Sunteți pe pagina 1din 5

2.

24 BREVIAR DE CALCUL INFRASTRUCTURA

1.1 Date de baza

1.1.1 Presupuneri

Calcule geotehnice �n conformitate cu : EN 1997-1:2008


Calculul betonului �n conformitate cu : STAS 10107/0-90
Selectie forma : nelimitat

1.1.2 Geometrie:

A = 2,00 (m) a = 0,65 (m)


B = 1,60 (m) b = 0,50 (m)
h1 = 0,60 (m) ex = 0,00 (m)
h2 = 0,60 (m) ey = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)

a' = 65,0 (cm)


b' = 50,0 (cm)
c1 = 5,0 (cm)
c2 = 5,0 (cm)

1.1.3 Materiale

Beton : Bc25; Rezisten?? caracteristic? = 20,50 MPa


Greutate unitar? = 2501,36 (kG/m3)
Armare longitudinal? : Tip
Armare transversal? : Tip

1.1.4 �nc?rc?ri:

�nc?rc?ri funda?ie:
Caz Natur? Grup N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
DSGN1 dimensionare(Greutate funda?ie) ---- 31,07 2,06 3,76 18,84 0,09

Suprasarcini:
Caz Natur? Q1
(kN/m2)

1.1.5 List? combina?ii

1/ SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76


2/* SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76

1.2 Proiect geotehnic

1.2.1 Presupuneri

Coeficient de reducere a coeziunii: 0,00


Se iau �n considerare alunecarea cu presiunea solului: pentru direc?iile X ?i Y
Condi?ii f?r? drenare
Abordare dimensionare: 1
A1 + M1 + R1
gf' = 1,00
gc' = 1,00
gcu = 1,00
gqu = 1,00
gg = 1,00
gR,v = 1,00
gR,h = 1,00
A2 + M2 + R1
gf' = 1,25
gc' = 1,25
gcu = 1,40
gqu = 1,40
gg = 1,00
gR,v = 1,00
gR,h = 1,00

1.2.2 Sol:

Nivel sol: N1 = 0,00 (m)


Nivel talp? st�lp: Na = 0,00 (m)
Nivel minim de referin??: Nf = -0,50 (m)

Clay
� Nivel sol: 0.00 (m)
� Greutate unitar?: 2243.38 (kG/m3)
� Greutate unitar? pentru solide: 2753.23 (kG/m3)
� Unghi de fric?iune intern?: 25.0 (Deg)
� Coeziune: 0.06 (MPa)

1.2.3 St?ri limit?

Calcule tensiuni

Tip sol sub funda?ie: f?r? straturi


Combina?ie de calcul SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76
Factori �nc?rcare: 1.35 * Greutate funda?ie
1.35 * Greutate sol
Rezultate calcul: La nivelul funda?iei
Greutate a funda?iei ?i a solului de deasupra ei: Gr = 121,27 (kN)
�nc?rcare de calcul:
Nr = 152,34 (kN) Mx = 14,33 (kN*m) My = 2,56 (kN*m)
Excentricitate �nc?rcare:
eB = 0,02 (m) eL = -0,09 (m)
Dimensiuni funda?ie echivalent?:
B' = B - 2|eB| = 1,60 (m)
L' = L - 2|eL| = 1,97 (m)
Ad�ncime funda?ie: Dmin = 1,20 (m)

Metoda de calcul a tensiunii admise: Semi-empiric - tensiune limit?

qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,26 (MPa)


De = Dmin - d = 1,20 (m)
kp = 0,94
q'0 = 0,03 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,27 (MPa)


Tensiuni �n sol: qref = 0.07 (MPa)
Factor siguran??: qlim / qref = 4.093 > 1

Ridicare

Ridicare �n SLU
Combina?ie de calcul SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76
Factori �nc?rcare: 1.00 * Greutate funda?ie
1.00 * Greutate sol
Arie contact: s = 0,08
slim = 0,17

Alunecare

Combina?ie de calcul SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76


Factori �nc?rcare: 1.00 * Greutate funda?ie
1.00 * Greutate sol
Greutate a funda?iei ?i a solului de deasupra ei: Gr = 89,83 (kN)
�nc?rcare de calcul:
Nr = 120,90 (kN) Mx = 14,33 (kN*m) My = 2,56 (kN*m)
Dimensiuni funda?ie echivalent?: A_ = 2,00 (m) B_ = 1,60 (m)
Arie alunecare: 3,20 (m2)
Coeficient frecare funda?ie/sol: tan(dd) = 0,47
Coeziune: cu = 0.02 (MPa)
Se ia �n considerare presiunea solului:
Hx = 2,06 (kN) Hy = 3,76 (kN)
Ppx = -23,42 (kN) Ppy = -29,27 (kN)
Pax = 3,86 (kN) Pay = 4,82 (kN)
Valoare for?? alunecare Hd = 0,00 (kN)
Valoare a for?ei care previne alunecarea funda?iei:
- La nivelul funda?iei: Rd = 48,36 (kN)
Stabilitate la alunecare: �

Rota?ie

Dup? axa OX
Combina?ie de calcul SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76
Factori �nc?rcare: 1.00 * Greutate funda?ie
1.00 * Greutate sol
Greutate a funda?iei ?i a solului de deasupra ei: Gr = 89,83 (kN)
�nc?rcare de calcul:
Nr = 120,90 (kN) Mx = 14,33 (kN*m) My = 2,56 (kN*m)
Moment stabilitate: Mstab = 101,23 (kN*m)
Moment rota?ie: Mrenv = 18,84 (kN*m)
Stabilitate la rota?ie: 5.373 > 1

Dup? axa OY
Combina?ie de calcul: SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76
Factori �nc?rcare: 1.00 * Greutate funda?ie
1.00 * Greutate sol
Greutate a funda?iei ?i a solului de deasupra ei: Gr = 89,83 (kN)
�nc?rcare de calcul:
Nr = 120,90 (kN) Mx = 14,33 (kN*m) My = 2,56 (kN*m)
Moment stabilitate: Mstab = 120,90 (kN*m)
Moment rota?ie: Mrenv = 2,56 (kN*m)
Stabilitate la rota?ie: 47.19 > 1
1.3 Dimensionare BA

1.3.1 Presupuneri

Expunere : Categoria I

1.3.2 Analiz? la str?pungere ?i forfecare

Forfecare

Combina?ie de calcul SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76


Factori �nc?rcare: 1.00 * Greutate funda?ie
1.00 * Greutate sol
�nc?rcare de calcul:
Nr = 120,90 (kN) Mx = 14,33 (kN*m) My = 2,56 (kN*m)
Lungimea circumferin?ei critice: 2,00 (m)
For?? forfecare: 12,44 (kN)
�n?l?imea efectiv? a sec?iunii heff = 0,54 (m)
Arie forfecare: A = 1,08 (m2)
Procent arm?tur?: r = 0.03 %
Tensiune forfecare: 0,01 (MPa)
Tensiune forfecare admis?: 0,83 (MPa)
Factor siguran??: 71.6 > 1

1.3.3 Armare teoretic?

Funda?ie izolat?:

inferior:

SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76


My = 4,27 (kN*m) Asx = 2,89 (cm2/m)

SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76


Mx = 6,90 (kN*m) Asy = 1,70 (cm2/m)

As min = 2,89 (cm2/m)

superior:
A'sx = 0,00 (cm2/m)

SLU : DSGN1 N=31,07 Mx=18,84 My=0,09 Fx=2,06 Fy=3,76


Mx = -0,93 (kN*m) A'sy = 1,18 (cm2/m)

As min = 0,00 (cm2/m)

Talp? st�lp:
Armare longitudinal? A = 14,43 (cm2) A min. = 13,00
(cm2)
A = 2 * (Asx + Asy)
Asx = 0,44 (cm2) Asy = 6,77 (cm2)

1.3.4 Arm?tur? real?

2.3.1 Funda?ie izolat?:


Inferior:
Dup? axa X:
8 14 l = 1,90 (m) e = 1*-0,69 + 7*0,20
Dup? axa Y:
10 12 l = 1,50 (m) e = 1*-0,89 + 9*0,20

2.3.2 Pilon
Armare longitudinal?
Dup? axa X:
6 12 l = 3,03 (m) e = 1*-0,24 + 5*0,10
Dup? axa Y:
2 12 l = 3,38 (m) e = 1*-0,17 + 1*0,33
Armare transversal?
7 8 l = 2,03 (m) e = 1*0,12 + 4*0,20 + 2*0,09

2 Cantit??i de materiale:

Volum beton = 2,12 (m3)


Cofraj = 5,70 (m2)

O?el
Greutate total? = 65,40 (kG)
Densitate = 30,92 (kG/m3)
Diametru mediu = 11,0 (mm)
Cantit??i dup? diametre:

Diametru Lungime Num?r:


(m)
8 1,50 10
8 2,03 7
12 1,50 10
12 3,03 6
12 3,38 2
14 1,90 8