Sunteți pe pagina 1din 13
 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

 

recunoaştere

1.

Laboratorul de încercări şi Cercetări a Materialelor pentru Drumuri şi Construcţii al ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” - 051

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr. 157

­ Produse pentru construcţii

din 12.09.2014

MD

2064, mun. Chişinău,

 

str. E. Coca, 28 Punct de lucru: şos. Munceşti,162a Elena Oxenti tel.: 022 21-84-00, 52-00-03 fax: 022 75-04-60, 55-42-28 e-mail: iscmac@metrtestcert.md

2.

al Î.S. „Centrul Naţional de

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.227

­ Produse alcoolice

Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” – LÎ - 015

din 23.10.2014

MD

2019, mun. Chişinău,

 

or. Codru, str. Grenoble 128U, Ludmila Marcoci tel.: 28-92-33

fax:28-90-55

3.

OC din cadrul Î.S. „Centrul Naţional

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.228

­ Produse alcoolice

de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” – OCpr - 006

din 23.10.2014 Modificat prin Nr. 269 din 20.12.2014

­ Produse DOP şi IGP

MD

2019, mun. Chişinău,

 

or.Codru, str. Grenoble 128 U, Victor Badareu

tel.:28-59-59,79-30-66

Nr.26

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

recunoaştere

 

fax:28-90-55, 79-36-82 e-mail: cnvcpa@gmail.com

 

din 16.02.2017

 

4.

OC din cadrul Î.S. „Centrul de

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.2

­ Produse pentru construcţii

Metrologie Aplicată şi Certificare”- OCpr - 001

din 05.02.2015

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.68

­ Produse cosmetice şi parfumerie, chimice

Sediul central MD-2064, mun.Chişinău, str. E. Coca, 28 Conducătorul OC - Lilia Melnic tel.: 21-84-78 fax: 74-54-89 e-mail: certificare@cmac.md

din 21.04.2015

­ Produse din carne, carne proaspătă şi refrigerată

 

­ Lapte şi produse din lapte

­ Produse de panificaţie şi paste făinoase

­ Produse de cofetărie şi patiserie

­ Fructe şi legume proaspete

 

­ Produse derivate din fructe şi legume

­ Ape potabile şi băuturi nealcoolice

Locaţia Ceadîr-Lunga MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, str. Lunaciarschii, 8 Manager locaţie – Natalia Nedelceva tel.: (291) 2-32-72, 2-36-44 fax: (291) 2-29-68 e-mail: office@cmac.md

­ Produse alcoolice

­ Tutun şi articole din tutun

­ Produse pe bază de grăsimi vegetale

­ Cafea şi extracte de cafea, ceaiuri şi produse din ceai

­ Uleiuri vegetale comestibile

­ Cereale, culturi oleaginoase şi produsele prelucrării cerealelor şi leguminoaselor

 

­ Oţeturi şi acid acetic alimentari

Ministerul Economiei

Nr.95

­ Jucării

din 28.05.2015

5.

OC din cadrul SC „Inspecţie, Certificare, Calitate” SRL – OCpr - 003 MD 2062 mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 92

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.61

­ Produse alimentare

din 09.04.2015

­ Produse cosmetice şi de parfumerie

 

­ Produse chimice de menaj

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.55

­ Produse pentru construcţii

din 22.05.2015

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

 

recunoaştere

 

Valeriu Savoi tel./fax.: 50-70-75 e-mail: ocicc@yandex.ru

Ministerul Economiei

Nr.96

­ Jucării

din 28.05.2015

6.

OC din cadrul „Controlconstruct” SRL

Ministerul Economiei și Infrastructurii

 

Nr.85

­ Extracția petrolului

OCpr - 044

din 14.02.2018

Poziția tarifară: 2715

MD

3121, mun. Bălţi,

 

Minereuri metalice (feroase/ neferoase) Poziția tarifară: 3824

-

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 170

Valentina Motilica tel.: (231) 9-36-25

-

Alte activități extractive

Pozițiile tarifare: 6802, 6809, 6810

fax:

(231) 2-91-60

Produse din minerale nemetalice Poziția tarifară: 7008

-

-

Lemn și produse din lemn

Poziția tarifară: 4411

-

Substanțe și produse chimice

Pozițiile tarifare: 3209, 3214

-

Produse din cauciuc și mase plastice

Pozițiile tarifare: 3916, 3921, 3925

-

Produse din minerale nemetalice

Pozițiile tarifare: 2505, 2517, 2520, 2523

-

Industria metalurgică

Poziția tarifară: 7610

7.

