Sunteți pe pagina 1din 55

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

11.03.2013
Fond de carte

Biblioteca Universităţii din Craiova


Ştiinţele educaţiei. Pedagogie. Metodică
Psihopedagogie
1. A deveni profesor constructivist : Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială /
JOIŢA, ELENA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: III 53084>>
2. A educa înseamnă a iubi : Componenta afectivă în educaţie / PRELICI, V. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1997 <<Cota: L 163155>>
3. A european agenda for change for higher education in the XXI-st century = Changer l'enseignement superiéur
en Europe, un programme pour le XXIe siécle , 1997 <<Cota: L 167164>>
4. A fi educator : Culegere de articole .- Bucureşti : Revista de pedagogie , 1978 <<Cota: L 27405>>
5. A Guide to American Literature for Teacher Training and Refresher Courses 1981 .- Iaşi : "Al I. Cuza"
University Press , 1981 <<Cota: II 49901>>
6. A history of Educational Thought / MAYER, FREDERICK .- Columbus : Bell & Howell , 1966 <<Cota: III
6767>>
7. ABC's of Study in Japan 1988-1989 .- Tokyo : Association of International Education , [s. a.] <<Cota: II
70738>>
8. Abordarea interculturalităţii în educaţia multietnică = The Approach of Interculturality in Multiethnic Education
= Az interkulturalit s megh”zelitése a multietnikus oktat sban .- Oradea : Editura Universităţii din Oradea , 2010
<<Cota: III 54354>>
9. Abordări conceptuale şi praxiologice în ştiinţele educaţiei .- Cluj-Napoca : Eikon , 2007 <<Cota: II 92122>>
10. Academia de Studii Economice din Moldova la 10 ani : Studii, cercetări, publicaţii : Bibliografie 1991-2001 .-
Chişinău : A.S.E.M. , 2001 <<Cota: II 84364>>
11. Academia de Studii Economice la a 80-a aniversare .- Bucureşti : Academia de Studii Economice , 1993
<<Cota: L 116052>>
12. Academic Assessment of Higher Eductaion / MIHĂILESCU, IOAN .- Bucureşti : Alternative , 1997 <<Cota: II
77005>>
13. Academic reform : A case study / MARGA, ANDREI .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 1997
<<Cota: L 167739>>
14. Academic Research in Change : Transformation of Finnish University Policies and University Research during
the 1990s / NIEMINEN, MIKA .- Saarijärvi : Gummerus Printing , 2005 <<Cota: III 48055>>
15. Académie des sciences sociales et politiques de la République Socialiste de Roumanie : Documents .- Bucureşti
: [s. n.] , 1970 <<Cota: III 20003>>
16. L'Accïs à l'enseignement post-secondaire et ses structures : d'une organisation globale à un systeme diffus .-
Strasbourg : [s. n.] , 1975 <<Cota: IV 5454>>
17. Actele Simpozionului Naţional "Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină" : 9-10 mai 2003 .-
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă , 2003 <<Cota: II 86968>>
18. Activitatea didactică pe grupe / BUZÁS, LÁSZLÑ .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1976
<<Cota: II 36271>>
19. Activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice de la Facultatea de Matematică a Universităţii "Al. I.
Cuza" din Iaşi : martie 1990 : [Monografie] .- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1990 <<Cota: L 110576>>
20. Activitatea şcoalelor de agricultură pînă la anul 1924 .- Bucureşti , 1925 <<Cota: IV 1189>>
21. Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj : În primul deceniu 1920-1930 / CRĂCIUN,
IOACHIM .- Cluj : Cartea Românească , 1935 <<Cota: III 21689>>
22. Activitatea U.T.C. în şcoală : Probleme pedagogice privind activitatea specifică organizaţiilor U.T.C. din şcoli /
BĂRBULESCU, P. .- Bucureşti : Editura Politică , 1966 <<Cota: II 21469>>
23. Activităţi de joc şi recreativ-distractive : Manual pentru şcoli normale - Specialitatea educatoare 1993 /
BARBU, HRISTU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1994 <<Cota: L 105107>>
24. Activităţi matematice în grădiniţă : îndrumar metodologic / NEAGU, MIHAELA .- Iaşi : Polirom , 1997
<<Cota: III 37887>>

1
25. Activităţi matematice în grădiniţă : îndrumar metodologic 1995 / NEAGU, MIHAELA .- Iaşi : AS'S , 1995
<<Cota: L 145207>>
26. Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar : Jocuri didactice / DUMITRU, ALEXANDRINA .-
Piteşti : Paralela 45 , 2009 <<Cota: II 93612>>
27. Activităţile practice - mijloace eficiente în orientarea şcolară şi profesională / GROPPOŞILĂ, MARIUS .-
Bucureşti : Institutul de Ştiinţe Pedagogice , 1970 <<Cota: III 8144>>
28. Acţiuni pe plan regional şi internaţional privind activitatea politico-educativă din învăţămînt / COPILU,
DUMITRU, prof. .- Bucureşti : [s. n.] , 1975 <<Cota: IV 7019>>
29. Adaptarea predării limbilor străine la diverse tipuri şi profiluri de învăţământ : [Sinteză documentară] .-
Bucureşti : Biblioteca Centrală Pedagogică , 1979 <<Cota: II 42941>>
30. Adaptarea şcolară / Coaşan, Aurelia .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1988 <<Cota: I 16313>>
31. Admiterea 1997 : Instrucţiuni privind înscrierea, număr de locuri alocat anului I pe facultăţi, profile, specializări
.- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti , 1997 <<Cota: L 162665>>
32. Adolescentul şi timpul său liber / COSMOVICI, ANDREI .- [Iaşi] : Junimea , 1985 <<Cota: II 54583>>
33. Adolescenţii : Lumea lor spirituală şi activitatea educativă / DUMITRESCU, ION .- Craiova : Scrisul Românesc
, 1980 <<Cota: II 46967>>
34. Aerobic : Metodica predării / NANU, MARIAN COSTIN .- Craiova : Universitaria Craiova , 2007 <<Cota: II
91213>>
35. Agenda conducătorului auto cu noile reglementări rutiere / PLOSCĂ, GHEORGHE .- Piteşti : Tiparg , 1998
<<Cota: L 166660>>
36. Agresivitatea în şcoală .- Iaşi : Institutul European , 2001 <<Cota: II 82259>>
37. Agresivitatea în şcoală : Determinări, mecanisme şi traiectorii / MARIAN, CLAUDIA .- Cluj-Napoca : Limes ,
2011 <<Cota: II 94805>>
38. Algoritmul succesului : Repere actuale în învăţământul preuniversitar / BĂNCILĂ, GABRIELA .- Iaşi :
Polirom , 1999 <<Cota: III 40964>>
39. L'Allergie au travail / ROUSSELET, JEAN .- Paris : Éditions du Seuil , 1974 <<Cota: II 79868>>
40. Alma Mater Cernautiensis / LIPAN, VASILE I. .- Bucureşti : Editura Farmaceutică , 1999 <<Cota: II 86976>>
41. Alma Mater Veterinaria Napocensis MCMLXII-MMVII : Şcoala Medicală Veterinară Clujeană, 45 da ani
(1962-2007) .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2007 <<Cota: III 52235>>
42. Altă creştere : Şcoala muncii / MEHEDINŢI, SIMION .- Craiova : Editura Axia , 2003 <<Cota: II 86592>>
43. Altă creştere : Şcoala muncii Bucureşti, 1919 / MEHEDINŢI, SIMION .- Bucureşti : Editura Tipografiei
"Convorbiri Literare" , 1919 <<Cota: II 22853>>
44. Ameliorarea procesului de predare-învăţare prin tehnici feedback. Aplicaţii la limba engleză ca limbă străină :
rezumatul tezei de doctorat / AZMI ADEL YOUSEF MOHAMMED .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti ,
1995 <<Cota: L 156323>>
45. The American Legacy of Learning : Readings in the History of Education .- New York : J. B. Lippincott Co. ,
1967 <<Cota: III 12595>>
46. Améliorer la relation enseignants-enseignés / COUDRAY, LÉANDRE .- Paris : Les Éditions d'Organisation ,
1989 <<Cota: III 36365>>
47. Analiza politicilor naţionale în domeniul educaţiei : România .- Paris : Organisation for Economic Co-operation
and Development(OECD) , 2000 <<Cota: IV 15066>>
48. Analiza procesului de învăţământ : Componente şi perspective / BÎRZEA, CEZAR .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1977 <<Cota: II 38470>>
49. Analyser ses pratiques professionnelles en formation .- Champigny-sur-Marne : CRDP Académie du Créteil ,
2005 <<Cota: III 49490>>
50. L'Anglais sans maître en 4 mois : Nouvelle méthode progressive : Complïte, rapide et pratique : Nouveaux
perfectionnements .- Paris : Chez l'auteur-inventeur , [s. a.] <<Cota: III 54388>>
51. Ani de lumină : Istoria Liceului "Nicolae Bălcescu" din Craiova / ANDREI, NICOLAE .- Craiova : Scrisul
Românesc , 1976 <<Cota: II 35390>>
52. Annual Report for the Academic Year 1978-1979 .- Helsinki : University of Technology-Institute of
Mathematics , 1979 <<Cota: II 44878>>
53. Annual Report for the Academic Year 1980-1981 .- Helsinki : University of Technology-Institute of
Mathematics , 1981 <<Cota: II 52303>>
54. Annual Report for the Year 1988 .- Helsinki : Helsinki University , 1989 <<Cota: II 65808>>
55. Antologia pedagogilor francezi contemporani / CAMBON, JACQUELINE .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1977 <<Cota: II 38459>>
56. Antologie pedagogică 1939 / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Cultura Românească <<Cota: III 34976>>
57. Antologie pedagogică s. a. / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Cultura Românească , - <<Cota: III 38380>>
58. Anuar monografie : 1908-1978 .- Huşi : [s. n.] , 1978 <<Cota: II 43675>>
59. Anuarul 101 : Anul şcolar 1970/1971 .- Craiova : [s. n.] , 1971 <<Cota: II 27244>>
60. Anuarul 102 : Anul şcolar 1971/1972 .- Craiova : [s. n.] , 1972 <<Cota: II 27245>>

2
61. Anuarul Liceului "Nicolae Bălcescu" din Craiova : 1826-1976 .- Craiova : Intreprinderea Poligrafică Oltenia ,
1976 <<Cota: III 13867>>
62. Anuarul Universităţii din Bucureşti : 1933-1934 .- Vălenii de Munte : Datina Românească , 1935 <<Cota: III
11801>>
63. Apprentissage et pratique de la lecture à lécole : Actes du colloque organisé par la Direction des Écoles... .-
Paris : Centre National de Documentation Pédagogique , 1979 <<Cota: III 27872>>
64. Aptitudinea matematică la şcolari / BERAR, IOAN .- Bucureşti : Editura Academiei Române , 1991 <<Cota: L
112903>>
65. Aptitudini şi atitudini / OPRESCU, VICTOR .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1991 <<Cota: L 114081>>
66. Arbeit und Freizeit / KNOLL, Carla .- Leipzig : Ernst Klett Grundschulverlag , 1995 <<Cota: 371.3 KNO>>
67. Arc peste timp (23 noiembrie 1843-23 noiembrie 1993) .- Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , 1994
<<Cota: III 34599>>
68. Arie, masă, volum : (Îndrumarea şi încurajarea formării şi dezvoltării acestor concepte la copii) / BELL, DIANA
.- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1981 <<Cota: II 48511>>
69. Armăşeşti : Vatră ialomiţeană de istorie şi învăţământ agronomic : Evocări şi amintiri / LIXANDRU,
GHEORGHE .- Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad , 2011 <<Cota: III 53524>>
70. Arta de a preda şi arta de a învăţa : Introducere la metodele şi materialele noi, folosite în învăţământul superior /
MACKENZIE, NORMAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: II 33951>>
71. Arta didactică / COMENIUS, JAN AMOS .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: II
31793>>
72. Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală : Îndrumător pentru părinţi, educatoare, învăţători,
diriginţi şi profesori / MOISIN, ANTON .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2010 <<Cota: II
94251>>
73. Arta şi ştiinţa educaţiei / BÎRZEA, CEZAR .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota: II
74762>>
74. Arta şi ştiinţa educaţiei 1998 / BÎRZEA, CEZAR .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota:
II 77962>>
75. Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Marea Britanie / BRĂTIANU, CONSTANTIN .- Bucureşti :
Editura Economică , 2002 <<Cota: III 45226>>
76. Asigurarea calităţii în învăţământul superior tehnic din România Gafiţanu, M. .- Iaşi : Editura "Gheorghe
Asachi" , 1997 <<Cota: L 164346>>
77. Aspecte ale legării învăţămîntului de practică .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1963 <<Cota: II
13337>>
78. Aspecte ale memoriei copiilor întârziaţi mintali în procesul de învăţământ : Rezumatul tezei de doctorat /
DRUŢU, IOAN .- Cluj-Napoca : Universitatea din Cluj-Napoca , 1991 <<Cota: L 113441>>
79. Aspecte curente ale educaţiei permanente : Informaţie, comunicare, educaţie permanentă .- Timişoara :
Tipografia Universităţii Timişoara , 1986 <<Cota: II 62421>>
80. Aspecte teoretice şi practice ale seminarului de pedagogie / ILIE, VALI .- Craiova : Tipografia Universităţii din
Craiova , 2003 <<Cota: III 45815>>
81. Aspekte der Pädagogischen Psychologie : Psychologie im Studium der Lehrer .- Heidelberg : Quelle und Meyer
, 1972 <<Cota: II 27236>>
82. Assessing Speaking / LUOMA, SARI .- Cambridge : Cambridge University Press , 2007 <<Cota: III 50810>>
83. Assessing Writing / CUSHING WEIGLE, SARA .- Cambridge : Cambridge University Press , 2007 <<Cota: III
50811>>
84. Assessment in Schools / SATTERLY, DAVID .- New York : Basil Blackwell , 1981 <<Cota: II 69823>>
85. Asupra unor probleme privind finanţarea globală a universităţilor / BULAI, ALFRED .- Bucureşti : Fundaţia
"Coloana Infinitului" , [s. a.] <<Cota: II 90750>>
86. Atitudinile directorilor de şcoală faţă de educaţia fizică : studiu comparativ : rezumatul tezei de doctorat /
ZAYED, KASHEF N. .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1995 <<Cota: L 156306>>
87. Atti Conferenza Nazionale della Scuola .- Roma : Stabilimenti tipografici "E. Ariani" , 1990 <<Cota: III
30610>>
88. Die Aufgaben des Direktors bei der Hebung des Unterrichtsniveaus : [Extras] .- Berlin : [s. n.] , 1962 <<Cota:
II 26743>>
89. Aus der Tiefe leben : Ausgewählte Texte zu Fragen der Zeit / Stein, Edith .- München : K”sel , 1988 <<Cota:
14+37(43) STE>>
90. Autodocumentarea în învăţămîntul preuniversitar : un proiect franco-român .- Bucureşti : Ramida , 1996
<<Cota: L 161540>>
91. Autoeducaţia : Probleme teoretice şi metodologice / BARNA, ANDREI .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1995 <<Cota: L 153048>>
92. Autoeducaţiunea în şcoalele elementare / MONTESSORI, MARIA .- Bucureşti : Cartea Românească , [s. a.]
<<Cota: II 91983>>

3
93. Autoeducaţiunea în şcoalele elementare : Metoda dr. med. Maria Montessori / MONTESSORI, MARIA .-
Bucureşti : Cartea Românească , 1922 <<Cota: II 76259>>
94. Automodelarea spirituală : (studiu teoretico-metodologic) / CIOCÂRLAN, VASILE CONSTANTIN .-
Bucureşti : Editura Politică , 1988 <<Cota: II 61414>>
95. L'Autonomia delle istituzioni scolastiche : adeguamento delle funzioni e delle strutture dei Provveditorati agli
Studi e delle Sovritendenze Scolastiche : Incontro Nazionale di studio dei Dirigenti dell'Amministrazione
Scolastica Fiuggi 1 giugno .- Palermo : Salvatore Sciascia Editore , 1989 <<Cota: III 30614>>
96. Autonomia învăţămîntului : O contribuţie la reforma universităţilor / KIRIŢESCU, CONSTANTIN I. .-
Bucureşti : Cartea Românească , 1932 <<Cota: III 7954>>
97. Autoritatea părinţilor / ŞERBĂNESCU, DUMITRU, ped. .- Bucureşti : Consiliul pentru Răspândirea
Cunoştinţelor Cultural-Ştiinţifice , 1962 <<Cota: II 23585>>
98. Autoritatea părinţilor Popescu, I. / POPESCU, ION, pedagogie .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1965 <<Cota: II 13396>>
99. Autour de la notion pédagogique d'attente / MARC, PIERRE .- Berne : Peter Lang , 1984 <<Cota: II 93324>>
100. Axiologie şi etică în educaţie / PICHIU, DUMITRU .- Iaşi : [Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"] , 2003
<<Cota: III 47041>>
101. Bacăul universitar : 1961-1991 / CĂLIMAN, TIBERIU .- Bacău : Plumb , 1995 <<Cota: II 73303>>
102. Bauhaus Pädagogik / WICK, RAINER .- K”ln : Dumont , 1994 <<Cota: 7:371 BAU>>
103. Bazele psihologiei educaţiei : Prelegeri / NOVAC, CORNELIU .- Craiova : Universitaria Craiova , 2006
<<Cota: III 51517>>
104. Bazele psihopedagogice ale activităţii pioniereşti / BĂRBULESCU, P. .- Bucureşti : Editura Politică , 1970
<<Cota: II 24726>>
105. Bibliografia lucrărilor de metodică a predării literaturii / GEORGESCU, ELENA, filo. .- Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Socialiste România , 1969 <<Cota: III 3990>>
106. Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice / CÂNDEA, SANDA .- Bucureşti : Biblioteca Centrală
Universitară Bucureşti , 1970 <<Cota: II 17512>>
107. Bibliografie selectivă a lucrărilor publicate de către cadrele didactice şi colaboratorii ştiinţifici ai Universităţii de
Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca între anii 1969-1994 .- Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-
Napoca , 1994 <<Cota: IV 12054>>
108. Bon pour enseigner ? / GILBERT, ROGER .- Bruxelles : Pierre Mardaga , 1980 <<Cota: II 66490>>
109. Building Teachers : A Constructivist Approach to Introducing Education / MARTIN, DAVID JERNER .-
Belmont : Thomson Learning , 2006 <<Cota: IV 15276>>
110. Bursieri români la şcoale teologice din Rusia : 1845-1856 / Moisescu, Gheorghe I. .- Bucureşti : Editura
Seminarului de Istoria Bisericii Române , 1946 <<Cota: III 31745>>
111. C. Dumitrescu-Iaşi : Omul şi opera : Volum omagial .- Bucureşti : Socec & Co. , 1934 <<Cota: III 28012>>
112. Cabinetul de istorie : [Organizare şi dotare] / MUCICA, TEODOR .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1976 <<Cota: II 36147>>
113. Caiet de practică pedagogică / MÂRZA, V. .- Constanţa : Universitatea "Ovidius" , 1997 <<Cota: II 76994>>
114. Caiet de practică pedagogică 1991 Cazan, P., ... / CAZAN, P. .- Timişoara : Universitatea din Timişoara , 1991
<<Cota: L 146255>>
115. Caiet de practică pedagogică : Pentru uzul studenţilor 1995 Cazan, P., ... / CAZAN, P. .- Timişoara :
Universitatea de Vest din Timişoara , 1995 <<Cota: L 146263>>
116. Caiet de practică pedagogică : Pentru uzul studenţilor Cazan, P. 1989 / CAZAN, P. .- Timişoara : Universitatea
din Timişoara , 1989 <<Cota: II 64342>>
117. Caiet de practică pedagogică : Pentru uzul studenţilor Rizea / RIZEA, CORNELIU SMARAND .- Craiova :
Universitaria Craiova , 2009 <<Cota: IV 15704>>
118. Caiet de practică pedagogică 1988 / STOICA, MARIN .- Craiova : Universitatea din Craiova , 1988 <<Cota: II
60458>>
119. Caiet de practică pedagogică 1997 / CERCHEZ, NICOLAE I. .- Iaşi : Universitatea Agronomică "Ion Ionescu
de la Brad" , 1997 <<Cota: L 164969>>
120. Caiet de practică pedagogică 1997, Marian, F.,Scurtu, M, / MARIAN, FELICIA .- Bucureşti : Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti , 1997 <<Cota: L 165800>>
121. Caiet de practică pedagogică Cazan, P., ... / CAZAN, P. .- Timişoara : Universitatea din Timişoara , 1989
<<Cota: L 109133>>
122. Caiet de practică pedagogică pentru nivelul I al Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării
pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic / VÎRTOP, SORIN-
AVRAM .- Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi , 2011 <<Cota: IV 16094>>
123. Caiet de practică pedagogică pentru studenţii institutelor pedagogice de 3 ani Şipoş, N., 1962 / ŞIPOŞ,
NICOLAE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota: Casată III 9593>>
124. Caiet de practică pedagogică pentru studenţii institutelor pedagogice de 3 ani Şipoş, N., 1964 / ŞIPOŞ,
NICOLAE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1964 <<Cota: III 9594>>

