Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul 2 – Formele Infractiunii 6.

Desistarea si impiedicarea rezultatului


IV. Infractiunea consumata si infractiunea epuizata
I. Sectiunea 1 – Fazele desfasurarii infractiunii 1. Infractiunea consumata
1. Perioada interna 2. Infractiunea epuizata
2. Perioada Externa V. Formele, variantele si modalitatiile infractiunii
II. Sectiunea 2- Actele preparatorii 1. Forma tip
1. Notiunea si caracterizarea 2. Variantele infractiunii
2. Conditiile actelor preparatorii
3. Modalitatiile infractiuni
3. Felurile actelor preparatorii
4. Tratamentul penal al actelor preparatorii Capitolul III – Unitate si pluralitate de infractiuni
5. Infractiuni la care nu este posibil actele de
pregatire Sectiunea 1 – Unitatea infractionala
III. Sectiunea 3- Tentativa 1. Notiune si feluri
1. Concept si caracterizare 2. Unitatea naturala de infractiuni
2. Conditiile tentative 2.1. Infractiunea Simpla
3. Modalitatiile tentative 2.2. Infractiunea Continua
3.1. Precizari prelabile 2.3. Infractiunea Deviata
3.2. Analiza modalitatilor tentative 3. Unitatea legala de infractiune
A. Tentative intrerupta (neterminata, 3.1. Notiune si feluri
imperfect ) 3.2. Analiza formelor unitatii legale infractionale
B. Tentativa neintrerupta ( terminate, fara 3.2.1. Infractiunea continuata
efecte, perfecta) 3.2.2. Infractiunea Complexa
C. Tentativa incriminata ( idonee,periculoasa) 3.2.3. Infractiunea de obicei
D. Tentativa absurd ( Improprie, neidonee) 3.2.4. Infractiunea progresiva
4. Infractiuni la care tentative nu este posibila
4.1. Imposibilitatea tentative datorita specificului Sectiunea 2- Pluralitatea de infractiuni
elementului material
1. Aspecte Introductive
4.2. Imposibilitatea tentative datorita specificului
1.1. Notiunea
elementului subiectiv
1.2. Formele
5. Tratamenul penal al tentative
2. Concursul de infractiuni
2.1. Notiune si conditii 6.1. Notiune
2.2. Concursul Real 6.2. Conditii
2.3. Concursul Formal 6.3. Felurile complicitatii
2.4. Tratamentul penal al concursului de infractiuni 7. Participatie Improprie
3. Recidiva 8. Tratamentul penal al participatiei penale
3.1. Notiune 8.1. Tratamentul penal al participatiei proprii
3.2. Modalitatiile recidivei 8.2. Tratamentul penal al participatiei improprii
3.3. Recidiva in cazul persoanei fizice
3.3.1. Recidiva postcondamnatorie Titlul 3- Pedepsele
3.3.2. Recidiva postexecutorie Capitolul 1- Categoriile pedepselor
3.3.3. Recidiva in cazul persoanei juridice
3.3.4. Descoperirea ulterioara a recidivei 1. Consideratii generale asupra sanctiunilor de drept penal
3.3.5. Pluraritatea intermediara 2. Pedeapsa. Notiune si functii
3. Categoriile pedepselor
Capitolul IV- Autorul si participantii
Capitolul 2- Pedepsele Principale
1. Notiune
2. Formele pluralitatii 1. Detentiunea pe viata
2.1. Pluralitatea constituita de infractori 2. Inchisoarea
2.2. Pluralitatea naturala ( necesara) 3. Amenda
2.3. Pluraritatea ocazionala ( participatia penala)
Capitolul 3 – Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare
3. Autorul
4. Coautorul 1. Pedeapsa accesorie
4.1. Notiune 2. Pedepsele Complementare
4.2. Conditii 2.1. Interzicerea exercitari unor drepturi
4.3. Infractiuni de nu pot fi savarsite in coautorat 2.2. Degradarea militara
5. Instigatorul 2.3. Publicarea hotararii definitive
5.1. Notiune
5.2. Conditiile instigarii Capitolul 4- calculul duratei pedepselor
5.3. Felurile instigarii
Capitolul 5- Individualizarea pedepselor
6. Complicele
Sectiunea 1. Dispozitii generale. Criterii generale de individualizare Sectiunea 4. Renuntarea la aplicarea pedepsei
a pedepsei.
