Sunteți pe pagina 1din 10

Viațadupăinfarct:cumprevenimunaldoileaatacde

cord

(P) Lafiecare30desecundeunromânsuferăuninfarct.Nuedelocoglumă.Dinpăcateesterealitatea:la

(P)

Lafiecare30desecundeunromânsuferăuninfarct.Nuedelocoglumă.Dinpăcateesterealitatea:la

fiecare30desecunde!Vădațiseamacăoricaredintrenoipoatefiacestromân?Saudintrepărinții,frații,

prieteniinoștri?DealtfelchiarsăptămânatrecutăamfostcutoțiiîngrijorațipentrumaestrulAlexandru

Arșinel,iartotdintreactoriînultimiianiautrecutprinacelași„test”RăzvanVasilescușiFlorin

Zamfirescu.Dupăceasuferituninfarct,maestrulFlorinZamfirescus­aimplicatșiîncampania„Câtevieți

areinimata?”șimi­aplăcutmultcearăspunslaaceastăîntrebare,înspecialaceastăfrază:

„Majoritateadintrenoisuntem

„Majoritateadintrenoisuntemcompletneatențilaposibileleproblemealeinimiipânăcândinima

nearatăcăexistășicăarenevoiedeoatențiemărită.”

Da,inimanoastrăarenevoiedeoatențiespecială.Cadealtfeltotorganismul.Arfiidealsăîlîngrijim

înaintedeaapăreaproblemeșicuatâtmaimultdupă.Dacăamprimitoșansănuînseamnăcăovom

primișipeadoua.

   
Florin Zam rescu - Cate vieti are inima ta?   Aldoileainfarctpoatefifatal

Aldoileainfarctpoatefifatal

Printretoatecifreleșistatisticileîncaresuntemnumailacoadalistei,existășiovestebună:9din10

românicarefacinfarctsupraviețuiesc.Chiareovestefoartebună!Dinpăcateexistășiun„dar”:20%

dintreceicaresuferăunatacdecordîlvorsuferiînurmătorulanșipealdoilea,carepoatefifatal.Ce

estedefăcutpentruascădeariscul?Prevențiesecundară,dupăcumspunmedicii.Practicorganismulți­a

datunsemnaldealarmăcătrebuiesăschimbiceva.Iatădeceestenevoie:

 

alimentațiesănătoasășiechilibrată

exercițiifizicemoderate  alimentațiesănătoasășiechilibrată renunțarealafumat   controlulregulatlamedic

renunțarealafumat 

 

controlulregulatlamedic

Aceastăpaginăwebfoloseștemodulecookiepentruîmbunătățireaexperiențeide

respectareatratamentuluișiindicațiilormedicului

navigare,precumșipentruasigurareaunorfunctionalități.

Amvrutsăaflumaimultedetaliidespreacestemăsuripecaretrebuiesăleiapaciențiicareautrecut

printr­uninfarct(șinunumaiei),așacăamstatdevorbăcumediculcardiologOanaInță:

Cumartrebuisăaratealimentațiauneipersoanecareasuferituninfarct?

 

Alimentațiaartrebuisăfieunacuocantitatemaimicădesare(maipuținde5gramedesarepezi),cuo

cantitatefoartemicădegrăsimisaturate.Maiexact,cufoartepuținăcarnegrasă,prăjeli,rântașuri,

brânzeturi,mezeluri.Enevoieînschimbdeoalimentațiebogatăîngrăsimisănătoaseomega3șiomega

6,adicăcerealeintegrale,fructe,legume,semintesinucioleaginoaseneprăjiteșinesărate,pește.

Esteimportantșisăaibăunconsumadecvatdelichide.Nuvorbimdesprebăuturicuzahărsaubăuturi

carbogazoase,cisucurinaturalesaușimaibineapăplată.

 

Totîndietăsănuuitămdedulciuri–consumultrebuiesăfiecâtmaimic!

Darînaceastăperioadătoatălumeagăteșteexactceesteinterzis:sarmale,piftie,salatăboeuf,

fripturădeporc.

Săguștidintr­osarmasausămănânciobucatăfoartemicădefripturădeporcestepermis,dartotul

trebuiefăcutcumoderație,chiarspreminim,decinusătesaturi.Săfieîncantitatecâtmaimică.Așa,de

gust.

Șinutoateodată.

Exact.Dacămănâncăosarma,atuncilaaceamasămaipoatefiosupănormalășiosalată.Apoilaaltă

masăobucățicădecarnecuosalată,decisănucombinetoatefeluriletradiționaledesărbătorilao

masă.

Darofeliedecozonacpotmânca?

