Sunteți pe pagina 1din 2
ING Bd Lista de limite orare (8) - aplicabila clientilor beneficiari ai serviciului de internet banking Home'Bank* IG Incepand cu dota de 24 apie 2017 Cree ita de prime aorineor de plata cy numerar sau fora numetor, 3 ordinsor de schimb value side constitute! chidavedepoate lo ermen instrument de bit (cut-off tne" in vedere executar actor, PS Ise coturle ropes NG Te one-14__ruesteposbl etaect reste psd ere 26 cave conto cent dese NG Trueoweo-th _ruesteposbt ‘uestepeb reste pb Tuco 016 ae conte deca aaa Trueoree $15 nuese pest ‘atepei hueiepessl——htleowe ots nue enture op ei NG net de sue ueardes15 eerie 24 estes eetepesot trea o24 ‘Gare contra er lenders NG nae dee Trieonedas_mueomeOZET te onle 10 esieposar™ rm orn 0207 ‘econ descieloae bre privy sue SOD00 Tecra (1500 mvetepetit emiepet ~~ teatle 1500 Case Departs rele 24 este psbi rwestepesbt___rtveoee 24 Tair Depts Trim oie 24 "west pb Tee pom Treo 24 Congure sou vara volta intone 91550 role 24 reste pst rwestepesbt revere 024 “arse i rave Trio 51550 raw oe 7 Tepe Tene pom Tris owe Depa Treeowe 93630 muestepoobl rucstepesbi ——_fveerele024 ete pant Depuerevoia Irie 1650 rues pest Tuestepesti__vewele 2st pon Fear Teese 3650 ruerepeebt meena Fine 2 veda pa Fever Trae oee 1650 nsesepeobt nusiepabl —hireaeeO 2) sues pal Treomie91630 muse poabl etepeti estepobt uct pst (acon ‘ites 6517) Note. 1, Instuctiunde transmis int-o2ueratoore dupa orl ita preizate mol sus Instructunietrnemies nie nekcratonre a cars Cent en rn car ‘soit efectuarea unor operctiuni de pata ctr banoiiar ) care detin conta deschise Ia te bare s/sau (care detn contr deschse a ING Bank NV. “Sucursla Bucurest (ING Bank) de formatul FOXsINGECDO00KXR 00005 vor ‘considerate pinto de etre Banco im uimotaorea2iuratoae, 2, nrc tani de cate Clan Banc prin cores ska acturea {nor opratn dept ie centure prop desea NG Dont Gh cave tl shor cher destele Ne Bork cle decet se de ral fowansenonoodooxi05 ser exeette ins ph, erent ace Cceow uctouresou luca. 3. Interval orrin core cnt pot ransmte Boel instructun dept, infuncte de consul perctional este: Chiceolabancare:9- 1620 SelfBank 0-26; HometBonk: 0-24, Terrnense maxime de execute a stuctlunor pete de Banco sunt: pentru patil in volute: 143 (exepte fc plate cate contr descis a ING care se or efactua in ccoeas a, splate n EUR core lt bani care 28 or efectua in main 1 (uno) 2 Werooare dee date prs pentru patina 1 (excepto fc plate care contr deschise a ING, care se vor eectua in ccceas 2 pentru Depot la termen, 1, unde Test iv primi instrutin de ate Schimburvaluteresi Banca, (pertiul cu numer: ‘Termenela de execute a tonzactilr cu nstrumente de del rire de Banca pentru persoone juice benefciore cla unui din pachetele IN Profesional ING Foc ncasre cent ING plattor cu contin ala bane) sunt: Pana in ore 12.0% Receptonarela ghiseuinT,oceptare in, pezentae nT ncasarenTr2 Inte orele12.00-15.00: _Receptionae la ghiseuinT,oceptare in, prezentare nT, incase in 73 Intr ore 15.00~16.50: Recepionaela ghiseu in, occeptare nT, prezeetare nF, nears in 5 5 Termenele de execute a ranzactlorcuinetrumenta de debit primite de fanca| pert persoanejurdice benefice ole unui din pachetele NG Profesonl ING Fic ncasore dent NG plattor cu contin ING) sunt Pana nore 15.00: Receptionarelaghiseuin 7, oceptarin7, preventare in ncasare nT ana nore 15.00-16.50: Receptionor la ghiseuinT, acceptre in Tel prezentore nT, Incosorein TL In func de aa core benefice dep pre incacore instrumental de debit * intrabancar GonefcarulD este cient ING plattonuD este cent ING), ode prcesare a lal pote fi) Ora 12251) Oa 15.00, Ora 1600. “gt greta tain si era i Cet en al ene i ct nur ee TABS, ‘"aberefiirl ene eoare ic nao rete stl cris ete Se rata RDOAGBOOIOONORICOS mars ta Se prnreaeercer Seatac “*Gescens teeacieovndea cect encaeecre eeefn per ae menu geprre a eo dep ete 18. ‘NG arc Arran Sar er uesan ag evra acai doe ccaraeporana a ntr SB1007 eget SHO pers |