Sunteți pe pagina 1din 3
IN ATENTIA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI LA ZI - BUGET CONFIRMAREA LOCURILOR LA BUGET SE FACE PANA LA DATA DE 27.07.2018, ora 12.00, PRIN DEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT iN ORIGINAL. NEDEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT iN ORIGINAL, CONDUCE LA PIERDEREA LOCULUI OCUPAT LA FACULTATEA DE ADMINISTRATIE $I AFACERI. Program Secretariat: - MARTI, MIERCURI, JO! - 9.00 - 14.00 - VINERI - 9.00 - 12.00 Universitatea din Bucuresti Programul de studii universitare de licenti Facultatea de Administratie si Afaceri Administrarea Afacerilo Domeniul: Administrarea Afacerilor Rezultatele concursului de admitere sesiunea JULIE 2018 Forma de invatimant CU FRECVENTA (ZI), BUGET - ADMISi Np. Crt. Les Nume, Inifiala Tatiélui, Prenume Optiune Pl P2 > Medie admites 70.00 10.00 10.00/10.00] 10.000 10.00 10.00] 10.000 9.80 |10.00/ 9.900 10.00] 9.80| 9.900 1 672 2 38 3 °312__| PREDOIU E. ANA-MARIA 4 550__| BUCATARU N. ANDREEA-DANIELA 5 233__| NICHITA V.-E. STEFANIA 6 7 8 8 75 | ZARAFIM M, MIRELA 29 | NEAGU D-IL, MONICA 9.70 |10.00 568 _| PAVELESCU 0. ALEXANDRA-IRINA 7 9.70 [10.00 - “9763 | NICOLAU G-M. CARMEN-NICOL - 9.70 | 9.95 10 48 | JANCUN. VIOLETA-ANDREEA 10.00| 9.65 | 9.825 pa 427 | DINCULESCU C $TEFANIA-LILIANA _ ae 9.60 | ‘9.800 12 | 384 | STALNESCUL ELENA-GABRIELA 9.60 9.800 [18 469_| BERCUS D-D. DIANA-ALEXANDRA 9.60 9.800 4 58__| COMANICIU F. MANUELA-IOANA y 4587 _| ANCU A. ANDRESA-ROBERTA 46 231 | TUDOSE GH. VERONICA-MIHAELA z - [47-605 | AWAD M. ABIER-MARIA - 20 84 | PANAITEE. CA a 53 | CRIVAT D. 1OANA-ARIANA caan0 22 642_| MIKES A.N. ADRIAN-GEORGE 23 323_| JORDAN I. ANA-MARIA 24 71__| CHOINEGEL 1, ELENA - - >a a/0)0/0)> ol>l0\0/ >] O/alalal>lalal> > alao vo >> 0) 2 80__ | VASILAS T-T. BIANCA-STEFANIA 26 222 | TUREA 1 ANA-MARIA _ 27-884 | TIMPUM. ELENA 2B 13 | BENESCU S. ANDREI _ 29 37 | DIZANOVM. MARIANA-CLAUDIA _ 30 130 | SUGAM. ANDREEA - Listele se vor definitiva in urma confirmérii locurilor de cittre candidat. 25/IuM/2018 18:24:48 Ordonare dupa medii. Pagina I din Programul de studii universitare de licenfi: Administrarea Afacerilor, inviqamant cu frecvenga - BUGET PI- Proba I reprezinté nota probei scrise la Limba si literatura romina a examenului de bacalaureat P2- Proba 2 reprezinti nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului) Departajarea candidarilor se va face in functie de: 1) media examenului de bacalaureat; 2) nota probei scrise la Limba gi literatwy roménd a examenului de bacalaureat Nr Crt Leg. Nume, Initiala Tatdlui, Prenume Optiune __P1_P2_Medie admites DRAGHICI M, NARCIS-VALENTIN Cc 10.00 | 9.40 9.700 ROMAN E. ANDRADA-ELENA 9.55 | 9.80 9675 | BARCSAY S.A. MARI 960 |9.75| 9.675 NEACSU Fl. ANGELA-MIRUNA 9.50 | 9.80 | 9.650 PUIU D. THEODORA-ALEXANDRA 9.30 |10.00] "9.650 HOBAIS-B. MARIA 9.30 | 9.95| 9.625 ‘POTOCEA M. TALISA 9.35) 9.90] 9.625 | COMAN N. JOANA-COSMINA 9.25 |10.00| 9.625 STRAUNEANU-GANGUT S. IOANA-RUXANDRA 9.45 |9.80| 9.625 | BARB C. MONICA-ELENA 9.50 |9.75| 9.625 ‘STROE D. GABRIEL ~~ 9.20 [10.00] 9.600 SPIRLEA C-M, MARIA-ANASTASIA 9.20 |10.00| 9.600 ‘MOISE L. ELENA-ROXANA 9.40 [9.80) 9.600 COSTEA I-V. ANDREEA-MARIA 9.40 | 9.80 | 9.600 DUMITRU GH. IONUT-ALECSANDRU- 9.401975] 9.575 c A A c c A c c c Cc c c c c c c c c c c c c A | BORS-CANEPESCU 1, RADU 9.15 | 10.00 ORASANU R. ANCA-MIHAELA-GABRIELA 9.75 | 9.40 48-353 JANCUR-C. ANA-MARIA 9.15 | 10.06} 49 369 | MANDAL IULIA-MIHAELA 9.20 | 9.90 50 378__| MOISE I. ANA 9.10 | 10.00) at 90__| LUCA GH. ANDREEA “9.40 [70.00 52 173 | IVAN V. DARIA-MIRELA al 9.40 |10.00] 53 39 SN, ALEXANDRA-MARIANA — - 9.25 | 9.85 54 9.45 | 9.65 Presedint Presedintele comisiei de admitere istele se vor defintiva in urma confirmariilocurilor de catre candida. 23/SuM/2018 18:24:48 Ordonare dupi medii. Pagina 2 din Programul de studi universitare de licenfd: Administrarea Afacerior, Invtamént cu frecvenfa - BUGET PI- Proba I reprecints nota probeiscrse a Limba si literatura romana a examenului de bacalaureat P2- Proba 2 reprecinta nota probeiscrse la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului) Departajarea candidatilor se va face in functie de: 1) media examenului de bacalaureat; 2) nota probei scrise la Limba gi literatu roménd a examenului de bacalaureat