Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROIECT EDUCATIONAL

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR


ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

DATA:

PROPUNATORI
Grupa: C_
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT:


Denumirea instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact):

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECTUL EDUCATIV


Titlul proiectului,
Durata proiectului,
Tipul de proiect (local, județean, interjudețean, național, internațional)
Contextul de desfasurare: (desfasurat in timpul orelor/extracurricular/ in saptamana
Scoala altfel..etc)
Locul de desfăşurare al proiectului (localitate, judeţ)
Partener(i):

C. DESCRIEREA PROIECTULUI

JUSTIFICARE PROIECT: Prezentarea Situației Existente, identificarea


problemei sau a nevoii,
(va rugam sa descrieti activitatile de definire si selectare a abilitatii de viata pe care le-ati
desfasurat impreuna cu elevii (vezi pasul I LSDC) in urma carora ati identificat anumite
probleme/nevoi pe care le adeseaza acest proiect, precum si alte observatii proprii si/sau
anumite studii locale sau nationale ce intaresc existenta problemei identificate la nivelul
grupului tinta)

CORELAREA PROIECTULUI/ACTIVITATILOR CU DEZVOLTAREA DURABILA

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI


Scopul educativ proiectului

Obiectivele proiectului (care reies din CCAP)

BENEFICIARI:
Grup țintă:
Beneficiari:

ACTIVITĂȚI
(Va rog sa precizati si sa descrieti succint activitatileprevazute in proiect,
incluzandatatactivitati generale de management de proiect (ex: formarea echipei de proiect,
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

promovarea si vizibilitatea proiectului, monitorizare si evaluare)cat si activitati specifice care


sa sprijine atingerea obiectivelor in mod direct (pentru dezvoltarea AV se vor lua in calcul
activitaticorelate pasilor II-IV din ciclul LSDC: activitati de prezentare a AV, activitati de
dezvoltare AV si activitati de evaluare AV. Activitatiledetaliate se vor regasi in anexe, in cadrul
proiectului prezentarea activitatiiva continesuccint informatii,
- cine participa la activitati, - unde se desfasoaraacestea (la clasa (ce materie?),
extracuricular etc), locatie
- cine implementeaza activitatile (din cadrul echipei de proiect)
- in ce consta activitatea in sine (descriere metodologie de lucru)
- durata si ritmicitatea activitatii (ex. Intalniri saptamanale cu durata de 2 ore in cadrul clubului
„Curiosii”
- ce resurse sunt necesare
-rezultatele activitatii
-cum se va face corelarea activitatii cu conceptul de dezvoltare durabila)

1. Managementul proiectului

2. Activități de dezvoltare a abilității de viață

3. Promovarea şi vizibilitatea proiectului

4. Evaluarea proiectului

5. Planificare temporală (diagrama Gantt)

REZULTATELE PROIECTULUI:
Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (cantitative si calitative)
se coreleaza cu nivelul de performanta din CCAP

BUGET+ alte resurse ce trebuie mobilizate

SUSTENABILITATE
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Activitate de dezvoltare abilitați de viata

FIŞĂ DE ACTIVITATE 1– ................

Tipul de activitate – curriculară (aria curriculară ...............), extra-curriculara

Abilitatea de viaţă vizată – .............................

Grupulţintă: …………..

Obiectivele:

Situatia de invatare:S1Activităţi organizate într-un mediu sigurS2Sarcini şi roluri în
mediu sigurS3Situaţii spontaneS4Instruire de abilităţi de viaţă în viaţă realăS5Utilizarea
abilităţilor de viaţă în viaţă reală

Desfăşurareaactivităţii

1.
2.

Rezultate:
Corelarea AV cu contextul DD:

Resursele:

Evaluare

AnexeFişe de lucru folosite in cadrul a activitatii