelor de calcul Resurse procedurale: clasă
5.2.  Verificarea rezultatelor cu Jocul didactic,
29 III DP ajutorul obiectelor conversaţia, exerciţiul Observarea
3.1.  Exerciţii de analiză a părţilor Forme de organizare: sistematică
3.2. componente ale unei probleme; activitate individuală,
MM  Rezolvarea de probleme cu pe grupe mici,
3.2. enunţ dezvoltat frontală, pe grupe
mari
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observare
1.1. literele ț, ț  Formularea de propoziții după Manual p. 20, caietul sistematică
1.2. Text-suport: ilustrații din povești manualului p. 18, caiet
1.3. Musafirul cunoscute tip I, instrumente de
2.1. nepoftit  Repovestirea unor scene din scris şi colorat, ziare,
2.2. povești cunoscute imagini, Cd-player
2.3.  Scrierea unor cuvinte alintate Resurse procedurale:
3.1.  Despărțirea cuvintelor în conversația, demons-
3.2. silabe trația, explicația, jocul
4.1.  Formulare de propoziţii cu didactic, exercițiul
MEM cuvinte date Forme de organizare Autoevalua
1.1. a colectivului: re
1.6. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
CLR Sunetul și  Imaginarea unui dialog între Resurse materiale: Observare
1.1. literele Ț, Ț personajele testului Manual p. 21, caietul sistematică
1.2. Text-suport:  Formularea de propoziții manualului p. 19, caiet
1.3. Sperietoarea despre fructe de primăvară- tip I, instrumente de
2.1. vară scris şi colorat
2.2.  Desenarea/confecționarea Resurse procedurale:
3.1. unei sperietori conversația, demons-
3.2.  Formularea unor ghicitori trația, explicația, jocul
4.1. despre diverse fructe, cu didactic, exercițiul
AVAP precizarea unor detalii Forme de organizare
2.3. referitoare la formă, mărime, a colectivului: Autoevalua
2.4. culoare, aromă, gust Activitate frontală, re
2.6.  Miniexpoziție: Sperietori individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observare
I 1.1. literele Ț, Ț  Formulare de întrebări şi Manual p. 21, caietul sistematică
E 1.2. Text-suport: răspunsuri manualului p. 19, caiet
R 1.3. Sperietoarea  Formularea unor ghicitori tip I, instrumente de
C 2.1. despre diverse fructe, cu scris şi colorat
U 2.2. precizarea unor detalii Resurse procedurale:
R 3.1. referitoare la formă, mărime, conversația, demons-
I 3.2. culoare, aromă, gust trația, explicația, jocul
4.1.  Realizarea unui desen cu didactic, exercițiul
30 III AVAP fructul preferat Forme de organizare
2.3.  Înregistrarea preferințelor a colectivului: Autoevalua
2.4. într-un tabel/grafic și afișarea Activitate frontală, re
2.6. acestuia în sala de clasă individuală, pe grupe,
 Miniexpoziție: Fructe în perechi
CLR Sunetul și  Recunoaşterea literei h Resurse materiale: Observare
1.1. literele h, h  Variante de citire Manual p. 22, caietul sistematică
1.2. Text-suport:  Scrierea literei h şi a manualului p. 20, caiet
1.3. O zi de cuvintelor pe liniatura de tip I tip I, instrumente de
2.1. sâmbătă  Ordonarea unor silabe date, scris şi colorat
2.2. pentru a obține cuvinte Resurse procedurale:
2.3.  Formularea de propoziții conversația, demons-
3.1. folosind cuvintele obținute trația, explicația, jocul
3.2.  Formularea de propoziții cu didactic, exercițiul
4.1. sensurile diferite ale unui Forme de organizare
MEM cuvânt dat a colectivului: Temă în
1.2. Activitate frontală, clasă
1.6. individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Scăderea  Exerciţii de scădere cu Resurse materiale:
1.1. numerelor numere naturale de la 0 la 100 beţişoare, numără-
1.4. naturale fără trecere peste ordin; toare, manualul,
1.6. ZU –ZU verificarea rezultatelor cu jetoane, planşe, caiet Observarea
3.1. ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice : descăzut, scăzător, conversaţia, expli-
3.1. diferenţă caţia, exerciţiul,
3.2.  Exerciţii de compunere şi problematizarea,
AVAP descompunere a numerelor în munca independentă, Evaluare
2.3. sume sau diferenţe de jocul didactic reciprocă
2.4. numere; Forme de organizare
 Exerciţii de operare cu a colectivului:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală şi pe
desene. grupe;
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
 Colorarea imaginilor după
cod
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Scăderea  Exerciţii de scădere cu Resurse materiale:
O 1.1. numerelor numere naturale de la 0 la 100 beţişoare, numără- Observarea
I 1.4. naturale fără trecere peste ordin; toare, manualul, sistematică
1.6. ZU –ZU verificarea rezultatelor cu jetoane, planşe, caiet
31 III 3.1. ajutorul obiectelor; culegere, manualul;
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice : descăzut, scăzător, conversaţia, expli-
3.1. diferenţă caţia, exerciţiul, Evaluare
3.2.  Exerciţii de compunere şi problematizarea, reciprocă
AVAP descompunere a numerelor în munca independentă,
2.3. sume sau diferenţe de jocul didactic
2.4. numere; Forme de organizare
 Exerciţii de operare cu a colectivului:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală şi pe
desene. grupe;
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
 Colorarea imaginilor după
cod
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observare
1.1. literele h, h  Identificarea unor perechi de Manual p. 22, caietul sistematică
1.2. Text-suport: cuvinte cu acelaşi sens manualului p. 20, caiet
1.3. O zi de  Ordonarea unor silabe date, tip I, instrumente de
2.1. sâmbătă pentru a obține cuvinte scris şi colorat
2.2.  Formularea de propoziții Resurse procedurale:
2.3. folosind cuvintele obținute conversația, demons-
3.1.  Formularea de propoziții cu trația, explicația, jocul
3.2. sensurile diferite ale unui didactic, exercițiul
4.1. cuvânt dat Forme de organizare Autoevalu-
MEM  Dictare a colectivului: are
1.2. Activitate frontală,
1.6. individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Tehnica  Observarea pătratului Resurse materiale: Observarea
1.2. TANGRAM TANGRAM - Hârtie glasată, lipici, sistematică
1.3.  Decuparea tanurilor foarfecă, riglă, imagini
2.3. ,,Barza’’ pătratului TANGRAM cu păsări călătoare Evaluare
2.4.  Observarea lucrării model. Resurse procedurale: orală
MM  Asamblarea tanurilor în observaţia, demons-
3.1. vederea obţinerii lucrării traţia , exerciţiul, turul Analiza
“Barza”. galeriei lucrărilor
 Audiţie “ Zborul cărăbuşului” Forme de organizare
şi mişcarea liberă pe muzică. a colectivului
act. frontală, în echipă
MM Tempo-ul în  Audierea unor cântece pentru Resurse materiale:
1.3. audiţii copii. jucării muzicale,
1.4.  Exerciţii de identificare a culegere de cântece, Observarea
3.1. tempo-ului cântecelor Resurse procedurale : sistematică
3.3. audiate: foarte încet, încet, conversaţia, jocul
CLR moderat, repejor, repede, didactic, exerciţiul,
2.3. foarte repede, extrem de explicaţia, jocul
repede. didactic (Deschide
 Exerciţii de marcare a urechea bine”) ; Evaluare
tempo-ului cântecului audiat Forme de organizare orală
prin bătăi din palme, bătăi cu a colectivului:
degetul în bancă, jucării activitate frontală,
muzicale. individuală
V CLR Lectură  Ascultarea unui mesaj Resurse materiale: Observare
I 1.1. Mincinosul,  Participarea la dialog Fişe, creioane sistematică
N 1.2. de  Exerciţii de formulare de colorate, PC
E 1.3. Lev Tolstoi întrebări şi răspunsuri Resurse procedurale:
R 2.1.  Povestire pe bază de întrebări conversaţia, explica- Temă de
I 3.1.  Audiţie muzicală ţia, exerciţiul, obser- lucru în
MM varea dirijată, jocul clasă
1 IV 2.1. didactic, problemati-
2.2. zarea
Forme de organizare
Activitate frontală, pe
grupe, individuală
AVAP Confecţii  Intuirea materialelor; Resurse materiale
2.1. Coaserea  Însuşirea tehnicii; Pânză, aţă, nasturi,
2.4. nasturilor  Exerciţii de coasere a ac, CD-player Observare
2.3. nasturilor; Resurse procedurale: sistematică
MM  Efectuarea nodului aţei. conversaţia,
2.1. demonstraţia, Evaluare
2.2. Exerciţiul, turul reciprocă
galeriei
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală
MM Improvizaţia  Intonarea de cântece învăţate Resurse materiale:
1.4. spontană despre anotimpul primăvara. jucării muzicale,
2.1. colectivă  Exerciţii de improvizaţie culegere de cântece, Observarea
3.4. spontană colectivă. Resurse procedurale : sistematică
CLR  Colaj: „Primăvara” conversaţia, jocul
2.3. didactic, exerciţiul,
AVAB explicaţia,
2.3. Forme de organizare
a colectivului: Evaluare
activitate frontală, orală
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a IV-a
L CLR Sunetul și  Recunoaşterea literei H Resurse materiale: Observare
U 1.1. literele H, H  Variante de citire Manual p. 23, caietul sistematică
N 1.2. Text-suport:  Scrierea literei H şi a manualului p. 21, caiet
I 1.3. Prietenie cuvintelor pe liniatura de tip I tip I, instrumente de
2.1.  Ordonarea unor silabe date, scris şi colorat
4 IV 2.3. pentru a obține cuvinte Resurse procedurale: Temă în
3.1.  Formularea de propoziții conversația, demons- clasă
3.2. folosind cuvintele obținute trația, explicația, jocul
4.1.  Formularea de propoziții cu didactic, exercițiul
AVAP sensurile diferite ale unui Forme de organizare
2.3. cuvânt dat a colectivului:
2.6. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Adunarea şi  Exerciţii de adunare scădere Resurse materiale:
1.1. scăderea cu numere naturale de la 0 la beţişoare, numără- Observarea
1.4. numerelor 100 fără trecere peste ordin; toare, manualul, sistematică
1.6. naturale verificarea rezultatelor cu jetoane, planşe, caiet
3.1. Formate din ajutorul obiectelor; culegere, manualul;
5.2. Z şi U  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice : termeni, sumă, conversaţia, expli-
3.1. descăzut, scăzător, diferenţă caţia, exerciţiul, Evaluare
3.2.  Exerciţii de compunere şi problematizarea, reciprocă
descompunere a numerelor în munca independentă,
sume sau diferenţe de jocul didactic
numere; Forme de organizare
 Exerciţii de operare cu a colectivului:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală şi pe
desene. grupe;
 Compunere şi rezolvare de
probleme
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Prietenul  Discuţii despre „Prieteni Resurse materiale:
2.1. meu necuvântători’’ Obiecte din sala de
2.2. necuvântă-  Descrierea prieteniei dintre clasă, CD-player,
2.3. tor voi şi prietenul vostru creiane colorate, coli Observarea
AVAP necuvântător de hârtie sistematică
2.3.  Exerciţii de scriere a Resurse procedurale :
caracteristicilor prietenului Conversaţia, demons-
necuvântător traţia, exerciţiul
 Cum am grijă de prietenul Forme de organizare
meu necuvântător? a colectivului:
 Crearea unor versuri despre activitate frontală,
prietenul vostru pornind de la activitate în perechi,
cuvinte date activitate pe grupe
 Desen: „Prietenul meu…’’ mari
M MEM Proba  Exerciţii de adunare cu Resurse materiale:
A 1.1. adunării numere naturale de la 0 la 100 caietul cu foaie velină,
R 1.4. fără trecere peste ordin; culori, caiet special,
Ţ 1.6. verificarea rezultatelor prin manualul imagini Probă
I 3.1. operaţia inversă suport, numărătoare, practică
5.2.  Exerciţii de aflare a beţişoare, planşe
5 IV DP numărului necunoscut Resurse procedurale: Autoevalua
3.1.  Exerciţii de analiză a părţilor învăţarea prin joc, re
3.2. componente ale unei probleme; conversaţia, explica-
 Rezolvarea de probleme cu ţia, problematizarea
enunţ dezvoltat Forme de organizare:
Activitate frontală şi
individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Discuții despre întâmplarea Resurse materiale: Observare
1.1. literele H, H povestită în text: De ce crezi Manual p. 23, caietul sistematică
1.2. Text-suport: că…? … manualului p. 21, caiet
1.3. Prietenie  Horia a ales să se deghizeze tip I, instrumente de
2.1. în motan?/ …a ales un cadou scris şi colorat
2.2. în formă de ou? …și-a pus un Resurse procedurale: Temă în
2.3. papion în formă de os? etc. conversația, demons- clasă
3.1.  Povestirea unei întâmplări trația, explicația, jocul
3.2. hazlii didactic, exercițiul
4.1.  Confecționarea unei măști Forme de organizare
AVAP  Descrierea unui prieten din a colectivului:
2.3. lumea animalelor sau a Activitate frontală,
2.4. plantelor: Cum arată prietenul individuală, pe grupe,
2.6. tău necuvântător? Ce îți place în perechi
foarte mult la el? De ce îl
consideri prieten? Ce surpriză
îi vei face de ziua lui?
CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observare
1.1. litere che, che litere che în titlu și într-o Manual p. 24, caietul sistematică
1.2. Text-suport: înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 22, caiet
1.3. Tache și litere tip I, instrumente de
2.1. Enache  Recunoașterea grupului de scris şi colorat,
2.2. litere che în cuvinte scrise și obiectele din sala de
2.3. ilustrate, cu,precizarea clasă, alfabetar, cărți,
3.1. poziției în cadrul cuvântului reviste, ziare, imagini, Evaluare
3.2.  Citirea textului: individual, în planşe cu litere reciprocă
4.1. șoaptă; în lanț, cu voce tare; Resurse procedurale:
MEM pe alineate selectiv conversația, demons- Autoevalua
1.1.  Observarea scrierii grupului trația, explicația, jocul re
1.2. de litere che: litere didactic, exercițiul
1.6. componente, Forme de organizare
 Scrierea pe liniatura tip I: a colectivului:
grupul de litere che, silabe, Activitate frontală,
cuvinte, propoziții individuală, pe grupe,
 Copiere, transcriere, dictare: în perechi
litere, cuvinte, propoziții
RELIGIE
M CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observare
I 1.1. litere che, che litere che în titlu și într-o Manual p. 24, caietul sistematică
E 1.2. Text-suport: înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 22, caiet
R 1.3. Tache și litere tip I, instrumente de
C 2.1. Enache  Recunoașterea grupului de scris şi colorat,
U 2.2. litere che în cuvinte scrise și obiectele din sala de
R 2.3. ilustrate, cu,precizarea clasă, alfabetar, cărți,
I 3.1. poziției în cadrul cuvântului reviste, ziare, imagini, Evaluare
3.2.  Citirea textului: individual, în planşe cu litere reciprocă
6 IV 4.1. șoaptă; în lanț, cu voce tare; Resurse procedurale:
MEM pe alineate selectiv conversația, demons- Autoevalua
1.1.  Observarea scrierii grupului trația, explicația, jocul re
1.2. de litere che: litere didactic, exercițiul
1.6. componente, Forme de organizare
 Scrierea pe liniatura tip I: a colectivului:
grupul de litere che, silabe, Activitate frontală,
cuvinte, propoziții individuală, pe grupe,
 Copiere, transcriere, dictare: în perechi
litere, cuvinte, propoziții
CLR Sunetul și  Identificarea cuvântului scris Resurse materiale: Observare
1.1. literele Che, cu majusculă la exemplele de Manual p. 25, caietul sistematică
1.2. Che cuvinte ilustrate și justificarea manualului p. 23, caiet
1.3. Text-suport: folosirii literei mari tip I, instrumente de
2.1. Doi prieteni  Recunoașterea grupului de scris şi colorat,
2.2. sportivi litere Che în titlu și într-o obiectele din sala de Temă în
2.3. înșiruire de litere și grupuri de clasă, alfabetar, cărți, clasă
3.1. litere reviste, ziare, imagini,
3.2.  Recunoașterea folosirii literei beţişoare, plastilină,
4.1. mari de tipar la scrierea Cd-player
MEM cuvintelor nume de persoană Resurse procedurale:
1.1. sau localitate conversația, Autoevalua
1.2.  Exemplificarea altor cuvinte demonstrația, re
1.6. care se scriu cu Che la explicația, jocul
început didactic, exercițiul
 Observarea pronunțării, Forme de organizare
scrierii și citirii grupului de a colectivului:
litere che/Che, separat și în Activitate frontală,
cuvinte ilustrate, despărțite în individuală, pe grupe,
silabe în perechi
 Citirea de cuvinte despărțite
în silabe și întregi
 Scrierea pe liniatura tip I:
grupul de litere Che, cuvinte,
propoziție copiere,
transcriere, dictare: litere,
cuvinte, propoziții
MEM Proba  Exerciţii de scădere cu Resurse materiale:
1.1. operaţiei de numere naturale de la 0 la 100 caietul cu foaie velină,
1.4. scădere fără; culori, caiet special,
1.6.  Verificarea rezultatelor prin manualul imagini Probă
3.1. operaţia inversă suport, numărătoare, practică
5.2.  Exerciţii de aflare a beţişoare, planşe
DP numărului necunoscut Resurse procedurale: Autoevalua
3.1.  Exerciţii de analiză a părţilor învăţarea prin joc, re
3.2. componente ale unei probleme; conversaţia, explica-
 Rezolvarea de probleme cu ţia, problematizarea
enunţ dezvoltat Forme de organizare:
Activitate frontală şi
individuală, pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Exerciţii  Exerciţii de adunare şi Resurse materiale:
O 1.1. Proba scădere cu numere naturale de caietul cu foaie velină,
I 1.4. adunării şi la 0 la 100 fără trecere peste culori, caiet special,
1.6. scăderii ordin; verificarea rezultatelor manualul imagini Probă
7 IV 3.1. prin operaţia inversă suport, numărătoare, practică
5.2.  Exerciţii de aflare a beţişoare, planşe
AVAP numărului necunoscut Resurse procedurale: Evaluare
2.3.  Exerciţii de analiză a părţilor învăţarea prin joc, reciprocă
2.4. componente ale unei probleme; conversaţia, explica-
MM  Rezolvarea de probleme cu ţia, problematizarea
3.2 enunţ dezvoltat Forme de organizare:
Activitate frontală şi
individuală, pe grupe
CLR Sunetul și  Discuție despre sensurile Resurse materiale: Observare
1.1. literele Che, diferite ale cuvântului cheia Manual p. 25, caietul sistematică
1.2. Che  Identificarea cuvântului scris manualului p. 23, caiet
1.3. Text-suport: cu majusculă la exemplele de tip I, instrumente de
2.1. Doi prieteni cuvinte ilustrate și justificarea scris şi colorat,
2.2. sportivi folosirii literei mari obiectele din sala de Temă în
2.3.  Observarea scrierii și citirii clasă, alfabetar, cărți, clasă
3.1. grupului de litere che/Che, reviste, ziare, imagini,
3.2. separat și în cuvinte ilustrate, beţişoare, plastilină,
4.1. despărțite în silabe Cd-player
MEM  Citirea de cuvinte despărțite Resurse procedurale:
1.1. în silabe și întregi conversația, demons- Autoevalua
1.2.  Scrierea pe liniatura tip I: trația, explicația, jocul re
1.6. grupul de litere Che, cuvinte, didactic, exercițiul
propoziție copiere, Forme de organizare
transcriere, dictare: litere, a colectivului:
cuvinte, propoziții Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Ornamente  Prezentarea florilor de Resurse materiale: Observare
1.2. de primăvară primăvară preferate. planşe cu etapele de sistematică
1.3.  Exerciţii de decupare şi lipire, lucru, foarfecă, lipici, ,
2.3. pentru a obţine un buchet de hârtie glasată, CD-
2.5. ghiocei. player Probă
MM  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale: practică
2.1.  Audiţie muzicală: conversaţia, observa-
Anotimpurile – Primăvara - ţia, demonstraţia,
Antonio Vivaldi exerciţiul, munca
independentă, turul
galeriei
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Improvizaţia  Intonarea de cântece învăţate Resurse materiale:
1.4. spontană despre anotimpul primăvara. jucării muzicale, Observarea
2.1. colectivă  Exerciţii de improvizaţie culegere de cântece, sistematică
3.4. spontană colectivă. Resurse procedurale :
CLR  Colaj: „Primăvara” conversaţia, jocul Probă orală
2.3. didactic, exerciţiul,
AVAB explicaţia, jocul Probă
2.3. didactic practică
Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Discuţii despre animale şi Resurse materiale:
I 1.2. Căţeluşul grija faţă de acestea Carte de lecturi, fişe
N 1.3. şchiop,  Descrierea prieteniei dintre de lucru, CD-player,
E 1.4. Elena Farago voi şi prietenul vostru creiane colorate, coli Observarea
R 2.1. necuvântător de hârtie sistematică
I 2.3.  Exerciţii de memorare şi Resurse procedurale :
3.1. recitare Conversaţia, demons-
8 IV 3.3.  Brainstorming: Cum mă traţia, exerciţiul
MEM comport cu animalele? Forme de organizare
1.1.  Cum am grijă de căţelul a colectivului:
1.2. meu? activitate frontală, în
 Desen: „Prietenul omului, perechi, activitate pe
câinele…’’ grupe mari
AVAP Ornamente  Prezentarea florilor de Resurse materiale: Observare
1.2. de primăvară primăvară preferate. planşe cu etapele de sistematică
1.3.  Exerciţii de decupare şi lipire, lucru, foarfecă, lipici, ,
2.3. pentru a obţine un buchet de hârtie glasată, CD-
2.5. ghiocei. player, CD cu Probă
MM  Expunerea lucrărilor realizate. Anotimpurile, de A. practică
2.1.  Audiţie muzicală: Vivaldi
Anotimpurile – Primăvara - Resurse procedurale:
Antonio Vivaldi conversaţia, observa-
ţia, demonstraţia,
exerciţiul, munca
independentă, turul
galeriei
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM 1.4. Nuanţe –  Discuţii despre prietenia Resurse materiale: Observarea
3.1. Tare, încet, dintre oameni şi animale CD-player, culegere sistematică
3.4. mediu  Audierea cântecului de cântece
CLR „Furnicile” şi învăţarea Resurse procedurale :
2.4. „Furnicile” acestuia, după auz. conversaţia , demons- Evaluare
 Intonarea cântecului învăţat traţia, exerciţiul orală
în nuanţe diferite: tare, încet, Forme de organizare:
mediu. activitate frontală, în
 Joc-concurs „Mici interpreţi” perechi, activitate pe
grupe mari,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a V-a
L CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observarea
U 1.1. litere chi, chi litere chi în titlu și într-o Manual p. 26, caietul sistematică
N 1.2. înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 24, caiet
I 1.3. litere tip I, instrumente de Evaluare
2.1.  Exersarea comunicării orale scris şi colorat, orală
11 IV 2.2. pornind de la observarea alfabetar, planşe cu
2.3. ilustrației din manual litere
3.1.  Observarea scrierii grupului Resurse procedurale:
3.2. de litere chi: litere conversația, demons-
4.1. componente, trația, explicația, jocul
MEM  Scrierea pe liniatura tip I: didactic, exercițiul
1.1. grupul de litere chi, silabe, Forme de organizare
1.2. cuvinte, propoziții a colectivului:
1.6.  Scrierea unor cuvinte Activitate frontală,
ilustrate: Cuvinte încrucișate individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Figuri plane:  Identificarea şi denumirea Resurse materiale:
2.1. pătrat, figurilor geometrice plane: Figuri geometrice Observaţie
2.2. dreptunghi, dreptunghi, pătrat, triunghi, plane, riglă, compas, sistematică
4.1. triunghi, cerc cerc echier, şabloane
4.2.  Recunoaşterea formei Resurse procedurale:
5.1. obiectelor din mediul Metode activ-
5.2. înconjurător participative
CLR  Selectarea figurilor Forme de organizare: Proba
1.1. geometrice cunoscute dintre Activitate frontală, practică
AVAP alte forme plane individuală, în
2.1  Descrierea verbală a figurilor perechi, în grup
geometrice întâlnite
 Desenarea formelor plane cu
şablon şi/sau mâna liberă
 Decuparea unor figuri
desenate
- Identificarea interiorului şi
exteriorului unei figuri
geometrice
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Prietenul  Discuţii despre „Prieteni Resurse materiale:
2.1. meu necuvântători’’ Obiecte din sala de
2.2. necuvântă-  Descrierea prieteniei dintre clasă, CD-player,
2.3. tor voi şi prietenul vostru creiane colorate, coli Observarea
AVAP necuvântător de hârtie sistematică
2.3.  Exerciţii de scriere a Resurse procedurale :
caracteristicilor prietenului Conversaţia, demons-
necuvântător traţia, exerciţiul
 Cum am grijă de prietenul Forme de organizare
meu necuvântător? a colectivului:
 Crearea unor versuri despre activitate frontală,
prietenul vostru pornind de la activitate în perechi,
cuvinte date activitate pe grupe
 Desen: „Prietenul meu…’’ mari
M MEM Corpuri - Recunoaşterea şi descrierea Resurse materiale: Autoevalua
A 2.1. geometrice: verbală a formei obiectelor figuri geometrice, re
R 2.2. cub, cuboid, din mediul înconjurător trusă geometrică fise
Ţ 4.1. cilindru, (cubul, sfera, cuboidul); de lucru
I 4.2. sferă - Determinarea numărului de Resurse procedurale:
5.1. muchii, vârfuri , feţe, ale unor conversaţia,
5.2. corpuri geometrice intuite observarea dirijată, Probă orală
12 IV CLR direct exerciţiul, explicaţia,
1.1. - Exerciţii-joc de poziţionare a jocul didactic Temă în
AVAP obiectelor în spaţiu; Forme de organizare clasă
2.1 - Recunoaşterea corpurilor a colectivului:
geometrice cu care se
act. frontală, individu-
aseamănă obiectele din
mediul înconjurător ală , în perechi
CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale: Observare
1.1. litere chi, chi litere chi în titlu și într-o Manual p. 26, caietul sistematică
1.2. înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 24, caiet
1.3. litere tip I, instrumente de
2.1.  Exersarea comunicării orale scris şi colorat,
2.2. pornind de la observarea obiectele din sala de
2.3. ilustrației din manual clasă, alfabetar, cărți, Evaluare
3.1.  Observarea scrierii grupului reviste, ziare, imagini, reciprocă
3.2. de litere chi: litere planşe cu litere
4.1. componente, Resurse procedurale:
MEM  Scrierea pe liniatura tip I: conversația, demons-
1.1. grupul de litere chi, silabe, trația, explicația, jocul
1.2. cuvinte, propoziții didactic, exercițiul
1.6.  Scrierea unor cuvinte Forme de organizare
ilustrate: Cuvinte încrucișate a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
1.1. litere litere Chi în titlu și într-o Manual p. 27, caietul
1.2. Chi, Chi înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 25, caiet
2.1. Text-suport: litere tip I, instrumente de Observare
2.2. Masă bună  Observarea pronunțării, scris şi colorat, sistematică
2.3. scrierii și citirii grupului de obiectele din sala de
3.1. litere chi/Chi, separat și în clasă, alfabetar, cărți,
4.1. cuvinte ilustrate, despărțite în reviste, ziare, imagini, Temă în
MEM silabe planşe cu litere clasă
1.1.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale:
1.2. grupul de litere Chi, cuvinte, conversația, demons-
1.6. propoziție trația, explicația, jocul
 Copiere, transcriere, dictare: didactic, exercițiul
litere, cuvinte, propoziții Forme de organizare
 Discuții despre animale de a colectivului:
companie/ de curte Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
I 1.1. litere litere Chi în titlu și într-o Manual p. 27, caietul
E 1.2. Chi, Chi înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 25, caiet
R 2.1. Text-suport: litere tip I, instrumente de Observare
C 2.2. Masă bună  Observarea pronunțării, scris şi colorat, sistematică
U 2.3. scrierii și citirii grupului de obiectele din sala de
R 3.1. litere chi/Chi, separat și în clasă, alfabetar, cărți,
I 4.1. cuvinte ilustrate, despărțite în reviste, ziare, imagini, Temă în
MEM silabe planşe cu litere clasă
13 IV 1.1.  Scrierea pe liniatura tip I: Resurse procedurale:
1.2. grupul de litere Chi, cuvinte, conversația, demons-
1.6. propoziție trația, explicația, jocul
 Copiere, transcriere, dictare: didactic, exercițiul
litere, cuvinte, propoziții Forme de organizare
 Discuții despre animale de a colectivului:
companie/ de curte Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Recapitulare  Citirea unui text: în lanț, Resurse materiale:
1.1. Literele de selectiv, pe roluri Manual p. 28, caietul
1.2. tipar și de  Citirea unor cuvinte și manualului p. 26, caiet
1.3. mână f, F, z, asocierea cu imaginea tip I, instrumente de
1.4. Z, corespunzătoare scris şi colorat, planşe Observare
