Sunteți pe pagina 1din 83

GUVERNUL ROMÂNIEI

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială

DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004

Proiecte....................................................................................................................................................... 6
Proiect EuroEd Iaşi finanţat de German Marshall Fund of the United State............................................6
Nou proiect de instruire pentru ONG-uri demarat de Societatea de Analize Feministe AnA....................6
CPE lansează proiectul "Fii european: implică-te în problemele comunităţii!".........................................7
Proiectul - Educaţia civică - o prioritate................................................................................................... 7
UNIUNEA EUROPEANĂ finanţează dezvoltarea de servicii sociale în mediul rural...............................8
Uniunea Europeană finanţează dezvoltarea de pachete de instruire în domeniul managementului de
proiecte.................................................................................................................................................... 8
Proiectul START pentru Succes.............................................................................................................. 9
Lansarea proiectului "Combaterea marginalizării prin încurajarea asumării unui rol activ în rezolvarea
propriilor probleme"................................................................................................................................. 9
Uniunea Europeana finanţează dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural............10
Lansarea proiectului "Grupuri de suport pentru asistarea femeilor victime ale violenţei domestice în
mediul rural".......................................................................................................................................... 10
Lansarea proiectului Parcuri pentru Viaţă.............................................................................................. 11
Proiectul „PRO FRAMING”.................................................................................................................... 11
Proiectul Grundtvig 1 Dreptul de a învăţa a demarat în toamna anului 2001........................................12
Dezvoltarea de servicii integrate pentru protecţia victimelor violentei domestice în mediul rural...........13
Drepturile Omului şi Managementul Conflictului pentru ofiţerii de poliţie desemnaţi să lucreze cu
minoritatea roma.................................................................................................................................... 13
ICT în educaţia adulţilor......................................................................................................................... 14
Lansarea Centrului de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale “Alpha”....................................14
Centrul de Resurse pentru ONG-uri ce activează în domeniul protecţiei copilului................................15
Integrare Socială pentru Mamele Adolescente......................................................................................15
CPE lansează proiectul "Instruirea în domeniul egalităţii de şanse a consilierilor BCC-urilor"..............16
Centrul Educaţia 2000+ dă "STARTul pentru Succes"...........................................................................16
INFORMARE EUROPEANĂ................................................................................................................. 17
Tinerii romi promotori ai integrări europene...........................................................................................18
Cele mai tari articole din presa locală - într-un singur portal..................................................................18
Lansare “IMPULS” - Centru de Prevenţie şi Intervenţie Timpurie a Dizabilităţilor Neuro-Psiho-Motorii 19
Lansarea programului destinat jurnaliştilor: ‘INFO RURAL - Incubator de mesaje privind integrarea
europeană Capitolul agricultura'............................................................................................................ 19
Teatrul social - o soluţie la discriminare................................................................................................. 20
Proiectul "Vino în virtual să vezi câţi suntem în realitate!".....................................................................21
CONFERINŢA FINALĂ A PROIECTULUI Centru de consiliere şi îndrumare educaţională şi
profesională, informare şi instruire pentru femei....................................................................................21
Proiectul "Administrare eficientă prin participare publică.......................................................................22
Proiectul "Serviciul medico-psiho-social pentru copii aflaţi în ocrotire la asistenţi maternali profesionişti
.............................................................................................................................................................. 22
Proiect de educaţie pentru igiena personală şi a alimentaţiei................................................................22
Proiect ChildNet Iaşi.............................................................................................................................. 22
Cursuri....................................................................................................................................................... 23
Programul "Redactarea cererilor de finanţare şi implementarea proiectelor PHARE"...........................23
ToT pentru legea liberului acces la informaţii.........................................................................................24
Stagiu în organizaţii civice pentru studenţii jurnalişti..............................................................................24
Curs outdoor international..................................................................................................................... 24
Cursuri de Relaţii Publice şi Comunicare pentru ONG-urile de romi.....................................................24
Oferta de training FDSC........................................................................................................................ 25
Stagii de practică la Comisia Europeană...............................................................................................25
Formare de Formatori............................................................................................................................ 26
Proiect PHARE CBC ROMANIA-UNGARIA..........................................................................................27

2
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Sesiuni de formare - Fundaţia Estuar.................................................................................................... 27
Invitaţie la cursul de instruire "Rolul ONG-urilor de mediu în sprijinul implementării Reţelei Natura 2000
în România ”.......................................................................................................................................... 28
Training workshop ILDO Alumni: Aspects of Intellectual Property.........................................................29
Cursul de “Fiscalitate”............................................................................................................................ 29
Sesiune de instruire în cadrul proiectului "Europa la liceu"....................................................................30
Atelierul de jurnalism online la Timişoara..............................................................................................30
Anunţuri.................................................................................................................................................... 31
Casa NATO a lansat în România concursul internaţional NATO “Alianţe 2004”....................................31
Invitaţie colaborare................................................................................................................................ 31
Invitaţie: Platforma europeană a celor peste 50 de ani!.........................................................................32
Timişoara - dezbatere publică pe tema accesului la informaţii..............................................................33
Participare la elaborarea actelor normative MMSSF.............................................................................33
Concurs de articole "EUROPEAN UNION - what for?"..........................................................................33
Institutul de Educaţie Internaţională: Perspective globale pentru educaţia tinerilor români...................33
Program de îmbunătăţire a cunoştinţelor practice ale organizaţiilor neguvernamentale despre Uniunea
Europeană............................................................................................................................................. 34
Manipularea prin sondaje...................................................................................................................... 34
Inaugurarea Centrului de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni..........................................................35
Prevenirea şi combaterea formelor grave de muncă şi traficului de copii pentru servicii sexuale.........36
Consilieri instruiţi într-o reţea extinsă de Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC)..........................37
AFR: Invitaţie de Ziua Internaţională a Femeii.......................................................................................37
Compania RELIANS.............................................................................................................................. 38
Apel la nominalizări "Premierea iniţiativelor civice ale cetăţenilor"........................................................39
Casa NATO salută adoptarea de către Parlamentul român a proiectului de Lege privind aderarea
României la NATO................................................................................................................................. 40
Concursul "Tânărul Jurnalist al Anului".................................................................................................. 40
Anunţ program SACRI........................................................................................................................... 41
Programul Votează cu ochii deschişi..................................................................................................... 41
Workshop cu tema Poliţia şi minorităţile - Drepturile Omului şi Managementul Conflictelor pentru ofiţerii
de legătură cu populaţia roma, 6 - 9 mai 2004......................................................................................41
Evenimente............................................................................................................................................... 42
Conferinţa naţională "Viaţa în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi - parteneriat public - privat"
.............................................................................................................................................................. 42
Festivalul anual "Oameni de aur ai operei"- A doua ediţie 14 mai - 14 iunie 2004 şi A doua ediţie a
festivalului "Toamna culturală clujeană" 15 septembrie - 15 octombrie 2004........................................43
Forumul Societăţii Civile din zona Mării Negre......................................................................................44
Seminarul de montanologie................................................................................................................... 45
Aplicarea noilor standarde comunitare pentru firmele romaneşti...........................................................45
Turul institutelor culturale româneşti...................................................................................................... 46
Justiţie. Reformă. Integrare europeană. O ecuaţie pentru societatea Românească"............................47
Cea de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat din România...............................47
Zece tineri romi au absolvit cu succes a treia ediţie a programului de pregătire jurnalistică la CJI.......47
Istorie pentru spiritul civic...................................................................................................................... 48
Extinderea Uniunii Europene-provocări şi oportunităţi...........................................................................48
Conferinţa naţională cu tema HIV/SIDA şi Drepturile Omului................................................................49
Săptămâna Diversităţii........................................................................................................................... 49
Seria de Conferinţe: "România şi Uniunea Europeană - Premise şi Perspective".................................49
Săptămâna Europeană de luptă împotriva rasismului...........................................................................50
Au început înscrierile la ediţia 2004 a "Galei Oameni pentru Oameni"..................................................52
Forumul Naţional ONG ediţia a IX-a...................................................................................................... 52
Conferinţe Internaţionale......................................................................................................................... 53

3
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Simpozionul Internaţional al ARSR "Dezvoltarea regionalã şi echilibrul structural al economiei
naţionale"............................................................................................................................................... 53
Finanţări.................................................................................................................................................... 54
Programul MOŞTENIRE VIE................................................................................................................. 54
Programul „Iniţiative Locale”.................................................................................................................. 55
Programul ROMANET în Euroregiunea Carpatică Propunere de finanţare...........................................57
Request for Applications (RFA) for creative and innovative activities in support of child welfare reform
efforts in Romania under the ChildNet Program....................................................................................60
The Public Diplomacy Section of the U. S. Embassy in Bucharest announces availability of funds
through the Democracy Grants program............................................................................................... 60
Pilot Projects on Human Rights Education. Application deadline: April 1, 2004/ September 15, 2004. .61
Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii”...........61
Finanţări Pro Helvetia Bucureşti............................................................................................................ 62
ECONOMIC / DEZVOLTARE REGIONALĂ - Investiţii în Oameni.........................................................62
Finanţări Fundaţia Principesa Margareta a României............................................................................63
"Cetăţenia mondială Albert Einstein" finanţează proiecte neguvernamentale pe voluntariat.................63
Programul East-East............................................................................................................................. 64
Anunţ finanţare pentru producţia de film documentar pe voluntariat......................................................64
Site-uri utile............................................................................................................................................... 65
Lansare PONT.partner (http://partner.pontweb.ro).................................................................................65
Site Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est..............................................................................66
Grup de discuţii pe funcţia publică......................................................................................................... 66
Publicaţii................................................................................................................................................... 66
Ediţie specială a Calendarului Activităţilor ONG....................................................................................66
JSRI no. 6.............................................................................................................................................. 67
Revista craioveană electronică de cultură ARGOS...............................................................................67
Newsletter - Institutul Goethe................................................................................................................ 67
Raport - Respectarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.............................................67
Buletinul electronic al British Council Romania.....................................................................................68
Ghid fiscal pentru organizaţii neguvernamentale...................................................................................69
Broşura ARCA....................................................................................................................................... 69
Succesul mecanismelor alternative de finanţare, cooperările intersectoriale........................................69
INFO ARCult: O noua publicaţie: Lansarea studiului "The State of Cultural Cooperation in Europe"....70
Prevenirea infecţiei cu HIV în practica stomatologică............................................................................70
Numărul 4 din "Clubul Copiilor"............................................................................................................. 71
e-concept - serviciul de informare electronică al Fundaţiei CONCEPT.................................................71
Egalitatea de şanse pe piaţa muncii din municipiul Iaşi.........................................................................71
Revista HERODOT................................................................................................................................ 72
Jurnalul Păcii nr. 4 (II)............................................................................................................................ 72
Primul număr al buletinului electronic al Fundaţiei Chance for Life.......................................................73
Drumul spre adopţie: parcursul unui act de iubire.................................................................................73
Publicaţii ale Consiliului Europei............................................................................................................ 73
Campanii................................................................................................................................................... 74
Eşecul adoptării Constituţiei UE obligă societatea civilă la intensificarea campaniei de lobby în
favoarea drepturilor cetăţenilor.............................................................................................................. 74
Apel în favoarea postului Europa Liberă................................................................................................ 75
Scrisoare deschisă de susţinere a includerii femeilor pe listele electorale într-un procent de min. 30%
din locurile eligibile................................................................................................................................ 75
Scrisoare deschisă în atenţia parlamentarilor europeni.........................................................................77
Scrisoarea deschisă a Alianţei pentru o justiţie europeană în România (AJER)....................................78
Îndemn de solidaritate / Mass media..................................................................................................... 79
Campanie de semnături........................................................................................................................ 80
Proteste..................................................................................................................................................... 81
4
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Detalii despre protestul de la Bucureşti din 25 ianuarie.........................................................................81
Protest privitor la situaţia creată la Maternitatea din Ploieşti.................................................................81

5
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004

PROIECTE

Proiect EuroEd Iaşi finanţat de German Marshall Fund of the United State
Fundaţia EuroEd Iaşi anunţă lansarea proiectului "Putere locală - Societate civilă: transparenţă şi
parteneriat", proiect finanţat de German Marshall Fund of the United States.
Scopul general al proiectului este creşterea gradului de implicare a societăţii civile în procesul
decizional la nivelul administraţiei publice locale.
Membrii comunităţii locale află de cele mai multe ori din presă despre hotărârile Consiliului Local
si nu au posibilitatea de a-si exprima oficial opinia cu privire la aceste hotărâri, neexistând un cadru care
să le ofere oportunitatea de a fi promotorii unor astfel de hotărâri.
Considerăm că organizaţiile non-guvernamentale au depăşit faza de critică la adresa activităţii
Consiliului Local şi trebuie să devină tot mai capabile să se implice constructiv, venind cu proiecte
concrete şi propuneri de modificare şi adecvare a hotărârilor Consiliului Local .
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea activităţii administraţiei publice locale
prin: crearea unui grup de planificare participativă format din reprezentanţi ai ONG-urilor care au
demonstrat un grad ridicat de implicare civică şi care vor reprezenta societatea civilă în procesul
decizional la nivel de administraţie locală; crearea unui sistem activ de cooperare între societatea civilă şi
reprezentanţii ei din sectorul non-profit şi autoritatea locală; implicarea activă a Fundaţiei EuroEd ca
mediator permanent in comunicarea dintre societatea civilă şi autoritatea locală.
Proiectul se va derula pe parcursul a nouă luni: decembrie 2003 - august 2004. Invităm
organizaţiile non-guvernamentale din judeţul Iaşi care doresc să se implice in acest proiect si, eventual, să
devină membre ale grupului de planificare participativă, să ne contacteze la Fundaţia EuroEd, str. Florilor
1C, persoana de contact: Doina Voicu - coordonator proiect, tel. 0232-252850, fax 0232-252902, email:
doinav@ilc.iasi.osf.ro.

Nou proiect de instruire pentru ONG-uri demarat de Societatea de Analize Feministe AnA
Societatea de Analize Feministe AnA a demarat un nou proiect, «Integrare vs. separare. Pentru
un activism prietenos la gen» ce are ca obiectiv principal instruirea reprezentanţilor ONG-urilor din
România în vederea integrării perspectivei de gen în activităţile şi proiectele acestora.
Etapele concrete ale proiectului vizează:
- realizarea unei cercetări, care să evalueze gradul de integrare a problematicii de gen în programele şi
activităţile ONG-urilor din România, în vederea stabilirii unor domenii şi tipuri de ONG-uri adecvate pentru
a fi incluse în programul de instruire,
- elaborarea de suporturi de instruire condensate şi atractive(materiale informativ-formative pe tema
programului, personalizate la tipurile de ONG-uri incluse în faza de instruire),
- conceperea şi implementarea unui program de instruire (directă şi tip cascadă) care să includă în final un
număr de 40 ONG-uri (şi aproximativ 100 de persoane).
- elaborarea de publicaţii (versiuni tipărite şi electronice: suporturi de curs, tur virtual, ghid de bune
practici, număr special al revistei AnaLize etc)
Iniţiatorii proiectului se aşteaptă ca în urma desfăşurării acestuia să obţină:
- creşterea numărului de persoane cu spirit civic care vor susţine, introduce şi aplica, în domeniile lor
specifice, nevoile strategice şi practice ale femeilor;
- apariţia unui număr mai mare de proiecte în care problematica de gen să fie explicită;
- crearea unei reţele de ONG-uri sensibile la dimensiunea de gen, dincolo de preocupările specifice
fiecăruia.
Iniţiat şi pus în practică de o echipă a Societăţii de Analize Feministe AnA, proiectul este posibil
datorită unei finanţări PHARE, în cadrul Programului Societate Civila, componenta de Instruire pentru
ONG-uri şi proiecte în parteneriat.

6
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Persoanele şi ONG-urile care sunt interesate să obţină mai multe informaţii despre acest proiect
pot contacta secretariatul AnA: ana_saf@anasaf.ro, sau la tel./fax (021) 252 4959, persoana de contact
Florentina Olteanu.

CPE lansează proiectul "Fii european: implică-te în problemele comunităţii!"


Comunicat de presă
Data: 6 ianuarie 2004
Fii european: implică-te în problemele comunităţii!

Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE lansează proiectul "Fii european: implică-te în
problemele comunităţii! "- Program de educaţie civică pentru egalitate de şanse destinat elevilor şi
elevelor de liceu, finanţat cu 77,495 Euro de Uniunea Europeană prin programul Phare 2001 - Educaţie
Civică şi de CPE din fonduri primite de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă.
Proiectul va fi implementat de CPE în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
şi urmăreşte să dezvolte competente pentru promovarea şi implicarea în activităţi civice în spiritul egalităţii
de şanse a peste 1.200 de elevi şi 50 de profesori din 15 licee pilot (din judeţele Timişoara, Constanta şi
Municipiul Bucureşti).
Principalul obiectiv al proiectului este creşterea competentelor profesorilor şi profesoarelor de
liceu pentru educaţie civică în perspectiva integrării europene, dezvoltarea de practici şi atitudini ale
elevilor şi elevelor în spiritul tratamentului şi şanselor egale pentru fete şi băieţi, femei şi bărbaţi şi sporirea
capacităţilor liceelor pilot pentru dezvoltarea de activităţi extraşcolare de educaţie civică.
"Prin acest proiect vom implica tinerii în soluţionarea problemelor comunităţii care au la bază
diverse forme de încălcare a drepturilor femeilor: tratament discriminatoriu, violenţa în familie şi trafic cu
femei. Tinerii vor iniţia campanii de strângere de fonduri şi activităţi de lobby, acţiuni de sensibilizare
privind drepturile femeilor şi voluntariat în organizaţii neguvernamentale locale", a declarat Alina Chiriac,
Manager de Program, CPE.
Rezultatele proiectului vor fi diseminate în luna iulie 2004, în cadrul a doua Forumuri Naţionale, iar
profesoarele şi profesorii participanţi la aceste forumuri vor deveni persoane resursă pentru replicarea
rezultatelor la nivelul altor judeţe.
Pentru informaţii suplimentare privind acest proiect, vă rugăm contactaţi Centrul Parteneriat
pentru Egalitate - CPE, str. Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti-1, telefon 021-212.11.96/97, fax 021-
212.10.35, persoana de contact: Diana Calenic, dcalenic@gender.ro.

Proiectul - Educaţia civică - o prioritate


Comunicat de presa
7 ianuarie 2004
Educaţia Civică - o prioritate

Centrul Educaţia 2000+ lansează proiectul "Educaţia civică a elevilor din gimnaziu prin activităţi
extraşcolare cu caracter interdisciplinar", proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Phare - Programul
Societate Civilă, Componenta Educaţie Civică şi Centrul Educaţia 2000+ din fonduri primite de la Fundaţia
pentru o Societate Deschisă. Proiectul se derulează pe o perioadă de nouă luni în 12 şcoli pilot din
Regiunea de Sud - Est, în judeţele Brăila, Galaţi şi Vrancea şi are un buget de 115430,5 Euro.
Scopul proiectului consta în creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor gimnaziale de a desfăşură
activităţi extraşcolare cu caracter interdisciplinar centrate pe educaţia civică a elevilor.
Grupurile ţintă sunt 240 de elevi (membri ai consiliilor de elevi), 120 de profesori ai claselor
gimnaziale (12 directori educativi, 12 profesori de educaţie civică, 96 de profesori pe diverse discipline),
iar beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 12 manageri ai şcolilor pilot, 1200 de elevi (100 în fiecare şcoală),
2000 de şcoli ce vor beneficia de materialele publicate (50 în fiecare judeţ) şi 3 inspectorate şcolare din
judeţele Regiunii de Sud - Est.

7
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Activităţile din cadrul proiectului constau în întâlniri de lucru, seminarii, stagii de formare locale şi
regionale, ateliere de formare secvenţiale în cadrul şcolilor pilot, acţiuni extraşcolare, monitorizare şi
asistenţă pentru şcolile pilot, dezvoltarea unui forum on-line pentru elevi şi profesori, târguri de proiecte pe
educaţie civică, editarea şi publicarea de manuale de sinteză şi diseminare, constituirea unor puncte de
informare în şcoli şi organizarea unei şcoli de vară.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de
telefon (021) 2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu2000@cedu.ro, persoana de contact:
Orventina Leu, Şefa Departamentului Noi Programe (oleu@cedu.ro).

"CREST Satu Mare - Romania" <hb@p5net.ro>

UNIUNEA EUROPEANĂ finanţează dezvoltarea de servicii sociale în mediul rural


Fundaţia Hygeia prin programul Centrul de Resurse CREST a început în data de 1 decembrie
2003 derularea proiectului cu titlul "Competenţă şi Participare Civică în Formularea Politicilor Sociale"
finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societate Civilă 2001 - Componenta ACCESS
Social.
Proiectul vizează un impact naţional şi îşi propune intervenţia la nivelul formulării politicilor sociale
şi furnizării serviciilor în mediul rural.
Obiectivele proiectului sunt:
- dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul marketingului serviciilor sociale a unui grup de 68 persoane din
sectorului civil şi guvernamental din 17 localităţi din 6 regiuni ale ţării:
1. Regiunea Nord Vest (judeţul Satu Mare localităţile: Dara, Dorolţ, Foieni, Ghenci, Căpleni, Petreşti,
Cehăluţ, Vama, Odoreu, Micula; judeţul Sălaj: Camăr, Carastelec);
2. Regiunea Nord Est (judeţul Neamţ: Grumăzeşti);
3. Regiunea Centru (judeţul Covasna: Zăbala);
4. Regiunea Sud Est (judeţul Vrancea: Slobozia Bradului);
5. Regiunea Sud Muntenia (judeţul Ialomiţa: Albeşti);
6. Regiunea Sud Vest Oltenia (judeţul Vâlcea: Govora)
- dezvoltarea de servicii de orientare profesională respectiv de informare şi consiliere juridică pentru
grupurile marginalizate din localităţile mai sus menţionate
- formularea unei strategii de acţiune în domeniul serviciilor sociale cu implicarea beneficiarilor la nivelul
localităţilor din mediul rural.
Proiectul, care se va derula pe parcursul a 9 luni, este realizat în parteneriat cu Asociaţia Sequoia
din Franţa şi Asociaţia Femeilor Petreşti.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot afla de la Dra CHIRVAI Sabina, jurist – asistent de
proiect, la numerele de telefon 0261-706736, 706737 şi 714580 (+fax) sau e-mail office@crest.ro.

CREST Satu Mare - Romania" <hb@p5net.ro>

Uniunea Europeană finanţează dezvoltarea de pachete de instruire în domeniul managementului


de proiecte
Centrul de Resurse CREST în luna decembrie 2003 a lansat proiectul "Calitate şi Credibilitate
Pentru o Societate Europeană Dezvoltată" finanţat de către Uniunea Europeană prin programul PHARE
CBC 2002. Proiectul ce se derulează pe parcursul a 10 luni şi este implementat în parteneriat cu
Universitatea din Nyiregyhaza - Ungaria are drept scop: dezvoltarea de pachete de instruire la distanţă şi
de cursuri de scurtă durată pentru persoane din conducerea superioară, mijlocie sau a echipelor de lucru
din instituţii şi organizaţii. Pachetele de instruire vor cuprinde următoarele tematici: Managementul de
proiecte, Reglementările Uniunii Europene şi cele din România privind calitatea serviciilor şi produselor;
Sistemele de management al calităţii: Total Quality Management, ISO, HACCP; Dezvoltarea cunoştinţelor
a 80 de persoane din 4 judeţe, în domeniul managementului calităţii, materiale informative despre proiect,

8
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
iar 90 de persoane vor participa la cursuri. Pachetele de instruire în domeniile amintite vor fi mediatizate la
nivelul Universităţilor din Satu Mare, Arad, Oradea şi Timişoara.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot afla de la dra Chirvai Sabina, jurist – asistent de
proiect, la numerele de telefon 0261-706736, 706737 şi
714580 (+fax) sau e-mail office@crest.ro.

Proiectul START pentru Succes


Comunicat de presă
7 ianuarie 2004

START pentru Succes

cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

Din luna ianuarie a anului curent, Centrul Educaţia 2000+ implementează proiectul "START pentru
Succes - Dezvoltarea unei reţele de servicii integrate pentru diminuarea riscului de abandon şcolar".
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana prin Phare - Programul Societate Civilă, Componenta Acces
- Social şi Centrul Educaţia 2000+ din fonduri primite de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi este
implementat pe o perioadă de nouă luni în 4 judeţe pilot: Bihor, Timişoara, Mehedinţi şi Ilfov, având un
buget de 67.795,8 Euro.
Scopul proiectului îl reprezintă asistarea copiilor din familii monoparentale cu risc de abandon
şcolar pe termen lung, prin oferirea de servicii educaţionale şi sociale şi dezvoltarea unei reţele-sprijin la
nivel local care va determina diminuarea abandonului şcolar.
Proiectul se adresează unor grupuri sociale marginalizate, care nu îşi pot dezvolta şi promova
propriile interese în mod organizat, care sunt excluse de la exercitarea propriilor drepturi: familii sărace,
monoparentale, familii rome sau care aparţin altor minorităţi etnice şi copii din ciclul primar şi gimnazial. În
cadrul proiectului vor acţiona consilieri şcolari şi asistenţi sociali care vor forma echipe în fiecare judeţ
pilot.
Principalele activităţi din cadrul proiectului constau în dezvoltarea unei reţele de servicii sociale
integrate, furnizarea de servicii specifice pentru familiile pentru copiii cu risc de abandon şcolar,
informarea copiilor şi părinţilor acestora asupra modalităţilor de integrare şcolară şi socială, management
de proiect şi lucru în reţea.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de
telefon (021) 2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu2000@cedu.ro, persoana de contact:
Eugen Palade, Şeful Departamentului Integrare Europeană ( epalade@cedu.ro).

Lansarea proiectului "Combaterea marginalizării prin încurajarea asumării unui rol activ în
rezolvarea propriilor probleme"
Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 12 ianuarie 2004

Lansarea proiectului Combaterea marginalizării

Joi, 15 ianuarie 2004, are loc în Cluj-Napoca, la sediul Centrului de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturală, Str. Tebei 21, conferinţa de presa pentru lansarea proiectului Combaterea marginalizării prin
încurajarea asumării unui rol activ în rezolvarea propriilor probleme, derulat cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene, prin programul Phare Societate Civilă 2001 - Componenta ACCESS Social. Proiectul, cu un
buget de 66.956 EURO, are ca scop combaterea marginalizării unor categorii sociale dezavantajate prin
încurajarea implicării acestora în viaţa comunităţii, precum şi creşterea activismului comunitar în rândul
acestora, insuflarea încrederii în capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.

9
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Proiectul are ca grup ţintă un număr de 65-70 de familii aparţinând unor categorii sociale
dezavantajate din 6 comunităţi: satele Bocşa, Camar şi Ip din judeţul Sălaj şi satele Porumbeni, Ogra şi
Sînpaul din judeţul Mureş.
Proiectul urmăreşte înfiinţarea de centre comunitare în aceste localităţi, în cadrul cărora familiile
beneficiare vor fi implicate în activităţi educaţionale. Aceste activităţi au ca obiectiv dezvoltarea
capacităţilor beneficiarilor de a-şi asuma un rol activ în rezolvarea propriilor probleme, asigurarea
succesului educaţional al copiilor din aceste familii, promovarea unei mai bune comunicări în cadrul
familiei şi cu ceilalţi membri ai comunităţii, întărirea respectului de sine. Proiectul urmăreşte să contribuie
la dezvoltarea comunităţilor vizate prin înfiinţarea unor centre comunitare si dotarea acestora cu
echipamente de baza, prin implicarea membrilor comunităţii în sprijinirea categoriilor dezavantajate, prin
formarea de cadre didactice în mediul rural, prin implicarea activa a membrilor comunităţii în îmbogăţirea
dotărilor grădiniţelor şi şcolilor din comunitate.
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este organizaţie neguvernamentală, membră
a Soros Open Network, a cărei misiune este de a contribui la construcţia democratică din România prin
ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii etnoculturale.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:


Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
Cluj-Napoca, Str. Tebei 21
tel: 0264 420490; fax: 0264 420491
e-mail: info@edrc.osf.ro <mailto:info@edrc.osf.ro>
Persoane de contact:
Maria Kovacs - coordonator de proiect
Aura Topan - asistent de proiect

Uniunea Europeana finanţează dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural


Joi, 15 ianuarie 2004, ora 12.00, are loc în Cluj-Napoca, la sediul Centrului de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturală (CRDE), Str. Tebei 21, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului
Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor
comunităţii, derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE - Societate Civilă.
Proiectul, cu un buget de 43,813 EURO, are ca scop dezvoltarea durabilă a organizaţiilor din mediul rural
în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestora de a răspunde nevoilor comunităţilor locale.
Proiectul se derulează pe parcursul a noua luni, în parteneriat cu Asociaţia Română de Dezvoltare
Comunitară (ARDC) şi include activităţi de evaluare instituţională, de formare şi de consultanţă cu privire
la dezvoltarea pe domeniile funcţionale ale unei organizaţii şi managementul relaţiilor de parteneriat a
asociaţiilor comunitare. Aceste activităţi urmăresc nu doar formarea la nivel teoretic a membrilor a 11
organizaţii neguvernamentale din mediul rural, ci şi elaborarea unor instrumente concrete de lucru în
cadrul organizaţiei şi a unui plan local de dezvoltare instituţională.
Organizaţiile comunitare care participă în proiect au fost create de către grupuri de iniţiativă locală
la nivelul unor comunităţi din judeţele Tulcea, Bacău, Mureş şi Timiş. Proiectul va permite grupurilor ţintă
implicate o mai bună cunoaştere a mediului neguvernamental şi o performanţă profesională crescută în
ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea unui ONG.
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este organizaţie neguvernamentală, membră
a Soros Open Network, a cărei misiune este de a contribui la construcţia democratică din România, prin
ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii etnoculturale.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:


Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
Cluj-Napoca, Str. Tebei 21
tel: 0264 420490; fax: 0264 420491
e-mail: info@edrc.osf.ro
Persoane de contact:
10
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Mariana Sălagean - coordonator de proiect
Amelia Gorcea - asistent coordonator de proiect

Lansarea proiectului "Grupuri de suport pentru asistarea femeilor victime ale violenţei domestice
în mediul rural"

COMUNICAT DE PRESĂ
Iaşi, 13 ianuarie 2004

Lansarea proiectului "Grupuri de suport pentru asistarea femeilor victime ale violenţei domestice în mediul
rural"

Luni 19 ianuarie 2004, ora 18.00 va avea loc la Sala de conferinţe a hotelului Unirea conferinţa de
presă prilejuită de lansarea proiectului "Grupuri de suport pentru asistarea femeilor victime ale violenţei
domestice în mediul rural" desfăşurat de Fundaţia Şanse Egale pentru Femei şi finanţat de UNIUNEA
EUROPEANĂ prin programul Phare Societate Civilă 2001 - Componenta 4: ACCESS Social. Proiectul îşi
propune să vină în sprijinul femeilor victime ale violenţei domestice din mediul rural, prin crearea unui
model de asistare a acestora, bazat pe implicarea comunităţii prin crearea unor grupuri operaţionale de
suport care să ofere consiliere şi informaţiile necesare pentru depăşirea şi/sau rezolvarea situaţiei
abuzive.
Proiectul se va desfăşura în comunele Moşna şi Butea, comune cu un număr ridicat de cazuri de
violenţă domestică. În comuna Moşna au fost înregistrate anul trecut 31 de cazuri de violenţă asupra
femeii, unul soldat cu moartea victimei, iar în comuna Butea s-au înregistrat 15 cazuri. Asistenţii sociali din
ambele comune susţin, însă, în rapoartele lor că mai puţin de jumătate din cazuri sunt sesizate şi că
aceste cifre sunt mult sub numărul real de cazuri, mai puţin de jumătate din cazuri fiind sesizate.
La conferinţa de presă vor participa ca invitaţi: doamna Nicolina Scopos, Primarul comunei
Moşna; doamna Rozalia Hadea, Primarul comunei Butea; domnul Vasile Astărăstoaie - PhD, Profesor,
Catedra de Medicină Legală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, Director al
Institutului de Medicină Legală Iaşi, Preşedintele Colegiului Medicilor; domnul Lucian Dîrdală, Doctorand
în Ştiinţe Politice, Asistent universitar , Ştiinţe Politice, Universitatea "M. Kogălniceanu" Iaşi.
Proiectul va dura nouă luni, timp în care în cele două comune se vor desfăşura studii şi activităţi
menite să releve dimensiunea reală a fenomenului şi să determine comunitatea să ia atitudine faţă de
violenţa domestică şi să participe activ în sprijinul victimelor acestui fenomen. Conferinţa de Presă va fi
urmată de un cocktail.

Persoană de contact:
Croitoru Călin, Director Relaţii cu Publicul, e-mail calin.croitoru@sef.ro, tel.: 0744 629561, fax: 0232 211946

Lansarea proiectului Parcuri pentru Viaţă


Asociaţia Română de Educaţie Speologică anunţă lansarea proiectului „PARCURI PENTRU
VIAŢĂ”, având ca obiectiv general facilitarea implementării acquis-ului comunitar în domeniul Parcurilor
Naţionale şi Naturale din România printr-un proiect pilot de îmbunătăţire a capacităţii de administrare a
resurselor din Parcul Natural „Munţii Apuseni”. Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană prin
programul Phare R0 0104.03– Access 4.2 Acquis comunitar în domeniul protecţiei mediului şi al
dezvoltării socio-economice.
Proiectul se desfăşoară în perioada decembrie 2003 – august 2004 având ca obiective specifice:
 Formarea unei echipe de consultanţă, constituită din 6 specialişti din diverse domenii relevante
pentru gestionarea resurselor parcului, care va funcţiona în această formulă pe toată perioada de
derulare a proiectului.
 Identificarea de soluţii la unele probleme ale Parcului Natural ”Munţii Apuseni”;
 Elaborarea unui set de norme de bună practică pentru Parcuri Naţionale şi Naturale.
11
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Informaţii suplimentare puteţi obţine la: speo@mail.dntcj.ro, 0264 593254 - Marcela CÂMPIAN,
asistent manager.

Proiectul „PRO FRAMING”


FUNDAŢIA CORONA IAŞI a demarat în luna decembrie 2003 proiectul „PRO FRAMING”, sprijinit
financiar de UNIUNEA EUROPEANA prin programul Phare cu suma de 42 960 Euro. „Pro FRAMING”
este un program de instruire gratuită în marketing direct, strângere de fonduri şi relaţii publice pentru
organizaţiile neguvernamentale din Moldova. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 54 de organizaţii
neguvernamentale din regiunea de Nord Est.
Programul va consta în trei module de training precum şi în acordarea de asistenţă individuală
fiecărei organizaţii implicate în proiect pe perioada de desfăşurare proiectului.
Începând cu luna februarie 2004 Fundaţia Corona va organiza sesiuni de training în toate judeţele
regiunii de Nord Est: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Suceava, Botoşani, Bacău. Sesiunile de training se vor derula pe
o perioadă de şase luni de zile, din februarie până în iulie 2004. Accesul participanţilor va fi gratuit.
Elementul de noutate pe care îl aduce acest program constă în mobilitatea echipelor de traineri. Acestea
se vor deplasa lunar în judeţele Moldovei pentru a furniza ONG urilor servicii de instruire gratuită.
Subiectele vor fi adaptate specificului participanţilor. Aceştia vor învăţa cum să organizeze campanii
eficiente de Relaţii Publice şi vor fundamenta un plan strategic pentru atragerea de fonduri.
La finalul proiectului va fi publicat un ghid de fundrasing care va fi distribuit gratuit ONG-urilor din
Moldova. De asemeni se va înfiinţa un Centru de Consultanţă pentru ONG-uri care va funcţiona la Iaşi.
Pentru a asigura calitatea proceselor de instruire si consultanţă precum şi accesul participanţilor
fiecare sesiune de training va include un număr de maxim doi reprezentanţi din fiecare organizaţie şi se va
desfăşura în zilele de vineri , sâmbătă şi duminică inclusiv.
Participarea este deschisă oricărei organizaţii din cele şase judeţe menţionate anterior , indiferent
de dimensiunea ei (număr de membrii, buget, localizare, etc.). Pentru a vă putea înscrie în baza de date a
participanţilor vă rugăm să contactaţi: Coord. Proiect Daniela Cojocaru, Fundaţia Corona Iaşi, Tel. / Fax.
(0232) 271614

Proiectul Grundtvig 1 Dreptul de a învăţa a demarat în toamna anului 2001.