1. Notiune
1. Consideratii generale. Notiune 2. Conditii
2. Criteriile generale de individualizare a pedepsei 3. Avertismentul
3. Criterii speciale 4. Anularea renuntarii la aplicarea pedepsei
5. Efecte
Sectiunea 2. Circumstante Atenuante si circumstante agravante.
Sectiunea 5. Amanarea aplicarii pedepsei
1. Notiune. Criterii de clasificare
1.1. Circumstantele 1. Notiune
1.2. Clasificari 2. Conditii
2. Circumstanta atenuante 2.1. Conditii obiective, cu privire la infractiunea savarsita
2.1. Definitie 2.2. Conditii subiective, cu privire la infractor
2.2. Circumstante atenuante legale 2.3. Aprecierea instantei
2.3. Circumstante atenuante judiciar
2.4. Personalitatea Juridica 2.4. Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii
2.5. Efectele circum atenuante 2.5. Motivarea amanarii aplicarii pedepsei
2.6. Aspecte procesuale 2.6. Cazuri particulare
3. Circumstante agravante 3. Termenul de supraveghere
3.1. Circumstante agravante 4. Masuri de siguranta
3.2. Circumstante agravante legale 5. Obligatii
3.3. Renuntarea la cateogria circumstantelor agravante 5.1. Aprecieri Generale
judiciare 5.2. Analiza obligatiilor prevazute la alin. (2)
3.4. Persoana juridica 5.3. Executarea obligatiilor civile
3.5. Efectele circum agravante 5.4. Modificarea si incetarea obligatiilor
3.6. Aspecte procesuale 5.5. Aspecte procedurale
6. Supravegherea
4. Concursul intre clauzele de atenuare si agravare
6.1. Serviciile de probatiune
Sectiunea 3. Individualizarea judiciara a pedepselor. Consideratii 6.2. Exercitarea supravegherii. Competenta
generale 7. Revocarea amanarii aplicarii pedepsei
7.1. – 7.3. b. Nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite
Sectiunea 6. Suspendarea executari pedepsei sub supraveghere prin hotarara, in afara de cazul in care persoana
dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le
1. Notiune indeplineasca
2. Conditii c. Pedeapsa amenzii nu a fost executata, si a fost
2.1. Conditii obiective inlocuita cu pedeapsa inchisotii
2.2. Subiective d. A savarsit o noua infractiune
2.3. Aprecierea instantei
e. A savarsit o noua infractiune chiar si in culpa
2.4. Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii 8. Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
2.5. Motivarea suspendarii executari pedepsei sub 9. Efecte
supraveghere
Sectiunea 7 . Liberare conditionata
2.6. Cazuri particulare
2.7. Reguli procedurale 1. Notiune. Caracteristici
3. Termenu de supraveghere
4. Masuri de siguranta  Are caracter facultativ- nu reprezinta o obligativitate ptr
5. Obligatii instanta cand sunt intrunite conditiile.
5.1. Aprecieri Generale  Se iau in calcul zilele muncite sau participate la programele
5.2. Analiza obligatiilor prevazute la alin. (2) de instruire.
5.3. Executarea obligatiilor civile
2. Conditiile liberarii conditioane in cazul detentiunii pe viata
5.4. Modificarea si incetarea obligatiilor
5.5. Aspecte procedurale
6. Supravegherea Nu este necesar ca persoana sa se afle in regim deschis sau
6.1. Exercitarea supravegherii semi-deschis, ca in cazul liberarii conditionate. In Ambele
7. Revocarea suspendari executari pedepsei sub supraveghere conditii va trb sa execute in totalitate obligatiile civile si instanta
7.1. Revocarea suspendarii executari pedepsei sub sa aiba convingerea ca persoana condamnata s-a indreptate si
supraveghere se poate reintegra
a. Cu rea credinta nu respecta masurile de
supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori 3. Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii
stabilite 4. Procedura acordarii liberarii conditioate
5. Termenul de supraveghere
i. 10 ani- ptr detentiunea pe viata - Se poate dispune atunci cand este prevazuta in partea
ii. Daca restul de pedeapsa este de 2 ani sau mai mare speciala. Exista si legi speciale care dispun. Nu se este
permisa dubla confiscare- atat in echivalent cat si in natura.