2.1. ț, Ț, h, H  Despărțirea cuvintelor în cu litere sistematică
2.2. Grupurile de silabe Resurse procedurale:
2.3. litere gi,  Ordonarea silabelor pentru a conversația,
2.4. Gi, che, Che, obține cuvinte demonstrația, Temă în
3.1. chi, Chi  Ordonarea cuvintelor pentru a explicația, jocul clasă
3.2. obține propoziții didactic, exercițiul
3.3.  Completarea, într-un text dat, Forme de organizare
4.1. a semnelor de punctuație a colectivului:
corespunzătoare Activitate frontală,
 Formulare de propoziții individuală, pe grupe,
folosind cuvinte date în perechi
 Asocierea unor enunțuri cu
imagini corespunzătoare
MEM Recapitulare  Exerciţii de adunare şi Resurse materiale: Observare
1.4. scădere cu numere naturale de manualul , caietul sistematică
1.5. la 0 la 100 fără trecere peste manualului computer,
1.6. ordin; verificarea rezultatelor video-proiector,
2.1. prin operaţia inversă creioane, imagini
2.2.  Exerciţii de aflare a Resurse procedurale:
3.1. numărului necunoscut conversaţia, demons- Evaluare
3.2. - Recunoaşterea şi descrierea traţia, explicaţia, jocul orală
4.1. verbală a formei obiectelor didactic, exerciţiul,
4.2. din mediul înconjurător algoritmizarea
5.1. (cubul, sfera, cuboidul); Forme de organizare Temă în
5.2.  Interiorul şi exteriorul unei a colectivului: clasă
figuri geometrice Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Evaluare  Exerciţii de adunare şi Resurse materiale:
O 1.4. scădere cu numere naturale de fişă de evaluare Evaluare
I 1.6. la 0 la 100 fără trecere peste Resurse procedurale: sumativă
2.2. ordin; verificarea rezultatelor Exerciţiul
14 IV 3.1. prin operaţia inversă Forme de organizare
4.1.  Exerciţii de aflare a a colectivului:
5.2. numărului necunoscut Activitate individuală
CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții Resurse materiale:
1.2. variate, cuprinse în fișa de Fişe, instrumente de
1.3. evaluare scris Evaluare
1.4.  Formularea orală de întrebări Resurse procedurale: sumativă
2.1. și răspunsuri după cerințe date explicația
2.3.  Exerciții-joc în completarea Forme de organizare
3.1. evaluării, ca premii, a colectivului:
3.3. recompense Activitate individuală
AVAP Decupare  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale: Observare
1.3. după contur, primăvara. planşe cu etapele de sistematică
2.3. lipire –  Discuţii legate despre lucru, foarfecă, lipici,
2.5. sărbătoarea Învierii Domnului hârtie glasse, CD-
MM Iepuraş de  Exerciţii de pensulaţie pentru player, şablon Probă
2.1. Paști obţinerea lucrării Expunerea Resurse procedurale: practică
lucrărilor realizate. conversaţia,observaţia
 Film: ,,Iepuraşul de Paşti’’ , demonstraţia, exerci-
 Audiţie muzicală: ,,Iepuraş ţiul, munca indepen-
de Paşti’’ dentă, memorizarea,
turul galeriei
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Recapitulare  Recunoaşterea sunetelor din Resurse materiale:
1.1. mediul înconjurător cu jucării muzicale,
1.4. durate, intensităţi şi viteză de culegere de cântece, Observarea
2.1. succesiune contrastante. Resurse procedurale : sistematică
3.1.  Reproducerea în grup şi conversaţia, jocul
CLR individual a cântecelor didactic, exerciţiul, Evaluare
2.3. învăţate. explicaţia, jocul orală
2.4.  Reproducerea în grup şi didactic
MM individual a cântecelor Forme de organizare
2.1. învăţate, cu marcarea a colectivului:
ritmului şi a tempo-ului prin activitate frontală,
bătăi din palme. individuală
V CLR Lectură  Discuţii despre anotimpul de Resurse materiale:
I 1.2. Legenda primăvară, sărbătoarea de Carte de lecturi,
N 1.3. ouălor roşii Paști Fişe de lucru, Observarea
E 1.4.  Participarea la dialog instrumente de scris sistematică
R 2.1.  Formulare de întrebări şi PC, CD-player
I 2.3. răspunsuri Resurse procedurale : Evaluare
3.1.  Exersarea comunicării orale conversaţia, jocul orală
3.3.  Exerciţii de îmbogăţire a didactic, exerciţiul,
MEM vocabularului explicaţia, jocul
15 IV 1.1.  Audiţie - Cântece despre didactic
1.2. Paşti Forme de organizare
MM a colectivului:
3.2. activitate frontală,
individuală
AVAP Pensulaţie  Discuţii despre anotimpul de Resurse materiale:
1.3. Ouă de Paşti primăvară, sărbătoarea de Fişe de lucru, CD-
2.3. Paşte player, CD cu
2.5.  Ce doreşti să-ţi aducă cântecele pentru copii
MM iepuraşul? Resurse procedurale: Observarea
2.1.  Exerciţii de pensulaţie pentru Conversaţia, explica- sistematică
obţinerea lucrării Expunerea ţia, demonstraţia,
lucrărilor realizate. observaţia
 Intonarea cântecului “Hristos Forme de organizare Expunerea
a înviat!” a colectivului: lucrărilor
 Audiţie - Cântece despre Activitate frontală,
Paşti individuală, în
perechi,
pe grupe
MM Evaluare  Recunoaşterea sunetelor din Resurse materiale: Observare
1.1. mediul înconjurător cu jucării muzicale, sistematică
1.4. durate, intensităţi şi viteză de culegere de cântece,
2.1. succesiune contrastante. Resurse procedurale :
3.1.  Reproducerea în grup şi conversaţia, jocul Probă
CLR individual a cântecelor didactic, exerciţiul, practică
2.3. învăţate. explicaţia, jocul
2.4.  Reproducerea în grup şi didactic
individual a cântecelor Forme de organizare
învăţate, cu marcarea a colectivului:
ritmului şi a tempo-ului prin activitate frontală,
bătăi din palme. individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea tematică nr.7 - Mişcare şi sănătate – 6 săptămâni
Săptămâna I
M CLR Sunetul și  Joc didactic: Dă cuvântul mai Resurse materiale: Observare
I 1.1. literele j, j departe! – Semne/Simboluri Manual p. 30, caietul sistematică
E 1.2. Cuvinte cu ale primăverii la munte manualului p. 28, caiet
R 2.1. sens opus  Stabilirea valorii de adevăr a tip I, instrumente de
C 2.2. Text-suport: unor enunțuri referitoare la scris şi colorat, planşe Temă în
U 2.3. Drumeţie orientarea în timp (zilele cu litere clasă
R 3.1. săptămânii) Resurse procedurale:
I 4.1.  Imaginarea continuării conversația, demons-
MEM textului: Ce s-a întâmplat în trația, explicația, jocul Evaluare
1.1. continuare? didactic, exercițiul reciprocă
1.2.  Prezentarea unui joc îndrăgit Forme de organizare
4V 1.6 a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale: Observare
1.1. literele j, j  Formulare de întrebări şi Manual p. 30, caietul sistematică
1.2. Cuvinte cu răspunsuri pe marginea manualului p. 28, caiet
2.1. sens opus textului tip I, instrumente de
2.2. Text-suport:  Exerciţii de îmbogăţire a scris şi colorat, Temă în
2.3. Drumeţie vocabularului alfabetar, planşe cu clasă
3.1.  Asocierea unor cuvinte cu litere
4.1. sens opus Resurse procedurale:
MEM  Prezentarea unui joc îndrăgit conversația, Evaluare
1.1. demonstrația, reciprocă
1.2. explicația, jocul
1.6 didactic, exercițiul
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
indivi-duală, pe grupe,
în perechi
MEM Banii.  Identificarea monedelor şi Resurse materiale: Observare
1.1. Monede şi bancnotelor din sistemul fise de lucru, monede sistematică
1.2. bancnote monetar românesc actual; utilizate in România
1.4  Identificarea monedelor şi Resurse procedurale: Autoevalua
1.5. bancnotelor necesare pentru conversaţia, exerciţiul, -re
1.6. cumpărarea unui obiect; explicaţia
4.1.  Schimburi echivalente cu Forme de organizare
5.2. bani; act. frontală, jocul
6.3.  Compararea unor sume de didactic,
CLR bani individuală , în grup
1.1.  Construirea de situaţii reale
sau imaginare în care copiii să
decidă dacă pot cumpăra unul
sau mai multe obiecte cu
anumite sume de bani
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Arborii,  Realizarea de asociaţii între Resurse materiale: Autoevalua
O 1.1. prietenii fenomene şi cauzele posibile manualul , caietul re
I 1.2. noştri  Relaţionarea principalelor manualului, imagini
1.3. structuri ale plantelor cu Resurse procedurale:
5V 3.2. rolurile acestora conversaţia, exerciţiul,
3.1.  Realizarea unui jurnal desenat explicaţia
4.2. referitor la viaţa unei Forme de organizare Probă orală
4.1. plante/animal act. frontală, jocul
6.4.  Prezentarea unor didactic, individuală , Temă în
CLR fotografii/desene ale unor în grup clasă
1.1. plante în diferite etape de
2.1. dezvoltare ale acestora
 Prezentarea înregistrărilor din
calendarul naturii, realizat pe
o perioadă determinată de
timp
 Exprimarea unor opinii
(acord/ezacord) cu privire la
anumite atitudini şi
comportamente observate în
mediul înconjurător
CLR Sunetul și  Formularea de propoziții după Resurse materiale:
1.1. literele J, J imaginea suport a textului Manual p. 31, caietul
1.2. Text-suport:  Descrierea copiilor și a manualului p. 29, caiet Temă în
2.1. animalelor din imaginea tip I, instrumente de clasă
2.2. Vrejul de suport a textului (vaca, scris şi colorat,
2.3. zmeură veverița) obiectele din sala de
3.1.  Descrierea prin comparare a clasă, alfabetar, cărți, Autoevalu-
4.1. două fructe diferite: zmeura și reviste, ziare, imagini, are
MEM mura planşe cu litere
1.1.  Imaginarea unui dialog între Resurse procedurale:
1.2. personajele din scena ilustrată conversația,
1.6. în manual demonstrația,
AVAP  Descrierea prin comparare a explicația, jocul
2.2. două fructe diferite: zmeura și didactic, exercițiul
mura Forme de organizare
 Formularea de enunțuri cu a colectivului:
expresiile create Activitate frontală,
 Desen: ,,Vrejul de zmeură’’ indivi-duală, pe grupe,
AVAP Pensulaţie  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale:
1.3. Peisaj de primăvara. acuarele, pensule,
2.3. primăvară  Exerciţii de pensulaţie pentru pahare caiet de desen, Observare
2.5. obţinerea lucrării “Peisaj de CD-player, planşe sistematică
MM primăvară”. Resurse procedurale:
2.1.  Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia,observaţia
 Intonarea cântecului , demonstraţia,
“Copăcelul”. exerciţiul, munca Evaluare
independentă reciprocă
Forme de organizare
a colectivului:
activitate individuală
sau în grup
MM Interpreta-  Discuţii despre prietenie. Resurse materiale: Observarea
1.4. rea  Prezentarea caracteristicilor CD-player, culegere sistematică
3.1. unui prieten. de cântece, imagini
3.4. „Voinicii”  Audierea cântecului anotimpul primăvara
CLR „Voinicii” şi învăţarea Resurse procedurale: Temă de
2.4. acestuia, după auz. conversaţia , demons- lucru în
 Exerciţii de interpretare a traţia, exerciţiul clasă
cântecului învăţat Forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală, în
perechi, activitate pe
grupe mari
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.2. Au sosit  Discuţii despre anotimpul de imagini anotimpul sistematică
N 1.3. cocorii, de primăvară, cocori primăvara, carte de
E 1.4. Cezar  Exerciţii de îmbogăţire a lecturi, fişe de lucru
R 2.1. Petrescu vocabularului Resurse procedurale: Evaluare
I 2.3.  Formulare de enunţuri cu conversaţia , demons- reciprocă
3.1. cuvinte date traţia, exerciţiul
6V 3.3. Forme de organizare
MEM a colectivului:
1.1. activitate frontală, în
1.2. perechi, activitate pe
grupe mari,
AVAP Rolul  observarea punctelor si Resurse materiale: Observarea
1.3. decorativ al liniilor; lucrări sau vase de sistematică
2.3. punctului si  decorarea suprafeţelor cu linii ceramică decorate cu
2.5. liniei si puncte, grupări de linii si linii şi puncte; covor
MM puncte de diferite grosimi si cu forme geometrice Evaluarea
2.1 Vase de culori; Resurse procedurale: reciprocă
ceramică  formularea de aprecieri si conversaţia,observaţia
decorate autoaprecieri la adresa , demonstraţia,
lucrărilor; exerciţiul, munca
Geometrie  Desenarea unui covor cu independentă
forme geometrice Forme de organizare
 Decorarea ulciorului şi a a colectivului :
străchinii cu linii şi puncte activitate individuală
diferite ca formă, culoare, sau în grup
mărime.
 Audiţie muzicală:
Anotimpurile – Primăvara -
Antonio Vivaldi
MM Cântec vesel/  Discuţii despre veselie/ Resurse materiale:
1.4. trist tristeţe - prezentarea unor jucării muzicale, Observarea
3.1. activităţi care ne-au făcut să culegere de cântece, sistematică
3.4. „Podul de fim veseli/ trişti Resurse procedurale:
CLR piatră”  Audierea cântecului „Podul conversaţia, jocul Probă orală
2.4. de piatră” şi învăţarea didactic, exerciţiul,
acestuia, după auz. explicaţia, jocul Probă
 Intonarea cântecului „Podul didactic practică
de piatră”. Forme de organizare
 Exerciţii de audiere a unor a colectivului:
cântece vesele/ triste. activitate frontală,
 Joc-concurs „Mici interpreţi” individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
L CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
U 1.1. literele J, J  Discuții despre buna purtare: Manual p. 31, caietul
N 1.2. Text-suport: Ce părere aveți despre manualului p. 29, caiet Temă în
I 2.1. întrebarea tip I, instrumente de clasă
2.2. Vrejul de  lui George? Dar despre scris şi colorat, planşe
9V 2.3. zmeură răspunsul lui Jeni? cu litere, alfabetar
3.1.  Imaginarea unui dialog între Resurse procedurale: Autoevalu-
4.1. personajele din scena ilustrată conversația, demons- are
MEM în manual trația,explicația, jocul
1.1.  Formularea de răspunsuri la didactic, exercițiul
1.2. întrebări Forme de organizare
1.6.  Formularea de enunțuri cu a colectivului:
AVAP expresiile create Activitate frontală,
2.2.  Desen: ,,Vrejul de zmeură’’ individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Adunarea  Însuşirea algoritmului de Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor efectuare a adunărilor oral şi beţişoare,numărătoare, sistematică
1.2. naturale cu în scris a unui număr format manualul, jetoane,
1.3. trecere peste din zeci cu un număr format planşe, caiet culegere,
1.4. ordin din unităţi manualul;
1.5. ( ZU+U)  Verificarea rezultatelor cu Resurse procedurale:
1.6. ajutorul obiectelor conversaţia, explicaţia, Evaluare
3.1.  Exprimarea cu voce tare a exerciţiul, algoritmi- orală
DP etapelor de calcul zarea, problematizarea,
3.1.  Rezolvarea de probleme în munca independentă,
3.2. care Jocul didactic Temă în
 Numerele sunt date de desene Forme de organizare: clasă
simple activitate frontală,
 Rezolvarea de probleme care individuală şi pe grupe
presupun o singură operaţie
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Meserii  Brainstorming meserii. Resurse materiale:
2.1. cunoscute –  Discuţii libere pe baza unor Imagini, CD-player,
3.3. denumire, imagini ce reprezintă diferite creiane colorate, coli
AVAP activităţi meserii de hârtie
2.2. principale  Identificarea meseriilor din Resurse procedurale : Evaluare
CLR imaginile date şi prezentarea Conversaţia, demons- sumativă
1.1. activităţilor principale. traţia, exerciţiul
Problematizarea: „Care este Forme de organizare:
meseria mea preferată? De activitate frontală,
ce? Motivează!”. activitate în perechi,
 Ghicitori despre meserii activitate pe grupe
 Realizarea unui desen mari
„Meseria preferată”.