Instituţiile partenere în proiectul Dreptul de a învăţa activează în domeniul educaţiei adulţilor. În
toate instituţiile există un procent tot mai mare de adulţi care aparţin populaţiei ţintă. Partenerii în acest
proiect sunt: Ljudska Univerza Jesenice şi Ljudska Univerza Velenje din Slovenia, BFI Steiermark Graz
din Austria, Scarabeus Livorno şi L.U.E.T.E.C. Napoli din Italia, Edinburgh's Telford College din Marea
Britanie, Fundaţia H Bucureşti şi Centrul Logistic TACTIC Bucuresti din România şi Pucko Otvoreno
Uciliste Koprivnica din Croaţia.
Acest proiect se adresează adulţilor cu maxim 10 ani de educaţie formală, ce prezintă deficienţe
în ceea ce priveşte scrisul, cititul, calculul aritmetic şi comunicarea sociala, precum şi cu privire la
cunoştinţele generale. Aceştia nu conştientizează faptul că se poate învăţa din situaţii cotidiene şi, prin
urmare nu profită de avantajul învăţării prin experienţă. Lipsa abilităţilor de bază se corelează cu lipsa
conştiinţei de sine, pasivitate, precum şi cu ideea de a aştepta ajutorul altcuiva care să facă lucrurile
pentru ei. Asemenea oameni depind de ceilalţi de-a lungul întregii lor vieţi şi se află, de obicei, într-o
poziţie de subordonare. Lipsa abilităţilor de bază poate duce la conştientizarea propriei neputinţe şi
incompetente, fapt care contribuie la diferite forme de comportament negativ din punct de vedere social.
Consumul de droguri, alcoolismul, precum şi infracţionalitatea sunt elementele comune celor care cred că
se pot bucura de recunoaştere pozitivă în societate. Reacţiile negative şi comportamentele inacceptabile
social sunt însoţite frecvent de lipsuri materiale şi financiare, precum şi de circumstanţe conflictuale.
Scopul principal al proiectului este ajutorul dat acestei populaţii în a-şi depăşi situaţia, prin creşterea
nivelului de conştientizare şi de educaţie. Acest scop va fi atins utilizând educaţia privind drepturile umane
elementare pentru a le dezvolta abilităţi de bază.
Sunteţi, deci, invitaţi la adresa http://www.right-to-learn.com pentru a examina manualul produs în
cadrul acestui proiect.

12
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Orice observaţii şi sugestii sunt binevenite. De asemenea, sunt binevenite orice oferte de a pilota
principalul produs al acestui proiect, parţial sau integral (lecţii sau întregul curs). Aşteptăm, prin urmare,
mesajele dumneavoastră - la lucianb@dial.kappa.ro şi fundatiah@pcnet.ro

Lucian Branea
director executiv Centrul Logistic TACTIC

Dezvoltarea de servicii integrate pentru protecţia victimelor violentei domestice în mediul rural
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
Iaşi, 19 ianuarie 2004

Centrul de Mediere si Securitate Comunitară, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii filiala


Iaşi, a lansat proiectul "Dezvoltarea de servicii integrate pentru protecţia victimelor violenţei domestice în
mediul rural", cu sprijinul financiar al UNIUNII EUROPENE prin programul Phare Societate Civilă 2001 -
Componenta ACCESS Social.
Proiectul se derulează în perioada decembrie 2003 - august 2004 şi are ca grupuri ţintă femei
victime ale violenţei domestice, copii supuşi abuzurilor familiale, profesionişti intervenanţi, cadre didactice
şi opinia publică din Iaşi şi din 10 comunităţi rurale ale judeţului. Vor fi oferite servicii integrate de calitate:
consiliere si asistare juridica, consiliere psihologică, asistenţă socială, adăpost temporar; formarea
profesioniştilor pentru identificarea, intervenţia şi prevenirea violenţei şi abuzurilor asupra femeilor şi
copiilor în mediul familial, precum şi campanie de informare-sensibilizare prin teatru itinerant.
Vor beneficia până la sfârşitul proiectului: 300 femei victime ale violenţei domestice, 100 copii
victime ale abuzurilor domestice, 15 studenţi, 40 profesionişti - medici de circumscripţie, poliţişti, asistenţi /
lucrători sociali, moaşe comunale, asistenţi medicali, 80 de profesori, învăţători şi educatori din şcolile
rurale, 20 voluntari adolescenţi, 3200 copii din localităţile rurale selectate.
Localităţile rurale vizate sunt: comuna Andrieşeni (satele Andrieşeni, Fântânele, Glăvăneşti),
comuna Rediu (sat Horleşti), comuna Miroslava (sat Miroslava), comuna Aroneanu (sat Aroneanu),
comuna Mogoşeşti (sat Mogoşeşti), comuna Horleşti (sat Horleşti), comuna Movileni (sat Larga Jijiei),
comuna Holboca (sat Holboca).
Contribuţia UNIUNII EUROPENE este de 79.828 Euro.
Detalii suplimentare la: coordonator proiect Diana Muntean, email: demuntean@cmsc.ro, tel:
0232/252920

Drepturile Omului şi Managementul Conflictului pentru ofiţerii de poliţie desemnaţi să lucreze cu


minoritatea roma
Centrul Regional de Facilitare şi Negociere a lansat în luna octombrie 2003 proiectul naţional
"Drepturile Omului şi Managementul Conflictului pentru ofiţerii de poliţie desemnaţi să lucreze cu
minoritatea romă".
Proiectul va fi desfăşurat pe perioada a 2 ani cu sprijinul financiar al Ministerului de Afaceri
Externe al Danemarcei şi are ca obiectiv ameliorarea situaţiei minorităţii roma prin sprijinirea implementării
Strategiei guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor. Se are în vedere reducerea numărului de
abuzuri asupra membrilor comunităţii roma şi în special a discriminărilor din partea Politiei.
Bugetul total al proiectului este de 521.821 Euro.
Proiectul va sprijini Ministerul Administraţiei şi Internelor să adopte un sistem de pregătire în
domeniul rezolvării de conflicte şi să introducă ofiţerii de legătură pentru comunitatea roma la scara
naţională. Cursurile de pregătire şi atribuţiile ofiţerilor de legătură vor fi instituţionalizate prin Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi Academia de Poliţie. În urma cursurilor de pregătire, ofiţerii de politie din
toate cele 41 de judeţe vor realiza planuri de acţiune la nivel judeţean pentru a aplica Strategia naţională
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor. Planurile de acţiune şi monitorizarea acestora vor fi realizate pe
parcursul proiectului.

13
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Proiectul îşi propune, de asemenea, să dezvolte practici care pot fi apoi preluate şi de alte ţări din
regiune. În acest scop se va organiza o conferinţă regională în care modelul va fi prezentat
reprezentanţilor Ministerelor de Interne şi organizaţiilor neguvernamentale din ţările vecine. Prezentul
proiect de doi ani poate avea ca urmare o modificare şi o aplicare a celor învăţate pe plan regional.
Proiectul va fi monitorizat de un Grup de Supervizare la nivel înalt care include reprezentanţi ai
organizaţiilor partenere, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Delegaţiei Comisiei Europene, Ambasadei
Danemarcei la Bucureşti şi ai organizaţiilor neguvernamentale rome.
Parteneri în proiect sunt Danish Center for Conflict Resolution, Danish Institute for Human Rights,
Romani CRISS şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Simona Aradei, Director Executiv


Centrul Regional de Facilitare şi Negociere, Iaşi, România
Tel: 0232-254502, Fax: 0232-254503
office@rfnc.ro, www.rfnc.ro

ICT în educaţia adulţilor


Casa Corpului Didactic Iaşi derulează în anul al doilea un proiect centrat pe utilizarea ICT în
educaţie în general şi educaţia adulţilor din zonele rurale dezavantajate.
Obiectivele proiectului sunt:
 Favorizarea accesului Adulţilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei în zonele rurale
dezavantajate;
 Eliminarea, pe cât se poate a barierelor privind accesul la tehnologiile noi ale informaţiei şi
comunicaţiei;
 Schimbul de informaţii şi experienţe în ceea ce priveşte Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei;
 Sensibilizarea Adulţilor din zonele rurale dezavantajate în ceea ce priveşte importantă tehnologiei
comunicaţiei şi informaţiei;
 Realizarea schimbului de informaţii şi a experienţei partenerilor în ceea ce priveşte de utilizarea ITC în
zonele rurale dezavantajate;
 Ridicarea nivelului de cunoştinţe în ceea ce priveşte utilizarea ITC.
Ca activităţi concrete realizate în cadrul proiectului putem menţiona:
1. Activităţi legate de cunoaşterea utilizării calculatorului şi în special a utilizării Internetului şi a poştei
electronice. Aici putem menţiona 2 componente: utilizarea calculatorului în comunicare şi informare în
găsirea unui loc de muncă cât şi în folosirea calculatorului în procesul de învăţământ.
2. Cursuri de limbi străine. În primul an al proiectului acestea a fost principalele activităţi. În anul al doilea,
proiectul ,,Importanţa noilor tehnologii în zonele rurale dezavantajate'' se împleteşte sau mai bine zis se
armonizează cu un alt proiect iniţiat de MECT şi Ambasada Franţei, proiect bilateral cu următorul titlu:
"Accesul la informaţie a persoanelor din zonele dezavantajate''.
Actorii implicaţi în proiect sunt mulţi, începând de la Comunităţile rurale nominalizate până la
Şcolile şi Centrele de Documentare Informare ce funcţionează în zonele rurale .
Informaţii suplimentare vor fi disponibile în curând pe site, cât şi în luna martie la Seminarul de
evaluare intermediară organizat de ANSocrates.

Semnează,
Director CCD Iasi- prof. Marietta Lesovici & Liliana Rujanu

Lansarea Centrului de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale “Alpha”


Fundaţia Alpha Transilvană din Tg. Mureş, preocupată încă de la înfiinţare de dezvoltarea societăţii
civile din Romania, derulează în perioada decembrie 2003 - august 2004 proiectul Centrul de Resurse
pentru Organizaţii Neguvernamentale “Alpha” Tg. Mureş, proiect care beneficiază de o finanţarea în
valoare de 44,642 EURO din partea UNIUNII EUROPENE prin programul Phare Societate Civila 2001.
Proiectul are ca scop întărirea sectorului neguvernamental şi creşterea rolului acestuia în viaţa socială şi
14
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
economică din judeţul Mureş, facilitarea comunicării între actorii sociali şi accesul ONG-urilor implicate la
oportunităţi de dezvoltare în sensul practicilor curente internaţionale.
Având ca grup ţintă organizaţiile neguvernamentale din municipiu şi regiune, Centrul de Resurse îşi
desfăşoară activităţile în cadrul a patru componente şi anume: 1. Centru regional de informare pentru
ONG-uri, care va asigura baza informaţională pentru organizaţii neguvernamentale prin crearea unor baze
de date spre consultanţă, o sală de lectură, publicarea unor materiale informative; 2. Acordare de suport şi
asistenţă tehnică pentru ONG-uri prin punerea la dispoziţie a mijloacelor de comunicaţie şi de birotică; 3.
Serviciul de consultanţă şi training, care va oferi consultanţă permanentă, cursuri şi training-uri prin
parteneriatul cu organizaţia BESO - British Executive Services Overseas din Marea Britanie, precum şi
mese rotunde, întâlniri informale (Club ONG) etc.; 4. Dezvoltarea unei reţele cu diferite structuri din
sectorul guvernamental şi mass-media pentru promovarea imaginii sectorului ONG.
Pe măsura evoluţiei proiectului va fi posibilă consultanţa online, din luna aprilie devenind funcţională
pagina web a Centrului de Resurse, iar în lunile următoare se vor desfăşura training-urile, în două module
şi anume: Modul 1 Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a ONG-urilor prin cursuri de fundraising şi
budgeting şi Modul 2 Cursuri specializate în domeniul Community health/sănătate pentru comunitate, şi
anume: “Îngrijire pentru vârstnici” şi “Lucru cu persoane cu dizabilităţi”.
Pentru detalii în legătură cu proiectul contactaţi: Coordonator Centru de Resurse pentru ONG-uri,
Abodi Annamária, Tel. 0265 257057, Tg. Mureş, Aleea Vrancea Nr. 1.

Centrul de Resurse pentru ONG-uri ce activează în domeniul protecţiei copilului.


Dorim să vă informăm că începând cu luna decembrie 2003, la Iaşi funcţionează Centrul de
Resurse pentru ONG-uri ce activează în domeniul protecţiei copilului. Centrul este un proiect al Fundaţiei
Serviciilor Sociale Bethany - birou zonal Iaşi, dezvoltat în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi
şi Centras Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE pe o perioada de 9 luni.
Proiectul oferă următoarele servicii organizaţiilor nonguvernamentale ce-şi desfăşoară activitatea
în domeniul protecţiei copilului la nivelul judeţului Iaşi:
1. Servicii gratuite de consultanţă şi informare în 5 domenii de interes(asistenţă socială specifică protecţiei
copilului, management organizaţional, managementul sistemului informaţional, identificarea de resurse de
finanţare, înfiinţarea de noi ONG-uri)
2. Program de instruire structurat în 4 module de training (asistenţa socială specifică protecţiei copilului,
management şi marketing organizaţional, managementul sistemului informaţional, managementul
voluntarilor)
3. Servicii de promovare a ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului în rândul comunităţii,
autorităţilor publice şi în mediul de afaceri
4. Servicii specializate de voluntariat în cadrul Centrului de Voluntariat Iaşi (servicii de recrutare, selecţie,
instruire şi implicare a voluntarilor în ONG-urile din domeniul protecţiei copilului)
5. Editarea trimestrială a unui buletin informativ
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul Fundaţiei Bethany birou zonal
Iaşi, Strada Smârdan 76C, Iaşi- 700399, tel/fax: 0232 279856, 278535, 229554, email: irina@bethis.dntis.ro
sau persoane de contact: Irina Simiuc - Coordonator Centru de Resurse; Mihaela Celmare - Coordonator
Departament instruire şi consultanţă.

Integrare Socială pentru Mamele Adolescente


Fundaţia Pro WOMEN a demarat în luna decembrie 2003 proiectul „Centrul de Integrare Socială
pentru Mamele Adolescente”, finanţat de Uniunea Europeană - Programul PHARE Societate Civila,
Componenta Acces - Social.
Scopul proiectului este iniţierea unui centru de integrare socială pentru mamele adolescente
singur părinte sau viitoare mame adolescente, care să ofere servicii sociale integrate în vederea reducerii
gradului lor de marginalizare, precum şi a celui de risc la care sunt expuse.
Proiectul se adresează unui număr de 40 de mame adolescente singur părinte ce au copii cu
vârste de până la 2 ani sau viitoare mame din municipiul Iaşi. Aceste persoane vor beneficia de asistenţă

15
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
şi suport psihologic, de servicii educaţionale complexe, precum şi de facilitarea integrării pe piaţa muncii
prin oferirea de consultanţă, orientare profesională şi mediere de locuri de muncă. Proiectul urmează a se
derula până în luna august a acestui an.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Fundaţia Pro WOMEN, Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 4,
bloc Gulliver, sc. C, tel./fax 0232/210824, 260154, persoană de contact: Carmen Hojbotă, coordonator
proiect, e-mail: carmenhojbota@prowomen.ro

CPE lansează proiectul "Instruirea în domeniul egalităţii de şanse a consilierilor BCC-urilor"


Bucureşti, 26 ianuarie 2004

Instruirea în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi a consilierilor Birourilor de consiliere
pentru cetăţeni

CPE (Centrul Parteneriat pentru Egalitate) lansează proiectul "Instruirea în domeniul egalităţii de
şanse pentru femei şi bărbaţi a consilierilor Birourilor de informare şi consiliere pentru cetăţeni (BCC)",
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Societate Civilă: Instruire pentru ONG-uri şi Proiecte în
parteneriat şi de CPE din fonduri primite de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă.
Proiectul va fi implementat de CPE în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni (ANBCC) şi urmăreşte dezvoltarea capacităţii BCC-urilor de a oferi cetăţenilor servicii
care să integreze principiile egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi.
Principalele obiective ale proiectului sunt includerea informaţiilor şi a bunelor practici privind
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în activităţile de informare şi consiliere a cetăţenilor
desfăşurate de BCC-urile din ţară şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor în problematica egalităţii de
şanse a consilierilor din BCC-uri.
"În cadrul acestui proiect vom instrui un număr de 112 consilieri ai BCC-urilor din întreaga ţară, în
domeniul egalităţii de şanse. De asemenea, proiectul prevede formarea în domeniul egalităţii de şanse a
10 formatori din echipa de formatori ai ANBCC", a declarat Dana Martiş, coordonatoarea proiectului.
Proiectul va avea ca rezultat creşterea gradului de cunoaştere, de către consilierii BCC-urilor, a
prevederilor legale şi a bunelor practici în domeniul egalităţii de şanse, fapt ce va conduce la o mai bună
informare şi consiliere a cetăţenilor.
Pentru informaţii suplimentare privind acest proiect, vă rugăm contactaţi Centrul Parteneriat
pentru Egalitate (CPE) - str. Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti-1, telefon: 021-212.11.96/97, fax: 021-
212.10.35, e-mail: info@gender.ro , http://www.gender.ro/, persoana de contact: Dana Martis, dmartis@gender.ro

Centrul Educaţia 2000+ dă "STARTul pentru Succes"


Seminarul de lansare a proiectului "START pentru Succes - Dezvoltarea unei reţele de servicii integrate
pentru diminuarea riscului de abandon şcolar"

Centrul Educaţia 2000+, organizaţie independentă de politici, consultanţă şi servicii educaţionale,


anunţă:
În perioada 30-31 ianuarie 2004, se va derula la Oradea, Hotelul Continental, seminarul de
lansare a proiectului "START pentru Succes - Dezvoltarea unei reţele de servicii integrate pentru
diminuarea riscului de abandon scolar". Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Phare -
Programul Societate Civilă, Componenta Acces - Social şi Centrul Educaţia 2000,+din fonduri primite de
la Fundaţia pentru o Societate Deschisă cu un buget de 67.795,8 Euro. Proiectul este coordonat de
Centrul Educaţia 2000+, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare şi Centrele Judeţene de Asistenţă
Psihopedagogică din judeţele Bihor, Timiş, Mehedinti şi Ilfov.
Seminarul de lansare îşi propune să reunească persoane cu responsabilităţi manageriale din
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Inspectoratele Şcolare Judeţene, Centrele Judeţene de
Asistenţă Psihopedagogică implicate în proiect, Direcţii de Asistenţă Socială şi Direcţii pentru Protecţia

16
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Drepturilor Copilului, Case ale Corpului Didactic, persoane cu responsabilităţi în domeniul protejării
drepturilor copilului din primării, reprezentanti ai ONG-urilor, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.
Cu această primă ocazie se va face o trecere în revistă a problematicii abandonului şcolar din
judeţele implicate în proiect, se vor discuta obiectivele, activităţile şi rezultatele aşteptate ale proiectului,
se vor identifica cele mai eficiente căi şi mijloace pentru realizarea acestora. Pe parcursul seminarului vor
fi clarificate rolurile tuturor instituţiilor şi persoanelor implicate în proiect şi vor fi stabilite căile de
comunicare între parteneri.
Starea de sărăcie extinsă la importante segmente ale societăţii, existenţa zonelor geografice
monoindustriale şi rata crescută a şomajului constituie factori care influenţează negativ situaţia multor
familii, mai ales a celor monoparentale, inducând o acută lipsă de perspectivă şi micşorând semnificativ
şansele tinerilor de a se integra în societate.
În acest context, proiectul "Start pentru succes - dezvoltarea unei reţele de servicii sociale
integrate pentru diminuarea riscului de abandon şcolar" îşi propune să implementeze un pachet de servicii
sociale integrate, complementare, în vederea diminuării riscului de abandon şcolar şi creşterii şanselor de
integrare şcolară şi sociala
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de
telefon (021)2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu2000@cedu.ro, persoana de contact:
Ciprian Ciucu, Coordonator Comunicare cciucu@cedu.ro, telefon mobil: 0722-304509)

INFORMARE EUROPEANĂ
UNIUNEA EUROPEANĂ

Delegaţia Comisiei Europene în România

INFORMARE EUROPEANĂ

Comunicat de presă

Bucureşti, 26 ianuarie 2004

Uniunea Europeană aduce informaţia europeană mai aproape de cetăţenii români

Delegaţia Comisiei Europene în România anunţă rezultatele apelului pentru cereri de finanţare
lansat pentru anul 2003 în cadrul Fondului Europa, parte a programului Phare ce susţine financiar mai
buna informare publică a cetăţenilor români despre aderarea la Uniunea Europeană. Delegaţia Comisiei
Europene în România a primit 188 cereri de finanţare dintre care 165 eligibile. Au fost selectate 20
proiecte ce vor beneficia de o finanţare totală de 550.000 EURO.
"Considerăm că atât accesul la informaţie cât şi informaţia europeana în sine sunt cruciale în
aceasta etapă de pre-aderare pe care o parcurge România. Am convingerea că proiectele selectate vor
contribui la o mai buna informare a publicului larg cât şi a diferitelor grupuri ţintă specifice în ceea ce
priveşte beneficiile aderării României la Uniunea Europeana. Desigur, nu putem vorbi doar de beneficii,
vor fi şi costuri, eforturi pe care românii trebuie să le facă.
Sperăm ca aceştia să facă alegerea în deplină cunoştinţă de cauza", a declarat dl. Jonathan
SCHEELE, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România.
Proiectele selectate se încadrează într-unul dintre cele trei obiective ale programului Europa:
 crearea şi dezvoltarea de centre de informare europeană locale /regionale cu participarea autorităţilor
locale şi a ONG-urilor;
 proiecte de media şi evenimente publice legate de integrarea europeană;
 proiecte care să contribuie la o mai bună înţelegere a acquis-ului comunitar în diferite sectoare.
Având în vedere calitatea proiectelor propuse spre finanţare şi capacitatea candidaţilor de a
derula proiecte, au fost selectate 9 proiecte ce au ca scop înfiinţarea de centre de informare europeană.
De asemenea, lista proiectelor selectate pentru finanţare include o serie de campanii de informare la nivel
17
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
rural, campanii dedicate tineretului şi o serie de proiecte vizând diverse domenii de interes privind
aderarea României la Uniunea Europeană (fonduri structurale, protecţia mediului, grupuri dezavantajate,
politica agricolă comună).
Lista proiectelor selectate pentru finanţare este prezentată în anexă.
Persoana de contact: Marius Toth (tel. 203.54.38, fax. 230 24 53, e-mail: marius.toth@cec.eu.int)

ANEXA: Lista proiectelor aprobate spre finanţare - Fondul Europa 2002 disponibilă la
http://www.infoeuropa.ro/docs/PR%20EU%20brings%20European%20information%20closer%20to
%20Romanian%20citizens%20RO-EN.pdf

Tinerii romi promotori ai integrări europene


Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj

Comunicat de presă
28.01.2004

Tinerii romi promotori ai integrării europene


Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi - CRCR, organizaţie membră Soros Open
Network, RuralNet, lansează proiectul "Tinerii romi promotori ai integrării europene". Proiectul este finanţat
cu 27,840 Euro de către Uniunea Europeana în cadrul Fondului Europa - programul de microproiecte şi de
CRCR din fonduri primite de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă România.
Scopul proiectului este de a mări gradul de vizibilitate a Uniunii Europene şi a strategiei de
aderare a României la UE, în comunităţi rurale interetnice şi public mai puţin informat din România.
20 de instructori şi facilitatori comunitari romi, colaboratori ai CRCR, vor beneficia de cursuri
pregătire în problematici europene în contextul aderării României la Uniunea Europeană, managementul
proiectelor şi management financiar conform procedurilor Phare.
La sfârşitul perioadei de pregătire tinerii romi vor organiza campanii de informare asupra
procesului de formare a UE, principalele instituţii ale UE, lărgirea UE - costuri / beneficii, procesul de
aderare al României, politici europene importante, fonduri europene, în 20 de comunităţi interetnice din
Transilvania şi Banat şi în 20 de Prefecturi pentru birourile judeţene pentru romi şi grupurile mixte de lucru
implicate în implementarea Strategiei Naţionale de Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor.
Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin intermediul unei publicaţii cuprinzând studii de caz
privind modul de abordare şi desfăşurare al campaniilor de informare în diferitele regiuni ale ţării.
Informaţii suplimentare privind acest proiect se pot obţine de la Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de Romi - CRCR, Str. Tebei nr. 21, Cluj-Napoca, telefon: 0264-420474, fax: 0264-420470,
persoana de contact: Claudia Macaria, cmacaria@romacenter.osf.ro sau www.romacenter.osf.ro.

Cele mai tari articole din presa locală - într-un singur portal
Fundaţia CONCEPT lansează proiectul "Îmbunătăţirea calităţii jurnalismului prin cooperarea
ziariştilor din presa locală şi centrală bazată pe utilizarea mijloacelor new media", finanţat de Uniunea
Europeană prin Programul Societate Civilă - Componenta 3: Educaţie Civică. Mass-Media Independentă
şi Fundaţia CONCEPT.
Proiectul va fi implementat în perioada decembrie 2003 - august 2004 de Fundaţia CONCEPT în
parteneriat cu Asociaţia Editorilor de Presă On Line şi Catedra de Jurnalistica din cadrul Facultăţii de
Litere, Filosofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara.
Obiectivele proiectului sunt:
Dezvoltarea abilităţilor jurnaliştilor din presa locală de a opera cu "software de administrare
conţinut online" în vederea familiarizării ziariştilor cu programele utilizate de către
www.revistapresei.ro şi www.anchete.ro, ca şi cu o serie de elemente new media, pentru a publica articole
pe Internet. În acest sens vor fi organizate pentru ziariştii din presa locală, în lunile martie şi aprilie, un

18
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
număr de 9 sesiunii de instruire în oraşele: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Galaţi, Oradea, Piatra
Neamţ, Sibiu şi Timişoara.
Creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a presei locale, prin includerea, din luna februarie
2004, în site-ul www.revistapresei.ro <http://www.revistapresei.ro> , în secţiunea dedicată presei locale a
celor mai interesante articole din ziarele locale, ce vor putea fi publicate direct şi în timp real de către
conducerile redacţiilor respective.
De asemenea, publicaţia on-line www.anchete.ro va avea o secţiune dedicată subiectelor 'de
prima pagină', în care ziariştii profesionişti din presa locală vor avea spaţiu de exprimare şi de schimb de
informaţii. Astfel, ziariştii vor putea construi împreună anchete şi sinteze cu impact naţional, punând cap la
cap cazuri, aparent izolate, din diverse locuri, oferind astfel o perspectivă de ansamblu asupra unor
fenomene generale.
În paralel, în cadrul acestui proiect va fi creată o subredacţie www.anchete.ro la Catedra de
Jurnalistica din Universitatea de Vest din Timişoara. Subredacţia va reprezenta şi un centru de resurse
pentru jurnaliştii interesaţi în utilizarea de instrumente new media.
Persoanele de contact din partea Fundaţiei CONCEPT: Lucian BRANEA - Manager Proiect şi
Gabriela BULEU - Coordonator Comunicare, Bdul. Regina Elisabeta nr. 44, sc.A, ap.34, Sector 5, cod
050018, Bucureşti, Tel: 021-313 2408 / 311 1252, Fax: 021-311 1253, e-mail: info@concept.ro, web page:
www.concept.ro
Persoana de contact din partea Asociaţiei Editorilor de Presa On Line: Ioan MĂRGĂRIT, editor
www.anchete.ro, Str. Vasile Lascăr nr. 68, sector 2, Bucuresti, tel.: 0744648632, 021-7727568, e-mail:
margarit@revistapresei.ro; redactie@revistapresei.ro,

Lansare “IMPULS” - Centru de Prevenţie şi Intervenţie Timpurie a Dizabilităţilor Neuro-Psiho-


Motorii
Fundaţia Alpha Transilvană, organizaţie neguvernamentală de caritate şi ajutor umanitar,
derulează în perioada decembrie 2003 – august 2004 proiectul “IMPULS” - Centrul de Prevenţie şi
Intervenţie Timpurie a Dizabilităţilor Neuro-psiho-motorii, proiect care beneficiază de finanţarea UNIUNII
EUROPENE în valoare de 119908 euro prin programul Phare Societate Civilă 2001 – Componenta
ACCESS Social. Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor lor,
prin înfiinţarea unui centru de prevenţie şi intervenţie timpurie, în cadrul căruia se va oferi un pachet de
servicii ce le acordă şansa de a-şi valorifica potenţialul la maxim şi de a-şi diminua sau chiar elimina
consecinţele handicapului.
Beneficiarii proiectului sunt: copii cu vârste între 0-3 ani, care au deja diferite dizabilităţi neuro-
psiho-motorii sau care au un risc crescut de apariţie a unor dizabilităţi în timpul creşterii şi dezvoltării; nou-
născuţi cu diferite boli sau complicaţii; familiile acestora, precum şi viitorii părinţi.
Activităţile şi obiectivele principale ale centrului “IMPULS” sunt grupate astfel:
1. Demararea unui program de prevenţie a dizabilităţilor neuro-psiho-motorii, care implică educarea şi
consilierea viitorilor părinţi;
2. Furnizarea de servicii ambulatorii (atât la centru cât şi la domiciliu) de intervenţie timpurie pentru 45 de
copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani, cu diferite dizabilităţi neuro-psiho-motorii sau care au riscul
crescut pentru apariţia diferitelor tulburări de dezvoltare;
3. Realizarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice privind copiii cu dizabilităţi neuro-psiho-
motorii şi nevoile lor specifice;
4. Întărirea capacităţii organizaţiilor partenere de a asigura continuitatea financiară a serviciului nou creat,
după finalizarea proiectului.
Rezultate preconizate: creşterea semnificativă a calităţii vieţii a peste 45 de copii şi a familiilor
acestora datorită depistării timpurii a diferitelor dizabilităţi, îmbunătăţirii stării generale şi reducerii
consecinţelor negative ale handicapului; reducerea riscului de a se naşte copii cu dizabilităţi prin
consilierea viitorilor părinţi etc.
Pentru detalii privind proiectul contactaţi Director organizaţie / Coordonator proiect Győrki Éva,
telefon 0265-255.385, e-mail institut@fx.

19
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Lansarea programului destinat jurnaliştilor: ‘INFO RURAL - Incubator de mesaje privind integrarea
europeană Capitolul agricultura'
Nota informativă: În acest context, populaţia rurală, şi nu doar cea agrară, constituie un actor deosebit în
procesul de integrare europeană, care ridică şi va ridica în continuare mari probleme nu numai acestei
categorii de populaţie, ci întregii societăţi româneşti. Cu toate acestea, tipul actual de comunicare şi
informare practicat de către instituţiile publice implică folosirea unui limbaj tehnic, dificil de înţeles pentru
un nespecialist.
Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea şi
Protejarea Libertăţii de Exprimare (APPLE) va invita miercuri, 4 februarie, ora 11:00 în cadrul Centrului de
Informare al Comisiei Europene la lansarea programului destinat jurnaliştilor: ‘INFO RURAL - Incubator de
mesaje privind integrarea europeana. Capitolul agricultura'.
Campania naţională INFO RURAL are ca obiectiv îmbunătăţirea nivelului de informare al
populaţiei din mediul rural în domeniul politicilor publice şi legislaţiei referitoare la problematica agriculturii
în contextul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, prin creşterea calităţii şi cantităţii
informaţiilor din presa românească pe acest subiect.
INFO RURAL îşi propune să ‘traducă’ pe înţelesul nespecialiştilor informaţiile de tip - comunicate
de presă, decizii sau hotărâri ale instituţiilor implicate în procesul de integrare în domeniul agriculturii.
Procesul de traducere intr-un limbaj accesibil tuturor implica crearea unei serii de instrumente
care să favorizeze creşterea, în presa centrală şi locală a nivelului de expertiză în domeniul problematicii
adoptării acquis-ului comunitar şi în mod particular în ceea ce priveşte capitolul agricultura.
INFO RURAL program destinat jurnaliştilor:
 sesiuni de informare;
 portal de ştiri; forum de discuţii;
 ghid legislativ şi instituţional în domeniul agriculturii, într-o formă sintetică şi practica.
Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin programul PHARE FONDUL EUROPA.
Informaţii suplimentare: miercuri, 4 februarie, ora 11:00, Calea Victoriei nr. 88.
Contact AMP: 3152313; 0788491119

Teatrul social - o soluţie la discriminare


Fundaţia CHANCE FOR LIFE a iniţiat un nou proiect care îşi propune să folosească o metodă
alternativă pentru a promova comportamentele non-discriminatorii faţă de copiii în risc de excluziune
socială, în mod special copii seropozitivi.
Abordarea pe care o propune Fundaţia CHANCE FOR LIFE este nouă în România, având ca
obiectiv principal de a aduce potenţiale soluţii de rezolvare a problemei discriminării, folosind resursele
proprii factorilor discriminatori sau dezvoltând resursele factorilor discriminaţi.
Fundaţia intenţionează să realizeze acest lucru prin intermediul teatrului social, o metodă de
intervenţie folosită adesea în Europa Centrală şi de Vest, însă insuficient explorată în România.
Proiectul, implementat în parteneriat cu Teatrul "Ion Creangă" din Bucureşti şi cu sprijinul tehnic şi
financiar al Fundaţiei SIROIS pentru Copiii României, va demara în această săptămână cu un curs de
formare de formatori în teatru social. În următoarele luni, aceştia vor desfăşura reprezentaţii publice,
ajungând astfel atât la discriminatori, discriminaţi, cât şi la factorii de suport. Pentru a eficientiza atingerea
scopului şi a obiectivelor proiectului, Fundaţia a selectat alte 5 organizaţii să participe alături de voluntarii
CHANCE FOR LIFE la cursul de formare de formatori.
Teatrul social este o formă de teatru interactiv, care porneşte de la o situaţie de discriminare, în
rezolvarea căreia încearcă să implice publicul spectator. Acesta poate opri desfăşurarea piesei în orice
moment, propunând soluţii de rezolvare care ţin de capacitatea discriminatului de a se apăra sau de a
persoanelor din jurul acestuia de a reacţiona pentru a-l proteja. Niciodată audienţa nu poate acţiona
asupra elementului care provoacă discriminarea.
Astfel, Fundaţia CHANCE FOR LIFE îşi propune să folosească teatrul social atât ca o metodă de
sensibilizare faţă de situaţia persoanelor discriminate, cât şi ca pe o metodă de colectare de soluţii de
intervenţie în rezolvarea problemelor de discriminare ale beneficiarilor ei, prezentate prin piesele pe care

20
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
le va pune în scenă. În plus, participând în piese de teatrul social, copiii şi tinerii din instituţii vor fi
încurajaţi să adopte o atitudine pozitivă şi activă în rezolvarea propriilor conflicte, utilizându-şi experienţa
şi resursele în identificarea unor posibile soluţii.
Pentru informaţii, vă invităm să ne contactaţi la tel./fax: (+40-21) 2235134, tel.: (+40-21) 2237639,
GSM: (+4)0721329134, email: office@chanceforlife.ro, www.chanceforlife.ro.

Proiectul "Vino în virtual să vezi câţi suntem în realitate!"


Asociaţia Lider, derulează în perioada decembrie 2003 - noiembrie 2004 proiectul "Vino în virtual
să vezi câţi suntem în realitate!", sprijinit financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti prin
Programul Matra-KAP.
Scopul proiectului este să contribuie la reducerea excluderii sociale care afectează persoanele
seropozitive din România. În cadrul acestui proiect, la sfârşitul lunii februarie va fi lansat un site dedicat
exclusiv persoanelor seropozitive, www.lider-plus.ro.
Prin acest site, Asociaţia Lider doreşte să asigure un spaţiu securizat (virtual) pentru persoanele
HIV+, să ofere acestora sprijin împotriva discriminării pe criteriul HIV+. Membrii înregistraţi vor avea chat
online, forum şi vor avea posibilitatea să posteze anunţuri pentru ceilalţi membrii. LIDER poate expedia
gratuit materiale de promovare a site-ului (afiş şi fluturaşi) venind în sprijinul beneficiarilor dvs.
seropozitivi. Dacă doriţi ca materialele dvs. cu informaţii despre HIV/SIDA să fie postate pe site, contactaţi
asociaţia la e-mail office@lider-plus.ro.
(VOLUNTAR Nr. 325, 23 februarie, 2004)

CONFERINŢA FINALĂ A PROIECTULUI Centru de consiliere şi îndrumare educaţională şi


profesională, informare şi instruire pentru femei
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii în data de 9 Martie 2004 Fiatest Centru Educaţional
organizează conferinţa finală a proiectului Centru de consiliere şi îndrumare educaţională şi profesională,
informare şi instruire pentru femei.
Proiectul s-a desfăşurat în perioada Februarie 2003 - Ianuarie 2004 şi a fost finanţat de Uniunea
Europeană şi Guvernul României prin intermediul Programului Phare 2000 – Coeziune Economică şi
Socială, Schema „Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale”.
Proiectul a avut ca grup ţintă femei aflate în următoarele categorii:
 tinere absolvente
 femei beneficiare ale ajutorului de şomaj/social aflate în căutarea unui loc de muncă
 femei în pericol de a îşi pierde locul de muncă
 femei aflate în proces de schimbare a carierei
 femei care vor să se reintegreze în piaţa muncii după perioade de întrerupere a activităţii profesionale,
etc.
În cadrul proiectului un număr de 211 femei au fost beneficiare ale serviciilor de instruire (au fost
organizate în total un număr de 21 de cursuri) şi un număr de 85 de femei au fost beneficiare ale
serviciilor de consiliere şi îndrumare educaţională şi profesională.
Conferinţa se va desfăşura în data de 9 Martie 2004, între orele 11.00 – 14.00 la sediul Fiatest
Centru Educaţional din Str. Transilvaniei nr. 24, et.1, Sala 16, Sector 1, Bucureşti. (programul conferinţei
este anexat)
Puteţi confirma participarea la conferinţă la: tel.: 3121347, 3121348; fax: 3122106, email:
adela@fiatest.ro; marina@fiatest.ro, persoane de contact: Adela Iepure, Marina Oprea.

