Sunteți pe pagina 1din 8
Anexa 1 Tematica şi bibliografia examenului de licenţă ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 A. Program de studiu

Anexa 1

Tematica şi bibliografia examenului de licenţă ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

A. Program de studiu Farmacie 5 ani

A.1. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI SCRISE

a) Tematică:

1. Farmacocinetică generală (1, pag. 58-168)

2. Antibiotice cu structură betalactamică (2, pag. 967-998)

3. Antibiotice: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, fenicoli, polipeptide si glicopeptide (2, pag. 998-1004; 1006-1030)

4. Chimioterapice antibacteriene (2, pag. 1030-1058)

5. Antimicotice (2, pag. 1059-1078)

6. Analgezice antipiretice (2, pag 188-200)

7. Hipnotice şi tranchilizante (2, pag. 36-67)

8. Anticonvulsivante (2, pag. 121-131)

9. Antidepresive (2, pag.84-106)

10. Simpatomimetice şi simpatolitice (2, pag. 244-289)

11. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice (2, pag. 289-314)

12. Antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene, antireumatice specifice (2, pag. 617- 638; 723-747)

13. Antiulceroase (2, pag. 507-538)

14. Antihipertensive (2, pag. 425-459; 3, pag. 9-100)

15. Antianginoase (2, pag. 411-425; 3, pag. 129-146)

16. Antialergice (2, pag. 639-659)

17. Antiastmatice (2, pag. 321-354)

18. Antitusive, expectorante (2, pag. 354-366)

19. Diuretice (2, pag. 477-495; 3, pag. 101-128)

20. Antidiabetice (2, pag. 761-772)

21. Antihemoragice, anticoagulante, antiagregante plachetare, fibrinolitice (2, pag. 591-616; 3, pag. 185-204)

22. Hipolipemiante (2, pag. 661-672)

23. Vitamine liposolubile şi hidrosolubile (2, pag. 805-838)

24. Hormoni sexuali şi hormoni tiroidieni (2, pag. 751-761; 772-797)

25. Formularea şi biodisponibilitatea medicamentelor (7, pag. 107-144, 388-421)

26. Preparate parenterale (8, pag. 481-631; 9, 9, F.Eur., Parenteralia)

27. Preparate oftalmice, nazale şi auriculare (8, pag. 664 -715; 369-409; 9, F.Eur. Ophthalmica ,

27. Preparate oftalmice, nazale şi auriculare (8, pag. 664-715; 369-409; 9, F.Eur. Ophthalmica, Nasalia, Auricularia)

28. Preparate rectale și vaginale (7, pag. 538-552; 9, F.Eur. Rectalia, Vaginalia)

29. Preparate lichide pentru uz oral (soluţii, emulsii, suspensii) (7, pag. 422-438, 463- 481; F.Eur. Praeparationes liquidae peroraliae)

30. Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate (7, pag. 513-537; 9, F.Eur. Praeparationes molles ad usum dermicum)

31. Preparate solide pentru uz oral (pulberi, granulate, comprimate, capsule) (7, pag. 553-592; 9, F.Eur. Pulveres perorales; Granulata; Compressi; Capsulae)

32. Exercitarea profesiunii de farmacist (10)

33. Deontologia farmaceutică (11)

34. Regimul legal general al medicamentelor de uz uman (12)

35. Aplicaţiile metodelor cromatografice în controlul medicamentelor (6, 9 capitolele 2.2.27, 2.2.28 și 2.2.29.)

36. Metode volumetrice în controlul medicamentelor (9)

37. Metode spectrofotometrice de absorbţie în ultraviolet şi vizibil în controlul medicamentelor (6, 9 capitolul 2.2.25.)

