Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

Instrucţiuni proprii de securitate si sanatate a muncii pentru deplasarea personalului pe


drumurile publice

1.Preambul

Art.1.1. Prezentele instrucţiuni răspund nevoilor de instruire a personalului în virtutea


prevederilor Legii nr. 90/1996, art.23 (2) lit.d conform căreia este considerat accident de muncă şi
“accidentul survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi
invers”.

2. Conţinut

Art.2.1. Instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru deplasarea pe drumurile publice


cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă la deplasarea
personalului pe drumurile publice, indiferent de mijlocul de locomoţie utilizat.

3. Scop

3.1. Scopul prezentelor instrucţiuni este evitarea şi combaterea riscurilor de accidentare


care pot să apară în timpul deplasării pe drumurile publice a personalului angajat al societăţii.

4. Măsuri generale de prevenire a accidentelor

Art.4.1. Deplasarea pe drumurile publice trebuie să se desfăşoare în conformitate cu


prevederile HGR 85/2003 privind circulaţia pe drumurile publice şi celelalte reglementări în
vigoare.

Art.4.2. Traseul utilizat, în conformitate cu prevederile legii, trebuie să fie fără abateri
nejustificate de la traseul normal, fără staţionări nejustificate şi fără să depăşească durata
normală de deplasare.

Art.4.3. Itinerarul stabilit pentru deplasare trebuie să fie sigur, evitându-se traseele
periculoase (porţiuni aflate în lucru sau afectate de calamităţi naturale, traversări prin locuri
nepermise ale liniilor CF, alte zone cu risc sporit pentru deplasare).
Art.4.4. La stabilirea traseului se vor evita zonele care nu conferă siguranţă deplasării.

Art.4.5. Momentul ales pentru plecarea la drum trebuie să asigure o deplasare


neprecipitată şi posibilitatea respectării tuturor reglementărilor şi restricţiilor de circulaţie de pe
traseu.

Art.4.6. Participanţii la trafic trebuie să manifeste o stare fizică şi psihică bună, deplasarea
pe drumurile publice în stare de ebrietate fiind deosebit de periculoasă.

5.Măsuri de protecţia muncii la deplasarea pietonilor

Art.5.1. La deplasarea pe drumurile publice, pietonii sunt obligaţi să respecte semnificaţiile


indicatoarelor de circulaţile, a semafoarelor sau a altor marcaje care reglementează circulaţia
rutieră.
Art.5.2. În cazul existenţei pe traseul de deplasare a unor guri de canal, cămine de vizitare
sau alte construcţii subterane, se va evita, pe cât posibil, a se păşi pe capacele acestora.

Art.5.3. Se va evita deplasarea în porţiuni acoperite de apă (acestea putând masca


eventualele gropi sau canale descoperite).

Art.5.4. Când tronsoane ale trotuarelor destinate deplasării pietonilor sunt blocate de
schele sau alte amenajări pentru construcţii, zona va fi ocolită pe o distanţă la care accidentele
provocate de execuţia lucrărilor să fie evitate.

Art.5.5. Traversarea drumurilor se va face doar prin locuri marcate, special amenajate.

Art.5.6. Înainte de traversare, pietonii sunt obligaţi să se asigure că din ambele sensuri nu
există riscul de a fi accidentaţi de mijloacele de transport din trafic.

Art.5.7. Se interzic traversările în alergare printre mijloacele de transport aflate în


deplasare.

Art.5.8. Pe porţiunile de drum nemărginite de trotuare deplasarea pietonilor se va face pe


partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea carosabilului.

Art.5.9. Aşteptarea unui mijloc de transport în vederea deplasării (inclusiv în cazul


autostopului) se va face în afara carosabilului, interzicându-se sub orice motiv intrarea pe
carosabil.

Art.5.10. În condiţii de vizibilitate redusă, deplasarea se va face exclusiv în afara părţii


carosabile şi în măsura posibilităţilor, marcând prezenţa cu surse de lumină (lanterne, lampioane,
etc.) şi elemente reflectorizante.

Art.5.11. Pentru deplasări pe distanţe lungi este recomandată încălţămintea comodă, fără
tocuri înalte sau care să se desprindă de pe picior în timpul deplasării.

Art.5.12. Pentru perioada de iarnă, îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie să asigure


confortul termic, evitând îmbolnăvirile de sezon sau, în cazuri mai grave, degerăturile
extremităţilor.

Art.5.13. În sezonul estival se vor evita deplasările prelungite în soare, care pot provoca
insolaţii sau deshidratarea organismului. Acoperirea capului şi un consum sporit de lichide în
situaţii ca cele de mai sus sunt obligatorii.

6. Măsuri de securitate a muncii la deplasarea cu mijloacele de transport în comun

Art.6.1. În perioada de aşteptare, în staţie, a mijlocului de transport se interzice accesul pe


carosabil sau liniile de cale ale mijloacelor de transport în comun.

Art.6.2. Urcarea şi coborârea în şi, respectiv, din mijlocul de transport, se face doar după
oprirea acestuia în staţie.