6. Masuri de supraveghere
i. Masuri de supraveghere TITLUL V- MINORITATEA
ii. Aspecte procedurale
7. Obligatii Capitolul I – Aspecte introductive
7.1. Aprecieri generale Capitolul II – Regimul Raspunderii penale a minorului
Spre deosebire de suspendarea executari sub
supraveghere cand este necesar ca sa se aplice cel putin 1. Limitele raspunderii penale
o masura de supraveghere, in cazul liberarii 2. Consecintele raspunderii penale
conditionate este facultativ. 3. Masurile educative
7.2. Analiza obligatiilor prevazute la alin (2) 4. Referatul de evaluare
7.3. Modificarea si incetarea obligatiilor
Capitolul III – Ragimul masurilor educative neprivative de libertate
Instanta poate modifica, toate sau doar o parte dintre
ele. Putand sa faca uz de aceasta procedura ori de cate 1. Consideratii introductive
ori doreste. 2. Stagiul de formare civica
7.4. Aspecte procedurale 3. Supravegherea
8. Supravegherea 4. Consemnarea la sfarsit de saptamanta
9. Revocarea liberarii conditionate 5. Asistarea zilnica
9.1. Cu rea credinta nu respecta obligatiile impuse 6. Obligatii ce pot fi impuse minorului
9.2. Savarseste o noua infractiune 7. Modificarea sau incetarea obligatiilor
Va trebui sa se pronunte instanta printr-o hotarare 8. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative
definitiva. Infractiunea sa fie comisa cu orice tip de de libertate
vinovatie.
10. Anularea liberarii conditionate Capitolul IV- Regimul masurilor educative privative de libertate
11. Efecte
1. Consideratii introductive
2. Internarea intr-un centru educativ
CONFISCAREA SPECIALA
3. Internarea intr-un centru de detentie
4. Schimbarea regimului de executare
Daca minorul a implit 18 ani, si acesta influenteaza negativ de siguranta sau cu privire la drepturile pers
sau impiedica procesul de recuperare al celorlalti, atunci se vatamate.
poate inlocui cu regimul de detentie cu inchisoarea. - Inlatura masurile educative
5. Calculul duratei masurilor educative - Nu se extinde asupra tainuitorului sau
favorizatorului, dar se extinde asupra tuturor
Capitolul V- Dispozitii comune participantilor
1. Efectele cauzelor de atenuare si agravare - In cazul in care exista pluralitate de faptuitori, si
- Totusi instanta nu va aplica o masura mai grea decat in se prevad anumite conditii ptr amnistie. Se va
cazul in ccare ar fi fost major aplica numai acelor persoane care indeplinesc
2. Pluraritatea de infractiuni conditiile
3. Descoperirea unei infractiuni savarsite in timpul - Daca exista cazurile de la art. 16, nu putem vb
minoritatii despre aministie, intrucat nu este nevoie de un
4. Prescriptia raspunderii penale a minorilor act de clementa, intrucat nu se pedepseste
5. Prescriptia executarii masurilor educative actiunea respectiva.
6. Efectele masurilor educative - Inculpatul nu poate fi obligat la cheltuieli de
7. Minorul devenit major judecata, daca beneficieaza de amnistie si nu a
fost pornita sau rezolvata actiunea civila.
Amnistia nu produce efecte asupra raspunderi
civile sau asupra altor raspunderi ( ex. Adm,
disciplinara)
TITLUL VII – CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA - In cazul infractiunii continue, continuate,
complexe si de obicei, se va aplica amnistia daca
1. Consideratii generale privind raspunderea penala si ultimul act cade in momentul in care este in
cauzele care o exclude vigoare legea de amnistie. In cazul minorului (
2. Amnistia daca exista legea de amnistie cand a inceput
2.1. Notiune si caracterizare executarea, si termina cand este major- nu se
2.2. Felurile amnistiei va aplica amnistia)
2.3. Efectele amnistiei - In cazul concursului de infractiuni, amnistia se
- Ea produce efecte asupra pedepselor si va stabili ptr fiecare infractiune in parte.