38. Toxicologia substanţelor utilizate abuziv: morfina şi heroina, cocaina, canabisul, LSD, nicotina, cocaină, nicotină (5)

39. Toxicologia medicamentelor: derivaţi barbiturici, neuroleptice, antidepresive, analgezice-antipiretice, glicozide cardiotonice (5)

40. Alcaloizi tropanici, izochinolinici şi indolici – generalităţi şi produse vegetale (Belladonnae folium et radix, Scopoliae rhizoma, Opium, Chelidonii herba, Secale cornutum, Rauwolfiae radix) (4, pag. 371-384, 436, 465-479, 492-494, 515-516, 531-541, 551-559)

b) Bibliografie:

1. Aurelia Nicoleta Cristea, Farmacologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, ediţia a II-a Bucureşti, 2009;

2. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redacţia), Tratat de farmacologie, Editura Medicală,

Bucureşti, 2005;

3. Ana Mureşan, Mariana Palage, Medicaţia în bolile cardiovasculare, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2005;

4. Ion Ciulei, Emanoil Grigorescu, Ursula Stănescu, Plante medicinale, fitochimie şi fitoterapie, Editura Medicală, Bucureşti, 1993;

5. Felicia Loghin, Bela Kiss, Cursurile de pe platforma Moodle ale Disciplinei de Toxicologie, 2017;

6. Marius Bojiţă, Liviu Roman, Robert Săndulescu, Radu Oprean, Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 2, Editura Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003;

7. Sorin E. Leucuţa, Tehnologie farmaceutică industrială, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2001;

8. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa, Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iaşi, 2011;

9. *** Farmacopeea Europeană, 2018, ediția 9.5 online

10. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652/2015, cu modificările și completările ulterioare, titlul XIV Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România;

11. Decizia Co legiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind adoptarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din

11. Decizia Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind adoptarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 490/2009; 12. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652/2015, cu modificările și completările ulterioare, titlul XVIII Medicamentul.

A.2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI PRACTICE a) Tematica: DCI- urile corespunzătoare medicamentelor din prescripțiile

A.2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI PRACTICE

a) Tematica: DCI-urile corespunzătoare medicamentelor din prescripțiile care vor fi propuse pentru proba practică

Nr.

 

Nr.

 

Nr.

 

crt.

DCI

crt.

DCI

crt.

DCI

1.

Acenocumarol

41.

Donepezil

81.

Morfină

2.

Acetilcisteină

42.

Doxiciclină

82.

Moxifloxacină

3.

Acid acetilsalicilic

43.

Drotaverină

83.

Nebivolol

4.

Acid ibandronic

44.

Duloxetină

84.

Nicergolină

5.

Aciclovir

45.

Eritomicină

85.

Nimesulidă

6.

Acid valproic (valproat)

46.

Etinilestradiol

86.

Nitrazepam

7.

Albendazol

47.

Etoricoxib

87.

Nitroglicerină

8.

Alopurinol

48.

Fenofibrat

88.

Olanzapină

9.

Alprazolam

49.

Fluconazol

89.

Omeprazol

10.

Ambroxol

50.

Fluticazonă

90.

Ondansetron

11.

Amfepramonă

51.

Furosemidă

91.

Oxacilină

12.

Amiodaronă

52.

Gabapentină

92.

Pantoprazol

13.

Amlodipină

53.

Gliclazidă

93.

Paracetamol

14.

Amoxicilină

54.

Haloperidol

94.

Perindopril

15.

Azitromicină

55.

Hidroclorotiazidă

95.

Prednisonă

16.

Benzilpenicilină

56.

Hidrocortizonă

96.

Pseudoefedrină

17.

Bisacodil

57.

Ibuprofen

97.

Rilmenidină

18.

Budesonidă

58.

Indapamidă

98.

Risperidonă

19.

Candesartan

59.

Insuline

99.

Ranitidină

20.

Captopril

60.

Isosorbid mononitrat

100.

Rosuvastatină

21.

Carbamazepină

61.

Ivabradină

101.

Sulfat feros

22.

Carvedilol

62.

Ketotifen

102.

Salbutamol

23.

Ceftriaxonă

63.

Gentamicină

103.

Salmeterol

24.

Cefuroximă

64.

Lactuloză

104.

Sertralină

25.

Celecoxib

65.

Latanoprost

105.

Sildenafil

26.

Cetirizină

66.

L-dopa

106.

Simvastatină

27.

Ciprofloxacină

67.

Levetiracetam

107.

Sitagliptină

28.

Claritromicină

68.

Levonorgestrel

108.

Spironolactonă

         

Sulfametoxazol/

29.

Clopidogrel

69.

Levotiroxină

109.

trimetoprim

30.

Clorfeniramină

70.

Lidocaină

110.

Sulfasalazină

31.

Clotrimazol

71.

