Sunteți pe pagina 1din 20

Antet

INTRODUCERE
La evaluarea locului de munca TAMPLAR

Punctul de plecare in optimizarea activitatii de revenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr-un sistem il constituie evaluarea
riscurilor din locul de munca.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi
parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman.
Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat (loc de munca).
Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja in standardele europene (CEI 812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96) si sta la baza
diferitelor metode cu aplicabilitate practica. Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat in Romania dupa standardul european amintit, in cap. 6, precizeaza ca
„factorii ce trebuie luati in considerare la evaluarea riscului sunt:
a) Probabilitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii;
b) Gravitatea maxima previzibila a leziunii sau afectarii sanatatii."
Obligativitatea evaluarii riscurilor la locul de munca decurge din legislatia actuala in domeniu, care a fost armonizata cu legislatia Uniunii Europene
privind sanatatea si securitatea in munca. Art. 15 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 , preluand
paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: „... conducătorul SC ) S.R.L. trebuie:
a) sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor, in vederea stabilirii masurilor de prevenire
Indeplinirea efectiva a acestei obligatii se face de catre un evaluator autorizat si abilitat daca este vorba de un serviciu extern de prevenire si
protectie sau de catre un evaluator autorizat daca este vorba de un serviciu intern de prevenire si protectie.
PREMISE TEORETICE
Relatia risc - securitate; risc acceptabil
In terminologia de specialitate, securitatea lucratorului care incadreaza locul de munca in procesul de munca este considerata ca acea stare a
sistemului de munca in care este exclusa posibilitatea de accidentare si imbolnavire profesionala.
In limbajul uzual, securitatea este definita ca faptul de a fi la adapost de orice pericol, iar riscul - posibilitatea de a ajunge intr-o primejdie, pericol
potential (Sursa: Dictionarul explicativ al limbii romane, editat sub egida Academiei Romaniei). Daca luam in considerare sensurile uzuale ale acestor
termeni, se poate defini securitatea ca starea sistemului de munca in care riscul de accidentare si imbolnavire este zero.
Prin urmare, securitatea si riscul sunt doua notiuni abstracte, contrare, care descriu doua stari care se exclud reciproc.
In realitate, datorita trasaturilor oricarui sistem de munca, nu se pot atinge asemenea stari cu caracter de absolut. Nu exista sistem in care sa fie
exclus complet pericolul potential de accidentare sau imbolnavire; apare intotdeauna un risc „rezidual", fie si numai datorita imprevizibilitatii actiunii
omului. Daca nu se fac interventii corectoare pe parcurs, acest risc rezidual creste, pe masura ce elementele sistemului de munca se degradeaza prin
„imbatranire". In consecinta, sistemele pot fi caracterizate prin „niveluri de securitate", respectiv „niveluri de risc", ca indicatori cantitativi ai starilor
de securitate/risc.
In acest context, in practica trebuie admise o limita de risc minim, respectiv un nivel al riscului diferit de zero, dar suficient de mic pentru a se
considera ca sistemul este sigur, ca si o limita de risc maxim, care sa fie echivalenta cu un nivel atat de scazut de securitate, incat sa nu mai fie
permisa functionarea sistemului.
Notiunea de risc acceptabil
Riscul a fost definit in literatura de specialitate in domeniul securitatii muncii prin probabilitatea cu care, intr-un proces de munca, intervine un
accident sau o imbolnavire profesionala, cu o anumita frecventa si gravitate a consecintelor. In consecinta putem atribui unor cupluri gravitate -
probabilitate diferite acelasi nivel de risc.
Orice studiu de securitate are drept obiectiv stabilirea riscurilor acceptabile. O asemenea tratare a riscului ridica doua probleme:
• cum se stabilesc coordonatele riscului (cuplul gravitate - probabilitate);
• ce coordonate ale riscului se vor alege pentru a delimita zonele de acceptabilitate de cele de inacceptabilitate.
Pentru a le rezolva, premisa de la care s-a pornit in elaborarea metodei de evaluare a fost relatia risc - factor de risc.
Existenta riscului intr-un sistem de munca este datorata prezentei factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Prin urmare,
elementele cu ajutorul carora poate fi caracterizat riscul, deci pot fi determinate coordonatele sale, sunt de fapt probabilitatea cu care actiunea unui
factor de risc poate conduce la accident si gravitatea consecintei actiunii factorului de risc asupra victimei. Ca urmare, pentru evaluarea
riscului/securitatii este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:
- identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
- stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor; -stabilirea
frecventei probabile de actiune a lor asupra executantului; -atribuirea nivelurilor de risc functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor
actiunii factorilor de risc.
Modelul teoretic al genezei accidentelor de munca si bolilor profesionale elaborat in cadrul I.N.C.D.P.M., abordand sistematic cauzalitatea
acestor evenimente, permite elaborarea unui instrument pragmatic pentru identificarea tuturor factorilor de risc dintr-un sistem (ANEXA 1 din metoda
PECE). In conditiile unui sistem de munca real, aflat in functiune, nu exista suficiente resurse (de timp, financiare, tehnice etc.) pentru ca sa se poata
interveni simultan asupra tuturor factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
Chiar daca ar exista, criteriul eficientei (atat in sensul restrans, al eficientei economice, cat si al celei sociale) interzice o astfel de actiune.
Din acest motiv, nici in cadrul analizelor de securitate nu se justifica luarea lor integral in considerare.
Din multitudinea factorilor de risc a caror inlantuire se finalizeaza potential cu un accident sau o imbolnavire, factorii care pot reprezenta
cauze finale, directe, sunt cei a caror eliminare garanteaza imposibilitatea producerii evenimentului, deci devine obligatorie orientarea studiului
asupra acestora.
Diferentierea riscurilor in raport cu gravitatea consecintei este usor de realizat. Indiferent de factorul de risc si de evenimentul pe care-l
poate genera, consecintele asupra executantului pot fi grupate dupa categoriile definite prin lege: incapacitate temporara de munca, invaliditate si
deces.
Mai mult, pentru fiecare factor de risc se poate afirma cu certitudine care este consecinta sa maxima posibila. De exemplu, consecinta
maxima posibila a electrocutarii va fi intotdeauna decesul, in timp ce consecinta maxima a depasirii nivelului normat de zgomot va fi surditatea
profesionala - invaliditate.
Cunoscand tipurile de leziuni si vatamari, ca si localizarea potentiala a acestora, in cazul accidentelor si bolilor profesionale, asa cum sunt ele
precizate de criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale (ANEXA 2), se poate aprecia pentru fiecare factor de risc in parte la ce leziune va conduce in extremis, ce organ va fi
afectat si, in final, ce tip de consecinta va produce: incapacitate, invaliditate sau deces.
La randul lor, aceste consecinte se pot diferentia in mai multe clase de gravitate.
De exemplu, invaliditatea poate fi de gradul I, II sau III, iar incapacitatea: mai mica de 3 zile (limita minima stabilita prin lege pentru
definirea accidentului de munca), intre 3 - 45 zile si intre 45 - 180 zile.
Ca si in cazul probabilitatii de producere a accidentelor sau imbolnavirilor, putem stabili si pentru gravitatea consecintelor mai multe clase, dupa cum
urmeaza:
• clasa 1: consecinte neglijabile (incapacitate de munca mai mica de 3 zile);
• clasa 2: consecinte mici (incapacitate cuprinsa intre 3 - 45 zile, care necesita tratament medical);
• clasa 3: consecinte medii (incapacitate 45 - 180 zile, tratament medical si spitalizare);
• clasa 4: consecinte mari (invaliditate gradul III):
• clasa 5: consecinte grave (invaliditate gradul II);
• clasa 6: consecinte foarte grave (invaliditate gradul I);
• clasa 7: consecinte maxime (deces).
Referitor la frecventa, este cunoscut ca accidentul sau boala sunt evenimente aleatorii. Prin urmare, factorii de risc se vor diferentia intre ei prin
faptul ca fiecare conduce cu o alta probabilitate la producerea unui accident/imbolnavire. Astfel, frecventa probabilitatea de producere a unui accident
datorita miscarii periculoase a organelor in miscare ale unei foreze este diferita fata de cea a producerii, la acelasi loc de munca, a unui accident
datorita trasnetului.
De asemenea, acelasi factor va putea fi caracterizat printr-o alta frecventa de actiune asupra executantului, in diverse momente ale
functionarii unui sistem de munca sau in sisteme analoge, in functie de natura si de starea elementului generator. De exemplu, probabilitatea de
electrocutare prin atingere directa la manevrarea unui aparat actionat electric este mai mare daca acesta este vechi si are uzata izolarea de protectie
a conductorilor decat daca aparatul este nou. Din punct de vedere al operativitatii, nu se poate lucra insa cu frecvente determinate strict pentru
fiecare factor de risc. In unele cazuri, ele nici nu pot fi calculate, cum se intampla cu factorii proprii executantului. Probabilitatea de a actiona intr-o
anumita maniera generatoare de accident nu poate fi decat aproximata. In alte situatii, calculul necesitat de determinarea riguroasa a frecventei