masurilor educative, dar nu si asupra masurilor
- Amnistia nu produce efecte asupra masurilor de - In ipoteza unui concurs real de infractiuni –
siguranta , in timp ce reabilitarea produce. ( ! termenul curge separata. Iar aceasta se
Rationamentul- considera implinit cu o zi inainte de luna sau
- Amnistia produce efecte asupra infractiuniilor anul ptr care este luat.
care au fost consumate si epuizate in timpul ce 3.3. Intreruperea si suspendarea cursului prescriptiei
aceasta era in vigoare. Daca intervine dupa, in raspunderii penale ( art. 155)
cazul degradarii militare- nu se va aplica - Daca se intrerupe pe o anumita perioada de
intrucat la aceasta masura complementara timp, apoi iar incepe, apoi iar se intrerupe de
este necesar o hotarare definitiva. Nu se va mai multe ori, termenul de prescriptie se
restitui nici amenda incasata anterior. considera implinit daca se depaseste cu inca o
3. Prescriptia raspunderii penale data termenul prevazut in art 154 . De ex ( se
3.1. Notiiune si caracterizare prevede termenul de prescriptie de 2 ani, daca
NU exclude infractiunea, ci este o cauza care se ajunge la 4 ani atunci se considera prescris,
determina imposibilitatea aplicarii sau luarii indiferent cate intreruperi ar fi.) poarta
sanctiunilor de drept penal denumirea de prescriptie speciala
- Rationamentul este ca pe de o parte dispar - Chiar daca intreruperea priveste numai pe unul
probele iar pe de alta parte dispare caracterul dintre ei, ea beneficieaza tuturor.
de exemplitate al infractiunii iar fapta este - Suspendarea intervine si pe durata procesului
uitata de societate. penal, dar si in cazul unei forte majore. In aceste
- Partea poate cere continuarea procesului penal cazuri nu se aplica prescriptia specialaâ
in caz de prescriptie pe baza art. 18NCPP 4. Lipsa plangerii prealabile – art 157
3.2. Termenele de prescriptie - In cazul in care pers vatamata este lipsita de
- Art. 154 capacitate de exercitiu sau restransa sau este
- Infractiunea continua ( din momentul incetari reprezentata de faptuitor urmaritea penala se
actiunii sau inactiunii) / la infractiunea poate face si din oficiu . La fel si daca a
continuata ( de la data savarsirii ultimei actiuni decedata sau pers juridica a fost lichidata. In
sau inactiuni) / la infractiunile de obicei ( de la aceste cazuri procurorul pune in miscare
ultimul act) / la infractiunile progresive de la actiunea penala si nu este posibila retragerea
data comiterii actiunii plangerii prealabile. In situatia in care pers
vatamata decedeaza in timpul procesului, - In cazul in care se face plangerea prealabila si
actiunea este continuata de procuror. intre timp fapta penala este amnistiata se aplica
- Daca se aduc vatamari mai multor persoane, actul de clementa.
urmarirea penala poate sa inceapa si numai la 5. Retragerea plangerii prealabile ( art. 158)
plangerea uneia, nu neaparat a tuturor - se poate face pana la pronuntarea unei hot
- Daca mai multe persoane comit infractiunea in definitive. Iar in cazurile de mai sus, in care este
diferite forme de vinovatie si se face plangere inceputa de catre procur se va putea retrage
doar cu privire la unul atunci se extinde la toti doar cu incuviitarea procurorului.
- Datele generale despre plangerea prealabila din - Nu se mai poate reveni asupra renuntari.
NPP - Pentru a fi valabila va trb sa respecte
- Plangerea poate fi completata ulterior, insa urmatoarele conditii : sa fie facuta total si
important este ca sa fie indeplinite conditiile neconditionat ( daca se incheie o tranzactie cu
generale. privire la latura civila, daca pers nu raspecta nu
- Aceasta se poate face de pers vatamata sau prin se poate reveni asupra ei) si sa fie facuta de
mandat special la care se ataseaza procura catre toate victimele
- Daca asupra pers vatamate sunt comise mai 6. Impacarea ( art. 159)
multe infractiuni dintre care unele se incep la - Se poate folosi numai daca este prevazut in
plangerea prealabila, in caz de deces, nu mai mod expres.
este necesar acordul sau. ( ex. omor si viol) - Aceasta trebuie sa intervina pana la citirea
- Regula este indivizibilitatea activa, insa poate actului de sesizare in fata instantei.