4
125. Caiet de practică pedagogică Scurtu, M, / SCURTU, MARIN .- Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Bucureşti , 1998 <<Cota: L 120107>>
126. Caiet îndrumar de practică pedagogică pentru învăţământul superior tehnic / BARNA, ANDREI .- Galaţi :
Universitatea din Galaţi , 1987 <<Cota: II 60101>>
127. Caietul dirigintelui .- Cluj-Napoca : Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj , 1994 <<Cota: L 116605>>
128. Caietul dirigintelui : Clasele V-VIII / COSMA, TRAIAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2007
<<Cota: II 94248>>
129. Caietul dirigintelui 1996 .- Timişoara : Eurobit , 1996 <<Cota: L 166862>>
130. Caietul dirigintelui 1997, Editura Eurobit / Drăgan, Ion .- Timişoara : Eurobit , 1997 <<Cota: L 159452>>
131. Caietul educatoarei : condică de evidenţă a activităţii şi prezenţei educatoarei la grupă 2000 / TOMA,
GEORGETA .- Bucureşti : V&I Integral , 2000 <<Cota: L 125112>>
132. Calitatea învăţământului : Cadru conceptual, evaluare şi dezvoltare / LISIEVICI, PETRU .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: II 75578>>
133. Calitatea învăţământului : rezumatul tezei de doctorat / LISIEVICI, PETRU .- Bucureşti : Universitatea
Bucureşti , 1995 <<Cota: L 156330>>
134. Caracterul la elevi : Unele tehnici de formare : Opiniile unui profesor diriginte / MOISIN, ANTON .- Bucureşti
: Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: L 157913>>
135. Cartea băieţilor 1982 .- Bucureşti : Editura Politică , 1982 <<Cota: II 49270>>
136. Cartea pentru părinţi / MAKARENKO, A. S. .- Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică , 1951
<<Cota: II 74528>>
137. Cases in Behavior Management / DANFORTH, SCOT .- Upper Saddle River : Pearson , 2007 <<Cota: III
50931>>
138. Catalog 1987 cu activitatea de cercetare, proiectări şi microproducţie a cadrelor didactice, cercetătorilor şi
studenţilor de la Universitatea Timişoara, concretizată în cercetare ştiinţifică, tehnologii, proiecte, produse,
asistenţă ştiinţifică, asistenţă metodico-ştiinţifică, servicii, care pot fi oferite spre valorificare în vederea creşterii
patrimoniului ştiinţific şi a avuţiei materiale şi spirituale .- Timişoara : Litografia Universităţii din Timişoara ,
1987 <<Cota: III 26576>>
139. Catalogue des thïses et écrits académiques .- Paris : Cercle de la Librairie , 1940 <<Cota: III 10213>>
140. Catalogul cărţilor Bibliotecei Pedagogice nr. 3 .- Bucureşti , 1916 <<Cota: II 56863>>
141. Catalogul manualelor de specialitate pentru licee şi şcoli profesionale ce se vor edita pentru anul şcolar 1991-
1992 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 113496>>
142. Catedra din scenă / GASPARIK, ATTILA .- Bucureşti : Editura ASA , 2007 <<Cota: II 91327>>
143. Călător în trenul vieţii : Frânturi de gând... .- Craiova : Alma Craiova , 2004 <<Cota: II 89765>>
144. Către noua generaţie / MEHEDINŢI, SIMION .- Bucureşti : Minerva , 1912 <<Cota: I 42>>
145. Câmpul universitar şi actorii săi .- Iaşi : Polirom , 1997 <<Cota: III 38312>>
146. Câteva idei asupra educaţiunii Locke, J. 1907 / LOCKE, JOHN .- Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor , 1907
<<Cota: II 71258>>
147. Câteva idei asupra educaţiunii Locke, J. 1910 / LOCKE, JOHN .- Bucureşti : Tipografia Cărţilor Bisericeşti ,
1910 <<Cota: II 51845>>
148. Câteva idei asupra educaţiunii Locke, J. 1912 / LOCKE, JOHN .- Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor , 1912
<<Cota: II 51846>>
149. Câteva pagini de istorie contemporană : Pro domo într-un "memoriu-protest" / BĂRBULESCU, ILIE .- Iaşi :
Institutul de arte grafice "Goldner" , 1932 <<Cota: III 20761>>
150. Ce-ar putea să spună ei / VLĂDESCU, LUIZA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1966 <<Cota: I
50>>
151. Ce îndrumare să dăm fiilor noştri? : Învăţământul intelectual / ŞĂINEANU, CONSTANTIN .- Bucureşti :
Editura Librăriei H. Steinberg , 1918 <<Cota: II 51925>>
152. Ce să fiu? : Cum să-mi descopăr vocaţia? : Cum să-mi aleg o profesiune? / MIROIU, ŞERBAN .- Bucureşti :
Editura Politică , 1967 <<Cota: II 14238>>
153. Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor / CHAPMAN, GARY .- Bucureşti : Curtea Veche , 2001 <<Cota: II
86269>>
154. Cele mai frumoase pagini din pedagogie şi psihologie .- Bucureşti : Editura Steinberg et fiu , 1921 <<Cota: I
11141>>
155. Centenarul învăţământului medical superior din Iaşi : 1879-1979 .- Iaşi : Junimea , 1982 <<Cota: III 22501>>
156. Centenarul Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi : 1860-1960 .- [Iaşi] : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1960 <<Cota:
III 7929>>
157. A Century of Service : University of California : 1874-1974 .- California : [s. n.] , 1974 <<Cota: IV 5689>>
158. Cercetări asupra opţiunii profesionale / LĂSCUŞ, VOICU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1972
<<Cota: II 82934>>
159. Cercul apercepţiei : Monografie asupra proceselor învăţământului / VELOVAN, ŞTEFAN .- Bucureşti , 1895
<<Cota: III 23083>>

5
160. Cerinţe esenţiale psiho-socio-pedagogice în pregătirea tehnico-productivă a elevilor / GROPPOŞILĂ, MARIUS
.- Bucureşti : Institutul de Ştiinţe Pedagogice , 1972 <<Cota: III 8143>>
161. Charles Démia et les Origines de l'Enseignement primaire / COMPAYRÉ, GABRIEL .- Paris : Librairie Paul
Delaplane , [s. a.] <<Cota: I 22591>>
162. Chestiuni de învăţământ şi de educaţie / ASLAN, GARABET .- Bucureşti : Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea
, 1916 <<Cota: II 51813>>
163. Children Discover Music and Dance : A Guide for Parents and Teachers / SHEEHY, EMMA D. .- New York :
Henry Holt and Co. , 1959 <<Cota: II 61011>>
164. China : Long-Term Development Issues and Options .- Washington : The World Bank , 1985 <<Cota: IV
9683>>
165. Cît poate fi solicitat copilul în procesul pedagogic / OCKEL, EDITH .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1976 <<Cota: II 36266>>
166. Clasa de elevi subiect şi obiect al actului educativ / POPEANGĂ, VASILE I. .- Timişoara : Falca , 1973
<<Cota: II 46742>>
167. Clasa I - copii de 6 ani : [Culegere de articole de pedagogie pentru uzul cadrelor didactice şi al studenţilor viitori
profesori] .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 19260>>
168. Clasici ai pedagogiei universale şi gîndirea pedagogică romînească .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1966 <<Cota: II 29>>
169. Classical Studies in Finland 1828-1918 / AALTO, PENTTI .- Helsinki : The History of Learning and Science in
Finland , 1980 <<Cota: III 18141>>
170. Classroom Strategies for Interactive Learning / BUEHL, DOUG .- Newark : International Reading Association ,
2005 <<Cota: IV 15278>>
171. Classroom Test Construction / MARSHALL, JON CLARK .- London : Addison-Wesley , 1971 <<Cota: III
10458>>
172. Climatul educativ în familie / FISCHBEIN, EFRAIM .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970
<<Cota: I 19693>>
173. Climatul educaţional şi managementul şcolii / ION BARBU, DANIELA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 2009 <<Cota: II 92612>>
174. Code de l'enseignement moyen et de l'enseignement normal moyen / BAUWENS, LÉON .- Bruxelles : Librairie
Albert Dewit , 1929 <<Cota: III 21674>>
175. Codul învăţământului : (Primar, secundar, superior) / ALEXIANU, GEORGE, prof. .- Bucureşti : Editura
Librăriei Pavel Suru , 1929 <<Cota: III 41353>>
176. Colecţie cuprinzând legea învăţământului secundar : Regulamentul comitetelor şcolare şi programele analitice
pentru şcoalele secundare de băieţi şi fete cu toate modificările introduse .- Bucureşti : Imprimeriile
Independenţa , 1923 <<Cota: II 53565>>
177. Colecţiunea legilor, regulamentelor, programelor diferitelor deciziuni şi dispoziţii generale privitoare la
învăţământul profesional şi particular aflate în vigoare la 1-IX-1912 .- Bucureşti : Tipografia Curţii Regale ,
1912 <<Cota: III 22876>>
178. Colecţiunea legilor, regulamentelor, programelor şi diferitelor decisiuni şi disposiţiuni generale ale acestui
departament de la 1864-1901 .- Bucureşti : Imprimeria Statului , 1901 <<Cota: III 22877>>
179. Colegiile comunitare iordaniene şi realizăile educaţionale ale studenţilor : rezumatul tezei de doctorat / SAMIR
ABDULLAH ABU MOGHLI .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1995 <<Cota: L 156308>>
180. Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu" : Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea : Volum dedicat
Centenarului Şcolii Normale "Constantin Brătescu" din Constanţa şi aniversării a 115 ani de la reintegrarea
Dobrogei la Statul Român .- Constanţa : Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu" , 1993 <<Cota: III 47206>>
181. College administration : A handbook .- London : Natfhe , 1980 <<Cota: II 64554>>
182. Colocviile profesorilor de geografie din Timişoara / MORARIU, TIBERIU .- Timişoara : [s. n.] , [s. a.] <<Cota:
III 22918>>
183. Comment diagostiquer les aptitudes chez les écoliers / CLAPARÈDE, ÉDOUARD .- Paris : Ernest Flammarion,
Éditeur , 1940 <<Cota: II 33385>>
184. Commentationes historicae : Almae matri studiorum bononiensi novem saecula feliciter celebranti ab
universitate Iagellonium Cracoviensi oblatae .- Warszawa-Kr kov : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1988
<<Cota: III 27540>>
185. Comoara lăuntrică : Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI .- Iaşi :
Polirom , 2000 <<Cota: III 42316>>
186. Comparative Analysis of Higher Education Systems in Central and Eastern Europe .- Ottawa : Canadian Bureau
for International Education , 2000 <<Cota: IV 13915>>
187. Comparaţia în predarea şi asimilarea cunoştinţelor / CIUREA-CODREANU, RODICA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: I 6770>>
188. Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în educaţie : Ghid de autoevaluare şi evaluare a instituţiilor
şcolare ; Glosar pentru profesori ; Indicatori de evaluare a manualelor şcolare / BALICA, MAGDA .- Bucureşti
: MarLink , 2006 <<Cota: III 53515>>
6
189. Competenţa didactică : Perspectivă psihologică / GHEORGHINESCU, RUXANDRA .- Bucureşti : ALL
Educational , 1999 <<Cota: L 120773>>
190. Competenţa pedagogică în activitatea didactică şi extradidactică / MUREŞAN, VALERIA .- Timişoara : Mirton
, 1997 <<Cota: L 159303>>
191. Competenţa profesional - pedagogică necesară viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport din Iordania :
(studiu prospectiv) : rezumatul tezei de doctorat / ANMAR MOHAMMAD IBRAHIM DAOUD .- Bucureşti :
Universitatea Bucureşti , 1992 <<Cota: L 104690>>
192. Competenţe manageriale : Perspective ale calităţii în educaţie / NICULESCU, MARIA .- Timişoara : Editura
Universităţii de Vest , 2010 <<Cota: II 93373>>
193. La Composition française aux examens du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne... écoles
spéciales / LHOMME, F. .- Paris : Librairie Nony , 1902 <<Cota: III 24723>>
194. Les comptines de langue française .- Paris : Seghers , 1970 <<Cota: II 54183>>
195. Comunicare şi personalitate la deficientul de auz / POPA, MARIANA, psiholog .- Bucureşti : Humanitas , 2001
<<Cota: II 83573>>
196. Comunicarea eficientă Pânişoară, Ovidiu 2008 / PÂNIŞOARĂ, ION-OVIDIU .- Iaşi : Polirom , 2008 <<Cota:
III 50820>>
197. La Conception de l'éducation de Friedrich Liebling (1893-1982) : Thïse / FELLAY, GERDA .- Bern ; Berlin ;
Frankfurt... : Peter Lang , 1996 <<Cota: III 38617>>
198. Concepţii şi realizări în pedagogie : Buletin nr. 5 şi programul de activitate pe 1929-1930 al seminarului de
pedagogie teoretică condus de prof. G. G. Antonescu .- Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1929 <<Cota: III 21662>>
199. Concevoir et utiliser un didacticiel : Guide pratique : Manuel pour les concepteurs et les utilisateurs de
didacticiels / BESNAINOU, RUTH .- Paris : Les Éditions d'Organisation , 1989 <<Cota: III 36369>>
200. Conducerea şcolii / POPESCU, ION .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1969 <<Cota: II 14160>>
201. Conferinţa Ştiinţifică jubiliară : Rezumatele comunicărilor : 2-3 octombrie 1996 .- Chişinău : [s. n.] , 1996
<<Cota: III 38616>>
202. Conferinţa Ştiinţifico-Didactică anuală : Rezumatele comunicărilor : 18-20 martie 1997 .- Chişinău : Centrul
Editorial ULIM , 1997 <<Cota: II 76406>>
203. Conférence internationale de l'éducation, 7-e Session : Genïve, 5-14.VIII.1979 : Rapport final .- Geneva :
UNESCO : Bureau international de'éducation , 1980 <<Cota: IV 8429>>
204. Conférences universitaires 1967-1969 .- Neuchatel : Universitas Neocomensis Helvetiorum , 1971 <<Cota: III
12851>>
205. Confrontation : The Student Rebellion and the Universities .- New York-London : Basic Books Publ. , 1969
<<Cota: III 6798>>
206. Confucian Education and Examinations in Thăng Long-Hà Nöi .- Hà Nöi : The Gi¢i Publishers , 2006 <<Cota:
II 92756>>
207. Congresul profesorilor de geografie : (Cetatea-Albă 1933) / MIHĂILESCU, VINTILĂ, acad. .- Bucureşti :
Imprimeria Naţională , 1934
208. Congresul ştiinţei şi învăţămîntului : 28-29 noiembrie 1986 .- Bucureşti : Editura Politică , 1986 <<Cota: II
58325>>
209. Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor (profil medical) : Iaşi, 5-6.VI.1987 :
Comunicări .- Iaşi : Litografia Universităţii Iaşi , 1987 <<Cota: III 26463>>
210. Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau limba română la studenţii străini : Craiova, 26-27 aprilie
1985 : Comunicări .- Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova , 1985 <<Cota: II 59157>>
211. Consiliere familială : Fişe / ŞOITU, LAURENŢIU .- Iaşi : Institutul European , 2001 <<Cota: II 84037>>
212. Consiliere privind cariera : Aplicaţii în şcoală / PLOSCA, MARIN .- Cluj-Napoca : Dacia , 2001 <<Cota: II
82342>>
213. Consiliere psihopedagogică : Baze teoretice şi sugestii practice / DUMITRU, ION AL. .- Iaşi : Polirom , 2008
<<Cota: III 50819>>
214. Consiliere şi orientare : Ghid de educaţie pentru carieră .- Cluj-Napoca : ASCR (Asociaţia de Ştiinţe Cognitive
din România) , 2008 <<Cota: III 53013>>
215. Consiliere şi orientare : Ghid de educaţie pentru carieră : Activităţi pentru clasele I-IV .- Cluj-Napoca : ASCR
(Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România) , 2005 <<Cota: IV 16120>>
216. Consiliere şi orientare : Ghid de educaţie pentru carieră : Activităţi pentru clasele IX-XII/SAM .- Cluj-Napoca :
ASCR (Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România) , 2004 <<Cota: IV 16122>>
217. Consiliere şi orientare : Ghid de educaţie pentru carieră : Activităţi pentru clasele V-VIII .- Cluj-Napoca : ASCR
(Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România) , 2008 <<Cota: IV 16121>>
218. Consilierea integrativă educaţională .- Timişoara : Mirton , 2011 <<Cota: III 53700>>
219. Consilierea şi orientarea în şcoală / TOMŞA, GHEORGHE .- Bucureşti : Casa de Editură şi Presă "Viaţa
Românească" , 1999 <<Cota: L 120718>>
220. La construction des systïmes de formation par Unités capitalisables : Thïse de doctorat / CHANCEREL, J.-L. .-
Berne : Peter Lang , 1978 <<Cota: II 41991>>

