Sunteți pe pagina 1din 21

Proiectarea unității tematice : FAMILIA UNIVERSUL MEU …….

Unitatea de învăţământ: Liceul „Timotei Cipariu” Dumbraveni


Clasa a III-a A
An şcolar 2017-2018
Nume, prenume cadru didactic: Iftime Michaela
Perioada:

SAPTAMANA I
Ziua Competenţe Activități integrate și forme de Detalii de conținut Resurse materiale Evaluare
organizare (activități de învățare, formativă-metode
specifice şi instrumente
forme de organizare, metode și
procedee utilizate)

Activități integrate
LLR 3.5 -familiarizarea, întelegerea, si Text suport: Bunica, Materiale: Observarea
explorarea textului dupa Barbu Stefanesu sistematică
L 4.1  citire în ritm propriu, cu Delavrancea manual, caiet , fisa de
adaptarea intonaţiei impusă de lucru
AVAP 2.2 semnele de punctuaţie 1.Textul narativ Aprecieri globale si
U Procedurale:
 citire selectivă în funcţie de individuale
anumite repere
N  - identificarea cuvintelor citire explicativă,
necunoscute din text conversaţia, explicaţia,
I -folosirea cuvintelor noiin enunturi învăţarea prin
proprii
 identificarea titlului, autorului, a
descoperire, exercitiul
numărului de alineate; identificarea
personajelor Organizare:
 formularea de răspunsuri la
act. frontală, pe grupe
întrebări
act. individuală
-Joc de rol citirea pe roluri
LLR 2.1.;1.1.; -- exercitii de identificare a Materiale: Observarea
vocalelor si a consoanelor din . Sunetul şi litera. Vocale sistematică
1.5.;2.3.; cuvinte; si consoane manual, caiet , fisa de
Text suport: Bunica, lucru
2.5.;3.1.; dupa Barbu Stefanesu Aprecieri globale si
- exercitii de scriere a cuvintelor Procedurale:
Delavrancea individuale
care sa inceapa cu anumite vocale
sau consoane; citire explicativă,
conversaţia, explicaţia,
- exercitii de inlocuire a unei vocale învăţarea prin
sau consoane din cuvinte date descoperire, exercitiul
pentru a obtine cuvinte noi;
Organizare:
- gasirea unor cuvinte care sa act. frontală, pe grupe
contina numai vocale;
act. individuală
- alcatuirea unor propozitii in care
fiecare cuvant sa inceapa cu aceeasi
vocala sau cu aceeasi consoana;

- scrierea unor cuvinte dupa scheme


date;
Matematica  exercitii de calcul oral si în scris Adunarea numerelor Materiale: Observarea
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;  măreste un număr, o sumă cu naturale sistematică
2.4; 5.1;5.2; 5.3  proba adunării manual, culegere, fisă
 aflarea sumei a două/ trei numere de lucru
LLR - 2.3  compararea unei sume cu un 0 – 10000
Aprecieri globale si
număr/sumă Procedurale:
 probleme cu două sau mai multe cu trecere peste ordin individuale
operaţii explicatia, exercitiul
 estimarea rezultatelor unor
calcule problematizare
folosirea calculatorului pentru Organizare:
verificarea rezultatelor unor calcule frontal, individual
JM Capacitate psiho-motrică- Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea
1.1; 2.1;2.2 ștafete cuprinzând sistematică
 participarea la ștafete și jocuri cu Obiecte, mingi
utilizarea unor deprinderi de variante de alergare
LLR- 1.4.; 1.5 locomoție; Procedurale:
 participarea la ștafete și jocuri cu Evaluare
utilizarea unor deprinderi de conversaţia, explicaţia,
manipulare demonstraţia,
 realizarea unor sarcini de exercitiul, intrecerea
colaborare în practicarea
activităților de joc și mișcare; Organizare:
 implicarea activă în evitarea/ act. frontală, pe grupe
medierea conflictelor în activitățile
de joc și mișcare; act. individuală
 participarea la stabilirea rolurilor
și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
 participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor;
 felicitarea
coechipierilor/adversarilor
 autoanaliza randamentului
propriu
 analiza randamentului echipelor;
-jocuri: Vrabia şi albina, Şoarecele
si pisica