M MEM Adunarea  Însuşirea algoritmului de Resurse materiale: Observare
A 1.1. numerelor efectuare a adunărilor oral şi beţişoare,numărătoare, sistematică
R 1.2. naturale cu în scris a unui număr format manualul, jetoane,
Ţ 1.3. trecere peste din zeci cu un număr format planşe, caiet culegere,
I 1.4. ordin din unităţi manualul;
1.5. ( ZU+U)  Verificarea rezultatelor cu Resurse procedurale:
10 V 1.6. ajutorul obiectelor conversaţia, explicaţia, Evaluare
3.1.  Exprimarea cu voce tare a exerciţiul, algoritmi- orală
DP etapelor de calcul zarea, problematizarea,
3.1.  Rezolvarea de probleme în munca independentă, Autoevalu-
3.2. care Jocul didactic are
 Numerele sunt date de desene Forme de organizare:
simple activitate frontală,
 Rezolvarea de probleme care individuală şi pe grupe
presupun o singură operaţie
CLR Sunetul și  Recunoaşterea literei noi Resurse materiale:
1.1. literele x, X,  Identificarea elementelor Manual p. 32, caietul
1.2. x, X grafice componente manualului p. 30, caiet
1.3. Text-suport:  Scrierea literei, a cuvintelor tip I, instrumente de
2.1. La Felix ce conţin litera nouă scris şi colorat, Observare
2.2.  Variante de citire Resurse procedurale: sistematică
2.4.  Discuții privind petrecerea conversația, demons-
3.2. timpului liber cu familia trația, explicația, jocul
3.3.  Descrierea a două plante, prin didactic, exercițiul Temă în
MEM comparare: nufăr și lotus, Forme de organizare clasă
1.1. asemănări și deosebiri a colectivului:
1.2. (denumire, înfățișare, locul Activitate frontală,
1.6. unde trăiesc) individuală, pe grupe,
MM  Audierea unui fragment în perechi
3.2. instrumental interpretat la
saxofon
CLR Sunetul și  Formularea de răspunsuri Resurse materiale:
1.1. literele x, X, scrise la întrebări date: Când?, Manual p. 32, caietul
1.2. x, X Unde?, Cine?, Ce?, Cum? manualului p. 30, caiet
1.3. Text-suport:  Completarea unor enunțuri tip I, instrumente de
2.1. La Felix lacunare, folosind cuvinte scris şi colorat, Observare
2.2. date alfabetar, planşe cu sistematică
2.4.  Identificarea unor perechi de litere, CD-player
3.2. cuvinte cu sens asemănător și Resurse procedurale: Autoevalu-
3.3. cu sens opus conversația, demons- are
MEM  Discuții privind petrecerea trația, explicația, jocul
1.1. timpului liber cu familia didactic, exercițiul
1.2.  Forme de organizare
1.6. a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
RELIGIE
M CLR Sunetul și  Recunoaşterea literei noi Resurse materiale:
I 1.1. literele k, K,  Identificarea elementelorManual p. 33, caietul
E 1.2. k, K grafice componente manualului p. 31, caiet Temă în
R 1.3. Text-suport:  Scrierea literei, a cuvintelor tip I, instrumente de clasă
C 2.1. Petrecerea ce conţin litera nouă scris şi colorat,
U 2.2. lui Kim  Variante de citire alfabetar, cărți, reviste,
R 2.4.  Completarea unor enunțuri ziare, imagini, planşe Autoevalu-
I 3.2. lacunare, folosind cuvinte cu litere are
3.3. date Resurse procedurale:
11 V MEM  Propunerea unorconversația, demons-
1.1. exerciții/probleme pentrutrația, explicația, jocul
1.2. coleg/colegi, referitoare la didactic, exercițiul
3.1. zilele săptămânii, drumul Forme de organizare
1.6. parcurs de Kim pentru a face a colectivului:
cumpărături, numărul de Activitate frontală,
invitați, cantitatea de individuală, pe grupe,
cumpărături în perechi
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. literele k, K,  Discuții despre aniversarea luiManual p. 33, caietul
1.2. k, K Kim: Cum s-a pregătit pentru manualului p. 31, caiet Temă în
1.3. Text-suport: petrecerea de ziua sa? Dar tu, tip I, instrumente de clasă
2.1. Petrecerea cum te pregătești? scris şi colorat,
2.2. lui Kim  Alcătuirea de enunţurialfabetar, cărți, reviste, Observare
2.4. folosind cuvinte date ziare, imagini, planşe sistematică
3.2.  Realizarea unor asocieri nume cu litere
3.3. – animal invitat la petrecerea Resurse procedurale:
MEM lui Kim – numărul de conversația, demons-
1.1. spectacol pregătit trația, explicația, jocul
1.2. didactic, exercițiul
3.1. Forme de organizare
1.6 a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Adunarea  Însuşirea algoritmului de Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor efectuare a adunărilor oral şi beţişoare,numărătoare, sistematică
1.2. naturale cu în scris a unui număr format manualul, jetoane,
1.3. trecere peste din zeci cu un număr format planşe, caiet culegere,
1.4. ordin din unităţi manualul;
1.5. ( ZU+U)  Verificarea rezultatelor cu Resurse procedurale:
1.6. ajutorul obiectelor conversaţia, explicaţia, Evaluare
3.1.  Exprimarea cu voce tare a exerciţiul, algoritmi- orală
DP etapelor de calcul zarea, problematizarea,
3.1.  Rezolvarea de probleme în munca independentă,
3.2. care Jocul didactic
 Numerele sunt date de desene Forme de organizare:
simple activitate frontală,
 Rezolvarea de probleme care individuală şi pe grupe
presupun o singură operaţie
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Scăderea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale: Observare
O 1.1. numerelor adunare şi scădere beţişoare,numărătoare, sistematică
I 1.2. naturale  Exprimarea cu voce tare a manualul, jetoane,
1.3. ( ZU – U) etapelor de calcul planşe, caiet culegere,
12 V 1.4.  Utilizarea terminologiei manualul;
1.5. specifice : termeni, sumă, Resurse procedurale:
1.6. descăzut, scăzător, diferenţă conversaţia, explicaţia, Evaluare
3.1.  Exersarea compunerii exerciţiul, algoritmi- reciprocă
DP enunţului şi rezolvarea unor zarea, problematizarea,
3.1. probleme simple pe baza munca independentă,
3.2. imaginilor Jocul didactic
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
1.1. litere ghe, litere ghe în titlu și într-o Manual p. 34, caietul
1.2. ghe înșiruire de litere și grupuri de manualului p. 32, caiet
1.3. Text-suport: litere tip I, instrumente de
2.1. Înghețată sau  Exemplificarea de cuvinte scris şi colorat, Observare
2.2. salată? care conțin grupul de litere alfabetar, cărți, reviste, sistematică
2.4. ghe la început sau în ziare, imagini, planşe
3.2. interiorul cuvântului cu litere, CD-player
3.3.  Citirea unor cuvinte despărțite Resurse procedurale: Temă în
MEM în silabe, care conțin grupul conversația, demons- clasă
1.1. de litere ghe trația, explicația, jocul
1.2.  Citirea textului: individual, în didactic, exercițiul
1.6. șoaptă; în lanț, cu voce tare; Forme de organizare
DP pe alineate; selectiv a colectivului:
1.2.  Discuții pe marginea textului Activitate frontală,
 Observarea scrierii grupului individuală, pe grupe,
de litere ghe: litere în perechi
componente
 Scrierea pe liniatura tip I:
grupul de litere ghe, silabe,
cuvinte, propoziții
 Discuții despre alimentația
sănătoasă
AVAP Rolul  observarea punctelor si Resurse materiale: Observarea
1.3. decorativ al liniilor; lucrări sau vase de sistematică
2.3. punctului si  decorarea suprafeţelor cu linii ceramică decorate cu
2.5. liniei si puncte, grupări de linii si linii şi puncte; covor
MM puncte de diferite grosimi si cu forme geometrice Evaluarea
2.1 Vase de culori; Resurse procedurale: reciprocă
ceramică  formularea de aprecieri si conversaţia,observaţia
decorate autoaprecieri la adresa , demonstraţia,
lucrărilor; exerciţiul, munca
Geometrie  Desenarea unui covor cu independentă
forme geometrice Forme de organizare
 Decorarea ulciorului şi a a colectivului :
străchinii cu linii şi puncte activitate individuală
diferite ca formă, culoare, sau în grup
mărime.
 Audiţie muzicală:
Anotimpurile – Primăvara -
Antonio Vivaldi
MM Procedee  Audierea unor cântece pentru Resurse materiale: Observarea
1.4. armonico- copii. CD-player, culegere sistematică
3.1. polifonice(sol  Exerciţii de identificare a de cântece, imagini
3.4. ist-cor, solistului şi a corului din anotimpul primăvara
CLR grupe cântecele audiate. Resurse procedurale : Temă de
2.3 alternative)  Exerciţii de învăţare a conversaţia , demons- lucru în
„Azi Grivei e cântecului „Azi Grivei e traţia, exerciţiul clasă
mânios!” mânios”. Forme de organizare:
 Exerciţii de intonare a activitate frontală, în
cântecului: solist-cor, grupe perechi, activitate pe
alternative. grupe mari,
individuală
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.2. Au sosit  Discuţii despre anotimpul de imagini anotimpul sistematică
N 1.3. cocorii, de primăvară, cocori primăvara, carte de
E 1.4. Cezar  Povestirea textului cu sprijin lecturi, fişe de lucru
R 2.1. Petrescu din partea învăţătorului Resurse procedurale: Evaluare
I 2.3.  Exerciţii de îmbogăţire a conversaţia , demons- reciprocă
3.1. vocabularului traţia, exerciţiul
13 V 3.3.  Formulare de enunţuri cu Forme de organizare
MEM cuvinte date a colectivului:
1.1.  Desen: ,,Stolul de cocori’’ activitate frontală, în
1.2. perechi, activitate pe
AVAP grupe mari,
1.3.
2.3.
AVAP Coşuleţ din  Identificarea firelor dintr-un Resurse materiale: Observarea
1.2. fire grup de materiale; fie din bumbac, P.N.A, sistematică
2.3.  Gruparea firelor după culoare, lână, mătase sfoară,
3.4. grosime si materialul din care foarfecă, lipici, păpuşi
CLR e făcut; cu părul lung, carton Evaluarea
1.1.  Recunoaşterea asemănărilor şi Resurse procedurale: reciprocă
deosebirilor; conversaţia,observaţia
 Enumerarea caracteristicilor , demonstraţia,
 Răsucire, împletire, taiere, exerciţiul, munca
lipire şi şnuruire; independentă
 Verbalizarea tehnicilor de Forme de organizare
lucru folosite; a colectivului :
 Realizarea unor compoziţii şi activitate individuală
jucării simple sau în grup
MM Procedee  Audierea unor cântece pentru Resurse materiale: Observarea
1.4. armonico- copii. CD-player, culegere sistematică
3.1. polifonice(sol  Exerciţii de identificare a de cântece, imagini
3.4. ist-cor, solistului şi a corului din anotimpul primăvara
CLR grupe cântecele audiate. Resurse procedurale : Temă de
2.3 alternative)  Exerciţii de învăţare a conversaţia , demons- lucru în
„Azi Grivei e cântecului „Azi Grivei e traţia, exerciţiul clasă
mânios!” mânios”. Forme de organizare:
 Exerciţii de intonare a activitate frontală, în
cântecului: solist-cor, grupe perechi, activitate pe
alternative. grupe mari,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a III-a
L CLR Grupurile de  Variante de citire Resurse materiale:
U 1.1. litere ghe,  Citirea unor cuvinte despărțite Manual p. 34, caietul
N 1.2. ghe în silabe, care conțin grupul manualului p. 32, caiet
I 1.3. Text-suport: de litere ghe tip I, instrumente de
2.1. Înghețată sau  Citirea textului: individual, în scris şi colorat, Observare
16 V 2.2. salată? șoaptă; în lanț, cu voce tare; alfabetar, cărți, reviste, sistematică
2.4. pe alineate; selectiv ziare, imagini, planşe
3.2.  Discuții pe marginea textului cu litere, CD-player
3.3.  Observarea scrierii grupului Resurse procedurale: Temă în
MEM de litere ghe: litere conversația, demons- clasă
1.1. componente trația, explicația, jocul
1.2.  Scrierea pe liniatura tip I: didactic, exercițiul
1.6. grupul de litere ghe, silabe, Forme de organizare
DP cuvinte, propoziții a colectivului:
1.2. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Scăderea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale: Observare
1.1. numerelor adunare şi scădere beţişoare,numărătoare, sistematică
1.2. naturale  Exprimarea cu voce tare a manualul, jetoane,
1.3. ( ZU – U) etapelor de calcul planşe, caiet culegere,
1.4.  Utilizarea terminologiei manualul;
1.5. specifice : termeni, sumă, Resurse procedurale:
1.6. descăzut, scăzător, diferenţă conversaţia, explicaţia, Evaluare
3.1.  Exersarea compunerii exerciţiul, algoritmi- reciprocă
DP enunţului şi rezolvarea unor zarea, problematizarea,
3.1. probleme simple pe baza munca independentă,
3.2. imaginilor Jocul didactic
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Meseria  Discuţii pe baza imaginilor Resurse materiale:
2.2. potrivită despre meserii cunoscute: loc Imagini, coli, creioane
3.3. de desfăşurare, unelte şi colorate, carioci Observarea
AVAP instrumente. Resurse procedurale : sistematică
2.2.  Asocierea locului de conversaţia, jocul
desfăşurare şi a uneltelor şi didactic, exerciţiul, Probă orală
instrumentelor cu meseria explicaţia, jocul
potrivită. Problematizarea: didactic
„Putem să ne alegem de Forme de organizare:
acum o meserie? Motivează”. activitate frontală,
 Joc de rol: „La medic”, „La individuală
şcoală”, „La magazin”
 Desen: „Lucruri care ţin de
meseria…!”