CONFERINŢA FINALĂ A PROIECTULUI Centru de consiliere şi îndrumare educaţională şi profesională,


informare şi instruire pentru femei

9 Martie 2004, Bucureşti

Program Activitate
21
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004

10.30 – 11.00 Înregistrare participanţi


11.00 – 11.30 Prezentarea obiectivelor proiectului
11.30 – 12.00 Prezentarea rezultatelor proiectului
12.00 – 12.30 Pauză de cafea
12.30 – 13.30 Declaraţiile unor beneficiare ale programului
13.30 – 14.00 Întrebări şi răspunsuri, concluzii

Proiectul "Administrare eficientă prin participare publică


Programul DIALOG România derulează în perioada 1 februarie 2004 - 31 ianuarie 2005
proiectul "Administrare eficientă prin participare publică" în 5 localităţi din România (Sibiu, Cisnădie,
Braşov, Focşani, Adjud) cu finanţare din partea National Endowment for Democracy. Obiectivele urmărite
prin derularea acestui proiect sunt: 1. sporirea transparenţei procesului de elaborare şi dezbatere a
bugetului local anual prin implicarea cetăţenilor în acest proces; 2. asistarea cetăţenilor /grupurilor de
interes din cele 5 localităţi privind 50 de proiecte de hotărâre (cate 10 pentru fiecare oraş) ale Consiliilor
Locale din localităţile menţionate; 3. întărirea reţelei programului Dialog România. Contact:
fcsibiu@rdslink.ro. (VOLUNTAR Nr. 326, 1 martie, 2004)

Proiectul "Serviciul medico-psiho-social pentru copii aflaţi în ocrotire la asistenţi maternali


profesionişti
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie (str. Occidentului nr. 44, sector 1, Bucureşti)
derulează din luna ianuarie 2004 proiectul "Serviciul medico-psiho-social pentru copii aflaţi în ocrotire la
asistenţi maternali profesionişti". Proiectul se adresează copiilor aflaţi în ocrotire temporară la asistenţi
maternali profesionişti, asistenţilor maternali profesionişti, familiilor biologice ale copiilor aflaţi în ocrotire
temporară. Echipa de profesionişti (medic, psiholog, psihoterapeut, asistent social, jurist) a fundaţiei oferă:
servicii de consiliere psihologică şi socială, constituire grupuri de sprijin pentru asistenţii maternali
profesionişti, suport material pentru un număr de 72 de copii aflaţi în ocrotire temporară.
Persoana de contact, Consuela Ciobanu, coordonator de proiect, tel. 021-3127955, fax. 021-
3112305, e-mail: odee@kappa.ro (VOLUNTAR Nr. 326, 1 martie, 2004)

Proiect de educaţie pentru igiena personală şi a alimentaţiei


SOS - Satele Copiilor România (prin proiectul SOS - Maşina cu Jucării), în parteneriat cu
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
derulează în perioada 6 februarie - 29 aprilie a.c. proiectul de educaţie pentru igiena personala şi a
alimentaţiei "Voios şi sănătos". Acesta constă în organizarea unor activităţi de educaţie sanitară pentru
copii din clasele II-III din 18 şcoli din sectoarele 1, 2 şi 3 ale capitalei. Fiecare activitate va avea durata de
trei ore şi va include o prezentare interactivă a unor informaţii de baza privind igiena (realizată de elevi
pregătiţi în prealabil) şi jocuri de grup cu conţinut adecvat tematicii. Peste 700 de elevi vor fi beneficiarii
Proiectului "Voios şi sănătos", ce urmăreşte transmiterea şi fixarea eficienta a unor cunoştinţe din
domeniul educaţiei pentru sănătate, prin abordarea combinată a metodelor clasice de predare cu metode
noi bazate pe educaţia prin joc. Informaţii suplimentare: Livia Alexandru, Coordonator SOS - Maşina cu
Jucării, tel. 0723642851. (VOLUNTAR Nr. 326, 1 martie, 2004)

Proiect ChildNet Iaşi


9 martie 2004
Asociaţia Alternative Sociale şi Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, în parteneriat cu
Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, Organizaţia Salvaţi Copiii - Filiala
Iaşi şi Serviciul de Reintegrare şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Iaşi, desfăşoară proiectul Servicii
psihosociale pentru prevenirea instituţionalizării şi reabilitarea copilului victimă a abuzului şi/sau neglijării.
Acest proiect este finanţat de USAID în cadrul programului ChildNet care reprezintă un parteneriat intre
USAID, World Learning şi ANPCA.
22
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
La un an de la începerea oferirii de servicii directe copiilor, familiilor, lucrătorilor din domeniul
protecţiei copilului, organizaţiile partenere în acest proiect prezintă rezultatele obţinute în implementarea
acestuia în judeţul Iaşi.
356 de copii au beneficiat de servicii pentru prevenirea instituţionalizării.
24 de copii au fost sprijiniţi în vederea dezinstituţionalizării.
231 de familii au primit diferite servicii complexe (asistenţa psihologică, asistenţa socială,
asistenţa juridică, servicii de mediere).
235 de lucratori din domeniul protecţiei copilului au primit cursuri de formare în abuzul asupra
copilului, terapie familială, în evaluarea şi consilierea agresorului sexual şi agresorului de violenţă
domestică.
19 asistenţi maternali ai Direcţiei de Asistenţă Socială au fost specializaţi în preluarea şi îngrijirea
copiilor victime ale abuzului şi neglijării.
În cadrul proiectului, cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, se desfăşoară Campania
Copilăria nu ar trebui să doară. Campania are ca scop informarea populaţiei judeţului Iaşi asupra
semnelor de identificare a cazurilor de abuz / neglijare precum şi despre modalităţile de referire a acestor
copii victime, instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din comunitate, abilitate să intervină şi să
ofere servicii.
În campanie sunt folosite 500 broşuri şi 5.000 afişe, care sunt distribuite în comunitate prin
intermediul preoţilor din judeţul Iaşi.

Cătălin Luca, Director Executiv


Asociaţia Alternative Sociale
Telefon: 0232.218.232; Fax: 0232.219.382
E-mail: cluca@alternativesociale.ro
Nicoleta Arhire, Coordonator Proiect
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitara
Telefon: 0232.252.920; Fax: 0232.252.926
E-mail: narhire@cmsc.ro

CURSURI

Programul "Redactarea cererilor de finanţare şi implementarea proiectelor PHARE"


Regulile jocului s-au schimbat. Au intrat în vigoare proceduri de lucru noi. "Ghidul Practic pentru
PHARE, ISPA şi SAPARD" a fost modificat.
Standardele de evaluare s-au schimbat - noi grile de evaluare vor reflecta şi cuantifica calitatea
propunerilor înaintate în cadrul licitaţiilor de proiecte. Implementarea proiectelor finanţate din fondurile
Uniunii Europene va trebui să urmărească noi reglementări privind achiziţiile.
Pentru a facilita adaptarea sectorului neguvernamental românesc la noile proceduri şi a stimula
scrierea şi implementarea unor proiecte performante, Institutul Roman de Training a lansat în noiembrie
2003 programul de instruire şi asistenţă pentru ONG "Redactarea cererilor de finanţare şi implementarea
proiectelor PHARE".
Începând cu 23 ianuarie 2004 programul continuă prin organizarea unui ciclu complet al
componenţei sale de instruire. Sesiunile de instruire se adresează exclusiv reprezentanţilor organizaţiilor
neguvernamentale şi sunt susţinute de traineri cu experienţă în evaluarea, monitorizarea şi implementarea
proiectelor PHARE.
Înscrierea pentru fiecare curs se va realiza, în limita numărului de locuri (12), pe baza dosarelor
de înscriere complete, în ordinea primirii lor. Dosarul de înscriere consta în formularul de înscriere
completat şi documentul ce atesta efectuarea plăţii contribuţiei pentru curs. Organizaţiile care achită
contribuţia pentru mai mult de un curs din cadrul programului beneficiază de reducere de 10% din
contribuţia pentru fiecare curs.

23
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Pentru a solicita descrierea cursurilor şi formularul de înscriere sau pentru orice informaţii
suplimentare puteţi contacta Institutul Roman de Training (Letitia Batfoi - coordonator de proiect) la
telefoanele 021-6426452, 0723648635 sau prin email la adresa info@irt.ro.

ToT pentru legea liberului acces la informaţii


Centrul pentru Jurnalism Independent a organizat un curs de formare de formatori (train of
trainers) pe tema aplicării Legii liberului acces la informaţii, în perioada 16 - 20 februarie a.c., la
Bucureşti. Cursul - susţinut împreună cu organizaţia Article 19, Londra - s-a adresat reprezentanţilor
organizaţiilor non-guvernamentale şi funcţionarilor publici care doresc să se specializeze în acest
domeniu.
Persoana de contact: Mihaela Danga, mihaela@cji.ro; tel 021 335 6225; fax 021 335 6297

Stagiu în organizaţii civice pentru studenţii jurnalişti


Organizaţiile neguvernamentale care doresc să îşi promoveze rezultatele şi să contribuie la
promovarea valorilor şi practicilor civice în mass media sunt invitate să se participe la proiectul “CIVIS
Media - Tineri jurnalişti stagiari în organizaţii civice”, derulat de Centrul de Asistenţă pentru ONG –
CENTRAS, în parteneriat cu Fundaţia Start Media şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din
Universitatea Bucureşti. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2001 –
Educaţie civică.
Proiectul are ca scop încurajarea implicării jurnaliştilor în promovarea valorilor şi practicilor civice
şi include un stagiu de 5 zile al tinerilor jurnalişti în 25 de ONG-uri urmat de o serie de acţiuni de
promovare în mass-media a organizaţiilor gazdă. Costurile legate de deplasarea tinerilor sunt suportate
prin proiect.
În ianuarie 2004, echipa CIVIS MEDIA selectează organizaţiile gazdă pentru stagiul din luna
martie.
Organizaţiile interesate sunt rugate să solicite formularul la tel. 021-2114815, 021-2115160 sau
prin e-mail la office@centras.ro pentru CIVIS MEDIA.

Ion Olteanu, Coordonator program CENTRAS, Str. Arcului 16/4, Bucureşti 021034, Tel. (40-21) 2114815,
fax: (40-21) 2116040

Curs outdoor international


În perioada 20-29 februarie 2004, Societatea pentru tineret OUTWARD BOUND ROMANIA a
organizat “Winter Refresher Journey”, un curs outdoor international. Programul s-a adresat tinerilor peste
18 ani, dornici de aventură şi de a comunica în limba engleză. Din program: expediţie montană, tura de
schi fond în M-ţii Gurghiului, construire de iglu, activităţi în grădina de căţărare de la Sovata. Aşteptăm
tineri din România, Finlanda, Statele Unite. Informaţii: Veronica Kolcsăr, tel/fax: 0265-250939, e-mail:
office@outwardbound.ro, http://www.outwardbound.ro/index_ro.html.
(VOLUNTAR nr. 319, 12 ianuarie, 2004)

Cursuri de Relaţii Publice şi Comunicare pentru ONG-urile de romi


Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) a lansat 'Cursuri de Relaţii Publice şi Comunicare pentru
ONG-urile de romi', proiect finanţat cu 30,635 Euro de Uniunea Europeană prin programul PHARE
Societate Civilă 2001 - Instruire pentru ONG-uri şi Proiecte în Parteneriat.
Proiectul va fi implementat de AMP cu sprijinul Centrului Romilor pentru Intervenţie Socială şi
Studii - Romani CRISS şi îşi propune să îmbunătăţească imaginea organizaţiilor neguvernamentale ale
romilor, profesionalizarea acestor organizaţii prin derularea unor sesiuni de pregătire în domeniul relaţiilor
publice şi al comunicării, realizarea unui ghid de comunicare şi relaţii publice destinat organizaţiilor rome.
Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) anunţă organizarea unei serii de 4 cursuri în perioada
aprilie - iunie:

24
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
1. Reguli de bază ale comunicării;
2 Relaţia cu mass media;
3. Relaţia cu alte organizaţii ;
4 Managementul conflictelor
La finalul celor 4 module de pregătire, va fi realizat un ghid de comunicare şi relaţii publice
destinat ONG-urilor rome. Acesta va fi structurat pe 4 capitole generale, conform tematicii cursurilor
amintite mai sus.
Cursanţii vor avea, de asemenea, posibilitatea ca după cele 4 module de instruire să pună în
practică cunoştinţele acumulate pe parcursul cursurilor prin organizarea în Bucureşti a unei conferinţe de
presă. Evenimentul va prilejui lansarea Ghidului de comunicare şi relaţii publice pentru ONG-urile rome.
Persoanele care doresc să participe la cursurile de mai sus trebuie să fie tineri activi în cadrul
unei organizaţii rome şi sa aibă (în prezent sau în viitor) rolul de a:
a. elabora şi implementa, în colaborare cu managerul organizaţiei, strategia generală de imagine;
b. promova imaginea organizaţiei, în ţară şi în străinătate, prin organizarea, participarea la acţiuni
specifice;
c. realiza materialele de prezentare ale organizaţiei;
d. planifica şi organiza conferinţe de presă şi alte evenimente de presă;
e. redacta şi transmite comunicate de presă;
f. oferi consultanţă în relaţia cu reprezentanţii mass media;
g. redacta comunicatele de presă;
h. concepe şi expedia materialele pentru mapa de presă;
i. organiza evenimentele de presă.
Participarea în cadrul tuturor celor 4 module este obligatorie. Costurile legate de cazarea şi masa
participanţilor vor fi acoperite de către organizatori (locul de desfăşurare - Sinaia).
Cei interesaţi sunt rugaţi sa trimită o scrisoare de motivaţie precum şi un CV la ciprian@mma.ro, sau la
fax: 021 - 3152313. Termenul limită pentru trimiterea aplicaţiilor a fost 25 ianuarie, a.c.
Vor fi contactaţi numai candidaţii selectaţi.
Informaţii suplimentare: Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP), T/F: 3152313; 0788505524.

Oferta de training FDSC


Aflaţi acum ce puteţi face pentru a fi mai bine pregătiţi în viitor!
FDSC oferă cursuri specializate în peste 30 de teme de interes pentru organizaţii
neguvernamentale, autorităţi sau instituţii publice locale, persoane interesate să-şi însuşească noi
cunoştinţe şi abilităţi. Programele de instruire se desfăşoară la sediul FDSC sau în ţară, la cerere.
Cursurile pot fi concepute şi în mod special pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice ale
organizaţiei / instituţiei dumneavoastră. .
Cursurile se bazează pe experienţa internaţională în domeniu adaptată la condiţiile specifice din
România, pe o combinaţie echilibrată de expuneri teoretice şi metode interactive, studii de caz şi ateliere
de lucru.
Participanţii sunt încurajaţi să îşi împărtăşească cunoştinţele, ideile şi experienţa cu ceilalţi
membri ai grupului. În cei 7 ani de activitate 7 064 de participanţi de la organizaţii din toate regiunile ţării
au beneficiat de cele 463 de cursuri organizate de FDSC.
Pentru mai multe informaţii despre cursuri şi oferta completă 2004 vă rugăm să nu ezitaţi să ne
contactaţi la sediul nostru, prin e-mail, sau telefon - persoana de contact : Oana Ţigănescu, oana@fdsc.ro
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Splaiul Independenţei 2K, et.4-5
Bucureşti, Sector 3
Tel: 021/310.01.77
Fax: 021/310.01.80
oana@fdsc.ro
www.fdsc.ro/ro/cursuri/index.html

25
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Stagii de practică la Comisia Europeană
Având în vedere apropierea termenului de aderare al României la Uniunea Europeană, numărul
de locuri disponibile pentru tinerii romani în cadrul instituţiilor comunitare a crescut şi va creşte
considerabil începând cu anul 2004. Ca urmare a mai multor întrebări / solicitări în această privinţă,
primite din partea membrilor Centrului de Excelenţă, cât şi ai reţelelor de informare /diseminare, în calitate
de Membră a Federaţiei Internaţionale a Caselor Europei (FIME, Saarbrucken-Germania), partener oficial
al Uniunii Europene din 1962, Fundaţia EUROLINK - Casa Europei din Bucureşti a iniţiat un nou program
de consiliere şi asistenţă personalizată - Target EU - destinat sprijinului pentru lărgirea numărului şi a
provenienţei profesionale, sociale şi geografice a tinerilor candidaţi din România care doresc să-şi depună
dosare de candidatura pentru participarea la stagiile practice de lungă durată în cadrul Comisiei
Europene.
Aplicanţii pot să fie absolvenţi / experţi care activează sau au interes pentru problematica
integrării europene, cu vârsta sugerată de până în 31 de ani. Toate informaţiile despre condiţiile de
eligibilitate ca şi formularele necesare sunt publice şi disponibile pe pagina de Internet a Uniunii
Europene: www.europa.eu.int/comm/stages . Prima sesiune de depunere a candidaturilor din acest an
a avut ca termen limită data de 1 martie 2004. (pentru perioadele de stagiu care încep de la 1
octombrie a.c.). Următorul termen de depunere a candidaturilor este 1 septembrie 2004.
Pe baza expertizei acumulate în colaborarea şi lobby-ul către insituţiile UE de la Bruxelles, ca şi în
consultanţa de carieră şi organizarea a numeroase programe de stagii şi schimburi profesionale europene
de către Centrul de Excelenţă, Casa Europei a sprijinit din anul 1998 numeroşi tineri calificaţi, care au o
motivaţie puternică pentru a acumula experienţă profesională europeană prin înţelegerea şi confruntarea
directă cu stilul de lucru din cadrul instituţiilor europene. Prin acest nou program, vom oferi consilierea şi
asistarea individualizată a candidaţilor; sprijin profesionist în formularea şi probarea detaliată a calificărilor
şi a pieselor / anexelor de dosar, conform rigorilor specifice ale C.E.; în cazul întrunirii depline a condiţiilor
de eligibilitate şi performanţa, orientarea şi recomandarea candidaturii prin furnizarea referinţelor-cheie
necesare, ca şi pregătirea pentru interviu; informarea şi suportul logistic, până la demararea propriu-zisă a
perioadei de stagiu.
Candidaţii eligibili şi interesaţi de oferta Centrului de Excelenţa ne pot contacta adresându-ne un
CV de maxim 2 file (fără foto sau grafică) şi o scurtă scrisoare de intenţie în limba engleză sau franceza,
transmisă exclusiv prin e-mail la adresa: eurolink@fx.ro, cu specificarea Target EU, pentru a putea stabili
o eventuala programare. Nu sunt acceptate solicitările de informaţii sau programările prin telefon. Numai
persoanele eligibile vor fi contactate ulterior.

Centrul de Excelenţa
EUROLINK- Casa Europei
Bucharest - ROMANIA
National Coordinator of the EUROPEAN CAMPAIGN "ACT4EUROPE"
Head-office: Sos. Colentina nr. 2A, bl. 3, ap. 45, sector 2
Tel./fax: +(4021) 242.86.37
E-mail: eurolink@fx.ro
Internet: www.HouseofEurope.ro
www.fime.org/-/eurolink-bucarest

Formare de Formatori
Opportunity Associates Romania a lansat programului Formare de Formatori (TOT) 2004 fazele I-
III, finanţat de către UE, prin programul Phare Societate Civilă 2001, Componenta Instruire pentru ONG-
uri şi Proiecte în Parteneriat, precum şi de fundaţia Charles Stewart Mott Foundation şi Opportunity
Associates-România. Programul se adresează doar reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale
româneşti înregistrate legal.
Informaţii suplimentare: tel/fax 222 42 64 sau 224 29 80; e-mail: oartot@dnt.ro.

26
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Totodată, Opportunity Associates Romania a organizat Faza IV - Avansaţi - a programului Training
of Trainers - TOT (Formare de Formatori).
(VOLUNTAR nr. 321, 26 ianuarie 2004)

Proiect PHARE CBC ROMANIA-UNGARIA


29.01.2004
STRATEGII DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN ERA INTERNET-ULUI
Centrul Euroregional pentru Democraţie a anunţat lansarea proiectului " Strategii de dezvoltare
economică în era Internet-ului " realizat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul PHARE CBC de
cooperare transfrontalieră între România şi Ungaria. Proiectul se adresează reprezentanţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, Judeţele Timiş, Arad, şi Ungaria, Judeţele Bekes şi
Csongrad.
Prin activităţile de formare şi informare, proiectul îşi propune:
 Pregătirea managerilor IMM-urilor pentru a fi capabili să elaboreze strategii de dezvoltare şi activităţi
de colaborare transfrontalieră
 Intrarea IMM-urilor în circuitul de afaceri la nivel Regional - transfrontalier prin folosirea instrumentelor
IT - a marketingului electronic
 Dezvoltarea unui portal specializat cu oportunităţi de colaborare şi promovare a IMM-urilor şi a
produselor la nivel regional - transfrontalier, şi a unui buletin informativ lunar difuzat prin e-mail,
cuprinzând oportunităţi de finanţare-creditare
 Creşterea dezvoltării economice a regiunii prin creşterea numărului de parteneriate regionale
transfrontaliere între IMM-uri.
Componenta de formare se compune din 3 sesiuni de formare cu o durată de 5 zile fiecare.
Temele sesiunilor de formare sunt:
 Legislaţia privind firmele mixte şi activităţile de import-export (24 - 28 martie 2004)
 Dezvoltare strategică (21- 25 aprilie 2004)
 Comerţ şi marketing electronic folosind instrumente IT (26 - 30 mai 2003).
Aceste sesiuni de formare au ca scop specializarea resurselor umane având ca rezultat IMM-uri
capabile să elaboreze strategii de dezvoltare, colaborare şi marketing transfrontalier folosind Internetul.
Grupul de 15 persoane/sesiune va permite derularea activităţii într-un mod interactiv, cu multe
studii de caz. Pe această cale, pe lângă informaţia profesională oferită de traineri, sesiunile vor oferi
posibilitatea unor activităţi creative ale participanţilor şi vor facilita schimbul de idei şi noi abordări pentru
domeniile în care îşi desfăşoară activitatea. Având în vedere că participanţii sunt din România şi Ungaria ,
limba folosita in timpul sesiunilor de formare şi al stagiului de pregătire va fi limba engleză.
Componenta de informare constituie instrumentul de diseminare al informaţiilor relevante în
domeniul cooperării transfrontaliere, precum şi canalul de comunicare între IMM-urile implicate in activităţi
transfrontaliere.
Activitatea constă în:
 Târgul regional al IMM-urilor şi conferinţa regională" Marketing în era Internet " (15-16 iunie 2004)
 Servicii IT oferite gratuit IMM-urilor participante la proiect: găzduirea paginilor web şi dezvoltarea unor
instrumente care să faciliteze fluxul de informaţii pe Internet ( marketing electronic şi newsletter cu
oportunităţi de finanţare nerambursabilă, noutăţi legislative, financiare etc)
Participarea la toate componentele programului este gratuită, Centrul Euroregional pentru
Democraţie acoperind cheltuielile legate de cazarea, masa şi transportul participanţilor precum şi
cheltuielile aferente serviciilor IT.
Formularul de înscriere şi informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0256- 221471 sau
221472 sau fax 0256-436633, persoana de contact Tiberiu Hidi - Manager Proiect, e-mail:
thidi@regionalnet.org.
Înscrierile în vederea participării la sesiunile de formare au avut loc până în data de 1 martie
2004, la sediul CED, Str. Semenic, nr. 10, Timişoara , fax: 0256-436633, e-mail: thidi@regionalnet.org.
Persoanele selectate vor fi anunţate în data de 5 martie 2004.

27
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Sesiuni de formare - Fundaţia Estuar
Fundaţia Estuar vă invită să participaţi la patru sesiuni de formare, temele incluse în cele patru
module sunt:
 planificare strategică
 management financiar
 monitorizare şi evaluare
 servicii sociale
 oportunităţi egale
 fundraising şi sustenabilitate
 relaţii publice şi marketing
 educaţia aparţinătorilor şi advocacy pe sănătate mintală
 implicarea beneficiarilor în oferirea serviciilor
Aceasta instruire se adresează organizaţiilor româneşti active din domeniul sănătăţii mintale,
beneficiarilor acestora şi autorităţilor locale, fiecare având ocazia să participe cu câte un reprezentant
(pentru continuitate la toate modulele). Cursurile sunt gratuite, fiecare sesiune de formare se desfăşoară
pe durata a patru zile. Cele patru module se organizează astfel:
 Cluj - Planificare strategică şi management financiar (martie)
 Constanţa - Monitorizare şi evaluare (iunie)
 Ploieşti - Fundraising, marketing şi relaţii publice (septembrie)
 Botoşani - advocacy pe sănătate mintală, implicarea beneficiarilor în oferirea serviciilor (noiembrie)
Cheltuielile de transport, masă şi cazare sunt acoperite de organizatori.
Aceste instruiri sunt incluse în cadrul proiectului "Model Site" finanţat de către Open Society
Institute. Scopul proiectului este întărirea capacităţii organizaţiilor active în domeniul sănătăţii mintale în
vederea oferirii de servicii şi prin aceasta, să contribuie la reintegrarea socială a persoanelor cu probleme
de sănătate mintală, precum şi facilitarea schimbului de cunoştinţe în acord cu experienţa europeană.
Fundaţiile sunt rugate să-şi manifeste interesul trimiţând un e-mail la adresa: estuar@dnt.ro sau să
telefoneze la 332.17.71, persoana de contact: Mihaela Mohorea.

Mihaela Mohorea, Director PR & Marketing, Fundaţia Estuar


Şos. Olteniţei nr. 188 Bl. 1 Sc. 2 Et. 4 Ap. 54, Sector 4 Bucureşti
tel.: 021-332 17 71, fax: 021-332 29 10, www.estuar.org

Invitaţie la cursul de instruire "Rolul ONG-urilor de mediu în sprijinul implementării Reţelei Natura
2000 în România ”.
Federaţia Română de Speologie, Societatea Ornitologică Română şi UNESCO Pro Natura în
colaborare cu Platforma Natura 2000 România au organizat cursul de instruire "Rolul ONG-urilor de
mediu în sprijinul implementării Reţelei Natura 2000 în România” în perioada 19-21 Februarie 2004.
Acesta a fost primul dintr-un ciclu de 3 cursuri de instruire ce se vor organiza în 3 localităţi ale ţării
– Cluj pentru participanţii din Transilvania, Tulcea (12-14 Martie 2004) pentru participanţii din Dobrogea,
Oltenia şi Muntenia şi Iaşi (19-21 Martie 2004) pentru participanţii din Moldova şi Muntenia.
Cursul este organizat în cadrul proiectului ”NATURA 2000 în România - Rolul ONG-urilor de Mediu
în implementarea Reţelei Ecologice Europene în România”.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare R0 0104.03–componenta
Access 4.2 Acquis comunitar în domeniul protecţiei mediului şi al dezvoltării socio-economice.
Scopul cursului este de a îmbunătăţii capacitatea ONG-urilor de mediu de a se implica în procesul
de identificare a siturilor ce vor fi propuse în cadrul reţelei Natura 2000 şi în facilitarea activităţilor de
conştientizare şi participare publica asociate acestui proces.
Cursul a fost structurat în două module:
1. Natura 2000 – elemente de bază (definiţiile, termenii şi noţiunile folosite în cadrul Directivelor Habitate
şi Păsări; cerinţele referitoare la NATURA 2000 transpuse în legislaţia naţională; procesul desemnării
ariilor speciale de conservare (Special Areas of Conservation - SAC) şi a ariilor de protecţie specială
28
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
avifaunistică (Special Protected Areas - SPA); completarea formularelor standard; rolul ONG-urilor în cadrul
acestui proces); instructori: Dan Hulea, Attila Sandor – SOR şi Peter Lengyel – UNESCO Pro Natura
2. Comunicare, conştientizare şi participarea publicului în sprijinul implementării reţelei Natura 2000 în
România. Instructori: Rodica Candea – Universitatea Cluj, Mihai Gligan – FRS şi Alexandru Săvulescu –
ARZM.
Informaţii suplimentare la email: bucuresti@frspeo.ro şi emil@pronatura.ro sau tel./fax: 021-2125784
şi 0721333485 sau adresa: Federaţia Română de Speologie, Str. Frumoasa nr. 31, 78114 Bucureşti, OP
12.

Training workshop ILDO Alumni: Aspects of Intellectual Property


Asociaţia Română de Drept Pentru Dezvoltare - IDLO Alumni organizează seminarul:

"Aspects of Intellectual Property"


Training workshop, 29 martie - 2 aprilie 2004

Seminarul se va desfăşura în limba română şi în limba engleza şi este structurat pe module,


abordând probleme specifice din domeniul protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, a mărcilor
şi brevetelor de invenţie.
Acest seminar face parte dintr-un program naţional de trei ani în domeniul Proprietăţii Intelectuale
desfăşurat de către ARDD - IDLO Alumni.
Dezbaterile, studiile de caz şi simulările vor fi conduse de experţi în domeniul IP:
 Giulio Zanetti, director de programe şi specialist în proprietate intelectuală al Organizaţiei
Internaţionale de Drept pentru Dezvoltare IDLO, Roma Italia,
 Zorita Pop, coordonator de program în proprietate intelectuală ARDD - IDLO Alumni,
 Viorel Ros, autor a unor lucrări de referinţă în domeniul proprietăţii intelectuale şi membru al Baroului
Bucureşti,
 Alexandru Harsany, coordonatorul Diviziei de Proprietate Intelectuală de la Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen, membru al Baroului Bucureşti,
 Dragos Vilău, specialist în proprietate intelectuala, partener la Vilau şi Mitel şi membru al Baroului
Bucureşti, şi
 Bogdan Manolea, consultant în cadrul Internews, proiectului RITI dot-Gov - Romanian Information
Technology Initiative.
Sunt aşteptaţi 25 de participanţi, practicieni din domeniul proprietăţii intelectuale (avocaţi,
judecători, jurişti, etc.) şi cadre didactice cu preocupări în acest domeniu.
Seminarul se va desfăşura la Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3, Bucureşti,
zilnic între orele 9 -17.
Taxa de participare este echivalentul în lei a 100 Euro la cursul BNR din data plăţii. Contribuţia
solicitată include suportul de curs, masa de prânz şi pauzele de cafea pentru cele cinci zile de seminar.
Plata se poate face prin virament bancar sau direct la sediul organizaţiei.
Pentru participare este necesară transmiterea unui CV sau a unei scrisori de motivare la adresa
ardd@atlastelecom.ro sau la fax 311 28 83.
Data limită pentru primirea aplicaţiilor este 15 martie 2004.
Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate până miercuri 17 martie urmând ca participanţii
selectaţi să achite contribuţia de participare până marţi 23 martie 2004.
Informaţii suplimentare la telefon 311 28 83, ARDD; Dan Barna (tel. 0722830821) şi Zorita Pop
(tel. 0744295756).
Asociaţia Română de Drept pentru Dezvoltare IDLO Alumni
Str. Ion Câmpineanu, nr. 25, etaj 7, apart. 42, sector 1, Bucureşti tel/fax:3112883 ardd@atlastelecom.ro

29
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Cursul de “Fiscalitate”
Pentru a facilita adaptarea organizaţiilor neguvernamentale la noile proceduri fiscale, Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) lansează cursul de “Fiscalitate” organizat după următorul
program: Fiscalitate - taxe şi contribuţii aferente activităţilor fără scop lucrativ (13-14 martie 2004).
Contribuţie, 30 de euro; Fiscalitate - impozite specifice activităţilor economice (3-4 aprilie 2004).
Contribuţie, 30 de euro.
Cursul se adresează managerilor şi contabililor organizaţiilor neguvernamentale, monitorilor
financiari şi coordonatorilor de proiect. Modificările survenite în cadrul fiscal (apariţia codului fiscal) au
impact asupra activităţii organizaţiilor neguvernamentale, care trebuie să se adapteze din mers noului
cadru legislativ. Este foarte important, în special pentru contabilii organizaţiilor neguvernamentale, dar şi
pentru conducătorii acestora să fie la curent cu normele fiscale în vigoare pentru a-şi putea fundamenta
corect deciziile. Detalii suplimentare: 021-3100177, carmenr@fdsc.ro. Persoana de contact: Carmen
Răduţ. (VOLUNTAR Nr. 325, 23 februarie, 2004)

Sesiune de instruire în cadrul proiectului "Europa la liceu"


Fundaţia ACTIVITY Reşiţa împreună cu Inspectoratul Şcolar Caraş Severin, vă invită Miercuri, 3
martie 2004 , ora 14, în sala Profesorală a Liceului "Traian Vuia" la prima sesiune de instruire din cadrul
proiectului “EUROPA LA LICEU”.
Proiectul este lansat de Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti şi are rolul de a incita elevii de
liceu să participe la un concurs de idei, să dea frâu liber imaginaţiei pentru marea sărbătoare de
primăvară, 9 Mai, Ziua Europei.
Rolul principal în acest proiect le este încredinţat liceenilor, într-o competiţie ce va încuraja munca
în echipa şi le va recompensa creativitatea.
Ei vor avea şansa să-şi vadă ideile premiate chiar de 9 Mai. Selecţia celor bune propuneri se va
face în urma unui proces de evaluare cu specialişti al Delegaţiei
În Caraş Severin în perioada 3 martie - 31 martie, vor fi organizate mai multe sesiuni de pregătire
în licee, (cu elevii interesaţi din toate liceele din judeţ) pe teme legate de construcţie europeană,
semnificaţia Zilei de 9 Mai şi managementul proiectelor.
Pentru a participa, elevii trebuie să se organizeze în grupe de lucru de max. 5 membri.
Grupele care doresc să obţină ajutor pentru scrierea proiectelor, pot să beneficieze gratuit de
consultanţă, fie din partea unui profesor de-al lor, fie accesând lista de potenţiali consultanţi publicată pe
site-ul www.9mai.ro. Înscrierea proiectelor se face până pe 31 martie, orele 16.00.
Joi, 4 martie 2004, instruirea se va realiza la Caransebeş, iar vineri, 5 martie, la Bocşa şi Reşiţa.

Instructor: Ana Nicola, e-mail: ana.nicola@9mai.ro

Preşedinte, dr. ing. Nadia Potoceanu


Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa, Facultatea de Inginerie
tel: ++40 255 213601, fax: ++40 255 210230
e-mail:n.potoceanu@uem.ro

Atelierul de jurnalism online la Timişoara


Bucureşti, 10 martie 2004

Fundaţia CONCEPT în parteneriat cu Asociaţia Editorilor de Presa Online şi Catedra de


Jurnalistică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a organizat vineri, 12 martie 2004, între orele
10.00 - 18.00, la Timişoara, Atelierul de Jurnalism Online din cadrul proiectului "Îmbunătăţirea calităţii
jurnalismului prin cooperarea jurnaliştilor din presa locală şi centrală bazată pe utilizarea mijloacelor new
media"
La atelier au participat ziarişti, reprezentanţi ai presei locale scrise, şi studenţi de la Catedra de
Jurnalistică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
30
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Acest atelier este primul dintr-o serie de nouă ateliere ce vor fi organizate pentru ziariştii din
presa locală scrisă din judeţele Bacău, Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Galaţi, Bihor, Neamţ, Sibiu şi
Timiş, în lunile martie şi aprilie. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Societate
Civilă - Componenta 3: Educaţie Civică. Mass - Media Independentă.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Dezvoltarea abilităţilor jurnaliştilor din presa locală de a opera cu "software de administrare conţinut
online" în vederea familiarizării acestora cu programele utilizate de www.revistapresei.ro şi
www.anchete.ro, ca şi cu o serie de elemente new media, pentru a publica articole pe Internet.
2. Creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a presei locale, prin includerea în site-ul
www.revistapresei.ro, în secţiunea dedicată presei locale a celor mai interesante articole din ziarele
locale, ce vor putea fi publicate direct şi în timp real de către redacţiile respective.
Detalii privind proiectul "Îmbunătăţirea calităţii jurnalismului prin cooperarea jurnaliştilor din
presa locală şi centrală bazată pe utilizarea mijloacelor new media" găsiţi pe site-ul www.anchete.ro,
secţiunea "Presa regionala"

Coordonator proiect: Lucian BRANEA


E-mail: lbranea@concept.ro
Coordonator comunicare: Gabriela BULEU
E-mail: gbuleu@concept.ro

ANUNŢURI

Casa NATO a lansat în România concursul internaţional NATO “Alianţe 2004”


Casa NATO a lansat în luna ianuarie concursul “Alianţe 2004”, ca parte a Programului de Educaţie
Civică în Licee. Concursul s-a adresat elevilor de liceu şi şcoli generale şi s-a desfăşurat simultan în şapte
ţări membre şi partenere NATO: Republica Cehă, Lituania, Letonia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia.
Câştigătorii primei etape a concursului vor participa la un stagiu de pregătire cu tema NATO, organizat de
Casa NATO.
Echipele care se vor clasa pe primele patru locuri, vor fi premiate cu o excursie de aproximativ 10
zile, la sfârşitul semestrului II, la următoarele baze şi comandamente NATO: Comandamentul batalionului
multinaţional pentru combaterea armelor de distrugere din Republica Cehă, sediul agenţiei NAMSA din
Luxemburg, baza de avioane de recunoaştere AWACS, Germania, Cartierul General NATO din Bruxelles şi
baza Marinei Regale de la Portsmouth, Marea Britanie. Astfel, în urma parcurgerii celor trei etape, patru
echipe internaţionale a câte şase concurenţi vor beneficia de o experienţă unică, cei 24 de câştigători fiind
în prealabil testaţi atât din punct de vedere al cunoştinţelor teoretice cât şi al performantelor fizice şi
psihice. Aceştia se vor concentra asupra colaborării la nivel internaţional în condiţii de criză.
În etapa finală se vor califica câte şase echipe, cele mai bune din fiecare ţară (12 persoane din
fiecare ţară) şi se va organiza în oraşul polonez Wroclaw, programul fiind organizat în colaborare cu
specialişti de la Şcoala Superioară de Ofiţeri din Wroclaw.
În prezent, în România, programul se derulează deja în 250 de licee, înscriindu-se peste 60 de
echipe. „Suntem plăcut impresionaţi de interesul pe care tinerii îl manifestă pentru participarea la competiţii
ce presupun cunoaşterea valorilor civice şi istoria NATO. Aceasta dovedeşte faptul că elevii români
conştientizează importanţa procesului de integrare euro-atlantică a României, fiind interesaţi de aspectele
pe care le implică statutul de partener şi membru deplin al unei alianţe cu o tradiţie de peste o jumătate de
secol”, consideră Roxana Nica, Director Programe de Tineret, Casa NATO.
Concursul Alianţe 2004 este parte integrantă a Programului „Educaţia în licee”, o iniţiativă pentru
tineri a Casei NATO, care constă în organizarea unor activităţi de informare sistematică în licee, precum
distribuirea de materiale şi elaborarea unor publicaţii specifice vârstei de liceu. Scopurile acestui proiect
sunt informarea elevilor de liceu despre instituţiile, valorile şi principiile euro-atlantice, precum şi formarea
şi educarea unei atitudini pro-active privind comunitatea euro-atlantică.