Activități integrate
LLR 2.2.;  Formulare de propozitii dupa Cuvântul. Silaba. Materiale: Observarea
imagini; Despărţirea în silabe sistematică
M 3.2.;  Precizarea numarului de cuvinte manual,caiet , fisa de
din fiecare propozitie formulata; lucru , imagini
A 4.5.; Aprecieri globale si
 Exercitii de despartire in silabe a Procedurale:
cuvintelor individuale
R
 Exercitii de gasire a cuvintelor de citire explicativă,
o silaba, doua silabe, mai multe
Ț AVAP 2.2 conversaţia, explicaţia,
silabe
exercitiul
I  Exercitii de inlocuire a unei silabe
dintr-un cuvant cu o alta silaba Organizare:
pentru a obtine cuvinte noi; act. frontală, pe grupe
 Alcatuirea unor propozitii in care
un cuvant sa aiba intelesuri diferite act. individuală
 Activități frontale , individuale, în
perechi
Joc-Gaseste un cuvant nou

RELIGIE
Matematica - efectuarea de adunări cu numere  Adunarea numerelor Materiale: Observarea
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; naturale, cu trecere peste ordin, în naturale 0 – 100000, cu sistematică
2.4; 5.1;5.2; 5.3 manual, culegere, fisă
concentrul 0 – 1 0000 trecere peste ordin.
de lucru
- efectuarea probei operaţiei de Procedurale:
LLR - 2.3 adunare, respectiv de scădere
- utilizarea unor procedee de calcul explicatia, exercitiul
rapid pentru efectuarea adunărilor și problematizare
scăderilor în concentrul 0-10000 ; Organizare:
- exemplu: joc: Pătratul magic
- utilizarea unor jetoane pentru a frontal, individual
compune/rezolva probleme
AVAP1.1 Elemente de limbaj plastic: culoarea, Jocurile generaţiilor- Resurse materiale:  Observarea
2.1 forma jucării din capace de pet - un număr par de sistematică:
2.2 capace de plastic, atitudinea elevilor
2.4 Tehnici de lucru cu materiale: identice faţă de sarcina
decupare, lipire - o monedă de 50 de dată
LLR 1.1 bani
- foarfecă, lipici,
Matematica 1.2 creioane,carioci
colorate
● Resurse
procedurale:
exercițiul, conversaţia,
explicaţia

Organizare :

frontal, individual, pe
grupe

M Activități integrate

I Matematica  exercitii de calcul oral si în scris Scăderea numerelor Materiale: Observarea


1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;  micşorează/măreste un număr, o naturale 0 – 10000 sistematică
E 2.4; 5.1;5.2; 5.3 sumă/ manual, culegere, fisă
diferenţă cu ... cu trecere peste ordin de lucru
R Aprecieri globale si
LLR - 2.3  proba scăderii Procedurale:
 aflarea diferenţei a două numere individuale
C  compararea unei sume/diferenţe cu explicatia, exercitiul
un număr/sumă/diferenţă problematizare
U  probleme cu două sau mai multe
operaţii Organizare:
 estimarea rezultatelor unor calcule
R frontal, individual
I LLR 2.1.;1.1.; -explicarea folosirii cratimei în Scrierea corectă a Materiale: Observarea
scrierea unor cuvinte cuvintelor: sistematică
1.5.;2.3.; -selectarea ortogramelor/cuvintelor manual, caiet , fisa de
în enuţuri date la /l-a lucru , plansa
2.5.;3.1.; -completarea unor texte lacunare cu Procedurale:
ortograme/cuvinte
AVAP 2.2
-completarea unor tabele cu conversaţia, explicaţia,
ortograme/cuvinte învăţarea prin
-scrierea corectă a unor enunţuri care descoperire, exercitiul
conţin ortograme scrise greşit
-alcătuirea unor enunţuri cu Organizare:
ortograme/cuvinte date
-redactarea unor texte de scurtă frontal, individual,
întindere cu grupuri de cuvinte care grupe
conţin ortograme

EDUCATIE –FIZICA

MM 1.1.; -audierea un or piese muzicale de Cantarea vocala Materiale: Observarea


1.2.; mici dimensiuni sistematică
2.1.; -interpretarea vocală a cântecelor cu Recapitulare calculator, CD
3.2.; utilizarea percuţiei ciorporale- Procedurale:
L.L.R.3.1 aplauze, bătăi din picior Aprecieri globale si
AVAP 2.2 -Poziție, emisie naturală, ascultarea conversaţia, explicaţia, individuale
și exercitiul,
demonstratia
preluarea tonului, semnal de debut,
dicție, sincronizare cu colegii și /sau Organizare:
cu acompaniamentul
act. frontală, pe grupe
-jocuri interpretative muzicale –
dialog solist- cor sau între grupuri