M MEM Scăderea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale: Observare
A 1.1. numerelor adunare şi scădere beţişoare,numărătoare, sistematică
R 1.2. naturale  Exprimarea cu voce tare a manualul, jetoane,
Ţ 1.3. ( ZU – U) etapelor de calcul planşe, caiet culegere,
I 1.4.  Utilizarea terminologiei manualul;
1.5. specifice : termeni, sumă, Resurse procedurale:
17 V 1.6. descăzut, scăzător, diferenţă conversaţia, explicaţia, Evaluare
3.1.  Exersarea compunerii exerciţiul, algoritmi- reciprocă
DP enunţului şi rezolvarea unor zarea, problematizarea,
3.1. probleme simple pe baza munca independentă,
3.2. imaginilor Jocul didactic
 Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
CLR Sunetul și  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. literele Ghe, pornind de la observarea Manual p. 35, caietul
1.2. Ghe ilustrației din manual: manualului p. 33, caiet
1.3. Text-suport: formulare de întrebări și tip I, instrumente de
2.1. Ghemotoc răspunsuri despre loc, scris şi colorat,
2.2. personaje, obiecte alfabetar, cărți, reviste, Temă în
2.4.  Observarea pronunțării, ziare, imagini, planşe clasă
3.2. scrierii și citirii grupului de cu litere
3.3. litere ghe/Ghe, separat și în Resurse procedurale:
MEM cuvinte ilustrate conversația, demons-
1.1.  Citirea de cuvinte despărțite trația, explicația, jocul
1.2. în silabe didactic, exercițiul Autoevalu-
1.6.  Scrierea pe liniatura tip I: Forme de organizare are
grupul de litere Ghe, cuvinte, a colectivului:
propoziție Activitate frontală,
 Copiere, transcriere: litere, individuală, pe grupe,
cuvinte, propoziții în perechi
 Discuții despre animalul de
companie preferat
CLR Sunetul și  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. literele Ghe,  Exemplificarea de cuvinte Manual p. 35, caietul
1.2. Ghe care se scriu cu Ghe la manualului p. 33, caiet
1.3. Text-suport: început tip I, instrumente de
2.1. Ghemotoc  Dictare: litere, cuvinte, scris şi colorat,
2.2. propoziții alfabetar, cărți, reviste, Temă în
2.4.  Descrierea personajului ziare, imagini, planşe clasă
3.2. prezentat în text și ilustrat cu litere
3.3.  Completarea unor cuvinte Resurse procedurale:
MEM încrucișate, care conțin grupul conversația, demons-
1.1. de litere ghe trația, explicația, jocul
1.2.  Completarea unor cuvinte cu didactic, exercițiul Autoevalu-
1.6. grupul de litere corespunzător Forme de organizare are
 Identificarea cuvintelor a colectivului:
alintate și explicarea folosirii Activitate frontală,
lor în text individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIE
M CLR Grupurile de  Recunoașterea grupului de Resurse materiale:
I 1.1. litere ghi litere ghi în titlu și într-o Manual p. 36, caietul
E 1.2. înșiruire de litere și grupuri manualului p. 34, caiet Temă în
R 1.3. de litere tip I, instrumente de clasă
C 2.1.  Recunoașterea grupului de scris şi colorat,
U 2.2. litere ghi în cuvinte scrise și alfabetar, imagini,
R 2.4. ilustrate, cu precizarea planşe cu litere Autoevalu-
I 3.2. poziției în cadrul cuvântului Resurse procedurale: are
3.3.  Exemplificarea altor cuvinte conversația, demons-
18 V MEM care conțin grupul de litere trația, explicația, jocul
1.1. ghi didactic, exercițiul
1.2.  Completarea unor cuvinte Forme de organizare Observare
1.6. încrucișate, care conțin a colectivului: sistematică
grupul de litere ghi Activitate frontală,
 Citirea unor ghicitori și individuală, pe grupe,
scrierea cuvintelor la care se în perechi
referă, care conțin grupul de
litere ghi
 Observarea scrierii grupului
de litere ghi: litere
componente
CLR Grupurile de  Variante de citire Resurse materiale:
1.1. litere ghi  Scrierea pe liniatura tip I: Manual p. 36, caietul
1.2. grupul de litere ghi, silabe, manualului p. 34, caiet Temă în
1.3. cuvinte, propoziții tip I, instrumente de clasă
2.1.  Copiere, transcriere, dictare: scris şi colorat,
2.2. litere, cuvinte, propoziții alfabetar, imagini,
2.4.  Identificarea unor perechi de planşe cu litere Autoevalu-
3.2. cuvinte cu sens opus Resurse procedurale: are
3.3.  Asocierea unui enunț cu conversația, demons-
MEM imaginea corespunzătoare trația, explicația, jocul
1.1.  Formularea de întrebări, didactic, exercițiul
1.2. având dat răspunsul Forme de organizare Observare
1.6. a colectivului: sistematică
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
DP Apa.  Realizarea de asociaţii între Resurse materiale: Autoevalua
3.1. Beneficii şi fenomene şi cauze posibile manualul (pag. 40), re
3.2. efecte  Recunoaşterea cauzei care a caietul manualului
MEM negative determinat uscarea unei (pag. 34) fişă de lucru:
3.1. plante verzi ca urmare a Apa înseamnă viaţă,
4.1. explorării fenomenului (lipsa imagini
5.1. de apă, lipsa luminii etc.) Resurse procedurale: Probă orală
6.2.  Evidenţierea forţei apei conversaţia,
CLR  Formularea de întrebări şi explicaţia, exerciţiul, Temă în
1.1. răspunsuri referitoare la apă elemente de clasă
1.2.  Exprimarea unor opinii problematizarea,
2.1. referitoare la fenomenele munca independentă,
observate, la posibile Jocul didactic
consecinţe ale unor acţiuni Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Soarele.  Realizarea de asociaţii între Resurse materiale: Observare
O 3.1. Beneficii şi fenomene şi cauze posibile manualul (pag. 41), sistematică
I 4.1. efecte  Recunoaşterea rolului caietul manualului
5.1. negative Soarelui ca sursă de lumină şi (pag. 34), imagini
19 V 6.2. căldură şi importanţa acestuia Resurse procedurale:
CLR în menţinerea vieţii conversaţia,
1.1.  Evidenţierea importanţei explicaţia, exerciţiul Evaluare
Soarelui ca sursă de energie munca independentă, orală
 Formularea de întrebări şi Jocul didactic
răspunsuri referitoare la apă Forme de organizare:
 Identificarea efectelor activitate frontală, Temă în
pozitive şi negative ale individuală şi pe grupe clasă
Soarelui conversaţia, demons-
 Exprimarea unor opinii traţia, explicaţia, jocul
referitoare la fenomenele didactic, exerciţiul
observate, la posibile
consecinţe ale unor acţiuni
CLR Grupurile de  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
1.1. litere Ghi pornind de la observarea Manual p. 37, caietul
1.2. Text-suport: ilustrației din manual: manualului p. 35, caiet Temă în
1.3. formulare de întrebări și tip I, instrumente de clasă
2.1. Stejarul răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat,
2.2. personaje, obiecte obiectele din sala de
2.4.  Copiere, transcriere, dictare: clasă, alfabetar, cărți,
3.2. litere, cuvinte, propoziții reviste, ziare, imagini,
3.3.  Discuții despre grija pentru planşe cu litere Autoevalu-
MEM ocrotirea naturii Resurse procedurale: are
1.1.  Descrierea unei ciocănitori și conversația, demons-
1.2. a unui stejar trația, explicația, jocul
1.6.  Recunoașterea anotimpului didactic, exercițiul
după înfățișarea unui pom Forme de organizare
fructifer a colectivului:
 Despărțirea în silabe a unor Activitate frontală,
cuvinte care conțin grupul de individuală, pe grupe,
litere ghi și precizarea în perechi
numărului de silabe
AVAP Pensulaţie,  Discuţii despre cele mai Resurse materiale:
1.1. decupare, îndrăgite meserii de către acuarele, pensule,
1.3. lipire copii. pahare caiet de desen, Observare
2.2.  Realizarea unei lucrări: CD-player, planşe, sistematică
2.3. „Meserii “Meserii îndrăgite”, prin PC, lipici, foarfece
2.4. îndrăgite” pensulaţie, decupare, lipire. Resurse procedurale:
MEM  Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia,observaţia
1.1.  Selectarea lucrării preferate şi , demonstraţia, exerci- Evaluare
motivarea alegerii realizate. ţiul, munca indepen- orală
dentă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Interpreta-  Discuţii despre flori de Resurse materiale: Observarea
1.4. rea primăvară. CD-player, culegere sistematică
3.1.  Prezentarea caracteristicilor de cântece, imagini
3.4. ,, Florile au unui prieten. anotimpul primăvara
CLR înflorit’’  Audierea cântecului „Florile Resurse procedurale: Temă de
2.4. au înflorit” şi învăţarea conversaţia , demons- lucru în
MEM acestuia, după auz. traţia, exerciţiul clasă
3.1.  Exerciţii de interpretare a Forme de organizare
cântecului învăţat a colectivului:
activitate frontală, în
perechi, activitate pe
grupe mari
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.2. Pinocchio, de  Discuţii despre anotimpul de imagini anotimpul sistematică
N 1.3. Carlo Collodi primăvară primăvara, carte de
E 1.4.  Ascultarea textului lecturi, fişe de lucru
R 2.1.  Formulare de răspunsuri la Resurse procedurale: Evaluare
I 2.3. întrebări pe marginea textului conversaţia , demons- reciprocă
3.1.  Povestirea textului cu sprijin traţia, exerciţiul
20 V 3.3. din partea învăţătorului Forme de organizare
MEM  Exerciţii de îmbogăţire a a colectivului:
1.1. vocabularului activitate frontală, în
1.2.  Formulare de enunţuri cu perechi, activitate pe
cuvinte date grupe mari
 Desprinderea mesajului
lecturii
CLR Coaserea  Prezentarea unor mici daruri Resurse materiale Observare
1.1. înaintea ce le putem oferi prietenilor. Ac, aţă, foarfece, sistematică
AVAP acului,  Exerciţii de coasere înaintea pânză
1.1. coaserea acului, coaserea nasturelui, Resurse procedurale:
1.3. nasturelui realizând astfel “Broşa”. conversaţia, demons- Probă
2.3. „Broşa”  Expunerea lucrărilor realizate. traţia, exerciţiul, turul practică
2.4.  Intonarea cântecului galeriei
MM “Prietenia e o floare rară”. Forme de organizare
2.1. a colectivului:
activitate frontală,
individuală
MM Mişcarea pe  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale: Observarea
3.1. muzică primăvara. CD-player, culegere sistematică
CLR  Prezentarea caracteristicilor de cântece
2.4. anotimpului primăvara. Resurse procedurale:
MEM  Audierea de cântece conversaţia , demons- Evaluare
3.1. cunoscute„Vine, vine, traţia, exerciţiul orală
primăvara”, „Înfloresc Forme de organizare
grădinile”, „Vine primăvara pe a colectivului:
dealuri şi câmpii”, „Copăcelul activitate frontală, în
din grădină” şi mişcarea pe perechi, activitate pe
muzică. grupe mari,
 Exerciţii de acompaniere a individuală
cântecului învăţat prin bătăi
din palme
 Audierea melodiei „Dunărea
albastră ” şi mişcarea liberă pe
muzică.
 Joc-concurs „Mici interpreţi”
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a IV-a
L CLR Grupurile de  Exersarea comunicării orale Resurse materiale:
U 1.1. litere Ghi pornind de la observarea Manual p. 37, caietul
N 1.2. Text-suport: ilustrației din manual: manualului p. 35, caiet Temă în
I 1.3. formulare de întrebări și tip I, instrumente de clasă
2.1. Stejarul răspunsuri despre loc, timp, scris şi colorat, planşe
23 V 2.2. personaje, obiecte cu litere
2.4.  Copiere, transcriere, dictare: Resurse procedurale:
3.2. litere, cuvinte, propoziții conversația, demons-
3.3.  Discuții despre grija pentru trația, explicația, jocul Autoevalu-
MEM ocrotirea naturii didactic, exercițiul are
1.1.  Descrierea unei ciocănitori și Forme de organizare
1.2. a unui stejar a colectivului:
1.6.  Recunoașterea anotimpului Activitate frontală,
după înfățișarea unui pom individuală, pe grupe,
fructifer în perechi
 Despărțirea în silabe a unor
cuvinte care conțin grupul de
litere ghi și precizarea
numărului de silabe
MEM Adunarea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
1.1. numerelor adunare a 2 numere formate manualul, culori, caiet
1.4. naturale din zeci şi unităţi cu trecere special, fişe de lucru Temă de
1.6. ZU+ ZU peste ordin Resurse procedurale: lucru în
3.1.  Exprimarea cu voce tare a Jocul didactic, clasă
5.2. etapelor de calcul conversaţia, exerciţiul
DP  Verificarea rezultatelor cu Forme de organizare: Observarea
3.1. ajutorul obiectelor activitate individuală, sistematică
3.2.  Exerciţii de analiză a părţilor pe grupe mici,
MM componente ale unei probleme; frontală, pe grupe
3.2.  Rezolvarea de probleme cu mari
enunţ dezvoltat
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Meseriile din  Discuţii despre meseriile din Resurse materiale:
2.1. familia/şcoal familie / şcoală Imagini, coli, creioane
2.2 a mea.  Joc: „Spune ce ştii despre colorate, carioci Observarea
3.3. Carnavalul meseria...: denumire, Resurse procedurale : sistematică
AVAP meseriilor activităţi principale, loc de conversaţia, jocul
2.3. desfăşurare, unelte şi didactic, exerciţiul, Probă orală
instrumente” explicaţia, jocul
 Joc de rol: „Vreau să didactic
devin...” Forme de organizare:
 Colaj: „Meserii cunoscute” activitate frontală,
individuală
M MEM Adunarea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
A 1.1. numerelor adunare a 2 numere formate manualul, culori, caiet
R 1.4. naturale din zeci şi unităţi cu trecere special, fişe de lucru Temă de
Ţ 1.6. ZU+ ZU peste ordin Resurse procedurale: lucru în
I 3.1.  Exprimarea cu voce tare a Jocul didactic, clasă
5.2. etapelor de calcul conversaţia, exerciţiul
24 V DP  Verificarea rezultatelor cu Forme de organizare: Observarea
3.1. ajutorul obiectelor activitate individuală, sistematică
3.2.  Exerciţii de analiză a părţilor pe grupe mici,
MM componente ale unei probleme; frontală, pe grupe
3.2.  Rezolvarea de probleme cu mari
enunţ dezvoltat
CLR Literele de  Citirea textelor de prezentare Resurse materiale:
1.1. tipar și de a literelor Manual p. 38, caietul
1.2. mână q, Q, y,  Citirea unor cuvinte care manualului p. 36, caiet Temă în
1.3. Y, w, W conțin literele q, Q, y, Y, w, tip I, instrumente de clasă
2.1. W scris şi colorat,
2.2.  Completarea unor enunțuri alfabetar, planşe cu
2.4. lacunare litere
3.2.  Exersarea comunicării orale Resurse procedurale:
3.3. pornind de la observarea conversația, demons- Autoevalu-
MEM ilustrației din manual: trația, explicația, jocul are
1.1. formulare de întrebări și didactic, exercițiul
1.2. răspunsuri despre loc, Forme de organizare
1.6. personaje, obiecte a colectivului:
 Citirea textului în șoaptă, în Activitate frontală,
lanț, selectiv individuală, pe grupe,
 Formulare de întrebări și în perechi
răspunsuri referitoare la
conținutul textului
CLR Literele de  Citirea textului în șoaptă, în Resurse materiale:
1.1. tipar și de lanț, selectiv Manual p. 38, caietul
1.2. mână q, Q, y,  Formulare de întrebări și manualului p. 36, caiet Temă în
1.3. Y, w, W răspunsuri referitoare la tip I, instrumente de clasă
2.1. conținutul textului scris şi colorat,
2.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a alfabetar, planşe cu
2.4. obține propoziții litere
3.2.  Formulare de propoziții Resurse procedurale:
3.3. folosind cuvinte date conversația, demons- Autoevalu-
MEM  Scrierea imaginativă (3-5 trația, explicația, jocul are
1.1. enunțuri), pornind de la didactic, exercițiul
1.2. experiențe trăite Forme de organizare
1.6.  Formularea de propoziții cu a colectivului:
sensurile diferite ale Activitate frontală,
cuvântului kiwi individuală, pe grupe,
 Ordonarea literelor pentru a în perechi
obține un cuvânt și asocierea
acestuia cu gradul de rudenie
al personajului întâlnit în text
RELIGIE
M CLR Alfabetul  Citirea literelor înșirate pe Resurse materiale:
I 1.1. șiragul alfabetului Manual p. 39, caietul
E 1.2.  Citirea textului pregătit de manualului p. 37, caiet Temă în
R 1.3. Roco pentru fiecare prieten al tip I, instrumente de clasă
C 2.1. său din clasa I scris şi colorat,
U 2.2.  Citirea inițialelor fiecărui alfabetar, planşe cu
R 2.4. animal din Arca lui Noe litere Observare
I 3.2.  Scrierea inițialei fiecărui Resurse procedurale: sistematică
3.3. animal în fața etichetei cu conversația, demons-
25 V MEM numele acestuia trația, explicația, jocul
1.1.  Citirea alfabetului didactic, exercițiul
1.2.  Scrierea alfabetului cu litere Forme de organizare
1.6. mici și mari de mână a colectivului:
 Ordonarea alfabetică a unor Activitate frontală,
cuvinte, nume de plante, individuală, pe grupe,
culori, fructe, zilele în perechi
săptămânii, numele colegilor
etc.
CLR Alfabetul  Citirea literelor înșirate pe Resurse materiale:
1.1. șiragul alfabetului Manual p. 39, caietul
1.2.  Citirea textului pregătit de manualului p. 37, caiet
1.3. Roco pentru fiecare prieten al tip I, instrumente de
2.1. său din clasa I scris şi colorat, Observare
2.2.  Citirea inițialelor fiecărui alfabetar, planşe cu sistematică
2.4. animal din Arca lui Noe litere
3.2.  Scrierea inițialei fiecărui Resurse procedurale:
3.3. animal în fața etichetei cu conversația, demons- Autoevalu-
MEM numele acestuia trația, explicația, jocul are
1.1.  Citirea alfabetului didactic, exercițiul
1.2.  Scrierea alfabetului cu litere Forme de organizare
1.6. mici și mari de mână a colectivului:
 Ordonarea alfabetică a unor Activitate frontală,
cuvinte, nume de plante, individuală, pe grupe,
culori, fructe, zilele în perechi
săptămânii, numele colegilor
etc.
MEM Adunarea  Însuşirea algoritmilor de Resurse materiale:
1.1. numerelor adunare a 2 numere formate manualul, culori, caiet
1.4. naturale din zeci şi unităţi cu trecere special, fişe de lucru Temă de
1.6. ZU+ ZU peste ordin Resurse procedurale: lucru în
3.1.  Exprimarea cu voce tare a Jocul didactic, clasă
5.2. etapelor de calcul conversaţia, exerciţiul
DP  Verificarea rezultatelor cu Forme de organizare: Observarea
3.1. ajutorul obiectelor activitate individuală, sistematică
3.2.  Exerciţii de analiză a părţilor pe grupe mici,
MM componente ale unei probleme; frontală, pe grupe
3.2.  Rezolvarea de probleme cu mari
enunţ dezvoltat
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Scăderea  Exerciţii de scădere cu Resurse materiale:
O 1.1. numerelor numere naturale de la 0 la beţişoare, numără-
I 1.4. naturale 100 cu trecere peste ordin; toare, manualul,
1.6. ZU –ZU verificarea rezultatelor cu jetoane, planşe, caiet Observarea
26 V 3.1. ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice: descăzut, scăzător, conversaţia, explica-
3.1. diferenţă ţia, exerciţiul, algorit-
3.2.  Exerciţii de compunere şi mizarea problema-
AVAP descompunere a numerelor în tizarea, munca inde- Evaluare
2.3. sume sau diferenţe de pendentă, jocul didac- reciprocă
2.4. numere; tic
 Exerciţii de operare cu Forme de organizare:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală şi pe
desene. grupe;
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei
probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
 Colorarea imaginilor după
cod
CLR Jurnalul  Observarea și discutarea Resurse materiale:
1.1. ilustrației Manual p. 40, caietul
1.2.  Citirea mesajului adresat de manualului p. 38, caiet Evaluare
1.3. Roco tip I, instrumente de reciprocă
2.1.  Identificarea elementelor scris şi colorat, planşe
2.2. componente ale unui Jurnal cu litere
2.4.  Completarea unei file din Resurse procedurale: Autoevalu-
3.2. Jurnal, cu un mesaj adresat lui conversația, demons- are
3.3. Roco trația, explicația, jocul
MEM  Desen: Roco didactic, exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.2. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
AVAP individuală, pe grupe,
în perechi
AVAP Foto-film  Rememorarea activităţilor Resurse materiale Observare
1.3. ,,Între noi, desfăşurate cu diferite ocazii: Fotografii realizate la sistematică
2.3. prietenii’’ excursii, drumeţii, activităţi cu diverse ocazii,
2.4. desfăşurate în clasă, 8 Martie, lipici, CD-player
2.5. iarna. Resurse procedurale: Probă
MEM  Realizarea unui foto-film, pe conversaţia, demons- practică
3.1. baza fotografiilor realizate la traţia, exerciţiul, turul
desfăşurarea activităţilor. galeriei
 Expunerea lucrărilor Forme de organizare
realizate. a colectivului:
 Discuţii pe baza lucrărilor activitate frontală,
expuse: Ce lucrare îmi place individuală
cel mai mult? De ce?
