Sunteți pe pagina 1din 1

Lex www.program-legislativ.

ro

LEGE 233/2000 Vigoare


Emitent: Parlament
M.O. 639/2000
Domenii: Indemnizatie
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea
prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Romane
M.OF. 639 din 7 decembrie 2000                                                  

                              LEGE                                              
          privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului                  
          nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii                     
          nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii membrilor                
                         Academiei Romane                                       

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.                                    

  Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51 din 11     
mai 2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de  
indemnizatii membrilor Academiei Romane, publicata in Monitorul Oficial         
al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 15 mai 2000, cu urmatoarea modificare:       
  La articolul unic, articolul 1 va avea urmatorul cuprins:                     
  "Art. 1. - (1) Membrii Academiei Romane primesc lunar o indemnizatie de       
natura salariala, in valoare bruta, dupa cum urmeaza:                           
  a) membrii titulari 7.890.000 lei                                             
  b) membrii corespondenti 5.500.000 lei                                        
  c) membrii de onoare din Romania,                                             
  Republica Moldova si Ucraina 5.500.000 lei.                                   
  (2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) se indexeaza o data cu indexarea    
salariilor stabilita prin hotarare a Guvernului.                                
  (3) Pe data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de  
urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/1999 pentru           
modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizatii       
membrilor Academiei Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  
I, nr. 64 din 16 februarie 1999."                                               
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14          
noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia   
Romaniei.                                                                       

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                        
                          ANDREI IOAN CHILIMAN                                  

  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 noiembrie 2000, cu    
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.            

                   p. PRESEDINTELE SENATULUI,                                   
                        ULM NICOLAE SPINEANU                                    

  Bucuresti, 4 decembrie 2000.                                                  
  Nr. 233.                                                                      

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 1 / 1