31
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Invitaţie colaborare
Centrul Euroregional pentru Democraţie a invitat în luna ianuarie organizaţiile neguvernamentale
active din Timişoara să participe în proiectul "Responsabilitate şi încredere - Creşterea influenţei şi
promovarea rolului societăţii civile în procesul de elaborare şi luare a deciziilor al administraţiei publice
locale". Proiectul este realizat cu sprijinul Uniunii Europene şi are ca scop creşterea colaborării şi a rolului
consultativ al societăţii civile în procesul de elaborare a deciziilor de către administraţia publică locală.
Parteneriatul presupune participarea la un atelier interactiv pe tema audierilor publice în vederea
aplicării LEGII nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
elaborarea împreună cu organizaţiile din domeniul lor de activitate a materialelor necesare pentru
participarea la audierile publice organizate de către instituţiile publice locale, dar şi contribuţia la editarea
unui buletin electronic informativ - Agenda ONG Timişoara.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 0256- 221471 sau
221472 sau fax 0256-436633, email vgherhes@regionalnet.org , persoana de contact Vasile Gherheş.

Invitaţie: Platforma europeană a celor peste 50 de ani!


EU PROJECT: Mobility în the Age through Exchange

Comunicat de presă

EUROLINK - Casa Europei, organizaţie neguvernamentală din reţeaua Federaţiei Internaţionale a


Caselor Europei (FIME), are plăcerea să vă anunţe ca a fost cooptată ca partener asociat în cadrul
primului proiect european finanţat de Uniunea Europeană, dedicat promovării în landurile estice germane,
ca şi în regiuni partenere preselectate, a metodelor inovatoare, de tip informatic, menite să sprijine
creşterea mobilităţii persoanelor vârstnice cu titlul: "Mobility în the Age - especially for Women and for
Citizens în Regions with Dramatic Social Chances - through Exchange" (MATE), iniţiat de Fundaţia ReFIT
din Jena (R.F. Germania), în colaborare cu Ministerul Economiei, Muncii şi Infrastructurii din Landul
Turingia. Partenerii din cadrul proiectului sunt autorităţi locale şi regionale din UE: Weiz (Austria), Hortiatis
şi Lagada (Grecia), Vila Real de Săn Antonio (Portugalia) şi Estepa (Spania), precum şi organizaţii
neguvernamentale şi departamente ale autorităţilor locale/regionale din Wroclaw (Polonia), Ceske
Budejovice şi Brno (Republica Ceha) şi Budapesta (Ungaria).
MATE are drept grup-ţintă femeile şi bărbaţii vârstnici din regiuni europene selectate în prealabil,
cu probleme sociale, în special legate de obstacole întâmpinate în privinţa integrării lor sociale şi a
mobilităţii personale.
Obiectivele principale ale proiectului vizează testarea unor măsuri corective în colaborare cu
asociaţiile şi iniţiativele locale în domeniu, oferirea de sprijin prin transfer de informaţii şi sensibilizare
culturală, iniţierea unor stagii pentru experienţe împreună cu alte grupuri-ţintă, vizitarea unor companii
locale, instituţii de formare, participarea la activităţi culturale şi la seminarii inter-culturale, precum şi
informare şi oportunităţi de schimburi ale experienţelor de grup printr-o platformă Internet la nivel
european.
Ca rezultate finale, MATE vizează creşterea gradului de angajare şi adaptabilitate ale angajaţilor
de peste 50 de ani, a participării sociale a populaţiei vârstnice, cât şi promovarea mobilităţii unor categorii
de public mai tinere, cu ajutorul schimburilor de experienţe, orientării şi sprijinului asigurat de participanţii
înşişi şi de către partenerii din cadrul proiectului.
Începând din luna februarie 2004, Casă Europei din Bucureşti urmează să se implice concret în
pregătirea unor seminarii cu grupurile - ţintă şi în campania de informare a partenerilor prin intermediul
platformei Internet asupra barierelor sociale existente în România pentru grupurile-ţintă menţionate. De
asemenea, ea va participa la deschiderea unor posibilităţi de munca socială voluntară pentru sprijinirea
mobilităţii persoanelor vârstnice, la publicarea / diseminarea pe Internet a rezultatelor stagiilor organizate
în cadrul proiectului, ale transferului de experienţe şi consiliere ale celor vârstnici, precum şi la dezvoltarea
unor modele pentru funcţionarea durabilă a unor organizaţii specializate în oferirea de servicii sociale
persoanelor în vârstă.

32
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Reprezentanţii departamentelor specializate ale autorităţilor publice locale şi judeţene, precum şi
ai organizaţiilor neguvernamentale profilate pe oferirea de servicii sociale grupurilor - ţintă menţionate şi ai
sponsorilor acestora sunt invitaţi să ne contacteze, dacă doresc să beneficieze de informaţiile /
oportunităţile oferite de platforma Internet care urmează să fie realizată, precum şi să participe la
iniţiativele şi schimburile transnaţionale care vor fi organizate în cadrul proiectului, începând cu luna
martie 2004.

Departamentul de Relaţii Publice, Fundaţia EUROLINK - Casă Europei

Timişoara - dezbatere publică pe tema accesului la informaţii


Dezbatere publică (21.01.2004)
Primăria Municipiului Timişoara a organizat în data de 29 ianuarie 2004, în Sala de Consiliu a
instituţiei, o dezbatere publică pe marginea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public.
Prin acest proiect, executivul Primăriei propune consilierilor locali aprobarea modalităţilor concrete
de acces la informaţiile de interes public furnizate de Primăria Timişoara, precum şi o listă cuprinzând
documentele de interes public produse şi gestionate de instituţie, altele decât cele puse la dispoziţie din
oficiu. Toţi cei interesaţi de acest material îl pot găsi la adresa www.primariatm.ro, la avizierele Primăriei
sau la Biroul Relaţii Publice, et. I, cam. 120, la adresa adrians@primariatm.ro.
Inspector de specialitate, Adrian Schiffbeck

Participare la elaborarea actelor normative MMSSF


Grupul de iniţiativă privind O.G. 68/2003 a participat la sfârşitul anului trecut la o întâlnire cu dna
secretar de stat Marta Nora Ţărnea care a avut ca obiectiv identificarea modalităţilor de cooperare cu
societatea civilă în elaborarea actelor normative din domeniul asistenţei sociale şi al politicilor privind
familia.
Dna Ţărnea a pus la dispoziţia participanţilor la această întâlnire planul de acţiune al MMSSF
privind elaborarea acestor acte normative, pe care îl transmitem alăturat. Ideea de baza a cooperării cu
MMSSF vizează transferul de experienţă al ONG în domeniu prin constituirea unor grupuri comune de
lucru ONG - minister.
FDSC facilitează participarea neguvernamentale la discutarea diferitelor acte normative prin
intermediul dl. Octavian Rusu, e-mail: octavian.rusu@fdsc.ro şi prin crearea listei electronice de discuţii
og_servicii_sociale@yahoogroups.com

Concurs de articole "EUROPEAN UNION - what for?"


Centrul pentru reuniuni şi conferinţe (Bucureşti), filiala a FUMN, lansează în numele EVROPAIKI
EKFRASSI (Grecia), al cărui partener local în România este, Concursul pentru articole - "EUROPEAN
UNION - what for?"
Daca eşti o persoană tânără aparţinând lumii universitare (student sau profesor), activist al
societăţii civile, jurnalist pro-European, un tânăr om de afaceri, tânăr politician, membru ales al autorităţilor
centrale sau locale din România sau pur şi simplu un cetăţean bine informat şi ai o vedere de ansamblu
asupra afacerilor europene, trimite articolul tău în limba engleză sau franceză (maxim 900 de cuvinte)
însoţit de un sumar în limba română, engleză sau franceză.
Tema articolului: "EUROPEAN UNION - what for?" (aşteptări, domenii de acţiune, responsabilităţi)
Articolele selectate vor fi publicate în periodicul "EVROPAIKI EKFRASSI" care va apărea în
această primăvară şi care are peste 30,000 de cititori din Franţa, Grecia, Ungaria şi Belgia.
Pentru detalii, vezi "Call for articles" anexat, sau contactaţi: CRC-FUMN, Alexandru Tănase -
bseau@xnet.ro.

33
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Institutul de Educaţie Internaţională: Perspective globale pentru educaţia tinerilor români
Fundaţia "EUROLINK" - Casa Europei din Bucureşti are plăcerea să vă informeze că organizaţia
a fost cooptata ca instituţie membră a Institutului de Educaţie Internaţională (IIE), cu sediul central la New
York (SUA). IIE este liderul mondial în domeniul educaţiei superioare globale şi al schimburilor
profesionale în întreaga lume. Institutul administrează Programul Fulbright, iniţiativa de diplomaţie publică
a guvernului american şi este furnizor de training şi programe de dezvoltare a liderilor pentru sectorul
public şi privat pe plan mondial.
Prin birourile sale din SUA şi din întreaga lume, ca şi prin membrii şi partenerii săi instituţionali, IIE
se implică în organizarea unor iniţiative de consolidare a democraţiei şi formare a societăţilor civile din
ţările în tranziţie, implementează proiecte destinate studenţilor şi cercetătorilor, inclusiv prin activităţi de
testare, consiliere, acordare de burse şi asistenţa financiară de urgenţă. Cele aproximativ 250 de
programe în derulare ale IIE se bucură de sprijinul unor sponsori strategici, precum Departamentul de Stat
al SUA, Banca Mondială, USAID, Fundaţia Ford, guvernele Braziliei, Republicii Chile, Japoniei şi Spaniei,
al altor fundaţii private din SUA şi din întreaga lume.
Ca membră a IIE, Casa Europei va consolida şi extinde prin Centrul de Excelenţă, ca şi prin alte
departamente din structura sa, programele sale axate pe: consilierea de carieră, asistenţa în orientarea şi
obţinerea de burse pentru studii în SUA, cât şi în celelalte universităţi / instituţii membre din reţeaua IIE,
stagii lingvistice cu profesori nativi, organizarea unor programe de training şi seminarii de dezvoltare
profesională, precum şi a testelor specializate ale ETC destinate companiilor şi organizaţilor private şi
publice din România. (în special testele TOEIC - Test of English for International Communication şi TOEFL
ITP - Test of English as a Foreign Language/Institutional Testing Program).
O ofertă completă şi detaliată a oportunităţilor educaţionale şi a serviciilor oferite de IIE va fi în
curând promovată pe pagina de Internet a Casei Europei (www.HouseofEurope.ro), cât şi cu sprijinul
reţelelor partenere şi al publicaţiilor / listelor de profil.
Departamentul de Relaţii Publice
EUROLINK - Casa Europei

Program de îmbunătăţire a cunoştinţelor practice ale organizaţiilor neguvernamentale despre


Uniunea Europeană
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile a lansat un program de îmbunătăţire a cunoştinţelor
practice ale organizaţiilor neguvernamentale despre Uniunea Europeană.
Programul face parte din proiectul Promotor European, finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul Europa. Descrierea programului, este disponibilă la adresa www.fdsc.ro
Manager proiect şi persoană de contact: Ionut Sibian, tel. 021 31 00 177, fax 021 31 00 180, e-
mail ionut@fdsc.ro. (Voluntar nr. 321, 26 ianuarie 2004)

Manipularea prin sondaje


Având în vedere importanţa sondajelor în anul electoral 2004, Clubul Civic al Alianţei Civice -
Filiala Bucureşti pune în discuţie următoarea temă: Manipularea prin sondaje.
Clubul Civic al Alianţei Civice - Filiala Bucureşti - a analizat, la una din întâlnirile sale, atât erorile -
cu sau fără intenţie, cât şi faptul că acest tip de manipulare poate deveni o armă politică cu consecinţe
posibile de fraudare (vezi alegerile din '90, '92, Referendumurile din 1991 şi 2003), ş.a.
Domnul Conferenţiar Dr. Liviu Dragomirescu de la Universitatea din Bucureşti (statistică aplicată),
a atras atenţia că orice estimaţie obţinută printr-un sondaj, pentru a fi ştiinţifică trebuie să fie însoţită nu
numai de marja de eroare ci şi de gradul de încredere.
Acesta din urmă poate fi denumit şi nivel sau grad de certitudine şi este întotdeauna strict mai mic
decât 100%.
De regulă, nivelul de certitudine nu este publicat, ceea ce poate însemna fie lipsa de
profesionalism, fie rea voinţă. În primul caz este vorba de o manipulare inconştientă iar în cel de-al doilea,
manipularea este voită.

34
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Deoarece nepublicarea gradului de încredere înseamnă manipulare voită sau nu, se propune
obligarea publicării gradului de încredere alături de marjă de eroare a sondajului.
Domnul Liviu Dragomirescu consideră că ar trebui sesizat şi oficiul pentru protecţia
consumatorului care are obligaţia să nu permită punerea pe "piaţă" a unor produse fără standarde minime
de calitate.
Orice institut de sondare a opiniei trebuie obligat să înscrie alături de procentul descoperit în
sondaj şi gradul de încredere.
Dacă un institut de sondaj ar anunţa rezultatele în acest mod corect iar societatea civilă ar urmări
rezultatele sondajelor şi ale alegerilor, este posibil, printr-un aparat statistico-matematic ceva mai elaborat,
să se verifice, după câteva sondaje, daca institutul respectiv a minţit sau nu.
Institutele de sondaj, prin nepublicarea gradului de încredere, se sustrag practic controlului
societăţii civile.
S-a precizat şi faptul că probabilitatea ca doua sondaje paralele, efectuate corect, să dea
rezultate discordante este foarte mare. De aceea propune, ca alternativă eficientă, înfiinţarea unei agenţii
de monitorizare a institutelor de sondaj, analogă agenţiei de monitorizare a presei. Efortul va fi mic, iar
rezultatul va fi consistent: institutele vor fi obligate să aleagă între prestigiul profesional şi o bună plasare
pe piaţă, respectiv beneficii de moment ("tunuri") bazate pe corupţie.

Alianţa Civică - Filiala Bucureşti


Tel.: 021- 2127541, tel./fax: 021 - 2127542
e-mail: acivbuc@go.ro

Inaugurarea Centrului de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni


Transparency International România, Parchetul Naţional Anticorupţie, Autoritatea Naţională de
Control şi Societatea Română de Radiodifuziune colaborează în sprijinul Centrului de Asistenţă
Anticorupţie pentru Cetăţeni
Ambasada Germaniei la Bucureşti şi Transparency International România au informat că în data
de 3 februarie, între orele 11:00 – 12.30, în strada Capitan Av. Gheorghe Demetriade, nr. 6-8 a avut loc
ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare dintre Transparency International - România şi
Parchetul Naţional Anticorupţie (PNA), Autoritatea Naţională pentru Control (ANC) şi Societatea Română
de Radiodifuziune (SRR).
La ceremonie au participat:
Excelenţa Sa, Dl. Wilfried Gruber, Ambasadorul Germaniei la Bucureşti,
Dl. Ioan Amarie, Procuror General, Parchetul Naţional Anticorupţie,
Dl. Ionel Blănculescu, Ministru delegat, Autoritatea Naţională pentru Control,
Dl. Dragoş Şeuleanu, Preşedinte/Director General, Societatea Română de Radiodifuziune,
Dl. Marian V. Popa, Preşedinte, Transparency International România.
Acordurile semnate între TI – Romania şi PNA, ANC, respectiv SRR, stabilesc termenii
colaborării dintre Centrul de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni şi autorităţile competente în
combaterea actelor de corupţie şi în informarea şi educarea cetăţenilor despre mijloacele legale pe care le
pot folosi pentru a nu deveni victime ale faptelor de corupţie.
Centrul de Asistenţă Anticorupţie acordă, începând de la 1 februarie, consultanţă juridică gratuită
pentru cetăţenii care se confruntã cu fapte de corupţie şi pune la dispoziţia acestora, spre consultare,
publicaţii utile în demersurile lor anticorupţie.
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la tel./fax: 222-2812 sau 222-2886, persoanã de contact:
dna. Roxana Turturicã, asistent juridic, TI-Romania.

Informaţii suplimentare:
1. Personalul Centrului de Asistenţã Anticorupţie nu are mandatul de a reprezenta cetăţenii asistaţi în
relaţia acestora cu autorităţile publice.
2. Reţeaua de Centre de Asistenţã Anticorupţie din România, FRI Macedonia şi Bosnia - Herţegovina este
coordonatã de Secretariatul Transparency International de la Berlin.
35
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
3. Centrele se bucurã de sprijinul financiar al Ministerului Federal de Externe al Germaniei
(AuwärtigesAmt) prin Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud - Est (SPAI).

Prevenirea şi combaterea formelor grave de muncă şi traficului de copii pentru servicii sexuale
Comunicat de presă

Fundaţia Internaţionalã pentru Copil şi Familie


Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei,
Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

Prevenirea şi combaterea formelor grave de munca şi traficului de copii pentru servicii sexuale - program
de formare a profesioniştilor

Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Copilului şi Adopţie organizează programul de formare profesionala „Dezvoltarea capacităţii instituţionale
a Serviciilor Publice Specializate pentru Protecţia Copilului şi a altor actori sociali din opt judeţe din
Moldova, privind prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi traficului de
copii”.
În desfăşurarea programului, un număr de peste 50 de specialişti, membrii ai echipelor
intersectoriale judeţene din judeţele Galaţi, Brăila, Bacău, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Suceava şi Botoşani vor fi
instruiţi de către formatori experţi pentru a iniţia şi dezvolta programe locale şi regionale de prevenire şi
combatere a exploatării prin muncă a copiilor şi a traficului de copii pentru exploatare sexuala, lucrând în
interiorul unei reţele inter-instituţionale de nivel judeţean. Specialiştii sunt profesionişti ai Direcţiilor pentru
protecţia copilului, Inspectoratelor teritoriale de muncă, Inspectoratelor de poliţie, Inspectoratelor şcolare,
Direcţiilor de sănătate publică şi organizaţiilor neguvernamentale din judeţele amintite.
Una dintre finalităţile programului de formare va fi reprezentată de îmbunătăţirea Mecanismului de
monitorizare a exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi traficului intern şi transfrontalier de copii.
Programul de formare se va desfăşura în localitatea Buşteni, hotel „Alexandros”, în perioada
02.02.2004 - 08.02.2004.
„Milioane de tineri, fete şi băieţi sunt exploataţi în lume în fiecare zi. Organizaţia Internaţională a
Muncii estimează că 250 milioane de copii suferă de pe urma acestei exploatări şi din ei 120 milioane
lucrează cu norma întreaga [...]”. Nu există scurtături şi nici reţete standard pentru eliminarea muncii
copiilor. Aşa un număr mare de copii nu poate fi scos din acest sistem, reabilitat şi reintegrat social chiar
într-o perioadă de timp rezonabilă, mai ales în ţările unde există un slab sistem educaţional şi resurse
financiar modeste. Iar cei care angajează copii sunt suficient de puternici şi lipsiţi de scrupule pentru a
evita toate acţiunile legale împotriva lor [...]. Numai o abordare planificata şi graduală, ce implică
guvernele şi societatea, vor aduce rezultate durabile în timp în lupta împotriva muncii copiilor
[...].Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor are o răspundere enorma, asumându-şi rolul
de lider şi derulând programe de acţiune în Asia, Africa, America Latina şi Europa ca şi mobilizarea
sprijinului internaţional pentru acţiuni împotriva muncii copiilor.” Klaus Gunter, Programul Internaţional
pentru Eliminarea Muncii Copiilor,
Organizaţia Internaţională a Muncii

Informaţii suplimentare:
Mihai Şerban, psiholog, Coordonator Program
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie
Tel.: 2127641; fax: 3112305, e-mail: consil@mailbox.ro

Programul de formare beneficiază de suportul tehnic al Biroului Internaţional al Muncii - Programul


Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului şi de finanţare din partea Creative Associates Internaţional
Inc., USA (fonduri USAID).

36
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Consilieri instruiţi într-o reţea extinsă de Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC)
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC) a format 86 de manageri
şi consilieri în perioada 25 ianuarie - 15 februarie 2004 în managementul unui BCC, respectiv în
consilierea cetăţenilor în probleme de interes public. Activităţile de formare a personalului BCC se înscriu
în liniile de dezvoltare ale reţelei BCC, în cadrul căreia, 23 de noi Birouri urmează să-şi înceapă
activitatea în curând.
În urma sesiunilor de formare, consilierii şi-au însuşit modelul Egan de consiliere a cetăţenilor cu
probleme, noţiuni de comunicare, de ascultare activă, empatie, intervievare şi nu în ultimul rând de
conştientizare personală. Cetăţenii care se adresează unui Birou de Consiliere primesc gratuit informare
şi consiliere despre drepturile şi responsabilităţile care le revin şi despre serviciile sociale la care au
acces. Consilierii BCC sprijină cetăţenii în identificarea soluţiilor la problemele cu care se confruntă,
respectând principiile de confidenţialitate, independenţă şi imparţialitate.
ANBCC reuneşte în prezent 36 de organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat, în parteneriat
cu autorităţile locale, Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni, finanţate prin programul Phare al Uniunii
Europene. Alte 23 de organizaţii neguvernamentale vor deschide Birouri de Consiliere în luna martie
2004, în comunităţi în care nu există încă acest tip de serviciu. Toate acestea pentru facilitarea accesului
rapid la informaţie în domenii esenţiale pentru nevoile cetăţenilor şi pentru sprijinirea lor în înţelegerea
etapelor necesare pentru rezolvarea problemelor.
Noile BCC vor fi înfiinţate în următoarele localităţi din mediul urban si rural: 1 Decembrie (lângă
Bucureşti), Călan, Câmpia Turzii, Cluj Napoca, Focşani, Gheorgheni (jud. Harghita), Ghimbav, Grădiştea
(lângă Braila), Grumăzeşti (lânga Piatra Neamţ), Lenauheim (jud. Timiş), Margău (jud. Cluj), Nehoiu (jud.
Buzău), Ocna Mureş, Paşcani, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râşnov, Roşiorii de Vede, Şaulia (Jud.
Mureş), Târgu Secuiesc, Vaţa de Jos (jud. Hunedoara), Vişeul de Sus.
Pentru mai multe informaţii despre reţeaua de Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni vă rugăm să
vizitaţi site-ul www.robcc.ro.

AFR: Invitaţie de Ziua Internaţională a Femeii


Vă invităm să participaţi la evenimentul organizat de ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA în
cadrul programului Socrates /Grundtvig 2 care va avea loc cu ocazia

Zilei Internaţionale a Femeii, 8 Martie 2004.

,,FEMEILE, PUTERE ŞI CREATIVITATE''

Vă aşteptăm să luaţi parte la un eveniment european de prestigiu care se va desfăşura între 6-9
martie 2004, la Bucureşti , pentru a discuta probleme legate de perspectivele de promovare a femeilor
într-o nouă Europă.
Evenimentul se doreşte a fi un schimb de idei şi experienţă privind accesul femeilor la putere, prin
forţa lor de creaţie, în perspectiva integrării europene.
ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA împreună cu partenerii din Spania, Austria, Irlanda,
România doresc să pună în evidenţă puterea şi creativitatea femeilor avantajate de folosirea noii generaţii
tehnologice (ITC)şi realizate în spiritul responsabilităţii şi respectului valorilor naţionale şi multiculturale
europene (rezultate obţinute în cadrul proiectului Socrates /Grundtvig INTAED)
Sunt invitaţi să participe reprezentanţi din organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice şi
mass-media din România şi Reţeaua Naţională a Organizaţiilor de / pentru Femei din România ( RNOFR)
Cu această ocazie se desfăşoară la Bucureşti pe data de 8 martie 2004 (orele 9-18:30) un
Seminar Internaţional care va avea loc la Sala de Conferinţe CENTROCOOP din Str. Brezoianu.
Seminarul a fost conceput astfel încât să ofere posibilitatea de exprimare a aşteptărilor legate de
rolul femeilor în noua Uniune Europeană şi sperăm că întâlnirea noastră să fie benefica prin interactiune şi
reflexii asupra acestui moment crucial.
Sunteţi invitaţi să participaţi şi la expoziţia multiculturală de artizanat

37
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Participanţii la seminar se pot înscrie să participe la turul Bucureştiului (6 martie), la Sărbătoarea
Mărţişorului care se va desfăşura la Craiova (7 martie) şi la excursia de 1 zi pe valea Prahovei (9 martie).
Principale teme ale seminarului:
1. Creşterea impactului politicii de gen în cadrul procesului educaţional pe termen lung; Programe
deschise şi flexibile de educare a adulţilor.
2. Comunicare pe teme de gen: eliminarea tuturor formelor de violenţă asupra femeilor;
3. Dreptate economică şi de gen în cadrul proceselor de aderare şi integrare economică; Oprirea
procesului de deteriorare a poziţiei economice şi sociale a femeii;
4. Femeia ca factor de decizie ;
5. Creativitatea femeilor promovată prin noi tehnologii.
Participarea dvs. în acest eveniment de prestigiu va fi, totodată, de bun augur şi va stimula
implicarea mişcării de femei în realizarea procesului de integrare europeană.
Evenimentul va fi cunoscut intern şi internaţional şi prin pagina web a A.F.R. precum şi a
partenerilor de proiect din Spania, Austria, Irlanda, România.
Vă rugăm să informaţi A.F.R. până la data de 27 februarie 2004 asupra deciziei de participare la
acest eveniment şi asupra prezentărilor pentru seminar.
Propunerile pot fi transmise pe suport electronic. Fiecare prezentare poate dura 10 minute
Aşteptăm un rezumat în engleza şi română pentru mapa seminarului.
Vă rugăm să ne trimiteţi formularul de participare, cât mai repede posibil, împreună cu titlul
prezentării.
Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi.
Liliana Pagu, Preşedinta Asociaţiei Femeilor din România, Coordonator Naţional al Reţelei ONG-uri
de/pentru femei din România, Bucureşti PO 37-80, sector 2, tel./fax (40-21) 3159859 mobil 0744561431,
e-mail afr@afr.ro, www.afr.ro

Compania RELIANS
În atenţia organizaţiilor non-guvernamentale din judeţele Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani şi Bacău.
Vă invit să vă alăturaţi în calitate de parteneri ai administraţiilor publice din mediul rural în cadrul
unor proiecte în domeniul serviciilor sociale.
Compania RELIANS are un grup de clienţi (administraţii publice locale) care doresc să susţină
proiecte în cadrul Subprogramului Investiţii în Servicii Sociale - Licitaţia 2.
Acest subprogram pune foarte mare accent pe dezvoltarea parteneriatelor public - privat. În acest
sens doresc să invit organizaţiile de profil să ni se alăture în susţinerea acestor proiecte cu deosebite
implicaţii sociale în mediul rural.
Criteriile de eligibilitate pentru parteneri, aşa cum sunt menţionate în ghidul solicitantului sunt
următoarele:
1. Partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie asociaţie, fundaţie, sau instituţie publică/privată;
b) să aibă sediul înregistrat în România.
2. Documentele care însoţesc cererea de finanţare nerambursabilă din partea partenerului:
a) Copie după bilanţul contabil la data de 31.12.2003;
b) Copia Certificatului de Înregistrare Fiscala a partenerului;
c) Declaraţie de Atestare Fiscala, în original, eliberată de Administraţia Financiară care să stipuleze ca
partenerul nu are datorii fiscale, eliberata între data de lansare a licitaţiei şi termenul limita de
depunere;
d) Certificat emis de Casa Judeţeană de Pensii din care să rezulte ca partenerul nu are obligaţii restante
la plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, eliberat între data de lansare a licitaţiei şi termenul
limita de depunere;
e) Certificat emis de Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană din care să rezulte ca partenerul nu are
obligaţii restante la plata către fondul asigurărilor de sănătate eliberat între data de lansare a licitaţiei
şi termenul limita de depunere;
f) Copie după contractul de parteneriat;
38
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
g) Copie după declaraţia partenerului;
h) Copie după ultimul raport anual.
Organizaţiile interesate sunt rugate să ne contacteze în vederea stabilirii detaliilor ulterioare.

Paul Savin, Consultant, tel. (+4) 0745544313, e-mail: paul@relians.ro


RELIANS, B-dul Nicolae Iorga, nr. 1, et. 2, cod 700260
Tel. / Fax (+4) 0232-258425, (+4) 0232-230274
Zapp (+4) 0788432203
www.relians.ro

Apel la nominalizări "Premierea iniţiativelor civice ale cetăţenilor"


Fundaţia pentru o Societate Deschisă lansează apelul la nominalizări în cadrul programului „Premierea
iniţiativelor civice ale cetăţenilor”

Care este obiectivul programului?


Programul îşi propune stimularea iniţiativelor civice în România, în spiritul valorilor societăţii
deschise. Conform acestor valori cetăţeanul este conştient şi informat cu privire la sistemul politic,
percepe acţiunile autorităţilor publice ca având efecte asupra sa, a familiei şi comunităţii din care face
parte şi se implică în problemele de ordin civic, dovedind un simţ real de responsabilitate. Prin intermediul
acestui program, Fundaţia pentru o Societate Deschisă îşi propune să recunoască atitudinile şi iniţiativele
civice în România, cu accent pe acţiunile pe care cetăţenii înşişi le pot iniţia pentru rezolvarea unor
probleme ale comunităţii în ansamblu.

Cine poate face nominalizarea şi când?


Nominalizarea în cadrul programului „Premierea iniţiativelor civice ale cetăţenilor” poate fi făcută
de orice persoană sau organizaţie şi în orice moment, ţinând seama de criteriile de selecţie.

Care sunt criteriile de selecţie?


 acţiunea nominalizată trebuie să fie una inovatoare, deschizătoare de drumuri pentru societatea
românească;
 acţiunea trebuie să fie una de natură să influenţeze percepţia cetăţenilor asupra drepturilor şi
responsabilităţilor pe care le au în relaţia cu instituţiile statului şi în comunitate;
 acţiunea nominalizată trebuie să aibă impact asupra comunităţii în ansamblu şi să poată servi ca un
model de „bune practici” pentru comunitate;
 persoana nominalizată trebuie să fi iniţiat acţiunea fiind conştientă de drepturile conferite de lege;
trebuie să fie activă în comunitate şi să demonstreze un real simţ de responsabilitate civică;
 nu se admit autonominalizări;
 nu se admit nominalizări pentru acţiuni iniţiate în folos personal (Ex: acţiuni în instanţă pentru
recuperare de bunuri personale);
 pot fi nominalizate doar persoane fizice (nu sunt eligibile pentru nominalizare asociaţii, organizaţii sau
alte tipuri de persoane juridice);
 acţiunea nominalizată trebuie să fi fost iniţiată în anul 2003 sau 2004.

Ce va cuprinde dosarul de nominalizare?


 formularul de nominalizare completat (formularul poate fi descărcat de pe site-ul FSD la adresa
www.osf.ro);
 orice documente doveditoare relevante cu privire la acţiunea nominalizată sau orice alte materiale
(audio, video sau tipărite) care să susţină nominalizarea;
 articole din presă scrisă locală, transcrieri sau înregistrări ale emisiunilor TV sau radio referitoare la
acţiunea nominalizată, daca există.

Unde trebuie trimis dosarul de nominalizare?


39
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Dosarul poate fi trimis prin e-mail la adresa civic@buc.osf.ro, pe fax, la numerele: 021- 2121032,
2120630, sau prin poştă, pe adresa Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, str. Căderea Bastiliei nr. 33,
sector 1, cod 010613, Bucureşti, în atenţia doamnei Ofelia Neagu.

Casa NATO salută adoptarea de către Parlamentul român a proiectului de Lege privind aderarea
României la NATO
Comunicat de presă
Casa NATO salută adoptarea de către Parlamentul român a proiectului de Lege privind aderarea
României la NATO, în data de 26 februarie 2004. Acest moment reprezintă confirmarea eforturilor
semnificative depuse de România în vederea aderării la NATO, precum şi a evoluţiilor pozitive înregistrate
în ultimii ani la nivelul societăţii româneşti.
Votarea în unanimitate a acestui proiect marchează desăvârşirea unui proces politic de amplă
anvergură, lansat la Praga în anul 2002, la realizarea căruia au contribuit toate forţele politice democratice
după 1989, şi care s-a bucurat de un sprijin larg din partea întregii societăţi româneşti. „Acest consens
politic constituie un exemplu puternic, ce trebuie să devină o constantă a susţinerii marilor teme de politică
externă, a integrării europene şi euro-atlantice, teme direct legate de interesul naţional”, a arătat Primul
Ministru Adrian Năstase în plenul Parlamentului.
Un alt eveniment privind aderarea ţării noastre la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord ce are
loc zilele acestea, este întâlnirea unei delegaţii de ziarişti din Serbia şi Muntenegru cu oficiali români din
cadrul Ministerelor Apărării şi Afacerilor Externe, precum şi cu reprezentanţi ai minorităţilor naţionale,
mass-media şi organizaţiilor non-guvernamentale implicate în promovarea procesului de integrare
europeană şi euro-atlantică.
În cadrul acestei serii de întâlniri, la data de 27 februarie, Centrul Cultural American găzduieşte
reuniunea intitulată „Rolul organizaţiilor non-guvernamentale în aderarea la NATO şi integrarea euro-
atlantică”, la care participă reprezentanţi ai Consiliului Euro-Atlantic România - Casa NATO, Fundaţia
EURISC, Asociaţia Manfred Wörner şi Asociaţia George C. Marshall - membru asociat al Asociaţiei
Tratatului Atlantic.
„Această întâlnire între reprezentanţii a două segmente importante ale vieţii publice – cel non-
guvernamental şi mass-media – subliniază dimensiunea implicării acestor instituţii în procesul de integrare
euro-atlantică, precum şi importanţa cooperării între aceste sectoare”, a declarat Alex Şerban, Preşedinte
Executiv Casa NATO.

Concursul "Tânărul Jurnalist al Anului"


Fundaţia Freedom House şi The Romanian Publishing Group cu sprijinul Connex, Unicredit,
Rompetrol şi GlaxoSmithKline lansează a şasea ediţie a concursului anual destinat încurajării şi
recompensării tinerilor jurnalişti.
Concursul "TÂNĂRUL JURNALIST AL ANULUI" are 4 secţiuni:
 Cultură
 Financiar/bancar
 Economic/afaceri
 Social (sănătate, piaţa muncii, probleme sociale etc.)
Pentru fiecare secţiune în parte, va fi desemnat cel mai promiţător tânăr jurnalist care a publicat în
cursul anului 2003 articole tratând subiecte din domeniile anunţate. Câştigătorul fiecărei secţiuni primeşte
un premiu în valoare de 33.000.000 de lei.
Participanţii trebuie să aibă maxim 35 de ani. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii sunt rugaţi
să trimită: 3 articole însoţite de publicaţia originală (minim 1000 de cuvinte / articol) şi o prezentare
succintă a experienţei profesionale. Articolele trebuie să fie la prima participare la un concurs de acest
gen.
Selecţia articolelor va fi făcută de către personalităţi ale mass-media din România.

40
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Trimiteţi înscrierile la concurs până la 30 aprilie (data poştei), cu menţiunea: Pentru
Concursul "Tânărul Jurnalist al Anului" (secţiunea) pe adresa FREEDOM HOUSE, B-dul Ferdinand nr.
125, et.1, ap. 2, Bucureşti.
Pentru detalii, contactaţi Fundaţia Freedom House, la telefoanele: 2302979, 0722205549,
0740089253 sau la adresele de e-mail: freedomhouse@kappa.ro; marinescu@freedomhouse.ro

Persoana de contact: Mălina Marinescu

Anunţ program SACRI


În perioada ianuarie-iunie 2004, SACRI derulează programul Steps towards Integration: Religion
and Human Rights în România, cu sprijinul Ambasadei Olandei în România, prin programul Matra Kap.
În cadrul acestui program, SACRI în colaborare cu Catedra de Filosofie Sistematică a Universităţii
Babes-Bolyai din Cluj a organizat atelierul de lucru naţional Paşi spre integrare: religie şi drepturile omului
în România în perioada 12-13 martie 2004.