7
221. Constructivism : Theory, Perspectives and Practice .- New York : Teachers College Press , 2004 <<Cota: III
48640>>
222. Constructivism and Education .- Cambridge : Cambridge University Press , 1998 <<Cota: III 49406>>
223. The Constructivist Leader / LAMBERT, LINDA .- New York : Teachers College Press , 2002 <<Cota: III
48675>>
224. Constructivist Teacher Education : Building New Undestandings .- London : Routledge Falmer , 2003 <<Cota:
III 48260>>
225. Constructivist Teaching Strategies : Projects in Teacher Education / BROWN, JESSIE C. .- Springfield :
Charles C. Thomas Publisher , 2001 <<Cota: III 48264>>
226. Construire des compétences dïs l'école / PERRENOUD, PHILIPPE .- Issy-les-Moulineaux : ESF , 2004 <<Cota:
II 90761>>
227. Consultaţii pentru activitatea educativă : Gimnaziu / CALOTĂ, RIANA .- Timişoara : Eurobit , 1996 <<Cota: II
75140>>
228. Contemporary Issues in the Early Years .- Los Angeles : SAGE , 2008 <<Cota: III 50727>>
229. Continuitate istorică în spaţiu şi timp : Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani .- Craiova : Universitaria Craiova
, 2011 <<Cota: III 54048>>
230. Contribution à l'étude de l'Enseignement Supérieur en droit public comparé : Thïse / RAADI-ADÉRAKHCHI,
GHOLAM-ALI .- Genïve : Georg et C-ie , 1939 <<Cota: III 50410>>
231. Contributions of Research to Business Education .- Washington : National Business Education Association ,
1971 <<Cota: II 95629>>
232. Contribuţia diafilmelor şi dispozitivelor la sporirea eficienţei lecţiilor de biografie / MUNTEANU, G. .-
Bucureşti : Societatea de Ştiinţe Filologice , 1970 <<Cota: III 5578>>
233. Contribuţii la cunoaşterea istoriei Colegiului Naţional "Fraţii Buzeşti" / BUTOI, ADRIAN .- Craiova : Editura
M.J.M. , 2000- <<Cota: II 86234>>
234. Contribuţii la psihosociologia organizării şi desfăşurării cursurilor de limbi moderne în învăţămîntul popular
superior : Lucrările Simpozionului ştiinţific din 6 februarie 1972 .- Timişoara : [s. n.] , 1972 <<Cota: II
27272>>
235. Contribuţii la studiul istoriei liceului Nicolae Bălcescu din Craiova / ANDREI, NICOLAE A. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1969 <<Cota: II 74867>>
236. Controlul medical în activitatea de educaţie fizică şi sport / DUMA, EUGEN .- Cluj-Napoca : Argonaut , 1997
<<Cota: L 165536>>
237. Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă : Ghid metodologic de organizare a stagiilor de practică .-
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă , 2011 <<Cota: III 54361>>
238. Convorbiri pedagogice .- Caransebeş , 1898 <<Cota: I 15028>>
239. Coordonate ale predării-învăţăturii din perspectiva didacticii moderne / GRIGORIU, BRÎNDUŞA .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1976 <<Cota: II 34884>>
240. Copiii au crescut / BELEA, GEORGE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota: II 23617>>
241. Copilul şi familia / OSTERRIETH, PAUL .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota: I
11370>>
242. Courseware - o nouă tehnologie didactică / BODEA, CONSTANŢA-NICOLETA C. .- Bucureşti : Inforec ,
1999 <<Cota: III 41718>>
243. Creangă în contextul pedagogiei timpului său / ŢURCANU, ION .- Chişinău : Universitas , 1994 <<Cota: I
19288>>
244. Creating and Sustaining the Constructivist Classroom / MARLOWE, BRUCE A. .- Thousand Oaks : Corwin
Press , 2005 <<Cota: III 48166>>
245. Creativity and Efficiency in Education : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională : 27-29 mai 2009,
Târgu-Jiu .- Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi , 2010 <<Cota: III 52988>>
246. Creşterea copiilor .- Oradea : Lumina , 1991 <<Cota: L 113754>>
247. La Crise mondiale de l'éducation / COOMBS, PHILIP H. .- Bruxelles : De Boeck Université , 1989 <<Cota: III
46273>>
248. Crisis, Cuts, Contemplations : Haw Academia May Help Rescuing Society : Proceedings of the Conference of
the Magna Charta Observatory 17-18 September 2009 .- Bologna : Damiani , 2010 <<Cota: II 93169>>
249. Criterii psihopedagogice de organizare eficientă a situaţiilor de învăţare Editura Conphys / POPESCU-
MIHĂEŞTI, ALEXANDRU .- Râmnicu Vâlcea : Conphys , [s. a.] <<Cota: II 87542>>
250. Cultura civică : Pentru învăţământul profesional / LĂCĂTUŞ, MARIA-LIANA .- Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică , 1997 <<Cota: II 75671>>
251. Cultura civică : Pentru învăţământul profesional1996 / LĂCĂTUŞ, MARIA-LIANA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: L 166123>>
252. Cultura estetică şcolară / Văideanu, George .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: II
3899>>
253. Cultur'a omului : Pentru usuluù tuturoruù persoaneloruù que auù copii de educatù / DUNCA-SCHIAU,
CONSTANŢIA .- Bucuresci : Imprimeria Statului , 1872 <<Cota: III 23869>>
8
254. Cunoaşterea mediului înconjurător şi dezvoltarea vorbirii : Metodică : Manual pentru liceele pedagogice de
educatoare / VARZARI, E. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 25042>>
255. Cunoaşterea şi autocunoaşterea elevilor / ŞUTEU, TITUS .- Bucureşti : Editura Politică , 1978 <<Cota: II
46774>>
256. Cunoştinţe şi deprinderi practice pentru îngrijirea corpului omenesc : Manual pentru anul VIII din căminele-
şcoală / ANCA, ELENA MARIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114757>>
257. Curajul de a educa / SAVATER, FERNANDO .- Chişinău : Arc , 1997 <<Cota: II 78401>>
258. Curente noi în pedagogia contimporană / STOIAN, STANCIU .- Bucureşti : Cultura Românească , 1932
<<Cota: II 66121>>
259. Curriculum pedagogic : Pentru formarea personalului didactic / CRISTEA, SORIN .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 2008- <<Cota: III 52027>>
260. Curs de istoria pedagogiei universale : [Pentru studenţii Facultăţii de Filosofie, Secţia de Pedagogie] /
STANCIU, ION GH. .- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti , 1975 <<Cota: II 31891>>
261. Curs de metodica predării istoriei Petric, A. / PETRIC, ARON .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1962 <<Cota: III 243>>
262. Curs de metodica predării ştiinţelor biologice Sipoş, Fl. / SIPOŞ, FLORICA .- Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti , 1968 <<Cota: IV 2557>>
263. Curs de metodica predării ştiinţelor biologice şi agricole / STĂNOIU, IOAN M. .- Craiova : Universitatea din
Craiova , 1970 <<Cota: IV 1517>>
264. Curs de metodica predării ştiinţelor naturale Tretiu T. / TRETIU, TRAIAN .- Bucureşti : Litografia
Învăţământului , 1956 <<Cota: III 8524>>
265. Curs de pedagogie / CHIOREANU, ROSALIA .- Timişoara : Litografia Institutului Politehnic "Traian Vuia" ,
1979 <<Cota: III 16737>>
266. Curs de pedagogie : Fundamentele teoretice ale educaţiei / BARNA, ANDREI .- Galaţi : Tipografia
Universităţii din Galaţi , 1993 <<Cota: II 70292>>
267. Curs de pedagogie 1978 / STOICA, DUMITRU .- Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova , 1978
<<Cota: II 42728>>
268. Curs de pedagogie 1988 / Blideanu, Eugen .- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti , 1988 <<Cota: III
26701>>
269. Curs de pedagogie didactică / BARNA, ANDREI .- Galaţi : Atelierul de multiplicare , 1991 <<Cota: III
30646>>
270. Curs de pedagogie generală : Teoria educaţiei / PÂRVU, N. D. .- Timişoara : Universitatea din Timişoara , 1974
<<Cota: III 12155>>
271. Curs de pedagogie generală : uz intern 1992 / AMBROSĂ, IOAN .- Iaşi : Universitatea Agronomică "Ion
Ionescu de la Brad" , 1992 <<Cota: L 115283>>
272. Curs de pedagogie generală Stoica Dumitru, 1969 / STOICA, DUMITRU .- Craiova : Universitatea din Craiova
, 1969 <<Cota: IV 1246>>
273. Curs de pedagogie generală Ţîrcovnicu, 1974 / ŢÎRCOVNICU, VICTOR .- Timişoara : Universitatea din
Timişoara , 1974- <<Cota: III 11511>>
274. Curs de pedagogie generală1974 / POSTELNICU, CONSTANTIN .- Craiova : Reprografia Universităţii din
Craiova , 1974- <<Cota: II 30402>>
275. Curs de pedagogie Şafran, O. : [Pentru studenţii Facultăţilor din Bucureşti care pregătesc cadre didactice] /
ŞAFRAN, ONISIE .- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti , 1975 <<Cota: III 12683>>
276. Curs de pedagogie şcolară / JOIŢA, ELENA .- Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova , 2001 <<Cota:
III 42536>>
277. Cursu teoreticu şi practicu de pedagogie şi metodologie / CONSTANTINESCU, DIMITRIE .- Slatina : Editura
Librăriei M. L”belsohn , 1882 <<Cota: III 35091>>
278. Cursuri opţionale complementare (nenominalizate în Planurile de învăţămînt) pentru anul universitar 1996-1997
.- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1996 <<Cota: L 159164>>
279. Cursuri organizate în anul universitar : 1990-1991 .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1990
<<Cota: L 113437>>
280. Dare de seamă : 1918-1938 / ŞERBAN, MIHAI E., ec. .- Cluj : Cartea Românească , 1938 <<Cota: III 34887>>
281. Date noi în legătură cu înfiinţarea catedrei de pedagogie la Universitatea din Bucureşti / VLAD, N. IOAN .-
Bucureşti : [s. n.] , 1966 <<Cota: III 3635>>
282. Date nouă despre Gheorghe Lazăr : Lucrare cetită la Adunarea generală a "Reuniunii Învăţătorilor"gr.-or. rom.
din Dieceza Arad, ţinută la 14 septembrie 1913 în Şiria / SĂDEAN, AVRAM .- Arad : Tiparul Tipografiei
Diecezane gr.-ort. române , 1914 <<Cota: II 39510>>
283. Daţi copilului vostru o inteligenţă superioară / ENGELMANN, SIEGFRIED .- [Bucureşti] : Centrul pentru
Educaţie şi Dezvoltarea Creativităţii , 1992 <<Cota: II 67386>>
284. De-a lungul anilor : dascăli şi elevi : privire monografică asupra învăţămîntului din Săveni / COJOCARIU,
CONSTANTIN .- Botoşani : Quadrat , 1996 <<Cota: L 161261>>

9
285. De-am îndrăzni mai mult !... : file nerisipite din caietul unul dascăl / MARINESCU, CONSTANTIN, lb. şi
literatură română .- Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor , 2000 <<Cota: L 124699>>
286. De ce şi cum evaluăm / MEYER, GENEVIÈVE .- Iaşi : Polirom , 2000 <<Cota: III 42340>>
287. De la lege la reforma învăţământului : concluziile unei mese rotunde .- Bucureşti : Tribuna Învăţământului ,
1994 <<Cota: L 116428>>
288. De la pedagogie la ştiinţele educaţiei / ORŢAN, FLORICA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2007
<<Cota: II 94254>>
289. De la teoria instruirii la practica integrării / TODEA, IOSIF .- Tg. Mureş : Sedcom "Librării Mureş" , 1996
<<Cota: II 73940>>
290. De Universitas / BOLOŞ, VASILE .- Tg. Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior" , 2000 <<Cota: III
45028>>
291. Decenalul monografic 1979-1989 al Liceului de Matematică-Fizică " Emanuil Godju" .- Oradea : Liceul de
Matematică - Fizică "Emanuil Godju" Oradea , 1991 <<Cota: L 114602>>
292. Decretul Consiliului de Stat Nr. 207/1977 privind organizarea şi funcţionarea învăţămîntului liceal ; Decretul
Consiliului de Stat Nr. 208/1977 privind organizarea şi funcţionarea învăţămîntului profesional ; Decretul
Consiliului de Stat Nr. 209/1977 ; Decretul Prezidenţial Nr. 191/1977 privind aprobarea reţelei liceelor, a
planurilor de şcolarizare pentru învăţămîntul liceal, şcolile profesionale şi şcolile de maiştri .- Bucureşti :
Consiliul de Stat. Sectorul Buletinului Oficial şi al Publicaţiilor Legislative , 1977 <<Cota: II 38529>>
293. Defectologie : Lecţii / DRUŢU, I. .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1989 <<Cota: L 109676>>
294. Definirea obiectivelor educaţiei / DE LANDSHEERE, VIVIANE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică
, 1979 <<Cota: II 44445>>
295. Demers didactic privind dezvoltarea vorbirii la clasele I şi a II-a1991 / BADEA, DUMITRU .- Constanţa : Casa
Personalului Didactic Constanţa , 1992 <<Cota: L 102289>>
296. Demographic Aspects of Educational Planning / CHAõU, TA NGOC .- Paris : UNESCO : International Institute
for Educational Planning , 1980 <<Cota: II 54408>>
297. Departamentul de informatică economică : monografie .- Bucureşti : Academia de Studii Economice , 1993
<<Cota: L 116076>>
298. Deprinderi sociale : Manual pentru anii III-IV din căminele şcoală 1991 / GÎŢĂ, DORINA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 130774>>
299. Deprinderi sociale : Manual pentru anuii V-VI din căminele şcoală / APOSTU, VIRGINIA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 131054>>
300. Deprinderi sociale : Manual pentru anul I din căminele şcoală 1992 / GÎŢĂ, DORINA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1992 <<Cota: L 131638>>
301. Deprinderi sociale : Manual pentru anul II din căminele şcoală / APOSTU, VIRGINIA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114756>>
302. Despre copiii cu abateri în dezvoltare / VLASOVA, T. A. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1975
<<Cota: II 46601>>
303. Despre didactică : Manual destinat studenţilor de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca / Papuc, Ionel, pedagogie .- Cluj-
Napoca : Academic Press Cluj-Napoca , 2000 <<Cota: L 125817>>
304. Despre educaţia copiilor / PEARL, M. .- s.l. : Lampadarul de aur , 1997 <<Cota: L 161328>>
305. Despre educaţie / GHIBU, ONISIFOR .- Oradea : Casa Corpului Didactic Oradea , 1995 <<Cota: L 155784>>
306. Despre educaţie 4 / SPENCER, HERBERT .- Bucureşti : Editura Librăriei Leon Alcalay , [s.a.]
307. Despre educaţie şi învăţămînt / MARX, KARL .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1960
<<Cota: II 21294>>
308. Deutsch mit Spass : Lehrerhandbuch für die 5. und 6. klasse = Ghidul profesorului pentru manualele de limba
germană : Clasele a V-a şi a VI-a / CĂLUGĂRIŢĂ, AURELIA .- Bucureşti : Anima , 1997 <<Cota: L
164042>>
309. Developing Learning in Early Childhood / BRUCE, TINA .- Dew Delhi : SAGE , 2008 <<Cota: III 50744>>
310. Dezbateri de didactică aplicată / BOCOŞ, MUŞATA .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 1997
<<Cota: L 167732>>
311. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari : Ghid practic pentru educatori / ŞTEFAN,
CATRINEL A. .- Cluj-Napoca : Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR) , 2007 <<Cota: IV
15973>>
312. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari : Ghid practic pentru părinţi / ŞTEFAN,
CATRINEL A. .- Cluj-Napoca : Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR) , 2007 <<Cota: IV
15974>>
313. Dezvoltarea competenţelor managerului şcolar în contextul formării continue / NICULESCU, MARIA .-
Timişoara : Editura Universităţii de Vest , 2010 <<Cota: II 93374>>
314. Dezvoltarea învăţămîntului superior agronomic în Oltenia .- Craiova , 1981 <<Cota: III 18918>>
315. Dezvoltarea învăţămîntului superior în Oltenia : [Monografie] .- Craiova : [s. n.] , 1978 [pe copertă : 1979]
<<Cota: III 16959>>
10
316. Dezvoltarea somatică şi motrică prin educaţie fizică şcolară / DĂIAN, GLICHERIA .- Craiova : Universitaria
Craiova , 2005 <<Cota: II 88473>>
317. Dezvoltarea şi perfecţionarea învăţămîntului .- Bucureşti : Editura Politică , 1972 <<Cota: II 1911>>
318. Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique /
PERRENOUD, PHILIPPE .- Issy-les-Moulineaux : ESF , 2006 <<Cota: III 49470>>
319. Dialoguri despre educaţie / NAZARE, GHIŢĂ .- Galaţi : Alma Galaţi , 2000 <<Cota: L 125554>>
320. Dictionnaire de didactique des langues 1976 Galisson / GALISSON, R. .- Paris : Hachette , 1976 <<Cota: II
41357>>
321. Dicţionar cronologic : Educaţia, învăţământul, gîndirea pedagogică din România / BÂRSĂNESCU, ŞTEFAN .-
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1978 <<Cota: II 40722>>
322. Dicţionar de pedagogie .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1979 <<Cota: III 17242>>
323. Dicţionar de pedagogie 2001 / SCHAUB, HORST .- Iaşi : Polirom , 2001 <<Cota: II 82268>>
324. Dicţionar de pedagogie contemporană .- Bucureşti : Editura Enciclopedică Română , 1969 <<Cota: II 13545>>
325. Dicţionar de termeni pedagogici / CRISTEA, SORIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998
<<Cota: III 40598>>
326. Dicţionar pedagogic .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1963- <<Cota: II 76110>>
327. Dicţionar selectiv : Psihopedagogie specială ; Defectologie medico-socială / BĂNDILĂ, AURELIA .- Bucureşti
: Pro Humanitate , 1999 <<Cota: II 82242>>
328. Didactica : Curs de pedagogie 1997 / Luca, Marcela Rodica .- Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov ,
19-- <<Cota: LEC>>
329. Didactica : Manual pentru clasa a X-a şcoli normale 1990 / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1990 <<Cota: L 112750>>
330. Didactica : Manual pentru clasa a X-a şcoli normale 1991 / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 130107>>
331. Didactica : Manual pentru clasa a X-a şcoli normale 1992 / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1992 <<Cota: L 100699>>
332. Didactica : Manual pentru clasa a X-a şcoli normale 1993 / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1993 <<Cota: L 103497>>
333. Didactica : manual pentru clasa a X-a, şcoli normale 1995 / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota: III 36388>>
334. Didactica : Manual pentru clasa a X-a, şcoli normale 1996 / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1996 <<Cota: III 37370>>
335. Didactica : manual pentru clasa a X-a, şcoli normale 1997 / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1997 <<Cota: III 37649>>
336. Didactica : Manual pentru clasa a X-a, şcoli normale 1998 / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: III 40397>>
337. Didactica : Soluţii noi la probleme controversate / POPOVICI, DUMITRU .- Bucureşti : Aramis , 2000 <<Cota:
III 45365>>
338. Didactica aplicată / JOIŢA, ELENA .- Craiova : Editura "Gheorghe Cârţu-Alexandru" , 1994- <<Cota: II
71073>>
339. Didactica Bucureşti, 1982 / BUNESCU, VASILE .- Bucureşti , 1982 - ? <<Cota: III 22345>>
340. Didactica disciplinelor economice : Curs de didactica specialităţii pentru studenţii economişti : Lucrări
aplicative / PĂTRUŢ, VASILE .- Bacău : Alma Mater Bacău , 2008 <<Cota: III 52413>>
341. Didactica disciplinelor socio-umane / ALBULESCU, ION .- Cluj-Napoca : Napoca Star , 1999 <<Cota: L
120237>>
342. Didactica disciplinelor tehnice / NIŢUCĂ, COSTICĂ .- Iaşi : Performantica , 2006 <<Cota: III 51680>>
343. Didactica educaţiei limbajului în învăţământul preşcolar : Ghid metodic : pentru licee pedagogice, şcoli
postliceale şi colegii univesitare pedagogice / CHISCOP, LIVIU .- Bacău : Editura "Grigore Tăbăcaru" , 2000
<<Cota: L 125829>>
344. Didactica fizicii / MALINOVSCHI, VIOREL .- Piteşti : Universitatea din Piteşti , 1998 <<Cota: III 40138>>
345. Didactica fizicii Ciascai 2006 / CIASCAI, LILIANA .- Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă , 2006 <<Cota: III
54277>>
346. Didactica fizicii Ciascai, L. / CIASCAI, LILIANA .- Bucureşti : Corint , 2001 <<Cota: III 45434>>
347. Didactica geografiei : Curs universitar / TOMESCU, VIORICA, geogr. .- Craiova : Universitaria Craiova , 2011
<<Cota: IV 16030>>
348. Didactica învăţămîntului de ştiinţe sociale : Studii .- Bucureşti : Editura Militară , 1980 <<Cota: III 18903>>
349. Didactica limbii latine / RIZEA, CORNELIU SMARAND .- Craiova : Universitaria Craiova , 2007 <<Cota: II
91621>>
350. Didactica limbii române în şcoala primară / ŞERDEAN, IOAN .- Bucureşti : Teora , 1998 <<Cota: III 40085>>
351. Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar / ŞERDEAN, IOAN .- Bucureşti : Corint , 2002
<<Cota: III 44207>>