OC din cadrul SRL ,,CERTMATCON” – OCpr - 049 MD 2023, mun.Chişinău, str. Uzinelor 9, of.15 Ion Puha tel./fax: 42-93-91 e-mail: office@certmatcon.md

 

Nr.80

­

Produse pentru construcţii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

din 29.07.2015

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

 

recunoaştere

       

8.

din cadrul

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr. 111

- Materiale de construcţii.

SRL ,,CERTMATCON” – LÎ - 101

din 15.10.2015

MD

2023, mun.Chişinău,

 

str. Uzinelor 9, of.15 Anatolie Rotari tel./fax: (22) 42-93-91 e-mail: office@certmatcon.md

9.

OC a produselor de uz fitosanitar din cadrul ÎS ,,Centrul de Stat pentru Atestarea şi

Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” – OCpr - 050

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.127

- Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi

din 23.06.2015

   

MD

2032, mun.Chişinău,

str. Sarmizegetusa 16A Vladimir Moşoi tel: (+373 22) 63-90-02 fax: (+373 22) 63-90-30 e-mail: centrulp@mtc.md vladimir.mosoi@yahoo.com www.pesticide-md.com

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

recunoaştere

10.

OC a produselor din Telecomunicaţie, Informatică şi poştă din cadrul I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice” – OCpr - 024 MD 2021, mun. Chişinău str. Drumul Viilor, 28/2 Anatolie Guzun tel.: (+373 22) 73-53-94 (+373 22) 73-39-41 fax: (+373 22) 73-39-41 e-mail: certificare@cnfr.md agobjila@isc.md

 

Nr.73

- Echipamente electrice

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

din 21.06.2016

11.

din cadrul I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice” – LÎ - 045 MD-2021, mun. Chişinău str. Drumul Viilor, 28/2 Alexandru Bîcu tel.:73-53-94, 73-39-41

fax:73-39-41

Ministerul Tehnologiei

Nr.72

- Echipamente electrocasnice, tehnologii informaţionale.

Informaţiei şi Comunicaţiilor

din 21.06.2016

 

e-mail: cnfr@cnfr.md

12.

produse agroalimentare al ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” – LÎ - 086

MD-2038, mun. Chişinău str. E. Coca, 28

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.107

- Materiale de construcţii.

din 27.09.2016

 
 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

recunoaştere

 

Galina Cecico tel.: 21-84-42; 21-84-49, 21-84-18 fax: 75-04-60 e-mail: office@cmac.md cegalka@inbox.ru

Adresa juridică:

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.225

- Produse agroalimentare

din 25.10.2016

 

MD-2064, mun. Chişinău str. Munceşti, 162a

13.

al ÎS „Administraţia de Stat a drumurilor” - 094 or. Chişinău, şos. Balcani, 3 Petru Talpă tel: (22) 74-83-94 fax: (22) 22-27-67 e-mail: laborator@asd.md

Adresa juridică:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.129

- Materiale pentru construcţia drumurilor.

din 27.10.2016

 

MD-2004, mun. Chişinău str. Bucuriei, 12 a

14.

Centrul de încercări al ICŞP SA „Inmacomproiect” – LÎ - 095 MD-2015, mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 15 Anastasia Belousova tel.:52-20-25, fax:52-11-30 e-mail: iproiect@rol.ro tasea.belousova@gmail.com

 

Nr.132

­ Produse pentru construcţii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

din 10.11.2016

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

 

recunoaştere

15.

OC „Conservstandard” SRL OCpr -004 Adresa juridică:

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.258

- Agricultură

din 13.12.2016

- Industria alimentară

 

- Fabricarea băuturilor

MD

2012 mun.Chişinău

str.Bucureşti 90

Adresa fizică:

MD

2023, mun. Chişinău,

str. Uzinelor, 19 Liliana Potorac tel.: (+373 22) 47-71-93 (+373 22) 47-13-70 fax: (+373 22) 47-12-92 e-mail: cons_cert@mail.ru

16.

al Centrului de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve – LÎ - 063 MD-2023, mun. Chişinău str. Uzinelor, 19, et.3 Diana Curchi tel.: 022 47-13-70 fax: 47-71-93, 47-12-92 e-mail: cons_cert@mail.ru

 

Nr.272

- Produse alimentare

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

din 28.12.2016

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

recunoaştere

17.