Programul Votează cu ochii deschişi


Coaliţia pentru un Parlament Curat a lansat programul " Votează cu ochii deschişi".
A venit momentul să înceapă limpezirea clasei politice. Trebuie ca fiecare votant din România
să-şi cunoască bine candidaţii, să ştie dacă sunt corupţi sau nu. Să voteze cu ochii deschişi. Numai aşa
vom putea avea o clasă politică responsabilă şi curată, numai aşa votul fiecăruia va putea fi folosit pentru
a-i împiedica pe cei corupţi să ajungă în Parlament.
Coaliţia pentru un Parlament Curat îşi propune să alcătuiască pentru fiecare circumscripţie
electorala un buletin al candidaţilor cu trecutul lor politic şi afacerile lor necurate. Fiecare alegător va primi
acest buletin şi va hotărî ce oameni politici merită votul său.
Din Coaliţia pentru un Parlament Curat fac parte: Alianţa Civică, APADOR-CH, Agenţia de
Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Freedom House România, Societatea
Academică din România, Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Politice (SNSPA), Liga Română de Presă,
Transparency International România, Asociaţia Pro-Democraţia

Workshop cu tema Poliţia şi minorităţile - Drepturile Omului şi Managementul Conflictelor pentru


ofiţerii de legătură cu populaţia roma, 6 - 9 mai 2004

6 - 9 mai 2004

Anunţ - înscrieri

Termenul limită pentru depunerea înscrierilor - 31 martie 2004.


Workshop finanţat de Fondul Secretariatului Danez pentru Pace şi Stabilitate (FRESTA), Ministerul
Afacerilor Externe, Danemarca
Participanţi din ţările: Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, România, Iugoslavia şi Danemarca

Durata workshop-ului
Sosirea participanţilor: 6 mai 2004
Plecarea participanţilor: 9 mai 2004

Locaţie: Bucureşti, România

Organizatori
- Danish Centre for Conflict Resolution, Danemarca
- The Danish Institute for Human Rights, Danemarca
- Centrul Regional de Facilitare şi Negociere, România

41
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
- Romani Criss, Centrul Roma pentru Intervenţie Socială şi Studii, România
- Ministerul Administraţiei şi Internelor, România

Scop - De a forma o reţea de schimburi de experienţă şi bune practici în domeniul poliţiei şi minorităţilor,
mai ales pe temele Drepturile Omului şi Managementul Conflictelor.

Activităţi propuse pentru acest workshop


- Prezentarea Proiectului "Drepturile Omului şi Managementul Conflictului pentru ofiţerii de legătură cu
populaţia roma". Raport cu privire la ce s-a realizat în cadrul proiectului, cel mai recent progres şi ultimii
paşi.
- Prezentarea celor mai bune practici şi iniţiative în domeniul poliţiei şi minorităţilor din ţările Europei de
Est.
- Dezbateri cu privire la diferite iniţiative, puncte tari şi puncte slabe, lecţii învăţate din implementarea
diferitelor modele.
- Crearea unei reţele active la nivel regional în domeniul politie şi minorităţilor.

În timpul workshop-ului participanţii vor stabili un model inter-regional de colaborare în domeniul politiei
pentru minorităţi. Ei vor identifica mijloace de comunicare, schimburi de informaţii. Reţeaua va deveni
funcţională prin utilizarea comunicării electronice.

Ca rezultat, se va publica un raport al workshop-ului, incluzând materialele şi lucrările prezentate în timpul


întâlnirii. Raportul va fi trimis tuturor organizaţiilor şi instituţiilor publice interesate de aceasta temă.

Participanţi - criterii de eligibilitate


- să fie reprezentanţi ai următoarelor ţări: Bulgaria, Ungaria; Republica Moldova, România şi Iugoslavia;
- să fie, în principal, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai organizaţiilor internaţionale
active în domeniul cursurilor de pregătire pentru poliţie şi minorităţi etnice;
- să fie disponibili pentru a participa la o conferinţă internaţională în septembrie 2005.

Acest workshop va fi urmat de o conferinţă internaţională în septembrie 2005, la care vor participa
persoanele invitate la acest workshop şi reprezentanţi ai ministerelor relevante şi ai politiei din ţările
învecinate.

Costurile de participare care includ cazarea, mesele şi transportul pentru participanţii din străinătate
(biletul de avion poate fi acoperit doar în cazuri excepţionale şi decizia va fi luată pe baza evaluării
individuale a aplicaţiilor) sunt acoperite de către organizatori.

În cazul în care sunteţi interesaţi să participaţi la workshop, trimiteţi, vă rugăm, o scrisoare de motivaţie de
jumătate de pagină şi detaliile dumneavoastră de contact pe adresa:

Simona Hultoana, Centrul Regional de Facilitare şi Negociere


Bdul Copou 4, etajul 3, 6600 Iaşi, România
telefon: 40-232-254502, fax: 40-232-254503
e-mail: simonah@rfnc.ro, www.rfnc.ro

EVENIMENTE

Conferinţa naţională "Viaţa în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi - parteneriat public -


privat"
5-6 februarie. Fundaţia „Pentru Voi” Timişoara, în colaborare cu Forumul European al Dizabilităţii,
România Inclusivă, Grupul de Iniţiativă pentru Constituirea Consiliului Naţional al Persoanelor cu

42
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Dizabilităţi şi Grupul de Acţiune pentru Mobilizarea Părinţilor a organizat la Timişoara conferinţa naţională
cu participare internaţională, a cărei temă a fost "Viaţa în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi -
parteneriat public-privat". Scopul conferinţei a fost dezvoltarea şi sprijinirea iniţiativelor pentru
implementarea de parteneriate public-private în vederea înfiinţării de servicii de sprijin şi de promovare a
vieţii în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi (servicii de zi, de angajare în muncă, rezidenţiale
etc.). Preşedinţii conferinţei: Dl. Victor Wahlstrom, fost Preşedinte al Inclusion International, Suedia şi Dl.
Constantin Stoenescu, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Au participat
reprezentanţi ai autorităţilor locale din 15 judeţe, Inspectorii Şefi ai celor opt Inspecţii Regionale ANPH şi
reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniu. Printre vorbitorii principali îi amintim pe Roelie Post, Comisia
Europeană, Directoratul General pentru Extindere, Gabriela Popescu - Delegaţia Comisiei Europene la
Bucureşti, Geert Freyhoff, Director Inclusion Europe, Bruxelles, Judith Klein, Director Programul de
Advocacy privind Dizabilitatea Mentală - Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta, Sophie
Beaumont, Forumul European al Dizabilităţii. Prezentările în plen vor fi completate de trei grupuri
specializate de discuţii (Legislaţie, Standarde de calitate, Clasificarea Internaţională a Funcţionalităţii).
Pentru informaţii suplimentare Roxana Damaschin, asistent manager, telefon: 0256 228 062, fax
0256-28473, e-mail: roxana@pentruvoi.ro.
(VOLUNTAR nr. 319, 12 ianuarie, 2004)

Festivalul anual "Oameni de aur ai operei"- A doua ediţie 14 mai - 14 iunie 2004 şi A doua ediţie a
festivalului "Toamna culturală clujeană" 15 septembrie - 15 octombrie 2004
Festivalul "Oameni de aur ai Operei" şi Festivalul "Toamna Culturală Clujeană" au ca scop
fundamental consolidarea şi amplificarea relaţiei artistice dintre artişti de renume ai artei lirice şi tineri
debutanţi, talente deosebite ale artei cântului şi dansului. Acest deziderat va fi realizat "la vedere" cu
participarea activa a publicului la întregul program al Festivalurilor, program ce cuprinde ample manifestări
artistico-ştiinţifice:
- spectacole;
- concursuri de lansare a tinerilor artişti lirici (cântăreţi, dansatori, compozitori, regizori, scenografi);
- simpozioane, mese rotunde şi conferinţe;
- ateliere de măiestrie şi workshop-uri.
Festivalurile se desfăşoară sub semnul a cinci programe culturale locale şi naţionale, lansate de
Opera Naţională Română din Cluj-Napoca:
I. Centrul Naţional de Excelenţă pentru perfecţionarea şi lansarea tinerilor interpreţi şi creatori de
spectacole
II. Artişti clujeni de pretutindeni
III. Promovarea creaţiei compozitorilor români
IV. Opera pentru tineri de toate vârstele
V. Revalorificarea creaţiei universale de operă.

I. În cadrul Programului Centrul Naţional de Excelenţă pentru perfecţionarea şi lansarea tinerilor


interpreţi şi creatori de spectacole, se va organiza a doua ediţie a Concursului "Tineri de azi ai operei" cu
doua secţiuni: concurs de interpretare lirică şi coregrafică. Această ediţie va găzdui ambele secţiuni
urmând ca apoi, anual, Festivalul să prezinte alternativ secţiunile menţionate. A doua ediţie a Festivalului
"Toamna Culturală Clujeană" prilejuită şi de Aniversarea a 85 de ani de la înfiinţarea Operei Naţionale
Române din Cluj-Napoca (septembrie-octombrie 2004) va lansa şi o primă ediţie pentru concursul destinat
tinerilor coregrafi, dirijori, scenografi şi regizori de operă.
De asemenea afiliate acestui program vor fi şi Workshop-urile "Atelierele de măiestrie",
manifestări prin intermediul cărora elevi, studenţi şi tineri artişti din întreaga ţară, pot beneficia de vasta
experienţă a artiştilor de renume, prezenţi ca invitaţi la Festivalurile "Oameni de aur ai Operei" şi "Toamna
Culturală Clujeană".
II. Programul Artişti clujeni de pretutindeni se va concretiza în spectacole realizate cu colaborarea
atât a marilor maeştrii ai scenei lirice de formaţie clujeană din ţară şi străinătate, cât şi cu cea a tinerilor
solişti cu perspective clare în făurirea unei cariere artistice.
43
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
III. Programul Promovarea creaţiei compozitorilor români consacraţi şi în devenire cuprinde
operele: Cântăreaţa cheală de Dan Voiculescu, Jacques sau Supunerea de Radu Bacalu şi Lecţia de
Cornel Esanu, după piesele cu acelaşi nume de Eugen Ionesco, lucrări în premieră, înscrise în anul
aniversar Eugen Ionesco la recomandarea UNESCO, Oedip de George Enescu, Meşterul Manole de
Sigismund Toduta, Secretul lui Don Giovanni de Cornel Ţăranu, Motanul încălţat de Cornel Trăilescu -
spectacole în reluare, O noapte furtunoasă de Paul Constantinescu, D'ale Carnavalului de Hary Bela,
baletele: Nyjinski de Emil Gherasim şi Ciuleandra de Valentin Timaru - spectacole în premieră naţională,
Lorelei de Valentin Timaru, Luceafărul de ziua de Tudor Jarda şi Cei şapte corbi de Carmen Petra
Basacopol.
Aceste titluri sunt parte integrantă a Festivalului "Toamna Culturală Clujeană" (15 sept. - 15 oct.)
IV. Opera pentru tineri de toate vârstele este un program în curs de derulare, lansat prin Proiectul
Zece luni de şcoală, zece luni de operă, elaborat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu
universităţile clujene, concretizând activităţi cu finalitatea în apropierea tinerilor de spectacolul liric.
V. În cadrul Programului de Revalorificare a Creaţiei Universale va fi prezentată şi în premieră
scenografică opera "Evgheni Oneghin" de P.I.Ceaikovski, Zaide şi Don Giovanni de W.A.Mozart
(premiere), reluări ale operelor Nabucodonosor, Rigoletto, Bal Mascat de G.Verdi, Carmen de G.Bizet,
Tosca, Turandot de G.Puccini, Cenuşăreasa de G.Rossini, Faust de Ch.Gounod, Lacul lebedelor de
P.I.Ceaikovski şi Romeo şi Julieta de S.Prokofiev. Programările spectacolelor (datele calendaristice) se
vor fixa funcţie de timpul disponibil în calendarul invitaţilor.
Aceste titluri fac parte integrală din Festivalul "Oameni de aur ai Operei" (14 mai - 14 iunie).
Aceste titluri fac parte din programul "Oameni de aur ai Operei" (14 mai - 14 iunie).
Simpozionul "Oameni de aur ai Operei" cât şi Simpozionul "Toamna Culturală Clujeană" se
încadrează practic în toate cele cinci programe şi îşi propune, la această ediţie a Festivalurilor,
următoarea tematică:
1. Problemele personalizării regiei în spectacolul de operă, de balet şi în teatrul muzical;
2. Managementul artistic în instituţiile profesioniste de spectacol;
3. Opera de cameră în viziunea tinerilor compozitori;
4. Dezbateri pe marginea Programului de studii sociologice "Publicul operei - Opera publicului".
În cadrul celor două simpozioane, se va lansa, pentru ediţiile viitoare ale Festivalurilor, un concurs
de compoziţie, ce are ca scop încurajarea şi susţinerea noii creaţii de operă şi muzică de scena
românească. Concluziile acestor simpozioane pot determina intervenţii în structură şi programul viitoarelor
ediţii ale Festivalurilor.
Şi în cadrul acestei ediţii a Festivalurilor "Oameni de aur ai Operei" şi "Toamna Culturală
Clujeană", se vor acorda distincţii slujitorilor de seamă ai scenei lirice româneşti.

DIRECTOR GENERAL, Prof. univ. dr. Alexandru Farcaş

Forumul Societăţii Civile din zona Mării Negre


Între 15-17 ianuarie 2004, în Armenia la Erevan s-a desfăşurat Forumul Societăţii Civile din zona Mării
Negre având ca motto: Reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă în Regiune.

Evenimentul a fost organizat de Mission Armenia - NGO în parteneriat cu International Council on


Social Welfare şi Black Sea Economic Cooperation.
Au participat reprezentanţi din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Rusia
şi România .şi invitaţi din Norvegia , U.K., Grecia.
S-au pus bazele unei cooperări regionale prin crearea unui Network care să sprijine elaborarea şi
executarea iniţiativelor sociale în zona Marii Negre
Din partea României au participat Asociaţia Femeilor din România (Liliana Pagu, preşedinte) şi
Fundaţia pentru dezvoltare comunitară şi servicii sociale (Valentin Vladu, director executiv). Cele două
organizaţii au devenit membre fondatoare în Network.

44
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Liliana Pagu a fost cooptată în grupul de lobby al reţelei, organism de mediere care va facilita şi
stimula cooperarea Network-ului la nivel interguvernamental şi internaţional. Valentin Vladu a fost
desemnat ca persoană de contact pentru România.
Informaţii despre eveniment se pot obţine la A.F.R afr@afr.ro

Seminarul de montanologie
Asociaţia Pons Vetus, în parteneriat cu Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Vâlcea şi Asociaţia
Deţinătorilor de Păduri Loviştea şi Aliaţii a organizat în data de 30 ianuarie 2004 în sala primăriei
Racoviţa, judeţul Vâlcea, la seminarul de montanologie cu tema: "Strategia de dezvoltare durabilă a zonei
montane din judeţul Vâlcea şi din România".
Invitaţi speciali:
- Domnul Dr. Paolo Saba - preşedintele UCEE.
- Domnul Dr. Beniamino Faoro. - preşedintele UCEE pentru Europa Centrală şi de Est.
Persoane şi adrese de contact:
 Asociaţia Pons Vetus
tel./fax: 0250-756000
preşedinte Ing. Dumitru Gogiu
tel.: 0744209421, 0721325941,
vicepreşedinte Marian Pătraşcu tel: 0250-738897
 Primăria Racoviţa
tel.: 0250 756504, 756503
Primar Ioan Fasca
tel.: 0745756504

Preşedinte, Ing. Dumitru Gogiu


[reporter-european]

Aplicarea noilor standarde comunitare pentru firmele romaneşti


Firmele româneşti au început sa implementeze standardele europene atât în domeniul producţiei
industriale, cât şi în ceea ce priveşte responsabilitatea socială, implementând prevederile acquis-ului de la
capitolele Libera circulaţie a mărfurilor şi Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă.
Aceasta a fost principala concluzie a conferinţei "Creşterea performanţelor economice şi sociale
ale companiilor româneşti în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană", organizată de grupul
FiaTest România şi Gemini Italia şi desfăşurată la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, miercuri, 28
ianuarie 2004. La conferinţă a participat şi dl. Vasile Puşcaş, Ministru
Delegat, Negociator Şef cu Uniunea Europeană, dna. Elena Dumitru, Ministrul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei, dl. Ion Hohan, prim-vicepreşedinte al UGIR 1903, reprezentanţi ai mai multor firme etc.
Pentru a putea fi competitive pe piaţa Uniunii Europene, firmele româneşti vor trebui să aplice şi
sa îndeplinească o serie de standarde de calitate, mediu, securitate ocupaţională, etica în afaceri etc. Mai
multe companii din România au început să aplice aceste standarde.
Dl. Vasile Puşcaş, Ministru Delegat, Negociator Şef cu Uniunea Europeană, consideră că
certificarea calităţii şi responsabilităţii sociale a firmelor reprezintă, de fapt, aplicarea acquis-ului comunitar
pentru capitolele Libera circulaţie a mărfurilor, Politici sociale şi ocuparea forţei de munca. Dl. Puşcaş
consideră că tot mai multe companii ar trebui să lucreze conform acestor standarde pentru a oferi
calitatea necesară pătrunderii pe noi pieţe, inclusiv piaţa Uniunii Europene.
Dna Elena Dumitru, ministrul muncii şi protecţiei sociale consideră că responsabilitatea socială
este una dintre premisele care asigură unei companii şi capacitatea de a intra în competiţie pe piaţa
globală.
Dl. Hohan, prim - vicepreşedinte al UGIR 1903, a arătat că firmele româneşti trebuie să respecte
drepturile şi obligaţiile care derivă din negocierile la capitolul Libera circulaţie a mărfurilor, Politici sociale
etc. şi că parteneriatul între Guvern, sindicate şi patronate trebuie continuat şi amplificat pentru a se

45
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
realiza o cât mai bună pregătire a agenţilor economici în vederea aderării României la Uniunea
Europeană.
Standardele sunt specificaţii tehnice care se aplică în mod voluntar, sunt elaborate de organisme
recunoscute care desfăşoară activităţi de standardizare şi sunt puse la dispoziţia factorilor socio-
economici. Ele sintetizează practica din domeniul industriei şi al tehnologiei. Standardele oferă garanţia ca
produsele şi serviciile sunt potrivite cu scopurile pentru care au fost create, şi sunt comparabile şi
compatibile. Standardizarea nu poate fi impusa: numai daca piaţa vede un interes în crearea şi folosirea
standardului, acesta va apărea.
În Uniunea Europeană, standardele joacă un rol important în a ajuta la crearea unei Pieţe Unice
printr-o serie de acte normative comasate în directivele Noii Abordări. Această legislaţie europeana
stabileşte cerinţele esenţiale pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi vândute în
întreaga Uniune Europeana. Directivele Noii Abordări, transpuse şi în legislaţia românească, sunt
deosebite pentru că nu conţin detalii tehnice; ele conţin cerinţele de siguranţa generală. De aceea,
producătorii trebuie să traducă aceste exigenţe generale 'esenţiale' transformându-le în soluţii tehnice.
Una dintre cele mai bune căi prin care producătorii pot face acest lucru este să folosească standarde
europene create în acest scop. Aceste standarde sunt numite standarde armonizate şi se presupune că
oferă o 'prezumţie de conformitate ' cu directiva pentru care au fost scrise. Standardele europene
reprezintă o modalitate puternică de a creşte competitivitatea companiilor din Uniunea Europeană. Ele
ajută la protejarea sănătăţii, siguranţei şi mediului pentru cetăţenii Europei.
Avantajele standardelor armonizate europene şi internaţionale
- Costuri de comercializare mai scăzute
- Simplificarea acordurilor contractuale
- Scăderea barierelor în calea comerţului
Detalii: broşura "Alinierea la standardele europene şi prezenţa agenţilor economici pe piaţa
unică", pe site-ul Ministerului Integrării Europene, www.mie.ro:
http://www.mie.ro/media/Romana/2003/Publicatii/aliniere_std_europ.pdf

Turul institutelor culturale româneşti


EU-RO 2004

Organizatorul evenimentului: Societatea Cultural Artistică de Tineret CONCRET / Compania de Artă


STUDIO 24 / Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti.
Auspiciile evenimentului: Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Relaţii Culturale
Parteneri: Agenţia Socială a Studenţilor
In colaborare cu: Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistă “Nicolae Iorga” din Veneţia /
Academia Română din Roma
Sponsori: Blueprint
Sprijin: UNESCO Pro – Natura, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti
Parteneri media: TVR CULTURAL

Descrierea evenimentului
În perioada 18 februarie – 1 martie 2004 Companiei de Artă "Studio 24", de la Casa de Cultură a
Studenţilor, prin Societatea Cultural - Artistică de Tineret CONCRET, a continuat seria turneelor în
Centrele Culturale Româneşti cu spectacole de teatru şi concerte de muzică.
Ca şi-n ediţiile precedente din anii 1997, 2003, Turneul a fost pus sub semnul integrării europene
prin tinereţe şi cultură, a înţelegerii între popoarele vecine şi mai ales a constituirii unei viitoare Europe
Unite, fără bariere, în care tinerii reprezintă baza acestei "clădiri", reprezentând nu o naţiune izolată, ci un
om european puternic ce-şi trage seva atât din cultura naţională, cât şi din cea universală.
Genul: reprezentarea României – imagine prin cultură şi tinereţe
Spectacol : Truverii – muzica şi poezia comedianţilor – un spectacol de Mihai Serghei TODOR şi
Cătălin MIREA, costume Clara DĂRÂNGĂ

46
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Data şi locul de desfăşurare:
VENEŢIA – Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistă - 20.02.2004
ROMA – Academia Română din Roma – 24.02.2004
VIENA – Institutul Cultural Român
BUDAPESTA – Institutul Cultural Român

Informaţii suplimentare:
Telefon : 0722261557 - Mihai Serghei TODOR, regizor, preşedinte SCAT CONCRET
0744618338 – Carmen MARUNŢELU, vicepreşedinte SCAT CONCRET
Fax: 012-3151558- pentru STUDIO 24
E-mail :studio24@ccs.ro

Justiţie. Reformă. Integrare europeană. O ecuaţie pentru societatea Românească"


Asociaţia Magistraţilor din România (A.M.R.) împreună cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ),
Transparency International România, Asociaţia Pro-Democraţia (APD), Institutul pentru Politici Publice
(IPP), Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România (APADOR-CH), Agenţia de Monitorizare
a Presei "Academia Caţavencu" au organizat masa rotundă cu tema: "JUSTIŢIE. REFORMĂ.
INTEGRARE EUROPEANĂ. O ECUAŢIE PENTRU SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ" în data de 11
februarie 2004.
În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuţie trei proiecte de legi deosebit de importante pentru
magistraţi, justiţiabili şi evoluţia procesului de integrare a României în Uniunea Europeană: Legea de
Organizare Judiciară, Statutul Magistratului şi Legea Consiliului Superior al Magistraturii.
Detalii suplimentare la numerele de telefon 2120693, 2120520, fax 2120519 sau adresa e-mail
office@crj.ro, persoana de contact d-ra Liliana Florea.

Cea de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat din România
5-7 mai 2004. Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis anunţă organizarea celei de-a treia ediţii
a Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat din România, cu tema "Voluntariatul - o valoare
europeana". Conferinţa va avea loc în Bucureşti şi se va bucura de prezenta excelentei sale, domnul
Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România şi de sprijinul generos şi consecvent al
Charles Stewart Mott Foundation. Centrul lansează invitaţia de a propune ateliere de lucru pe teme din
domeniul managementului voluntarilor şi/sau în strânsă legătură cu tema generală a Conferinţei. Atelierele
sunt programate pentru data de 6 mai 2004 şi vor avea durata de 2 ore. Sunt încurajate propuneri cu
abordări participative şi inovatoare.
Persoanele interesate să susţină un atelier în cadrul conferinţei sunt rugate să trimită o propunere
de maximum 1000 de cuvinte la adresa cristina@voluntariat.ro până la data de 16 februarie 2004, care
să cuprindă denumirea atelierului, un rezumat al conţinutului şi o descrierea a metodelor utilizate în cadrul
atelierului. Organizatorii vor selecta un număr de maximum 5 propuneri.
Persoanele care vor susţine ateliere vor beneficia de bursa în vederea participării la Conferinţa
(care va acoperi cazarea şi taxa de participare) şi vor avea posibilitatea să se afirme ca leaderi în
domeniul non-profit şi ca specialişti în domeniul voluntariatului, precum şi de a-şi pune în valoare
experienţa şi abilităţile în faţa unui auditoriu cu interese similare. De asemenea, sunt încurajate
propunerile vizavi de conţinutul şi formatul conferinţei, chiar în situaţia în care nu doriţi să susţineţi un
atelier.
Contact: Cristina Nicolescu, Coordonator networking, Centrul National de Voluntariat Pro Vobis
Cluj Napoca, tel/fax 0264 412 897, e-mail cristina@voluntariat.ro VOLUNTAR Nr. 323, 9 februarie, 2004

Zece tineri romi au absolvit cu succes a treia ediţie a programului de pregătire jurnalistică la CJI
Cea de-a treia ediţie a Programului de pregătire jurnalistică pentru tinerii romi s-a încheiat
miercuri, 18 februarie, printr-o ceremonie în care cei 10 absolvenţi vor primi diplome de onoare.
Evenimentul are loc la Hotel Continental, Salonul Albastru, între orele 17:30 - 19:00.
47
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Programul de pregătire jurnalistică pentru tinerii romi este un modul intensiv de iniţiere şi
specializare în jurnalism pentru tineri de etnie romă, absolvenţi de liceu şi facultate. După primele patru
luni de cursuri la CJI, participanţii în acest program au lucrat, pentru alte şase luni, în redacţii profesioniste
din Bucureşti: Cotidianul, Evenimentul Zilei, Banii noştri, Jurnalul naţional, Europa FM, MixFM, ProFM,
Radio Total, Divers, Mediafax, BBC, Realitatea românească, Curierul naţional. In primele doua ediţii au
absolvit 19 cursanţi, dintre care 14 lucrează acum in presa centrală şi locală.
Actuala promoţie a început cursurile în mai 2003. Toţi cei 10 absolvenţi vor fi angajaţi la finalul
programului, dovada a bunei pregătiri şi a muncii lor susţinute.
Programul a beneficiat de sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Republicii Federale
Germania prin Pactul de Stabilitate.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să sunaţi la 021-3356200, persoana de contact:
Georgiana Ilie, asistent - coordonator de program, sau să vizitaţi www.cji.ro.

Istorie pentru spiritul civic


Centrul Educaţia 2000+, organizaţie independentă de politici, consultanţă şi servicii educaţionale,
anunţă:
În perioada 19-21 februarie 2004 s-a desfăşurat cel de-al doilea Seminar de formare a
profesorilor de istorie din cadrul proiectului Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în
România. Proiectul este co-finanţat de Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos
(Programele MATRA) şi de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din România, prin Centrul Educaţia
2000+. Centrul implementează proiectul în parteneriat cu EUROCLIO - Asociaţia Europeană a Profesorilor
de Istorie şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Seminarul se va deschide vineri, 19
februarie 2004, la Hotelul Piatra Mare din Poiana Braşov, începând cu ora 9:00.
Seminarul de formare reprezintă unul dintre principalele mijloace pentru îndeplinirea obiectivelor
proiectului şi îşi propune să contribuie la înnoirea abordărilor metodologice în predarea istoriei şi a
educaţiei pentru cetăţenie democratică în România şi să ofere profesorilor de istorie instrumente pentru
îmbunătăţirea activităţii didactice.
La Seminar au participat profesori de istorie, experţi internaţionali din Marea Britanie, Regatul
Tarilor de Jos, Rusia şi Estonia, observatori din partea Asociaţiilor Profesorilor de Istorie din Bulgaria,
Macedonia, Republica, Moldova şi Ucraina, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, experţi români şi coordonatori ai proiectului din partea Centrului Educaţia 2000+ şi
EUROCLIO.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Educaţia 2000+, la numerele de
telefon: (021) 2120780, 2120781; fax: (021) 2120779; e-mail: cedu2000@cedu.ro, persoană de contact:
Ciprian Ciucu, Coordonator Comunicare (cciucu@cedu.ro)

Extinderea Uniunii Europene-provocări şi oportunităţi


Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, prin Centrul Euro Info Timişoara RO823, a
organizat seminarul: "Dezvoltarea afacerilor într-o piaţă unică extinsă provocări şi oportunităţi pentru
firmele româneşti", în data de 26 februarie la sediul CCIAT. Acest eveniment face parte din campania
naţională "Reţeaua Centrelor Euro Info - Poartă pentru IMM-uri către o Europă extinsă ", finanţată de către
Uniunea Europeană, prin programul Oportunităţi de afaceri în contextul extinderii Uniunii Europene.
Proiectul are ca scop atât creşterea nivelului de informare şi înţelegere în ceea ce priveşte
impactul pe care îl va avea extinderea Uniunii Europene la nivelul companiilor, cât şi facilitarea dezvoltării
de relaţii de afaceri cu companii din statele membre ale Uniunii, din Spaţiul Economic European sau din
ţările candidate. Cu ocazia evenimentului vor avea loc prezentări vor fi susţinute de către lectori români şi
străini, expunerile vizând următoarele subiecte:
 Pregătirea României pentru viitoarea aderare la Uniunea Europeană, aspecte legate de Piaţa Internă.
 Aplicarea standardelor tehnice şi certificarea conformităţii, condiţie necesară pentru accesul
produselor şi serviciilor pe piaţa europeană.
 Extinderea Pieţei Unice - noi oportunităţi de cooperare pentru companii
48
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
 Noi cadre de cooperare transfrontalieră şi interregională pentru actorii din Regiunea de Vest.
CCIAT - Euro Info Centre, tel./fax 021-219173 sau e-mail: euroinfo@cciat.ro sau ru@cciat.ro

Conferinţa naţională cu tema HIV/SIDA şi Drepturile Omului


2-3 martie. Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a
organizat în Bucureşti, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România, o conferinţă naţională cu tema
HIV/SIDA şi Drepturile Omului.
La conferinţă au participat persoane infectate şi afectate HIV/SIDA, reprezentanţi ai autorităţilor
naţionale şi ai sectorului neguvernamental, în scopul de a dezbate şi analiza problemele sesizate de
Raportul de Monitorizare realizat de UNOPA, în perioada iunie - octombrie 2003, referitoare la
respectarea drepturilor persoanelor seropozitive, în vederea identificării unor soluţii şi strategii de
intervenţie eficiente în acest domeniu.
Conferinţa şi-a propus, în egală măsură, să promoveze abordarea problematicii HIV/SIDA din
România, atât din perspectiva Drepturilor Persoanei (drepturi universale), cât şi a Drepturilor Persoanei
seropozitive (drepturi speciale). (VOLUNTAR Nr. 325, 23 februarie, 2004)

Săptămâna Diversităţii
3-6 mai. Asociaţia Accept şi Freedom House în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării şi Primăria Sectorului 3 organizează la Bucureşti Săptămâna Diversităţii sub
motto-ul Ai dreptul să fii diferit! În cadrul acestei Săptămâni va fi organizat un târg al organizaţiilor
neguvernamentale şi al institutelor culturale străine din Bucureşti în vederea recunoaşterii şi promovării
diversităţii, care va fi amplasat în Piaţa Universităţii în perioada 3-4 mai.
Acest târg îşi propune să contribuie la crearea unei prezente publice a organizaţiilor active în
promovarea incluziunii sociale a grupurilor minoritare şi a diversităţii etnoculturale în România. Asociaţia
ACCEPT vă invită să participaţi ca expozanţi activi în cadrul acestei manifestări. Costurile participării nu
pot fi acoperite integral de către organizatori.
Există însă posibilitatea ca unele dintre organizaţiile participante să fie exceptate de la plata unora
dintre costuri, în limitele bugetului disponibil pentru organizarea acestei manifestări. Termenul limită
pentru confirmarea intenţiei de participare şi a propunerilor privind programul manifestărilor
dumneavoastră este 30 martie 2004. Persoana de contact: Ştefan Iancu, e-mail: siancu@home.ro, tel.
0723636789. (VOLUNTAR nr. 325, 23 februarie, 2004)

Seria de Conferinţe: "România şi Uniunea Europeană - Premise şi Perspective"


Clubul ECONOSOFIA din cadrul Asociaţiei Studenţeşti VIP a organizat în perioada 15-19 martie
2004 în cadrul Academiei de Studii Economice, seria de conferinţe "România şi Uniunea Europeană -
Premise şi Perspective".
Pe parcursul acestei săptămâni au avut loc dezbateri între cele mai influente personalităţi din
domeniile economic şi politic şi tinerii cei mai interesaţi de premisele şi perspectivele integrării României în
Uniunea Europeană.
Proiectul îşi propune să contribuie la formarea unei imagini mai clare în rândul tinerilor participanţi
asupra premiselor şi perspectivelor procesului de integrare a României în structurile europene.
Obiectivele evenimentului sunt:
 Înţelegerea de către tineri a contribuţiei pe care aceştia o pot aduce în cadrul procesului de integrare
a României în structurile euro-atlantice
 Conturarea unor scenarii privitoare la rolul care-l poate juca România în mereu noul context european
 Facilitarea dialogului activ intre actualii factori de decizie din mediul economic şi politic-instituţional din
România, şi tinerii participanţi, viitori factori de decizie
 Crearea unei comunităţi a viitorilor leaderi şi specialişti în mediul economic şi politic-instituţional
 Abordarea aspectelor legate de beneficiile şi costurile aderării României la Uniunea Europeană
Printre temele propuse spre discuţie se regăsesc:

49
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
 Evoluţia României spre Uniunea Europeana: punctarea principalelor transformări în mediul economic,
social, politic şi cultural.
 Procesul de integrare a altor ţări în Uniunea Europeană - impactul asupra României.
 Poziţionarea actuală a României în relaţiile cu Uniunea Europeană. Abordări din următoarele puncte
de vedere: al mediului macroeconomic, al mediului politic-instituţional, al sectorului privat.
 Posibile scenarii de evoluţie în urma modificării diverşilor factori care definesc relaţia România -
Uniunea Europeană.
 Redefinirea imaginii României în contextul european.

Invitaţii la aceste seminarii sunt:


- Adrian NĂSTASE, Prim Ministru al României
- Jonathan SCHEELE, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România
- Hildegard GACEK, Director BERD România
- Graeme JUSTICE, Reprezentant Rezident al Fondului Monetar Internaţional în România
- Owaise SAADAT, Şeful Misiunii Băncii Mondiale în România
- Prof. univ. dr. Mugur ISARESCU, Guvernatorul BNR
- Mihai TĂNĂSESCU, Ministrul Finanţelor Publice
- Mircea GEOANĂ, Ministrul Afacerilor Externe
- Alexandru FARCAŞ, Ministrul Integrării Europene
- Dan Ioan POPESCU, Ministrul Economiei şi Comerţului
- Ionel BLĂNCULESCU, Ministru Delegat al Controlului
- Vasile PUŞCAŞ, Ministru Delegat-negociator şef la Uniunea Europeană
- Eugen DIJMARESCU, Ministru Delegat pentru Comerţ
- Valentin LAZEA, Economist Şef BNR
- Enache JIRU, Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice
- Prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, Preşedintele Comisiei Buget - Finanţe - Bănci din Camera
Deputaţilor
- Prof. univ. dr. Lucian CROITORU, Consilierul Guvernatorului BNR
- Prof. univ. dr. Daniel DAIANU
- Prof. univ. dr. Paul BRAN, Comisia de cenzori BNR, Rector ASE
- Florin POGONARU, Preşedinte Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
- Bogdan BALTAZAR, Preşedinte BRD-GSG;
- Dan PASCARIU, Preşedinte HVB România;
- Prof. Univ Dr. Nicolae DANILA, Preşedinte BCR;
- Misu NEGRITOIU, Manager Corporate Financial Services & Investment Banking ING Bank NV
Bucharest;
- Radu GHETEA, Preşedinte ARB, Prim-Vicepreşedinte Alpha Bank
- Stere FARMACHE, Director General BVB
- Sergiu OPRESCU, Preşedinte BVB
- Ilie SERBANESCU, analist economic
Organizatorii evenimentului vă stau la dispoziţie cu informaţii suplimentare legate de eveniment:
econosofia@ase.ro sau 0722223540 0744646254

Săptămâna Europeană de luptă împotriva rasismului


Organizaţia Tinerii Prieteni ai Naturii (TPN), în colaborare cu Organizaţia Studenţilor din
Universitatea de Vest (OSUT) şi International Network for Contemporary Art Foundation (INCA)
organizează Zilele Anti - Rasism cu prilejul Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Rasismului.
Activităţi: concerte (punk, noise, industrial, hard-core), expoziţii, proiecţii filme, teatru,
performance. Data: 20-28 Martie 2004. Locul: Centrul Cultural INCA (Bastion 700), Universitatea de Vest
(Bd. V. Parvan 4), Art Club (Str. Hector nr. 2), Timişoara.

Tema: Discriminarea rasială şi de orice fel în societatea românească.