11
352. Didactica limbilor moderne : Metodologia cercetării experimentale / NOVEANU, EUGEN P. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1981 <<Cota: II 49311>>
353. Didactica literaturii române : Fundamente teoretico-aplicative / ILIE, EMANUELA .- Iaşi : Polirom , 2008
<<Cota: III 50812>>
354. Didactica magna / COMENIUS, JAN AMOS .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: III
6035>>
355. Didactica magna Comenius, I. A., 1910 / COMENIUS, JAN AMOS .- Bucureşti : Tipografia Cărţilor Bisericeşti
, 1910 <<Cota: II 53567>>
356. Didactica matematicii / CÎRJAN, FLORIN .- Bucureşti : Corint , 2002 <<Cota: III 45375>>
357. Didactica matematicii 2008 / DAN, CHRISTINA-THERESIA .- Craiova : Universitaria Craiova , 2008 <<Cota:
II 92161>>
358. Didactica modernă 1995 / CHIŞ, VASILE .- Cluj-Napoca : Dacia , 1995 <<Cota: II 78404>>
359. Didactica modernă2001 / BOCOŞ, MUŞATA .- Cluj-Napoca : Dacia , 2001 <<Cota: L 127423>>
360. Didactica pentru adulţi / URBANCZYK, FRANCISZEK .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1975
<<Cota: II 46761>>
361. Didactica predării disciplinelor de specialitate / DUŞE, CARMEN SONIA .- Sibiu : Editura Universităţii din
Sibiu , 2006 <<Cota: III 49708>>
362. Didactica psihologiei : Perspective teoretice şi metodice Sălăvăstru, Dorina / SĂLĂVĂSTRU, DORINA .- Iaşi :
Polirom , 2006 <<Cota: III 49045>>
363. Didactica specială sau metodica înveùţămïntului în şc¢la primară / PATRICIU, GRIGORE .- Galaţi : Tipo-
Litografia G. Bălăşescu , 1894 <<Cota: III 23892>>
364. Didactica specialităţii : Profil tehnic / NICĂ, CORNELIU .- Craiova : Tipografia Universităţii din Craiova ,
2002 <<Cota: III 45130>>
365. Didactica şi educaţia : Referate şi comunicări prezentate la sesiunea naţională "Cercetarea ştiinţifică în sprijinul
perfecţionării învăţământului şi educaţiei în şcoala de cultură generală", ţinută la Craiova, 4-5 aprilie 1969 .-
Craiova : Institutul de Ştiinţe Pedagogice , 1969 <<Cota: III 4187>>
366. DidacticaNisipeanu, I. / NISIPEANU, I. .- Bucureşti : Editura Librăriei H. Steinberg & Fiul , [s.a.] <<Cota: II
82534>>
367. Didacticometrie : Esenţă, necesitate, proceduri / PĂTRĂUŢĂ, TEODOR .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 2008 <<Cota: II 94246>>
368. Didactique de l'ortographe française : Méthode, expériences pédagogiques / GEY, MICHEL .- Paris : Édition
Nathan , 1987 <<Cota: II 66835>>
369. Didactique des langues (tradition et modernité) et... analyse critique de manuels / DOSPINESCU, VASILE .-
Iaşi : Junimea , 2002 <<Cota: II 85995>>
370. La Didactique du français langue étrangïre : Aspects théoriques et practiques / CONDEI, CECILIA .- Craiova :
Universitaria Craiova , 2003 <<Cota: II 89756>>
371. The Different Treatment of Students in Teaching and Learning Physics at Gymnasium and Highschool :
Abstract of the Doctoral Dissertation = Tratarea diferenţiată a elevilor în predarea şi învăţarea fizicii la ciclurile
gimnazial şi liceal : Rezumatul tezei de doctorat / FLORIAN, GABRIEL .- Craiova : Sitech , 2008 <<Cota: II
91967>>
372. Dimensiunea de gen în aria curriculară Arte : Ghid pentru cadre didactice / ILEA, ANCA .- Bucureşti : MarLink
, 2006 <<Cota: III 53508>>
373. Dimensiunea de gen în aria curriculară Consiliere şi orientare : Ghid pentru cadre didactice şi elevi / ŢIBU,
SPERANŢA LAVINIA .- Bucureşti : MarLink , 2006 <<Cota: III 53513>>
374. Dimensiunea de gen în aria curriculară Educaţie fizică şi sport : Ghid pentru cadre didactice / DRAGOMIR,
PETRICĂ .- Bucureşti : MarLink , 2006 <<Cota: III 53510>>
375. Dimensiunea de gen în aria curriculară Limbă şi comunicare : Ghid pentru cadre didactice / SARIVAN, LIGIA
.- Bucureşti : MarLink , 2006 <<Cota: III 53509>>
376. Dimensiunea de gen în aria curriculară Om şi societate : Ghid pentru cadre didactice / STAMATESCU, MIHAI
.- Bucureşti : MarLink , 2006 <<Cota: III 53511>>
377. Dimensiunea de gen în ariile curriculare Matematică şi Ştiinţe ale naturii, Tehnologii : Ghid pentru cadre
didactice / SINGER, MIHAELA .- Bucureşti : MarLink , 2006 <<Cota: III 53512>>
378. Dimensiunea de gen în învăţământul primar / STOICESCU, DANIELA .- Bucureşti : MarLink , 2006 <<Cota:
III 53514>>
379. Dimensiuni ale educaţiei / SALADE, DUMITRU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota:
II 76879>>
380. Dimensiuni sociale şi aspecte institutionale ale educaţiei / MACIUC, IRINA .- Craiova : Sitech , 2000 <<Cota:
II 81017>>
381. Din comoara neamurilor : lecturi particulare pentru clasa a VI-a 1999 / CRĂCIUN, MANA .- [Piteşti] : Paralela
45 , 1999 <<Cota: L 120633>>
382. Din comoara neamurilor : lecturi particulare pentru clasa a VIII-a 1999 / CRĂCIUN, MANA .- [Piteşti] :
Paralela 45 , 1999 <<Cota: L 120636>>
12
383. Din experienţa unui director de şcoală / ŞAFRAN, ONISIE .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi
Pedagogică , 1957 <<Cota: II 23613>>
384. Din istoria gîndirii pedagogice universale : Antologie .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1959
<<Cota: II 13361>>
385. Din istoria literaturii didactice româneşti / GHIBU, ONISIFOR .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1975 <<Cota: III 38385>>
386. Din istoria pedagogiei româneşti : Culegere de studii .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1966
<<Cota: III 198>>
387. Din istoria pedagogiei româneşti : Culegere de studii 1957 .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică
, 1957 <<Cota: II 22942>>
388. Din problemele educaţiei : Studii de psihologie şi pedagogie / CONSTANTINESCU, STELIAN I. .- Bucureşti :
H. Steinberg & Fiul , 1924 <<Cota: II 51783>>
389. Din problemele educaţiei : Studii de psihologie şi pedagogie 1916 / CONSTANTINESCU, STELIAN I. .-
Bucureşti : Editura Librăriei H. Steinberg , 1916 <<Cota: I 11142>>
390. Din problemele educaţiei morale / GRIGOROVIŢĂ, MIRCEA .- Galaţi : ALMA , 1997 <<Cota: L 167858>>
391. Din problemele pedagogiei moderne / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Cartea Românească , 1924 <<Cota:
III 13186>>
392. Din trecutul învăţămîntului economic : Contribuţii la istoria învăţămîntului românesc (1800-1944) /
MALINSCHI, VASILE .- Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1978 <<Cota: II
40069>>
393. Din viaţa şcolii Doljului .- Craiova : Casa Judeţeană a Corpului Didactic Dolj , 1973 <<Cota: III 11171>>
394. Din viaţa şcolii Doljului Firan Fl. / FIRAN, FLOREA .- Craiova : Casa Corpului Didactic , 1975 <<Cota: II
38054>>
395. Dirigenţia în sistemul muncii şcolare : Îndrumător metodic / DAMŞA, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1983 <<Cota: II 56424>>
396. Dirigintele : Ora de dirigenţie1996 Vol. 2 , [1995] <<Cota: L 156143>>
397. Dirigintele şi sintalitatea colectivului de elevi : Din clasele gimnaziale / NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: II 38184>>
398. Discipline opţionale : Anul şcolar 2000-2001 .- Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine , 2000 <<Cota:
L 122220>>
399. Disciplinele opţionale : Ghid pentru profesori, elevi, părinţi / GIURGEA, DOINA .- Bucureşti : Eficient , 1999
<<Cota: II 79684>>
400. Discours adressé aux écoliers : Dans la "Cité Liberté" le 14 Septembre 1959, à l'occasion de l'inauguration du
Cours Scolaire et de la remise de la Caserne à Monsieur le Ministre de l'Éducation / CASTRO, FIDEL .- [s. l.] :
[s. n.] , [s. a.] <<Cota: II 21480>>
401. Distance Learning : Technology and Applications / MINOLI, DANIEL .- Boston ; London : Artech House ,
1996 <<Cota: III 41571>>
402. Doctor Honoris Causa M.S. Regele Mihai I al României .- Timişoara : Universitatea de Vest din Timişoara ,
2009 <<Cota: IV 15867>>
403. Doctorado "Honoris Causa" de Los Excmos. Sres. D. Eugenio Andres Puente, D. Ilya Prigogine .- Valladolid :
Universidad de Valladolid , 1995 <<Cota: III 41074>>
404. Doctorado "Honoris Causa" de Los Excmos. Sres. D. Fernando M”nckeberg Barros, D. Mario Vargas Llosa .-
Valladolid : Universidad de Valladolid , 1995 <<Cota: III 41073>>
405. Doctrine pedagogice Albulescu, 2009 / ALBULESCU, ION .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
2009 <<Cota: II 92610>>
406. Documentar statistic privind dezvoltarea învăţământului în România până în anul şcolar (universitar) 1989-1990
: pentru uz intern .- Bucureşti : Ministerul Învăţământului , 1990 <<Cota: L 129707>>
407. Documentar statistic privind dezvoltarea învăţământului în România până în anul şcolar (universitar) 1991-1991
: pentru uz intern .- Bucureşti : Ministerul Învăţământului , 1991 <<Cota: L 129711>>
408. Documentar statistic privind evoluţia învăţământului în România până în anul şcolar (universitar) 1992-1993 :
pentru uz intern .- Bucureşti : Ministerul Învăţământului , 1993 <<Cota: L 156183>>
409. Domenii ale pedagogiei .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1983 <<Cota: III 23351>>
410. Douăzeci şi cinci [de] ani de învăţămînt superior agronomic la Craiova : (1948-1973) .- Craiova : [s. n.] , 1973
<<Cota: III 11143>>
411. Dragoste şi exigenţă / VLĂDESCU, LUIZA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1964 <<Cota: II
13430>>
412. Le Droit de la vie scolaire : Écoles , collïges ,lycées / BUTTNER, YANN .- Paris : Dalloz , 2007 <<Cota: II
92001>>
413. Economia politică la Academia Mihăileană la Centenarul Învăţămîntului Economic în România / ZANE,
GHEORGHE .- Iaşi : Institutul de Arte Grafice "Alexandru A. Ţerek" , 1943 <<Cota: III 12897>>
414. The Economic and Material Frame of the Mediaeval University .- Indiana : International Commission for the
History of Universities Notre Dame , 1977 <<Cota: III 17095>>
13
415. Economie : Sinteze şi aplicaţii : Bac ; Admitere / BĂLAN, ELENA .- Bucureşti : Badea & Professional
Consulting , 2003 <<Cota: III 46204>>
416. Educacion Moral / ULLOA JIMENEZ, HILDA .- Habana : Ed. de Ciencias Sociales , 1988 <<Cota: I 16257>>
417. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar / DUMITRANA, MAGDALENA .- Bucureşti : Compania , 1999
<<Cota: LEC>>
418. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar Vol. 1 : Comunicarea orală / DUMITRANA, MAGDALENA .-
Bucureşti : Compania , 1999 <<Cota: L 121287>>
419. Education : Politique sectorielle .- Washington : Banque Mondiale , 1975 <<Cota: II 39169>>
420. Education and Creativity for a Knowledge Society : [2-nd] International Conference : Scientific papers :
Bucharest, November 20-21, 2008 .- Bucureşti : Editura Universităţii "Titu Maiorescu" , 2008 <<Cota: III
51130>>
421. Education for Liberation / CURLE, ADAM .- New York : John Wiley & Sons , 1973 <<Cota: III 39987>>
422. Education in Transition / MARGA, ANDREI .- Bucureşti : Paideia , 2000 <<Cota: II 90749>>
423. Educational Management / HOCKLEY, ANDREW .- Iaşi : Polirom , 2007 <<Cota: III 50821>>
424. Educational Psychology : Psychological Foundations of Education / SAWREY, JAMES M. .- Boston : Allyn
and Bacon , 1968 <<Cota: III 38395>>
425. Educaţia : Dimensiuni culturale şi interculturale / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom , 2000 <<Cota: III
42242>>
426. Educaţia adulţilor / VINŢANU, NICOLAE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II
77672>>
427. Educaţia adulţilor : Experienţe româneşti / NECULAU, ADRIAN .- Iaşi : Polirom , 2004 <<Cota: III 48330>>
428. Educaţia adulţilor din mediul rural : Experienţe româneşti interbelice / DARIE, ALEXANDRU .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: II 77987>>
429. Educaţia adulţilor în schimbare / SCHIFIRNEŢ, CONSTANTIN .- Bucureşti : Fiat Lux , 1997 <<Cota: L
164265>>
430. Educaţia cetăţenească a tineretului / KERSCHENSTEINER, GEORG .- Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor ,
1927 <<Cota: II 71339>>
431. Educaţia copilului meu : În 25 de tehnici care nu dau greş / SCHNEIDER, MEG F. .- Bucureşti : Humanitas ,
2003 <<Cota: I 21616>>
432. Educaţia creştină : Istoria şi filozofia ei / GANGEL, KENNETH O. .- Oradea : Cartea Creştină , 1994 <<Cota:
III 38940>>
433. Educaţia elevilor prin şi pentru film / CREŢU, VIRGINIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1980
<<Cota: II 46831>>
434. Educaţia estetică prin studiul istoriei în şcoală / PHLIPPI, MAJA .- Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Socialiste România , 1969 <<Cota: III 3976>>
435. Educaţia fizică la preşcolari : [Culegere]1987 .- Bucureşti , 1987 <<Cota: II 68072>>
436. Educaţia fizică în ciclul gimnazial : [Culegere] .- Bucureşti , 1987 <<Cota: II 68074>>
437. Educaţia fizică în clasele I-IV : [Culegere]1987 .- Bucureşti , 1987 <<Cota: II 68073>>
438. Educaţia fizică în clasele I-IV : [Culegere]1988 .- Bucureşti , 1988 <<Cota: II 68076>>
439. Educaţia fizică în clasele I-IV : [Culegere]1989 .- Bucureşti , 1989 <<Cota: II 68079>>
440. Educaţia fizică în clasele I-IV : [Culegere]1990 .- Bucureşti , 1990 <<Cota: II 68081>>
441. Educaţia fizică în clasele V-VIII : [Culegere]1988 .- Bucureşti , 1988 <<Cota: II 68077>>
442. Educaţia fizică în clasele V-VIII : [Culegere]1989 .- Bucureşti , 1989 <<Cota: II 68080>>
443. Educaţia fizică în învăţământul primar : Teorie şi metodica predării / CĂTĂNEANU, MARIAN SERGIU .-
Craiova : Sitech , 2003 <<Cota: II 84518>>
444. Educaţia fizică în şcoală : Atletismul în şcoală / GYGAX, PAUL .- Bucureşti : IEABS , 1992 <<Cota: II
68084>>
445. Educaţia fizică în şcoală : Clasele V-VIII : [Culegere]1990 .- Bucureşti : [s.n.] , 1990 <<Cota: II 68082>>
446. Educaţia fizică în şcoală : [Culegere]1991 .- Bucureşti : [s.n.] , 1991 <<Cota: II 68083>>
447. Educaţia fizică în şcoală : Educarea mişcării la preşcolari : [Culegere] .- Bucureşti : [s.n.] , 1989 <<Cota: II
68078>>
448. Educaţia fizică în şcoală : Educaţia fizică la preşcolari : [Culegere]1988 .- Bucureşti : [s.n.] , 1988 <<Cota: II
68075>>
449. Educaţia fizică în şcoală : Învăţământul superior de educaţie fizică şi sport în Europa .- Bucureşti : [s.n.] , 1991
<<Cota: II 68069>>
450. Educaţia fizică în şcoală : Învăţământul superior de educaţie fizică şi sport în Europa Vol. 1
451. Educaţia funcţională / CLAPARÈDE, ÉDOUARD .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota:
II 29768>>
452. Educaţia funcţională 1933 / CLAPARÈDE, ÉDOUARD .- Bucureşti : Tipografia "Libertatea" , 1933 <<Cota: II
51777>>
453. Educaţia integrată şi şcoala inclusivă / UNGUREANU, DOREL .- Timişoara : Editura de Vest , 2000 <<Cota: L
124695>>
14
454. Educaţia intelectuală : Studii constatative şi prospective .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1971
<<Cota: II 46604>>
455. Educaţia interculturală şi multimedia / CIASCAI, LILIANA .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 2008
<<Cota: III 55223>>
456. Educaţia în familie / FERRIÈRE, AD. .- Bucureşti : Cultura Românească , [s. a.] <<Cota: II 88501>>
457. Educaţia în tranziţie / MARGA, ANDREI .- Cluj-Napoca : Dacia , 1999 <<Cota: II 89555>>
458. Educaţia juridică a cetăţenilor / HENTEA, TOMA .- Bucureşti : Editura Politică , 1984 <<Cota: II 55715>>
459. Educaţia la frontiere dintre milenii / Văideanu, George .- Bucureşti : Editura Politică , 1988 <<Cota: II 61126>>
460. Educaţia la timpul viitor : Scenariu prospectiv în 7 "modele" / HERIVAN, MIRCEA .- Bucureşti : Albatros ,
1976 <<Cota: II 34923>>
461. Educaţia mîine / SCHWARTZ, BERTRAND .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1976 <<Cota: II
76105>>
462. Educaţia moral-politică a tineretului şcolar : Studii şi cercetări / CHIRCEV, ANATOLIE .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică <<Cota: II 30904>>
463. Educaţia noastră cea de toate zilele / DRĂGAN, ION, ped. .- Timişoara : Eurobit , 1992 <<Cota: II 68275>>
464. Educaţia nouă / COUSINET, ROGER .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: II 41191>>
465. Educaţia părinţilor : Strategii şi programe : Ghid pentru formarea formatorilor / BUNESCU, GHEORGHE .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: III 38103>>
466. Educaţia plastică în ciclul primar : ghid metodic 1996 / DASCĂLU, AUREL .- Iaşi : Spiru Haret , 1996-
<<Cota: LEC>>
467. Educaţia preşcolară în România .- Iaşi : Polirom , 2002 <<Cota: II 83338>>
468. Educaţia preşcolară1999 .- Bucureşti , 1999 <<Cota: LEC>>
469. Educaţia preşcolară1999 Vol. 4 .- Bucureşti , 1999 <<Cota: L 121091>>
470. Educaţia prin iubire / CAMPBELL, ROSS .- Bucureşti : Curtea Veche , 2001 <<Cota: II 86273>>
471. Educaţia prin sine însuşi / ASLAN, GARABET .- Bucureşti : Stabilimentul de Arte Grafice "Universala" , 1907
<<Cota: III 21673>>
472. Educaţia, profesorul şi vremurile : Eseuri de pedagogie socială / ALBU, GABRIEL .- Piteşti : Paralela 45 , 2009
<<Cota: II 93253>>
473. Educaţia religioasă : Repere teoretice şi metodice / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1999 <<Cota: III 41148>>
474. Educaţia sanitară în şcoală : Bazele igenice : Metodica muncii educativ-sanitare / PENCIU, PETRE .- Bucureşti
: Editura Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 6237>>
475. Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România .- Oradea : Editura Universităţii din Oradea , 2009
<<Cota: III 52919>>
476. Educaţia şi mizele ei sociale / GAL, DENIZIA .- Cluj-Napoca : Dacia , 2002 <<Cota: II 89568>>
477. Educaţia şi pedagogia în perspectivă operaţională / Apostol, Pavel .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică
, 1969 <<Cota: II 12030>>
478. Educaţia şi rolul ei în dezvoltarea social-economică / PĂUN, EMIL .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1974 <<Cota: II 30235>>
479. Educaţia şi viaţa cotidiană / JINGA, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: II
92611>>
480. Educaţia universitară / VINŢANU, NICOLAE .- Bucureşti : Aramis , 2001 <<Cota: III 45370>>
481. Educaţie : [Manual] .- Timişoara : [s. n.] , DL 1990 <<Cota: L 113100>>
482. Educaţie cetăţenească a tineretului / KERSCHENSTEINER, GEORG .- Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor ,
1925 <<Cota: II 71702>>
483. Educaţie civică : clasa a III-a 1997, Ştefănescu / ŞTEFĂNESCU, DOINA OLGA .- Bucureşti : Humanitas
Educaţional , 1997 <<Cota: L 165917>>
484. Educaţie civică : Manual pentru clasa a IV-a 1997, Georgescu / Georgescu, Dakmara .- Bucureşti : Humanitas
Educaţional , 1997 <<Cota: L 165918>>
485. Educaţie de calitate pentru piaţa muncii .- Bucureşti : Editura Universitară Bucureşti , 2009 <<Cota: IV
15855>>
486. Educaţie materialist-ştiinţifică şi umanist revoluţionară : Prelegeri - culegere de texte .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1980 <<Cota: III 18906>>
487. Educaţie pentru Europa .- Bucureşti : Pythagora , 1997 <<Cota: L 162412>>
488. Educaţie pentru libertate : Pedagogia lui Rudolf Steiner : Imagini şi relatări din mişcarea internaţională a şcolilor
Waldorf / CARLGREN, FRANS .- Cluj-Napoca : Triade , 1994 <<Cota: III 37229>>
489. Educaţie prin jocuri de mişcare / CHIRIŢĂ, GEORGETA .- Bucureşti : Sport-Turism , 1983 <<Cota: II
54142>>
490. Educaţie prin muncă şi pentru muncă : Comunicările Simpozionului... ţinut la Bucureşti între 7 şi 8 septembrie
1970 .- Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1972 <<Cota: III 9022>>