Dacăastaseîntâmplăodată,dedouăoripeannuenicioproblemă.Importantestesăfieofelie,nuun

cozonacîntregșisăfieexcepția,nuregula.Sausăsefacădeserturifărăzahăr,încasă.

Practicvorbimdespreodietăcumartrebuisăavemdefaptcutoții:echilibrată.

Da,acestanuesteunregim,câtomodificareastiluluideviață.Suntnișteregulicaretrebuierespectate

nudoaroperioadă,citoatăviațașiatunciefirescsăguștișidinlucruriașa­zisinterzise,darsăfie

excepții.

excepții.

Câtdeimportantăestemișcareapentruopersoanăcareasuferituninfarct?

Chiardacăpacientulerasedentarînainte,dupăinfarctebinesăaibăactivitatefizicădeintensitatemedie.

Reluareaactivitățiisefaceprogresiv:maiîntâiîncepesăsemișteprinsalon,apoiînafarasalonului,după

ceeexternatînprimaperioadăplimbări,darnuîntemperaturiextreme,ulteriorînfuncțiedefiecarecazîn

partesereiaactivitatea.

Dați­micâtevaexemple.Cetipdemișcareestepermisă?

Alergatînritmușor,urcatscări,merspejosînpasrapidsauînot,darobligatoriuconformrecomandărilor

mediculuidelaexternare,pentrucădepindedefiecarepacientînparte.

Arevoiesăridicegreutăți?Deexempluopungădecumpărături,unbidoncuapă?

Greutățipânăla5kgsuntpermise–nuînprimasăptămânăpost­infarct,ciulterior,însănugreutățimari.

Niciactivitateafizicănutrebuiesăfiedetipstatic,săînceapăsăridicegreutăți,celpuținnuînprima

perioadădupăinfarct.Artrebuisăeviteefortulacestapreaintens.

Oameniicarelocuiesclațarăpotlucraîngrădină?

Operioadăartrebuisăevite–eunefortmaimaredecâtrecomandămnoi.Operioadăartrebuisăse

limitezelaplimbăriîncurtesaulucrurimărunteîngospodărie,iarulteriordacăsefacetestarealaefortși

aratăcăexistăocapacitatebună,cănuaremodificăripeEKG–poatesăreiachiarșiactivitateaagricolă,

darcumultmaimultăprudență,nuîntemperaturiînalteșiintervaledetimpmultmaireduse.Șiastadoar

dacăareavizulmedicului!

Careesteefectulfumatuluiasuprasistemuluicirculatoraluneipersoanecaredejaasuferitun

infarct?

Fumatulacționeazăînmaimultedirecții:asupraprofiluluilipidicscăzândvaloareacolesteroluluibun

(HDL),influențeazășiefectuldeformareacheaguluidesângeînvase,iaracestaesteriscantatâtpentru

unpacientcarenuasuferitunevenimentcoronarian,darcarearedepuneridegrăsimepearterele

coronare,darmaialespentruunpacientcareatrecutprintr­uninfarct.Fumatuldeasemeneaîngustează

lumenulartereicoronareșiastapoatesăfavorizezeangina,decidurereaînpiept,poatesădeatahicardie

șiastanuebinepentrucinevacareatrecutprintr­unevenimentcoronarian,pentrucăsolicităsuplimentar

mușchiulinimii.

Renunțarealafumatesteextremdeimportantăpentruunpacientcareatrecutprintr­uninfarct–atât

fumatulactiv,câtșicelpasiv!

Câtdedestrebuiemerslacontrolșiceinvestigațiisuntindicate?

Depindedefiecarecazînparte.Înliniimariartrebuisăseprezintelaolunădupăinfarctpentruo

evaluareinițială,apoilaunintervalde3luniînprimulanșiapoide2oripean,darlucrurilesepot

schimbaînfuncțiedeevoluție.

Cașiinvestigațiiobligatoriusefaceevaluareclinică–discuțiecumedicul,apoielectrocardiogramă,

analizedesângeșieventualurină,oecografiacardiacășinuînultimulrândtestareadeefort.Acestea

suntinvestigațiiledebază.Înfuncțiederezultatesepotrecomandainvestigațiisuplimentare.

Câtdemultesteinfluențatăaparițiaunuialdoileainfarctdefelulîncarepersoanagândește,de

felulsăudeafi?Esteodiferențăîntreopersoanăoptimistă,calmășiunamaiagitatăși

pesimistă?

