Sunteți pe pagina 1din 2

,,Olguţa are dreptate de o sută de ori.

Privi cu mândrie sinteza bine caligrafiată şi corect scrisă a celor o sută de afirmaţii. Subt ele trase
o linie, scăzu şi scrise: ,,Olguţa n-are dreptate de o sută de ori.”

Vra să zică nimicise o sută de negaţii. Bun!

Dar tot mai rămâneau o sută... Bine! Dacă-i aşa.

Olguţa respiră, privind epitaful pedepsei... Uşa se deschise încetişor... Monica intră în odaie,
privind podelele cu mâna la gură.

- Monica, ia uită-te ce-am scris! (...)


- Cum? Ai şi scris?!
- Uită-te!
- Aa! Numai atâta ai scris! se linişti Monica.
- Ce? Nu-ţi place?
- Nu zic că nu! ... Da’ scriu eu pentru tine.
- Da’ nu vreau! ... Aşa am vrut să scriu!
- Tante Alice a văzut?
- Aşa vreau eu! se împotrivi Olguţa.
- Olguţa, fă-mi şi mie o plăcere... Eu ţi-am făcut: vezi! Am jurat pentru tine.
- Şi eu ce să fac? începu să consimtă Olguţa.
- Tu uită-te!
- Asta nu!
- Atunci pune sugătoarea!
- Ţţ!
(La Medeleni de Ionel Teodoreanu)

1. Vocabular: Selectez cuvinte cu formă învechită: subt = sub, vra să zică = vasăzică deci),
sugătoarea = sugativa
2. Fonetică: Despărțirea în silabe: îm-po-tri-vi, scris, des-chi-se, po-de-le-le
3. Aşa am vrut să scriu!
Am vrut -vb predicativ , conjugarea a 2 a (a vrea ) modul indicativ , perfectul compus ,
persoana 1 singular,nr singular,forma afirmativa,f s de predicat verbal
4. Selectez 5 substantive din text :”mandrie”,” usa”,”placere”,”sugatoarea”,”pedepsei”
5. eu – pronume personal pr- zis , forma acc.,pers 1 , nr.singular,f s de S
6. (O )SUTA- numeral cardinal, simplu,cu valoare adejtivala ,precedat de prepozitaia

simpla” o” f,s de complement ,

7. Adj provenit din participiu ; caligrafiata , scrisa

8. Un art si o prep din tex sunt: o (placere) si subt( ele)


9. Subiectul , Predicatul si complementul din prop MONICA INTRA IN ODAIE sunt MONICA

,INTRA si IN ODAIE

10. Prop simpla „Olguta respira.”

O fraza este : ,,Olguţa n-are dreptate de o sută de ori, însă Buftea n-are deloc.”