Laboratorul Analitic din cadrul SRL „Imunotehnomed” – LÎ - 105 MD-2028, mun. Chişinău str. Gheorghe Asachi, 42 Tatiana Trili Tel: (22) 81 11 90 Fax: (22) 73 87 20 e-mail: office@imunotehnomed.md web: www.imunotehnomed.md

 

Nr.273

- Produse cerealiere şi nutreţuri

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

din 28.12.2016

18.

din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” LÎ – 072 MD-3100, mun. Bălţi str. Decebal, 13 Maria Boincean tel.:(231) 2-01-54, 2-61-24 fax: (231) 2-51-41 e-mail: csmbl@mail.ru mariaboincean@mail.ru

Adresa juridică:

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.22

- Produse alimentare

din 10.02.2017

 

MD-2064, mun. Chişinău str. Munceşti, 162a

19.

OC al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare – OCpr - 015 MD 2004, mun.Chişinău str. Lazo, 48 Vadim Şargarovschi tel.: (+373 22) 20-81-51

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

 

Nr.60

- Substanţe şi produse chimice (produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi)

din 10.04.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.57

- Extracţia petrolului

din 23.05.2017

Poziţiile tarifare: 2713,

 

-

Substanţe şi produse chimice

Poziţiile tarifare: 3208,3209, 3210,3214,

-

Produse din cauciuc şi masă plastica

Registru OEC recunoscute actualizat la 14.06.2018 Nr. Domeniul recunoscut Nr. Denumirea OEC Denumirea autorităţii
Registru OEC recunoscute
actualizat la 14.06.2018
Nr.
Domeniul recunoscut
Nr.
Denumirea OEC
Denumirea autorităţii
de reglementare
Ordinului de
d/o
recunoaştere
fax: (+373 22) 20-81-66
e-mail: agentia@mdl.net
Poziţiile tarifare: 3917,3922, 4009,
-
Industria metalurgica
Poziţiile tarifare: 8311, 8481,7307,7412,8307,
Construcţii metalice
(cazane/cisterne/generatoare de aburi)
Poziţiile tarifare: 8481
-
Ministerul Economiei
Nr.87
-
din 02.06.2017
Construcţii metalice
(cazane/cisterne/generatoare de aburi)
RT Aparate consumatoare de combustibili gazoşi aprobată
prin HG nr.1329 din 14.12.2016 conform modulelor B, C,
F, G RT,
Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu
combustie lichidă sau gazoasă
aprobată prin
HG nr.428
din 15.07.2009 conform modulelor B, C, F, G
-
Instalarea maşinilor şi echipamentelor
industriale
RT Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a
ascensoarelor aprobată prin HG nr.1252 din 10.11.2008
conform modulelor B, C2, G
-
Industria metalurgica
RT Echipamente sub presiune aprobată prin HG nr.262
din 03.04.2009 conform modulelor B, C, F, G
20.
OC produse şi servicii ÎCS „TRANS–
STANDARD” SRL – OCpr - 043
MD 2004, mun. Chişinău
str. Mitropolit Petru Movilă, 17
Adrian Doroş
tel: (+373 22) 84-94-00
fax: (+373 22) 74-07-61
(+373 22) 84-94-07
e-mail: transstandard@gmail.com
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor
Nr.58
-
Substanțe și produse chimice
din 23.05.2017
Poziţiile tarifare: 3208, 3209, 3210, 3214
 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

 

recunoaştere

21.

Centrul de Analiză şi Încercări „Pielart-AIRIN” SRL - - 016 MD-2069, mun. Chişinău

str. Calea Ieşilor, 10 Irina Şveţ

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.56

- Materiale de construcţii

din 23.05.2017

 
     

tel.:50-82-70

fax:50-82-69

Ministerul Economiei

Nr.88

din 02.06.2017

- Produse industriale

RT „Jucării. Cerinţe de securitate” aprobată prin HG nr.83 din 31.01.2008

22.

OC din cadrul SRL

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

 

Nr.80

Minereuri metalice (feroase/ neferoase) Poziţia tarifară: 3824

-

„INMACOMPROIECT” – OCpr -018 MD 2015, mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 15 Elena Oprea tel.: (+373 22) 52-20-66 (+373 22) 52-20-25

din 21.07.2017

 

-

Alte activităţi extractive

Poziţiile tarifare: 6802, 3824

-

Produse din minerale nemetalice

Poziţiile tarifare: 6904, 6905, 6907, 6908

-

Lemn şi produse din lemn

fax:

(+373 22) 52-11-30

Poziţia tarifară: 4410

-

Produse din minerale nemetalice

Poziţiile tarifare: 2505, 2508, 2517, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523

23.