Lisinopril

111.

Tamsulosin

32.

Codeină

72.

Loperamidă

112.

Terbinafină

33.

Desloratadină

73.

Meloxicam

113.

Timolol

34.

Dexametazonă

74.

Memantină

114.

Tiotropiu

35.

Dextrometorfan

75.

Metamizol sodic

115.

Tobramicină

36.

Diazepam

76.

Metformină

116.

Tolterodină

37.

Diclofenac

77.

Metoprolol

117.

Trimebutină

38.

Didrogesteronă

78.

Metotrexat

118.

Verapamil

39.

Digoxină

79.

Metronidazol

119.

Zolpidem

40.

Domperidonă

80.

Montelukast

120.

Xilometazolină

4

b). Bibliografie:

b). Bibliografie: 1. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redacţia), Tratat de Farmacologie, Editura Medicală, Bucureşti,

1. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redacţia), Tratat de Farmacologie, Editura

Medicală, Bucureşti, toate ediţiile;

2. Mariana Palage, Ana Mureşan, Medicaţia afecţiunilor sistemului nervos

central, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2006;

3. Ovidiu Oniga, Brânduşa Tiperciuc, Cristina Nastasă, Ioana Ionuţ, Chimia si

acţiunea antibioticelor antibacteriene, Editura Medicală Universitară „Iuliu

Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2013;

4. Ovidiu Oniga, Brânduşa Tiperciuc, Medicaţia antiinfecţioasă.

Antimicobacteriene, antimicotice, antivirale, Editura Medicală Universitară „Iuliu

Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2004;

5. Sorin E. Leucuţa, Tehnologie farmaceutică industrială, Ediţia a II-a, Editura

Dacia, Cluj-Napoca, 2001;

6. Felicia Loghin, Curs toxicologie 2016-2017;

7. Sorin E.Leucuţa, Marcela Achim, Elena Dinte, Prepararea medicamentelor.

Îndrumător pentru studenţii de la farmacie, Editia a II-a, Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2009;

8*** Farmacopeea Europeană, 2018, ediția 9.5 online

9. Marius Bojiţă, Liviu Roman, Robert Săndulescu, Radu Oprean, Analiza şi

controlul medicamentelor, vol. 1 şi 2, Editura Intelcredo, Cluj-Napoca, 2002;

10. Cristina Iuga, Marius Bojiţă, Lucia Rus, Codruţa Maier, Elena Curea,

Analiza medicamentului – Aplicaţii practice, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2005;

11. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,

Nomenclatorul

12. Anamaria Boboia, Ofelia Crişan, Constantin Polinicencu, Activitatea din

farmacie – Ghid pentru lucrări practice de legislaţie farmaceutică, Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, ediţie actualizată 2017, Cap. 4 Aranjarea şi conservarea medicamentelor şi a altor produse de sănătate în farmacie, Cap. 6 Eliberarea medicamentelor şi a altor produse de sănătate din farmacie;

uman,

medicamentelor

de

uz

13. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi

preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1095/2005, cu modificările și completările ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic

al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18/2007, cu modificările și completările ulterioare;

16.

Adina Popa, Cursul de Farmacie clinică, 2017-2018;

17.

Adina Popa, Cursul de Asistenţă farmaceutică, 2017-2018.

B. Program de studiu Nutri ţie şi Dietetică 3 ani Materii incluse: Nutriţie, Chimia alimentelor,

B. Program de studiu Nutriţie şi Dietetică 3 ani

Materii incluse: Nutriţie, Chimia alimentelor, Dietetică şi produse dietetice, Nutriţia mamei şi copilului, Nutriţia vârstnicului, Dietoterapie

B.1. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI SCRISE

a) Tematică:

1. Necesarul energetic al organismului uman [1, p. 4-16]

2. Hidraţii de carbon [1, p. 17-30]

3. Lipidele [1, p. 31-44]

4. Proteinele [1, p. 45-61]

5. Elementele minerale [1, p. 85-115]

6. Vitaminele [1, p. 63-83]

7. Fibrele alimentare [1, p.117-129]

8. Laptele şi derivatele lactate [1, p. 133-152; 156-162]

9. Carnea şi preparatele din carne [1, p. 173-182]

10. Peştele – clasificare, compoziţie chimică, valoare nutritivă [1, p. 194-201; 202-

204]

