Sunteți pe pagina 1din 1

Lex

www.program-legislativ.ro

HOTARARE GUVERN 578/1992

Vigoare

Emitent: Guvern Domenii: Concedii

M.O. 254/1992

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

M.Of. nr. 254 din 12 octombrie 1992

HOTARARE nr. 578 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

Guvernul Romaniei hotaraste:

Articol unic. - Articolul 7 din Hotarirea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie calculata in raport cu numarul de zile de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza, sporului de vechime si, dupa caz, indemnizatiei pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu de odihna. (2) Media zilnica a veniturilor prevazute la alin. (1) se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu. (3) Pentru salariatii incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu de odihna se calculeaza avindu-se in vedere veniturile prevazute la alin. (1), cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de norma care se iau in calcul. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si in cazul efectuarii concediului restant din anul 1991. (5) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu."

PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu p. Ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, Nicolae Vacaroiu, secretar de stat

Bucuresti, 22 septembrie 1992. Nr. 578.