15
491. Educaţie şi comportament : Sugestii de abordare tematică în cadrul orelor de consiliere, orientare şi al altor
activităţi educative complementare din învăţământul secundar / STOICA, CORNELIA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 77700>>
492. Educaţie şi cultură / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1972 <<Cota: II
23668>>
493. Educaţie şi cultură : Actualităţi şi perspective / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Cultura Românească , 1928
<<Cota: II 51805>>
494. Educaţie şi cultură 3 / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Cultura Românească , [s. a.] <<Cota: III 21663>>
495. Educaţie şi formare : Perspective psihosociale / MONTEIL, JEAN-MARC .- Iaşi : Polirom , 1997 <<Cota: II
76294>>
496. Educaţie şi ideologie : O analiză pedagogică a sistemului totalitar comunist / MOMANU, MARIANA .- Iaşi :
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" , 2005 <<Cota: II 95266>>
497. Educaţie şi reintegrare socială / BĂRBULESCU, ELENA .- Craiova : Scrisul Românesc , 1987 <<Cota: II
60604>>
498. Educaţie şi schimbare : Program de formare continuă a personalului didactic din învăţământului preuniversitar :
Suporturi de curs .- Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918" , 2007 <<Cota: III 53966>>
499. Educaţie şi socializare / JUDE, IOAN .- Bucureşti : Editura Academiei Române , 2008 <<Cota: III 51067>>
500. Educaţie şi societate : Introducere în studiul fenomenelor socioeducaţionale / STOIAN, STANCIU .- Bucureşti :
Editura Politică , 1971 <<Cota: II 22438>>
501. Educaţie şi terapie : O viziune educaţională asupra psihoterapiei / ALEXANDRU, SEN : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1978 <<Cota: II 38796>>
502. Educaţie şi valori .- Iaşi : Editura Spiru Haret , 1997 <<Cota: L 158297>>
503. Educaţie şi valori : valori educaţionale româneşti în context european .- Iaşi : Spiru Haret , 1997 <<Cota: L
165492>>
504. Educaţie tehnologică : Modulul confecţii textile / BUGA, CONSTANTIN .- Alexandria , 1997 <<Cota: L
165508>>
505. Educaţiunea copilului nostru : Conferinţa / DUNCA-SCHIAU, CONSTANŢIA .- Bucureşti : Institutul de Arte
Grafice Eminescu , 1906 <<Cota: II 51790>>
506. Eficienţa cunoaşterii factorilor de personalitate în orientarea şcolară şi profesională a elevilor / ZĂPÎRŢAN,
MARIOARA .- Cluj : Dacia , 1990 <<Cota: L 109830>>
507. Eficienţa instruirii : Fundamente pentru o didactică praxiologică / JOIŢA, ELENA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 76480>>
508. Elaborarea şi implementarea curriculum-ului de limba engleză la facultăţile cu profil economic / POPESCU,
TEODORA .- Alba-Iulia : Aeternitas , 2006 <<Cota: III 53011>>
509. Elementarz / BYTNEROWICZ, ALEXANDRA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota:
<BNR> III 223515>>
510. Elemente de didactica geografiei / STAN, LILIANA .- Iaşi : Polirom , 2003 <<Cota: III 46629>>
511. Elemente de didactica ştiinţelor naturii şi a disciplinei "Ştiinţe ale naturii" : Modele şi cercetări / CIASCAI,
LILIANA .- Craiova : Sitech , 2008 <<Cota: II 91349>>
512. Elemente de didactică muzicală : implicarea principiilor didactice în predarea-învăţarea cântatului la pian şi alte
studii / PETROMAN, LUCIA .- Timişoara : Eurobit , 1997 <<Cota: L 160061>>
513. Elemente de management şi leadership educaţional / ILIE, VALI .- Piteşti : Paralela 45 , 2009 <<Cota: II
93122>>
514. Elemente de metodologia cercetării : Ghid practic de elborare a lucrărilor de licenţă / ZAIŢ, DUMITRU .- Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , 1997 <<Cota: L 166203>>
515. Elemente de metodologia cercetării pedagogige şi operaţionalizare evaluativă / STRUNGĂ, CONSTANTIN .-
Timişoara : Politehnica Timişoara , 2000 <<Cota: L 122218>>
516. Elemente de psihopedagogia handicapaţilor 1990 .- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti , 1990 <<Cota: L
114823>>
517. Elemente de psihopedagogia integrării / POPOVICI, DORU VLAD .- Bucureşti : Pro Humanitate , 1999
<<Cota: II 79090>>
518. Elemente de psihopedagogia intervenţiei precoce .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1995 <<Cota:
L 160844>>
519. Elemente de psihopedagogie a însuşirii scrierii : Pentru infirmi motori cerebral şi disgrafici / PURCIA, SEVER
.- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: III 39627>>
520. Elevii dotaţi şi dirijarea instruirii lor / BANDURA, LUDWIK .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1978 <<Cota: II 40081>>
521. Elevul conducător / BOLOGA, LUCIAN .- Sibiu : Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj ,
1943 <<Cota: III 34862>>
522. Elogiul eroismului / VETIŞANU-MOCANU, VASILE .- Bucureşti : Albatros , 1973 <<Cota: II 82930>>
523. Les Enfants de Condorcet / BARBARANT, JEAN-CLAUDE .- Paris : Robert Laffont , 1989 <<Cota: II
66498>>
16
524. Engaging Troubling Students : A Constructivist Approach / DANFORTH, SCOT .- Thousand Oaks : Corwin
Press , 2005 <<Cota: III 48642>>
525. English by Objectives : Preliminary Units : Teaching Guide / FERGUSON, N. .- London : Evans Brothers ,
1979 <<Cota: II 64214>>
526. L'Enseignement de la langue française : Cours de méthodologie / BRUNOT, FERDINAND .- Paris : Armand
Colin , 1909 <<Cota: II 18320>>
527. Enseigner et apprendre dans une classe multiculturelle : Méthodes et pratiques pour réussir / HONOR,
MONIQUE .- Lyon : Chronique Sociale , 1996 <<Cota: II 94684>>
528. Entrer à L'IUFM : Professeur des écoles / MORANDI, FRANC .- Paris : Nathan , 2006 <<Cota: I 22431>>
529. Epistemologia formării omului de artă în spiritul unei societăţi a cunoaşterii / TOMA-ZOICAŞ, LIGIA .- Cluj-
Napoca : Media-Musica , 2012 <<Cota: II 95356>>
530. Erocraţie şi pedagogie / BĂNCILĂ, VASILE .- [s. l.] : Tipografia şi Legătoria de Cărţi Fraţii Dumitrescu , 1937
<<Cota: III 21676>>
531. Erwachsenenbildung : Eine Einführung in Grundlagen, Probleme und Perspektiven / ARNOLD, ROLF .-
Hohengehren : Schneider , 1991 <<Cota: 374(43) ARN>>
532. Die Erziehung des jüngeren Schulkindes : Handbuch für Klassenleiter, Lehrer und Erzieher / BAUER,
DIETRICH .- Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag , 1969 <<Cota: III 6043>>
533. Erziehungskonzeptionen und Praxis Band 24 : Lehren und Lernen im Umfeld neuer Technologien .- Frankfurt
am Main : Peter Lang , 1994 <<Cota: 07:371 LEH>>
534. Erziehungsweisheit, Paedagogia, Pädagogik : Ein Versuch zur Geschichte der pädagogischen Theorie /
HOFMANN, FRANZ .- Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag , 1976 <<Cota: II 38213>>
535. Erziehungswissenschaft : Ein Grundkurs .- Reinbek : Rowohlt , 1994 <<Cota: 371 ERZ>>
536. Eseuri despre educaţie / SPENCER, HERBERT .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota:
III 38396>>
537. Esteem : Cutia cu metode transnaţională pentru educaţia ambientală a adulţilor .- [Florenţa] : Comunita Montana
Mugello , 2001 <<Cota: II 84309>>
538. Estetica şi psihopedagogia Artelor Plastice şi Designului : Pentru profesorii de educaţie plastică, studenţii de la
facultatea de arte şi elevii din liceele de artă / ŞUŞALĂ, ION N. .- Bucureşti : SigmaBucureşti , 2000 <<Cota:
III 41719>>
539. Eu, profesor?! Eu? ... Profesor! : Introducere în psihologia educaţiei / MECU, CARMEN MARIA .- Bucureşti :
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice , 2003 <<Cota: III 46781>>
540. EUA Bologna Handbook : Making Bologna Work .- Berlin : Raabe , 2006 <<Cota: IV 15277>>
541. EUA Bologna Handbook : Supplement nr. 1/2006 ; nr. 2/2006 / Adam, Stephen .- Berlin : Raabe , 2006 <<Cota:
IV 15380>>
542. EUA Bologna Handbook : Supplement nr. 2/2006 .- Annecy : Raabe , 2006 <<Cota: IV 15401>>
543. EUA Bologna Handbook : Supplement nr. 3/2007 .- Annecy : Raabe , 2007 <<Cota: IV 15402>>
544. EUA Bologna Handbook : Supplement nr. 4/2007 .- Berlin : Raabe , 2007 <<Cota: IV 15450>>
545. Europe - U.S.A. : mutual recognition of qualifications .- Bucureşti : CEPES , 1994 <<Cota: L 155504>>
546. The Europeanisation of European Universities : A view from the east / GWYN, RHYS .- Bucharest : UNESCO ,
1997 <<Cota: L 166006>>
547. Evaluare alternativă .- Cluj-Napoca : Dacia , 2006 <<Cota: II 89519>>
548. Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională : Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii / GHERGUŢ,
ALOIS .- Iaşi : Polirom , 2011 <<Cota: III 53409>>
549. Evaluarea în învăţământ : Teorie, practică, instrumente / LISIEVICI, PETRU .- Bucureşti : Aramis , 2002
<<Cota: III 43946>>
550. Evaluarea în învăţământul preuniversitar .- Iaşi : Polirom , 2000 <<Cota: III 46421>>
551. Evaluarea în procesul didactic / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: II
93610>>
552. Evaluarea politicilor publice : Un studiu de caz: reforma învăţământului superior din România / RĂDOI,
MIREILLE .- Bucureşti : Tritonic , 2004 <<Cota: II 88375>>
553. Evaluarea progresului şcolar : De la teorie la practică / STOICA, ADRIAN-MIHAIL .- Bucureşti : Humanitas
Educaţional , 2003 <<Cota: III 47343>>
554. Evaluarea şcolară / STRUNGĂ, CONSTANTIN .- Timişoara : Editura de Vest , 1999 <<Cota: II 78443>>
555. Evaluarea şcolară la limba şi literatura română : Clasa a V-a / RUDICĂ, ELENA .- Bucureşti : Polirom , 2000
<<Cota: III 41724>>
556. Evaluarea şcolară la limba şi literatura română : Clasa a VI-a / TRANDAFIR, MARIA .- Bucureşti : Polirom ,
2000 <<Cota: III 41723>>
557. Everything you need to score high on GRE (Graduate Record Examination) / MARTINSON, THOMAS H. .-
Bucureşti : Teora , 1999 <<Cota: III 40448>>
558. Everything you need to score high on the GMAT CAT (Graduate Management Admission Test) /
MARTINSON, THOMAS H. .- Bucureşti : Teora , 1999 <<Cota: III 40449>>
559. Evoluţia idealului educativ / BURDUN, GEORGE N. .- Piatra-Neamţ : [s. n.] , 1929 <<Cota: III 36899>>
17
560. Examinarea şi notarea elevilor la istorie : Extras / VASILESCU, MARIA, şt. ist. .- Bucureşti : Societatea de
Ştiinţe Istorice , 1970 <<Cota: III 5780>>
561. Excursia şcolară / GIURCĂNEANU, CLAUDIU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota:
II 22968>>
562. Exercices pratiques de communication à l'usage du formateur / FUSTIER, MICHEL .- Paris : Éditions
d'Organisation , 2000 <<Cota: II 82025>>
563. Exerciţii şi jocuri aplicative pentru şcolari / CORNEŞANU, TIBERIU .- [Bucureşti] : Stadion , 1970 <<Cota: II
19304>>
564. Explorarea textului literar în învăţământul primar / DUMITRACHE, MARIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1999 <<Cota: L 119907>>
565. Explorarea textului literar pentru dezvoltarea gândirii critice : clasa a III-a / CONSTANTIN, MARIANA,
literatură .- Braşov : [s. n.] , 2001 <<Cota: L 127241>>
566. L'école: bonne à tout faire? : Éléments pour une culture professionnelle des enseignants / WAAUB, PIERRE .-
Bruxelles : Labor , 2001 <<Cota: II 91029>>
567. L'École de demain reste à faire / CAPELLE, JEAN .- Paris : Presses Universitaires de France (PUF) , 1966
<<Cota: I 19688>>
568. École et diversité culturelle : Regards croisés sur l'expérience scolaire de jeunes issus de l'immigration /
VERHOEVEN, MARIE .- Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant , 2002 <<Cota: II 91027>>
569. L'École maternelle : Son röle, ses missions : 1986 .- Paris : Centre National de Documentation Pédagogique ,
1986 <<Cota: I 17810>>
570. L'École Moderne : Cours moyen : Nr. 8 / SEIGNETTE, A. .- Paris : Paul Dupont , 1897
571. L'École revue et corrigée : Une formation générale de base universelle et inconditionnelle / LELEUX,
CLAUDINE .- Bruxelles : De Boeck , 2001 <<Cota: III 49963>>
572. Écrire le geste et le sens : École maternelle et cycle préparatoire / CHAUMIN, RAYMONDE .- Paris : Fernand
Nathan , 1981 <<Cota: II 63576>>
573. L'Éducation dans la famille : Les péchés des parents ; Nos filles / THOMAS, FÉLIX P. .- Paris : Librairie Félix
Alcan , 1919 <<Cota: I 14546>>
574. L' Éducation en République Populaire de Bulgarie / AVRAMOVA, BISTRA .- Sofia : Éditions en Langues
Étrangïres Sofia , 1966 <<Cota: II 93910>>
575. L'Éducation interculturelle / PRETCEILLE, MARTINE A. .- Paris : Presses Universitaires de France (PUF) ,
2011 <<Cota: I 22780>>
576. Éducation sans frontiïres : (École européenne - Écoles internationales) / GUÉRON, GENEVIÈVE .- Paris :
Presses Universitaires de France (PUF) , 1967 <<Cota: I 19696>>
577. Équipe gagnante : Jeu de formation au management d'équipe / BIGEARD, MARTINE .- Paris : Éditions
d'Organisation , 2001 <<Cota: II 83892>>
578. Études sur l'enseignement et sur l'éducation / COMPAYRÉ, GABRIEL .- Paris : Librairie Hachette et C-ie ,
1891 <<Cota: I 22574>>
579. Évaluation des programmes d'enseignement infirmier / ALLEN, MOYRA .- Genïve : Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) , 1977 <<Cota: III 15521>>
580. Èkonomika i organizacija proizvodstva v diplomnyh proektah / VELIKANOV, KARP MIRONOVICù .-
Leningrad : Izdatel'stvo "MaÔinostroenie" , 1977 <<Cota: II 43223>>
581. F. W. Foerster : Sa pédagogie morale / EHM, ALBERT .- Paris : Éditions Alsatia , 1938 <<Cota: III 22866>>
582. La Fabrique du Crétin : La mort programmée de l'école / BRIGHELLI, JEAN-PAUL .- Paris : Gallimard , 2006
<<Cota: I 22516>>
583. Factorii contextuali care influenţează randamentul elevilor la matematică / LUPU, ILIE .- Bălţi : Presa
Universitară Bălţeană , 2008 <<Cota: II 92940>>
584. Factorii reuşitei şcolare / JIGĂU, MIHAELA .- Bucureşti : Grafoart , 1998 <<Cota: L 167643>>
585. Factorul Einstein : O metodă dovedită de creştere a inteligenţei / WENGER, WIN .- Bucureşti : Amaltea , 2003
<<Cota: II 87768>>
586. Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti : 1859-2009 : File de istorie / ANDREESCU, MIHAIL .-
Bucureşti : Monitorul Oficial , 2009 <<Cota: II 93461>>
587. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor : 40 de ani de învăţământ superior : [Album] .- Craiova :
Universitaria Craiova , 2006 <<Cota: III 49369>>
588. Facultatea de Ştiinţe Sociale : 2000-2010 : Monografie .- Craiova : Universitaria Craiova , 2010 <<Cota: II
93460>>
589. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane : 2000-2008 .- Craiova : Universitaria Craiova , 2008 <<Cota: II 91895>>
590. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane : 2000-20082008 .- Craiova : Sitech , [s. a.] <<Cota: II 91896>>
591. Facultatea de Teologie din Bucureşti în ultimii zece ani / VINTILESCU, PETRE .- Bucureşti : Tipografia
Cărţilor Bisericeşti , 1940 <<Cota: III 34514>>
592. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii : 40 de ani de învăţământ zootehnic clujean : 1968-2008 / MIREŞAN,
VIOARA .- Cluj- Napoca : Academic Press Cluj-Napoca , 2008 <<Cota: III 52831>>