probabile de producere a consecintei este atat de elaborios, incat ar fi mai costisitor si mai indelungat decat aplicarea efectiva a masurilor de
prevenire.
De aceea ar fi mai indicat sa se stabileasca frecventele, de regula prin apreciere, si sa se grupeze pe intervale. Este mai usor si mai eficient
pentru scopul urmarit sa se aproximeze ca un anumit accident este probabil sa fie generat de actiunea unui factor de risc cu o frecventa mai mica de
o data la 100 de ore.
Diferenta fata de niste valori riguroase de 1 la 85 ore sau 1 la 79 ore este nesemnificativa, evenimentul putand fi caracterizat in toate trei
cazurile ca fiind foarte frecvent.
Din acest motiv, daca utilizam intervalele precizate in CEI-812/1985, obtinem 6 grupe de evenimente, pe care le putem ordona astfel:
• extrem de rare: P < 10-7/h;
• foarte rare: 10-7 < P < 10-5/h;
• rare: 10-5 < P < 10-4/h;
• putin frecvente: 10-4 < P < 10-3/h;
• frecvente: 10-3 < P < 10-2/h;
• foarte frecvente: P > 10 /h.
Vom atribui acum fiecarei grupe o clasa de probabilitate, de la 1 la 6, asa incat vom spune ca evenimentul E1, a carui frecventa probabila de
producere este de P1 < 10-7/h,este de clasa 1 de probabilitate, iar evenimentul E6, cu frecventa P6 >10 /h, este de clasa a 6-a de probabilitate.
Obtinem o scala de cotare a probabilitatii cum este cea din ANEXA 3 din metoda PECE.
Avand la dispozitie aceste doua scale - de cotare a probabilitatii si gravitatii consecintelor actiunii factorilor de risc (ANEXA 3 din metoda
PECE) - putem sa asociem fiecarui factor de risc dintr-un sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate - probabilitate, pentru fiecare cuplu
stabilindu-se un nivel de risc. Pentru atribuirea nivelurilor de risc/securitate s-a utilizat curba de acceptabilitate a riscului.
Mai intai, deoarece gravitatea este un element mai important din punct de vedere al finalitatii protectiei muncii, s-a admis ipoteza ca are o incidenta
mult mai mare asupra nivelului de risc decat frecventa. In consecinta, corespunzator celor 7 clase de gravitate s-au stabilit 7 niveluri de risc, in
ordine crescatoare, respectiv 7 niveluri de securitate, data fiind relatia invers proportionala intre cele doua stari (risc - securitate):
N1 - nivel minim de risc S7 - nivel maxim de securitate
N2 - nivel foarte mic de risc S6 - nivel foarte mare de securitate
N3 - nivel mic de risc S5 - nivel mare de securitate;
N4 - nivel mediu de risc S4 - nivel mediu de securitate
N5 - nivel mare de risc S3 - nivel mic de securitate
N6 - nivel foarte mare de risc S2 - nivel foarte mic de securitate
N7 - nivel maxim de risc S1 - nivel minim de securitate
Prin suprapunerea succesiva, in anumite conditii, a curbei de acceptabilitate a riscului asupra reprezentarii obtinute a multimii nivelurilor de risc s-
a stabilit incadrarea cuplurilor pe niveluri de risc, asa cum se expliciteaza in continuare. Mentinand logica reprezentarii prin segmente egale a claselor,
rezulta ca si curbele care delimiteaza nivelurile de risc trebuie sa fie echidistante. In consecinta, impartim diagonala mare a dreptunghiului care
semnifica suma multimilor nivelurilor de risc in 7 segmente egale, prin care se vor trasa curbele.
Nivelul de risc 1 - cuplurile g-p: (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1);
Nivelul de risc 2 - cuplurile g-p: (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1);
Nivelul de risc 3 - cuplurile g-p: (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1);
Nivelul de risc 4 - cuplurile g-p: (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2);
Nivelul de risc 5 - cuplurile g-p: ((4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3); Nivelul de risc 6 - cuplurile g-p:
(5,6) (6,4) (6,5) (7,4);
Nivelul de risc 7 - cuplurile g-p: (6,6) (7,5) (7,6).
Din relatia risc - securitate definita se deduce imediat ca nivelul 7 de risc reprezinta un nivel critic, la care securitatea sistemului este minima. Dincolo
de aceasta limita, securitatea tinde catre zero, deci desfasurarea procesului de munca nu mai poate avea loc, deoarece ea ar fi echivalenta cu
producerea accidentului/imbolnavirii. Despre factorii de risc caracterizati prin cuplurile (6,6), (7,5), (7,6) se poate afirma ca ei vor conduce rapid si cu
certitudine la producerea evenimentului extrem -decesul (pericol iminent).
Reglementarile normative din majoritatea tarilor nu permit insa atingerea stadiului critic. Pentru aceasta, in general, se stabilesc pentru fiecare factor
de risc fie limite maxime sub forma de valori, in cazul factorilor a caror forma de manifestare poate fi caracterizata prin elemente masurabile, fie
interdictii - factorii la care masuratorile nu sunt posibile. Normele respective corespund unui nivel de risc maxim acceptabil, care difera de la o tara la
alta, in functie de conditiile economice si sociale. Plecand de la aceste premise, s-a elaborat metoda de evaluare a riscurilor la locurile de munca,
denumita generic METODA PECE.
DESCRIEREA METODEI UTILIZATE PENTRU EVALUAREA RISCULUI
Scop si finalitate
Metoda folosita la aceasta evaluare este metoda I.N.C.D.P.M. denumita metoda PECE.
Metoda aplicata pentru aceasta evaluare are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc pentru un loc de munca, sector, sectie sau
intreprindere, pe baza analizei sistemice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
Aplicarea metodei se finalizeaza cu un document centralizator numit Fisa de evaluare a riscului pentru locul de munca evaluat, care in final
cuprinde nivelul de risc global pentru locul de munca care a fost evaluat.
Fisa de evaluare a riscului pentru locul de munca evaluat astfel intocmita constituie baza fundamentarii programului de prevenire si protectie de SSM
pentru locul de munca evaluat, (sectorul, sectia, operatorul economic). Conform celor mai inainte prezentate in dosarul cu documente de evaluare
pentru locul de munca evaluat imediat dupa fisa de evaluare de riscuri se afla documentul intitulat Plan de prevenire si protectie post evaluare care
are structura prevazuta in anexa 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006. Iar la nivel de punct de lucru
acest document se regaseste ca anexa la Planul de prevenire si protectie de SSM pentru punctul de lucru din care face parte acest loc de munca
evaluat.
Principiul metodei
Esenta metodei consta in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea
dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile.
Aceasta lista de control prestabilita cu grupe si tipuri de factori de risc posibili sta la baza documentului numit Fisa de identificare a factorilor de risc la
locul de munca ce urmeaza sa fie evaluat . Acest document este in dosarul de evaluare a locului de munca imediat dupa fisa de prezentare a locului
de munca evaluat. Cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile se executa pe
masura ce se evalueaza riscurile identificate.
In finalul acestei operatiuni de cuantificare a dimensiunii fiecarui tip de risc identificat si apoi evaluat rezulta un nivel de risc global pentru locul de
munca.
Nivelul de securitate, este invers proportional cu nivelul de risc.
Etapele metodei
Metoda cuprinde urmatoarele etape obligatorii:
• definirea elementelor care definesc locul de munca;
• identificarea factorilor de risc care sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca;
• stabilirea masurilor de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat ,
astfel incat pana la evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor finale de prevenire si protectie, sa se poata lua deja masuri pe
aceste riscuri astfel incat acestea sa nu afecteze starea de sanatate a lucratorilor ori viata acestora;
• evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, identificate
deja ;
• stabilirea masurilor de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat
si evaluat cu nivel de risc cotat cu cel putin nivel 3;
• intocmirea propunerilor/planului de prevenire si protectie de SSM pentru riscurile de cel putin nivel 3 la locul de munca.
Instrumente de lucru utilizate
Etapele necesare pentru evaluarea locului de muncă, se realizeaza utilizand urmatoarele instrumente de lucru:
• Lista de identificare a factorilor de risc;
• Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman;
• Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor;
• Grila de evaluare a riscurilor;
• Scala de incadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate;
Continutul si structura acestor instrumente sunt prezentate in continuare.
Lista de identificare a factorilor de risc este un formular care cuprinde, intr-o forma usor identificabila si comprimata, principalele categorii de factori
de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, grupate dupa criteriul elementului generator din cadrul sistemului de munca (executant, sarcina de
munca, mijloace de productie si mediu de munca). Model Anexa 1 metoda Pece
Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman ; este un instrument ajutator in aplicarea scalei de cotare a
gravitatii consecintelor. Ea cuprinde categoriile de leziuni si vatamari ale integritatii si sanatatii organismului uman, localizarea posibila a consecintelor
in raport cu structura anatomofunctionala a orgaganismului si gravitatea minima - maxima generica a consecintei. Model Anexa 2 metoda Pece
Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman , este o grila de clasificare a
consecintelor in clase de gravitate si clase de probabilitate a producerii lor. Model Anexa 3 metoda Pece Partea din grila referitoare la gravitatea
consecintelor se bazeaza pe criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii si