50
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004

21 Martie
21 Martie a fost declarată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Ziua Internaţională
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, ca reacţie la uciderea a 70 de demonstranţi în
Sharpeville, Africa de Sud, în 1960. De-a lungul Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Rasismului,
care gravitează în jurul datei de 21 Martie, mii de oameni celebrează diversitatea Europei şi se angajează
activ pentru respectarea drepturilor omului. Şi în acest an în Europa vor avea loc nenumărate activităţi, de
la festivale cu caracter intercultural la acţiuni de curăţare a sloganelor rasiste de pe ziduri.

Rasismul: Localizaţi-l şi stopaţi-l!


Acesta este sloganul manifestărilor din acest an a reţelei europene UNITED, constituită în sprijinul
imigranţilor şi refugiaţilor, şi care militează împotriva naţionalismului, rasismului şi a fascismului. Prin
UNITED, mai mult de 550 de organizaţii din întreaga Europă, lucrează şi cooperează împreună pe acţiuni
comune bazate în totalitate pe voluntariat.
Sloganul doreşte să atragă atenţia asupra unor evenimente ca cele întâmplate de exemplu la
Rostock, Germania, 1992, când a avut loc incendierea unui cămin de azilanţi de către Capetele Rase neo-
naziste (skinheads) şi aclamat de către cetăţenii “obişnuiţi”, El Ejido, Spania, 2000, când a avut loc
‘pogromul’ muncitorilor marocani, atacaţi de cetăţeni ’obişnuiţi’ care le-au distrus casele şi bunurile dintr-
un cartier de imigranţi, sau în teritoriile Krasnodar din Rusia, în 2003, când un grup de tineri rasişti au
atacat oameni de o anumita rasa într-un club de noapte. După cum se poate citi, nu numai neo-naziştii
sau huliganii fascişti îşi pun în practică ideile rasiste. Adesea rasismul se ascunde în spatele unor intenţii
‘respectabile’. În timp ce politicienii de dreapta încearcă să-şi atragă admiratorii cu discursuri despre
‘străini’, imigranţii şi minorităţile se lovesc de rasism în fiecare zi. Poliţişti fascişti, profesori xenofobi,
gardieni rasişti, ei cu toţii fac viaţa acestor oameni şi mai dificila. Acţiunile nu trebuie să fie la fel de
violente ca cele enumerate mai sus: rasismul tăcut şi ‘acceptat’ din transportul public, de pe stadioanele
de fotbal sau din sălile de clasă sunt şi ele la fel de violente.
Poate că în ochii unora acestea nu sunt acte violente, dar cu siguranţă că ele sunt în ochii
victimelor. Prea des oamenii ‘obişnuiţi’ lasă astfel de violenţe rasiste să se întâmple. Frica şi intoleranta
duc la această alianţă dintre violenta afişată şi ignoranţa oarba. Nu mai priviţi alături când rasismul
loveşte, nu mai toleraţi intoleranţa, localizaţi rasismul !

Rasismul în secolul XXI : stopaţi-l !

La conferinţa UNITED din Cracovia, Noiembrie 2003, activişti din 75 de ONG-uri din 33 de tari şi-
au exprimat îngrijorarea cu privire la recentele tendinţe discriminatorii faţă de imigranţi şi refugiaţi,
rezultate din procesul activ de închidere a graniţelor viitoarei Europe lărgite. Pentru reţeaua UNITED lupta
împotriva rasismului nu înseamnă numai critica adusă politicii rasiste la nivel local sau european, ci şi
înfruntarea stereotipurilor rasiste din jurul nostru şi din mintea noastră. Graniţele Uniunii Europene devin
din ce în ce mai periculoase pentru imigranţi şi refugiaţi. Înăuntrul fortăreţei Europa, viaţa devine mai grea
din cauza răspândirii rasismului. Rasismul a devenit mai subtil şi este bazat pe o serie de prejudecăţi.
Rromii sunt suspectaţi de legături cu crima organizată, azilanţii sunt suspectaţi ca abuzează de
bunăstarea statelor dezvoltate şi ca au legături cu reţelele de trafic de droguri. Musulmanii sunt adesea
asociaţi cu fundamentalismul şi terorismul. Evreii sunt, din nou, precauţi să-şi afişeze liber semnele
credinţei lor pe străzile oraşelor europene. În aproape fiecare grup din populaţia Europei, şi-au făcut loc
frica şi xenofobia. Politicienii de dreapta, partidele anti-imigraţie şi mass-media susţin atitudinile xenofobe
vorbind despre ‘ameninţarea imigraţiei’, ‘pericolul ilegaliştilor’ şi ‘riscurile societăţii multiculturale’. Dacă
vrem să luptăm împotriva acestui ‘tăcut şi ascuns’ rasism, atunci trebuie să demascăm şi să stopăm
acceptarea pasivă a prejudecăţilor şi stereotipiilor. Rasismul nu este o opinie, ci o crima. De aceea trebuie
să-l localizăm şi să-l stopăm oricând şi oriunde îl vom întâlni.

Ce este rasismul?
Rasismul este credinţa conform căreia anumiţi oameni sunt superiori deoarece ei aparţin unei
anumite rase. Raşiştii definesc o rasă ca pe un grup de oameni cu un trecut ancestral comun. Ei disting
51
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
diferenţele dintre rase prin caracteristici fizice, ca şi culoarea pielii şi a ochilor, textura parului, forma fetei
etc. De fapt, nu exista diferenţe clare şi în special diferenţe semnificative care sa demonstreze acestea.
Cercetările recente arată că rasa este o entitate imaginată. Rasa nu are baze biologice. Cuvântul rasism
este folosit pentru a descrie un comportament abuziv sau agresiv, îndreptat împotriva membrilor unei aşa-
numite rase inferioare. Istoria ne dovedeşte ca de-a lungul timpului rasismul a îmbrăcat diverse forme.
Cea mai noua formă de rasism întâlnită este ‘diferenţierea etnica şi culturală’, care susţine neamestecul
raselor şi culturilor pentru păstrarea originalităţii fiecăreia. Dar nu există nici o dovadă ştiinţifică a
existenţei mai multor rase umane. Biologia a determinat doar o singura rasă: specia umană !

Ce puteţi face?
Toate organizaţiile, mici sau mari, pot contribui în felul lor la Săptămâna Europeană de Lupta
Împotriva Rasismului. Campania europeană are ca scop să conştientizeze societatea în toate domeniile
ei, dar în principal media şi opinia publica. Organizând întâlniri publice, mese rotunde, conferinţe, cursuri
speciale, manifestări artistice etc., faceţi ca Săptămâna europeană să fie mai bine cunoscută şi înţeleasă.
De 21 Martie puteţi scrie petiţii politicienilor sau să redactaţi comunicate de presa. Dacă credeţi în
necesitatea luptei împotriva rasismului, alăturaţi vă campaniei şi comandaţi afişe pe gratis!
Trimiteţi un fax (+31-20-6834582) sau un email (info@unitedagainstracism.org), în engleză, cu
detalii despre acţiunea dvs. (titlul, data, tema, locul) şi cu numele, adresa şi persoana de contact a
organizaţiei dvs. şi veţi primi max. 100 de afişe pe gratis!
Material tradus de pe afişul 20-28 March, European-Wide Action Week Against Racism, ‘Spot
Racism, Stop Racism’ al UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and în support of migrants and refugees
Postbus 413 - NL 1000 AK Amsterdam
phone +31-20-6834778 - fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org - http://www.unitedagainstracism.org

Au început înscrierile la ediţia 2004 a "Galei Oameni pentru Oameni"


Prima ediţie a Galei Oameni pentru Oameni ne-a arătat ca implicarea în comunitate nu constituie
un eveniment izolat în România zilelor noastre. Au fost primite peste 120 de nominalizări din partea a
peste 80 de organizaţii, firme şi persoane fizice.
Bazându-ne pe succesul primei ediţii dorim să-i invităm pe toţi cei care şi-au adus o contribuţie la
rezolvarea problemelor comunităţii să trimită nominalizările lor pentru ediţia 2004 a Galei „Oameni pentru
Oameni” ce va avea loc în data de 18 mai 2004 la Bucureşti.
Evenimentul se adresează organizaţiilor non-guvernamentale, voluntarilor, companiilor donatoare
şi donatorilor individuali şi îşi propune să premieze iniţiativele organizaţiilor nonprofit de a dezvolta
strategii de strângere de fonduri din comunitate, actele de donaţie incluse intr-o strategie coerenţă ale
companiilor şi dedicaţia voluntarilor care investesc timpul şi experienţa lor în cauzele pe care le susţin.
Dacă doriţi să vă auto-nominalizaţi sau să nominalizaţi pe cineva la una dintre categoriile
galei , puteţi face acest lucru până în data de 31 martie 2004 la sediul Asociaţiei pentru Relaţii
Comunitare, Str. Scorţarilor nr. 5, ap. 8, Cluj-Napoca, prin fax la 40-264-406389 sau email:
office@arcromania.ro. Pachetul informativ (formular de înscriere şi regulament) poate fi accesat la
www.arcromania.ro
Gala este organizata de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, Camera Americană de Comerţ în
România, cu sprijinul financiar al Fundaţiei C.S. Mott şi al USAID.

Forumul Naţional ONG ediţia a IX-a


CENTRAS anunţă organizarea Forumului Naţional ONG ediţia a IX-a în perioada 22-25 aprilie 2004 la
Bucureşti. Colaborăm în pregătirea forumului cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrul
pentru Jurnalism Independent şi Agenţia de Monitorizare a Presei "Academia Caţavencu" şi cu reţeaua
centrelor regionale de resurse pentru ONG. Partener în organizarea Forumului este Ambasada Republicii
Franceze la Bucureşti. Tema pe care o propunem pentru această ediţie - având în vedere şi evenimentele
din 2003 şi contextul actual - este autonomia
52
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
sectorului neguvernamental. Vă solicităm propuneri pentru detalierea agendei şi orice alte sugestii. Vom
reveni cu detalii organizatorice.

Ion Olteanu
Coordonator program
CENTRAS
Str. Arcului 16/4
Bucureşti 021034
Tel 40 21 2114815
Fax: 40 21 2116040
E-mail: ion@centras.ro

CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

Simpozionul Internaţional al ARSR "Dezvoltarea regionalã şi echilibrul structural al economiei


naţionale"
Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale

Al patrulea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale - cu participare internaţională -

Dezvoltarea regională şi echilibrul structural al economiei naţionale


Universitatea 'Danubius' Galaţi, 27 - 28 mai 2004

Tematica simpozionului:
a. Teorii şi modele ale echilibrului macroeconomic din perspectiva analizei structurale regionale
b. Politica regională în România în contextul integrării în Uniunea Europeană
c. Statistica şi econometrie regională
d. Societatea cunoaşterii şi dezvoltarea regională
e. Administraţia publică locală şi echilibrul în dezvoltarea regională
f. Raportul urban-rural în dezvoltarea regională
g. Echilibru şi dezechilibru pe pieţele regionale ale muncii şi formării profesionale
h Infrastructura - premisă a echilibrului în dezvoltarea regională
i. Modele de dezvoltare a agriculturii şi turismului rural în perspectiva regională
j. Impactul I.M.M.-urilor asupra echilibrelor economice şi sociale la nivel regional
k. Dimensiunea regională a dezvoltării durabile
Rezumatul, de maximum 400 de cuvinte, va fi redactat în limba română şi în limba engleză
şi va fi transmis prin email până la data de 14 februarie 2004 la adresa asociaţiei: arsr@k.ro
Programul simpozionului va fi comunicat cu aproximativ două săptămâni înainte de data
simpozionului.
Pentru publicarea în volum lucrarea va fi predată cel târziu în ziua susţinerii, pe suport de hârtie şi
pe dischetă şi va avea maximum 10 pagini. Cerinţe de redactare: Word (minimum '97), Times New
Roman, 12 pentru font, single spacing, margins: top-bottom: 2.5 cm, left-right: 3 cm, alignment: justified.
Taxa de participare este de 250 mii lei pentru membrii ARSR şi 300 mii lei pentru ceilalţi
participanţi. Ea include: programul, băuturile răcoritoare şi cafeaua, două mese de prânz şi dineul
simpozionului. Plata se poate efectua direct la secretarul general al asociaţiei (lect.drd. Erika Tusa) sau în
contul ARSR nr. 2511.1 - 25473.1 / ROL, deschis la B.C.R. - sucursala sect. 1 Bucureşti

Persoane de contact:
Bucureşti :
Prof.univ.dr. Daniela Luminiţa Constantin (tel. 650-20-69, 0723-184-807)
Lect.univ.dr. Erika Tusa (tel. 0723-625-658)

53
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Email: arsr@k.ro
Galaţi:
Prof. univ. dr. Victor Romeo Ionescu, email: romeoionescu@lycos.com
Prep. univ. drd. Gabriela Marchis, email: gmarchis2002@yahoo.com

FINANŢĂRI

Programul MOŞTENIRE VIE


„Moştenire Vie” este un program de finanţare şi de dezvoltare a capacităţilor, care urmăreşte
stimularea dezvoltării comunitare în Sud Estul Europei prin promovarea unor iniţiative ce ţin de
valorificarea durabilă a resurselor culturale şi naturale locale.
În România, Programul „Moştenire Vie” este implementat de către Fundaţia pentru Parteneriat –
Miercurea Ciuc (FP) şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice - România (FDEC) în parteneriat cu
Fundaţia Regelui Baudouin din Belgia (KBF)
Scopul programului este sprijinirea dezvoltării comunitare pe termen lung prin implicarea
comunităţilor în identificarea, conservarea şi valorificarea continuă a resurselor culturale şi naturale locale.
Programul are o componentă de finanţare destinată sprijinirii proiectelor pilot în unsprezece judeţe
din România: Bihor, Braşov, Botoşani, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, şi
Suceava, precum şi o componentă de dezvoltare a capacităţilor prin instruire, asistenţă tehnică, informare
şi sprijin pentru beneficiarii existenţi şi potenţiali ai finanţării.

Bugetul programului
Bugetul programului pentru componenta de granturi pentru anul 2004 este de 4,5 miliarde lei,
destinat proiectelor conduse de organizaţiile neguvernamentale (ONG) locale din judeţele menţionate mai
sus.

Tipul şi valoarea finanţărilor


Se pot solicita fonduri în valoare de 250 milioane de lei/proiect. Finanţările se acordă în lei.
Contribuţia solicitanţilor trebuie să fie de cel puţin 10% din bugetul total al proiectului.

Domenii ce pot fi acoperite de proiecte:


Programul va sprijini iniţiative legate de valorificarea durabilă a resurselor culturale şi naturale
locale, cu o componentă puternică de implicare şi participare comunitară. Iniţiativele pot să acopere unul
sau mai multe din domeniile de mai jos fără însă a se limita la ele:
 Campanii ce urmăresc informarea comunităţii despre beneficiile valorificării durabile a resurselor
culturale şi naturale de care dispun
 Eforturi de promovare a tradiţiilor şi meşteşugurilor locale şi a valorilor naturale locale
 Creşterea calităţii managementului cultural şi promovării sit-urilor culturale pentru folosirea la
potenţialul lor maxim de către membrii comunităţii sau de către turişti, cu accent pe valorificarea
durabilă a resurselor
Modelele standard pentru ambele faze de selecţie (scrisori de intenţie, proiecte) se trimit
solicitanţilor prin poştă sau e-mail, sau pot fi accesate prin următoarele pagini web:

Fundaţia pentru Parteneriat www.epce.ro


F.D.E.C. România – www.carpathianfoundation.org/languages/ro

Data limită de depunere a SCRISORILOR DE INTENŢIE este 15 martie 2004, ora 16:00
Data limită de depunere a PROPUNERILOR DE PROIECT este 10 iulie 2004, ora 16:00

Atât scrisorile de intenţie cât şi proiectele finale vor fi depuse la biroul partenerului coordonator,
astfel:
54
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
 pentru judeţele Bihor, Botoşani, Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Suceava, solicitările se vor trimite
la sediul Fondului de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice România, Strada Sucevei, nr. 14, et. 2,
camera 217, Oradea, 410078, România
 pentru judeţele Braşov, Cluj, Harghita, Mureş şi Sibiu, solicitările se vor depune la sediul Fundaţiei
pentru Parteneriat, Strada Harghita, nr. 7, sc. A, ap. 6, Miercurea Ciuc, 530151, România

Pentru alte informaţii:

Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice


Telefon/fax: 0259-419758,
e-mail: cfro@rdsor.ro, resro@rdsor.ro

Fundaţia pentru Parteneriat


Telefon/fax: 0266-310686, 0266-310678,
e-mail: office@fpc.topnet.ro

Programul „Iniţiative Locale”

Misiunea Fundaţiei Carpatice


Fundaţia Carpatică – Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, îşi propune să promoveze
relaţiile de cooperare transfrontalieră şi inter-regională, stabilitatea socială şi dezvoltarea economica
durabilă, în aria Euroregiunii Carpatice.
Politica de finanţare a CF-FDEC cuprinde regiunile de frontieră ale Ungariei, Poloniei, României,
Slovaciei şi Ucrainei.
Pentru o descriere completa a misiunii Fundaţiei Carpatice, vă rugăm să consultaţi rapoartele,
broşurile şi pagina de web a fundaţiei: www.carpathianfoundation.org.

Aria acoperita de activitatea de finantare:


Ungaria: Judeţele Heves, Borsod-Abauj-Zemplen, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-
Bihar, şi Szolnok-Jasz-Nagykun.
Polonia: Regiunea Podkarpackie
România: Judeţele Bihor, Botoşani, Harghita, Sălaj, Satu Mare, Maramureş şi Suceava
Slovacia: Regiunile Kosice şi Presov
Ucraina: Regiunile Chernivska, Ivanovo-Frankivska, Lvivska, Zakarpatska

Programul „Iniţiative Locale”

LIP – Local Initiative Program


Acest program asigură finanţări nerambursabile de până la 5,000 USD/proiect, pentru iniţiative ce
îşi propun să se desfăşoare într-un interval de timp nu mai mare de 12 luni, cu obiective ce se încadrează
în cele ale Fundaţiei Carpatice.
Scopul programului este de a stimula dezvoltarea capitalului social local, acordând o atenţie
deosebită următoarelor trei domenii:
 Multiculturalism şi dialog inter-etnic
- promovarea relaţiilor inter-etnice
- consolidarea relaţiilor armonioase între diferitele grupuri etnice, la nivel local
- colaborarea, dialogul între organizaţii active în direcţia îmbunătăţirii relaţiilor inter-etnice
 Patrimoniul natural şi cultural
- conservarea patrimoniului cultural şi natural al regiunii
 Dezvoltare comunitară şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor neguvernamentale şi a
administraţiei publice locale
55
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
- dezvoltarea eficienţei şi a viabilităţii activităţilor organizaţiilor neguvernamentale şi a
administraţiilor publice locale
- îmbunătăţirea capacităţii organizaţiilor/instituţiilor
- creşterea participării publice în procesul de rezolvare a problemelor comunităţii

Modalitatea de aplicare
Fundaţia Carpatică – Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice va acorda asistenţă tehnică
şi financiară, în cadrul acestui program, pe tot parcursul anului 2004, cu sesiuni de evaluare bilunare.
Prima sesiune de evaluare va avea loc în 16 martie 2004.
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru aceasta rundă este 27 februarie 2004, ora 16,00.
Procesul de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiect poate dura până la 2 luni, în urma
acestuia, fiecare aplicant urmând a fi informat asupra deciziei sau solicitat să furnizeze informaţii
suplimentare.
În acest sens, propunerile de proiect trebuie depuse spre evaluare cu cel puţin 3 luni înaintea
datei începerii proiectului.
Propunerile de proiect trebuie redactate în limba română şi depuse spre evaluare Fundaţiei
Carpatice – Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice România.
Aplicantul va specifica pentru care dintre cele trei componente ale programului solicită asistenţă.
Cererea de finanţare trebuie să conţină:
- Numele şi coordonatele organizaţiei/instituţiei aplicante
- Curriculum Vitae pentru membrii echipei implicate în proiect
- Informaţii generale despre organizaţie – în copie, hotărârea judecătorească de înfiinţare, statutul
organizaţiei, precum şi un document care atestă reprezentantul legal al organizaţiei/instituţiei
(anexe)
- Obiectivele proiectului
- Descrierea proiectului
- Rezultatele estimate
- Metode de evaluare a rezultatelor (indicatori cantitativi, calitativi)
- Analiza financiară/buget anual al aplicantului
- Bugetul proiectului, specificându-se în mod clar atât suma solicitată de la CF-FDEC cât şi
contribuţia proprie a aplicantului (inclusiv contribuţia în natură). Pentru prezentarea bugetului, vă
rugăm să respectaţi formatul de tabel prezentat în îndrumarul de scriere a proiectelor de finanţare
pus la dispoziţie de către fundaţie.
- Perioada de implementare a proiectului
- Daca este cazul, includeţi coordonatele partenerilor în cadrul proiectului şi descrieţi rolul şi
responsabilităţile acestora
- Includeţi orice alte informaţii relevante

Criterii de eligibilitate
Aplicanţii eligibili sunt organizaţii neguvernamentale sau consilii locale, din aria geografică
descrisă mai sus. Organizaţiile naţionale sau internaţionale – localizate în afara acestei zone pot avea
calitatea de partener în proiect, dar nu pot avea statut de aplicant principal. Aplicanţii trebuie să
demonstreze experienţă relevantă în ceea ce priveşte domeniul de activitate specific propunerii de proiect.
Nu sunt eligibile solicitările de finanţare pentru:
- burse
- ajutor general umanitar
- achiziţionare imobile sau teren
- conferinţe (cu excepţia cazurilor în care acestea sunt parte integrantă din planul de activităţi al
proiectului)
- excavaţii/lucrări arheologice
- suport general al activităţii aplicantului

56
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Modalitatea de finanţare
Implementarea activităţilor în cadrul proiectului aprobat poate să înceapă după semnarea
Contractului de Finanţare, de către ambele părţi. Se recomandă ca aplicantul să deschidă un cont bancar
separat pentru cheltuielile aferente. Acest demers este necesar pentru a permite Fundaţiei Carpatice –
Fondului de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice efectuarea unui control bugetar regulat, în ceea ce
priveşte cheltuirea sumelor alocate proiectului.
În cazul în care Contractul de Finanţare nu va fi semnat şi returnat Fundaţiei Carpatice – Fondul
de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, România în termen de cel mult 10 zile de la data trimiterii
acestuia, Fundaţia îşi rezervă dreptul de a se retrage din acţiunea de finanţare.

Pentru detalii suplimentare şi eventuale clarificări, vă rugăm să contactaţi Fundaţia Carpatică –


Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice România.

Coordonate:
CF – FDEC Romania
410078 Oradea, Judetul Bihor,
Str. Sucevei, nr. 14, etaj II, camera 217 Tel/fax + 40 259 419758
e-mail: cfro@rdsor.ro sau fdec@rdsor.ro www.carpathianfoundation.org

Persoane de contact:
Lorena STOICA – Director
Laura BOJTOR – Asistent Programe
Ioan MAGHIAR – Asistent Programe

Programul ROMANET în Euroregiunea Carpatică Propunere de finanţare


Acest program este susţinut financiar de către Open Society Institute New York

Misiunea Fundaţiei Carpatice


Misiunea Fundaţiei Carpatice este aceea de a sprijini întărirea capacităţii instituţionale a
comunităţilor, încrederea reciprocă şi securitatea regională, prin programe de cooperare transfrontieră şi
interetnică, în regiunile de frontieră ale Ungariei, Poloniei, României, Slovaciei şi Ucrainei. Fundaţia
Carpatică asigură suport financiar şi asistenţă tehnică, iniţiativelor care servesc la dezvoltarea democraţiei
locale, a societăţii civile şi promovează cooperarea transfrontieră, inter-etnică şi inter-sectorială.
Aria geografică acoperită prin programele de finanţare ale fundaţiei cuprinde regiunile de frontieră
ale Ungariei, Poloniei, României, Slovaciei şi Ucrainei.
Ungaria: Judeţele Borsod-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-
Szatmar-Bereg
Polonia: Regiunea Subcarapatică
Romania: Judeţele Bihor, Botoşani, Harghita, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Suceava
Slovacia: Regiunea Kosice şi Presov
Ucraina: Regiunea Cernivska, Ivano-Frankivska, Lvivska, Zakarpatska

Misiunea programului ROMANET


Euroregiunea Carpatică este caracterizată de o mare diversitate etnică şi culturală, unică în
Europa. Printre numeroasele grupuri etnice care convieţuiesc în aceasta zonă, rromii reprezintă cea mai
mare minoritate etnică din Euroregiunea Carpatică. Marea majoritate a rromilor trăiesc în condiţii
dezavantajoase din punct de vedere social şi economic.
Până acum, în cadrul celorlalte programe de finanţare, Fundaţia Carpatică a susţinut financiar
câteva proiecte rroma. Introducem acum aceasta nouă linie de finanţare pentru ca, din experienţa
acumulată prin proiectele desfăşurate anterior, am observat că există o reală nevoie ca organizaţiile
aparţinând acestei etnii să se cunoască între ele, să-şi mediatizeze iniţiativele. Ca posibilă soluţie,

57
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
cooperarea transfrontalieră poate mobiliza aceste grupuri în schimburi de experienţă, învăţând reciproc şi
încercând să creeze reţele specializate.
Fundaţia Carpatică lansează astfel propriul program, ROMANET, pentru a încuraja şi motiva
cooperarea între organizaţii Rroma cu obiective comune privind aspectul rroma în Euroregiunea
Carpatică. Se acordă prioritate cooperărilor transfrontaliere.
Obiectivele programului
 Organizarea unor excursii de studiu şi a unor sesiuni de training în cadrul cărora să se disemineze
iniţiativele şi practicile pozitive rroma în Euroregiunea Carpatică, pentru a permite altor organizaţii să
înveţe lucruri noi, pe care apoi să le adapteze comunităţilor lor
 Organizarea unor evenimente şi programe transfrontiere, care să aducă beneficii tuturor părţilor
implicate, indiferent de partea de frontiera din care provin, având efecte pe termen lung în ceea ce
priveşte organizaţiile participante
 Crearea unei reţele rroma a iniţiativelor care se adresează unor aspecte comune
 Promovarea proiectelor care vizează o dezvoltare economică, care să ducă la scăderea ratei
şomajului şi să îmbunătăţească viaţa în comunităţile rroma din Euroregiunea Carpatică
 Iniţierea unor instituţii transfrontaliere rroma, în vederea creării unei voci comune reprezentative
Programul acorda granturi de până la 5,000 USD/proiect, iniţiativelor care demonstrează eforturi
în ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră rroma.
Termenul limită
Termenele limită de depunere a proiectelor sunt: 27 februarie 2004, ora 16.00, cu sesiunea
de evaluare în data de 16 martie 2004
Domeniile eligibile
Domeniile abordabile în propunerile de proiect:
 Dezvoltare economică
 Educaţie
 Social şi sănătate
 Dezvoltarea liderilor locali
 Suport legislativ
 Media
 Dezvoltarea comunităţii
Criterii de eligibilitate
Aplicantul trebuie să fie Organizaţie Neguvernamentală sau Administraţie Publică Locală, situate
şi înregistrate legal în ariile geografice descrise mai sus. Organizaţiile naţionale şi internaţionale localizate
în afara acestei arii pot participa ca parteneri în proiect, dar nu pot fi beneficiari direcţi.
Durata proiectului nu trebuie să depăşească 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Nu se acordă sprijin pentru:
 Activităţi caritabile de natură general umanitară
 Burse
 Re-finanţări
 Achiziţionarea de imobile
 Cercetare ştiinţifică
 Persoane individuale
Evaluarea propunerilor
Fundaţia Carpatică sprijină iniţiativele care urmăresc obiectivele programului şi îndeplinesc
criteriile tehnice şi administrative cerute.
1. Criterii practice:
 Prezentarea relevantă a proiectului: analiza convingătoare a necesităţilor vizate, obiective clare şi o
informare exactă asupra activităţilor proiectului
 Descriere clara a metodelor de implementare a proiectului
 Un set de obiective coerente, cu scopuri precise şi rezultate măsurabile
 Indicatori clari de măsurare a succesului proiectului
58
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
 Buget detaliat, cu explicaţii clare privind intenţiile de utilizare a fondurilor, ca şi identificarea altor surse
de venit
 Documentaţie clară asupra procesului de implementare a proiectului
 Descriere clară a rolului fiecărei instituţii - partener pe care îl va avea în proiect.
2. Calitatea proiectului:
 Contribuţie, adaptare şi/sau diseminare a iniţiativelor şi practicilor rroma de succes într-una dintre
ţările Euroregiunii Carpatice
 Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a comunităţilor rroma din Euroregiunea Carpatica
 Organizarea unor evenimente şi programe transfrontiere care să aducă beneficii tuturor părţilor
implicate şi să aibă impact îndelungat asupra organizaţiilor partenere
 Crearea unei reţele de iniţiative rroma, care se adresează aceloraşi aspecte
 Stabilirea unei structuri şi iniţiative transfrontiere formate din organizaţii rroma, în vederea creării unei
voci comune reprezentative.
3. Partenerii:
 Indicatori clari de suport local a proiectului
 Capacitatea tuturor partenerilor de a implementa proiectul
 Identificarea şi distribuirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor între organizaţiile şi ţările participante
 Participarea directă şi clară a fiecărui partener pe toată durată proiectului
 Buget detaliat, explicativ – responsabilităţilor fiecărui partener
Prioritare vor fi proiectele care:
 Sunt implicate cel puţin două organizaţii
 Proiectul are impact pe termen lung
 Cooperarea poate fi susţinută şi după terminarea perioadei de finanţare
 Exista contribuţii locale măsurabile (contribuţie proprie sau suport financiar).
Modalitatea de aplicare
Pentru a aplica la aceasta linie de finanţare, trebuie depusa o propunere de proiect.
Descrierea proiectului trebuie să cuprindă trei părţi.
1. Informaţii despre aplicant
2. Informaţii despre proiect
3. Informaţii financiare şi buget
Îndrumarul de redactare a proiectelor poate fi obţinut de la birourile naţionale ale Fundaţiei
Carpatice.
Daca aveţi nevoie de mai multe informaţii, puteţi contacta biroul naţional România.
Propunerile de proiect trebuie redactate în limba română şi depuse la biroul CF-FDEC România.
Modalitatea de finanţare
Activităţile proiectului pot începe numai după semnarea contractului între aplicant şi CF-FDEC.
Plăţile efectuate înainte de aceasta dată nu vor fi rambursate.
Este indicat ca beneficiarul să deschidă un cont bancar separat, care astfel va înregistra numai
cheltuielile efectuate în cadrul implementării proiectului. De asemenea, acest lucru va permite CF-FDEC
să efectueze un control financiar regulat şi va asigura transparenţa financiară a proiectului.

Coordonate:
CF-FDEC Romania
410078 Oradea, Judeţul Bihor,
Str. Sucevei, nr. 14, et. II, cam. 217
Tel/fax: +40 259 419758
Email: cfro@rdsor.ro sau fdec@rdsor.ro
Web: www.carpathianfoundation.org
Persoane de contact:
Lorena STOICA – Director
Laura BOJTOR – Asistent Programme

59
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Ioan MAGHIAR – Asistent Programe

Request for Applications (RFA) for creative and innovative activities in support of child welfare
reform efforts in Romania under the ChildNet Program.
January 19, 2004

ChildNet is a joint effort of the Romanian National Authority for Child Protection and Adoption,
USAID/Romania, and World Learning.
World Learning expects to competitively award approximately fifteen Subgrants from this RFA,
although this number could increase or decrease at our discretion. This RFA is issued under the authority
of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended. Subgrant awards will be administered through
relevant USAID rules and regulations, including 22 CFR 226 and the USAID Standard Provisions.
Eligible organizations include Romanian NGOs applying independently, or Romanian-American
NGO partnerships regardless of which is applying as the primary recipient. The eligible organizations
should be engaged in child welfare activities as described in the attached RFA document Given the
Government of Romania’s expressed interest in decentralizing child welfare services, Romanian local
government agencies or entities are considered essential partners in the process.
Successful applications to the attached RFA will improve the delivery of Romanian child welfare
services at the community level. Three general results are expected as a result of activities funded by
ChildNet: (1) reducing the number of residential institutions; (2) reducing the number of children living in
institutions; and (3) increasing the percentage of children receiving alternative community services.
World Learning is responsible for the process of soliciting and reviewing applications in response
to this RFA. Therefore, all applications, expressions of interest and requests for information should be
directed to World Learning at the address contained in the attached RFA. These materials describe
ChildNet in more detail. They also include the application process and procedures, eligibility criteria,
application format, program restrictions, cost-share requirements, and review criteria.
The deadline for submission of applications is 5 P.M. Bucharest time on April 2, 2004.
Applications received after this deadline will not be considered. Applications will be reviewed on a
competitive basis. Applicants are advised that the available resources and the number of subgrants
issued will be limited. The enclosed guidelines and application format, including the cost proposal format,
must be followed to ensure consideration of applications. Any prospective applicant who has a question
concerning the contents of this RFA should submit questions in writing to Cristian Andriciuc, ChildNet
Program Manager at World Learning, in Bucharest, at fax number (40-21) 326-0816, or e-mail
candriciuc@netscape.net by 5 P.M. Bucharest time on February 20, 2004. Responses to questions and
any additional information regarding this RFA will be furnished through an amendment to this RFA and
published on the World Learning ChildNet website at www.worldlearning.org/childnet

The Public Diplomacy Section of the U. S. Embassy in Bucharest announces availability of funds
through the Democracy Grants program
Guidelines for the programs follow:
1. The purpose of the program is to assist Romanian independent, non-governmental organizations in
their efforts to promote democracy through: human rights activities, media development, civic
education, legal system reform, elections, the development of democratic institutions and
anticorruption.
2. American organizations and individuals are not eligible for grants, including American/Romanian joint
ventures which are funded by the American participant.
3. The grants are for specific projects which promote democratic ideals.
4. This program issues only small grants, so organizations are encouraged to apply to additional funding
sources.
These are one-time grants. The applicant should indicate how the organization will be sustained
after the grant is finished.

60
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Non-governmental, non-profit, non-political organizations may apply for grants via email at:
ParaschivescuM@state.gov. For more information and application forms, please call: 210 1602 extension
104.

Pilot Projects on Human Rights Education. Application deadline: April 1, 2004/ September 15, 2004
Financial assistance in support of local pilot projects is important to the Youth Programme on
Human Rights Education because it will allow for new initiatives to be set up and will motivate supporting
local NGOs and groups to undertake action related to human rights education with young people. By
funding pilot projects on human rights education through the European Youth Foundation, the Directorate
of Youth and Sport seeks to actively contribute to the inclusion of human rights education in youth work
practice and to encourage innovative practices and partnerships, both in formal and in non-formal
education contexts.
The pilot projects will allow for a more visible and direct impact of the programme at local level.
They are a necessary complement to the rest of the youth programme on human rights education and to
the other activities of the Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe.
Similarly, the inclusion of pilot projects in the European programme may serve to give them
greater visibility and recognition, as well as facilitating the development of networks and of opportunities to
share expertise and experiences. This will be done by means of the Directorate of Youth and Sport
publications and web sites. This may be completed by an evaluation meeting and a publication with
examples of good practice in 2005.
This financial support to pilot projects should be seen as exceptional and limited to the duration of
the programme. The European funding can not replace the necessary local and/or national co-funding (in
money or in kind). In this context, the assessment of applications will consider also the feasibility of the
projects.
Priority for funding will be given to projects which would otherwise be difficult to start up. Funding
will not be given to projects that have already taken place.
In order to qualify for support, projects must:
- Be directly related to young people and to human rights education or to a specific theme
addressed by the programme
- Be prepared, run and managed by a local association, institution or youth group acting directly
with children, young people or a specific target group of the programme
- Have a clear educational or awareness-raising function
- Concern primarily participants under 30 years of age
- Have a participatory approach, from the conception to the evaluation
- Integrate intercultural learning in its educational approach
- Have an innovative character (in terms of methodology, target groups addressed, etc.)
- Be open to other partners of the youth programme on human rights education and foresee using
the resources generated through the programme (e.g. the Manual on Human Rights Education)
- Have a clear potential local impact while being open to European networks
- Have a European dimension, either by involving more than one country, and/or by taking into
consideration the European context
- Follow the basic educational principles of the Council of Europe's youth sector.
Selected projects can be funded up to a maximum of 7.600 Euro.
More information at http://www.coe.int/hre, http://eycb.coe.int, email: eycb.secretariat@coe.int.

Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii”


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov (ADRBI) lansează la nivel regional a doua
licitaţie a Subprogramului „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor intreprinderilor mici şi mijlocii”.
Acest Subprogram, finanţat de Guvernul României cu un buget de 142.165.130.079 lei, are ca direcţie
prioritară dezvoltarea economica urbană prin creşterea activităţilor economice desfăşurate de IMM-uri.
Asistenţa financiară se acordă proiectelor de investiţii ale intreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară
activitatea în localităţile urbane caracterizate de rang III, Otopeni şi Buftea, conform Legii nr. 351/2001
61
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, din afara zonelor de restructurare
industriala (HG nr.399/2001) şi a zonelor defavorizate. Solicitanţii pot obţine ajutor financiar nerambursabil
intre 350 milioane lei - 3,5 miliarde lei / proiect. Contact: e-mail: adrbi@home.ro. (VOLUNTAR Nr. 322, 2
februarie, 2004)

Finanţări Pro Helvetia Bucureşti


Pro Helvetia Bukarest" phbuc@dnt.ro - Anunţ
Vă facem cunoscut ca următorul termen de depunere a cererilor de finanţare la biroul Pro Helvetia
Bucureşti/ Programul Cultural Elveţian în România este 15 martie 2004.
Pe pagina noastră web (www.pro-helvetia.ro) puteţi găsi toate informaţiile referitoare la programul de
finanţare, domeniile prioritare, criteriile de selecţie ca şi formularul de aplicaţie.
Vă anunţăm că primim toate proiectele care corespund domeniilor prioritare ale programului
nostru, cu menţiunea că board-ul doreşte să pună un accent deosebit pe proiectele care urmăresc
dezvoltarea capacităţilor manageriale ale organizaţiilor care promovează creaţia artistică contemporană.
Este un domeniu deficitar şi de aceea se urmăreşte încurajarea proiectelor care se înscriu în această arie
de prioritate ("Capacity building").
Aşteptăm cu mult interes proiectele dumneavoastră.
Pro Helvetia Bucharest
Swiss Cultural Programme Romania
Str. Pitar Moş 10/1, RO - 010454 Bucuresti
Tel. +40-21-2124979, Tel./Fax: +40-21-2017179
e-mail: phbuc@dnt.ro, www.pro-helvetia.ro

ECONOMIC / DEZVOLTARE REGIONALĂ - Investiţii în Oameni

Comunicat de presă
Bucureşti, 4 februarie 2004

Delegaţia Comisiei Europene în România şi Ministerul Integrării Europene au lansat astăzi


schema de finanţare ne-rambursabilă "Investiţii în dezvoltarea resurselor umane", componentă a
programului 2002 Phare - Coeziune Economică şi Socială finanţat de UNIUNEA EUROPEANA. Fondurile
alocate acestei scheme însumează 16 MEURO şi reprezintă contribuţia comună a Uniunii Europene (12
MEURO) şi a Guvernului României (4 MEURO). Aceasta linie bugetara este destinata sprijinirii proiectelor
de dezvoltare din 11 zone ale ţării identificate ca fiind prioritare prin Planul Naţional de Dezvoltare.
Componenta de resurse umane vizează adaptarea capacităţii forţei de muncă la schimbările structurale
din economie.
"Programul de dezvoltare a resurselor umane va finanţa proiecte destinate sporirii competentelor
profesionale ale angajaţilor şi sprijinirii şomerilor expuşi unui risc major de excludere pe piaţa muncii.
Totodată, schema va pregăti instituţiile româneşti pentru accesarea, după aderare, a bugetului ce va fi pus
la dispoziţia României, prin Fondul Social European", a declarat Doamna Anne de Ligne, Şef
Departament Phare, Delegaţia Comisiei Europene.
"Ne dorim ca semnalul dat odată cu lansarea schemei să deschidă calea unui număr cât mai
mare de proiecte de succes în dezvoltarea resurselor umane. În acelaşi timp, ne gândim că este necesar
ca potenţialii aplicanţi să înţeleagă pe deplin principiile şi procedurile pe care se bazează componentele
Phare-CES, modul în care ele acţionează şi se completează unele pe altele pentru a alcătui un program
coerent şi complex. Derularea unui astfel de program trebuie însoţită în permanenta de o alimentare cu
informaţii a celor implicaţi, de explicarea paşilor parcurşi, pentru că doar aşa i se poate garanta reuşită", a
subliniat ministrul integrării Alexandru Farcas.
Schema destinată Dezvoltării Resurselor Umane va fi însoţită de o campanie de informare
dedicata potenţialilor aplicanţi. Aceasta va pune la dispoziţie mai multe tipuri de instrumente informative,

62
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
incluzând publicaţii, seminarii pentru explicarea mecanismelor specifice ale schemei de finanţare şi
clarificarea obiectivelor şi a priorităţilor pe care proiectele trebuie să le urmeze.
"Sperăm că astfel le vom oferi o baza completă de resurse capabile să clarifice demersurile
vizând promovarea proiectelor de dezvoltare. Ne propunem ca potenţialii aplicanţi pentru fondurile
schemei de resurse umane să poată aprofunda în detaliu principiile acestei scheme de finanţare", a mai
spus ministrul integrării.
Detaliile referitoare la schema de finanţare Phare-CES pentru domeniul resurselor umane pot fi
găsite pe site-ul Ministerului Integrării Europene (www.mie.ro) şi al Centrului de Informare al Comisiei
Europene în România (www.infoeuropa.ro), precum şi la Agenţiile de Dezvoltare Regională.
Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru
aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard.
Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la
investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în
creştere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea
acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Integrării
Europene.

ANCA VASILE
Office Assistant
DC COMMUNICATION, 6 Covaci St, Bucharest
tel: (+4) 021 312.38.35/36
fax: (+4) 021 313.80.35
http://www.dccom.ro/
http://www.dccommunication.ro

Finanţări Fundaţia Principesa Margareta a României


Fundaţia Principesa Margareta a României a anunţat o nouă sesiune de finanţare în cadrul
programului Un copil, o familie, componenta de Dezbateri publice şi advocacy în protecţia copilului,
program finanţat de Fundaţia Regele Baudouin din Belgia. În anul 2004, componenta de Dezbateri publice
şi advocacy se adresează organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei copiilor cu sediul în
judeţele Buzău, Galaţi şi Neamţ. În perioada 25 februarie - 5 martie 2004, Fundaţia Principesa Margareta
a României a organizat câte o sesiune de instruire gratuită în fiecare judeţ cu titlul “Introducere în
Advocacy” în cadrul căreia va fi prezentat şi ghidul de finanţare.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să sunaţi la: 021 223 08 75, persoana de contact: Laura-
Maria Băluţ, Asistent de program. (VOLUNTAR nr. 323, 9 februarie, 2004)

"Cetăţenia mondială Albert Einstein" finanţează proiecte neguvernamentale pe voluntariat


În cadrul proiectului "Cetăţenia mondială Albert Einstein" toţi cei interesaţi sunt invitaţi să aplice cu
propuneri pentru proiecte de mică anvergură ce cuprind activităţi în scopul promovării voluntariatului şi
necesitatea de a exista într-un cadru legal. Printr-o metodologie de refinanţare dorim să cream şanse
egale pentru toţi de a participa şi a furniza suport proiectului AE.
Se poate folosi orice tip de activitate de promovare a voluntariatului care implică în acelaşi timp şi
voluntari, precum campanii publice, activităţi de voluntariat, mese rotunde etc. Finanţarea nu este
destinată activităţilor educaţionale, precum sesiuni de formare sau seminarii. Domeniile ce trebuie vizate
de proiect sunt următoarele: tabere de lucru, asistenţă socială, activităţi umanitare, sport, reconstrucţie,
mediu, arheologie, sănătate (HIV-SIDA, prevenirea consumului de droguri), probleme de discriminare
sexuală, probleme de rasism, arta şi cultură, instituţii publice şi guvernare.
Grupul ţintă prioritar pentru aceste proiecte este administraţia publică centrală sau locală, dar
poate fi vizată şi comunitatea locală. Proiectele trebuie derulate pe parcursul lunii mai 2004. Pot aplica
pentru finanţarea de maxim 500 EUR organizaţii neguvernamentale, grupuri informale, instituţii publice,

63
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
mass-media. Toate propunerile de proiecte trebuie trimise coordonatorului naţional al proiectului
până la data de 25 martie 2004, pe adresa de e-mail apdct@go.ro . Formularul de aplicare poate fi
descărcat de la adresa www.apdct.go.ro/ae/.
"Albert Einstein" este un proiect pe termen lung, care are drept scop susţinerea creării unui cadru
legal al voluntariatului în ţări din Europa de Sud Est (Croaţia, Bosnia şi Hertegovina, Serbia şi
Muntenegru, Albania, Macedonia, România şi Bulgaria). Proiectul este implementat în cadrul cooperării
dintre South East European Youth Network (SEEYN), Balkan Human Right Network (BHRN), Asociaţia
Pro Democraţia, Youth Forum Eye şi UNV/UNDP. Proiectul este susţinut financiar cu fonduri FRESTA
(programul Ministerului Danez al Afacerilor Externe pentru construirea păcii şi stabilităţii în regiunea
Europei de Sud Est). Proiectul este coordonat în România de către Asociaţia Pro Democraţia - Club
Constanta, prin Cosmin BÂRZAN.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:


Cosmin BÂRZAN, coordonator proiect
Tel./Fax: +4 0241 520060
Mobil: 0722419902
E-mail: apdct@go.ro

Programul East-East
Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Open Society Institute oferă oportunităţi de finanţare
pentru proiecte de cooperare trans-frontalieră şi pe parcursul anului 2004 prin Programul East-East.
Programul East-East este iniţiativa reţelei de fundaţii naţionale, create şi finanţate de filantropul George
Soros. Aceste fundaţii s-au constituit într-o reţea informală de organizaţii independente, care împărtăşesc
o misiune comună: să promoveze dezvoltarea unei societăţii deschise.
Prin programul East-East reţeaua Fundaţiilor Soros pentru o Societate Deschisă cooperează
pentru a pune faţă în faţă oameni, experienţe şi idei, încurajând indivizii să-şi împărtăşească experienţa şi
cunoştinţele în dezbateri despre problemele comune ale procesului de dezvoltare în societăţile post-
comuniste. East-East reprezintă un spaţiu neutru de comunicare.
Prin East-East sunt finanţate seminarii, work-shop-uri, mese rotunde, schimburi de experienţă şi
alte activităţi similare la care cel puţin jumătate dintre participanţi provin din ţările Europei Centrale şi de
Est sau foste membre ale Uniunii Sovietice. East-East acoperă o arie largă de domenii, incluzând, dar fără
a se limita la, dezvoltare socială, acces la informaţie, capital social, grupuri marginalizate, persoane cu
dizabilităţi, educaţie civică şi participare, dezvoltare comunitară, multiculturalism şi diversitate, cooperare
regională, politici publice etc.
Programul este disponibil pe tot parcursul anului, iar aplicaţiile trebuie depuse cu cel puţin
opt săptămâni înainte de începerea efectivă a proiectului. Mai multe informaţii, inclusiv formularul de
aplicare şi ghidul pentru aplicanţi, sunt disponibile pe pagina de Internet a FSD, http://www.osf.ro.
(VOLUNTAR nr. 325, 23 februarie, 2004)

Anunţ finanţare pentru producţia de film documentar pe voluntariat


"Cetăţenia mondială Albert Einstein" finanţează filme documentare despre voluntariat

În cadrul proiectului "Cetăţenia mondială Albert Einstein" toţi cei interesaţi sunt invitaţi să aplice
cu producţii de film documentar de scurt metraj pe tema "Voluntariatul şi beneficiile sale asupra
comunităţii locale". Premiul acordat filmului câştigător din fiecare ţară participantă (câte unul din Croaţia,
Bosnia - Herţegovina, Serbia - Muntenegru, Albania, Macedonia, România şi Bulgaria)
va fi în valoare de 1000 EUR.
Scopul acestui film este de a promova voluntariatul şi diversele sale beneficii asupra
comunităţilor locale în regiunea Europei de Sud-est. Filmul poate privi beneficiile voluntariatului la nivel
local, naţional sau regional. Domeniile ce trebuie vizate de către film sunt următoarele: tabere de lucru,
asistenţă socială, activităţi umanitare, sport, reconstrucţie, mediu, arheologie, sănătate (HIV-SIDA,

64
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
prevenirea consumului de droguri), probleme de discriminare sexuală, probleme de rasism, arta şi cultura,
instituţii publice şi guvernare. Grupul ţintă prioritar pentru aceste proiecte este administraţia publică
centrală sau locală, dar poate fi vizată şi comunitatea locală.
Termenul limită pentru trimiterea filmului este 1 august 2004. Filmele primite ulterior acestei
date nu vor fi luate în considerare. Filmul va fi trimis pe unul din următoarele medii: Caseta Beta, Mini DV
sau DVD.
Filmul trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 5 şi 7 minute. Filmul câştigător va fi prezentat
publicului după ce va fi montat şi subtitrat, la sfârşitul lunii septembrie 2004.
Toate producţiile trebuie trimise coordonatorului naţional al proiectului până la data de 1 august
2004, la următoarea adresă:
Asociaţia Pro Democraţia - Club Constanţa, OP 1 CP 124, Constanţa. Mai multe informaţii se
găsesc la adresa www.apdct.go.ro/ae/
"Albert Einstein" este un proiect pe termen lung, care are drept scop susţinerea creării unui
cadru legal al voluntariatului în tari din Europa de Sud Est (Croaţia, Bosnia şi Hertegovina, Serbia şi
Muntenegru, Albania, Macedonia, România şi Bulgaria). Proiectul este implementat în cadrul cooperării
dintre South East European Youth Network (SEEYN), Balkan Human Right Network (BHRN), Asociaţia
Pro Democraţia, Youth Forum Eye şi UNV/UNDP. Proiectul este susţinut financiar cu fonduri FRESTA
(programul Ministerului Danez al Afacerilor Externe pentru construirea păcii şi stabilităţii în regiunea
Europei de Sud Est). Proiectul este coordonat în România de către Asociaţia Pro Democraţia - Club
Constanţa, prin Cosmin BARZAN.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:


Cosmin BÂRZAN, coordonator proiect
Tel./Fax: +4 0241-520060
Mobil: 0722419902
E-mail: apdct@go.ro

Asociaţia Pro Democraţia - Club Constanţa


Str. Mercur 12, OP 1 CP 124
Tel./Fax: +4-0241-52.00.60
Mobil: +4-0744-512119
E-mail: apdct@go.ro
Web: www.apd.ro

SITE-URI UTILE

Lansare PONT.partner (http://partner.pontweb.ro)


PONT.partner - noul partener

Scopul PONT.partner
Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea relaţiilor de parteneriat interne şi internaţionale
ale diferitelor organizaţii româneşti. Dorim să creştem participarea acestor organizaţii în diferite reţele
internaţionale.
Descriere
PONT.partner http://partner.pontweb.ro este o bază de date accesibilă prin Internet. Se compune
din informaţiile furnizate de vizitatori, membri ai unor organizaţii civile, firme, instituţii publice şi private.
Aceste date (de contact, scurte descrieri despre proiecte, iniţiative de parteneriat) sunt redactate şi
încărcate pe portal chiar de aceste organizaţii.
Acele persoane, organizaţii, ce caută parteneri din România (fie ei rezidenţi în România sau
străinătate) pot accesa gratuit site-ul PONT.partner, şi pot să se înscrie gratuit în baza de date.
Grupuri ţintă

65
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
 Organizaţii civile, instituţii publice, firme private din România, care caută parteneri în România sau în
afara graniţelor tarii, au programe, prin care sunt interesaţi în colaborări interne sau internaţionale
 Organizaţii civile, instituţii publice, firme private de oriunde din lume, care caută parteneri din România
Cine poate participa?
Orice organizaţie civilă, instituţie publică, firmă privată de oriunde din lume, care activează sau
caută parteneri din România.
PONT.partner este parte a sistemului de informare despre finanţări PONT (www.pontweb.ro)

Site Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat on-line o nouă versiune a website-ului
sau, care se doreşte a fi o resursă informaţională utilă pentru toate instituţiile şi persoanele interesate să
deruleze activităţi investiţionale în Regiunea Nord-Est.
Aceasta iniţiativă face parte din campania Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est de
promovare a zonei nord-estice a României prin evidenţierea resurselor naturale şi umane disponibile,
informaţii care sunt ilustrate în secţiuni dedicate mediului de afaceri, turismului, educaţiei şi locurilor de
muncă. Dorinţa noastră este ca prin pagina web www.adrnordest.ro să facilităm accesul publicului larg la
informaţii privind activitatea, serviciile oferite şi proiectele implementate de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord Est, finanţate de Uniunea Europeană (Phare - Coeziune Economică şi Socială) şi
Guvernul României. În categoria informaţiilor de maxim interes regional găzduite pe site se încadrează
Planul de Dezvoltare Regională, exemple de proiecte de cooperare internaţională, diverse alte
documente, care sperăm să fie utile pentru dumneavoastră şi pentru instituţia pe care o reprezentaţi.
Cu caracter de noutate este secţiunea special dedicată programelor de finanţare disponibile
Regiunii Nord-Est şi care are ca scop furnizarea de informaţii la zi, în timp util despre oportunităţile de
finanţare destinate unei categorii foarte largi de beneficiari potenţiali (administraţii locale, instituţii publice,
ONG, persoane fizice, societăţi comerciale).
De asemenea, între atracţiile site-ului puteţi regăsi o galerie foto care poate este una dintre cele
elocvente dovezi a potenţialului deosebit de care dispune Regiunea NE.
Vă invităm să vizitaţi site-ul nostru www.adrnordest.ro şi aşteptăm opiniile şi sugestiile dvs.

Direcţia Investiţii&Marketing
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Tel: 0233 224168; Fax: 0233 224167
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro

Grup de discuţii pe funcţia publică


A fost creat un grup de discuţii care are ca principal subiect funcţia publică. Grupul este destinat în
principal funcţionarilor publici, dar şi celor care sunt interesaţi de funcţia publică din România. Vă puteţi
înscrie la adresa: functionar-subscribe@yahoogroups.com.

PUBLICAŢII

Ediţie specială a Calendarului Activităţilor ONG


A apărut o ediţie specială a Calendarului Activităţilor ONG cuprinzând toate activităţile care au fost
publicate în 2003 şi câteva date statistice legate de această publicaţie. Puteţi să scrieţi la crrcluj@go.ro
pentru a primi varianta nearhivată.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ONG este o publicaţie bilunară a Centrului Regional de Resurse
pentru Organizaţii Neguvernamentale Cluj care anunţă evenimentele / activităţile pe care organizaţiile din
judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa - Năsăud doresc să le facă publice.
Calendarul Activităţilor ONG este oferit prin lista de distribuţie calendarulong@yahoogroups.com.

66
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Dacă doriţi să vă înscrieţi pe această listă trimiteţi un email gol la adresa: caledarulong-
subscribe@yahoogroups.com
Calendarul Activităţilor ONG este trimis prin e-mail la ONG-uri, presă, instituţii publice şi
finanţatori, crescând gradul de vizibilitate a activităţilor sectorului neguvernamental.

Situaţie pentru anul 2003:


Număr de apariţii: 21
Activităţi prezentate: 158
Numărul organizaţiilor ale căror activităţi au fost publicate: 51
Organizaţiile cu cele mai multe activităţi prezentate:
- Societatea Română de Cancer: 24 activităţi prezentate
- Habitat pentru Umanitate Cluj: 18 activităţi prezentate
- Centrul naţional de voluntariat Pro Vobis: 12 activităţi prezentate

Centrul Regional de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale Cluj


Str. Ion Creangă nr. 2, cod 400010, Cluj-Napoca, Cluj
Tel./fax: 0264-591539, crrcluj@go.ro

JSRI no. 6
Apariţia numărului 6 al revistei on-line Journal for the Study of Religions and Ideologies. Tematica
numărului este Gen şi/în ideologii. Numărul a beneficiat de contribuţiile autorilor şi autoarelor: Mihaela
Mudure, Diana Cotrau, Raluca Popa, Theodora Vacarescu, Halleh Ghorashi, Ştefania Mihalache, Mihai
Lucaciu, Alina Isac, Mihai Albu, Emil Moise, Ion Cordoneanu, Mihaela Frunza, Sandu Frunza, Aurel
Bumbas-Vorobiov, Iulia Iuga, Gabriel Leanca, Raluca Ciurcanu, Ovidiu Podar, Michael Jones şi Marius
Jucan.
Journal for the Study of Religions and Ideologies este prima revistă din România inclusă în Arts &
Humanities Citation Index şi Current Contents: Arts & Humanities. Evaluarea revistei a fost realizată de ISI
(Institutul pentru Ştiinţa Informării, Philadelphia, USA), care monitorizează revistele ce constituie
principalul curent în cercetarea actuală.
JSRI este publicată de Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor şi de
SACRI (www.sacri.ro). Revista JSRI apare de trei ori pe an, în limbile română şi engleză şi cuprinde texte
din domeniile ştiinţelor umaniste si sociale. Toate materialele apărute în revistă sunt revăzute de
specialiştii din Consiliul Consultativ. Pentru detalii referitoare la tematica numerelor viitoare, consultaţi site-
ul revistei: http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI

Revista craioveană electronică de cultură ARGOS


Revista craioveană electronică de cultură ARGOS, vă aşteaptă colaborările. Domeniile de
colaborare pot fi diverse: eseu, critică, poezie, proză, teatru, recenzii, impresii, critică de film. Revista este
disponibilă la http://www.craiova.ro/argus Materialele sunt aşteptate la adresa de mail:
cosmin_dragoste@craiova.ro

Newsletter - Institutul Goethe


Institutul Goethe din Bucureşti a lansat un newsletter lunar despre activităţile culturale ale
Institutului. Pentru informaţii legate de solicitarea abonării la această publicaţie electronică vă rugăm să vă
adresaţi: Goethe-Institut Bucureşti, Str. Henri Coanda 22, RO-010608 Bucureşti 1; Tel: (00401) 3120231,
2104047, Fax: 3120585, www.goethe.de/bukarest; Departament programe: goeprog@fx.ro

Raport - Respectarea dreptului de acces la informaţiile de interes public


Comunicat de presă

67
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Respectarea dreptului de acces la informaţiile de interes public - la peste 2 ani de la intrarea în vigoare a
Legii 544

Asociaţia Pro Democraţia lansează miercuri, 28 ianuarie a.c., începând cu orele 10:00 (la
Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sala Dacia, tronson II, mezanin),
raportul rezultat în urma proiectului de "Monitorizare a modului de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public".
Proiectul a fost desfăşurat de Asociaţia Pro Democraţia (APD) în anul 2003, în parteneriat cu
Centrul IRIS pentru Reformă Instituţională a Sectorului Non-formal, din SUA şi a beneficiat de finanţare
din partea Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului RASP
de susţinere a parteneriatelor româno-americane durabile, administrat de World Learning.
Pe parcursul procesului de monitorizare, s-au trimis 957 de cereri de informaţii de interes public
către 126 de autorităţi publice centrale, judeţene şi locale, din cele 8 regiuni de dezvoltare.
"Din cele 957 de cereri adresate, doar 400 au primit răspunsuri complete, ceea ce înseamnă un
procent de 42%. [...] O primă diferenţiere în ceea ce priveşte rată de răspuns la cererile de informaţii de
interes public ar putea fi observată între diferitele zone geografice. Astfel, în Oltenia, Ardeal şi în Banat
(regiunile de dezvoltare 4, 5 şi 6), peste 50% din cererile adresate au primit răspunsuri complete, în timp
ce în Muntenia, Moldova, Centru şi în Bucureşti (regiunile 1, 3, 7 şi 8), procentul este de sub 40%." (n.a.:
Regiunea 2 are ca rată de răspuns complet 47,5%) (citate din textul raportului).
Forma finală a raportului proiectului a fost elaborată după discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor şi
instituţiilor publice monitorizate, pe marginea concluziilor monitorizării şi a problemelor cu care acestea se
confruntă în ceea ce priveşte implementarea Legii 544/2001.
Miercuri, 28 ianuarie, la conferinţa de lansare a raportului (conferinţa cu tema "Respectarea
dreptului de acces la informaţiile de interes public"), vor participa reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor
publice monitorizate în cadrul proiectului şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:


Andreea Sorescu
Coordonator relaţii publice
Tel.: 3277736, 3277757
Mobil: 0723152493, 0745079129

Buletinul electronic al British Council Romania


British Council lansează noul serviciu de informare prin e-mail, IN BRIEF. Acest serviciu este
deschis tuturor celor care doresc să fie la curent cu serviciile, programele şi evenimentele British Council.
Abonamentul este flexibil. La înscriere puteţi alege:
- limba: română / engleză
- formatul: text / HTML
- conţinutul: Cursuri de limba engleză / Examene / Educaţie în Marea Britanie / Servicii de Studiu şi
Informare / Artă şi cultură / Noi tehnologii de comunicare / Ştiinţă şi tehnologie / Educaţie, buna guvernare
şi drepturile omului / Proiecte de limba engleză / InfoBrit / între.Vederi / Oferte de muncă
Pentru a vă înscrie accesaţi www.britishcouncil.ro/inbrief . Înscrierea este gratuită şi poate fi
anulată în orice moment.
Comentariile Dvs. sunt binevenite la adresa feedback@britishcouncil.ro.

British Council Romania


Calea Dorobantilor 14
Bucharest 010572
T + 40 21 307 9600
F + 40 21 307 9601, 9602
bc.romania@britishcouncil.ro

68
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Ghid fiscal pentru organizaţii neguvernamentale
Una din direcţiile de activitate ale Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare, o reprezintă îmbunătăţirea
capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a atrage fonduri din comunităţile în care îşi desfăşoară
activitatea. Modificările din Noul Cod Fiscal pot veni mai bine în sprijinul acestei activităţi dacă sunt bine
înţelese şi luate în considerare de organizaţiile neguvernamentale.
Din aceste considerente, ARC a realizat un ghid fiscal care se opreşte la acele aspectele din
Codul fiscal care au impact direct asupra activităţii de atragere de fonduri şi care se refera la sursele
potenţiale de venit ale organizaţiilor - din activităţi proprii, din contribuţiile companiilor (sponsorizări şi
cheltuieli deductibile) şi ale persoanelor fizice.
Codul fiscal aduce o serie de noutăţi, dintre care unele mult dorite şi aşteptate de către sectorul
neguvernamental. Este vorba, în primul rând, de modificările pe legea sponsorizării şi de aşa numita
„prevedere 1%” prin intermediul căreia cetăţenii pot decide să direcţioneze 1% din impozitul datorat pe
venit către o organizaţie neguvernamentală.
Comentariile şi notele făcute la textul legii vin pentru a clarifica prevederile şi pentru a sublinia
măsura în care modificările introduse de lege pot avantaja organizaţiile care vor să desfăşoare acţiuni de
strângere de fonduri.
Ghidul poate fi consultat pe site-ul Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare, la www.arcromania.ro.

Broşura ARCA
ARCA - Forumul Roman pentru Refugiaţi şi Migranţi a publicat "Accesul refugiaţilor la serviciile de
sănătate. Ghid practic de asistenţă a persoanelor care au obţinut o formă de protecţie în România,
destinat funcţionarilor publici". Broşura conţine informaţiile practice şi suportul legislativ ce argumentează
faptul că refugiaţii beneficiază de servicii medicale, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Ghidul este
destinat în special lucratorilor din sistemul sanitar, dar este în egală măsură util şi consilierilor din
organizaţiile neguvernamentale cu activităţi în domeniu. Lucrarea se distribuie gratuit şi este disponibila la
sediul ARCA - FRRM din strada Austrului nr. 23, sector 2, cod 024071, Bucureşti; tel./fax: 021 252 73
57/8; e-mail: office@arca.surf.ro; persoana de contact: Sorin Vasile. (VOLUNTAR Nr. 323, 9 februarie,
2004)

Succesul mecanismelor alternative de finanţare, cooperările intersectoriale


Bucureşti, 12 februarie 2004

Succesul mecanismelor alternative de finanţare, cooperările intersectoriale

Fundaţia CONCEPT a desfăşurat în perioada aprilie 2003 - ianuarie 2004 proiectul Cooperare
intersectorială pentru stabilirea unor proceduri posibile de funcţionare a unei surse alternative de finanţare
a proiectelor culturale cu impact socio-educaţional. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeana prin
Programul Phare Dezvoltarea Societăţii Civile 2000 şi de Fundaţia CONCEPT, derulându-se în parteneriat
cu Ministerul Culturii şi Cultelor.
Proiectul şi-a propus sa stimuleze cooperarea intre sectorul neguvernamental, mediul de afaceri
şi factorii de decizie pentru stabilirea procedurilor posibile de funcţionare a unor mecanisme de finanţare
alternativă a programelor culturale cu impact socio-educativ.
În cadrul proiectului au fost organizate întâlniri cu reprezentanţi ai sectorului de afaceri şi ai celui
neguvernamental, pentru a explora posibilităţile de colaborare între cele doua sectoare dar şi pentru a
stabili mijloacele de funcţionare a unei surse alternative. La întâlniri au participat aproximativ 200 de
reprezentanţi ai sectoarelor neguvernamental şi de afaceri din Bucureşti şi alte oraşe, precum: Brăila,
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra Neamţ sau Timişoara. În cadrul acestora au fost abordate câteva teme care au
vizat ofertele sectorului neguvernamental şi ale celui de afaceri, modalităţi de realizare a unor mecanisme
alternative de finanţare, specifice fiecărei comunităţi.
În cursul lunii februarie va fi disponibila în format tipărit, cât şi electronic, o publicaţie care va
conţine:
69
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
 informaţii referitoare la legea sponsorizării - textul legii, normele de aplicare şi studii de caz concrete;
 profilul proiectelor culturale care au obţinut sponsorizări în ultimii ani - obiective, grupuri ţinta, activităţi,
durata, beneficiari, parteneri, criteriile după care s-a realizat sponsorizarea.
Această publicaţie şi-a propus să informeze reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale,
companiilor şi factorilor de decizie cu responsabilităţi în domeniul cultural asupra caracteristicilor
procesului de sponsorizare din ultimii trei ani.

Pentru informaţii suplimentare privind acest proiect, vă rugăm să contactaţi Fundaţia CONCEPT
la telefon: 021-3111252; fax: 021-3111253; e-mail: info@concept.ro, persoana de contact Monica Cugler.

INFO ARCult: O noua publicaţie: Lansarea studiului "The State of Cultural Cooperation in Europe"

"The State of Cultural Cooperation in Europe". Raport realizat de INTERARTS şi EFAH. Asociaţia
ECUMEST - corespondent pentru România

Realizat in 2003 la solicitarea Comisiei Europene de către Fundaţia INTERARTS Barcelona şi


EFAH (European Forum for Arts and Heritage), studiul 'The State of Cultural Cooperation in Europe' a fost
lansat în luna ianuarie 2004.
Obiectivele sale au fost de a oferi o imagine a tendinţelor actuale în domeniul cooperării culturale
interguvernamentale în 31 de ţări europene în cinci domenii diferite (arte vizuale, artele spectacolului, cărţi
şi lectură, muzică, patrimoniu cultural), de a indica tendinţele viitoare aşteptate, de a face recomandări
autorităţilor şi organizaţiilor care operează în această arie şi de a furniza o lista de evenimente majore
pentru perioada 2003-2006. S-a făcut referire la guvernele naţionale, la organizaţiile arms-length, la
organizaţii culturale de importanţa naţională şi la alte organisme relevante, precum autorităţile locale şi
regionale şi reţelele culturale.
Asociaţia ECUMEST a reprezentat corespondentul naţional pentru România în acest proces de
evaluare, sub coordonarea Corinei ŞUTEU, Preşedinte.

Raportul este disponibil in pagina de web a Comisiei Europene la adresa


http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies_evaluation/studies_en.html

Pentru mai multe detalii puteţi consulta pagina de publicaţii a ECUMEST:


http://www.ecumest.ro/sem_publ.htm

Prevenirea infecţiei cu HIV în practica stomatologică


Prevenirea infecţiei cu HIV în practica stomatologică este o nouă apariţie editorială destinată
personalului stomatologic mediu şi superior.
Editată de ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA) şi reunind contribuţiile a doi medici stomatologi ai
asociaţiei – Dr. Maria Georgescu, Director executiv, şi Dr. Ioana Gavrizi –, precum şi a unui medic
epidemiolog, regretata Dr. Anca Bălan de la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, publicaţia
este rodul activităţii practice desfăşurate în cabinetul stomatologic al ARAS de către o echipă care a
înţeles provocarea pe care o reprezintă infecţia cu HIV, propunându-şi să documenteze şi să adapteze
precauţiile universale la legislaţia românească, precum şi să încurajeze folosirea acestora în practica
stomatologică. Recomandările ghidului sînt uşor de aplicat şi conferă echipei medicale confortul necesar
pentru servicii de calitate, în sensul reducerii riscului de transmitere a unor virusuri precum HIV, hepatitic
B sau C etc. de la pacient la personalul sanitar, invers şi de la pacient la pacient.
Din sumarul lucrării spicuim câteva titluri: Consideraţii legale, Precauţiile universale în stomatologie,
Controlul infecţiei în ortodonţie şi în laboratorul de tehnică dentară, Evaluarea pacientului, Metode de
sterilizare a instrumentelor folosite în timpul procedurilor stomatologice, Metode de dezinfectare a
instrumentelor stomatologice, Ghid pentru selecţia dezinfectantelor.

70
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Parte a campaniei comune pentru prevenirea infecţiei cu HIV/SIDA desfăşurate de ARAS şi
D.S.P.M.B, lucrarea a fost publicată cu sprijinul financiar al acesteia din urmă. Se distribuie gratuit, iar
comenzile celor interesaţi pot fi adresate Dnei Dr. Camelia Simion, D.S.P.M.B., la telefon: (021) 313.26.34,
fax: (021) 313.26.35 sau e-mail: ispb@pcnet.ro.
De asemenea, orice întrebări, comentarii, sugestii legate de conţinutul publicaţiei în cauză pot fi
formulate către serviciul ARAS Helpline SIDA – 0.800.800.033 – sau expediate la e-mail:
maria.georgescu@arasnet.ro.

Numărul 4 din "Clubul Copiilor"


A apărut numărul 4 al revistei "Clubul Copiilor", editată de organizaţia creştin-umanitară World
Vision International - biroul Constanta. Revista este scrisa de o echipa formată din 18 reporteri-copii (cu
vârste cuprinse intre 13 şi 17 ani), are un tiraj de 500 de exemplare şi conţine articole de informaţie, de
atitudine civică sau de trăire spirituala. Aproape jumătate din tinerii reporteri sunt purtători HIV sau bolnavi
SIDA şi provin din familii sau instituţii de ocrotire a copilului. Pe lângă componenta anti-stigmatizare a
proiectului "Clubul Copiilor", editorul şi-a propus, prin promovarea revistei, menţinerea unei "lămpi de
veghe" asupra riscului reprezentat , încă, de infecţia cu HIV-SIDA pentru tinerele generaţii. Revista este
cunoscuta şi recomandata de comisarul european Jonathan Scheele, de laureatul Premiul Nobel pentru
Pace Desmond Tutu, de ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti,
Quinton Quayle, de ziariştii Mircea Toma şi Liviu Avram, de Centrul pentru Jurnalism Independent, de
mulţi alţi prieteni. În prezent, judeţul Constanta găzduieşte cea mai numeroasă comunitate de copii
seropozitivi din Europa.

e-concept - serviciul de informare electronică al Fundaţiei CONCEPT


Fundaţia CONCEPT lansează publicaţia electronică bilunară e-concept . Acest serviciu este
deschis tuturor celor interesaţi de serviciile şi programele Fundaţiei CONCEPT.
E-concept este un buletin informativ electronic care va tine la curent cu evenimentele organizate
de Fundaţia CONCEPT şi vă informează despre rezultatele proiectelor, conferinţelor, seminariilor, training-
urilor şi ale altor acţiuni curente ale organizaţiei noastre.
Fundaţia CONCEPT este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit care şi-a început
activitatea în ianuarie 2000. Misiunea Fundaţiei CONCEPT este de a contribui la consolidarea societăţii
deschise prin construirea parteneriatelor viabile între cultura şi alte domenii. Fondată în anul 1999 de
către Fundaţia pentru o Societate Deschisă <http://www.osf.ro>, Fundaţia CONCEPT este organizaţie
membră a Soros Open Network Romania <http://www.son.ro>, o reţea virtuală ce cuprinde 13 organizaţii
a căror misiune comună este promovarea societăţii deschise. Fundaţia CONCEPT administrează
programe în domeniile cultural, educaţional, social şi media dezvoltând proiecte şi servicii care vizează
interconectarea acestora: accesul la informaţie pe suport tradiţional şi electronic; training-uri, schimburi
culturale, arte participative, cercetări şi studii, publicaţii, consultanţă etc.
Împreună cu primul număr al buletinului nostru informativ electronic, vă solicităm acordul de a va
trimite o dată la două luni e-concept la această adresa e-mail.
Dacă doriţi să primiţi e-concept la o alta adresa de e-mail, vă rugăm să ne-o comunicaţi. Dacă nu
doriţi să primiţi e-concept , vă rugăm să daţi "reply" la prezentul mesaj, cu subiectul "nu doresc să primesc
e-concept".
Comentariile dumneavoastră sunt binevenite la adresa info@concept.ro

Egalitatea de şanse pe piaţa muncii din municipiul Iaşi


În perioada septembrie 2003 - ianuarie 2004, Fundaţia Pro WOMEN a realizat un studiu
sociologic privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii din municipiul Iaşi, studiu finanţat de Consiliul
pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale IREX.
Cercetarea s-a desfăşurat în două etape: un sondaj de opinie realizat printre persoanele cu statut
de angajat (pe un eşantion de 600 de subiecţi), respectiv interviuri cu reprezentanţi ai angajatorilor din
municipiul Iaşi. Principalele teme ale cercetării au vizat: egalitatea de şanse la angajare şi în promovarea
71
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
profesionala, situaţii de discriminare pe piaţa muncii locală, cunoaşterea modalităţilor de apărare în
cazurile de discriminare la locul de muncă.
Pentru mai multe detalii contactaţi Fundaţia Pro WOMEN, persoana de contact: Roxana Atesoae,
coordonator studiu, e-mail: roxanaatesoae@prowomen.ro

Carmen Hojbota, director PR


Fundaţia Pro WOMEN, Str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Bl. Gulliver, Sc. C, Iaşi, 700124
tel./fax 0232-210824, 0232-260154, e-mail office@prowomen.ro, web www.prowomen.ro

Revista HERODOT
A apărut primul număr al revistei HERODOT. HERODOT este buletinul Asociaţiei Profesorilor de
Istorie din Romania (APIR-CLIO), scris de profesori de istorie şi pentru profesori de istorie. HERODOT
este unul dintre rezultatele vizibile, concrete, palpabile al mult aşteptatei afilieri profesional - instituţionale
a profesorilor de istorie, care încep astfel să se manifeste ca un corp profesional cu identitate proprie şi
scopuri precise. Scopurile precise la care ne referim sunt dezvoltarea unor structuri cu rol de schimbare,
realizarea de materiale didactice cu caracter inovator, formarea profesionala continua a profesorilor de
istorie.
Atât HERODOT cât şi constituirea Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România sunt printre
primele succese ale proiectului Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratica în România,
proiect conceput de Centrul Educaţia 2000+ şi EUROCLIO (Asociaţia Europeană a Profesorilor de
Istorie), co-finanţat de Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Tarilor de Jos (Programele MATRA) şi
de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din România, prin Centrul Educaţia 2000+. APIR-CLIO este
mijloc şi scop pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, iar obiectivele principale ale Asociaţiei sunt
comune cu cele ale proiectului.
Încă de la acest prim număr, buletinul propune subiecte de dezbatere provocatoare din punct de
vedere ştiinţific - metodologic pentru predarea istoriei precum Predarea istoriei după 1898, schimbări şi
perspective şi prezintă Metodologiile de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de referate şi comunicări
ştiinţifice ale cadrelor didactice şi elevilor la disciplina istorie.
Manifestându-se în primul rând ca un excelent loc de resurse pentru profesorii de istorie, buletinul
publică Recomandarea Comitetului de Miniştrii al Consiliului Europei privind predarea istoriei în Europa în
Secolul 21, alături de care sunt prezentate o consistentă listă bibliografică privind didactica predării istoriei
şi o selecţie de site-uri Web care îi vor purta pe cei interesanţi la infinite incursiuni în istorie.