11. Oul – clasificare, compoziţie chimică, valoare nutritivă [1, p. 210-218]

12. Grăsimile alimentare [1, p. 226-245]

13. Cerealele şi derivatele de cereale [1, p. 253-279]

14. Leguminoasele [1, p. 283-289]

15. Fructele [1, p. 296-310]

16. Legumele [1, p. 313-323]

17. Produse zaharoase: zahărul – proprietăţi, aspecte sanitare; ciocolata – compoziţie chimică, valoare nutritivă şi calorică; îngheţata - compoziţie chimică, valoare nutritivă şi calorică; mierea – compoziţie chimică, valoare nutritivă şi terapeutică [2, p. 10-12; 25-27; 31-32; 34-39]

18. Definirea termenilor: dietă şi dietoterapie [3, p. 279-280]

19. Stil de viaţă sănătos [3, p. 298-304]

20. Index glicemic, încărcare glicemică [3, p. 289-294]

21. Nutriţia optimă a gravidei sănătoase [3, p. 504-519]

22. Alimentaţia naturală a sugarului [4, p. 115-132; 11, sld 1-49]

23. Alimentaţia artificială a sugarului [4, p. 132-145; 11, sld 1-54]

24. Alimentaţia complementară (diversificată) [4, p.148-151; 11, sld 1-26]

25. Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului şi a şcolarului [4, p.152-159; 11, sld 1-

21]

26. Alimentaţia adolescentului [4, p.160-163; 11, sld 1-7]

27. Nutriţia copilului în boli acute: gastro-enterocolita acută [9, p.101-121]

28. Nutriţia copilului în boli cronice: enteropatia indusă de gluten [9, p. 170-178]

29. Nutriţia copilului în boli cronice: hipertensiunea arterială [7, p. 332-345]

30. Nutriţia copilului în boli cronice: insuficienţa cardiacă [9, p. 346-353]

31. Nutriţia copilului în boli cronice: sindromul nefrotic [8, p. 83-94]

32. Nutriţia copilului în boli cronice: diabet zaharat [10, p. 268-305]

33. Nutriţia copilului în boli cronice: obezitatea [10, p. 309-318]

34. Îmbătrânirea aparatului digestiv [6, p. 93-98]

35. Îmbătrânirea aparatului olfactiv şi gustativ [6, p. 129-131]

36. Nutriţia vârstnicului: necesarul nutriţional (macronutrienţi, micronutrienţi), scăderea involuntară în

36. Nutriţia vârstnicului: necesarul nutriţional (macronutrienţi, micronutrienţi), scăderea involuntară în greutate, malnutriţia [6, p. 135-158]

37. Deshidratarea [6, p. 159-164]

38. Constipaţia. [6, p. 177-185.]

39. Intervenţii nutriţionale în obezitate [5, curs 3, sld 41-43]

40. Intervenţii nutriţionale în patologia hematologica [5, curs 4, sld 2-8.]

41. Intervenţii nutriţionale în cancerul gastric şi cancerul tiroidian [5, curs 6, sld 3,

10].

42. Intervenţii nutriţionale în psihiatrie [5, curs 28, sld 9-11.]

43. Interventii nutritionale in bolile infectioase [5, curs 7, sld 4]

44. Interventii nutritionale în cardiopatia ischemică [5, curs 8, sld 2-12].

45. Intervenţii nutriţionale în dislipidemii [5, curs 8, sld 29.]

46. interventii nutritionale in bolile respiratorii [5, curs 12, sld 4]

47. Intervenţii nutriţionale în boala cronică de rinichi [5, curs 13, sld 2-19]

48. Intervenţii nutriţionale în gastrite şi ulcerul peptic [5, curs 15, sld 12-13]

49. Intervenţii nutriţionale în artroze[5, curs 23, sld 7-8]

50. Intervenţii nutriţionale în diabetul zaharat [5, curs 15, sld 20-31]

51. Interventii nutritionale in boli endocrinologice [5, curs 25, sld 6]

52. Interventii nutritionale în hipertensiunea arteriala. [5, curs 9, sld 2-19]

b) Bibliografie:

1. Doina Miere, Chimia şi Igiena Alimentelor, Ed. Med. Univ. „Iuliu Haţieganu” Cluj- Napoca, vol. I, 2002;

2. Doina Miere, Chimia şi Igiena Alimentelor, Ed. Med. Univ. „Iuliu Haţieganu” Cluj- Napoca, vol. II, 2007;

3. N. Hâncu, G. Roman, I.A. Vereşiu. Diabetul zaharat, Nutriţia şi Bolile metabolice, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 2010;

4. Gabriela Panga, Puiericultură, Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008;

5. I.A. Vereşiu, Dietoterapie, Suport de curs;

6. V. Donca, Gerontologie şi Geriatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008;

7. Paula Gigorescu-Sido, Tratat elementar de Pediatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1994, vol. I;

8. Paula Gigorescu-Sido, Tratat elementar de Pediatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995, vol. II;

9. Paula Gigorescu-Sido, Tratat elementar de Pediatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1997, vol. III;

10. Paula Gigorescu-Sido, Tratat elementar de Pediatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000, vol. IV;

11. Susana Mark, Dietetică şi produse dietetice, Suport de curs.

B.2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI PRACTICE a) Tematică: Evaluarea statusului nutriţional şi întocmirea unui plan

B.2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBEI PRACTICE

a) Tematică:

Evaluarea statusului nutriţional şi întocmirea unui plan de intervenţie nutriţională (la nivel individual sau colectiv) la diferite categorii de persoane sănătoase (sugar, copil mic, preşcolar şi şcolar, gravida sănătoasă, adult şi vârstnic) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] sau la pacienţi adulţi cu diferite afecţiuni: obezitate, anemie prin deficit de fier, anemie megaloblastică, cancer gastric, cancer pancreatic, sindromul imunodeficienţei câştigate, cardiopatie ischemică, dislipidemie, boala cronică de rinichi, gastrită, ulcer peptic, osteoporoză, diabet zaharat, hipertensiune, boli neurologice [8].

b) Bibliografie:

1. Lucia Lotrean, Suport de lucrări practice de Nutriţie. Noţiuni practice. (Metode de apreciere a consumului alimentar la nivel individual. Aprecierea dezvoltării fizice. Consilierea şi motivarea pacientului pentru un stil de viaţă sănătos. Realizarea, implementarea şi evaluarea unui program de promovare a unei alimentaţii sănătoase);

2. Carmen Ionuţ (coord.), Compendiu de Igienă, Ed. Med. Univ. „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, 2004, p. 574-582 (Metode de apreciere a consumului alimentar la nivel individual. Aprecierea dezvoltării fizice);

3. Carmen Ionuţ (coord.), Igiena alimentaţiei şi nutriţiei - noţiuni practice. Ed. Med. Univ. „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, 2001, p. 194-244 (Ancheta alimentară statistică);

4. N. Hâncu, G. Roman, I.A. Vereşiu, Diabetul zaharat, Nutriţia şi Bolile metabolice, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 2010 p. 504-519 (Întocmirea unui plan de intervenţie nutriţională la gravida sănătoasă);

5. Susana Mark, Dietetică şi produse dietetice, Suport de curs (Stabilirea raţiei în alimentaţia naturală, artificială, mixtă şi complementară la sugar. Stabilirea raţiei la copilul mic, preşcolar şi şcolar);

6. Paula Grigorescu-Sido, Tratat elementar de Pediatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000, vol. IV, p: 146-155 (Evaluarea parametrilor auxologici, morfograma);

7. V. Donca, Gerontologie şi Geriatrie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008, p. 143-145 (Evaluarea statusului nutriţional al vârstnicului (Mini-nutritional Assessment - MNA);

8. I.A. Vereşiu, Dietoterapie, Suport de curs (Întocmirea unui plan de intervenţie nutriţională la pacienţi adulţi cu diferite afecţiuni: obezitate, anemie prin deficit de fier, anemie megaloblastică, cancer gastric, cancer pancreatic, sindromul imunodeficienţei câştigate, cardiopatie ischemică, dislipidemie, boala cronică de rinichi, gastrită, ulcer peptic, osteoporoză, diabet zaharat, hipertensiune, boli neurologice). 9. Veresiu IA (editor). Recomandari de intervenţii nutriţionale la pacienţii spitalizaţi. Ed Echinox, 2016.