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. In ceea ce priveste clasele de probabilitate, in urma experimentarilor s-a optat in forma finala a metodei
pentru adaptarea standardului Uniunii Europene, astfel incat in locul intervalelor precizate de acesta s-au luat in considerare urmatoarele:
•clasa 1 de probabilitate: frecventa evenimentului peste 10 ani;
•clasa 2: frecventa de producere: o data la 5 -10 ani;
•clasa 3: o data la 2 - 5 ani;
•clasa 4: o data la 1 - 2 ani;
•clasa 5: o data la 1 an - 1 luna;
•clasa 6: o data la mai putin de o luna.
Grila de evaluare a riscurilor (Model Anexa 4 metoda Pece)
Cu ajutorul grilei se realizeaza exprimarea efectiva a riscurilor existente in sistemul analizat, sub forma cuplului gravitate - frecventa de aparitie.
Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Model Anexa 5 metoda Pece), construita pe baza grilei de evaluare a riscurilor, este un
instrument utilizat in aprecierea nivelului riscului previzionat, respectiv a nivelului de securitate. Scala cuprinde in fapt cele 7 zone din matricea Mgp ,
transformate in niveluri, numerotate de la 1 la 7 pentru nivelul de risc, si de la 7 la 1 pentru nivelul de securitate; in zona centrala a formularului sunt
prezentate explicit elementele din submatricele delimitate, precum si elementele singulare corespunzatoare fiecarui nivel de risc, respectiv toate
cuplurile gravitate - probabilitate aferente nivelurilor de risc.
APLICAREA METODEI Procedura de lucru
1. Constituirea echipei de analiza si evaluare
Primul pas in aplicarea metodei il reprezinta constituirea echipei de analiza si evaluare. Aceasta s-a facut in baza contractului de evaluare de riscuri
intocmit intre prestator (evaluatorul autorizat si abilitat) si beneficiarul evaluarii si a cuprins specialisti in domeniul securitatii muncii pusi la dispozitie
de prestator si de beneficiar , buni cunoscatori ai proceselor de munca analizate. Inainte de inceperea evaluarii, s-a facut o documentare prealabila
asupra locului de munca si proceselor tehnologice care urmeaza sa fie analizate si evaluate de la acest loc de munca.
2. Descrierea locului de munca analizat
In aceasta etapa s-a efectuat o analiza detaliata a locului de munca urmarind:
• identificarea si descrierea componentelor sistemului si modului sau de functionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a
operatiilor de munca, masinile si utilajele folosite - parametri si caracteristici functionale, unelte etc.;
• precizarea in mod expres a sarcinii de munca ce-i revine executantului in sistem (pe baza fisei postului, a ordinelor si deciziilor scrise, a
dispozitiilor verbale date in mod curent etc.);
• descrierea conditiilor de mediu existente;
• precizarea cerintelor de securitate pentru fiecare componenta a sistemului, pe baza normelor si standardelor de securitate a muncii, precum
si a altor acte normative incidente.
Informatiile necesare pentru aceasta etapa s-au preluat din documentele aflate la conducatorul locului de munca(fisa tehnologica, cartile tehnice ale
masinilor si utilajelor, fisa postului pentru executant, caiete de sarcini, buletine de analiza a factorilor de mediu, norme, standarde si instructiuni de
securitate a muncii). O sursa complementara de informatii pentru definirea sistemului a constituit-o discutiile cu lucratorii de la locul de munca.
3. Identificarea factorilor de risc din sistem In aceasta etapa, esentiala pentru calitatea analizei, s-a stabilet pentru fiecare
componenta a sistemului de munca evaluat, in baza listei prestabilite (ANEXA 1 din metoda PECE) ce disfunctii poate prezenta, in toate situatiile
previzibile si probabile de functionare. Pentru identificarea tuturor riscurilor posibile s-a facut simularea functionarii sistemului si deducerea
respectivelor abateri. Aceasta se poate face fie printr-o analiza verbala cu tehnologul, in cazul unor locuri de munca relativ putin periculoase, in care
disfunctiile accidentogene (sau generatoare de imbolnaviri) sunt cvasievidente, fie prin aplicarea metodei arborelui de evenimente. Indiferent de
solutia adoptata, metodele de lucru sunt observarea directa si deductia logica.
In cazul factorilor de risc obiectivi (generati de echipamentul de munca , mijloacele de productie, sau mediul de munca), identificarea lor este relativ
usoara, cunoscandu-se parametrii si caracteristicile functionale ale masinilor, utilajelor, instalatiilor, proprietatile fizico-chimice ale materiilor si
materialelor utilizate, sau buletinele de analiza a conditiilor de mediu aflate la conducatorul locului de munca.
Referitor la executant, operatia este mult mai dificila si implica un grad ridicat de nedeterminare. Pe cat posibil, se analizeaza toate erorile previzibile
si probabile ale acestuia in raport cu sarcina de munca atribuita, sub forma omisiunilor si actiunilor sale gresite, si impactul lor asupra propriei sale
securitati si asupra celorlalte elemente ale sistemului.
Identificarea factorilor de risc dependenti de sarcina de munca se realizeaza, pe de o parte, prin analiza conformitatii dintre continutul sau si
capacitatea de munca a executantului caruia ii este atribuita, iar pe de alta parte, prin precizarea eventualelor operatii, reguli de munca, procedee de
lucru gresite.
Factorii de risc identificati s-au inscris in Fisa de identificare a factorilor de risc, unde s-a specificat si forma concreta de manifestare .
4. Stabilirea masurilor urgente de prevenire si protectie pe riscurile identificate dar neevaluate inca.
S-a mers pe ideea ca pana la evaluarea efectiva a riscurilor doar identificate, este necesar ca persoana numita conducator de loc de munca
(beneficiarul acestei evaluari) sa poata lua deja niste masuri cu caracter de a preveni actiunea acestor riscuri doar identificate, asupra lucratorilor
care incadreaza locul de munca. In consecinta s-a considerat ca este necesar un document suplimentar metodei PECE denumit Plan de prevenire si
protectie post identificare de riscuri care este conceput ca structura pe modelul anexei 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii 319/2006.
5. Evaluarea riscurilor Pentru determinarea consecintelor posibile ale actiunii factorilor de risc se utilizeaza lista din ANEXA 2 din metoda
PECE. Gravitatea consecintei astfel stabilite se apreciaza pe baza grilei din ANEXA 3 din metoda PECE. Informatii importante pentru aprecierea cat
mai exacta a gravitatii consecintelor posibile se obtin din statisticile accidentelor de munca si bolilor profesionale produse la locul de munca respectiv
sau la locuri de munca similare.
Pentru determinarea frecventei consecintelor posibile se foloseste scala din ANEXA 3 din metoda PECE. Incadrarea in clasele de probabilitate se face
dupa ce se stabilesc, pe baza statistica sau de calcul, intervalele la care se pot produce evenimentele (zilnic, saptamanal, lunar, anual etc.).
Intervalele respective se transforma ulterior in frecvente exprimate prin numar de evenimente posibile pe an. Rezultatul obtinut in urma procedurilor
anterioare se identifica in Grila de evaluare a riscurilor (ANEXA 4 din metoda PECE) si se inscrie in Fisa de evaluare a locului de munca care
inlocuieste documentul model Anexa 6 din metoda PECE. Cu ajutorul scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate se determina apoi aceste
niveluri pentru fiecare factor de risc in parte. Se obtine astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor la locul de munca, ceea ce da posibilitatea stabilirii
unei prioritati a masurilor de prevenire si protectie, functie de factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc.
Nivelul de risc global (Nr) pe locul de munca se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati.
Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cat mai exact posibil realitatea, se utilizeaza ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal
cu nivelul de risc.
In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare.
Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie statistica, sa mascheze prezenta factorului cu
nivel maxim de risc.
Nivelul de securitate (Ns) pe loc de munca se identifica pe Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate, construita pe principiul invers
proportionalitatii nivelurilor de risc si securitate.
Nivelul de risc global, s-a inscris in Fisa de evaluare a locului de munca.
6. Stabilirea masurilor de prevenire si protectie
Pentru stabilirea masurilor necesare imbunatatirii nivelului de securitate a sistemului de munca respectiv pentru diminuarea riscurilor cotate cu cel
putin nivel 3, se impune luarea in considerare a ierarhiei riscurilor evaluate, conform Scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii in
ordinea:
7 - 1 daca se opereaza cu nivelurile de risc;
1 - 7 daca se opereaza cu nivelurile de securitate.
De asemenea, se tine seama de ordinea ierarhica generica a masurilor de prevenire, respectiv:
• masuri de prevenire intrinseca;
• masuri de protectie colectiva;
• masuri de protectie individuala.
Masurile propuse s-au inscris in documentul numit Plan de prevenire si protectie post evaluare si este ca structura conform modelului anexei nr. 7 din
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006.
7 Redactarea documentatiei de evaluare.
Aplicarea metodei se incheie cu redactarea documentatiei de evaluare. Aceasta documentatie, care trebuie sa contina, urmatoarele:
• Prezentarea metodei utilizate;
• Fisa de prezentare a locului de munca;
• Planul de prevenire si protectie post identificare de riscuri pentru locul de munca;
• Fisa de evaluare de riscuri si a nivelului de risc global rezultat la locul de munca;
• Planul de prevenire si protectie post evaluare pentru locul de munca.