J Activități integrate
O LLR 2.1.;1.1.; - -realizarea corespondenţei dintre Propoziţia. Intonarea Materiale: Observarea
mesajul transmis de ilustraţie şi cel propoziţiilor. Semnele de sistematică
I 1.5.;2.3.; transmis de text ; punctuaţie manual, fisă lucru,
- selectarea ilustrațiilor potrivite caiet ,plansa
2.5.;3.1.; pentru anumite propozitii; Aprecieri globale si
Procedurale: individuale
- transcrierea unor propozitii dupa
AVAP 2.2 criterii date; conversaţia, explicaţia,
- alcatuirea unor propozitii despre jocul de rol, exercitiul
MM toamna dupa imagini date;
- delimitarea cuvintelor pentru a Organizare:
obtine propozitii;
act. frontală, pe grupe
- alcatuirea unor propozitii cu
ajutorul unor cuvinte si expresii;

-exercitii de imbogatire a
propozitiilor cu noi cuvinte

- ordonarea unor propozitii pentru a


obtine un text;

-joc: Tabloul toamnei (un elev


spune o propozitie despre toamna,
urmatorii formuleaza pe rand cate o
propozitie pentru a completa
tabloul toamnei

-cantec despre toamna

completarea semnelor de
punctuaţie într-un text fără
punctuaţie şi discutarea
rezultatelor;
Matematica 1.2.; -efectuarea scăderi cu trecere peste Scăderea nr.nat. de la 0 Materiale: Observarea
2.4.; ordin cu numerele în concentrul 0- la 10000 cu trecere peste sistematică
5.1.; 10000, utilizând algoritmii de manual, culegere, fisă
ordin de lucru
5.3.; calcul, descompuneri de numere şi
proprietăţile operaţiei de adunare; Aprecieri globale si
Procedurale: individuale
LLR 1.4 -efectuarea probei operaţiei de
scădere; explicatia, exercitiul
-completarea unor numere cu problematizarea
cifrele care lipsesc; Organizare:
- rezolvarea de probleme;
frontal, individual

ENGLEZA

ENGLEZA

V Activități integrate
I Stiinte ale naturii - recunoașterea unor forme de  Poluarea apei, a solului, Materiale: Observarea
poluare prin observații realizate în a aerului sistematică
N 1.1.;1.2.; manual, fisă de lucru;
natură, prin realizarea unor caiet , imagini
experiențe demonstrative Aprecieri globale si
E LLR 4.1
Procedurale: individuale
- observarea efectului poluării
R explicatia, exerci-tiul,
asupra unor organisme prin
experimentul;problema
I experiențe demonstrative (exemplu: tizarea
udarea periodică a unei plante cu Organizare:
suc de lămâie simulând ploile acide frontal, individual

-identificarea comportamentelor
distructive ale omului față de mediu
prin jocuri de rol, simulări,
chestionare

- realizarea unui afiș care să


îndemne la protejarea mediului
înconjurător

Educatie civica -exercitii de scriere a cuvintelor Recapitulare Materiale: Observarea


care exprima actiuni de ingrijire si sistematică
2.1,2.2 ocrotie aanimalelor si plantelor Lucruri, plante, Caiet , manual , fisa de
animale, persoane lucruProcedurale:
LLR 4.1 -precizeaza trasaturi pe care numai
persoanele le pot avea conversaţia, explicaţia,
demonstraţia,
--cuvinte cu inteles asemanator exercitiul

-joc Organizare:
act. frontală, pe grupe

act. individuală
AVAP1.1 Elemente de limbaj plastic: Povestea din spatele Resurse materiale: Observarea
2.1 culoarea, forma unei jucarii - plastilina sistematică
2.2 ● Resurse
2.4 Tehnici de lucru cu material de Modelare libera procedurale:
Aprecieri globale si
modelare –jucarii preferate exercițiul, conversaţia,
LLR 1.1 individuale
explicaţia

Organizare :

frontal, individual, pe
grupe

Joc și mișcare1.1. -participarea la ştafete şi jocuri cu Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea


1.2. utilizarea unor deprinderi de ștafete cuprinzând sistematică a
1.3. manipulare variante de alergare Obiecte, mingi, cercuri comportamentului
-implicarea în jocuri de mişcare cu
Procedurale: elevilor
1.4.; manevrarea obiectelor, desfăşurate
1.5.; între echipe, sub formă de întrecere
-participarea la ştafete cu solicitări conversaţia, explicaţia,
diferite de efort demonstraţia,
L.L.R. -jocuri: Vrabia şi albina, Şoarecele exercitiul
şi pisica, Poşta merge, Căluţul şi
Organizare:
vizitiul
act. frontală, pe grupe
act. individuală
SAPTAMANA II

U Activități integrate

N LLR  familiarizarea, întelegerea si Text-suport: Materiale: Observarea


1.3; 1.4; 3.1; explorarea textului sistematică
3.4; 4.1; 4.4  citire în ritm propriu, cu Creanga de alun, dupa manual, caiet , fisa de
I
AVAP 2.3 adaptarea intonaţiei impusă de Lev N. Tolstoi lucru , imagini
semnele de punctuaţie; Aprecieri globale si
 citire selectivă în funcţie de Procedurale: individuale
EC – 1.2; 2.2 anumite repere;
 identificarea titlului, autorului, a citire explicativă,
numărului de alineate; conversaţia, explicaţia,
identificarea personajelor ; învăţarea prin
 -identificarea cuvintelor
necunoscute , folosirea lor in descoperire, exercitiul,
enunturi priprii joc de rol
 formularea de răspunsuri la
întrebări; Organizare:
 exerciţii de sinonimie, act. frontală, pe grupe
antonimie, paronimie
 transcrieri selective; act. individuală
joc de rol : Imaginati-va un dialog
intre print si tatal fetei , la nunta .
LLR Cuvântul-parte de vorbire Cuvântul-parte de Materiale: Observarea
1.3; 1.4; 3.1; vorbire sistematică
3.4; 4.1; 4.4  grupare/exemplificarea de manual, caiet , fisa de
cuvinte în funcţie de ceea ce lucru
exprimă (ce denumesc) fiecare; Text-suport: Aprecieri globale si
 observarea unor mărci specifice Procedurale: individuale
(plural/ gen etc.) Creanga de alun, dupa
 completarea unor siruri in Lev N. Tolstoi conversaţia, explicaţia,
functie de regula valabila: actiuni, învăţarea prin
animale, insusiri, obiecte, descoperire, exercitiul,
fenomene ale naturii joc de rol
 identificarea unor cuvinte in
functie de ceea ce denumeste; Organizare:
 denumirea unor multimi; act. frontală, in
 completarea cu actiuni potrivite; perechi
 identificarea unor insusiri
potrivite in diferite contexte; act. individuală
 dezvoltarea de propozitii;
 formularea de intrebari potrivite
pentru raspunsuri date;
colaborarea cu colegul de banca
pentru alcatuirea unor propozitii
dupa schema data
Matematica Aflarea termenului necunoscut Materiale: Observarea
1.2.;2.1.;  utilizarea unor formule de calcul sistematică
2.2.;2.4; pentru determinarea unui număr manual, caiet, fisa de
5.1; 5.3. necunoscut dintr-o relaţie lucru culegere
numerică; Aflarea termenului Procedurale:
 aflarea numărului necunoscut necunoscut
E.C – 3.1 conversaţia, Aprecieri globale si
prin diverse metode: metoda exerciţiul,
AVAP – 2.5 individuale
balanţei, metoda mersului invers problematizarea, jocul
sau prin efectuarea probei adunării didactic
şi scăderii; Organizare:
 rezolvarea de exercitii in
colaborare cu colegul de banca; frontal, individual, in
-utilizarea unor simboluri pentru echipa
numere sau cifre necunoscute, în
diverse calcule sau pentru
rezolvarea unor probleme.

Educaţie pentru - să cunoască noţiunea de control Igiena personală Materiale: Observare


sănătate stomatologic; sistematică;
Opţional Planse , mulaje fisa de
Controlul stomatologic
1.1., 1.3. - să cunoască importanţa păstrării lucru Experimente simple;
Procedurale:
sănătăţii dinţilor;
conversaţia,
- să cunoască principalele boli exerciţiul,
care afectează dantura; problematizarea, jocul
de rol
- să cunoască cele mai elementare Organizare:
reguli de igienă a gurii
frontal, individual, in
Joc de rol: La medicul stomatolog echipa