Art.6.3. Este interzisă staţionarea pe scările de acces cu uşile deschise sau pe alte
elemente constructive aflate în afara vagonului pe perioada deplasării mijlocului de transport în
comun între staţii.
Art.6.4. În timpul deplasării, călătorii vor ocupa locuri pe scaune sau se vor prinde de
barele sau mânerele fixe aflate în vagoane.

Art.6.5. Călătorilor le este interzisă conversaţia cu conducătorii mijloacelor de transport


sau discuţii cu un nivel sonor care ar putea distrage atenţia conducătorului vehiculului.

Art.6.6. Călătorilor le este interzis să forţeze urcarea în mijlocul de transport în comun în


condiţiile în care numărul călătorilor aflaţi în vagoane a atins maxim de călători admis pentru tipul
respectiv de vehicul.

Art.6.7. Călătorilor le este interzisă acţionarea manetelor, butoanelor sau altor organe de
comandă aflate în interiorul mijlocului de transport.

Art.6.8. Transportul de substanţe explozive, toxice, caustice sau inflamabile în mijloacele


de transport în comun este interzis.

Art.6.9. Transportul de obiecte (piese, scule, aparate, etc.) cu un volum mare, cu laturi sau
colţuri tăietoare sau înţepătoare, care pot provoca accidentarea celorlalţi călători este interzis.

Art.6.10. Transportul de animale agresive sau care pot provoca disconfort celorlalţi călători
este interzis.

7. Măsuri de securitate a muncii la deplasarea cu bicicleta sau motoreta

Art.7.1. Bicicletele sau motoretele folosite pentru deplasarea pe drumurile publice trebuie
să corespundă din punct de vedere tehnic.

Art.7.2. La deplasarea cu bicicleta sau motoreta este obligatorie respectarea tuturor


reglementărilor privind circulaţia rutieră aplicabile celorlalte mijloace de transport din trafic.

Art.7.3. Deplasarea cu bicicleta sau motoreta cu mâinile ridicate de pe ghidon este


interzisă.

Art.7.4. Schimbarea direcţiei de mers fără o asigurare prealabilă şi fără semnalizarea din
timp a intenţiei poate genera accidente cu consecinţe deosebit de grave.

Art.7.5. Este interzisă rularea în imediata apropiere a vehiculului din faţă sau prinderea de
acesta cu mâna în vederea remorcării.

Art.7.6. Pentru deplasarea pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă,


bicicletele vor fi echipate obligatoriu cu sisteme de iluminat proprii (faruri) şi sisteme de siguranţă
reflectorizante (catadioptrii), în stare de funcţionare.

Art.7.7. În cazul apariţiei unor defecţiuni, remedierea acestora se va face în afara


carosabilului, în zone ferite de riscuri de accidentare.

Art.7.8. Este interzis transportul pe biciclete sau motorete a obiectelor de volum sau
lungime mare, care pot provoca dezechilibrarea conducătorului şi imposibilitatea conducerii în
siguranţă a vehiculului.

Art.7.9. Este interzis transportul pe bicicletă sau motoretă al uneltelor cu lame tăietoare
(coase, seceri, etc.).
Art.7.10. Este interzisă deplasarea mai multor persoane pe biciclete sau motorete
neadaptate acestui scop.

8. Măsuri de securitate a muncii la deplasarea cu autoturisme şi alte autovehicule

Art.8.1. La deplasarea pe drumurile publice a autoturismelor şi a altor autovehicule se vor


respecta prevederile NSSM 6/95 privind transportul intern şi NSSM 23/96 privind transporturile
rutiere.

Art.8.2. În cazul deplasării pe drumurile publice, se va evita utilizarea mijloacelor de


transport de ocazie („autostop”).

Art.8.3. Dacă totuşi se apelează la această modalitate de deplsare este recomandată


înregistrarea numărului de înmatriculare a mijlocului de transport cu care s-a făcut deplasarea şi
eventuale alte particularităţi ale acestuia.

Art.8.4. Urcarea în şi coborârea din autovehicule se va face doar după o asigurare atentă
şi cât posibil, pe partea dinspre marginea carosabilului.

Art.8.5. Urcarea şi coborârea personalului, în şi respectiv din caroseria autocamioanelor


sau remorcilor tractate se va face obligatoriu doar după oprirea mijlocului de transport, şi numai
prin spate sau pe latura dinspre marginea carosabilului.

Art.8.6. Este interzisă deplasarea în caroseria autocamioanelor şezând pe încărcătura sau


stând în picioare.

Art.8.7. Este interzisă amplasarea băncii pentru persoane pe latura din faţă atunci când în
caroserie sunt transportate şi alte materiale.

Art.8.8. Este interzis transportul de persoane în caroseria autovehiculelor în care se află


materiale toxice, caustice, inflamabile sau explozive.

Art.8.9. Este interzis consumul de alcool în caroseria autovehiculului în timpul deplasării.

Art.8.10. Este interzisă aruncarea de obiecte indiferent de natura acestora, din caroseria
autovehiculului în timpul deplasării (inclusiv chibrituri sau mucuri de ţigară).

Art.8.11. Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative sau exclusive, ele putând fi completate
permanent funcţie de situaţiile concrete existente la un moment dat.

Intocmit
SC DILOP SRL
Dr.ing.ec.FULOP ISTVAN