exista si indivizibilitate pasiva ( o singura pers - Incheierea unei tranzactii, daca nu este
vatamata, mai multi faptuitori). Atunci instanta respectata se poate merge pe instanta civila.
competenta urmeaza regulile generale, insa - Daca exista pluralitate de faptuitori, iar cu
daca calitatea persoanei atrage alta privire la unii intervine impacarea, tot se va
competenta si nu este posibila disjungerea aplica circumstanta agravanta de 3 sau mai
atunci se va judeca de catre instanta multe persoane.
competenta special. ( idem. Organul de
cercetare) TITLUL VIII – CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICA
- Repunerea in termen este posibila EXECUTAREA PEDEPSEI

1. Gratierea – art.160
1.1. Notiune si caracterizare pedepsele complementare ptr pers juridice este
- Diferenta fata de amnistie: constituie de 3 ani.
antecedent penal si se inscrie in cazierul - Pedepsele complementare si masurile de
judiciar. La ambele nu se pronunta o hotarare. siguranta nu se prescriu.
1.2. Felurile gratierii 2.3. Intreruperea si suspendarea cursului prescriptiei
 Gratiere colectiva si individuala ( minori nu o Suspendarea :
pot refuza in nicio conditie. Pers poate sa o - Daca se constata pe baza unei expertize medico
refuze in cazul in care cererea a fost facuta de legale, ca pers condamnata sufera de o boala
alte pers in numele ei) grava si nu poate fi tratata in sistemul medical
 Gratiere Conditionata si neconditionata din penitenciare
 Gratiere totala, partiala si prin comutare - Daca este gravisa sau are un copil mai mic de 1
1.3. Obiectul gratierii an. In aceste cazuri se amana
Se rasfrange asupra pedepsei principale si accesori. Nu
se rasfrange asupra: TITLUL IX- CAUZELE CARE INLATURA CONSECINTELE CONDAMNARI
- pedepselor complementare si masurilor 1. Reabilitarea. Definitie, forme, efecte
educatie neprivative de libertate si - Chiar daca se inlatura efectele, aceasta nu
- masurilor de siguranta si asupra drepturilor pers sterge condmanarea, care ramane o realitate
vatamate juridice ce nu poate fi inlaturata. Astfel se
- pedepselor a caror executare este suspendata inalatura din cazierul judiciar fapta, si nu poate
sub supraveghere constitui in viitor un prim termen pentru
1.4. Efectele gratierii recidiva. Are efecte in personam
2. Prescriptia executari pedepsei Limitari :
2.1. Notiune si caracterizare (i) Nu are ca urmare obligatia de
- Nu produce efecte in cea ce priveste existenta reintegrare in functia din care
recidivei sau a antecedetelor penale. Nici condamnatul a fost scos in urma
asupra pedepselor complementare sau accesori. condamnari ori de redare a gredului
2.2. Termenele militar pierdut.
- Termenul de prescrptie a executarii pedepsei (ii) Nu are efect asupra masurilor de
amenzii aplicate pers juridice este de 5 ani. La sigurnata
(iii) Nu modifica drepturile acordate partii In tot acest timp se poate face cerere de
civile prin hot de condamare – in sensul suspendare a reabilitari.
in care va trebui sa achite despagubirile
civile.
- Regula: este ca se poate ptr orice infractiune.
Exceptia : ptr infractiunile care s-a prescris
executarea pedepsei.
Reabilitarea este incompatibila cu :
- Amanarea aplicari pedepsei
- Renuntarea la aplicarea pedepsei
- Masurile educative
2. Reabilitarea de drept
- Termenul curge din mom in care hotararea a
ramas definitiva. La celelalte din momentul
implinirii termenului de supraveghere
- Daca in perioada de 3 ani, comite o infractiune
si se dispune amanarea, suspendarea atunci se
considera ca a facut o infractiune si nu se poate
aplica reabilitarea de drept.
3. Reabilitarea judecatoreasca
- Daca sunt date condamnari succesive, termenul
curge de la ultima condamnare.
4. Anularea reabilitarii
- daca se descopera ca inculpatul nu a achitat
toate despagubirile civile, atunci nu se poate
anula reabilitarea insa exista motivul de
revizuire art 453(1) lit. a
- Insa, va trebui ca instanta sa se pronunte
definitiv asupra infractiunii care duce la anulare.