18
593. Faire participer l'apprenant : Exercices et documents / EITINGTON, JULIUS E. .- Paris : Les Éditions
d'Organisation , 1991 <<Cota: III 46250>>
594. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului / RUDICĂ, TIBERIU .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1981 <<Cota: I 14041>>
595. Familia şi Casa de copii / MACAVEI, ELENA .- Bucureşti : Litera , 1989 <<Cota: II 65336>>
596. Familia şi şcoala : Contribuţii la sociologia educaţiei : Bucureşti 1949-1952 / STAHL, PAUL H. .- Bucureşti :
Paideia , 2002 <<Cota: II 86095>>
597. Familie und Erziehung : Pädagogik zum Anfassen für Eltern, Lehrer und Erzieher / STRUCK, PETER .-
Neuwied : Luchterhand , 1993 <<Cota: 37 STR>>
598. Fenomenul educaţional : Teoria educaţiei ; Teoria curriculumului ; Teoria instruirii ; Teoria Evaluării Surdu, E. /
SURDU, EMIL, pedagogie .- Timişoara : Editura Universităţii de Vest , 2008 <<Cota: III 53057>>
599. Fenomenul educaţional : Teoria educaţiei, teoria curriculumului, teoria instruirii, teoria evaluării / SURDU,
EMIL, pedagogie .- Timişoara : Mirton , 2000 <<Cota: L 125135>>
600. Les Fêtes de l'Université de Paris en 1889 .- Paris : Typographie Georges Chamerot , 1890 <<Cota: III 24695>>
601. Fibel 1990 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1990 <<Cota: L 112813>>
602. File din istoria învăţămîntului comercial craiovean : 1877-1977 / MIHAI, SEBASTIANA .- Craiova : Scrisul
Românesc , 1977 <<Cota: II 37565>>
603. Filosofia educaţiei / CĂLIN, MARIN C. .- Bucureşti : Aramis , 2001 <<Cota: III 45372>>
604. Final evaluation of RO9405 : Phare VET Reform Programme Ministry of National Education Bucharest,
Romania : final version / NIELSEN, SOREN P. .- Bucharest : B & B COMP. , [2000] <<Cota: L 121323>>
605. Financing of higher education in Romania / Dincă, George .- Bucureşti : Alternative , 1997 <<Cota: L
163820>>
606. Finanţarea învăţământului superior .- Iaşi : [s. n.] , 1998 <<Cota: II 76479>>
607. Das Fischer Hochschullexikon : Begriffe, Studienfächer, Anschriften / TURNER, GEORGE .- Frankfurt am
Main : Fischer Taschenbuch Verlag , 1994 <<Cota: 378(038) TUR>>
608. Fişe de evaluare 1993 / IVĂNESCU, MARIA .- Bucureşti : Revista Învăţământul Preşcolar , 1993 <<Cota: L
105245>>
609. Fizica în liceu : din metodologia predării-învăţării / BUDAN, CONSTANŢA .- Craiova : "Informed Intex" ,
1995 <<Cota: II 72297>>
610. Folosirea mijloacelor tehnice audio-vizuale în predarea geografiei / MIHALCEA, MARIA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 8073>>
611. Formarea competenţei de autoevaluare la elevii de liceu / MOGONEA, FLORENTINA .- Craiova :
Universitaria Craiova , 2010 <<Cota: III 52528>>
612. Formarea concepţiei ştiinţifice materialist-dialectice prin predarea istoriei : Metodologie / SMEU, GEORGETA
.- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1983 <<Cota: II 55541>>
613. Formarea deprinderilor de limbă străină / RIVERS, WILGA M. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1977 <<Cota: II 76096>>
614. Formarea formatorilor : De la teorie la practică / CHIVU, IULIA .- Bucureşti : Editura Economică , 2000
<<Cota: III 53523>>
615. Formarea formatorilor : stagiul 1 : Pregătirea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice .- Bucureşti ,
1996 <<Cota: L 158587>>
616. Formarea formatorilor ca educatori ai creativităţii1998 / BĂDULESCU, SANDA-MARINA .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 81198>>
617. Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe modulare / MACIUC, IRINA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 77398>>
618. Formarea pedagogică a profesorului : Instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă / JOIŢA, ELENA .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: III 53083>>
619. Formarea personalităţii umane : Semnificaţii şi sensuri instructiv-educative / CIOCAN, ION .- Bucureşti :
Editura Militară , 1981 <<Cota: II 48761>>
620. Formarea sistemului de noţiuni la istorie : Clasele V-VIII : Cercetări experimentale / DINU, CONSTANTIN .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1979 <<Cota: II 44033>>
621. Formarea stilului didactic din perspectiva noilor educaţii / ILIE, VALI .- Craiova : Universitaria Craiova , 2011
<<Cota: III 53908>>
622. La Formation des enseignants entre théorie et pratique / PERRENOUD, PHILIPPE .- Paris : L'Harmattan , 2006
<<Cota: II 90782>>
623. La formation initiale et continue des professeurs de français en Europe centrale et orientale : CECO , 1997
<<Cota: L 167226>>
624. Former et éduquer en contexte hétérogïne : Pour un humanisme du divers / ABDALLAH-PRETCEILLE,
MARTINE .- Paris : Anthropos , 2003 <<Cota: II 94679>>
625. Formirovanie kommunisticùeskih ubezùdenij molodogo pokolenija / SUHOMLINSKIj, VASILIJ
ALEKSANDROVICù .- Moskva : Izdatel'stvo Akademii Pedagogicùeskih Nauk RSFSR , 1961 <<Cota: II
95293>>
19
626. Formirovanie Marksistsko-Leninskogo mirovozzrenija - osnova kommunisticùeskogo vospitanija : Sbornik
obzorov / VENCKOVSKIJ, L. È. .- Moskva , 1985 <<Cota: II 62672>>
627. Foundations for English Teaching : Including a Corpus of Materials upon Wich to Build Textbooks and
Teachers : Guides for Teaching English in Japan / FRIES, CHARLES C. .- Tokyo : Kenkyusha LTD , 1964
<<Cota: II 5081>>
628. Fundamenta paedagogiae .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , - <<Cota: III 38378>>
629. Fundamentări teoretice şi abordări praxiologice în ştiinţele educaţiei .- Cluj-Napoca : Eikon , 2009 <<Cota: II
94203>>
630. Fundamente ale didacticii şcolare 2002 / POSTELNICU, CONSTANTIN .- Bucureşti : Aramis , 2002 <<Cota:
III 45280>>
631. Fundamente ale didacticii şcolare Ed. Aramis / POSTELNICU, CONSTANTIN .- Bucureşti : Aramis , 2000
<<Cota: III 42501>>
632. Fundamente ale didacticii şcolare Univ. Craiova / POSTELNICU, CONSTANTIN .- Craiova : Universitatea din
Craiova , 2000 <<Cota: III 41177>>
633. Fundamente ale educaţiei comparate / GARCIA GARRIDO, JOSE LUIS .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1995 <<Cota: L 155999>>
634. Fundamente ale educaţiei şi profesionalizării tehnologice / VLĂDULESCU, LUCIA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota: II 73839>>
635. Fundamentele educaţiei permanente .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: II 67364>>
636. Fundamentele pedagogiei / IONEL, VIOREL .- Craiova : Universitaria Craiova , 2004 <<Cota: II 87865>>
637. Fundamentele psihologice ale pregătirii şi formării didactice : [curs] / OPRESCU, VICTOR .- Craiova :
Universitaria Craiova , 1996 <<Cota: II 73919>>
638. The Future Academic Community : Continuity and Change .- Washington : American Council on Education ,
1969 <<Cota: III 4188>>
639. Future of the American Public Research University .- Rotterdam : Sense Publishers , 2007 <<Cota: III 52465>>
640. Gaudeamus igitur : Concurs de admitere : iunie, iulie, aug., sept. 1991 .- Bucureşti : Editura Speranţa , 1991
<<Cota: LEC>>
641. Gândirea pedagogică a generaţiei de la 1848 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II
5555>>
642. General Report on Current Status of Higher Education in the Black Sea Region .- Taganrog : Publishing House
of Taganrog State University of Radio Engineering , 2002 <<Cota: II 87462>>
643. Geschichte der Pädagogik : Von Platon bis zur Gegenwart / BÜHM, WINFRIED .- München : Beck , 2004
<<Cota: 371(091) BOE>>
644. Geschichte der Universität Jena : 1548/58-1958 : Festgabe zum vierhundertjährigen Universitätsjubiläum .- Jena
: VEB Gustav Fischer Verlag , 1958 <<Cota: IV 80>>
645. La Gestion universitaire dans des contextes socio-culturels différents : Rapport de la Table ronde, Conf.
internationale sur l'éducation : Génïve, 1992 / CHAMPAGNE, ROBERT .- Paris : UNESCO , 1993 <<Cota: II
70521>>
646. Gheorghe Asachi : Organizatorul şcolilor naţionale din Moldova / ENESCU, N. C. .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota: II 15125>>
647. Ghid al managementului universitar .- Bucureşti : Alternative , 1998 <<Cota: II 76478>>
648. Ghid de consiliere şi orientare şcolară : Pentru orele de dirigenţie / GHICA, VASILE .- Iaşi : Polirom , 1998
<<Cota: II 78724>>
649. Ghid de orientare şcolară : Discipline de concurs : Condiţii de examene ; Licee, şcoli profesionale, şcoli post
liceale .- [Bucureşti] : Editura Răsăritul , 1991 <<Cota: L 114567>>
650. Ghid de practică pedagogică / SIMIONESCU, GHEORGHE .- Bacău : Alma Mater Bacău , 1999 <<Cota: L
122050>>
651. Ghid de practică pedagogică Bîcă, M.- D. / BÎCĂ, MONICA-DELIA .- Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi , 2009
<<Cota: IV 15912>>
652. Ghid de practică pedagogică Bulzan, C. / BULZAN, CARMEN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
2009 <<Cota: III 53972>>
653. Ghid metodic : dezvoltarea vorbirii : clasa a II-a / GAŢU, GENOVEVA .- Iaşi : Editura Spiru Haret , 1995
<<Cota: L 157047>>
654. Ghid metodic de educaţie plastică : Pentru clasele I-IV şi pentru activitatea metodică din şcolile normale /
CRISTEA, MARIA .- Bucureşti : Petrion , 1997 <<Cota: L 162567>>
655. Ghid metodic pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţii de calificare din învăţământul profesional tehnic /
VLĂDULESCU, LUCIA .- Bucureşti : Cerma , 1997 <<Cota: II 76125>>
656. Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizica şi sport : Învăţământ gimnazial .- Bucureşti :
Aramis , 2001 <<Cota: III 43773>>
657. Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică şi sport : Învăţământ primar .- Bucureşti : Aramis ,
2001 <<Cota: III 43772>>

20
658. Ghid metodologic de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport : Învăţământ liceal .- Bucureşti : Aramis ,
2001 <<Cota: III 43774>>
659. Ghid metodologic de pedagogie universitară .- Alba-Iulia : Aeternitas , 2010 <<Cota: III 53599>>
660. Ghid pentru activitatea educativă : În conformitate cu programa activităţii educative nr. 10768/1994 / CALOTĂ,
RIANA .- [Bucureşti] : Ministerul Învăţământului , 1995 <<Cota: II 80223>>
661. Ghid pentru admitere în anul universitar 1995-1996 la Facultatea de Ştiinţe Economice .- Craiova : [s.n.] , 1995
<<Cota: II 71441>>
662. Ghid pentru admitere în anul universitar 1995-1996 la Facultatea de Ştiinţe Economice 1996 .- Craiova : s. n. ,
1996 <<Cota: L 146643>>
663. Ghid pentru elaborarea documentaţiei sistemului de management al calităţii în învăţământul superior / OLARU,
MARIETA .- Arad : "Vasile Goldiş" University Press , 2000 <<Cota: III 50393>>
664. Ghid pentru elaborarea lucrării de diplomă / MAROTI, ŞTEFAN .- Oradea : Editura Institutului Biblic
"Emanuel" din Oradea , 2000 <<Cota: II 87325>>
665. Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă / STĂNESCU, ILEANA .- Bucureşti : Eficient , 1996 <<Cota: II
73647>>
666. Ghid pentru elaborarea, redactarea, susţinerea şi aprecierea proiectelor de diplomă : (pentru specialităţile T. C.
M. şi M. U. ) .- Cluj-Napoca : [s. n.] , 1991 <<Cota: L 114061>>
667. Ghid pentru elaborarea şi susţinerea portofoliului didactic de evaluare pentru nivelul I şi nivelul al II-lea al
programului psihopedagogic în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic / VÎRTOP, SORIN-AVRAM .- Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi , 2009
<<Cota: IV 15911>>
668. Ghid practic pentru administratorul universitar 1997 .- Timişoara : Mirton , 19-- <<Cota: LEC>>
669. Ghid practic pentru aplicarea programei de Educaţie Moral-Civică în învăţământul primar / BUNESCU,
VASILE .- Bucureşti : Editura Coresi , 1994 <<Cota: III 36449>>
670. Ghid practic pentru aplicarea programei şcolare şi a manualului de matematică : [manual pentru] clasa I /
ŞINCAN, EUGENIA .- Bucureşti : ARI PRESS , 1995 <<Cota: L 157019>>
671. Ghid practic pentru predarea şi învăţarea limbii latine / FELECAN, NICOLAE .- Baia Mare , 1994 <<Cota: III
35920>>
672. Ghid privind metodologia de elaborare şi susţinere a lucrărilor de licenţă în domeniul economic / BONDREA,
AURELIAN A. .- Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine , 1997 <<Cota: III 39667>>
673. Ghidul cadrului didactic : îndrumător al unui colectiv de elevi (învăţător, diriginte, conducător de cerc etc.) /
IONESCU, BUCUR B. .- Bucureşti : ALL Educational , 1996 <<Cota: L 157420>>
674. Ghidul candidatului 1997 .- Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , 1997 <<Cota: L 164398>>
675. Ghidul candidatului la admitere : Iulie 1989 IMF Cluj .- Cluj-Napoca : Institutul de Medicină şi Farmacie Cluj
Napoca , 1989 <<Cota: L 111175>>
676. Ghidul educatorului / BUTUCĂ, ANCA : Universitatea din Bucureşti , 1997 <<Cota: L 161241>>
677. Ghidul examenelor de licenţa şi de absolvire : 2005 / HUTIRA, TAMAS .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2005
<<Cota: III 49581>>
678. Ghidul în cariera profesională a absolvenţilor de învăţământ superior : decizie, interviu, abordare patron, cv,
piaţă locuri, autoevaluare, atitudine / KARAYIANNIS, ANASTASSIOS D. .- [s. l.] : Editura Economică , 1997
<<Cota: L 164225>>
679. Ghidul lucrărilor de referinţe în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti : Educaţie. Învăţământ
.- Bucureşti : [s. n.] , 2000 <<Cota: IV 14020>>
680. Ghidul oportunităţilor de studiu în Uniunea Europeană .- Galaţi : Centrul Europe Direct , 2012 <<Cota: II
94740>>
681. Ghidul studentului .- Bucureşti : Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti , 1969 <<Cota: II
13544>>
682. Ghidul tânărului profesor / STAN, LILIANA .- Iaşi : Spiru Haret , 1997 <<Cota: L 163741>>
683. Ghidul universităţilor particulare : 1993-1994 .- Bucureşti : All , 1993 <<Cota: III 32999 >>
684. Ghidul viitorului student / JELA, DOINA .- Bucureşti : Humanitas , 1998 <<Cota: III 39921>>
685. Gimnastica : Componentă a educaţiei fizice şcolare / ORŢĂNESCU, DORINA .- Craiova : Universitaria
Craiova , 2008 <<Cota: II 92374>>
686. Gradul didactic I : Ghid teoretic şi practic / PIRĂU, MARIA-TEREZA .- Baia Mare : Editura Universităţii de
Nord , 2011 <<Cota: III 54046>>
687. Gradul I în învăţământ : Elaborarea şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice de grad : Ghid practic / MUSTER,
DUMITRU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 77129>>
688. Greek and Roman Education / BARROW, ROBIN .- London : Macmillan Educational , 1980 <<Cota: II
75822>>
689. Greşelile părinţilor / Della Tore, Ada .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1980 <<Cota: I 13596>>
690. Grigore Tăbăcaru / CĂLIMAN, TIBERIU .- Bacău : Plumb , 1993 <<Cota: LEC>>
691. Grigore Tăbăcaru Vol. 1 : Concepţia pedagogică / CĂLIMAN, TIBERIU <<Cota: L 102011>>
692. Grigore Tăbăcaru Vol. 2 : În memoria contemporanilor săi / CĂLIMAN, TIBERIU <<Cota: L 102012>>
21
693. Le Guide des classes préparatoires / BRUN, CHANTAL .- Paris : L'Étudiant , 1988 <<Cota: II 67306>>
694. Le Guide des études en France = The Guide of the Studies in France / PULIDO, JUAN RAFAEL .- Levallois-
Perret : Studyrama , 2004 <<Cota: III 47522>>
695. Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen. Deutschland, Üsterreich, Schweiz .- München : Saur , 1996
<<Cota: 378(43+436+494) HAN>>
696. Handbuch Fremdsprachenunterricht .- Tübingen : Francke Verlag , 1995 <<Cota: 803.08 HAN>>
697. Haralambie Vasiliu - întemeietorul Învăţămîntului agronomic superior în Moldova : Lucrările Simpozionului
omagial din 10 ianuarie 1974 .- Iaşi , 1974 <<Cota: III 16169>>
698. Hauptstr”mungen der Erziehungswissenschaft : eine Systematik traditioneller und moderner Theorien /
BENNER, DIETRICH .- Weinheim : Deutscher Studien Verlag , 1991 <<Cota: 37.01 BEN>>
699. Heimschulen und Internate in der Bundesrepublik Deutschland : ein Verzeichnis / HEILIGENSTAEDT, FRITZ
.- G”ttingen : Otto Schwartz , 1994 <<Cota: 371/373(43) HEI>>
700. Herbart şi "educaţiunea prin instrucţiune" / COMPAYRÉ, GABRIEL .- Bucureşti : Editura Librăriei H.
Steinberg & Fiul , 1921 <<Cota: II 51781>>
701. Herbert Spencer et l'éducation scientifique / COMPAYRÉ, GABRIEL .- Paris : Librairie Paul Delaplane , [s.a.]
<<Cota: I 19690>>
702. Herbert Spencer et l'éducation scientifique Compayré, G. 1905 / COMPAYRÉ, GABRIEL .- Paris : Librairie
Paul Delaplane , s.a. <<Cota: I 14537>>
703. Herbert Spencer şi pedagogia utilitară / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Tipografia "Jockey-Club" Ion C.
Văcărescu , 1919 <<Cota: II 51878>>
704. Higher Education : From Autonomy to Systems .- New York : International Council for Educational
Development , 1972 <<Cota: III 35825>>
705. Higher Education in Estonia / RAJANGU, VÅINO .- Bucharest : UNESCO. CEPES , 1997 <<Cota: L
164187>>
706. Higher Education in Germany : Developments, Problems, and Perspectives / KEHM, BARBARA M. .-
Bucharest : UNESCO. CEPES , 1999 <<Cota: L 120769>>
707. Higher Education in the Federal Republic of Germany : Problems and Trends .- Bonn : German Academic
Exchange Service(DAD) , 1965 <<Cota: II 72551>>
708. Histoire de la pédagogie / COMPAYRÉ, GABRIEL .- Paris : Librairie Classique Paul Delaplane , 1898 <<Cota:
I 15320>>
709. Histoire de l'instruction et du l'education / GUEX, FRANÇOIS .- Laussane : Payot , 1913 <<Cota: I 4085>>
710. Hochschulführer .- Hamburg : Nannen-Verlag GmbH , 1966 <<Cota: II 26388>>
711. Das Hochschulsystem in Deutschland / PEISERT, HANSGERT .- Bonn : Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft , 1994 <<Cota: 378(43) PEI>>
712. Das Hochschulwesen in der Bundesrepublik Deutschland .- Weinheim : Deutscher Studien Verlag , 1990
<<Cota: 378(43) HOH>>
713. C. Petrescu : Lucrările sesiunii ştiinţifice : 14 - 15 ianuarie 1992 Bucureşti .- Bucureşti , 1993 <<Cota: L
104043>>
714. Idei şi doctrine pedagogice / STAN, EMIL .- Ploieşti : Editura Universităţii din Ploieşti , 2002 <<Cota: III
45464>>
715. Les Idées modernes sur les enfants / BINET, ALFRED .- Paris : Ernest Flammarion, Éditeur , 1934 <<Cota: I
21995>>
716. Ieşirea din trecut : Documente şi reflecţii / MARGA, ANDREI .- Cluj-Napoca : Alma Mater Cluj-Napoca , 2002
<<Cota: II 92273>>
717. Igiena şcolară : Teoria şi practica promovării sănătăţii copiilor şi tinerilor din colectivităţi / ANTAL, ANDREI .-
Bucureşti : Editura Medicală , 1978 <<Cota: II 40719>>
718. Impactul programului Tempus asupra dezvoltării educaţiei continue şi învăţământul la distanţă în universităţile
din România : Simpozion Naţional Tempus .- Bucureşti : Ars Docendi , 2001 <<Cota: II 88953>>
719. Importanţa pregătirii economice a studenţilor din învăţămîntul superior tehnic / NONU, ION MIRCEA .-
Bucureşti : [s. n.] , 1967 <<Cota: III 5354>>
720. Imprécis de formation des maîtres / MARC, PIERRE .- Genïve : Éditions du Tricorne , 2001 <<Cota: III
52852>>
721. In memoriam : Profesorul Liviu Tătar .- Râmnicu Vâlcea : Conphys , 2004 <<Cota: IV 15068>>
722. In Search of Understanding : The Case for Constructivist Classrooms / BROOKS, JACQUELINE GRENNON
.- New Jersey : Prentice-Hall , 2001 <<Cota: III 48684>>
723. Industriile educaţiei şi noile media .- Iaşi : Polirom , 2003 <<Cota: III 46295>>
724. Informatizarea în educaţie : Aspecte ale virtualizării formării / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom , 2006
<<Cota: III 49046>>
725. Informaţia şi formarea universitară / TÎRZIMAN, ELENA .- Bucureşti : Editura Tehnică , 2003 <<Cota: III
47213>>
726. L' Ingénieur ; Les grandes écoles : Accïs, formation, activité, orientation, carriïres / ALQUIER, RENÉ .- Paris :
La Documentation pratique , 1979 <<Cota: III 27874>>
22
727. Innovations in Education and School Management : Acts of International Academic and Practical Conference .-
Craiova : Universitaria Craiova , 2007 <<Cota: III 54725>>
728. Inserţii psihologice în educaţia şi interpretarea violonistică / NICOLAE, VICTORIA .- Cluj-Napoca : Media-
Musica , 2012 <<Cota: II 95355>>
729. Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional / JINGA, IOAN .- Bucureşti : Aramis , 2004 <<Cota: III 48208>>
730. Instituţii de învăţămînt superior : Admitere '92 .- Bucureşti : ASTRAES PRODIMEX , 1992 <<Cota: L
115968>>
731. Instituţii şi publicaţii ştiinţifice tehnice şi economice din 50 de ţări : (Ghid de informare documentară) /
ŞERBAN, BAZIL .- Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică , 1970- <<Cota: IV 1498>>
732. Instrucţia civică pentru clasa a IV secundară (băieţi şi fete) / ŢICĂLOIU, GHEORGHE D. .- Botoşani , 1936
<<Cota: II 55003>>
733. Instruire asistată de calculator : Didactică informatică / ADĂSCĂLIŢEI, ADRIAN .- Iaşi : Polirom , 2007
<<Cota: III 49400>>
734. Instruire asistată de calculator cu aplicaţii didactice în istorie, geografie, filosofie, sociologie, ştiinţe politice /
TOMESCU, VIORICA, geogr. .- Craiova : Universitaria Craiova , 2004 <<Cota: II 87866>>
735. Instruire interactivă : Repere pentru reflecţie şi acţiune / BOCOŞ, MUŞATA .- Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană , 2002 <<Cota: II 87469>>
736. Instruire şi învăţare : Teorii, modele, strategii / NEACŞU, IOAN .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1990 <<Cota:
L 110002>>
737. Instruire şi învăţare : Teorii, modele, strategii1999 / NEACŞU, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1999 <<Cota: II 79703>>
738. Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi / STĂNESCU, MARIA-LIANA .- Iaşi : Polirom , 2002 <<Cota: III
43562>>
739. Instruirea euristică prin unităţi didactice / GOSTINI, GIORGIO .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1975 <<Cota: II 33061>>
740. Instruirea morală / ŞAFRAN, ONISIE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota: II 26479>>
741. Instruirea programată : Referate, comunicări, propuneri... la al II-lea Colocviu Naţional de Pedagogie... .-
Bucureşti : Institutul de Ştiinţe Pedagogice , 1974 <<Cota: III 12378>>
742. Instruirea programată în învăţământul liceal şi tehnic-profesional / BERINDE, AUREL .- Timişoara : Facla ,
1979 <<Cota: II 43959>>
743. Instruirea şcolară : analiză multireferenţială 1991 / CĂLIN, MARIN C. .- Bucureşti : [s.n.] , 1991 <<Cota: L
104440>>
744. Instruirea şcolară : Perspective teoretice şi aplicative / IUCU, ROMIŢĂ B. .- Iaşi : Polirom , 2008 <<Cota: III
50815>>
745. Interacţiunea părinţi-copii / CIOFU, CARMEN .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1989 <<Cota:
II 63353>>
746. L'Interculturel / DE CARLO, MADDALENA .- [s. l.] : CLE International , 2011 <<Cota: II 94687>>
747. Interdisciplinary Teaching Through Physical Education / CONE, THERESA PURCELL .- Champaign : Human
Kinetics , 1998 <<Cota: IV 13839>>
748. Interegn în educaţie / IEŞAN, AL. .- Iaşi : Tipografia Al. A. Ţerek , 1946 <<Cota: III 34815>>
749. International Students in New Zealand : The Making of Policy Since 1950 / TARLING, NICHOLAS .-
Auckland : New Zealand Asia Institute , 2004 <<Cota: III 52733>>
750. International Symposium "Dimensions of Change at the Beginning of the XXI-st Century" : October 23-24,
2009, Târgul Mureş .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2009 <<Cota: III 52991>>
751. International Symposium "Performance and Innovation in Education" : October 28-29, 2011 .- Cluj-Napoca :
Risoprint , 2011 <<Cota: III 54349>>
752. International Symposium "Research, Education and Development" : October 29-30, 2010, Târgu Mureş,
România .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2010 <<Cota: III 53589>>
753. Internatul şcolar / ANTAL, ANDREI .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 17096>>
754. Introducere în cercetarea pedagogică : Îndrumar pentru cadrele didactice / GUGIUMAN, ANA .- Chişinău :
Editura Tehnică , 1993 <<Cota: II 70184>>
755. Introducere în didactica şcolii active / BARTOLOMEIS, FRANCESCO DE .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1981 <<Cota: II 49291>>
756. Introducere în educaţia adulţilor .- Bucureşti : Editura Fiat Lux , 1995 <<Cota: L 145127>>
757. Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române / EFTENIE, NICOLAE .- Braşov : Paralela 45 ,
2001 <<Cota: II 85152>>
758. Introducere în metodologia didactică a ştiinţelor sociale (ca discipline în gimnaziu şi liceu) : [Curs] / TÑTH,
MARGARETA .- Cluj-Napoca : Litografia Universităţii din Cluj-Napoca , 1977 <<Cota: III 15363>>
759. Introducere în pedagogie / PLANCHARD, ÉMILE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1976
<<Cota: II 46835>>
760. Introducere în pedagogie : [Curs] 2001 / IOVAN, MARŢIAN .- Arad : Dacia , 2001 <<Cota: III 47478>>

