Sunteți pe pagina 1din 2

Test la limba română – clasa a VII-a

Subiectul I ( 42 de puncte )

1. În versurile “Domnul se mira/ Ş-apoi îi mustra”, se găsesc: 4p.


a. un pronume reflexiv şi un pronume personal
b. două pronume personale şi un pronume reflexiv
c. un pronume personal şi două pronume reflexive

2. Indică valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţurile următoare: 8×2p.=16p.


a. Lauda ta a fost un gest urât.
b. În banca acesteia am găsit o carte.
c. Am citit scrisorile alor noştri.
d. Eu însămi am pictat tabloul acesta.
e. În banca noastră stau acum doi şcolari.
f. Fiecare va hotărî la ce liceu va merge.
g. Tuturor concurenţilor li s-au dat aceleaşi sfaturi, dar numai câţiva au ţinut seama de fiecare în parte.
h. Filmul a fost vizionat de patru amici.

3. Alcătuieşte propoziţii în care să aveţi: 3×4p.=12p.


a.subiect exprimat prin pronume posesiv ;
b.atribut pronominal genitival exprimat prin pronume nehotărât ;
c.complement indirect în dativ exprimat prin numeral ordinal.

4. Corectează greşelile din enunţurile următoare: 10×1p.=10p.


a.Chiar el însuşi mi-a vorbit.
b.Mariei însăşi i-a luat flori.
c.Băieţii însuşi au discutat cu tine.
d.Le ofer fetelor înşişi nişte ciocolată.
e. Am plecat la şcoală la ora doisprezece.
f. Ambele două probleme au fost grele.
g. N-am cerut la nimeni nimic.
h. Tabloul al cărei ramă este aurie îi aparţine bunicii.
i. Le-am dat amândorora un sfat.
j.Fiecăruia dintre colegele mele i-am dăruit un desen făcut de mine.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul suport:

„Te uită, frunza pică irosită, S-au dus privighetorile măiestre;


Şi vântul geme prohodind departe! Pustiu e cuibul blândei turturele...,
Puţină vreme încă ne desparte Ah, unde-i şuierul mierliţei sure?
De iarna tristă, prea curând sosită!...
Pierdut din stolul mândrei lui orchestre,
Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte, Ce trist răsună cânturile mele
Pădurea noastră tace părăsită; În liniştea adâncă din pădure...”
Eu singur cânt cu vocea obosită ( Şt. O. Iosif, Toamna)
Şi trec prin încăperile-i deşarte...
Motivează, într-o compunere de 20 – 25 de rânduri, că poezia „Toamna” de Şt. O. Iosif aparţine
genului liric. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 precizarea a două caracteristici ale genului liric; 8p.
 exemplificarea acestor caracteristici, pe baza poeziei suport; 10p.
 relevarea sentimentului dominant, sugerat de poezie; 8p.
 evidenţierea rolului mijloacelor figurative în realizarea imaginilor artistice. 10p.

!Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p; registrul de


comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p;
punctuaţia-2p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Se acordă 10 puncte din oficiu.