Sunteți pe pagina 1din 4

Mărturisiţi-vă Domnului

Chinonic glasul 5
Ioan D. Chirescu
Moderato q = 100 mf
          
S
A      
A - li - lu - i -
Măr - tu - ri - si - ţi - vă Dom - nu - lui că e bun, mf

              
mp
     
    
T
B
A - li - lu - i -

Măr - tu - ri -
  p
6

mp
             
 
a, A - li - lu - i - a,
Că în veac e mi - la Lui,
         p

         
       
a, A - li - lu - i - a,

si - ţi - vă Dum - ne - ze - u - lui ce - resc, A - li - lu - i - a, Că în


          
11

   
mf
           
   
A - li - lu - i - a,

mf     
     

A - li - lu - i - a,

veac e mi - la Lui, A - li - lu i - a,
    
-
16 mf
 
p

                   
A - li - lu - i - a, Ce - lui ce a fă -

     
p
        
     
A - li - lu - i - a
2

             
          
21

           
   

cut ce - ru - ri - le cu în - ţe - le - ge - re, A - li - lu - i -

      
 

 
 
26 mf
      
              

a, Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a
mf  mp

              
   

    Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a Ce - lui

 
31

     


           
        
cresc.
     
 
ce a des - păr - ţit pă - mân - tul pes - te a - pe, A - li - lu - i -


 
36 mf

                
    

Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a,
mf
    
            
    
  


a, Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a

             
mf p
 
  
41

            
  
Soa - re - le, spre stă - pâ - ni - rea zi - lei, A - li - lu - i - a,
p
            
   
    
A - li - lu - i - a,
3
  A - li
  
mf lu i - a,
       
46 - -

       
       

Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a
 
    
mf

             
    

  

Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a


spre stă - pâ - ni - rea nop - ţii, A - li -
              
51

      
           
mf
spre stă - pâ - ni - rea nop - ţii, A - li -

  
mf
             
        
  
     
 
Lu - na şi ste - le - le, spre stă - pâ - ni - rea nop - ţii, A - li -

  p
lu - i - a,

mf rit.
           
56

             
 
lu - i - a, Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a,

            
mf
 
p
          


 
lu - i - a, Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a,


Meno mosso, maestoso
     
61
f
                
Şi ne-a iz - bă - vit pe noi de vrăj - ma - şii noş - tri, A - li - lu - i -

               
    
f


Şi ne-a iz - bă - vit pe noi de vrăj - ma - şii noş - tri, A - li - lu - i -

    mf    
66

          
         
 
 
a, Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a,

  mf
                   
mf
         
 

a, Că în veac e mi - la Lui, A - li - lu - i - a, Măr - tu - ri -
4

 mf
Măr - tu - ri - si
 - ţi - vă Dum - ne -
     
71

   mf
            

Măr - tu - ri - si ţi - vă, Dum - ne -

 mfMăr - tu - ri - si
   
- ţi - vă,

     

 
 
  

si - ţi - vă, Dum - ne -

ze - u - lui ce - resc,

A - li - lu - i - a,

Că în

veac e mi - la
            
f
    
76
 
cresc.
           

ze - u - lui ce - resc, A - li - lu - i - a, Că în veac e mi - la

         
   f    
cresc.

       
 


ze - u - lui ce - resc, A - li - lu - i - a, Că în veac e mi - la

Lui,

A - li - lu - i - a

    
81 p

          

Lui, A - li - lu - i - a,

  
A - li lu - i

- - a,
    
p

           
mf
 
  mf
Lui, A - li - lu - i - a, A - li - lu - i -

rall.

 
A - li - lu - i - a, A - li - lu - i - a.

       
  
85 mf f
 
        
mf

A - li - lu - i - a.

 mf  
       
f
 
   
a, A - li - lu - i - a.