23
761. Introducere în pedagogie Ed. a 2-a / PIRĂU, MARIA-TEREZA .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2008 <<Cota: III
52232>>
762. Introducere în studiul educaţiei cu privire specială asupra educaţiei religioase / MACIUC, IRINA .- Craiova :
Reprografia Universităţii din Craiova , 1999 <<Cota: III 40322>>
763. Introducere în ştiinţa educaţiei : Pedagogia : [curs] / JOIŢA, ELENA .- Craiova : Repografia Universităţii
Craiova , 1999 <<Cota: III 39880>>
764. Introducere într-o pedagogie a libertăţii : Despre libertatea copilului şi autoritatea adultului / ALBU, GABRIEL
.- Iaşi : Polirom , 1998 <<Cota: II 77640>>
765. Introducerea unei scheme de credite pentru studenţi în România : Document de lucru = Introducing a Student
Loan Scheme in Romania : A Discussion Paper .- Bucureşti : Millenium Business Center , 2009 <<Cota: IV
15851>>
766. Introduction à la pédagogie / MIALARET, GASTON .- Paris : Presses Universitaires de France (PUF) , 1967
<<Cota: I 19700>>
767. Investiţia în educaţie / SUCIU, MARTA-CHRISTINA .- Bucureşti : Editura Economică , 2000 <<Cota: III
43220>>
768. Ioan Slavici despre educaţie şi învăţămînt / GAL, TEODOR .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1967 <<Cota: II 46763>>
769. Issues Related to Higher Education in Sub-Saharan Africa / HINCHLIFFE, KEITH .- Washington : The World
Bank , 1985 <<Cota: IV 9799>>
770. Istoria educaţiei fizice şi sportului / ALBU, VICTOR .- Constanţa : Ex Ponto , 1996 <<Cota: III 37292>>
771. Istoria învăţământului din Craiova / ANDREI, NICOLAE A. .- Craiova : Alma Craiova , 2003 <<Cota: II
94501>>
772. Istoria învăţământului din Oltenia / ANDREI, NICOLAE A. .- Craiova : Scrisul Românesc , 1977 <<Cota: II
37737>>
773. Istoria învăţământului din România : Compendiu .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota:
III 7054>>
774. Istoria învăţământului din România 1983 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1983- <<Cota: LEC>>
775. Istoria învăţământului românesc / IORGA, NICOLAE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1971
<<Cota: III 7894>>
776. Istoria învăţământului românesc Iorga, N. / IORGA, NICOLAE .- Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor , 1928
<<Cota: II 51859>>
777. Istoria învăţământului superior şi a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad / ARDELEAN, AUREL .-
Arad : "Vasile Goldiş" University Press , 2000 <<Cota: L 125857>>
778. Istoria învăţământului şi gândirea pedagogică din Ţara Românească ( Sec. XVII - XIX ) / PÂRNUŢĂ,
GHEORGHE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota: II 23804>>
779. Istoria învăţământului tehnic din Cluj-Napoca : La jubileul semicentenar al Universităţii Tehnice : (1948-1998) /
NISTOR, IOAN SILVIU .- Cluj-Napoca : U. T. Press , 1998 <<Cota: III 48510>>
780. Istoria învăţămîntului din Banat până la anul 1800 / ŢÎRCOVNICU, VICTOR .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1978 <<Cota: II 39947>>
781. Istoria învăţămîntului din România .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1983 <<Cota: III 48307>>
782. Istoria învăţămîntului românesc din Transilvania pînă la 1800 / ALBU, NICOLAE, filolog .- Blaj : Tipografia
"Lumina" , 1944 <<Cota: III 21669>>
783. Istoria Liceului Internat "C. Negruzzi" - Iaşi : (1895-1995) / IACOB, GHEORGHE .- Iaşi : Polirom , 1995
<<Cota: L 156024>>
784. Istoria mântuirii : Carte de religie pentru clasa a II-a : Ghid pentru alcătuirea lecţiilor 1999 / PONSARD, C. .-
Cluj-Napoca : ALC Media Group , 1999 <<Cota: L 121366>>
785. Istoria pedagogiei / GĂVĂNESCUL, I. .- Bucureşti : Cultura Românească , 1927 <<Cota: II 76113>>
786. Istoria pedagogiei : Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne : Tabla de materii / ANTONESCU, G. G.
.- Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1927 <<Cota: II 51645>>
787. Istoria pedagogiei : Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne 4 / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti :
Casa Şcoalelor , [s. a.] <<Cota: III 37126>>
788. Istoria pedagogiei : Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne 1927 / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti :
Casa Şcoalelor , 1927 <<Cota: II 51806>>
789. Istoria pedagogiei : Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderneEd. a 2-a / ANTONESCU, G. G. .-
Bucureşti : Editura "Naţionala-S.Ciornei" , [s. a.] <<Cota: III 38502>>
790. Istoria pedagogiei : Idei şi doctrine pedagogice fundamentale / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom , 2001
<<Cota: III 42546>>
791. Istoria Universităţii din Bacău / ŞENDREA, EUGEN .- Bacău : Vicovia , 2009 <<Cota: III 52826>>
792. Istoria Universităţii din Iaşi .- Iaşi : Junimea , 1985 <<Cota: III 25029>>
793. Istoria universităţilor / CHARLE, CHRISTOPHE .- Iaşi : Institutul European , 2001 <<Cota: I 20643>>
794. Istoricul Academiei Domneşti de la Sf. Sava : (Contribuţii documentare) / GRIGORIU, ELENA .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: II 40801>>
24
795. Istoricul pe scurt al începutului seminariilor în România atât în Moldova cât şi Ţara Românească propriu zisă
sau Vechea Valahie / NANIESCU, IOSIF .- Bucureşti : Tipografia Cărţilor Bisericeşti , 1893 <<Cota: III
34846>>
796. Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia din Bulgaria şi al seminariilor de limbă română din
Lipsca, Viena şi Berlin / CODRESCU, MIHAIL-VIRGILIU .- Bucureşti : Tipografia F. G”bl Fii , 1906 <<Cota:
III 21724>>
797. Istorie şi contemporaneitate : Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare .- Iaşi : Junimea , 2008 <<Cota: III
51096>>
798. Istorija Moskovskogo Universiteta .- Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta , 1955 <<Cota: IV
1143>>
799. În ajutorul învăţătorilor şi diriginţilor / MĂRGINEANŢU, DORINA .- Timişoara : Eurobit , 1996 <<Cota: II
75170>>
800. În ajutorul profesorului de geografie : Culegere de materiale metodice .- Bucureşti : [s. n.] , 1966 <<Cota: III
335>>
801. În căutarea educaţiei autentice / ALBU, GABRIEL .- Iaşi : Polirom , 2002 <<Cota: II 82793>>
802. În puterea noastră autoeducaţia : Tinereţe, autoeducaţie, responsabilitate / BARNA, ANDREI .- Bucureşti :
Albatros , 1989 <<Cota: II 63219>>
803. În sprijinul diriginţilor : Scenarii pentru ora de dirigenţie .- Constanţa : Casa Corpului Didactic Constanţa , 1997
<<Cota: L 161296>>
804. Începuturile învăţămîntului tehnic şi profesional în Moldova şi în Ţara Românească / COJOCARU, I. .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: II 4550>>
805. Încotro merg pedagogiile nondirective ? : Autoritatea profesorului şi libertatea elevilor / SNYDERS, GEORGES
.- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: II 46463>>
806. Îndrumar de metodica şi practica pedagogică : Pentru uzul studenţilor 1990 / BONTAŞ, IOAN .- Bucureşti :
Institutul Politehnic Bucureşti , 1990 <<Cota: L 129501>>
807. Îndrumar în sprijinul desfăşurării activităţilor de cunoaştere a mediului înconjurător la grupa pregătitoare în
grădiniţă / Dăscălescu, Ileana .- Iaşi : Polirom , 1998 <<Cota: L 165671>>
808. Îndrumarea vieţii pentru băeţii şi fetele dela 18 ani / FÜRSTER, FR. W. .- Bucureşti : Editura Librăriei Socec &
Co. , 1924
809. Îndrumări metodice : [Nr.] 5/2002 .- Arad : Multimedia Arad , 2002 <<Cota: II 87418>>
810. Îndrumări metodice : [Nr.] 6/2003 .- Arad : Candela Arad , 2003 <<Cota: II 87419>>
811. Îndrumări metodice : [Nr.] 7/2004 .- Arad : Editura University Press "Vasile Goldiş" , 2004 <<Cota: II 87420>>
812. Îndrumări metodice pentru predarea îndeletnicirilor practice în clasele I-IV Şerdean, I., 1965 / ŞERDEAN,
IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1965 <<Cota: II 13066>>
813. Îndrumări metodologice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală .- Bucureşti : [s. n.] , 1990 <<Cota: L
112401>>
814. Îndrumător de educaţie civică .- Tulcea : Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea , 1998 <<Cota: L 166486>>
815. Îndrumător de metodica şi practica pedagogică / CHIOREANU, ROSALIA .- Timişoara : [s. n.] , 1979 <<Cota:
II 47223>>
816. Îndrumător metodic : Dezvoltarea vorbirii la clasele I-III şi activităţii recreative la clasa I. / CREŢU, ELVIRA .-
Bucureşti : [s. n.] , 1981 <<Cota: III 19473>>
817. Îndrumător metodic : În sprijinul desfăşurării activităţilor matematice în grădiniţa de copii la grupa mică /
COMŞA, MIRELA FLORENTINA .- Craiova : Editura "Gheorghe-Cârţu Alexandru" , 1996 <<Cota: L
157190>>
818. Îndrumător metodic pentru candidaţii la gradul I / NICULA-MANOVICI, MARIA .- Bucureşti : Academia de
Studii Economice , 1991 <<Cota: L 101340>>
819. Îndrumător metodic pentru predarea limbii franceze în şcoala generală / SARAŞ, MARCEL .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: II 48962>>
820. Îndrumător metodic pentru pregătirea cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în
învăţămînt şi de obţinere a gradului II precum şi la cele de absolvire a cursurilor de perfecţionare-reciclare /
NICULA-MANOVICI, MARIA .- Bucureşti : Academia de Studii Economice , 1991 <<Cota: L 101347>>
821. Îndrumător pentru aplicarea abecedarelor alternative / UNGUREANU, ADALMINA .- Iaşi : AS'S , 1997
<<Cota: L 165288>>
822. Îndrumătorul profesorului de religie : La clasa I primară / DEMIAN, TUDOR .- Bucureşti : Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române , 1992 <<Cota: III 53324>>
823. Învăţare şi programare / KISS, ARPAD .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1977 <<Cota: II
38547>>
824. Învăţarea autodirijată şi consilierea pentru învăţare : Noile paradigme postmoderne ale instruirii / SIEBERT,
HORST .- Iaşi : Institutul European , 2001 <<Cota: II 85801>>
825. Învăţarea deplină : Teorie şi practică / BUNESCU, VASILE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1995 <<Cota: II 73456>>