"Profesorul de istorie din această ţară nu au strălucit prin activism în ultimele decenii; acum, el trebuie
încurajat şi urmărit cu simpatie." (Adrian Cioroianu)

Pentru detalii suplimentare despre revistă vă rugăm să vă adresaţi, domnilor Mihai Manea şi Doru
Dumitrescu, la adresa de e-mail apir-clio@yahoo.com. Ciprian Ciucu, Centrul Educaţia 2000+

Jurnalul Păcii nr. 4 (II)


http://www.patrir.ro/arhiva_jp/jurnalul_pacii_4_II.doc

Din numărul 4, ediţia a II-a a Jurnalului Păcii puteţi afla despre:


- Simbolul Rezistenţei Anticomuniste – Elisabeta Rizea
- Filozofia nonviolenţei
- De ce e Bush înclinat de război?
- Roşia Montana – Tentaţia aurului
- O cultură a educaţiei pentru pace
- Comunicare nonviolentă
Vă anunţăm că doi dintre lucratorii PATRIR, Ina Curic şi Sabin Muresan, vor pleca în Irak pentru
trei luni cu scopul de a ajuta comunităţile locale care suferă de pe urma violenţei şi a războiului.

72
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Ina şi Sabin ne vor informa despre munca lor şi despre specificul cultural din zonă, articole care
vor apărea începând cu numărul următor al Jurnalului, 1 Aprilie.
Sunteţi cu toţii invitaţi să vă exercitaţi dreptul la libera exprimare şi opinie. Vă amintim faptul că
acest Jurnal al Păcii există datorita unor voluntari care sunt fie permanenţi, fie ocazionali, printre care vă
puteţi afla şi voi. Jurnalul Păcii exista pentru noi şi prin noi!

Primul număr al buletinului electronic al Fundaţiei Chance for Life


A apărut primul număr al buletinului electronic al Fundaţiei Chance for Life. În cuprinsul lui puteţi
citi despre activităţile fundaţiei, beneficiari, voluntari, parteneri, alte organizaţii care desfăşoară programe
în folosul societăţii civile, sau au acţiuni ce merită să ajungă în atenţia comunităţii. Buletinul Chance for
Life este deschis tuturor organizaţiilor care doresc să îşi facă cunoscute proiectele. Contact:
office@chanceforlife.ro, www.chanceforlife.ro, sau fax: (021) 2235134. Puteţi trimite despre organizaţia
dumneavoastră până cel târziu 24 martie a.c. (VOLUNTAR Nr. 326, 1 martie, 2004)

Drumul spre adopţie: parcursul unui act de iubire


Asociaţia Amici dei Bambini anunţă apariţia primei cărţi din România despre filozofia adopţiei
Drumul spre adopţie: parcursul unui act de iubire. Manual, adresat atât operatorilor sociali din domeniu,
cât şi familiilor care doresc să adopte, pune la dispoziţie anumite elemente de reflectare asupra
adevăratelor motivaţii care conduc la această alegere, subliniind centralitatea copilului. Cartea cuprinde,
de asemenea, o parte de întrebări şi răspunsuri asupra problematicii copilului şi a cuplului (pregătirea,
revelarea adopţiei, abandonul, integrarea socială şi şcolară, relaţiile cu rudele, frăţii, comunitatea etc.).
Manualul este realizat în colaborare cu fundaţia Inima pentru Inima, Direcţiile Judeţene pentru Protecţia
Copilului din Brăila, Vâlcea şi Tulcea, şi co-finanţat de Ministerul Afacerilor Externe Italian. Pentru cei
interesaţi cartea este disponibilă în format tipărit (în limita stocului) şi în format electronic. Contacte: Amici
dei Bambini: str. Dr.Vasile Sion, 6 sc A, et 5, ap 12, Bucureşti, telefon/fax: 315 75 27, e-mail:
prieteniicopiilor@fx.ro, www.bambini.home.ro, persoana de contact, Alisia Damian - responsabil, tel
0726211679. (VOLUNTAR nr. 326, 1 martie, 2004)

Publicaţii ale Consiliului Europei


1. MISSCEO - Tableaux comparatifs des systèmes de protection sociale dans 21 Etats membres du
Conseil de l'Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada - 11ème édition, preţ - 35€/53$ +
cheltuieli de transport, http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36&lang=FR&produit_aliasid=1740
2. Prévenir l'immigration irrégulière : entre impératifs économiques, risques politiques et droits des
personnes, preţ 10€/15$ + cheltuieli de transport,
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=1742
3. Charte européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale - Actes,
Cracovie, mars 2002 (Etudes et travaux n° 88), preţ 15€/23$ + cheltuieli de transport,
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=1730
4. Patrimoine culturel européen - Volume I, Coopération intergouvernementale: recueil de textes, preţ
39€/59$ + transport, http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36&lang=FR&produit_aliasid=1366
5. Apprendre de la violence - Dimension jeunesse, preţ 13€/20$ + transport,
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=1726
6. La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées d'un pouvoir législatif par la Cour
constitutionnelle (Science et technique de la démocratie, n° 35), preţ 19€/29$ + transport,
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=1725
7. Evolution démographique récente en Europe 2003 (janvier 2004), preţ 23€/35$ + transport,
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=1718
8. Manuel à l'usage des observateurs d'élections (01/01/1998), preţ 7.62€/12$ + transport,
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=1508

73
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004

Sursa Consiliul Europei [publishing@coe.int]


Les Editions du Conseil de l'Europe
Palais de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France
E-mail : publishing@coe.int
http://book.coe.int
Tel.: +33 (0)3 88 41 25 81
Fax: +33 (0)3 88 41 39 10

CAMPANII

Eşecul adoptării Constituţiei UE obligă societatea civilă la intensificarea campaniei de lobby în


favoarea drepturilor cetăţenilor
Apelul Grupului de Contact al Societăţii Civile Europene asupra compromisului politic în vederea adoptării
Constituţiei Europene în 2004
(traducere în rezumat)

Copie în circulaţie şi Precizare din partea Coordonatorului Naţional al Campaniei ACT4EUROPE


(pentru informare)

Coordonatorii Campaniei ACT4EUROPE pentru Constituţia Europeană a Grupului de Contact al


Societăţii Civile Europene, iniţiată de Platforma Socială cu sediul la Bruxelles, deplâng şi sunt îngrijoraţi
din cauza neadoptării unui text comun al primei Constituţii Europene. Chestiunea crucială a rămas
sistemul de votare din cadrul Consiliului European şi a devenit foarte clar că nici un compromis nu a putut
fi identificat pe această temă.
Iată pentru ce ne vom continua campania reflectând asupra strategiilor susceptibile să asigure că
proiectul va fi rediscutat în aşa fel încât revendicările societăţii civile să nu se fi risipit pe drum. In acelaşi
timp, este important ca realizările pozitive ale Convenţiei Europene, îndeosebi includerea Cartei
Drepturilor Fundamentale sau a elementelor legate de participarea cetăţenilor în sistemul oficial de
consultare publică din cadrul procesului decizional să rămână drept părţi ale proiectului de Constituţie.
Preşedinţia Irlandei va iniţia discuţii între Statele Membre în cursul unei perioade de consultări.
Acestea ar urma să se finalizeze în martie 2004, când Preşedinţia UE va oferi recomandări asupra
dezbaterilor viitoare. Este posibil ca o nouă Conferinţă Inter-Guvernamentală să se reunească în toamna
acestui an sub Preşedinţia Olandei sau abia in cursul mandatului luxemburghez din prima jumătate a
anului 2005.
Paşii următori ai campaniei noastre vor avea de asigurat ca rezultatele pozitive ale Convenţiei să
nu fi fost pierdute în cursul disputelor inter-instituţionale, ca întregul proiect al Constituţiei Europene să nu
îşi piardă din importanţă şi strălucire şi că, în cele din urmă, cetăţenii europeni să nu fie dezamăgiţi din
acest motiv. Este important ca în anul 2004 decidenţii politici să facă declaraţii /angajamente politice clare
pentru ca aceste teme să nu fie neglijate. Pentru mai multe informaţii asupra revendicărilor comune ale
Platformei Sociale Europene, puteţi lua legătura cu Grupul de Contact al Societăţii Civile in persoana Dlui
Preşedinte Giampiero Alhadeff sau cu coordonatorul Campaniei ACT4EUROPE, Dr. Nicolas Beger la
adresa coordinator@act4europe.org sau puteţi vizita pagina specială de web www.act4europe.org

Coordonatorii Campaniei ACT4EUROPE Traducere şi adaptare: EUROLINK - Casa Europei, ROMANIA

P.S. PRECIZARE: Vă informăm că, în România, în pofida adresării unor solicitări scrise exprese către
Preşedinţie, precum şi către cei mai înalţi reprezentanţi ai Guvernului, ai MAE şi ai MIE , înregistrate
adminstrativ şi făcute publice în cursul lunii septembrie 2003, cf. prevederilor în vigoare in numele echipei
de coordonare a Campaniei ACT4EUROPE a Grupului de Contact al Societăţii Civile Europene în

74
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
legătură cu măsurile de explicare şi popularizare ale esenţei viitoare Constituţii Europene pe care
România urmează să o adopte şi respecte în viitor, precum şi cu poziţia pe care o va adopta oficial ţara
noastră asupra textului final al documentului, nu s-a primit sau difuzat public până astăzi nici un răspuns.
Nici din partea opoziţiei democratice n-au fost făcute publice puncte de vedere clare legate de viziunea şi
opţiunile acesteia asupra formei finale şi transpunerii în practică a Constituţiei Europene.
Evident, în condiţiile negocierilor de aderare, ale exigenţei armonizării legislative autohtone şi al
transferului de suveranitate nu putem decât regreta ignorarea de pana in prezent a acestor legitime
solicitări de clarificare si elucidare venite din partea celei mai largi Platforme a societăţii civile europene.
După încheierea lucrărilor CIG, neprecizarea unei poziţii oficiale a României referitoare la adoptarea şi
conţinutul Constituţiei Europene, precum şi neprezentarea unui plan imediat de acţiune în vederea
familiarizării societăţii româneşti cu majoritatea prevederilor deja convenite în textul viitorului tratat
constituţional comun poate lăsa liber terenul manifestării unor serioase rezerve sau dubii asupra
interesului şi capacităţii autorităţilor centrale româneşti de a transpune neîntârziat în practică spiritul noului
mod de guvernare al Europei de mâine.
Este de notorietate poziţia delicată pe care o au autorităţile româneşti în ceea ce priveşte deplina
satisfacere a exigenţelor UE cu privire la aderare. Totuşi, cu atât mai mult, o poziţie activă şi responsabila
era şi este de aşteptat din partea autorităţilor competente in această chestiune. În ceea ce ne priveşte,
vom monitoriza şi reflecta cu acurateţe şi promptitudine toate reacţiile oficiale pe această temă, pentru a
ţine la curent Preşedinţia UE şi toate părţile implicate în procesul de adoptare al Constituţiei UE asupra
evoluţiei poziţiei Guvernului ţării noastre, ca şi asupra reacţiilor din partea sectorului neguvernamental pe
această temă.
Departamentul PR al EUROLINK-Casa Europei

Apel în favoarea postului Europa Liberă


APADOR-CH a distribuit pe 7 ianuarie a.c. textul unui apel către membri ai Senatului şi Camerei
Reprezentanţilor SUA de a reveni asupra deciziei de închidere a postului de radio "Europa Liberă" pentru
România. APADOR-CH consideră că libertatea presei este din ce în ce mai ameninţată în România iar
desfiinţarea postului "Europa Liberă" ar însemna o scădere dramatică a forţei presei independente. Apelul,
semnat de 39 de organizaţii neguvernamentale, 29 de senatori şi deputaţi şi 38 de personalităţi, a fost
trimis destinatarilor la data de 14 ianuarie 2004. Detalii: tel./fax: 3124528/3123711, e-mail: apador@dnt.ro;
http://www.apador.org. (VOLUNTAR Nr. 320, 19 ianuarie, 2004)

Scrisoare deschisă de susţinere a includerii femeilor pe listele electorale într-un procent de min.
30% din locurile eligibile
În contextul dezbaterilor parlamentare referitoare la modificarea legilor electorale, CPE şi un grup
de ONG-uri semnatare solicită liderilor principalelor partidelor politice printr-o scrisoare deschisă,
următoarele:
- includerea unui procent fix de reprezentare a femeilor pe listele electorale, în poziţii eligibile, de minim de
30%;
- o informare asupra planurilor de acţiune ale partidelor politice, elaborate în vederea creşterii accesului
femeilor la poziţii de decizie în viaţa politică.
Această scrisoare a fost trimisă liderilor principalelor partide politice, membrilor Comisiei comune
a camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale,
membrilor Comisiilor pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi de la Camera Deputaţilor şi de la
Senat, organizaţiilor neguvernamentale şi presei.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa: Centrului Parteneriat pentru Egalitate, str.
Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti -1, tel.: (021) 2121196, 2121197; fax: (021) 2121035; e-mail:
info@gender.ro; persoana de contact: Irina Sorescu, Manager program (isorescu@gender.ro).

Bucureşti, 4 Februarie 2004

75
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
SCRISOARE DESCHISĂ

CPE, împreună cu un grup de ONG-uri semnatare, salută recentele propuneri de modificare a


legilor electorale care vizează includerea unui procent fix de femei pe listele de candidaţi, susţine ca acest
procent să fie de minim 30% din locurile eligibile şi solicită principalelor partide politice o informare asupra
planurilor de acţiune proprii adoptate în vederea promovării accesului egal al femeilor la poziţii de decizie
în viaţa politică.
Deşi există un număr mare de femei afiliate partidelor politice, majoritatea acestora este implicată
preponderent în activităţi organizatorice, fără să beneficieze de oportunităţi egale în construirea unei
cariere politice. În peisajul politic există partide care au inclus principiul egalităţii în statutele lor, însă nu au
dezvoltat şi strategii coerente de implementare.
Consecinţele acestei situaţii au fost reflectate şi în rezultatele alegerilor din anul 2000. Astfel, din
numărul total de 485 de parlamentari, numai 50 erau femei (10,3%), iar la alegerile locale din acelaşi an
au fost alese 109 femei primar, dintr-un total de aproximativ 3000 de primari (3,3%).
Neimplicarea reală în alegerile din 2004 a femeilor, ca partenere cu drepturi şi obligaţii egale în
construirea democraţiei are semnificaţia nereprezentării în acest proces a mai mult de jumătate din
populaţia României.
Statul român are obligaţia să îndeplinească responsabilităţile asumate prin ratificarea unor
convenţii şi documente internaţionale şi regionale care consfinţesc principiul egalităţii între femei şi
bărbaţi, să depăşească asumarea declarativă a egalităţii în drepturi pentru femei şi bărbaţi şi să transpună
în realitate recomandările şi politicile practicate în Uniunea Europeană.
Constituţia României garantează egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi la ocuparea funcţiilor
şi demnităţilor publice şi, în consecinţă, prevederile ei obligă autorităţile să identifice şi să implementeze
noi mecanisme de pregătire şi promovare a femeilor la nivel decizional în viaţa publică, inclusiv prin
analiza şi modificarea sistemului electoral.
Aşteptăm răspunsul dumneavoastră privitor la solicitările noastre la: Centrul Parteneriat pentru
Egalitate (CPE), str. Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti-1; tel.: (021) 2121196; 2121197; fax: (021)
2121035; e-mail: info@gender.ro, persoană de contact: Irina Sorescu, Manager de program,
isorescu@gender.ro.

Vă mulţumim!

- Centrul Parteneriat pentru Egalitate


- Fundaţia pentru o Societate Deschisă
- Centrul pentru Resurse Juridice
- Centrul Euroregional pentru Democraţie
- Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
- Centrul Educaţia 2000+
- Asociaţia ACCEPT
- Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România
- Centrul Filia
- Fundaţia Şanse Egale pentru Femei
- Asociaţia Femeilor Rome din România
- Asociaţia Femeilor din România
- Fundaţia Catharsis
- Asociaţia "Promovarea Femeilor în Ştiinţă şi Tehnologie"
- Organizaţia Caritas Satu Mare
- Asociaţia Femeilor care îşi Cresc Singure Copiii
- Fundaţia Conexiuni
- Ariadna - Asociaţia Femeilor din Presă, Artă şi Afaceri
- Fundaţia Sensiblu
- Asociaţia Română pentru Integrare Europeană şi Democraţie ARIED

76
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
- Asociaţia pentru Promovarea Principiilor Europene în Noile Structuri ale Societăţii Româneşti -
APPESSR
- Asociaţia pentru Ajutorarea Copiilor Aflaţi în Dificultate
- Asociaţia Naţională a Administratorilor de Imobile
- Fundaţia Naţională pentru Tineret - filiala Argeş
- Centrul Logistic TACTIC
- Societatea Phoenix Carita

Scrisoare deschisă în atenţia parlamentarilor europeni

Bucureşti, 8 februarie 2004

SCRISOARE DESCHISĂ

În atenţia:

Excelenţei Sale Baronesa de Winterbourne, membru al Parlamentului European

Excelenţei Sale Dl. Arie M. OOSTLANDER , Membru al Parlamentului European

Excelenţei Sale Dl. Günter Verheugen, Membru al Comisiei Europene

Excelenţele Voastre,

Semnatarii acestei scrisori sprijină poziţia dumneavoastră în privinţa libertăţii de exprimare în


România.
Conform ultimului raport privind libertatea de exprimare în România, realizat de Agenţia de
Monitorizare a Presei, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană, ţara noastră a înregistrat
progrese minimale şi lipsite de substanţă. Presiunea politică asupra mass media din România este în
continuă creştere, având în vedere, de asemenea, apropiatele alegeri electorale.
Din cauza presiunilor economice, posturile TV îşi îndeplinesc într-o foarte mică măsură datoria de
a informa obiectiv, în interesul public, cetăţenii.
La nivel local, fenomenul de feudalizare a mass media a luat amploare. Politicieni şi oameni de
afaceri, "baroni locali", deţin controlul aproape deplin asupra publicaţiilor, a reţelelor de distribuţie a presei,
posturilor de radio şi TV locale. Recent au fost înregistrate o serie de cazuri de agresiune fizica asupra
jurnaliştilor. Actori importanţi ai scenei politice autohtone (primari, secretari de stat) au ameninţat ziariştii în
mod deschis, fără a se teme de eventuale consecinţe.
Prin urmare, organizaţiile semnatare sprijină iniţiativa dumneavoastră de a avertiza autorităţile
române că Europa susţine libertatea presei în această ţară candidata, aşa cum, de altfel, guvernul
României trebuie să o susţină. Guvernul are datoria să întreprindă măsuri ferme şi concrete împotriva
intimidării de orice tip a ziariştilor. De asemenea, guvernul are datoria să limiteze orice presiune
economică sau politică care duce inevitabil la ameninţarea independentei editoriale.
În cele din urmă, deşi este evident faptul că România poate evolua mult mai repede în Europa
decât în afara ei, subliniind din nou sprijinul nostru pentru continuarea procesului de negocieri, susţinem
totodată necesitatea unei transformări substanţiale. Atingerea standardelor europene de către România,
are în vedere atât îndeplinirea durelor condiţii de preaderare cât şi mobilizarea la maximum a societăţii
civile româneşti.
Crearea unui cadru legislativ, economic şi logistic care să dea posibilitatea presei să-şi
îndeplinească pe deplin funcţia de câine de pază al democraţiei, este responsabilitatea guvernului
României.

77
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Precizăm că această scrisoare a fost transmisa atât în atenţia instituţiilor de presă, organizaţiilor
neguvernamentale, autorităţilor romane precum şi în atenţia altor instituţii şi organisme internaţionale
relevante.

Informaţii suplimentare:

Agenţia de Monitorizare a Presei


T/F: 312 35 23

Semnatari:

1.. Agenţia de Monitorizare a Presei


2.. Asociaţia Pro Democraţia
3.. Asociaţia Română pentru Transparenţă
4.. Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki
5.. Asociaţia pentru Protejarea şi Promovarea Libertăţii de Exprimare (APPLE)
6.. Asociaţia Ziariştilor Maghiari din România
7.. Centrul de Resurse Juridice
8.. Centrul pentru Jurnalism Independent
9.. Asociaţia Editorilor de Presa Online din România
10.. Asociaţia Civic Media euro.21
11.. Centrul Român de Jurnalism de Investigaţie
12.. Federaţia Sindicatelor Jurnaliştilor şi Tipografilor din România
13.. Fundaţia FRP - Forumul Presei Române de Pretutindeni
14.. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
15.. Fundaţia pentru o Societate Deschisă
16.. Societatea Academică din România
17.. Sindicatul Ziariştilor şi Lucrătorilor din Presă Arad
18.. Societatea Ziariştilor din România
19.. Societatea Jurnaliştilor din Galaţi
20.. Liga Jurnaliştilor Sibiu
21.. Ariadna - Asociaţia Jurnalistelor din România
22.. Liga Română de Presă

Scrisoarea deschisă a Alianţei pentru o justiţie europeană în România (AJER)

Bucureşti, 11 februarie 2004

Scrisoare deschisă
PENTRU PUBLICAREA IMEDIATĂ!

În atenţia: Doamnei Rodica Stănoiu, Ministrul Justiţiei

Domnului Aristide Roibu, Preşedintele Comisiei Juridice de Numiri, Disciplina, Imunităţi şi Validări, Senat

Domnului Ion Neagu, Preşedintele Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităţi, Camera Deputaţilor

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Asociaţia Româna
pentru Transparenţă (TI-România), Asociaţia Pro-Democraţia (APD), Institutul pentru Politici Publice (IPP),
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România (APADOR-CH), Agenţia de Monitorizare a
Presei "Academia Caţavencu" şi Societatea Academica din România (SAR) reclamă necesitatea iniţierii,
de către autorităţile române, a unei dezbateri publice asupra celor trei legi - pioni ai reformei justiţiei:
78
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
a) Legea de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii;
b) Legea de organizare judiciară;
c) Legea privind statutul magistraţilor.
În opinia semnatarilor, integrarea europeană este un proces pe care societatea românească îl
parcurge însuşindu-şi din mers valorile fundamentale ale statului de drept.
Nu ne mai putem permite, credem noi, jumătăţi de măsură, legi care cuprind dispoziţii enunţiative
ce se opresc la discursul declarativ.
Neconcordanţele existente între cele trei proiecte de legi le distanţează de principiile statuate de
Constituţie şi de normele europene.
Asumându-ne o atitudine responsabila şi pe deplin transparenta, NOI - exponenţi ai societăţii
civile - constituiţi în ALIANŢA PENTRU O JUSTIŢIE EUROPEANA ÎN ROMÂNIA (AJER), dorim să fim
parteneri de dialog în desăvârşirea procesului de reformă şi consolidarea statului de drept.
Avem convingerea ca valorile fundamentale pe care înţelegem să le apărăm şi să le susţinem în
demersul nostru civic vor asigura stabilitatea, credibilitatea şi independenţa justiţiei:
a) consacrarea legislativă a independenţei reale a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în raport de
celelalte autorităţi ale statului;
b) recunoaşterea Consiliului Superior al Magistraturii ca organ executiv, unic reprezentant al Autorităţii
Judecătoreşti, cu activitate permanentă;
c) recunoaşterea, prin lege, a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) ca reprezentant al
puterii judecătoreşti;
d) asumarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a responsabilităţii asigurării pregătirii
profesionale a magistraţilor prin Institutul Naţional al Magistraturii aflat sub autoritatea sa;
e) elaborarea legii de organizare şi funcţionare a Ministerului Public, sub autoritatea administrativa a
Ministrului Justiţiei (art. ... din Constituţie) structurat în parchete în care funcţionează procurori cărora
să li se garanteze independenţa şi inamovibilitatea de către CSM;
f) înlăturarea pârghiilor de influenţă a politicului şi asigurarea resurselor financiare gestionate de CSM şi
ICCJ, în calitate de ordonatori principali de credite, pentru bunul mers al justiţiei.
Organizaţiile semnatare solicită autorităţilor abilitate iniţierea dezbaterilor asupra proiectului de
lege privind Consiliul Superior al Magistraturii care, în virtutea importanţei sale trebuie să fie o prioritate
pentru legislativ precum şi amendarea celorlalte două proiecte de lege aflate deja în dezbaterea
Parlamentului.
Demersul nostru urmăreşte asigurarea unui cadru legislativ coerent care să permită sistemului
judiciar o funcţionare normală, îndeplinirea rolului sau social şi creşterea credibilităţii şi încrederii
cetăţenilor în actul de justiţie.

Informaţii suplimentare solicitaţi la:

Ioana Davidescu, Manager PR, Centrul de Resurse Juridice, Tel.: 212 05 20, idavidescu@crj.ro
Cristi Danilet, Preşedinte Asociaţia Magistraţilor din România - Filiala Cluj, tel. 0742 182 581,
cristivdan@yahoo.com

Îndemn de solidaritate / Mass media


Pentru difuzarea imediată - COMUNICAT DE PRESĂ

Mass Media - Contractul Colectiv de Muncă


ÎNDEMN DE SOLIDARITATE

Organizaţiile componente ale Convenţiei Organizaţiilor de Media (COM), semnatare ale


prezentului comunicat, susţin dreptul Uniunii Naţionale a Federaţiilor Sindicale din Mass Media
(UNFSMM) de a negocia Contractul Colectiv de Muncă în domeniul mass-media. Reuşita unui astfel de
demers ar putea fi în avantajul consolidării pieţei media şi implicit a protejării libertăţii presei.

79
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Sindicatele care au creat UNFSMM (Federaţia Sindicatelor Jurnaliştilor şi Tipografilor din
România, Federaţia Sindicatelor Unite din Televiziune şi Radio şi SZR - Federaţia Sindicatelor din
Întreaga Presă) sunt şi membre fondatoare ale Convenţiei Organizaţiilor de Media. Proiectul de Contract
Colectiv de Muncă a fost adus la cunoştinţă COM încă de la prima sa redactare din iunie 2003.
Considerăm că acuzaţiile de impostura aduse de Clubului Român de Presă la adresa UNFSMM
sunt nejustificate. Clubul Român de Presă poate să participe la dialog şi, în condiţiile legii, la negocierile
iniţiate de UNFSMM.
Numeroasele atentate la libertatea presei, limitările şi presiunile îngrijorătoare din ultima perioadă
impun solidaritate, o strategie comună şi conlucrare în interesul breslei.

CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR DE MEDIA:


Alert Focşani
Asociaţia pentru Protejarea şi Promovarea Libertăţii de Exprimare (APPLE)
Asociaţia Ziariştilor Profesionişti din Suceava
Asociaţia Presei Minorităţilor Naţionale din România
Asociaţia Tinerilor Ziarişti din România
Asociaţia Ziariştilor Maghiari din România
Asociaţia Editorilor de Presa Online din România
Asociaţia Jurnalistelor din România - ARIADNA
Asociaţia Civic Media - euro. 21
Asociaţia Presei Locale Maramureş - PRESS MAR
Asociaţia de comunicare Vizuală Videovest - Timişoara
Cartoonists Rights Network
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie
Centrul Regional de Jurnalism Iaşi
Colegiul Presei Clujene
Colegiul Jurnaliştilor Gorjeni
Liga Română de Presă
Liga Jurnaliştilor Sibiu
POD Media Timişoara
Sindicatul Ziariştilor şi Lucrătorilor din Presa Arad
Societatea Jurnaliştilor din Galaţi
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România

Secretariatul COM este asigurat de:


Centrul pentru Jurnalism Independent - tel./fax: 021-335 62 97
Agenţia de Monitorizare a Presei - Academia Caţavencu - tel./fax: 021-315 23 13

Daniel C. Tomozei
Liga Jurnaliştilor Sibiu
NetWorkingUE - Sibiu
dan_tomozei@yahoo.com
liga_jurnalistilor@yahoo.com
0745 / 585 481
0269 / 212 109

Campanie de semnături
Asociaţia pentru Protejarea şi Promovarea şi Libertăţii de Exprimare (APPLE) iniţiază o campanie
de strângere de semnături pentru eliminarea amendamentului din Codul Penal, ce prevede pedepsirea
sau amendarea jurnaliştilor care fotografiază vilele demnitarilor. Este vorba despre articolul 204, referitor
la dreptul persoanei la viaţa privată, care spune că “încălcarea dreptului la viata privata al unei persoane,

80
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
prin folosirea unor mijloace de interceptare de date, informaţii sau imagini de la distanţă fără
consimţământul persoanei, se va pedepsi cu închisoarea de la un an la trei ani sau cu amendă”.
Semnăturile vor fi strânse începând de astăzi până marţi, 24 februarie, iar lista va fi trimisă la
PSD, PRM, Parlament, ambasade, etc.
Cei care doresc să se alăture formei noastre de protest sunt rugaţi să trimită un e-mail pe adresa:
apple_romania@yahoo.com.

Asociaţia pentru Protejarea şi Promovarea Libertăţii de Exprimare

PROTESTE

Detalii despre protestul de la Bucureşti din 25 ianuarie


Iniţiativa Studenţilor Români Pentru Basarabia
Apel
Către

Noi, Grupul de Iniţiativă al Studenţilor Români de la instituţiile de învăţământ din Bucureşti, luând
în consideraţie situaţia grava din Republica Moldova, ne solidarizăm cu acţiunile de protest din Chişinău şi
cerem:
- Respectarea Drepturilor Omului în Republica Moldova
- Eliberarea deţinuţilor politici de la Tiraspol
- Rezolvarea conflictului nistrean prin implicarea UE şi NATO
Neconformarea conducerii Republicii Moldova la cele două rezoluţii ale Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei ''Cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova'', din 24 aprilie
şi 26 septembrie 2002, a dus la menţinerea situaţiei de criză politică, prin agravarea relaţiilor dintre putere
şi opoziţie şi la tensionarea relaţiilor din societatea civilă.
Susţinând acţiunile de la Chişinău, organizăm un marş de protest în data de 25 ianuarie 2004, ora
12 în Bucureşti pe traseul Piaţa „Charles de Gaulle” (Intrarea în Parcul Herăstrău) spre Ambasada Rep.
Moldova.
Astfel, lansăm acest apel de solidarizare către partide politice, ONG-uri, mass-media şi societatea
civilă să ia parte la această acţiune.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la :


Octavian Mahu – 0740259944 e-mail: octavenas@hotmail.com
Ghenadie Brega – 0745435321 e-mail: breghen@yahoo.com

Protest privitor la situaţia creată la Maternitatea din Ploieşti.


Ca parte a societăţii civile, parinti.com, comunitate virtuală de actuali şi viitori părinţi având, în
prezent, aproximativ 4000 de membri, ţine să ia atitudine privitor la situaţia creată la Maternitatea din
Ploieşti.
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), în perioada 5 decembrie 2003 - 9
ianuarie 2004, la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie din Ploieşti au fost înregistrate 21 de decese ale
unor copii nou - născuţi, majoritatea prematur, toate în primele 2-3 zile de la naştere. La sesizarea
Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, echipa Ministerului Sănătăţii a început verificările, în timpul cărora
a constatat deficienţe grave ale stării de igienă a spitalului şi un management defectuos al activităţilor de
prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti. De asemenea, s-au semnalat două cazuri ale unor bebeluşi născuţi
prematur, declaraţi decedaţi, care ulterior s-au dovedit a fi in viaţă.
Dorim să ne manifestăm solidaritatea cu aceşti părinţi, care au aşteptat cu înfrigurare şi emoţie
naşterea copiilor lor, pentru a-i vedea stingându-se din viaţă în mod absurd.
Protestăm la adresa nepăsării cu care a fost tratată viaţa acestor copii şi cea a părinţilor lor.

81
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004
Tragem un semnal de alarmă care să împiedice pe viitor repetarea unor astfel de evenimente.
Protestăm la adresa indiferenţei şi neglijenţei cu care sunt tratate vieţi omeneşti. Dreptul la viaţă este
sacru şi trebuie tratat ca atare.
Toţi cunoaştem lipsa banilor din sistemul de sănătate românesc - nu din această cauza s-a
petrecut tragedia de la Ploieşti, ci - în primul rând - din lipsa de interes, lipsa de respect şi de compasiune
faţă de cel de lângă noi, faţă de pacient.
Dorim ca cei vinovaţi de situaţia creată să suporte consecinţele faptelor lor.
Solicităm modificarea legislaţiei astfel încât medicii vinovaţi să fie sancţionaţi sever, prin
retragerea licenţei de a practica meseria de medic.
Cerem luarea unor măsuri drastice şi exemplare care să împiedice repetarea unor astfel de
tragedii.
Sperăm şi aşteptăm ca cei ce au puterea de a acţiona şi a schimba ceva să ia atitudine.
Sistemul nu este mai presus de cetăţean, ci este dator să apere interesele cetăţeanului de rând şi
să răspundă în faţa acestuia.
Faceţi ceva să nu mai existe vreodată un Caz Ploieşti în România! Nu lăsaţi ca aşa ceva să
rămână nepedepsit! Sancţionaţi toate persoanele responsabile pe măsura gravităţii faptelor - rupeţi tradiţia
"măsurilor" insuficiente luate în anii trecuţi şi care au făcut posibilă această tragedie! Demonstraţi-ne că nu
am uitat sa fim OAMENI! Nu este vorba de proceduri administrative, sunt în joc vieţi omeneşti - mai mult -
de copii - în care toţi ne punem speranţa şi care în ultima instanţă sunt rostul nostru în viaţă!
Nimic nu trebuie să fie mai presus de VIAŢA!

Comunitatea parinti.com
Aşteptăm şi părerea ta la adresa următoare: http://www.parinti.com/protest/

82
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială


OBSERVATOR
nr. 12/martie 2004

Acest material este realizat de Direcţia de Analiză Instituţională şi Relaţii cu Mediul Asociativ, din
cadrul Departamentului pentru Analiză Instituţională şi Socială, Guvernul României, în vederea informării
administraţiei publice şi lumii asociative atât asupra acţiunilor instituţiilor publice şi ale unor organizaţii
neguvernamentale, cât şi asupra unor evenimente de interes pentru cei menţionaţi.
Datele sunt preluate fie din rapoartele redactate de către funcţionarii care au responsabilităţi în
domeniul promovării dialogului şi parteneriatului cu societatea civilă, fie din listele de discuţii sau alte
surse Internet sau media. Nu ne asumăm eventualele inexactităţi ale informaţiilor care provin din ultimele
două surse.

Pentru sugestii, observaţii şi informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:


Daniela Pârvulescu, Director
Otilia Pop, Expert
Diana Niţulescu, Expert

Direcţia de Analiză Instituţională şi Relaţii cu Mediul Asociativ


Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti
Tel.: (+40-21) 311.36.17, 314.34.00 int. 5507
Fax: (+40-21) 311.36.19
E-mail: dais.ong@gov.ro
http://www.gov.ro/soc-civ/

83
DIRECŢIA DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII CU MEDIUL ASOCIATIV
Piaţa Victoriei 1, Bucureşti
Tel: (+40-21) 311 36 17, 314 34 00 (int. 5507); Fax: (+40-21) 311 36 19
E-mail: dais.ong@gov.ro, http://www.gov.ro/soc-civ/

Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială