Sunteți pe pagina 1din 1

Probleme soluții perfuzabile

1. Unui pacient cu diabet zaharat care prezintă hipoglicemie trebuie sa i se administreze glucoză,
utilizând în acest scop fiole cu soluție de glucoză 33 g/100 ml. După administrarea a 4 fiole (10 ml/
fiolă) pacientul își revine. Ce cantitate de glucoză a primit pacientul?

2. Unui pacient trebuie sa i se administreze pe cale injectabilă 0,05 mg Fentanyl. Pentru aceasta într-
o siringă de 10 ml se diluează conținutul unei fiole de Fentanyl (0,25 mg/ 5 ml) cu 5 ml ser
fiziologic. Ce volum va fi injectat pacientului?

3. Pentru sedarea unui pacient se utilizează Tiopenthal, în doză de 5 mg/kgc, administrat prin
injectare. Pentru aceasta se reconstituie o soluție de Tiopenthal prin adăugarea de ser fiziologic, într-
un flacon ce conține 500 mg pulbere de Tiopenthal, până la volumul de 10 ml. Ce volum din soluția
astfel obținută (reconstituită) trebuie administrat unui pacient de 80 kg?

4. Ce cantitate de amiodaronă se găsește într-un flacon de perfuzie în care s-au introdus 6 fiole de
amiodaronă (o fiolă are 5 ml cu o concentrație de 30 mg amiodaronă/ml) și 6 fiole de ser fiziologic
(o fiolă are 10 ml cu o concentrație de 9 mg NaCl/ml)?

5. Unui pacient (80 kg) cu șoc cardiogen trebuie să i se administreze o cantitate de dopamină, la un
ritm de 5 µg dopamină/kgc/min. Doza necesară se prepară într-o seringă de 50 ml în care se introduc
5 fiole a câte 10 ml, fiecare fiolă conținând 50 mg dopamină. Alegeți viteza de administrare
exprimată în ml/h.

6. O fiolă de adrenalină conține 1 mg de adrenalină și are un volum de 1 ml. Pentru resuscitarea


neonatală se face diluția încărcând conținutul fiolei într-o seringă de 10 ml și adăugând apoi 9 ml ser
fiziologic. Din soluția nou creată se aruncă 9 ml și se înlocuiesc cu 9 ml ser fiziologic. Câtă
adrenalină se găsește în 1 ml din soluția finală?

7. Unui pacient cu hipopotasemie trebuie să i se administreze prin perfuzie KCl într-un ritm de 20
mmoli/h. Flaconul cu soluție perfuzabilă are volumul de 500 ml și conține 100 ml soluție KCl 1M și
400 ml glucoză 5%. Care este viteza cu care se va administra această soluție (ml/h)?

8. Unui pacient trebuie să i se administreze 500 ml de sânge în decurs de 4 ore. După 2 ore în punga
de sânge mai sunt 375 ml sânge.
a) În ce ritm (ml/h) ar fi trebuit administrat sângele?
b) Câți ml de sânge ar fi trebuit să fie în pungă după 2 ore dacă se respecta ritmul anterior calculat?
c) Recalculați ritmul de administrare (ml/h) pentru a termina punga de sânge la timp.

9. Unui pacient cu convulsii trebuie să i se administreze 160 mg fenobarbital intravenos. Ştiind că


fenobarbitalul se prezintă sub formă de fiole de 1 ml cu concentraţia de 40 mg/ml, câte fiole sunt
necesare pentru tratamentul prescris?

10. Un pacient de 70 kg primeşte o soluţie perfuzabilă de glucoză într-un ritm de 0,18 g/kgc/h, timp
de 2 ore. Câte flacoane de glucoză 5%, de 500 ml, i se vor administra în acest interval de timp?

11. Este necesară administrarea de dopamină la un pacient de 70 kg, într-un ritm de 5,0 µg/kgc/min.
Pentru aceasta se foloseşte o soluţie de dopamină pregătită într-o cantitate de 200 mg în 500 ml
soluţie glucoză 5%. Se cere să se calculeze doza de dopamină în ml/oră.