MM Mişcarea pe  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale: Observarea
3.1. muzică primăvara. CD-player, culegere sistematică
CLR  Prezentarea caracteristicilor de cântece
2.4. anotimpului primăvara. Resurse procedurale:
MEM  Audierea de cântece conversaţia , demons- Evaluare
3.1. cunoscute„Vine, vine, traţia, exerciţiul orală
primăvara”, „Înfloresc Forme de organizare
grădinile”, „Vine primăvara pe a colectivului:
dealuri şi câmpii”, „Copăcelul activitate frontală, în
din grădină” şi mişcarea pe perechi, activitate pe
muzică. grupe mari,
 Exerciţii de acompaniere a individuală
cântecului învăţat prin bătăi
din palme
 Audierea melodiei „Dunărea
albastră ” şi mişcarea liberă pe
muzică.
 Joc-concurs „Mici interpreţi”
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.2. Pinocchio, de  Discuţii despre anotimpul de imagini anotimpul sistematică
N 1.3. Carlo Collodi primăvară primăvara, carte de
E 1.4.  Ascultarea textului lecturi, fişe de lucru
R 2.1.  Formulare de răspunsuri la Resurse procedurale: Evaluare
I 2.3. întrebări pe marginea textului conversaţia , demons- reciprocă
3.1.  Povestirea textului cu sprijin traţia, exerciţiul
27 V 3.3. din partea învăţătorului Forme de organizare
MEM  Exerciţii de îmbogăţire a a colectivului:
1.1. vocabularului activitate frontală, în
1.2.  Formulare de enunţuri cu perechi, activitate pe
cuvinte date grupe mari
 Desprinderea mesajului
lecturii
AVAP Machetă  Discuţii despre ce găsim într- Resurse materiale
1.3. o livadă în anotimpul Foarfece, lipici,
2.3. primăvara. beţişoare, lipici, CD- Observare
2.4. ,,Livada’’  Realizarea unei machete: player sistematică
2.5. primăvara, prin modelaj, Resurse procedurale:
MEM decupare, lipire, ruperea şi conversaţia, demons-
1.1. mototolirea hârtiei. traţia, exerciţiul, turul Analiză şi
 Expunerea lucrărilor realizate. galeriei apreciere
 Selectarea lucrării preferate şi Forme de organizare
motivarea alegerii realizate. a colectivului:
activitate frontală,
individuală
MM Mişcări libere  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale: Observarea
3.1. sugerate de primăvara. Prezentarea CD-player, culegere sistematică
CLR text caracteristicilor anotimpului de cântece
2.4. primăvara. Resurse procedurale:
MEM  Audierea de cântece conversaţia , demons- Evaluare
3.1. cunoscute„Vine, vine, traţia, exerciţiul orală
primăvara”, „Înfloresc Forme de organizare
grădinile”, „Vine primăvara pe a colectivului:
dealuri şi câmpii”, „Copăcelul activitate frontală, în
din grădină” şi mişcarea liberă perechi, activitate pe
pe muzică sugerată de text. grupe mari,
 Exerciţii de acompaniere a individuală
cântecului învăţat prin bătăi
din palme.
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a V-a
L CLR Jurnalul  Observarea și discutarea Resurse materiale:
U 1.1. ilustrației Manual p. 40, caietul
N 1.2.  Citirea mesajului adresat de manualului p. 38, caiet Evaluare
I 1.3. Roco tip I, instrumente de reciprocă
2.1.  Identificarea elementelor scris şi colorat, planşe
30 V 2.2. componente ale unui Jurnal cu litere
2.4.  Completarea unei file din Resurse procedurale: Autoevalu-
3.2. Jurnal, cu un mesaj adresat lui conversația, demons- are
3.3. Roco trația, explicația, jocul
MEM  Desen: Roco didactic, exercițiul
1.1. Forme de organizare
1.2. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
AVAP individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Scăderea  Exerciţii de scădere cu Resurse materiale:
1.1. numerelor numere naturale de la 0 la beţişoare, numără-
1.4. naturale 100 cu trecere peste ordin; toare, manualul,
1.6. ZU –ZU verificarea rezultatelor cu jetoane, planşe, caiet Observarea
3.1. ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice: descăzut, scăzător, conversaţia, explica-
3.1. diferenţă ţia, exerciţiul, algorit-
3.2.  Exerciţii de compunere şi mizarea problema-
AVAP descompunere a numerelor în tizarea, munca inde- Evaluare
2.3. sume sau diferenţe de pendentă, jocul didac- reciprocă
2.4. numere; tic
 Exerciţii de operare cu Forme de organizare:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală şi pe
desene. grupe;
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei
probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Aşa învăţ eu.  Brainstorming importanţa Resurse materiale:
3.1. (Am dreptul învăţării. Imagini, coli, creioane
3.2. să greşesc?)  Discuţii libere pe baza colorate, carioci Observarea
AVAP proverbului „Omul cât Resurse procedurale: sistematică
2.2. trăieşte învaţă!”. conversaţia, jocul
 Identificarea situaţiilor în didactic, exerciţiul, Autoevalu-
care putem învăţa, pe baza explicaţia, jocul are
imaginilor prezentate. didactic
 Problematizarea: „Putem Forme de organizare
învăţa din propriile greşeli? a colectivului:
Motivează”. activitate frontală,
 Realizarea unui desen „O individuală
întâmplare din care am
învăţat ceva...”.
M MEM Scăderea  Exerciţii de scădere cu Resurse materiale:
A 1.1. numerelor numere naturale de la 0 la beţişoare, numără-
R 1.4. naturale 100 cu trecere peste ordin; toare, manualul,
Ţ 1.6. ZU –ZU verificarea rezultatelor cu jetoane, planşe, caiet Observarea
I 3.1. ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
31 V DP specifice: descăzut, scăzător, conversaţia, explica-
3.1. diferenţă ţia, exerciţiul, algorit-
3.2.  Exerciţii de compunere şi mizarea problema-
AVAP descompunere a numerelor în tizarea, munca inde- Evaluare
2.3. sume sau diferenţe de pendentă, jocul didac- reciprocă
2.4. numere; tic
 Exerciţii de operare cu Forme de organizare:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte sau individuală şi pe
desene. grupe;
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei
probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
CLR Invitația  Observarea și discutarea Resurse materiale:
1.1. ilustrației Manual p. 41, caietul
1.2.  Citirea invitației manualului p. 39, caiet Temă în
1.3.  Identificarea elementelor tip I, instrumente de clasă
2.1. componente ale unei invitații scris şi colorat
2.4.  Completarea unei invitații, cu Resurse procedurale:
3.2. respectarea unor cerințe date conversația, demons- Observare
3.3.  Realizarea unui colaj, ca trația, explicația, jocul sistematică
MEM suport pentru invitație didactic, exercițiul
1.1.  Forme de organizare
1.2. a colectivului:
1.6. Activitate frontală,
AVAP individuală, pe grupe,
2.3. în perechi
CLR Invitația  Observarea și discutarea Resurse materiale:
1.1. ilustrației Manual p. 41, caietul
1.2.  Citirea invitației manualului p. 39, caiet Temă în
1.3.  Identificarea elementelor tip I, instrumente de clasă
2.1. componente ale unei invitații scris şi colorat
2.2.  Completarea unei invitații, cu Resurse procedurale:
3.3. respectarea unor cerințe date conversația, demons- Observare
MEM  Realizarea unui colaj, ca trația, explicația, jocul sistematică
1.1. suport pentru invitație didactic, exercițiul
1.2.  Miniexpoziție cu lucrările Forme de organizare
1.6. elevilor a colectivului:
AVAP Activitate frontală,
2.3. individuală, pe grupe,
în perechi
RELIGIA
M CLR Am învățat  Citirea textului Resurse materiale: Temă în
I 1.1.  Completarea versurilor Manual p. 42, caietul clasă
E 1.2. lacunare folosind cuvinte date manualului p. 40, caiet
R 1.3.  Identificarea elementelor tip I, instrumente de
C 2.1. componente ale unei invitații scris şi colorat
U 2.2.  Completarea unor însușiri Resurse procedurale:
R 2.3. pentru obiecte ilustrate conversația, demons- Autoevalu-
I 3.1.  Recitarea textului cu intonație trația, explicația, jocul are
3.2.  Descrierea costumelor didactic, exercițiul
1 VI 4.1. fiecărui personaj din text Forme de organizare
 Discuție despre Ziua a colectivului:
Internațională a Copilului Activitate frontală,
 Formularea de propoziții individuală, pe grupe,
despre petrecerea de 1 Iunie în perechi
 Scrierea unei invitații
CLR Am învățat  Citirea textului Resurse materiale: Temă în
1.1.  Completarea versurilor Manual p. 42, caietul clasă
1.2. lacunare folosind cuvinte date manualului p. 40, caiet
1.3.  Identificarea elementelor tip I, instrumente de
2.1. componente ale unei invitații scris şi colorat
2.2.  Completarea unor însușiri Resurse procedurale:
2.3. pentru obiecte ilustrate conversația, demons- Autoevalu-
3.1.  Recitarea textului cu intonație trația, explicația, jocul are
3.2.  Descrierea costumelor didactic, exercițiul
4.1. fiecărui personaj din text Forme de organizare
 Discuție despre Ziua a colectivului:
Internațională a Copilului Activitate frontală,
 Formularea de propoziții individuală, pe grupe,
despre petrecerea de 1 Iunie în perechi
 Scrierea unei invitații
MEM Probleme cu  Verbalizarea modului de Resurse materiale:
1.5. două operaţii rezolvare a unor probleme beţişoare, numără-
1.6.  Asocierea rezolvării unei toare, manualul,
3.2. probleme cu o reprezentare jetoane, planşe, caiet Observarea
4.1. grafică/desen culegere, manualul; sistematică
4.2.  Rezolvarea unor situaţii Resurse procedurale:
5.1. problematice reale prin conversaţia, expli-
5.2. utilizarea operaţiilor de caţia, exerciţiul,
6.1. adunare şi scădere în algoritmizarea proble-
CLR concentrul 0-100 matizarea, munca
1.1.  Compunerea şi rezolvarea independentă, Jocul
unor probleme pornind de la didactic
operaţii date Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe
grupe
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Probleme cu  Verbalizarea modului de Resurse materiale:
O 1.5. două operaţii rezolvare a unor probleme beţişoare, numără-
I 1.6.  Asocierea rezolvării unei toare, manualul,
3.2. probleme cu o reprezentare jetoane, planşe, caiet Observarea
2 VI 4.1. grafică/desen culegere, manualul; sistematică
4.2.  Rezolvarea unor situaţii Resurse procedurale:
5.1. problematice reale prin conversaţia, expli-
5.2. utilizarea operaţiilor de caţia, exerciţiul,
6.1. adunare şi scădere în algoritmizarea proble-
CLR concentrul 0-100 matizarea, munca
1.1.  Compunerea şi rezolvarea independentă, Jocul
unor probleme pornind de la didactic
operaţii date Forme de organizare:
 Organizarea datelor unei activitate frontală,
probleme în tabel - individuală şi pe
compunerea şi rezolvarea grupe
unor probleme, utilizând date
scrise într-un tabel
CLR Am învățat  Citirea textului Resurse materiale: Temă în
1.1.  Completarea versurilor Manual p. 42, caietul clasă
1.2. lacunare folosind cuvinte date manualului p. 40, caiet
1.3.  Identificarea elementelor tip I, instrumente de
2.1. componente ale unei invitații scris şi colorat
2.2.  Completarea unor însușiri Resurse procedurale:
2.3. pentru obiecte ilustrate conversația, demons- Autoevalu-
3.1.  Recitarea textului cu intonație trația, explicația, jocul are
3.2.  Descrierea costumelor didactic, exercițiul
4.1. fiecărui personaj din text Forme de organizare
 Discuție despre Ziua a colectivului:
Internațională a Copilului Activitate frontală,
 Formularea de propoziții individuală, pe grupe,
despre petrecerea de 1 Iunie în perechi
 Scrierea unei invitații
AVAP Pensulaţie,  Discuţii despre copii din Resurse materiale:
1.3. decupare, diferite ţări. acuarele, pensule,
2.3. lipire  Realizarea unei lucrări: pahare caiet de desen, Observare
2.4. ,,Copii din “Copii din lumea întreagă”, CD-player, planşe, sistematică
2.6. lumea prin pensulaţie, decupare, PC, lipici, foarfece
MEM întreagă’’ lipire. Resurse procedurale:
1.1.  Expunerea lucrărilor conversaţia,observaţia
realizate. , demonstraţia, Evaluare
 Selectarea lucrării preferate şi exerciţiul, munca reciprocă
motivarea alegerii realizate. independentă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Mişcări  Discuţii despre anotimpul vară Resurse materiale: Observarea
3.1. libere  Prezentarea caracteristicilor CD-player, culegere sistematică
CLR sugerate de anotimpului vara. de cântece
2.4. ritm  Audierea de cântece Resurse procedurale:
MEM cunoscute şi mişcarea liberă conversaţia , demons- Evaluare
3.1. pe muzică sugerată de ritm. traţia, exerciţiul orală
 Exerciţii de acompaniere a Forme de organizare
cântecului învăţat prin bătăi a colectivului:
din palme, cu degetul în activitate frontală, în
bancă, cu jucării muzicale. perechi, activitate pe
 Joc: „Scaunele muzicale”. grupe mari,
individuală
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.2. Şezătoare de  Discuţii despre anotimpul de imagini anotimpul sistematică
N 1.3. basme şi vară primăvara, carte de
E 1.4. poveşti  Ascultarea textului lecturi, fişe de lucru
R 2.1.  Formulare de răspunsuri la Resurse procedurale: Evaluare
I 2.3. întrebări pe marginea textului conversaţia , demons- reciprocă
3.1.  Povestirea textului cu sprijin traţia, exerciţiul
3 VI 3.3. din partea învăţătorului Forme de organizare
MEM  Exerciţii de îmbogăţire a a colectivului:
1.1. vocabularului activitate frontală, în
1.2.  Formulare de enunţuri cu perechi, activitate pe
cuvinte date grupe mari
 Desprinderea mesajului
lecturii
AVAP Pensulaţie,  Discuţii despre copii din Resurse materiale:
1.3. decupare, diferite ţări. acuarele, pensule,
2.3. lipire  Realizarea unei lucrări: pahare caiet de desen, Observare
2.4. ,,Copii din “Copii din lumea întreagă”, CD-player, planşe, sistematică
2.6. lumea prin pensulaţie, decupare, PC, lipici, foarfece
MEM întreagă’’ lipire. Resurse procedurale:
1.1.  Expunerea lucrărilor conversaţia,observaţia
realizate. , demonstraţia, Evaluare
 Selectarea lucrării preferate şi exerciţiul, munca reciprocă
motivarea alegerii realizate. independentă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Mişcări  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale: Observarea
3.1. libere vară. CD-player, culegere sistematică
CLR sugerate de  Prezentarea caracteristicilor de cântece
2.4. ritm anotimpului vara. Resurse procedurale:
MEM  Audierea de cântece conversaţia , demons- Evaluare
3.1. cunoscute şi mişcarea liberă traţia, exerciţiul orală
pe muzică sugerată de ritm. Forme de organizare
 Exerciţii de acompaniere a a colectivului:
cântecului învăţat prin bătăi activitate frontală, în
din palme, cu degetul în perechi, activitate pe
bancă, cu jucării muzicale. grupe mari,
 Joc: „Scaunele muzicale”. individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a VI-a
L CLR Recapitulare  Citirea unor texte Resurse materiale: Temă în
U 1.1. Literele j, J,  Exerciţii de îmbogăţire a Manual, caietul clasă
N 1.2. x, X, k, K, q, vocabularului manualului, caiet tip I,
I 1.3. Q, y, Y,w, W  Alcătuire de enunţuri cu instrumente de scris şi
2.1. cuvinte date colorat, fişe
6 VI 2.2.  Scrierea de sinonime ale unor Resurse procedurale:
2.3. cuvinte conversația, demons- Autoevalu-
3.1.  Exerciţii de scriere trația, explicația, jocul are
3.2. didactic, exercițiul
4.1. Forme de organizare
MEM a colectivului:
3.1. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
MEM Probleme cu  Verbalizarea modului de Resurse materiale:
1.5. două operaţii rezolvare a unor probleme beţişoare, numără-
1.6.  Asocierea rezolvării unei toare, manualul,
3.2. probleme cu o reprezentare jetoane, planşe, caiet Observarea
4.1. grafică/desen culegere, manualul; sistematică
4.2.  Rezolvarea unor situaţii Resurse procedurale:
5.1. problematice reale prin conversaţia, expli-
5.2. utilizarea operaţiilor de caţia, exerciţiul,
6.1. adunare şi scădere în algoritmizarea proble-
CLR concentrul 0-100 matizarea, munca
1.1.  Compunerea şi rezolvarea independentă, Jocul
unor probleme pornind de la didactic
operaţii date Forme de organizare
 Organizarea datelor unei a colectivului:
probleme în tabel - activitate frontală,
compunerea şi rezolvarea individuală şi pe grupe
unor probleme, utilizând date
scrise într-un tabel
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Tehnici  Discuţii de genul: Învăţ Resurse materiale:
3.1. simple de pentru că… Imagini, coli, creioane Observarea
3.2. monitorizare  Discuţii despre necesitatea colorate, carioci sistematică
AVAP a achiziţiilor monitorizării achiziţiilor Resurse procedurale :
2.3. învăţării învăţării. conversaţia, jocul Probă orală
( Învăţ  Joc: „Spune ce ai învăţat în didactic, exerciţiul,
pentru că) acest an şcolar!” explicaţia, jocul Probă
 Discuţii - „Cum am putea didactic practică
monitoriza ceea ce ştim, mai Forme de organizare
dorim să aflăm, ce ne-a a colectivului:
plăcut, ce nu ne-a plăcut?” activitate frontală,
 Colaj: Am învăţat, vreau să individuală
învăţ, mi-a plăcut, nu mi-a
plăcut!
