Sunteți pe pagina 1din 3

Numar Aşter-nut Tipul de gunoi de

Categoria de animal Sistemul de întreţinere


animale [kg/animal/zi] grajd rezultat

Vaci cu lapte Standuri cu aşternut 3 2-3.5 Gunoi de grajd


Dejecţii colectate (nu
Găini ouătoare 30 0.22
conţin aşternut)
Iapă, armăsar, cal castrat (600 25 + 5 kg
Aşternut 1 Bălegar
kg) aşternut

TOT

P
VOLUM TOTAL DEJEC

PLATFORMA DE STOCARE
Producţia de Capacitatea de Capacitatea de
gunoi, inclusiv stocare stocare
aşternutul [m3/animal/luna] [mc/luna]
[kg/animal/zi]

45-55 1,5 - 1,9 4.5 5.7


0.0082 0.0082
0.246 0.246 165
30 1.38
1.38 1.38 0.246
dejectii solide : 6.126 7.326 30
TOTAL
dejectii lichide : 195.246
PERIOADA DE STOCARE 6 luni 35144.28 kg
solide 36.76 43.956 35.14428 1757.214 l
VOLUM TOTAL DEJECTII
lichide 0 0 1.757214 mc
Suprafata necesara mp 20.4 24.42 mp
0.5024 mp