Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE GRILA ANALIZA MEDICAMENTULUI

1. Referitor la APP-ul unui medicament, urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. Este valabil pe toata perioada de valabilitate a unui medicament;
B. Este valabil 5 ani si poate fi reinnoit dupa acest termen, la cererea detinatorului acestuia;
C. Nr. de APP trebuie inscris pe ambalajul secundar al medicamentului;
D. Este valabil 5 ani si nu poate fi reinnoit;
E. APP-ul initial este valabil pe perioada nedeterminata. R1 = B, C

2. Punerea pe piata a medicamentelor se poate realiza prin:


A. Procedura nationala
B. Procedura centralizata
C. Procedura de recunoastere mutuala
D. Procedura descentralizata
E. Avizul Ministerului Sanatatii R2 = A, B, C, D

3. Care dintre urmatoarele tehnici cromatografice fac parte din cromatografia planara:
A. HPLC;
B. Gaz cromatografia;
C. Cromatografia pe hartie;
D. Cromatografia de schimb ionic;
E. Cromatografia in strat subtire; R3 =C, E

4. Analiza cantitativa cromatografica:


A. Se bazeaza pe compararea ariilor picurilor analitilor cu ariile picurilor etalonului;
B. Se bazeaza pe compararea inaltimilor picurilor analitilor cu inaltimile picurilor etalonului;
C. Se bazeaza pe compararea a doua picuri alese aleator;
D. Nu se poate efectua;
E. Este o metoda ineficace; R4 = A, B

5. Urmatoarele corelatii sunt corecte, conform FR X:


A.Spectrofotometria in ultraviolet - domeniu spectral 185-400 nm;
B.Spectrofotometria in vizibil - domeniu spectral 400-800 nm;
C.Spectrofotometria in ultraviolet - domeniu spectral 400-800 nm;
D.Spectrofotometria in infrarosu - domeniu spectral peste 800 nm;
E.Spectrofotometria in infrarosu - domeniu spectral 400-800 nm; R5 = A, B, D

6. Despre Legea fundamentala a absorbtiei luminii, sunt corecte urmatoarele afirmatii/relatii:


A. A = Σ·c·l
B. Se numeste si Legea Lambert-Beer
- Σ·c·l
C. I = Io ·10
D. Este valabila numai pentru solutii diluate
E. Este valabila numai pentru solutii concentrate R6 = A, B, C, D
7. Referitor la densitatea lichidelor, care dintre afirmatii sunt corecte:
A. Se determina cu balanta Mohr Westphal la doua zecimale;
B. Se determina cu balanta Mohr Westphal la trei zecimale;
C. Se determina cu picnometrul la trei zecimale;
D. Se determina cu picnometrul la patru zecimale;
E. Se determina cu ajutorul densimetrelor. R7 = B, D, E

8. Referitor la punctul de topire sunt adevarate afirmatiile:


A. Este temperatura la care o substanta se topeste complet;
B. Este temperatura la care o substanta incepe sa se topeasca;
C. Este caracteristic pentru un corp chimic pur, sub forma cristalina bine determinata,
la presiune constanta;
D. Este caracteristic pentru un corp chimic pur, sub forma cristalina bine determinata,
in orice conditii;
E. Este scazut de prezenta impuritatilor. R8 = A, C, E

9. Referitor la determinarea puterii rotatorii sunt corecte afirmatiile:


A. Se folosesc polarimetre;
B. Pentru substantele lichide se folosesc solutii foarte diluate;
C. Pentru substantele solide se folosesc solutii foarte concentrate;
D. Se efectueaza minim cinci citiri si se calculeaza valoarea medie;
E. Puterea rotatorie dextrogira se noteaza cu (+) iar cea levogira cu (-). R9 = A, D E

10. Trasabilitatea reprezinta:


A. Capacitatea de a reface istoricul unui medicament;
B. Localizarea si utilizarea unui medicament pus pe piata cu ajutorul inregistrarilor;
C. Actiunea prin care se demonstreaza ca orice echipament functioneaza corect;
D. Validarea unui proces, metoda, sistem;
E. Compararea cu un standard de referinta. R10 = A, B