M MEM Unde şi  Realizarea de asociaţii între Resurse materiale: Observare
A 1.1. vibraţii fenomene şi cauzele posibile manualul (pag. 41), sistematică
R 1.4.  Formularea unei concluzii în caietul manualului
Ţ 1.6. urma observării unor ilustraţii (pag. 34), ima-gini
I 3.1.  Punerea în scenă a unor Resurse procedurale:
5.2. situaţii problematice în care conversaţia, expli-
7 VI DP să foloseşti „dacă”, „atunci” caţia, exerciţiul Evaluare
3.1.  Efectuarea unui experiment munca independentă, orală
3.2. legat de producerea sunetelor; jocul didactic
formularea unei concluzii în Forme de organizare:
urma realizarii activitate frontală, Temă în
experimentului propus individuală şi pe grupe clasă
conversaţia, demons-
traţia, explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
CLR Recapitulare  Citirea unor texte Resurse materiale: Temă în
1.1. Literele j, J,  Exerciţii de îmbogăţire a Manual, caietul clasă
1.2. x, X, k, K, q, vocabularului manualului, caiet tip I,
1.3. Q, y, Y,w, W  Alcătuire de enunţuri cu instrumente de scris şi
2.1. cuvinte date colorat, fişe
2.2.  Formularea de răspunsuri la Resurse procedurale:
2.3. întrebări conversația, demons- Autoevalu-
3.1.  Scrierea de antonime trația, explicația, jocul are
3.2.  Exerciţii de scriere didactic, exercițiul
4.1. Forme de organizare
MEM a colectivului:
3.1. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Recapitulare  Citirea unor texte Resurse materiale: Temă în
1.1. Literele j, J,  Exerciţii de îmbogăţire a Manual, caietul clasă
1.2. x, X, k, K, q, vocabularului manualului, caiet tip I,
1.3. Q, y, Y,w, W  Alcătuire de enunţuri cu instrumente de scris şi
2.1. cuvinte date colorat, fişe
2.2.  Formulare de întrebări la Resurse procedurale:
2.3. răspunsuri date conversația, demons- Autoevalu-
3.1.  Exerciţii de scriere: dictare trația, explicația, jocul are
3.2. didactic, exercițiul
4.1. Forme de organizare
MEM a colectivului:
3.1. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi

M CLR Recapitulare  Citirea unor texte Resurse materiale: Temă în
I 1.1. Literele j, J,  Exerciţii de îmbogăţire a Manual, caietul clasă
E 1.2. x, X, k, K, q, vocabularului manualului, caiet tip I,
R 1.3. Q, y, Y,w, W  Alcătuire de enunţuri cu instrumente de scris şi
C 2.1. cuvinte date colorat, fişe
U 2.2.  Scrierea de sinonime ale unor Resurse procedurale:
R 2.3. cuvinte conversația, demons- Autoevalu-
I 3.1.  Exerciţii de scriere trația, explicația, jocul are
3.2. didactic, exercițiul
8 VI 4.1. Forme de organizare
MEM a colectivului:
3.1. Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Evaluare  Rezolvarea de exerciții Resurse materiale:
1.1. variate, cuprinse în fișa de Fişe, instrumente de
1.2. evaluare scris Evaluare
1.3.  Formularea orală de întrebări Resurse procedurale: sumativă
2.1. și răspunsuri după cerințe date explicația
2.2.  Exerciții-joc în completarea Forme de organizare
3.2. evaluării, ca premii, a colectivului:
4.1. recompense Activitate individuală
MEM Recapitulare  Calcularea unor sume şi a Resurse materiale: Observare
1.3. Adunarea şi unor diferenţe manualul , caietul sistematică
1.4. scăderea  Verbalizarea modului de manualului computer,
1.5. numerelor rezolvare a unor probleme video-proiector,
1.6. naturale de  Asocierea rezolvării unei creioane, imagini
3.2. la probleme cu o reprezentare Resurse procedurale:
4.1. 0 la 100 grafică/desen conversaţia, Evaluare
4.2. Bani  Rezolvarea unor situaţii demonstraţia, orală
5.1. Arbori problematice reale prin explicaţia, jocul
5.2. Unde şi utilizarea operaţiilor de didactic, exerciţiul,
6.1. vibraţii adunare şi scădere în algoritmizarea Temă în
concentrul 0-100 Forme de organizare clasă
 Compunerea şi rezolvarea a colectivului:
unor probleme pornind de la Activitate frontală,
operaţii date individuală, pe grupe,
 Utilizarea terminologiei în perechi
specifice: descăzut, scăzător,
diferenţă
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Evaluare  Rezolvarea de exerciţii şi Resurse materiale:
O probleme variate, cuprinse în fişă de evaluare Evaluare
I fişa de evaluare Resurse procedurale: sumativă
 Formularea orală de întrebări Exerciţiul
9 VI şi răspunsuri după cerinţe Forme de organizare
date a colectivului:
 Exerciţii-joc în completarea Activitate individuală
evaluării, ca premii,
recompense
CLR Ameliorare  Rezolvarea de exerciţii Resurse materiale: Observare
şi dezvoltare variate Fişe, instrumente de sistematica
 Rezolvarea itemilor la care s- scris
a greşit la testul de evaluare Resurse procedurale: Autoevalua
explicația re
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală
AVAP Pensulaţie  Discuţii despre anotimpul Resurse materiale:
1.1. vara. acuarele, pensule,
1.3. „A sosit  Realizarea unei lucrări: pahare caiet de desen, Observare
2.2. vara” “Vara”, prin pensulaţie CD-player sistematică
2.3.  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale:
2.4.  Selectarea lucrării preferate şi conversaţia,observaţia
2.5. motivarea alegerii realizate. , demonstraţia,
MEM exerciţiul, munca Evaluare
1.1. independentă reciprocă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Recapitulare  Audierea unor cântece pentru Resurse materiale:
2.1. copii. jucării muzicale, Observarea
3.1.  Exerciţii de mişcări libere culegere de cântece, sistematică
3.2. sugerate de textul şi ritmul Resurse procedurale :
CLR. cântecelor audiate. conversaţia, jocul Probă orală
2.3.  Exerciţii de intonare de didactic, exerciţiul,
cântece cunoscute explicaţia, Probă
 Joc: „Scaunele prieteniei” Forme de organizare: practică
activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.2. Şezătoare de  Discuţii despre anotimpul de carte de lecturi, fişe de sistematică
N 1.3. basme şi vară lucru
E 1.4. poveşti  Ascultarea textului Resurse procedurale:
R 2.1.  Formulare de răspunsuri la conversaţia , demons- Evaluare
I 2.3. întrebări pe marginea textului traţia, exerciţiul reciprocă
3.1.  Povestirea textului cu sprijin Forme de organizare
10 VI 3.3. din partea învăţătorului a colectivului:
MEM  Exerciţii de îmbogăţire a activitate frontală, în
1.1. vocabularului perechi, activitate pe
1.2.  Desprinderea mesajului grupe mari
lecturii
AVAP Expoziţie de  Expunerea lucrărilor realizate Resurse materiale Observare
1.1. lucrări în cadrul unităţii tematice Lucrările realizate de sistematică
1.3.  Joc - turul galeriei copii
2.6.  Prezentarea lucrărilor Resurse procedurale:
MM preferate, motivând alegerile conversaţia, turul Analiză şi
3.1. făcute. galeriei apreciere
 Audierea de cântece pentru Forme de organizare
copii şi mişcarea liberă pe a colectivului:
muzică. activitate pe grupe
MM Evaluare  Interpretarea unor cântece Resurse materiale: Evaluare
2.1. pentru copii. jucării muzicale, sumativă
3.1.  Exerciţii de mişcări libere culegere de cântece,
3.2. sugerate de textul şi ritmul Resurse procedurale :
CLR. cântecelor audiate. conversaţia, jocul
2.3.  Exerciţii de intonare de didactic, exerciţiul,
cântece cunoscute şi explicaţia,
mişcarea liberă pe muzică, Forme de organizare:
sugerată de text şi ritm activitate frontală,
 Joc: „Scaunele prieteniei” individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Unitatea de învăţare nr.8- Am învăţat în clasa I – 2 săptămâni
Săptămâna I
L CLR Dialog despre  Discuții despre anotimpuri, Resurse materiale:
U 1.1. minunile caracteristicile lor Manual p. 46-47,
N 1.2. naturii  Interpretarea unor melodii caietul manualului p. Temă în
I 1.3. cunoscute despre anotimpuri 42-43, caiet tip I, clasă
2.1. Citirea unui  Citirea selectivă, în lanț, în instrumente de scris şi
13 VI 2.2. text perechi colorat,
2.4.  Discuții pe marginea textului Resurse procedurale:
3.2. Scrierea  Scrierea răspunsurilor la conversația, demons-
3.3. caligrafică, întrebările referitoare la text trația, explicația, jocul Autoevalu-
MEM ortografică  Asocierea anotimpurilor cu didactic, exercițiul are
1.1. anumite culori Forme de organizare
1.2.  Concurs de întrebări despre a colectivului:
1.6. anotimpuri Activitate frontală,
MM  Ordonarea silabelor pentru a individuală, pe grupe,
3.2. obține cuvinte în perechi
 Ordonarea cuvintelor pentru
a obține propoziții

MEM Numere  Descompunerea unor numere Resurse materiale: Observare
1.3. naturale 0 - în zeci şi unităţi manualul (pag. 16), sistematică
1.4. 100  Identificarea cifrei zecilor şi caietul manualului
1.5. a unităţilor (pag. 13), computer,
1.6.  Identificarea unor numere videopro-iector,
3.1. formate din zeci şi unităţi, creioane, imagini
5.1. care respectă condiţii date Resurse procedurale: Evaluare
5.2.  Identificarea unor numere conversaţia, demons- orală
6.1. situate într-un interval dat traţia, explicaţia, jocul
6.2. (mai aproape de decât didactic, exerciţiul,
6.4. dede la până la , algoritmizarea Temă în
CLR cuprinse între şi ) Forme de organizare clasă
1.1.  Scrierea vecinilor unor a colectivului:
numere date Activitate frontală,
 Descoperirea regulii şi individuală, pe grupe,
completarea unor şiruri de în perechi
numere cu încă 3-4 numere
EDUCAŢIE FIZICĂ
DP Cine sunt eu?  Ciorchinele : „Cine sunt Resurse materiale:
1.1. Norme de eu?”. Discuţii libere pe baza Imagini, coli, creioane Observarea
1.2. igienă. caracteristicilor individuale. colorate, carioci, PC sistematică
AVAP Emoţii  Identificarea normelor de Resurse procedurale :
2.2 igienă necesare a fi conversaţia, jocul
respectate pentru a ne păstra didactic, exerciţiul,
sănătatea. explicaţia, jocul
 Problematizarea: „Care este didactic
cea mai importantă normă Forme de organizare:
de igienă? De ce? activitate frontală,
Motivează!”. individuală
 Cum mă simt?
 Realizarea unui desen
„Curăţenia este mama
sănătăţii”.