Luat la cunostinta de Intocmit de


Reprezentant legal Evaluator autorizat si abilitat
antet

FIŞA DE PREZENTARE
a locului de munca TAMPLAR
1. La acest loc de munca avem urmatoarele echipamente de munca (conform definitiei din Hotararea nr. 1146 din 30/08/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca):
Echipament tehnic, scule si unelte:
- fierăstraie circulare de diverse tipuri (scurtare, retezat, pendulă, unghiular,etc.);
- fierăstraie panglică (bantzig);
- maşini de găurit cu ax vertical;
- maşini de găurit cu ax orizontal;
- strunguri pentru lemn;
- maşini de rindeluit;
- maşini de rindeluit la grosime;
- maşini de frezat profile;
- maşini de şlefuit cu bandă;
- prese asamblat semifabricate din lemn acţionate hidraulic şi/sau pneumatic;
- instalaţie de şlefuit capete şi colţuri;
- instalaţie centrală pentru exhaustare şi aspiraţie;
- trusă de unelte de tâmplărie;
- scule şi dispozitive (freze, burghie, mandrine, chei);
- transpaleţi cu acţionare manuală;
- lemn (semifabricate) esenţă tare şi moale.
2. Personalul care este incadrat la acest loc de munca nu necesita calificare;
3. Personalul care este incadrat la acest loc de munca nu necesita autorizare;
4. Sarcina de munca a personalului care este incadrat in acest loc de munca este detaliata astfel (aici sunt prezentate toate
activitatile pe care trebuie sa le desfasoare lucratorul care incadreaza acest loc de munca) :
- 1. La inceperea programului de lucru, ia in primire locul de munca;
- 2. Verifica aparatura si echipamentele tehnice cu care urmeaza sa lucreze, prin aspectare;
- 3. Daca la verificarea prin aspectare nu sunt nereguli, pune in functiune aparatura si echipamentele tehnice pe care le are in
dotare;
- 4. La punerea in functiune a aparaturii si a echipamentelor tehnice pe care le are in dotare, verifica daca acestea functioneaza
normal si va confirma conducatorului locului de munca ca a inteles ce are de facut;
- 5. Va trece la indeplinirea sarcinilor de munca;
- 6. Daca pe timpul, ideplinirii sarcinii de munca va constata ca apar neconformitati in ce priveste starea
tehnica a ET, a materialelor depozitate necorespunzator, etc, va aplica procedura nr. 2 sau procedura nr. 4,
dupa caz.
- 7. Daca dupa aplicarea procedurii nr. 2 sau procedurii nr. 4, constata ca ca nu poate remedia neconformitatile
aparute, iar aceste neconformitati afecteaza integritatea fizica a sa, ori a celorlalti colegi, sau afecteaza starea
marfii , a ET, va opri imediat activitatea si va anunta de urgenta conducatorul locului de munca, despre situatia
aparuta.
- 8. Conducatorul locului de munca, va aplica procedura de interventie;
- 9. La terminarea programului de lucru, va opri activitatea, va face curatenie la locul de munca, etc.
- 10. Daca va constata neconformitati in timpul aplicarii procedurii nr. 9, va aplica procedura 2 sau 4, dupa
caz.
- 11. Va parasi locul de munca.
Concret sarcina de munca se detaliaza astfel:
- Sarcina de muncă presupune în primul rând prezentarea la locul de muncă, îmbrăcarea echipamentului de lucru şi de protecţie şi
verificarea funcţionării echipamentelor tehnice care urmează a fi utilizate în procesul de muncă.
Muncitorul care lucrează la maşinile de prelucrat mecanice şi finisat lemn are următoarele sarcini:
- introduce în fabricaţie numai cantitatea de semifabricate din lemn necesară prelucrării într-o zi de lucru;
- introduce în fabricaţie numai semifabricatele din lemn cu umiditatea cuprinsă între 8-10 %;
- sortează şi stivuieşte în locurile stabilite elementele de semifabricate din lemn;
- verifică împreună cu conducătorii direcţi ai procesului de producţie, stocul de semifabricate din lemn şi la sfârşitul fiecărei
perioade;
- stivuieşte semifabricatele din lemn la şipcă, în depozit;
- execută, fără defecte de fabricaţie, operaţii de retezare, spintecare, îndreptare, rindeluire, frezare, găurire şi şlefuire a materialului
lemnos;
- se ocupă de întreţinerea şi buna funcţionare a echipamentelor tehnice, împreună cu personalul de mentenanţă;
- urmăreşte ascuţirea, ceaprazuirea pânzelor şi ascuţirea cuţitelor conform normelor tehnice pentru fiecare maşină în parte;
- introduce semifabricatele din lemn în instalaţia de tratare şi uscare/uscătoare şi urmăreşte procesul de uscare; - colaborează cu
reprezentantul C.T.C. pentru realizarea unor produse de calitate; - asigură ordinea, curăţenia şi disciplina în atelierele de prelucrări
mecanice precum şi în spaţiile anexe raportate direct la acestea; - la finalul fiecărei săptămâni gresează şi unge maşinile, conform
prevederilor cărţii tehnice pentru fiecare maşină; - curăţă periodic de praf pereţii atelierului, echipamentele tehnice cu ajutorul
furtunelor de aspiraţie.
5 . Lucrul in acest loc de munca este organizat de un singur schimb, cu durata de 8 ,ore lucrandu-se saptaminal 5, zile;
6 . Acest loc de munca este la suprafata solului;
7 . Pentru acest loc de munca sunt urmatoarele date:
- activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul atelierelor de prelucrări mecanice şi în aer liber, în timpul aprovizionării cu
materie primă a atelierului sau a tratarii lemnului.
- nivelul de zgomot de la acest loc de munca: valori normale;
- iluminat natural: valori normale;
- iluminat artificial: valori normale;
- temperatura medie a mediului ambiant de la acest loc de munca: valori normale; In perioada de iarna nu este asigurata
incalzirea iar in timpul verii ventilarea atelierului se face natural şi nu asigură întotdeauna şi scăderea temperaturii aerului;
- curenti de aer: Valori normale;
- umiditatea aerului: valori normale;
- presiunea aerului: valori normale;
- agenti chimici periculosi: valori normale;
- agenti biologici periculosi: nu sunt;
- agenti fizici periculosi: valori normale;
- nivelul de zgomot este ridicat datorită funcţionării simultane a echipamentelor tehnice din ateliere şi se situează in jurul valorii
limitei maxime admise (de 87 dB);
- in atmosfera locului de muncă sunt prezente pulberi şi suspensii de lemn, rezultate în urma prelucrării lemnului. Datorită
funcţionării eficiente a instalaţiei de exhaustare, valoarea concentraţiei pulberilor prezente în aer este cu mult sub limita maximă
admisă.

Intocmit de
Evaluator autorizat şi abilitat
antet
Fisa de identificare a riscurilor
specifice de SSM pentru
locul de munca: TAMPLAR
Cod Forma concreta de manifestare a factorilor de
lucru Factori risc identificati risc identificati (descriere , parametrii )

1 2 3 4
DOTAREA TEHNICA , SCULE , UNELTE,
A000 MATERIALE SI SUBSTANTE UTILIZATE 24

A100 FACTORII DE RISC MECANIC 14

GENERATOR RISC - Ferastrau, bormasina etc.


Echipamente de munca sau parti din acestea care prin CONDITII
A101
miscare de rotatie pot genera accidente PROBABILE - ET au protectia deteriorata sau lipsa.
CONSEC. Taieturi faciale, amputari ale membrelor
PROBABILE - superioare.
Mijloace de transport marfa aflate la
GENERATOR RISC - incarcat/descarcat;
Echipamente de munca sau parti din acestea care prin CONDITII
A102
miscarea lor de translatie pot genera accidente PROBABILE - Accident de circulatie;
CONSEC.
PROBABILE - Fracturi, contuzii,etc.
Răsturnare sau cădere liberă peste picior a
GENERATOR RISC - materialelor în timpul prelucrării sau manipulării
Echipamente de munca sau parti ale acestora care prin CONDITII
A103
miscarea de forfecare pot genera accidente PROBABILE - Neatentie lucrator;
CONSEC.
PROBABILE - Contuzii, strivire degete picior.

GENERATOR RISC - Instalatia de aer comprimat.


Echipamente de munca sau parti din acestea care au
CONDITII
A104 lichide sub presiune(mai mare de 1atm) si care daca
PROBABILE - Are loc o debransare a instalatiei pneumatice.
se defecteaza pot genera accidente
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni usoare ale ochilor.

Echipamente de munca sau parti din acestea si care GENERATOR RISC - Ferastrau, bormasina etc.
daca se defecteaza sau in timpul functionarii pot
CONDITII
A106 provoca diferite accidente prin proiectarea de diferite
PROBABILE - ET se defecteaza.
obiecte sau fragmente de obiecte sau prin degajarea
de diferite pulberi in zona de lucru. CONSEC. Taieturi faciale, amputari ale membrelor
PROBABILE - superioare.
Prindere, antrenare mână sau articole de
vestimentaţie de câtre organele de maşini în
mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit
Echipamente de munca sau parti din acestea care prin GENERATOR RISC - etc.)
A107 actionare sau manevrare imprudenta a acestora de
CONDITII
catre utilizator pot produce diferite accidente
PROBABILE - Neatentie lucrator;
CONSEC.
PROBABILE - Membre amputate, etc.
Alunecare, rostogolire, rasturnare ET sau
Echipamente tehnice sau parti din acestea , scule si GENERATOR RISC - materiale utilizate in procesul de productie.
unelte, materiale si substante, care se pot rostogoli CONDITII
A111
necontrolat si pot genera diferite accidente directe PROBABILE - ET sau materiale nepozitionate corespunzator.
ssau indirecte CONSEC. Contuzii craniene, fracturi ale membrelor
PROBABILE - inferioare, alte contuzii.
Material lemnos, ET depozitate
Echipamente tehnice sau parti din acestea , scule si GENERATOR RISC - necorespunzator, etc.
unelte, materiale si substante care pot cadea in gol CONDITII Datorita depozitarii necorespunzatoare, acestea
A114
din locul in care sunt depozitate si pot genera diferite PROBABILE - accidenteaza lucratorul.
accidente CONSEC.
PROBABILE - Fracturi, contuzii, etc.
Lipsa instalatie de exhaustare sau
GENERATOR RISC - nefolosita/lipsa.
Risc de accidentare prin proiectare accidentala de
CONDITII
A121 corpuri in interiorul zonei care delimiteaza locul de
PROBABILE - Proiectare de aschii , material lemnos.
munca analizat
CONSEC.
PROBABILE - Orbiri temporare/ definitive, etc.