M Activități integrate
A LLR  familiarizarea, întelegerea si Camaradul meu, Coretti, Materiale: Observarea
1.1;1.2; 1.4;3.1;3.2; explorarea textului sistematică
R 3.4; 3.6;4.4  citire în ritm propriu, cu dupa Edmond de Amicis manual, caiet , fisa de
adaptarea intonaţiei impusă de lucru , imagini
Ț semnele de punctuaţie;
EC – 1.2, 2.1  citire selectivă în funcţie de Procedurale:
I anumite repere;
 identificarea titlului, autorului, a citire explicativă,
numărului de alineate; conversaţia, explicaţia,
identificarea personajelor ; învăţarea prin
 -identificarea cuvintelor
necunoscute , folosirea lor in descoperire, exercitiul,
enunturi priprii joc de rol
 formularea de răspunsuri la
întrebări; Organizare:
 joc de rol: Interpretati un act. frontală, pe grupe
dialog dintre Coretti si mama.
act. individuală

RELIGIE
Matematica Probleme care se rezolvă prin Probleme care se rezolvă Materiale: Observarea
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; adunare şi scădere prin adunare şi scădere sistematică
5.1;5.2; 5.3  identificarea şi analiza Manual , caiet ,fisă de
datelor din ipoteza problemei; lucru
 identificarea
LLR – 2.5 cuvintelor/sintagmelor în Procedurale:
enunţurile problemelor care
AVAP - 1.1 sugerează operaţiile matematice explicatia, exercitiul
studiate( a dat, a primit); problematizarea
 rezolvarea de probleme Organizare:
prin mai multe metode;
asocierea rezolvării unei probleme frontal, individual
cu o reprezentare grafică/ desen în
scopul compunerii/rezolvării
problemei;
AVAP Elemente de limbaj plastic: Povestea din spatele Materiale:
culoarea, forma unei jucarii
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5 planşă didactică,
Tehnici de lucru cu materiale: acuarele, pensule,
planşă suport
decupare, lipire
Procedurale:

observaţia, explicaţia,
conversaţia, exerciţiul
Organizare:

frontal, individual, în
echipă

EDUCATIE FIZICA

Activități integrate

M Matematica  efectuarea de adunări şi scăderi Recapitulare Materiale: Observarea


cu si fara trecere peste ordin; sistematică
I 1.2.;2.1.; -utilizarea proprietăţilor adunării Adunarea şi scăderea Manual , caiet ,fisă de
2.2.;2.3. în calcule (comutativitate, numerelor naturale în lucru
E asociativitate, element neutru); concentrul
 probleme de utilizare a Procedurale:
0 – 10 000, fără trecere
R terminologiei specifice adunării şi
AVAP – 2.3 scăderii; și cu trecere peste ordin explicatia, exercitiul
 asocierea unor enunţuri ale problematizarea
C probleme-lor date cu operaţia Organizare:
corespunzătoare acestuia;
U  exerciţii de aflare a numărului frontal, individual
necunoscut;
R rezolvarea unei probleme;
I LLR Substantivul. Felul Substantivul. Materiale: Observarea
1.4;3.1;3.2; substantivelor sistematică
3.4; 3.6;4.1; 4.4 Felul manual, caiet , fisa de
 exercitii de recunoastere a substantivelor lucru
substantivelor;
 exercitii de recunoastere a Text suport: Procedurale:
AVAP-2.2 substantivelor ce denumesc
lucruri, fiinte fenomene ale conversaţia, explicaţia,
naturii, insusiri, stari sufletesti; Camaradul meu,
învăţarea prin
 exercitii de identificare a Coretti,
substantivelor din cuvinte date si descoperire, exercitiul,
alcatuirea de enunturi cu acestea; dupa Edmond de jocul
 exercitii de diferentiere a Amicis
substantivelor dupa felul lor; Organizare:
 exercitii de scriere gresita a unor act. frontală, pe grupe
substantive si realizarea de
corectari; act. individuală
joc in echipa ”Gaseste cat mai
multe substantive!”, joc in care
echipe de cate patru elevi vor scrie
cat mai multe substantive care fac
parte din diferite categorii .