Organismul de Inspecţie şi Certificare a Produselor Ecologice SC ,,BIO CERT TRADITIONAL” SRL OCprec - 004

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Nr.19

-

Categoria A produse primare vegetale

din 01.09.2017

 

MD

2059, mun.Chisinau

 

str.Calea Orheiului, 20/1, of.402 Conducătorul OC: Aurora Maria Ranca tel.: (+373) 22 10 11 06 e-mail: biocert.md@gmail.com web: http://biocerttraditional.ro

 

Registru OEC recunoscute

 

actualizat la 14.06.2018

     

Nr.

Domeniul recunoscut

Nr.

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Ordinului de

d/o

recunoaştere

24.

OC a produselor de origine animalieră din cadrul Centrului Republican de Diagnostică Veterinară (CRDV) – OCpr - 011 MD2051, mun. Chişinău str. Murelor 3 Nicolae Gangal tel.: 74-23-25fax: 74-23-25 e-mail: crdvmd@rambler.ru

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Nr.72

Produse agricole şi produse ale industriei alimentare:

-

din 08.12.2017

Acvacultură

 

Industria alimentară

25.

LÎ al Centrului de Elaborări Economice şi de Producţie „CEEP” MD-2602, r-nul Sîngerei, or. Biruinţa, str. Independenţei, 1 Coziiciuc Vera tel./fax: (262) 60-1-57 e-mail: vera.rusanovschi@gmail.com

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Nr.91

-

Din 23.04.2018

Produse alimentare: zahăr, melasa, borhot

26.

OC din cadrul SRL „Cvalimetritot” – OCpr - 029 MD 2044, mun. Chişinău str.Meşterul Manole, 18, oficiu 302 Sergiu Vizitiu

tel/fax:42-10-78

Ministerul Economiei și Infrastructurii

 

Nr.235

Produse minerale nemetalice, neenergetice

din 11.05.2018

 

Lemn şi produse din lemn

­

Produse extrase energetice

Registru OEC recunoscute actualizat la 14.06.2018 Nr. Domeniul recunoscut Nr. Denumirea OEC Denumirea autorităţii
Registru OEC recunoscute
actualizat la 14.06.2018
Nr.
Domeniul recunoscut
Nr.
Denumirea OEC
Denumirea autorităţii
de reglementare
Ordinului de
d/o
recunoaştere
­
Fabricarea produselor de cocserie şi titei
Produse chimice
­
Substanţe şi produse chimice
Produse plastice, elastice din cauciuc
­
Produse din cauciuc şi mase plastice
Materiale de construcţii/lucrări de construcţii
­
Produse din minerale nemetalice
Produse metalice
­ Industria metalurgică
­ Construcţii metalice
27.
OI (tip A) Direcția Metrologie Aplicată
din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie
Aplicată şi Certificare”
Adresa juridică:
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Nr. 660
din 25.05.2018
Organism de inspecție de tip A care efectuează
activități de verificare periodică a dispozitivelor
medicale.
MD-2002, mun. Chişinău
str. Muncești, 162 a
Adresa locaţiilor:
Locaţia Chişinău
MD-2064, mun. Chişinău
str. E. Coca, 28
Anatol Vodă
Tel.(022) 21-84-00,
21-84-18, 21- 85-17,
Fax: (022) 75-04-60
E-mail: office@cmac.md
metrologie@cmac.md

Registru OEC recunoscute

actualizat la 14.06.2018

Nr.

Ordinului de

recunoaştere

Domeniul recunoscut

Nr.

d/o

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii de reglementare

Locaţia Ceadîr -Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121,
Locaţia Ceadîr -Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121,

Locaţia Ceadîr-Lunga MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, str. Lunacearschii, 8

Locaţia Bălţi MD-3121, mun. Bălţi, str. Decebal, 13

-Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121, mun. Bălţi, str.
-Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121, mun. Bălţi, str.
-Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121, mun. Bălţi, str.
-Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121, mun. Bălţi, str.
-Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121, mun. Bălţi, str.
-Lunga MD- 6101, or. Ceadîr -Lunga, str. Lunacearschii, 8 Locaţia Bălţi MD- 3121, mun. Bălţi, str.