Risc de accidentare prin taiere accidentala a diferitelir GENERATOR RISC - Ferastrau, drujbaa etc.
parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de
CONDITII
A128 munca cu diferite parti ale obiectelor care aflate in
PROBABILE - Combinat cu neatentie.
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca
analizat CONSEC.
PROBABILE - Rani superficiale sau profunde.
A130 Risc de accidentare prin alunecare accidentala a Podele umede, alte obstacole in calea
diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in GENERATOR RISC - lucratorului;
acest loc de munca pe diferite suprafete aflate in CONDITII La deplasare lucratorul aluneca si cade;
interiorul zonei care delimiteaza acest loc de munca PROBABILE -
CONSEC. Diferite fracturi ale membrelor inferioare si/sau
PROBABILE - superioare
Schela sau scara necorespunzator
Pericol de accidentare a lucratorului datorat GENERATOR RISC - intretinute/montate, etc.
platformelor cu balustrade necorespunzatoare CONDITII
A142
existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc PROBABILE - Lucratorul urca se deplaseaza pe schela/scara.
de munca CONSEC.
PROBABILE - Diferite contuzii, rani grave, deces, etc.

GENERATOR RISC - Cadere de pe trepte


Pericol de accidentare a lucratorului datorat scarilor
CONDITII
A146 fara parapet de protectie existente in interiorul zonei
PROBABILE - Coborare/urcare cu neatentie.
care marcheaza acest loc de munca
CONSEC.
PROBABILE - Fracturi si contuzii in diferite parti ale corpullui
Aglomerări de materiale, ambalaje – blocare căi
GENERATOR RISC - de acces.
Alte riscuri mecanice generate de mijloacele de CONDITII
A148
productie de la acest loc de munca PROBABILE - Lucratorul se impiedica.
CONSEC. Diferite afectiuni ale membrelor, contuzii
PROBABILE - craniene.

A200 Factori de risc termic 1


Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice
Pericol de ardere a diferitelor parti ale corpului GENERATOR RISC - – pânză ferăstrău etc.
lucratorului datorita temperaturii excesiv de ridicate CONDITII
A201
ale diferitelor parti ale echipamentelor cu care acesta PROBABILE - Lucratorul atinge panza ferastraului.
se afla in contact accidental CONSEC.
PROBABILE - Arsuri usoare, profunde.

A300 Factori de risc electric


6
Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in
contact cu dferite parti ale unui ET aflat sub tensiune GENERATOR RISC - Aparatura electrica;
(parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de CONDITII Electrocutare prin atingere directa, datorita
A301
electrocutare dar care au devenit surse de PROBABILE - prizei inpamantare NOK;
electrocutare datorita prizei de impamantare iesite din CONSEC.
perioada de garantie data de buletinul de verificare) PROBABILE - Electrocutari usoare, infarct, deces.

Pericol de electrocutare a lucratoruluicare se afla iin


GENERATOR RISC - Cabluri electrice izolate necorespunzator;
contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub
Electrocutare prin atingere directa, in cazul
tensiune(parti care in mod normal nu ar trebui sa fie
A303 CONDITII deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii
sursa de electrocutare dar care au devenit surse de
PROBABILE - electrice
electrocutare datorita izolatiei necorespunzatoare a
cablurilor de alimentare) CONSEC.
PROBABILE - Electrocutari usoare, infarct, deces.
Pericol de electrocutare a lucratorului care se aafla iin
contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub GENERATOR RISC - Aparatura electrica;
tensiune( parti care in mod normal nu ar trebui sa fie Electrocutare prin atingere directa, in cazul
A304 sursa de electrocutare dar care au devenit surse de CONDITII deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii
electrocutare datorita trecerilor cablurilor de PROBABILE - electrice in zona de trecere;
alimentare prin carcsa ET fara mansonarea locului de CONSEC.
trecere) PROBABILE - Electrocutari usoare, infarct, deces.
Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in
contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub GENERATOR RISC - Aparatura electrica;
tensiune( parti care in mod normal nu ar trebui sa fie CONDITII Electrocutare prin atingere directa, datorita
A305 sursa de electrocutare dar care au devenit surse de PROBABILE - prizei fara fir inpamantare;
electrocutare datorita cpablurilor de alimentare a ET
fara fir de impamantare sau fara stecher SUKO, ori CONSEC.
fara priza SUKO) PROBABILE - Electrocutari usoare, infarct, deces.

Pericol de electrocutare a lucratorului lucratorului GENERATOR RISC - Intrerupatoare energie lectrica;


care se afla iin contact cu diferite parti ale unui ET
CONDITII
A306 aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar
PROBABILE - Lucratorul are mainile umede;
trebui sa fiesursa de electrocutare dar care au devenit
datorita condensului sau umezelii din interiorul ET) CONSEC.
PROBABILE - Electrocutari usoare, infarct, deces.
Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura
contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune GENERATOR RISC - electrica
(parti care in mod normal sub tensiune parti care in CONDITII
A307
mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare PROBABILE - Electrocutare prin atingere directa
dar care au devenit datorita condensului sau umezelii CONSEC.
de pe cablurile/stecherele/prizele de alimentare ale ET) PROBABILE - Electrocutari usoare, infarct, deces.

A400 FACTORII DE RISC CHIMIC


2
vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor,
GENERATOR RISC - vopselurilor, etc - intoxicatii
CONDITII Lucratorul inhaleaza accidental diferiti vapori
A401 Pericol de intoxicare la manipularea substantelor toxice
PROBABILE - toxici.
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni usoare sau grave.
A403 Pericol de ardere la manipularea substantelor usor GENERATOR RISC - Gaze sau vapori inflamabili;
inflamabile
CONDITII
PROBABILE - Manevrare neatenta a acestora.
CONSEC.
PROBABILE - Arderea memebrelor superioare.

A500 FACTORII DE RISC BIOLOGIC


1

GENERATOR RISC - WC intretinut necorespunzator.


Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului CONDITII
A503
cu bacterii patogene PROBABILE - Zona infectata cu bacterii.
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni grave diverse.

B000 MEDIUL DE MUNCA


12
B100 FACTORII DE RISC FIZIC
7

GENERATOR RISC - Temperatura ridicata.


Pericol de afectare a organismului datorita temperaturii CONDITII
B101
ridicate a aerului de la locul de munca PROBABILE - Lipsa instalatie aer conditionat.
CONSEC.
PROBABILE - Lesinuri, etc;

GENERATOR RISC - Temperatura scazuta;


Pericol de afectare a organismului datorita temperaturii CONDITII
B102
scazute a aerului de la locul de munca PROBABILE - Lipsa instalatie incalzire;
CONSEC.
PROBABILE - Degeraturi ale membrelor sau raceli, gripe, etc.

GENERATOR RISC - Curenti de aer;


Pericol de afectare a organismului datorita curentilor CONDITII
B108
de aer de la locul de munca PROBABILE - Geamuri deschise si usi deschise;
CONSEC.
PROBABILE - Raceli usoare.

GENERATOR RISC - Corpuri de iluminat defecte;


Pericol de afectare a organismului datorita iluminatului CONDITII Lipsa iluminatului din cauza defectarii corpurilor
B113
insuficient de la locul de munca PROBABILE - de iluminat;
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni ale ochilor;

GENERATOR RISC - Deplasare la/de la serviciu


CONDITII Datoriat viscolului lucratorul ramane cu masina
B122 Pericol de a fi afectat de viscol
PROBABILE - in zapada
CONSEC. Degeraturi ale membrelor superiore si
PROBABILE - inferioare.

GENERATOR RISC - Seism


CONDITII
B127 Pericol de a fi afectat de cutremur
PROBABILE - Deplasare la/de la serviciu
CONSEC.
PROBABILE - Diferite contuzii, deces.

GENERATOR RISC - Ferastau fara instalatie de exhaustare.


Alte riscuri generate de factori fizici ai mediului de CONDITII
B130
munca PROBABILE - Pulberi de praf, provenind de la gaurire.
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni usoare ale sistemului respirator

B200 FACTORII DE RISC CHIMIC


2

GENERATOR RISC - Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;


Risc generat de substante periculoase aflate in mediul CONDITII Scapari, deversari necontrolate de substante
B201
de munca PROBABILE - antifungice;
CONSEC.
PROBABILE - Diferite afectiuni pulmonare, boli grave.