EDUCATIE -FIZICA
MM  Cântec: Eu sunt numai un Evaluare Materiale: Observarea
copilas sistematică
1.1, 2.1, 3.1  reproducerea în grup şi manual ,
individual a cântecelor însuşite
LLR 1.1 după auz, respectând sincronizarea calculator, CD ● evaluare orală
 cântarea în nuanţă medie
firească, cu participare afectivă; Procedurale: ● temă de lucru în
 acompanierea cântecelor cu clasă
conversaţia, explicaţia,
miscări libere
demonstratia,
ilustrarea unui fragment din autoevaluare
exercitiul
cântec
Organizare:

frontal, individual, pe
grupe

Activități integrate

LLR -citirea în ritm propriu, cu Numărul si genul Materiale: Observarea


1.1;1.2; 1.4;3.1;3.2; adaptarea intonaţiei impusă de substantivelor sistematică
J 3.4; 3.6;4.4 Manua, caiet , fisa de
semnele de punctuaţie
lucru
O EC – 1.2, 2.1 Text-suport:
- observarea unor mărci specifice Procedurale:
(plural/ gen etc.); Rodica , de Vasile
I -exercitii de recunoastere a
Alecsandri conversaţia, explicaţia,
substantivelor, felul lor, genul si învăţarea prin
numarul; descoperire, exercitiul,
joc de rol
-analiza unor substantive date:
felul, numar, gen. Organizare:
act. frontală, pe grupe

act. individuală
Matematica Evaluare Materiale: Probă scrisă
Itemii probei de evaluare
1.2.;2.1.;  efectuarea de adunări şi scăderi Evaluare fisă de lucru
2.2.;2.3. cu si fara trecere peste ordin;
LLR 1.1 -utilizarea proprietăţilor adunării Procedurale:
în calcule (comutativitate, explicatia, exercitiul
AVAP – 2.3 asociativitate, element neutru); problematizarea
 probleme de utilizare a Organizare:
terminologiei specifice adunării şi
scăderii;
 asocierea unor enunţuri ale
frontal, individual
probleme-lor date cu operaţia
corespunzătoare acestuia;
 exerciţii de aflare a numărului
necunoscut;
rezolvarea unei probleme;

ENGLEZA

ENGLEZA

Activități integrate

Educaţie pentru să cunoască importanţa Igiena personală fişe de lucru; Observarea


sănătate vaccinurilor; sistematică
Opţional Ce sunt vaccinurile ? -prezentări in format
1.1., 1.3. - vaccinarea ca metodă de electro-nic;
V prevenire a îmbolnăvirilor;
I - vaccinările la şcoală
N EC Proiect : Expoziţia Evaluare Materiale: Observarea
2.1; 2.2; 3.1 Proiect : Expoziţia sistematică
E  se vor realiza tablouri si flori, frunze, conuri de
aranjamente cu materiale din brad, seminte uscate,
R AVAP- 2.5 natură ; creioane colorate, Aprecieri globale si
LLR - 4.5  se vor respecta sarcinile de individuale
acuarele, coli de
I lucru :
ŞN – 3.2  pregatirea materialelor : flori,
carton, sfoara, lipici,
frunze, conuri de brad, seminte bete de lemn, tije de
uscate, creioane colorate, acuarele, plastic
coli de carton, sfoara, lipici, bete
de lemn, tije de plastic. Procedurale:
 Se realizează produsele propuse
conversaţia, expli-
de către fiecare echipă ;
caţia, exerciţiul
Se vor organiza discutii si
dezbateri pe tema prieteniei dintre Organizare:
oameni si natură.
frontal, individual, în
echipă

AVAP1.1 Elemente de limbaj plastic: Jocurile generaţiilor Materiale: Proba de evaluare


2.1 culoarea, forma
2.2 Evaluare Obiecte, mingi
2.4 Tehnici de lucru cu materiale:
Procedurale:
decupare, lipire
LLR 1.1
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia,
exercitiul, intrecerea

Organizare:
act. frontală, pe grupe

act. individuală
JM Capacitate psiho-motrică- Jocuri de mișcare și Materiale: Observarea
1.1; 2.1;2.2 ștafete cuprinzând sistematică
 participarea la ștafete și jocuri Obiecte, mingi
cu utilizarea unor deprinderi de variante de alergare
LLR- 1.4.; 1.5 locomoție; Procedurale:
 participarea la ștafete și jocuri Evaluare
cu utilizarea unor deprinderi de conversaţia, explicaţia,
manipulare demonstraţia,
 realizarea unor sarcini de exercitiul, intrecerea
colaborare în practicarea
activităților de joc și mișcare; Organizare:
 implicarea activă în evitarea/ act. frontală, pe grupe
medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare; act. individuală
 participarea la stabilirea
rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru,
scorer etc.);
 participare la tragerea la sorți,
la constituirea echipelor;
 felicitarea
coechipierilor/adversarilor
 autoanaliza randamentului
propriu
 analiza randamentului
echipelor;
-jocuri: Vrabia şi albina,
Şoarecele si pisica