Sunteți pe pagina 1din 4

�5 4 �

1.Considerăm matricea A = � , A �M 2 ( �) .

�-2 -1 �
a)Arătați că A - 4 A + 3I 2 = O2 .
2

b)Arătați că există două șiruri de numere reale ( xn ) n�1 și ( yn ) n �1 astfel încât să avem
3n
An = xn � I 2 , "n �1 și apoi calculați limita lim �
A + yn � 2 xn �

n �� 3n + 1
�.
� �
OLM Alba, 2014

� a b�
2.Se dă matricea A �M 2 ( �) , A = � �. Notăm tr ( A ) = a + d .
�c d �
a)Arătați că A - tr ( A) �
A + det ( A ) �
I 2 = O2 .
2

b)Dacă există n ��* astfel încât A = O2 , arătați că A = O2 .


n 2

c) Dacă există n ��* astfel încât A = O2 , arătați că det ( I 2 + AXA ) = 1 , pentru orice matrice
n

X �M 2 ( �) .
OLM Alba, 2014

�2 3�
3.a)Să se găsească două matrice A, B �M 2 ( �) cu proprietatea că A + B = �
2 2
�.
�3 2�
�2 3�
b)Să se arate că oricare două matrice A, B �M 2 ( �) cu proprietatea că A + B = �
2 2
�nu
�3 2�
comută.
OLM 2014, Arad / G.M. nr. 12/2013
Soluție:

�a b�
4.Se consideră matricea A = � �, a, b ι �, b 0 .
�b a�
a)Să se arate că dacă matricea X �M 2 ( �) verifică relația AX = XA , atunci există u , v ��
�u v�
astfel încât X = � �.
�v u �
�1 2�
b)Să se rezolve ecuația X = �
3
� , X �M 2 ( �) .
�2 1�
OLM 2014, Arad

5.Fie matricele A, B �M 2 ( �) . Să se arate că: a)


det ( A + B ) - det ( A ) - det ( B ) = Tr ( A ) Tr ( B ) - Tr ( B ) .
b)Dacă A este inversabilă, atunci ecuația det ( xA + B ) = 0 are două soluții reale și distincte
Tr ( AB ) - Tr ( A ) Tr ( B ) �
� > 4det ( A ) det ( B ) .
2
dacă și numai dacă are loc inegalitatea �

OLM Argeș, 2014
�2 0 3 �
� �
6.a)Să se calculeze X , n ��, X = �
n
0 1 0 �.
�3 0 2 �
� �
b)Să se arate că orice două matrice pătratice A, B �M 3 ( �) cu proprietatea că
�2 0 3 �
� �
A2 + B 2 = �0 1 0 �nu comută la înmulțire.
�3 0 2 �
� �
c)Să se dea exemplu de două matrice pătratice A, B �M 3 ( �) cu proprietatea că
�2 0 3 �
� �
A2 + B 2 = �0 1 0 �.
�3 0 2 �
� �
OLM Argeș, 2014

7.Să se arate că A ( A + B ) B = B ( A + B ) A , pentru orice matrice A, B �M 2 ( �) astfel încât


Tr ( A ) + Tr ( B ) = 0 .
OLM Bihor, 2014

( )
8.Fie A, B �M 2 ( �) astfel încât AB = BA, det ( A ) = -3 și det A + 3B = 0 . Să se calculeze
det ( A2 + B 2 - AB ) .
OLM Bihor, 2014/G.M. 12/2011

� cos 2 x sin 2 x �
9.Fie matricea A = � 2 2 �
, x ��.
�sin x cos x �
� 1 + cos n 2 x 1 - cos n 2 x �
� �
2 2
a)Arătați că A = � �, pentru orice număr natural nenul n .
n

� 1 - cos n 2 x 1 + cos n 2 x �
� �
� 2 2 �
n

k =1
�det ( A )
k

b)Să se calculeze lim .


x �� �n k �
det � �A �
�k =1 �
OLM Botoșani, 2014

11.Fie A �M 3 ( �) .

(�A* ) �
a)Să se arate că det � det ( A ) �
* 4
=�
� � , unde A* este adjuncta matricei A .

b)Dacă A este o matrice simetrică, det ( A ) = 0 și fiecare element al lui A are pătratul egal cu
complementul său algebric, atunci A = O3 .
OLM Brăila, 2014
�10 20 �
12.Să se rezolve ecuația X - 4 X + 5 X = �
3 2
�în mulțimea matricelor singulare din
�5 10 �
M 2 ( �) .
OLM Brașov, 2014

5 8�

13.Determinați matricele A �M 2 ( �) care au proprietatea A = �
3
�.
8 13 �

OLM București, 2014

14.Fie A, B �M 2 ( �) astfel încât matricele A + B , A + 2 B , A + 3B , A + 4 B și A + 5 B să fie


inversabile, iar inversele acestora să aibă elemente întregi. Să se arate că matricea A + 6 B este
inversabilă, iar inversa ei are elemente întregi.
OLM București, 2014

15.Fie A �M 2 ( �) o matrice cu proprietatea că I 2 + A + A + A + ... + A = O2 . Să se arate


2 3 2014

că A este inversabilă și să se dea un exemplu de o astfel de matrice.


OLM Buzău, 2014

16.Fie A �M n ( �) o matrice astfel încât toți minorii de ordinul n - 1 sunt egali între ei. Să se
arate că det ( A ) = 0 .
OLM Buzău, 2014

17.Se spune că două matrice A, B �M 2 ( �) sunt rude de gradul k , k ��, dacă AB = BA și


det ( A2 + B 2 ) = k .
a)Arătați că există cel puțin două matrice A și B nenule care sunt rude de gradul 1.
b)Demonstrați că dacă două matrice A și B sunt rude de gradul 0 , atunci det ( A ) = det ( B ) .
OLM Caraș Severin, 2014

18.Se consideră A, B �M 3 ( �) astfel încât AB + BA = O3 și P ( x ) = det ( A + xB ) . Arătați că


P ( i)
P ( i ) �� sau ��.
i
OLM Caraș Severin, 2014 / RMT 2/2011

0 1 0�

� �
19.Fie matricea A = �
0 0 1�.
� �
0 0 0�

�a b c�
� �
a)Să se arate că dacă X �M 3 ( �) astfel încât AX = XA , atunci X = �0 a b � , a, b, c ��.
�0 0 a �
� �
n *
b)Determinați X , n �� , unde X reprezintă matricele de la punctul a) cu proprietatea că
a = b = 1, c ��.
c)Să se demonstreze că ecuația X 3 = A nu are soluții în M 3 ( �) .
OLM Cluj, 2014

( )
20.Fie A, B �M 2 (�) astfel încât AB = BA , det ( A ) = -3 și det A + 3B = 0 . Calculați
det( A2 + B 2 - AB ) .
OLM Constanța, 2014

21.Se consideră matricea A �M n ( �) și fie X = A + 5 A + 4 I n , n ι �, n 2 . Demonstrați că


4 2

det ( X ) �0 .
OLM Covasna, 2014

�2013 1�
21.Fie A, B �M 2 ( �) două matrice astfel încât AB = � �. Demonstrați că matricea
�2014 1�
BA este inversabilă și BA - ( BA ) = 2014 I 2 .
-1

OLM Dâmbovița, 2014, GM 2013