GENERATOR RISC - Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ).


Risc generat de pulberi periculoase aflate in mediul de CONDITII
B202
munca PROBABILE - Nu este utilizata instalatia de exhaustare.
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni ale sistemului respirator.

B300 FACTORI DE RISC BIOLOGIC


3
B301 Grupul sanitar neintretinut, genereaza diferite boli
GENERATOR RISC - Grup sanitar neintretinu corespunzator;
CONDITII Lucratorul este afectat astfel de diferite boli;
PROBABILE -
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni usoare, grave;

GENERATOR RISC - Caini fara stapan sau fara botnita.


Vietuitoare periculoase ce pot salasui sau tranzita zona CONDITII
B308
de lucru ori caile de acces la locul de munca analizat PROBABILE - Se afla in incinta santierului si musca lucratorul.
CONSEC.
PROBABILE - Infectii diverse, etc.
Persoane cu afectiuni psihice, sub influenta
GENERATOR RISC - alcoolului, aflate in zona.
Persoane cu diferite afectiuni psihice, aflate ocazional
CONDITII
B311 sau care salasuiesc in zona in care se afla locul de
PROBABILE - Acestia agreseaza verbal si/sau fizic lucratorul.
munca analizat
CONSEC.
PROBABILE - Stres, diferite contuzii, etc.
RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI
ALTI FACTORI RESPONSABILI PRIN
NERESPECTAREA CERINTELOR MINIME DE
C000
SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA EVALUAT +
SARCINA DE MUNCA
NECORESPUNZATOARE 7
RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI DE
ALTE PERSOANE DESEMNATE DE ACESTA
C100 CU ATRIBUTII IN REALIZAREA
CERINTELOR MINIME DE SSM PENTRU
LOCUL DE MUNCA EVALUAT 3

GENERATOR RISC - Angajatorul;


Risc generat de incadrarea unui lucrator care nu are CONDITII
C101
calificarea necesara tipului de activitate incredintata PROBABILE - Lipsa calificarii duce la actiuni eronate;
CONSEC. Diferite infectii, inhalari substante toxice,
PROBABILE - membre amputate, etc.
Operaţii, reguli, procedee greşite pentru
GENERATOR RISC - îndeplinirea sarcinii de muncă;
Risc generat de incadrarea unui lucrator care nu are CONDITII
C102
autorizarea necesara tipului de activitate incredintata PROBABILE - Are loc un accidente de munca.
CONSEC.
PROBABILE - Contuzii, fracturi, amputari de membre, etc.

GENERATOR RISC - Conducator loc munca;


Lipsa autoritate a conducatorului locului de
Alte riscuri generate de continutul necorespunzator al
C111 CONDITII munca si personalul din subordine nu respecta
sarcinii de munca
PROBABILE - obligatiile SSM.
CONSEC.
PROBABILE - Contizii, fracturi. Deces, etc.

C200 SARCINA DE MUNCA CU NECONFORMITATI


4

GENERATOR RISC - Incarcare/descarcare materiale, ET, scule, etc.


CONDITII
C201 Solicitare fizica/ - efort static
PROBABILE - Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni ale coloanei vertebrale.
Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de
GENERATOR RISC - muncă
CONDITII
C202 Solicitare fizica/ - efort dinamic
PROBABILE - Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.
CONSEC.
PROBABILE - Oboseala cronica.

GENERATOR RISC - Pozitii fortate sau vicioase;


CONDITII
C203 Solicitare fizica/ - pozitii de lucru fortate sau vicioase
PROBABILE - Solicitare fizica
CONSEC. Oboseala, stres, diferite afectiuni ale sistemului
PROBABILE - osos.

GENERATOR RISC - Ritm intens de munca.


CONDITII
C205 Solicitare psihica/ - ritm mare de munca
PROBABILE - Decizii rapide in scurt timp.
CONSEC.
PROBABILE - Stres, afectiuni psihice, etc.

D000 EXECUTANT
14
D100 ACTIUNI GRESITE
11
D101 Efectuarea defectuoasa de comenzi GENERATOR RISC - Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin
prezentarea la serviciu obosit sau în stare de
ebrietate, consumul de alcool în timpul
programului;
CONDITII
PROBABILE - Diferite actiuni gresite.
CONSEC. Fracturi ale membrelor inferioare, diferite
PROBABILE - contuzii craniene.

GENERATOR RISC - Inchiderea/deschiderea usii/geamurilor;


La aceasta manevra apare un curent de aer
puternic si usa/geamul se inchid/deschid cu
D102 Efectuarea defectuoasa de manevre
CONDITII putere, iar geamul/geamul usii se sparge si
PROBABILE - cioburile ranesc lucratorul;
CONSEC. Zgaraieturi faciale, ale membrelor
PROBABILE - superioare/inferioare;
Minimizarea riscului de accidentare,
nerespectarea IP, nerespectarea indicatoarelor
GENERATOR RISC - de interzicere, obligativitate, avertizare.
D103 Efectuarea defectuoasa de pozitionari CONDITII
PROBABILE - Au loc diferite accidente.
CONSEC.
PROBABILE - Fracturi, contuzii, etc.
Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în
timpul funcţionării maşinii de găurit, fierăstrău
GENERATOR RISC - electric, etc.
D104 Efectuarea defectuoasa de fixari CONDITII
PROBABILE - Neatentie lucrator;
CONSEC.
PROBABILE - Contuzii, amputari de membre, etc.
Executare defectuoasă de operaţii: manevre,
GENERATOR RISC - fixări, reglaje;
CONDITII
D106 Efectuarea defectuoasa de reglaje
PROBABILE - Neatentie lucrator;
CONSEC.
PROBABILE - Contuzii, amputari de membre, etc.

GENERATOR RISC - Lipsa EIP.


CONDITII
D107 Neutilizarea mijloacelor de protectie
PROBABILE - Lucratorul se expune unui pericol.
CONSEC.
PROBABILE - Diferite afectiuni fizice.

GENERATOR RISC - EIP inadecvat sau purtat necorespunzator.


CONDITII
D108 Utilizarea unui echipament de protectie neadecvat
PROBABILE - Acest lucru duce la un accident de munca.
CONSEC.
PROBABILE - Contuzii, orbir, amputari de membre, etc.

GENERATOR RISC - Manevrare ambalaje, cutii, etc.


CONDITII
D110 Nesincronizarea operatiilor
PROBABILE - Neatentie lucrator;
CONSEC.
PROBABILE - Prindere strivire membre

GENERATOR RISC - La utilizarea pistol cuie/capse;


Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de CONDITII
D111 PROBABILE - Nesincronizare operatii;
munca
Rani profunde, la membre sau alte parti ale
CONSEC. corpului ale lucratorului sau alti participant la
PROBABILE - procesul de munca.

GENERATOR RISC - Lucratorii comunica prin semne sau alt mod.


CONDITII Comunicarea este accidentogena si in lipsa unei
D112 Comunicari accidentogene
PROBABILE - comunicari adecvate lucratorul se accidenteaza.
CONSEC.
PROBABILE - Fracturi, contuzii, etc.

GENERATOR RISC - Aparate electrice, de incalzire.


CONDITII
D114 Utilizarea de scule, unelte, sau materiale
PROBABILE - Lucratorul le lasa nesupravegheate.
CONSEC.
PROBABILE - Diferite arsuri, electrocutari, etc.

D200 OMISIUNI
3

GENERATOR RISC - Deplasarea de acasa la serviciu si viceversa;


CONDITII
D201 Omiterea unor operatiuni
PROBABILE - Lucrator neatent la trafic;
CONSEC.
PROBABILE - Contuzii, fracturi, deces;
D203 Neutilizarea echipamentului individual de protectie GENERATOR RISC - EIP.
CONDITII
PROBABILE - Conditiile de lucru presupun utilizarea EIP.
CONSEC.
PROBABILE - Diferite afectiuni.
Lucratorul sufera de o boala care nu se
manifesta intr-o prima etapa pentru a fi sesizata
GENERATOR RISC - de lucrator;
D205 Neplanificarea controlului periodic al lucratorilor CONDITII
PROBABILE - Boala se agraveaza;
CONSEC.
PROBABILE - Afectiuni grave, deces,etc.
Cod Forma concreta de manifestare a factorilor de
lucru Factori risc identificati risc identificati (descriere , parametrii )

Intocmit,

antet

SITUATIA CENTRALIZATOARE
cu riscurile identificate si evaluate pentru
locul de munca
TAMPLAR
TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE
NOTA: au fost luate in calcul toate elementele ce tin de aceasta grupa de factori de risc dupa cum urmeaza:
- angajator
- responsabil cu resursa umana pentru angajare, calificare, recalificare
- lucratorul desemnat cu SSM documentatie fise afise , instructiuni proprii, instructiuni de lucru la locul de munca evaluat
- lucratorul responsabil cu instruirile angajatului, procedurile de lucru
- responsabili cu asigurarea cu echipament individual de protectie
- responsabili cu aprovizionarea cu piese de schimb si accesorii pentru locul de munca evaluat
- responsabilii cu verificarea si repararea echipamentelor care doteaza locul de munca evaluat
- responsabili cu verificarea si monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor care incadreaza locul de munca evaluat
- responsabili cu verificarea noxelor, zgomotului, vibratiilor , etc la locul de munca evaluat
- responsabiil cu organizarea primului ajutor, pregatirea personalului pentru acordarea
primului ajutor, dotarea punctului de prim ajutor cu cele necesare si verificarea lui periodica, si numirea persoanelor pentru
acordarea primului ajutor