Dacăînprivințatratamentuluimedicamentosșiamodificărilordestildeviațăexistădateoficiale,studii

careauevaluatpaciențiișis­avăzutcăceicareaurespectatrecomandărileaumortalitatemaimică,în

privințapărțiipsihicenucredcăexistădatestatistice,darcusiguranțătipuldepersonalitateînfluențează

boaladeinimășicusiguranțăinfluențeazășievoluțiapostinfarct.Dacăeopersoanămaiagitată,carese

enerveazămaiușorarfiidealsăcontrolezemaibinesituațiilestresante.Edestuldegreu,darînunele

cazuriarfibunășiconsilierepsihologică.

Dealtfelconsiliereapsihologicăarfibunăindiferentdeboaladecaresuferim.

Da,așaeste,arfinecesarăchiarșidacăn­arexistatipulăstadepersonalitatecuoanxietatemaimare.

Oricummediciiînspitalîncearcăsăfacășiasta,darpoatearfinevoiedemaimultdeatât.

Câteviețiareinimata?

Câteviețiareinimata?

Suntfoarte,foartemultedespusdespreinfarct.Găsițiinformațiidesprecauze,simptome,măsurideprim

ajutorpewww.inimisanatoase.ro(http://www.inimisanatoase.ro/),siterealizatdeSocietateaNaționalăde

MedicinaFamilieișiFundația,,PopdePopa”pentruOcrotireaBolnavilorcuAfecțiuniCardiovasculare,

careauinițiatcampania„Câteviețiareinimata?”

Dacăv­afostdatăoadouașansă,nuoirosiți.Fițirecunoscătoripentruastașiavețigrijădeinima

voastră. Îmi place 146 Distribuie
voastră.
Îmi place 146
Distribuie

Articoledinaceeașicategorie:

voastră. Îmi place 146 Distribuie Articoledinaceeașicategorie:
voastră. Îmi place 146 Distribuie Articoledinaceeașicategorie:
voastră. Îmi place 146 Distribuie Articoledinaceeașicategorie:

Comments(2)

TamaraMoise

Reply

In4noiembrie2017amsuferituninfarct,in2decembriemis­aupustreistenturi.4XIsi2XII­ambeledateaufost

sambata.Samapregatescpentruosambatafatala?

05/01/2018at21:39

Reply

Așacumamspusșiînarticol,20%dintreceicaresuferăunatacdecordîlvorsuferiînurmătorulanșipeal

doilea.Depindedemultelucruri.Uneledintreelesuntalimentația,mișcarea,tratamentul,gândirea.Euconsiderca

gândireapozitivăareunrolfoarteimportant,așacădacăașfiînloculdumneavoastrăm­așbucuradeșansape

careamprimit­o,m­așbucuradeviață.Multăsănătateșibucuriivădoresc!

07/01/2018at23:14

Careestepărereata?

07/01/2018at23:14 Careestepărereata? Numeletău:* Email*(nuvafiafișat): Website(optional):

Numeletău:*

Email*(nuvafiafișat):

Publicăcomentariul

Da,adaugă­mălalistademailuri.Publicăcomentariul Anunță­măprine­mailcândsefacaltecomentarii. Anunță­măprine­maildesprearticolelenoi.

Anunță­măprine­mailcândsefacaltecomentarii.Publicăcomentariul Da,adaugă­mălalistademailuri. Anunță­măprine­maildesprearticolelenoi. Cautădupă Caută

Anunță­măprine­maildesprearticolelenoi.Anunță­măprine­mailcândsefacaltecomentarii. Cautădupă Caută Izabela Pănescu 14 K aprecieri Îmi

Anunță­măprine­maildesprearticolelenoi. Cautădupă Caută Izabela Pănescu 14 K aprecieri Îmi

Cautădupă

Caută
Caută
Izabela Pănescu 14 K aprecieri Îmi place Pagina
Izabela Pănescu
14 K aprecieri
Îmi place Pagina

Fii primul dintre prietenii tăi căruia îi place asta

Fii primul dintre prietenii tăi căruia îi place asta NEWSLETTER Email Abonare FOLLOWME

NEWSLETTER

Email

Abonare

tăi căruia îi place asta NEWSLETTER Email Abonare FOLLOWME (https://www.facebook.com/izabela.panescu.ro/)

FOLLOWME

căruia îi place asta NEWSLETTER Email Abonare FOLLOWME (https://www.facebook.com/izabela.panescu.ro/)
Email Abonare FOLLOWME (https://www.facebook.com/izabela.panescu.ro/) (https://www.instagram.com/izabela.panescu/)
(https://www.youtube.com/user/izabelapanescu) ARTICOLERECENTE

ARTICOLERECENTE

27/07/2018

27/07/2018

25/07/2018

sold­si­gat/) 25/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

03/07/2018

03/07/2018

28/06/2018