Sunteți pe pagina 1din 10
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I ADMINISTRATIEI PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Agrement Tehnic 017-05/2499-2015 extinde Agrementul Tehnic 017-05/2194-2013 TEVI $I FITINGURI CORUGATE DIN MATERIALE PLASTICE (PP-B $1! PEID) PENTRU RETELE DE CANALIZARE $I DRENARE CORRUGATED PIPES AND FITTINGS AT MATERIAL PLASTIC (PP-B AND HDPE) FOR SEWARAGE AND DRAINAGE TUYAUX ET RACCORDS ANNELE DOUBLE PARO! EN MATERIEL | PLASTIQUE (PP-B ET HDPE) POUR ASSEINISEMENT ET DRAINAGE KUNSTSTOFF (PP-B UND HDPE) KORRUGIERTE ROHRE UND FITINGS FUR KANALISATION UND DRANAGENETZE COD 2.101 PRODUCATOR: PIPELIFE BULGARIA EOOD Str. Industrialna nr. 3, 2140 Botevgrad BULGARIA tel: 0035/972-399495: fax: 0035/972-399533 TITULAR S.C. PIPELIFE ROMANIA S.R.L. AGREMENT Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1, Bucuresti — 013696 TEHNIC: Baneasa Business Technology Park, Clidirea A, Etaj 1, tel: 0040/31-8058997, fax: 0040/31-8058996 ELABORATOR — INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU $TUNTE TERMICE AGREMENT B-dul. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, Bucuresti TEHNIC: ROMANIA tel/fax: 0040/21-2521157 Grupa specializata nr. 5 - ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente construcfiilor” Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 30 septembrie 2018 numa insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii nu tine loc de certificat de calitate. CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Grupa specializatté nr J .,Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor”” din cadrul Institutului European pentru Stiinfe Termice din Bucuresti analizand docu. mentatia de solicitare de extindere a agrementului tehnic 017-05/2194-2013 (completarea gamei de Produse eu (evi si fiinguri din PEED) prezentatd de S.C. PIPELIFE ROMANIA SRL. din Bucuresti 31 inregistratd cu nr. 150631 din 17.06.2015, referitoare la » Tevi si fitinguri corugate din materiale plastice (PP-B yi PEID) pentru refele de canalizare si drenare” realizate de firma PIPELIFE BULGARIA EOOD din Bulgaria, elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/2499-2015, in conformitate cu documentele tehnice roménesti aferente domeniului de referini NP 084-2003 2013 ,,Normativ privind proiectarea, executarea ‘ormativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare sia sistemelor de alimentare cu apd si canalizare utilizind conducte din materiale plastice Pentru proiectarea si executarea instalagiilor sanitare instalagiilor sanitare", GP 043-1999 ,,Ghid privind prot alimentare cu apa yi canalizare uiilizand conducte din PVC, polietilend si polipropilend 19-1994 ,, Normatiy 19.1-1996 ,,Normativ privind exploatarea fare execufia si exploatarea sistemelor de NP 133- si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor”’, P 118-1999 ,,Normativ de siguranta la foc a constructiilor’’, P 118/2- 2013 ».Normativ de siguranta la foc a constructitlor. Partea II - Instalajii de stingere” C 300-1994 »Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrit lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, cu verificdrile efectuate de LABCONSULT din Bulgaria, toate vatabile la data elabordrii prezentului agrement. 1. Definirea succinta 1.1 Descrierea succinta Tevile si fitingurile corugate, din mate- riale plastice (PP-B si PEID), realizate prin extrudare si coextrudare la firma PIPELIFE BULGARIA EOOD din Bulgaria, sunt utilizate la realizarea retelelor de canalizare si drenare. Se produc tevi si fitinguri corugate cu denumirile (functie de materia prima): }) tip PRAGMA®, in cazul utilizarii PP-B; Il) tip ECO, in cazul utilizarii PEID; 1.1) Tevile corugate, tip PRAGMA®, din PP-B, se produc cu mufa pentru imbinare la unul din capete, pentru utilizarile: A) canalizare, avand caracteristicile - diametre nominale, in 2 serii: ~ Soria OD, Dejeavs/Dinuts 160 + 630 mm; seria ID, Dejcavs/ Dimes 200 + 1000 mm: rosimi de perete intre 1 mm si 4,0 mm; - inaltimea peretelui corugat intre 11,5 mm si 70 mm (functie de De,); - tip SN 8, SN 10, SN 12 si SN 16, pentru Incarcari ale solului de pana la 8 kN/m?, 10 Nim’, 12 kN/m? si respectiv 16 KN/m”, ~ presiuni de utilizare - 0,3 + + 0,5 bar, B) drenare, avand caracteristicile: ~ diametre nominale, in seria OD, Dejeava/ Dinuts 160 + 400 mm; - grosimi de perete intre 1 mm si 3,3 mm; - inaitimea peretelui corugat intre 11,5 mm si 42 mm; - tip SN 8, SN 10, SN 12 si SN 16, pentru inc&rcari ale solului de pana la 8 KN/m?, 10 kN/m?, 12 kN/m? si respectiv 16 kN/m?. ~ temperaturi de utilizare pana la +45°C; - cu perforatii (conform DIN 4262-1) in lungul generatoarelor, in variantele TP, LP si MP, avand suprafata perforatillor pe metru liniar de teava 2 62,9 cm*/m. Levi corugate din PP-B, tip PRAGMA®, ‘pentru canalizare Teavit cu mua si garniturd de etansare 1.2) rile corugate, din PP-B, tip PRAGMA®, se produc in gama de dia- Pagina 2 din 9 metre gi de presiuni de lucru identic’ cu a tevilor, in 11 variante: a) mufa dubla, CU Dinu pentru: ~ seria OD ~ 160 + 630 mm; - seria ID — 200 + 1000 mm; b) mufa_dublé lung’, culisanta, pentru reparatii, cu Dimus pentru: - seria OD — 160 = 630 mm; - seria ID ~ 200 + 1000 mm; ¢) cof, la 15°, 30°, 45° si 90°, cu Dejeava/ Dimuts pentru: ~ seria OD — 160 + 630 mm; - seria ID — 200 + 1000 mm; ) ramificatii egale, la 45°, cu Déavs/Dimuta pentru - seria OD ~ 160 + 200 mm; ~ seria ID — 200 mm; e) ramificatii_reduse, la 45°, cu D,/D2 pentru: - seria OD — 200/160 + 630/500 mm; - seria ID — 200/160 + 600/500 mm; f) reductii excentrice, cu D,/Dz pentru: - seria OD — 200/160 + 630/500 mm; - seria ID ~ 500/400 + 600/500 mm; 9) $a, pentru ramificatii, cu Drieava 250 + 1000 mm si Dranr 160 mm si 200 mm; h) dopuri, cu Dimas pentru: ~ seria OD — 160 + 630 mm; - seria ID ~ 200 + 600 mm; i) conector, la céminele de canalizare din beton sau din materiale plastice, Dimuts 160 + 500 mm; i) conector, la tevile de canalizare sau drenaje din PVC, Dinua 160 + 500 mm; k) adaptori, de la tevi seria OD la tevi seria ID, cu Di 200 + 400 mm; Fitinguri corugate din PP-B, tip PRAGMA”, pentru canalizare si drenare Cot Ramificatie la 4s" Reductie “~ 4 Tevile si fitingurile corugate din PP-B tip PRAGMA®, se imbina cu mufe cu etansa- re cu gamituri din cauciuc profilate (cauciuc tip EPDM) care intra intre nervurile exterioare ale fevilor si fitingurilor. AT 017-05/2499-2015 111) Tevile corugate, tip ,,ECO”, din PEID, se produc cu mufa pentru imbinare la unul din capete (fara mufa la Dn < 500 mm), pentru utilizarile: A) canalizare, avand caracteristicile: - diametre nominale, in 2 serii: ~ seria OD, Dejeavs/Dimze 160 + 400 mm; > Seria ID, Deeava/Dimue 500 + 1000 mm; - grosimi de perete intre 1 mm si 4 mm; = inaltimea peretelui corugat intre 11,5 mm si 42 mm; ~ presiuni de utilizare intre - 0,3 + + 0,8 bar; - tip SN >4, pentru incarcari ale solului de peste 4 kNim?: ~ temperaturi de utiizare de pana la + 40°C. B) drenare, avand caracteristicile: = diametre nominale, in seria OD, Dejeavs/ Diuts 160 + 400 mm; - grosimi de perete intre 1 mm si 4 mm; - inaitimea peretelui corugat intre 11,5 mm si 42 mm; - tip SN >4, pentru inearcari ale solului de peste 4 kN/im?, - temperaturi de utilizare pana la + 40°C; ~ cu perforatii sub forma de fante (conform DIN 4262-1), in lungul generatoarelor, in variantele TP, LP si MP, avand suprafata Perforatillor pe metru liniar de feava 2 62,9 cm*/m Levi corugate din PEID, tip ,ECO”, pentru ‘canalizare 11.2) Fiting din PEID, pentru ‘imbinarea tevilor corugate, tip ,ECO”, se produc sub forma de mufa dubla, etansa- rea cu fevile fiind obtinuta cu ajutorul unor garnituri de etangare profilate (cauciuc tip EPDM) care intré Intre nervurile exterioa