MEM Măsurări  Compararea şi ordonarea Resurse materiale: Observare
3.1. unor numere, exprimând manualul (pag. 16), sistematică
5.2. lungimi sau capacităţi ale caietul manualului
M 4.2. unor vase (pag. 13), computer,
A 5.1.  Măsurarea lungimilor videopro-iector,
R 5.2.  Măsurarea capacităţii vaselor creioane, imagini
Ţ 6.1.  Măsurarea timpului Resurse procedurale: Evaluare
I 6.2.  Măsurarea valorilor conversaţia, demons- orală
6.4. traţia, explicaţia, jocul
14 VI AVAP didactic, exerciţiul,
2.3. algoritmizarea
Forme de organizare
a colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
în perechi
CLR Dialog despre  Discuții despre anotimpuri, Resurse materiale:
1.1. minunile caracteristicile lor Manual p. 46-47,
1.2. naturii  Interpretarea unor melodii caietul manualului p. Temă în
1.3. cunoscute despre anotimpuri 42-43, caiet tip I, clasă
2.1. Citirea unui  Citirea selectivă, în lanț, în instrumente de scris şi
2.2. text perechi colorat,
2.4.  Discuții pe marginea textului Resurse procedurale:
3.2. Scrierea  Scrierea răspunsurilor la conversația, demons-
3.3. caligrafică, întrebările referitoare la text trația, explicația, jocul Evaluare
MEM ortografică  Asocierea anotimpurilor cu didactic, exercițiul reciprocă
1.1. anumite culori Forme de organizare
1.2.  Concurs de întrebări despre a colectivului:
1.6. anotimpuri Activitate frontală,
MM  Ordonarea silabelor pentru a individuală, pe grupe,
3.2. obține cuvinte în perechi
 Ordonarea cuvintelor pentru
a obține propoziții
CLR Dialog despre  Discuții despre anotimpuri, Resurse materiale:
1.1. minunile caracteristicile lor Manual p. 46-47,
1.2. naturii  Interpretarea unor melodii caietul manualului p. Temă în
1.3. cunoscute despre anotimpuri 42-43, caiet tip I, clasă
2.1. Citirea unui  Citirea selectivă, în lanț, în instrumente de scris şi
2.2. text perechi colorat,
2.4.  Discuții pe marginea textului Resurse procedurale:
3.2. Scrierea  Scrierea răspunsurilor la conversația, demons-
3.3. caligrafică, întrebările referitoare la text trația, explicația, jocul Autoevalu-
MEM ortografică  Asocierea anotimpurilor cu didactic, exercițiul are
1.1. anumite culori Forme de organizare
1.2.  Concurs de întrebări despre a colectivului:
1.6. anotimpuri Activitate frontală,
MM  Ordonarea silabelor pentru a individuală, pe grupe,
3.2. obține cuvinte în perechi
 Ordonarea cuvintelor pentru
a obține propoziții

RELIGIE
CLR Organizarea  Formularea de propoziții Resurse materiale:
M 1.1. textului scris folosind cuvinte date Manual p. 46-47,
I 1.2. Silaba.  Asocierea unor cuvinte și caietul manualului p. Temă în
E 1.3. Cuvântul. enunțuri cu imagini 42-43, caiet tip I, clasă
R 2.1. Propoziția corespunzătoare instrumente de scris şi
C 2.2.  Utilizarea semnelor de colorat,
U 2.4. Text-suport: punctuație în scrierea Resurse procedurale:
R 3.2. Anotimpurile propozițiilor conversația, demons-
I 3.3.  Scrierea corectă a literelor trația, explicația, jocul Observare
MEM mici şi mari de mână didactic, exercițiul sistematică
15 VI 1.1.  Transcrierea şi scrierea după Forme de organizare a
1.2. dictare a unor litere, silabe, colectivului:
1.6. cuvinte, propoziții Activitate frontală,
MM  Exersarea comunicării orale individuală, pe grupe,
3.2. prin construirea unor în perechi
propoziţii logice după
imagini
 Asocierea silabelor pentru a
forma cuvinte
 Ordonarea cuvintelor în
propoziții și scrierea acestora
CLR Organizarea  Formularea de propoziții Resurse materiale:
1.1. textului scris folosind cuvinte date Manual p. 46-47,
1.2. Silaba.  Asocierea unor cuvinte și caietul manualului p. Temă în
1.3. Cuvântul. enunțuri cu imagini 42-43, caiet tip I, clasă
2.1. Propoziția corespunzătoare instrumente de scris şi
2.2.  Utilizarea semnelor de colorat,
2.4. Text-suport: punctuație în scrierea Resurse procedurale:
3.2. Anotimpurile propozițiilor conversația, demons-
3.3.  Scrierea corectă a literelor trația, explicația, jocul Observare
MEM mici şi mari de mână didactic, exercițiul sistematică
1.1.  Transcrierea şi scrierea după Forme de organizare a
1.2. dictare a unor litere, silabe, colectivului:
1.6. cuvinte, propoziții Activitate frontală,
MM  Exersarea comunicării orale individuală, pe grupe,
3.2. prin construirea unor în perechi
propoziţii logice după
imagini
 Asocierea silabelor pentru a
forma cuvinte
 Ordonarea cuvintelor în
propoziții și scrierea acestora
MEM Adunarea şi  Exerciţii de adunare şi Resurse materiale:
1.1. scăderea scădere cu numere naturale beţişoare, numără-
1.4. de la 0 la 100 cu trecere peste toare, manualul,
1.6. ordin; verificarea rezultatelor jetoane, planşe, caiet Observarea
3.1. cu ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice: descăzut, scăzător, conversaţia, expli-
3.1. diferenţă caţia, exerciţiul,
3.2.  Exerciţii de compunere şi algoritmizarea
AVAP descompunere a numerelor în problematizarea, Evaluare
2.3. sume sau diferenţe de munca independentă, reciprocă
2.4. numere; Jocul didactic
 Exerciţii de operare cu Forme de organizare:
numere prin calcul mintal, activitate frontală,
folosind sprijin cu obiecte individuală şi pe grupe;
sau desene.
 Exerciţii de analiză a părţilor
componente ale unei
probleme;
 Rezolvarea de probleme cu
enunţ dezvoltat
 Colorarea imaginilor după
cod
EDUCAŢIE FIZICĂ
J MEM Adunarea şi  Exerciţii de adunare şi Resurse materiale:
O 1.1. scăderea scădere cu numere naturale de beţişoare, numără-
I 1.4. la 0 la 100 cu trecere peste toare, manualul,
1.6. ordin; verificarea rezultatelor jetoane, planşe, caiet Observarea
16 VI 3.1. cu ajutorul obiectelor; culegere, manualul; sistematică
5.2.  Utilizarea terminologiei Resurse procedurale:
DP specifice: descăzut, scăzător, conversaţia, expli-
3.1. diferenţă caţia, exerciţiul,
3.2.  Exerciţii de operare cu algoritmizarea proble-
AVAP numere prin calcul mintal, matizarea, munca Evaluare
2.3. folosind sprijin cu obiecte sau independentă, Jocul reciprocă
2.4. desene. didactic
 Exerciţii de analiză a părţilor Forme de organizare:
componente ale unei probleme; activitate frontală,
 Rezolvarea de probleme cu individuală şi pe grupe
enunţ dezvoltat
CLR Organizarea  Formularea de propoziții Resurse materiale:
1.1. textului scris folosind cuvinte date Manual p. 46-47,
1.2. Silaba.  Utilizarea semnelor de caietul manualului p. Temă în
1.3. Cuvântul. punctuație în scrierea 42-43, caiet tip I, clasă
2.1. Propoziția propozițiilor instrumente de scris şi
2.2.  Scrierea corectă a literelor colorat,
2.4. Text-suport: mici şi mari de mână Resurse procedurale:
3.2. Anotimpurile  Transcrierea şi scrierea după conversația, demons-
3.3. dictare a unor litere, silabe, trația, explicația, jocul Observare
MEM cuvinte, propoziții didactic, exercițiul sistematică
1.1.  Exersarea comunicării orale Forme de organizare
1.2. prin construirea unor a colectivului:
1.6. propoziţii logice după imagini Activitate frontală,
MM  Asocierea silabelor pentru a individuală, pe grupe,
3.2. forma cuvinte în perechi
 Ordonarea cuvintelor în
propoziții și scrierea acestora
AVAP Compoziţie  Discuţii despre modalităţile Resurse materiale:
1.2. liberă - culori de petrecere a timpului liber. acuarele, pensule,
2.2. calde  Realizarea unei lucrări “Cum pahare caiet de desen, Observare
2.5. îmi petrec timpul liber?”, CD-player sistematică
MEM ,,Cum îmi utilizând culori calde. Resurse procedurale:
1.1. petrec  Expunerea lucrărilor realizate. conversaţia, observaţi-
timpul  Selectarea lucrării preferate şi a, demonstraţia, exer-
liber?’’ motivarea alegerii realizate. ciţiul, munca indepen- Evaluare
dentă reciprocă
Forme de organizare
a colectivului :
activitate individuală
sau în grup
MM Recapitulare  Repetarea cântecelor învăţate Resurse materiale:
2.1.  Exerciţii de mişcări libere jucării muzicale, Observarea
3.1. sugerate de textul şi ritmul culegere de cântece, sistematică
3.2. cântecelor audiate. Resurse procedurale :
CLR.  Exerciţii de intonare de conversaţia, jocul Probă orală
2.3. cântece cunoscute didactic, exerciţiul,
 Joc: „Scaunele prieteniei” explicaţia, Probă
Forme de organizare: practică
activitate frontală,
individuală
V CLR Lectură  Participarea la dialog Resurse materiale: Observarea
I 1.1. Cea dintâi  Discuţii despre anotimpul de carte de lecturi, fişe de sistematică
N 1.2. vacanţă vară lucru
E 1.3. mare, de  Ascultarea textului Resurse procedurale:
R 2.1. Emilia  Formulare de răspunsuri la conversaţia , demons- Evaluare
I 3.3. Căldăraru întrebări pe marginea textului traţia, exerciţiul reciprocă
MEM  Exerciţii de memorare şi Forme de organizare
17 VI 1.1. recitare a colectivului:
1.2.  Exerciţii de îmbogăţire a activitate frontală, în
MM vocabularului perechi, activitate pe
3.2.  Cântec: ,,Vacanţa mare’’ grupe mari
AVAP Origami,  Discuţii despre modalităţile Resurse materiale:
1.1. decupare, de sărbătorire a zilei de lipici, foarfece, hârtie
1.3. lipire naştere. Resurse procedurale: Observare
2.3.  Realizarea unui coif prin conversaţia, observaţi- sistematică
2.5. ,,Coiful’’ origami, decupare, lipire. a, demonstraţia,
MEM  Expunerea lucrărilor realizate. exerciţiul, munca
3.1.  Discuţii pe baza lucrărilor independentă
expuse: Ce lucrare îmi place Forme de organizare Evaluare
cel mai mult? De ce? a colectivului : orală
activitate individuală
sau în grup
MM Repertoriu  Repetarea cântecelor învăţate Resurse materiale:
2.1. de cântece  Repetarea cântecelor pentru jucării muzicale, Observarea
3.1. pentru serbare culegere de cântece, sistematică
3.2. serbare  Exerciţii de mişcări libere Resurse procedurale :
CLR. sugerate de textul şi ritmul conversaţia, jocul Probă orală
2.3. cântecelor audiate. didactic, exerciţiul,
 Exerciţii de intonare de explicaţia, Probă
cântece cunoscute Forme de organizare: practică
 Joc: „Scaunele prieteniei” activitate frontală,
individuală
LIMBA ENGLEZĂ
Săptămâna a II-a
M MEM Figuri  Identificarea şi denumirea Resurse materiale:
A 2.1. geometrice figurilor geometrice plane: Figuri geometrice Observaţie
R 2.2. dreptunghi, pătrat, triunghi, plane, riglă, compas, sistematică
Ţ 4.1. cerc echier, şabloane
I 4.2.  Recunoaşterea formei Resurse procedurale:
5.1. obiectelor din mediul Metoda active-
21 VI 5.2. înconjurător participative
CLR  Selectarea figurilor Forme de organizare: Proba
1.1. geometrice cunoscute dintre Activitate frontală, practică
AVAP alte forme plane individuală, în
2.1  Descrierea verbală a figurilor perechi, în grup
geometrice întâlnite
 Desenarea formelor plane cu
şablon şi/sau mâna liberă
 Decuparea unor figuri
desenate
- Identificarea interiorului şi
exteriorului unei figuri
geometrice
CLR Dialog  Dialog despre persoane dragi, Resurse materiale:
1.1. despre familie și povești cunoscute Manual p. 48-49,
1.2. persoane  Concurs de întrebări despre caietul manualului p. Temă în
1.3. dragi povești cunoscute 44-45, caiet tip I, clasă
2.1.  Demonstrarea înţelegerii instrumente de scris şi
2.2. Citirea unui mesajului audiat, prin apelare colorat
2.4. text la alte modalităţi de redare a Resurse procedurale:
3.2. acestuia (mimă, desen etc.) conversația, demons-
3.3. Scrierea  Utilizarea cuvintelor noi în trația, explicația, jocul Autoevalu-
MEM caligrafică, contexte adecvate didactic, exercițiul are
1.1. ortografică  Dicţie, frământări de limbă Forme de organizare
1.2.  Citire selectivă a colectivului:
1.6.  Formulare de întrebări si Activitate frontală,
MM răspunsuri pe marginea individuală, pe grupe,
3.2. Text-suport: textului citit în perechi
AVAP Bunicul, după  Scriere a literelor şi a
2.6. Barbu cuvintelor, respectând forma,
Ștefănescu mărimea lor
Delavrancea  Încadrare corectă în pagină a
textului (dată, alineat)
 Apreciere corectă a spaţiului
dintre cuvinte
CLR Dialog  Dialog despre persoane dragi, Resurse materiale:
1.1. despre familie și povești cunoscute Manual p. 48-49,
1.2. persoane  Concurs de întrebări despre caietul manualului p. Temă în
1.3. dragi povești cunoscute 44-45, caiet tip I, clasă
2.1.  Utilizarea cuvintelor noi în instrumente de scris şi
2.2. Citirea unui contexte adecvate colorat
2.4. text  Dicţie, frământări de limbă Resurse procedurale:
3.2.  Citire selectivă conversația, demons-
3.3. Scrierea  Formulare de întrebări si trația, explicația, jocul Autoevalu-
MEM caligrafică, răspunsuri pe marginea didactic, exercițiul are
1.1. ortografică textului citit Forme de organizare
1.2.  Scriere a literelor şi a a colectivului:
1.6. Text-suport: cuvintelor, respectând forma, Activitate frontală,
MM Bunicul, după mărimea lor individuală, pe grupe,
3.2. Barbu  Încadrare corectă în pagină a în perechi
AVAP Ștefănescu textului (dată, alineat)
2.6. Delavrancea  Apreciere corectă a spaţiului
dintre cuvinte
RELIGIE
M CLR Organizarea  Scriere corectă a cuvintelor, Resurse materiale:
I 1.1. textului scris propoziţiilor și textelor mici Manual p. 48-49,
E 1.2.  Plasare a semnelor de caietul manualului p. Temă în
R 1.3. Silaba. punctuaţie într-un text 44-45, caiet tip I, clasă
C 2.1. Cuvântul.  Scrierea răspunsurilor la instrumente de scris şi
U 2.2. Propoziția întrebările referitoare la text colorat
R 2.4.  Completarea unui text Resurse procedurale:
I 3.2. Text-suport: lacunar cu ajutorul cuvintelor conversația, demons-
3.3. Ridichea date trația, explicația, jocul Autoevalu-
22 VI MEM uriașă  Formularea de întrebări și didactic, exercițiul are
1.1. răspunsuri corespunzătoare Forme de organizare
1.2. unor imagini a colectivului:
1.6.  Utilizarea semnelor de Activitate frontală,
MM punctuație în scrierea individuală, pe grupe,
3.2. propozițiilor în perechi
AVAP  Transcrierea şi dictarea unor
2.6. litere, silabe, cuvinte,
propoziții
 Exersarea comunicării orale
prin construirea unor
propoziţii logice după
imagini
 Elaborarea unui text pornind
de la o ilustrație dată
CLR  Scriere corectă a cuvintelor, Resurse materiale:
1.1. propoziţiilor și textelor mici Manual p. 48-49,
1.2. Organizarea  Plasare a semnelor de caietul manualului p. Temă în
1.3. textului scris punctuaţie într-un text 44-45, caiet tip I, clasă
2.1.  Scrierea răspunsurilor la instrumente de scris şi
2.2. Silaba. întrebările referitoare la text colorat
2.4. Cuvântul.  Completarea unui text Resurse procedurale:
3.2. Propoziția lacunar cu ajutorul cuvintelor conversația, demons-
3.3. date trația, explicația, jocul Autoevalu-
MEM Text-suport:  Formularea de întrebări și didactic, exercițiul are
1.1. Text-suport: răspunsuri corespunzătoare Forme de organizare
1.2. Vacanța unor imagini a colectivului:
1.6. mare  Utilizarea semnelor de Activitate frontală,
MM punctuație în scrierea individuală, pe grupe,
3.2. propozițiilor în perechi
AVAP  Transcrierea şi dictarea unor
2.6. litere, silabe, cuvinte,
propoziții
 Exersarea comunicării orale
prin construirea unor
propoziţii logice după
imagini
 Elaborarea unui text pornind
de la o ilustrație dată
DP Lumea vie  Activităţi practice de Resurse materiale: Observarea
3.1. întreţinere a spaţiului verde Caiet special, caiet de sistematică
3.2. din curtea şcolii sau a colţului matematică, planşe,
MEM verde din clasă videoproiector, PC
3.1.  Refolosirea unor materiale în Resurse procedurale: Autoevalua
3.2. cadrul unor activităţi (ex.: conversaţia,