Sunteți pe pagina 1din 6

AN ȘCOLAR 2016-2017

TIPUL EVALUĂRII - EVALUARE SUMATIVA

ŞCOALA : Liceul Teoretic Dumbrăveni-Structura Saros pe Tarnave

DISCIPLINA: Limba și Literatura Română

CLASA: a-III- a

ÎNVĂȚĂTOR: Horvat Andreea

DATA: 27-10-2016

NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIŞI/EVALUAȚI: 17

UNITATEA TEMATICĂ:,, Magia cartilor ”

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
Competenţe
specifice
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un ITEM 1 ITEM 1 ITEM 1
text audiat
-precizeaza titlul , autorul, , personaje

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un


text audiat ITEM 2,6
- întrebări și răspunsuri pe baza textului ITEM 2
4.1 Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de ITEM 3 ITEM 3 ...
comunicare
-formuleaza idea principala a textului

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de ITEM 4 ITEM ITEM


comunicare 4,5 4
- scrierea corectă a unor propoziţii pe foaie tip
dictando, respectând încadrarea în pagina de caiet
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
4.2 Scriere/redactare
ITEM 7
Scrierea corectă a cuvintelor ia/ i-a; iau/i-au

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu Item 8 Item 8 Item 8 Item 8 Item 8
respectarea convenţiilor de bază
- desprinderea ideilor principale dupa imagini

COMPETENȚELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVA

CS 1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat

-întrebări și răspunsuri pe baza textului

CS 4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare


- scrierea corectă a unor propoziţii pe foaie tip dictando, respectând încadrarea în pagina de caiet
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
CS 4.2 Scriere/redactare
Scrierea corectă a cuvintelor ia/ i-a; iau/i-au

CS 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază


- desprinderea ideilor principale dupa imagini /text
PROBA DE EVALUARE SUMATIVA

Competențe urmărite:
 să răspundă corect la întrebări din textul dat;
 să formuleze idea principala a textului;
 să transcrie primul aliniat al textului
 sa completeze propozitii cu cuvinte potrivite
 sa aleaga forma corecta a cuvintelor ;
 să desprinda ideile principale din text ;
Aspecte pozitive
Prin testul de evaluare sumativa am urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor
din clasa a-III-a. Acest test presupune un nivel mediu de dificultate şi nu depăşeşte sfera
conţinuturilor de la orele de curs din clasa a-III-a .
Din analiza testelor am observat că majoritatea elevilor au răspuns corect la întrebări le
din textul citit , au transcris corect fragmentul și au desprins corect ideile principale.
Aspecte negative
Majoritatea elevilor au rezolvat corect cerinţele exerciţiilor, dar au fost elevi care nu
recunosc toate literele , nu știu sa raspunda la intrebari si sa desprinda ideile principale .
Măsuri ameliorative
Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificative de suficient şi insuficient se vor
lua măsuri de recuperare :
 fișe de lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare/dezvoltare);
 elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la
general la particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe;
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

CALIFICATIVE

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 7 1 3

2. 9 - 1

3. 8 1 3

4. 8 1 -

5 7 2 -

6 6 2 -

BAREM DE APRECIERE - exemplu

CALIFICATIV

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, integral/parțial)

Rezolvă integral si corect 8 itemi (TOŢI ITEMII). Foarte bine

Rezolvă integral si corect 6 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. Bine

Rezolvă integral si corect 3-4itemi; parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient


CALIFICATIVE OBȚINUTE LA NIVELUL CLASEI:

Nr. elevi Foarte bine Bine Suficient Insuficient

17 7 2 1 7

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE

REGLARE/AMELIORARE:

Competența neformată/ Descrierea problemei (dificultăților) Numele și prenumele elevilor care


identificate întâmpină dificultatea
formată insuficient

CS 4.2. Redactarea unor mesaje Elevii nu reusesc sa desprinda ideile 1.Boldijar Claudiu
simple, cu respectarea principale a unui text ;
convenţiilor de bază 2.Boldijar Adelina
Unii dintre aceștia nu respectă
3.Burcea Alina
încadrarea unui text în pagină;
4.Cercezan Denisa

5.Otvos Paraschiva

6. Rupa Ionela

7.Moldovan Ciprian

8.Gheza Vasile

CS 4.2 Scriere/redactare Nu folosesc corect într-un enunţ, 1.Boldijar Claudiu


ortogramele ia/i-a;
Scrierea corectă a cuvintelor ia/ 2.Boldijar Adelina
i-a;iau/i-au 3.Burcea Alina

4.Cercezan Denisa

5.Otvos Paraschiva
6. Rupa Ionela

7.Moldovan Ciprian

8.Gheza Vasile

CS 1.2 Identificarea unor Elevii nu reusesc sa raspunda correct la 1.Boldijar Claudiu


informaţii variate dintr-un text intrebari
audiat 2.Boldijar Adelina

-întrebări și răspunsuri pe baza 3.Burcea Alina


textului 4.Cercezan Denisa

5.Otvos Paraschiva

6. Rupa Ionela

7.Moldovan Ciprian

8.Gheza Vasile