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE

Centralizator nivel risc


Nr.
crt Denumire factori risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
.
A1 FACTORII DE RISC MECANIC 2 3 6 3 0 0 0 14
A2 FACTORII DE RISC TERMIC 1 0 0 0 0 0 0 1
A3 FACTORII DE RISC ELECTRIC 0 0 6 0 0 0 0 6
A4 FACTORII DE RISC CHIMIC 0 1 1 0 0 0 0 2
A5 FACTORII DE RISC BIOLOGIC 0 1 0 0 0 0 0 1
1
A TOTAL FACTORI DE RISC - DOTAREA TEHNICA; SCULE SI UNELTE; 3 5 3 0 0 0 24
3
MATERIALE SI SUBSTANTE

TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA


Centralizator nivel risc
Nr.
crt Denumire factori risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
.
B1 FACTORII DE RISC FIZIC 4 2 1 0 0 0 0 7
B2 FACTORII DE RISC CHIMIC 0 1 1 0 0 0 0 2
B3 FACTORII DE RISC BIOLOGIC 0 1 2 0 0 0 0 3

B 4 4 4 0 0 0 0 12
TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA

TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA

Centralizator nivel risc


Nr.
crt Denumire factori risc 1 2 3 4 5 6 7 Total
.
C1 Angajator si alti responsabili 0 1 1 1 0 0 0 3
C2 Sarcina de munca cu neconformitati 2 1 1 0 0 0 0 4
C TOTAL FACTORI DE RISC - ANGAJATOR; SARCINA DE MUNCA 2 2 2 1 0 0 0 7

Antet
Fisa evaluare riscuri
TAMPLAR

Consecinta Cls Cls Nivel


Cod
Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) maxima grav prob risc
lucru
posibila (G) (P) (R)
1 2 3 4 5 6

A000 DOTAREA TEHNICA , SCULE , UNELTE, MATERIALE SI SUBSTANTE UTILIZATE 24

A100 FACTORII DE RISC MECANIC 14


GENERATOR RISC -Ferastrau, bormasina etc.; CONDITII PROBABILE -ET au protectia
A101 deteriorata sau lipsa.; CONSEC. PROBABILE -Taieturi faciale, amputari ale membrelor Deces 7 2 4
superioare.;
GENERATOR RISC -Mijloace de transport marfa aflate la incarcat/descarcat;; CONDITII
A102 Deces 7 1 3
PROBABILE -Accident de circulatie;; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii,etc.;

GENERATOR RISC -Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul prelucrării
ITM 45-180
A103 sau manipulării; CONDITII PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, 3 3 3
zile
strivire degete picior.;

GENERATOR RISC -Instalatia de aer comprimat.; CONDITII PROBABILE -Are loc o debransare a
A104 ITM 3-45 zile 2 1 1
instalatiei pneumatice.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare ale ochilor.;
GENERATOR RISC -Ferastrau, bormasina etc.; CONDITII PROBABILE -ET se defecteaza.;
A106 Deces 7 2 4
CONSEC. PROBABILE -Taieturi faciale, amputari ale membrelor superioare.;
GENERATOR RISC -Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de
ITM 45-180
A107 maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit etc.); CONDITII PROBABILE -Neatentie 3 3 3
zile
lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Membre amputate, etc.;
GENERATOR RISC -Alunecare, rostogolire, rasturnare ET sau materiale utilizate in procesul de
ITM 45-180
A111 productie.; CONDITII PROBABILE -ET sau materiale nepozitionate corespunzator.; CONSEC. 3 3 3
zile
PROBABILE -Contuzii craniene, fracturi ale membrelor inferioare, alte contuzii.;
GENERATOR RISC -Material lemnos, ET depozitate necorespunzator, etc.; CONDITII PROBABILE
ITM 45-180
A114 -Datorita depozitarii necorespunzatoare, acestea accidenteaza lucratorul.; CONSEC. PROBABILE 3 3 3
zile
-Fracturi, contuzii, etc.;

GENERATOR RISC -Lipsa instalatie de exhaustare sau nefolosita/lipsa.; CONDITII PROBABILE


A121 ITM 3-45 zile 2 1 1
-Proiectare de aschii , material lemnos.; CONSEC. PROBABILE -Orbiri temporare/ definitive, etc.;

CONDITII PROBABILE -Ferastrau, drujbaa etc.; CONDITII PROBABILE -Combinat cu neatentie.;


A128 ITM 3-45 zile 3 1 2
CONSEC. PROBABILE -Rani superficiale sau profunde.;
GENERATOR RISC -Podele umede, alte obstacole in calea lucratorului;; CONDITII PROBABILE
ITM 45-180
A130 -La deplasare lucratorul aluneca si cade;; CONSEC. PROBABILE -Diferite fracturi ale membrelor 3 3 3
zile
inferioare si/sau superioare;
GENERATOR RISC -Schela sau scara necorespunzator intretinute/montate, etc.; CONDITII
A142 PROBABILE -Lucratorul urca se deplaseaza pe schela/scara.; CONSEC. PROBABILE -Diferite Deces 7 2 4
contuzii, rani grave, deces, etc.;
GENERATOR RISC -Cadere de pe trepte; CONDITII PROBABILE -Coborare/urcare cu neatentie.;
A146 ITM 3-45 zile 2 4 2
CONSEC. PROBABILE -Fracturi si contuzii in diferite parti ale corpullui;
GENERATOR RISC -Aglomerări de materiale, ambalaje – blocare căi de acces.; CONDITII
A148 PROBABILE -Lucratorul se impiedica.; CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni ale membrelor, ITM 3-45 zile 2 4 2
contuzii craniene.;
A200 Factori de risc termic 1
GENERATOR RISC -Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău etc.;
A201 CONDITII PROBABILE -Lucratorul atinge panza ferastraului.; CONSEC. PROBABILE -Arsuri ITM 3-45 zile 2 1 1
usoare, profunde.;
A300 Factori de risc electric 6
GENERATOR RISC -Aparatura electrica;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere
A301 directa, datorita prizei inpamantare NOK;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, Deces 7 1 3
deces.;
GENERATOR RISC -Cabluri electrice izolate necorespunzator;; CONDITII PROBABILE
A303 -Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii Deces 7 1 3
electrice; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.;
GENERATOR RISC -Aparatura electrica;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere
A304 directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice in zona de trecere;; Deces 7 1 3
CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.;
GENERATOR RISC -Aparatura electrica;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere
A305 directa, datorita prizei fara fir inpamantare;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, Deces 7 1 3
deces.;
GENERATOR RISC -Intrerupatoare energie lectrica;; CONDITII PROBABILE -Lucratorul are
A306 Deces 7 1 3
mainile umede;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.;
GENERATOR RISC -Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica; CONDITII PROBABILE
A307 Deces 7 1 3
-Electrocutare prin atingere directa; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.;
A400 FACTORII DE RISC CHIMIC 2

GENERATOR RISC -vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc - intoxicatii;
ITM 45-180
A401 CONDITII PROBABILE -Lucratorul inhaleaza accidental diferiti vapori toxici.; CONSEC. 3 3 3
zile
PROBABILE -Afectiuni usoare sau grave.;

GENERATOR RISC -Gaze sau vapori inflamabili;; CONDITII PROBABILE -Manevrare neatenta a
A403 ITM 3-45 zile 2 4 2
acestora.; CONSEC. PROBABILE -Arderea memebrelor superioare.;

A500 FACTORII DE RISC BIOLOGIC 1


GENERATOR RISC -WC intretinut necorespunzator.; CONDITII PROBABILE -Zona infectata cu
A503 ITM 3-45 zile 3 1 2
bacterii.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni grave diverse.;
B000 MEDIUL DE MUNCA 12

B100 FACTORII DE RISC FIZIC 7


GENERATOR RISC -Temperatura ridicata.; CONDITII PROBABILE -Lipsa instalatie aer
B101 ITM 1-3 zile 1 4 1
conditionat.; CONSEC. PROBABILE -Lesinuri, etc;;

GENERATOR RISC -Temperatura scazuta;; CONDITII PROBABILE -Lipsa instalatie incalzire;;


B102 ITM 1-3 zile 1 4 1
CONSEC. PROBABILE -Degeraturi ale membrelor sau raceli, gripe, etc.;

GENERATOR RISC -Curenti de aer;; CONDITII PROBABILE -Geamuri deschise si usi deschise;;
B108 ITM 1-3 zile 1 4 1
CONSEC. PROBABILE -Raceli usoare.;
GENERATOR RISC -Corpuri de iluminat defecte;; CONDITII PROBABILE -Lipsa iluminatului din
B113 ITM 1-3 zile 1 4 1
cauza defectarii corpurilor de iluminat;; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni ale ochilor;;
GENERATOR RISC -Deplasare la/de la serviciu; CONDITII PROBABILE -Datoriat viscolului
B122 lucratorul ramane cu masina in zapada; CONSEC. PROBABILE -Degeraturi ale membrelor ITM 3-45 zile 2 4 2
superiore si inferioare.;
GENERATOR RISC -Seism; CONDITII PROBABILE -CONDITII PROBABILE -; CONSEC. PROBABILE
B127 Deces 7 1 3
-Diferite contuzii, deces.;
GENERATOR RISC -Ferastau fara instalatie de exhaustare.; CONDITII PROBABILE -Pulberi de ITM 45-180
B130 3 1 2
praf, provenind de la gaurire.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare ale sistemului respirator; zile
B200 FACTORII DE RISC CHIMIC 2

GENERATOR RISC -Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;; CONDITII PROBABILE -Scapari,
B201 deversari necontrolate de substante antifungice;; CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni Deces 7 1 3
pulmonare, boli grave.;

GENERATOR RISC -Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ). ; CONDITII PROBABILE -Nu este ITM 45-180
B202 3 1 2
utilizata instalatia de exhaustare.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni ale sistemului respirator.; zile

B300 FACTORI DE RISC BIOLOGIC 3


GENERATOR RISC -Grup sanitar neintretinu corespunzator;; CONDITII PROBABILE -Lucratorul
B301 ITM 3-45 zile 2 4 2
este afectat astfel de diferite boli;; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare, grave;;

GENERATOR RISC -Caini fara stapan sau fara botnita.; CONDITII PROBABILE -Se afla in incinta ITM 45-180
B308 3 3 3
santierului si musca lucratorul.; CONSEC. PROBABILE -Infectii diverse, etc.; zile

GENERATOR RISC -Persoane cu afectiuni psihice, sub influenta alcoolului, aflate in zona.;
ITM 45-180
B311 CONDITII PROBABILE -Acestia agreseaza verbal si/sau fizic lucratorul.; CONSEC. PROBABILE 3 3 3
zile
-Stres, diferite contuzii, etc.;
RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI ALTI FACTORI RESPONSABILI PRIN
C000 NERESPECTAREA CERINTELOR MINIME DE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA EVALUAT + 7
SARCINA DE MUNCA NECORESPUNZATOARE
RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI DE ALTE PERSOANE DESEMNATE DE ACESTA CU
C100 ATRIBUTII IN REALIZAREA CERINTELOR MINIME DE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA 3
EVALUAT
GENERATOR RISC -Angajatorul;; CONDITII PROBABILE -Lipsa calificarii duce la actiuni eronate;;
C101 ITM 3-45 zile 2 4 2
CONSEC. PROBABILE -Diferite infectii, inhalari substante toxice, membre amputate, etc.;

GENERATOR RISC -Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;;
ITM 45-180
C102 CONDITII PROBABILE -Are loc un accidente de munca.; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, fracturi, 3 3 3
zile
amputari de membre, etc.;

GENERATOR RISC -Conducator loc munca;; CONDITII PROBABILE -Lipsa autoritate a


C111 conducatorului locului de munca si personalul din subordine nu respecta obligatiile SSM.; Deces 7 2 4
CONSEC. PROBABILE -Contizii, fracturi. Deces, etc.;
C200 SARCINA DE MUNCA CU NECONFORMITATI 4
GENERATOR RISC -Incarcare/descarcare materiale, ET, scule, etc.; CONDITII PROBABILE
ITM 45-180
C201 -Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni ale coloanei 3 1 2
zile
vertebrale.;
GENERATOR RISC -Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă; CONDITII PROBABILE ITM 45-180
C202 3 3 3
-Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.; CONSEC. PROBABILE -Oboseala cronica.; zile
GENERATOR RISC -Pozitii fortate sau vicioase;; CONDITII PROBABILE -Solicitare fizica;
C203 ITM 1-3 zile 1 4 1
CONSEC. PROBABILE -Oboseala, stres, diferite afectiuni ale sistemului osos.;
GENERATOR RISC -Ritm intens de munca.; CONDITII PROBABILE -Decizii rapide in scurt timp.;
C205 ITM 3-45 zile 2 1 1
CONSEC. PROBABILE -Stres, afectiuni psihice, etc.;
D000 EXECUTANT 14

D100 ACTIUNI GRESITE 11


GENERATOR RISC -Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului;; CONDITII
D101 Inv. Gr. II 5 3 4
PROBABILE -Diferite actiuni gresite.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi ale membrelor inferioare,
diferite contuzii craniene.;
GENERATOR RISC -Inchiderea/deschiderea usii/geamurilor;; CONDITII PROBABILE -La aceasta
manevra apare un curent de aer puternic si usa/geamul se inchid/deschid cu putere, iar
D102 ITM 3-45 zile 2 4 2
geamul/geamul usii se sparge si cioburile ranesc lucratorul;; CONSEC. PROBABILE -Zgaraieturi
faciale, ale membrelor superioare/inferioare;;
GENERATOR RISC -Minimizarea riscului de accidentare, nerespectarea IP, nerespectarea
D103 indicatoarelor de interzicere, obligativitate, avertizare.; CONDITII PROBABILE -Au loc diferite ITM 3-45 zile 2 4 2
accidente.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii, etc.;
GENERATOR RISC -Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării maşinii de
D104 găurit, fierăstrău electric, etc.; CONDITII PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE Inv. Gr. II 5 3 4
-Contuzii, amputari de membre, etc.;

GENERATOR RISC -Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje;; CONDITII


D106 Inv. Gr. II 5 3 4
PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, amputari de membre, etc.;
GENERATOR RISC -Lipsa EIP.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul se expune unui pericol.;
D107 Deces 7 1 3
CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni fizice.;

GENERATOR RISC -EIP inadecvat sau purtat necorespunzator.; CONDITII PROBABILE -Acest
D108 lucru duce la un accident de munca.; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, orbir, amputari de Inv. Gr. II 5 3 4
membre, etc.;
GENERATOR RISC - La utilizarea pistol cuie/capse; CONDITII PROBABILE - Nesincronizare
D110 operatii;CONSEC. PROBABILE - Rani profunde, la membre sau alte parti ale corpului ale Inv. Gr. II 5 3 4
lucratorului sau alti participant la procesul de munca.
GENERATOR RISC -Nu cunoaste detaliat, locul, ET, sculele, mediul ambiant, etc.; CONDITII
ITM 45-180
D111 PROBABILE -Nu cunoaste detaliat, locul, ET, sculele, mediul ambiant, etc.; CONSEC. PROBABILE 3 1 2
zile
-Diferite afectiuni fizice.;
GENERATOR RISC -Lucratorii comunica prin semne sau alt mod.; CONDITII PROBABILE
D112 -Comunicarea este accidentogena si in lipsa unei comunicari adecvate lucratorul se Deces 7 1 3
accidenteaza.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii, etc.;
GENERATOR RISC -Aparate electrice, de incalzire.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul le lasa ITM 45-180
D114 3 3 3
nesupravegheate.; CONSEC. PROBABILE -Diferite arsuri, electrocutari, etc.; zile
D200 OMISIUNI 3
GENERATOR RISC -Deplasarea de acasa la serviciu si viceversa;; CONDITII PROBABILE
D201 Deces 7 1 3
-Lucrator neatent la trafic;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, fracturi, deces;;
GENERATOR RISC -EIP.; CONDITII PROBABILE -Conditiile de lucru presupun utilizarea EIP.;
D203 Deces 7 1 3
CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni.;
GENERATOR RISC -Lucratorul sufera de o boala care nu se manifesta intr-o prima etapa pentru
D205 a fi sesizata de lucrator;; CONDITII PROBABILE -; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni grave, Deces 7 1 3
deces,etc.;
GENERATOR RISC -Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice; CONDITII
D206
PROBABILE - Lucrator care munceste la un utilaj care se defecteaza; CONSEC. PROBABILE - Deces 7 1 3
Diferite rani superficilae, amputari de membre superioare, etc.

Intocmit,

antet

Nivelul de risc global


la locul de munca
TAMPLAR
NOTA:

Nivelul de risc global (Nrg) pentru acest loc de munca se calculeaza ca o medie ponderata a
nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati.

Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cit mai exact posibil realitatea, se utilizeaza ca element de ponderare rangul

factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc.

In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare.

Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie statistica, sa

mascheze prezenta factorului cu nivel maxim de risc.

Formula de calcul a nivelului global de risc pentru un loc de munca potrivit metodei INCDPM Buc :
m1 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 1 ; In acest caz m1 = 9
m2 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 2 ; In acest caz m2 = 14
m3 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 3 ; In acest caz m3 = 26
m4 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 4 ; In acest caz m4 = 9
m5 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 5 ; In acest caz m5 = 0
m6 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 6 ; In acest caz m6 = 0
m7 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 7 ; In acest caz m7 = 0
Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus pentru acest loc de munca evaluat

este de : 2.93
Nivelul de risc evaluat
Categoria de risc predefinita de Clasificarea grupei de
pentru acest loc de
metoda PECE risc
munca este

1 2 3
Sub 0,5 inclusiv Minim
exclusiv 0,5 - 1,5 inclusiv Foarte mic
exclusiv 1,5 - 2,5 inclusiv Mic
exclusiv 2,5 - 3,5 inclusiv Mediu Mediu
exclusiv 3,5 - 4,5 inclusiv Mare
exclusiv 4,5 - 5,5 inclusiv Foarte mare
peste 5,5 Inacceptabil

Nivelul de risc determinat la acest loc de munca tamplar


comparat cu nivelurile de risc din tabelul elaborat de INCDPM
Bucuresti,
Medi
duce la concluzia, ca este un loc de munca cu nivel u de risc

Intocmit,