25
826. Învăţarea eficientă a conceptelor fundamentale de chimie / FĂTU, SANDA .- Bucureşti : Corint , 1997 <<Cota:
III 37594>>
827. Învăţarea integrată : Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar / CIOLAN, LUCIAN .- Iaşi : Polirom ,
2008 <<Cota: III 50814>>
828. Învăţarea în şcoală : O introducere în psihologia pedagogică / AUSUBEL, DAVID P. .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1981 <<Cota: II 48109>>
829. Învăţarea la vârsta adultă / PALOŞ, RAMONA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2007 <<Cota: II
94255>>
830. Învăţarea limbilor "fără învăţare" : O abordare nouă în însuşirea limbilor străine : Învăţarea implicită /
NICULESCU, ELISABETA, lit. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2009 <<Cota: III 53976>>
831. Învăţarea socială : Teorii, forme, procese, mecanisme / MUREŞAN, PAVEL .- Bucureşti : Albatros , 1980
<<Cota: II 44748>>
832. Învăţarea şi noua revoluţie tehnologică / POPESCU, IOAN-IOVIŢ .- Bucureşti : Editura Politică , 1987 <<Cota:
II 60610>>
833. Învăţământ, inteligenţă, problematizare. Studiu experimental / CĂLIMAN, TIBERIU .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: II 46691>>
834. Învăţământ, producţie, cercetare : [Studii] .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1981 <<Cota: II
48464>>
835. Învăţământul agricol în ţările socialiste : Bibliografie .- Bucureşti : Centrul de Informare şi Documentare pentru
Agricultură şi Silvicultură , 1972 <<Cota: IV 3484>>
836. Învăţământul artistic românesc : 1830-1892 / IONESCU, ADRIAN-SILVAN .- Bucureşti : Meridiane , 1999
<<Cota: II 80524>>
837. Învăţământul economic superior : 1920-2010 .- Cluj-Napoca : Editura Imprimeria Ardealul , 2010 <<Cota: III
54080>>
838. Învăţământul gorjean, un spaţiu în curs de schimbare / GORUN, ADRIAN .- Cluj-Napoca : Clusium , 2000
<<Cota: L 125917>>
839. Învăţământul ieşean de inginerie chimică : 1912-1937-1997 .- Iaşi : Cermi , 1997 <<Cota: L 163586>>
840. Învăţământul ingineresc ieşean de-a lungul timpului / IRIMICIUC, NICOLAE .- Iaşi : Editura "Gheorghe
Asachi" , 2002 <<Cota: III 47033>>
841. Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative speciale / VRASMAS, TRAIAN .-
Bucureşti : Aramis , 2001 <<Cota: III 43470>>
842. Învăţământul în Muscel în secolele XVII-XIX / PÎRNUŢĂ, GHEORGHE .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1968 <<Cota: II 4270>>
843. Învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureş În perioada
1998-2008 / BLAGA, PETRUŢA .- Tîrgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior" , 2010 <<Cota: III
53201>>
844. Învăţământul limbii italiene la Sibiu / CONSTANTINESCU, PIMEN .- Sibiu : Dacia Traiană , 1935 <<Cota: III
21687>>
845. Învăţământul limbilor străine in liceele din Germania, Franţa şi Italia : (Anchetă făcută în cursul anului şcolar
1909-1910) / ŞĂINEANU, CONSTANTIN .- Bucureşti : Institutul de Arte Grafice "SAMITCA" , 1911 <<Cota:
II 51923>>
846. Învăţământul matematic românesc în şcolile Blajului de la înfiinţare până la Marea Unire / PIPOŞ, CORINA .-
Bucureşti : Editura Academiei Române , 2008 <<Cota: II 91551>>
847. Învăţământul obligatoriu de 10 ani : Condiţii de implementare, rezultate şi măsuri corective .- Bucureşti : Alpha
MDN , 2008 <<Cota: IV 16070>>
848. Învăţământul politehnic în şcoala sătească / ÓIBANOV, A. A. .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi
Pedagogică , 1959 <<Cota: II 23584>>
849. Învăţământul primar sucevean în epoca modernă / ADĂNILOAIE, NICHITA .- Bucureşti : Litera , 1988
<<Cota: II 62330>>
850. Învăţământul religios în şcolile secundare, seminarii şi licee : Contribuţii la problema reorganizării
învăţământului religios / SAVIN, IOAN GH. .- Bucureşti : Tipografia Cărţilor Bisericeşti , 1922 <<Cota: III
34898>>
851. Învăţământul românesc azi : Studiu de diagnoză / MIROIU, ADRIAN .- Iaşi : Polirom , 1998 <<Cota: II
78513>>
852. Învăţământul românesc între tradiţii şi perspective / MUNTEANU, STAN .- Bucureşti : Editura Eminescu ,
2002 <<Cota: II 85775>>
853. Învăţământul rural din România : Condiţii, probleme şi strategii de dezvoltare ed. a 2-a .- Bucureşti : MarLink ,
2002 <<Cota: IV 14141>>
854. Învăţământul secundar din părţile sătmărene în perioada interbelică : 1919-1940 / VIMAN, IOAN .- Satu-Mare :
Editura Muzeului Sătmărean , 2007 <<Cota: III 50113>>
855. Învăţământul superior albaiulian între origini şi actualitate = Highter education in Alba Iulia between Past and
Present .- Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918" , 2006 <<Cota: III 49078>>
26
856. Învăţământul superior braşovean 1948-1998 : Monografie .- Braşov : Editura Universităţii "Transilvania" , 1998
<<Cota: III 45175>>
857. Învăţământul superior într-o societate a învăţării : Pentru o nouă politică naţională de dezvoltare a
învăţământului superior .- Bucureşti : [s. n.] , 1998 <<Cota: II 80222>>
858. Învăţământul şi cultura în judeţul Olt (secolul XIII-1864) / PÂRNUŢĂ, GHEORGHE .- Piteşti : Hardiscom ,
1997 <<Cota: L 166655>>
859. Învăţământul teologic ortodox din Muntenia şi Moldova în secolul al XIX-lea / MUTU-STREHAIA, ION
NICOLAE I. .- Craiova : Sitech , 2010 <<Cota: II 94486>>
860. Învăţământul teologic ortodox din Muntenia şi Moldova în secolul al XIX-lea : Teză de doctorat : [format
electronic] / MUTU-STREHAIA, ION NICOLAE I. .- Craiova : Universitatea din Craiova , 2009
861. Învăţământul teologic universitar ortodox din Cluj : 1924-1952 / MORARU, ALEXANDRU .- Cluj-Napoca :
Presa Universitară Clujeană , 1996 <<Cota: L 167749>>
862. Învăţămîntul în Nordul Bucovinei : (1775-1944) / GRIGOROVIŢĂ, MIRCEA .- Bucureşţi : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1993 <<Cota: L 101867>>
863. Învăţămîntul în Republica Socialistă România .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota: II
29346>>
864. Învăţămîntul obligatoriu în R. S. România şi în alte ţări / FILIPESCU, VALENTINA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1972 <<Cota: II 25329>>
865. Învăţămîntul prin cercetare : Contribuţie la didactica şi metodica învăţămîntului matematic şi al ştiinţelor naturii
în şcolile de cultură generală cu privire specială la învăţămîntul secundar / FRIES, EBERHARD .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota: II 30914>>
866. Învăţămîntul problematizat în şcoala contemporană / OKON, WINCENTY .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1978 <<Cota: II 38786>>
867. Învăţămîntul românesc în date / BORDEIANU, MIHAI .- Iaşi : Junimea , 1979 <<Cota: II 41561>>
868. Învăţămîntul românesc în ţinutul Sucevei 1775-1918 / GRIGORAŞ, I. V. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1975 <<Cota: II 74862>>
869. Învăţămîntul superior pentru educaţia în domeniul tehnicii de calcul : Sinteza referatelor prezentate la
Conferinţa L.F.I.P. de la Amsterdam, 24-28 august 1970 : [Caiet 2] .- Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu
echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2261>>
870. Învăţători şi profesori în revoluţia de la 1848 / PÂRNUŢĂ, GHEORGHE .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1976 <<Cota: II 35446>>
871. Învăţătorul şi copiii : (Metode noi într-o experienţă de decenii) / ŞERBAN, ION GR. .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: II 33976>>
872. Învăţătorul şi poporul / MARIENESCU, ATANASIE MARIAN .- Bucureşti : Albatros , 2001 <<Cota: II
83261>>
873. Înveţămîntul profesional în Belgia : Raport presentat d-lui Ministru al cultelor şi al instrucţiunei publice /
ADAMESCU, GHEORGHE .- Bucuresci : Imprimeria Statului , 1903 <<Cota: III 21746>>
874. J. A. Komensky : Comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe Pedagogice şi traduceri
din opera lui Komensky .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1958 <<Cota: III 840>>
875. Le Jeu en classe de langue / SILVA, HAYDÉE .- Paris : CLE International , 2008 <<Cota: III 53223>>
876. Joc şi învăţare la copilul preşcolar : Ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi / GOLU, FLORINDA .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2009 <<Cota: III 53090>>
877. Jocul de fotbal în ciclul primar : Aspecte teoretico - metodice privind predarea minifotbalului la clasele I-IV /
BĂDICU, GEORGIAN .- Braşov : Editura Universităţii "Transilvania" , 2009 <<Cota: II 93336>>
878. Jocul faptelor : Contribuţii practice de la şcoala de experimentare din Blaj / COCIŞIU, TOMA .- Alba-Iulia :
Aeternitas , 2003 <<Cota: III 54078>>
879. Jocuri didactice : specifice dezvoltării limbajului şi comunicării orale a preşcolarilor mari / BÂRSAN,
NICOLETA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota: L 155699>>
880. Jocuri didactice în aer liber 1993 / BRĂDĂŢAN, NICOLAI .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1993 <<Cota: L 115862>>
881. Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă 1997 / LIBOTEAN, ILEANA .- Bucureşti : V&I Integral , 1997
<<Cota: L 162546>>
882. Jocuri didactice pentru grădiniţele de copii .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1976 <<Cota: II
37522>>
883. Jocuri sportive : Elemente de didactică în învăţământul superior / STOICOVICIU, ADRIANA .- Bucureşti :
Editura Universităţii Bucureşti , 2010 <<Cota: II 93407>>
884. Jocuri şcolare / ŞOLTUZ, CONSTANTIN .- Bucureşti : Cartea Românească , 1923 <<Cota: III 24704>>
885. Jocurile didactice şi învăţarea limbilor străine / MORĂRESCU, SIMION .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai" , 1993 <<Cota: L 103841>>
886. John Dewey ca pedagog : Viaţa şi opera sa : Studiu omagial cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani / CREŢU,
NICOLAE, filolog .- Tg. Mureş : Institutul de Arte grafice "Cartea de aur" , 1940 <<Cota: III 21690>>
887. Jouer, communiquer, apprendre / WEISS, FRANÇOIS .- Paris : Hachette , 2002 <<Cota: III 53222>>
27
888. Die Karte im Geschichtsunterricht / FIALA, HANS-JOACHIM .- Berlin : Volk und Wissen Volkseigener
Verlag , 1967 <<Cota: II 9750>>
889. Key Concepts in Early Childhood Education & Care / NUTBROWN, CATHY .- London : SAGE , 2006
<<Cota: II 91612>>
890. Key Data on Education in Europe 2012 .- Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ,
2012 <<Cota: IV 16257>>
891. Kindermedien / HEIDTMANN, HORST .- Stuttgart : Metzler , 1992 <<Cota: 371.6 HEI>>
892. Klassiker der Pädagogik .- München : Beck , 1991 <<Cota: 37(092) KLA>>
893. Knowledge-Based Virtual Education : User-Centred Paradigms .- Heidelberg : Springer , 2005 <<Cota: III
49324>>
894. La pédagogie par la découverte / BRUNER, JEROME SEYMOUR .- Paris : [ESF] , 1973 <<Cota: III 13933>>
895. Laboratorul de psiho-socio-pedagogie şcolară / GROPPOŞILĂ, MARIUS .- Bucureşti : Institutul de Ştiinţe
Pedagogice , 1969 <<Cota: III 8145>>
896. The Language Education of Minority Children : Selected Readings .- Rowley : Newbury House Publ. , 1972
<<Cota: III 39946>>
897. L'Apprentissage précoce de la lecture : À six ans est-il déjà trop tard? / COHEN, RACHEL .- Paris : Presses
Universitaires de France (PUF) , 1977 <<Cota: II 63554>>
898. The Learning Society / HUTCHINS, ROBERT MAYNARD .- New York : Frederick A. Praeger , 1968 <<Cota:
III 22906>>
899. La lecture à l'école / CHARMEUX, ÉVELINE .- Paris : CEDIC , 1979 <<Cota: II 63643>>
900. Lecture et ortographe : Problïmes d'apprentissage, d'évaluation et de rééducation / BARTOUT, DENISE .- Paris
: Armand Colin , 1977 <<Cota: III 27899>>
901. Lecţii despre obiectivele pedagogice (I-II) / POENARU, ROMEO .- Timişoara : Universitatea din Timişoara ,
1989 <<Cota: L 109115>>
902. Legislaţie privind învăţământul .- Bucureşti : Lumina Lex , 2000 <<Cota: II 80683>>
903. Limba română în şcoala generală : Sistem de predare şi metodologie / POPESCU, ŞTEFANIA .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: III 16920>>
904. Limba şi literatura română : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / VASILESCU, ANDRA .- Bucureşti : ALL
Educational , 2000 <<Cota: III 45263>>
905. La Linguistique et l'enseignement des langues vivantes .- Saint-Étienne : Université de Saint-Étienne , 1971
<<Cota: II 66844>>
906. Literatura în şcoală : Contribuţii la o didactică modernă a disciplinei / PARFENE, CONSTANTIN .- Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , 1997 <<Cota: II 76864>>
907. The Logic of Education / PETERS, R. S. .- London : Routledge & Kegan Paul , 1971 <<Cota: II 78895>>
908. Logopedie : Curs pentru studenţi şi cadre didactice(logopezi, educatoare, învăţători, profesori) / ANUCUŢA,
PARTENIE .- Timişoara : Excelsior , 1999 <<Cota: II 79556>>
909. Lucrări ştiinţifice : Volum omagial : 25 de ani de învăţămînt superior agronomic în Oltenia (1948-1973) .-
Craiova : Intreprinderea Poligrafică Oltenia , 1975 <<Cota: III 14245>>
910. Lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice : 1947-1976 : Bibliografie selectivă .- Craiova : Repografia Universităţii
Craiova , 1976 <<Cota: II 35943>>
911. Man, Society, and Education : A History of American Educational Ideas / KARIER, CLARENCE J. .- Glenview
: Scott, Foresman and Company , 1967 <<Cota: III 22909>>
912. Management comportamental în clasa de elevi / DÂRJAN, IOANA .- Timişoara : Editura Universităţii de Vest ,
2010 <<Cota: III 53055>>
913. Management educaţional 2010 / HRISCU, MARIUS .- Iaşi : Pim , 2010 <<Cota: II 94067>>
914. Management educaţional : Formarea competenţei manageriale a profesorului / MACIUC, IRINA .- Craiova :
Sitech , 2007 <<Cota: II 91914>>
915. Management educaţional : Profesorul-manager : roluri si metodologie / JOIŢA, ELENA .- Iaşi : Polirom , 2000
<<Cota: III 42376>>
916. Management educaţional Duşe / DUŞE, CARMEN SONIA .- Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" ,
2006 <<Cota: III 49719>>
917. Management educaţional în învăţământul agronomic / BREZULEANU, CARMEN OLGUŢA .- Iaşi : Alfa Iaşi ,
2008 <<Cota: III 52273>>
918. Management educaţional Ţoca, 2008 / ŢOCA, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008
<<Cota: II 92609>>
919. The Management of Education ; A Systematic Design for Educational Revolution / UMANS, SHELLEY .-
London : Pitman , 1972 <<Cota: II 76102>>
920. Management şcolar : Elemente de tehnologie managerială / JOIŢA, ELENA .- Craiova : Editura "Gheorghe
Cârţu-Alexandru" , 1995 <<Cota: II 72866>>
921. Managementul activităţilor extracurriculare / MARCU, VASILE, ed. fiz. .- Oradea : Editura Universităţii din
Oradea , 2003 <<Cota: IV 14694>>

28
922. Managementul calităţii în învăţământul superior .- Arad : "Vasile Goldiş" University Press , [s. a.] <<Cota: II
91328>>
923. Managementul cercetării ştiinţifice universitare / BRĂTIANU, CONSTANTIN .- Bucureşti : Editura
Economică , 2007 <<Cota: III 49519>>
924. Managementul clasei de elevi : Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională / IUCU, ROMIŢĂ
B. .- Iaşi : Polirom , 2006 <<Cota: III 50816>>
925. Managementul clasei de elevi : Suport de curs / BOJA, ALINA .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2009 <<Cota: III
52566>>
926. Managementul educaţiei : Conferinţă : 16 decembrie 1999 : [Expuneri, comunicări şi puncte de vedere] .- Sibiu :
Editura Academiei Trupelor de Uscat , 2000 <<Cota: L 123487>>
927. Managementul învăţământului preuniversitar din România în sistem descentralizat : Teză de doctorat : [format
electronic] / RĂDUŢ, EUGEN .- Craiova : Universitatea din Craiova , 2009
928. Managementul lecţiei / CRISTEA, GABRIELA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: II
93379>>
929. Managementul organizaţiei şcolare / CRISTEA, SORIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996
<<Cota: II 75093>>
930. Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ / NEAMŢU, ADINA-CLAUDIA .- Târgu-Jiu :
Academica Brâncuşi , 2008 <<Cota: III 52184>>
931. Managementul şi gestiunea clasei de elevi : Fundamente teoretico-metodologice / IUCU, ROMIŢĂ B. .- Iaşi :
Polirom , 2000 <<Cota: III 41729>>
932. Managementul timpului : O abordare psihopedagogică / VOICULESCU, FLOREA .- Cluj-Napoca : Risoprint ,
2004 <<Cota: III 54077>>
933. Managementul universitar. : De la viziunea conducerii la misiunea de succes / ANTONESEI, LIVIU .- Iaşi :
Polirom , 2000 <<Cota: II 81157>>
934. Manual de instruire Montessori / MULLINAX, MAROLEN .- Constanţa : Casa Speranţa , 1998 <<Cota: IV
14589>>
935. Manual de management educaţional : pentru directorii de unităţi şcolare / IOSIFESCU, ŞERBAN .- Bucureşti :
ProGnosis , 2000 <<Cota: III 42342>>
936. Manual de pedagogie : Manual destinat studenţilor de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
din cadrul M.A.N. .- Bucureşti : ALL Educational , 1998 <<Cota: III 38710>>
937. Manual de pedagogie : Manual destinat studenţilor de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
din cadrul M.A.N. 2001 .- Bucureşti : ALL Educational , 2001 <<Cota: III 47219>>
938. Manual de tehnici şi abilităţi academice .- Timişoara : Editura Universităţii de Vest , 2008 <<Cota: III 53058>>
939. Manual pentru asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală / BÎRZEA, CEZAR .- Paris :
TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie , 2005 <<Cota: II 89405>>
940. Manual pentru o predare activă a limbilor / RICHTERICH, R. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1974 <<Cota: III 11978>>
941. Manualul calităţii / SPRÎNCEANĂ, NICOLAE .- Bucureşti : Fundaţia Universitară AISTEDA , 1999 <<Cota:
IV 13489>>
942. Manualul procedurilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei .- Iaşi : Editura Politehnium , 2008
<<Cota: III 50401>>
943. Manualul profesorului : Limba engleză : Clasa a VI-a / VOINESCU, LIANA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1970 <<Cota: II 24669>>
944. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE / BERTOCCHINI, PAOLA .- [s. l.] : CLE
International , 2008 <<Cota: III 54121>>
945. Marile probleme ale educaţiei în lume : Eseu de analiză şi sinteză / THOMAS, JEAN .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1977 <<Cota: II 38112>>
946. Mass-media şi educaţia tineretului / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1972 <<Cota: II 46685>>
947. Matematica : Ghidul învăţătorului : Clasa I / DUMITRU, ALEXANDRINA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1997 <<Cota: L 164521>>
948. Matematică : pentru perfecţionarea învăţătorilor / ROŞU, MIHAIL .- Bucureşti : All Educational , 1995 <<Cota:
III 35740>>
949. Matematică : pentru perfecţionarea învăţătorilor 1996 / ROŞU, MIHAIL .- Bucureşti : All Educational , 1996
<<Cota: III 37889>>
950. Matematică, clasa I : ghidul învăţătorului / DUMITRU, ALEXANDRINA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1995 <<Cota: L 156750>>
951. Materiale în ajutorul educării ştiiţifice a tineretului .- Bucureşti : Editura Politică , 1967 <<Cota: I 3077>>
952. Materiale teoretice pentru învăţămîntul profesional .- Bucureşti : [s. n.] , 1972 <<Cota: III 10121>>
953. Meridiane pedagogice : Interviuri cu personalităţi ale învăţământului / HERIVAN, MIRCEA .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota: II 46475>>
954. Metoda de predare prin exerciţii standard 1997 .- Bucureşti : [s.n.] , 1997- <<Cota: LEC>>
29
955. Metoda pedagogiei ştiinţifice aplicată la educaţia copiilor mici / MONTESSORI, MARIA .- Bucureşti : Cartea
Românească , 1922 <<Cota: II 51881>>
956. Metoda proiectării faptelor : Studiu metodologic original / VELOVAN, ŞTEFAN .- Craiova : Scrisul Românesc
, 1926 <<Cota: III 23079>>
957. Metoda reflectării faptelor : Studiu metodologic original / VELOVAN, ŞTEFAN .- Craiova : [Scrisul
Românesc] , 1938 <<Cota: III 23080>>
958. Metode active în pedagogia adulţilor : Cunoaşterea problemei ; Aplicaţii practice : (Pentru pedagogi, instructori
şi responsabili) / MUCCHELLI, ROGER .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1982 <<Cota: III
38392>>
959. Metode de învăţământ 2006 / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Iaşi : Polirom , 2006 <<Cota: III 50211>>
960. Metode de învăţămînt / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1976
<<Cota: II 36298>>
961. Metode interactive de grup : Ghid metodic : 60 metode şi 200 aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar /
BREBEN, SILVIA .- Craiova : Arves , [2002] <<Cota: III 53371>>
962. Metode matematice şi cibernetice în pedagogie / Itelson, L. B. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1967 <<Cota: I 5308>>
963. Metode şi procedee pentru creşterea eficienţei lecţiilor de compunere liberă în şcoala generală / CARONI,
CECILIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 3922>>
964. Metode şi tehnici de munca intelectuală / ŢOPA, LEON .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1979
<<Cota: II 76117>>
965. Metodica educaţiei fizice în învăţămîntul superior / Bizim, Alexandru .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti ,
1994 <<Cota: L 156288>>
966. Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de copii : Manual pentru liceele pedagogice de educatoare /
DOLGOŞEV, MARIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 24853>>
967. Metodica întocmirii adnotărilor / ŞAMURIN, E. I. .- Bucureşti : [s. n.] , 1961 <<Cota: IV 450>>
968. Metodica limbii române în învăţământul primar / ILICA, ANTON .- Arad : Multimedia Arad , 1998 <<Cota: L
165874>>
969. Metodica pentru perfecţionarea maiştrilor-instructori2000 / COCIUBA, PETRU .- Bucureşti : Editura
Economică , 2000 <<Cota: L 125748>>
970. Metodica predării biologiei : [curs] / IORDACHE, ION .- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1995 <<Cota: L
156494>>
971. Metodica predării biologiei Iordache, Ion ; 1996 / IORDACHE, ION .- Iaşi : Sanvially , 1996 <<Cota: L
160780>>
972. Metodica predării chimiei 1997, Şunel. / ŞUNEL, VALERIU .- Iasi : Marathon , 1997 <<Cota: L 163737>>
973. Metodica predării cunoştinţelor despre natură şi om la cl. I-IV / Bărbulescu, Reasilvia .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1981 <<Cota: II 48034>>
974. Metodica predării cursului de tractoare / VEGHEŞ, VASILE .- Bucureşti : Editura Agro-Silvică , 1963 <<Cota:
II 13065>>
975. Metodica predării desenului şi caligrafiei / MUNTEANU, VASILE, prof. .- Timişoara : Universitatea din
Timişoara , 1974 <<Cota: II 31024>>
976. Metodica predării disciplinelor de specialitate : Note de curs / PRECUP, RADU-EMIL .- Timişoara : [s. n.] ,
1998 <<Cota: III 42117>>
977. Metodica predării Educaţiei Fizice şi Sportului în ciclul primar / CĂTĂNEANU, MARIAN SERGIU .- Craiova
: Editura "Gheorghe Alexandru" , 2002 <<Cota: III 45645>>
978. Metodica predării filozofiei în liceu / CAZAN, ELENA .- Bucureşti : [s. n.] , 1983 <<Cota: II 55682>>
979. Metodica predării fizicii / ANGHEL, SORIN DAN, fizician .- Piteşti : Arg-Tempus , 1995 <<Cota: III 36014>>
980. Metodica predării fizicii : (Îndrumar de laborator) / TEREJA, E. .- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1999
<<Cota: L 120873>>
981. Metodica predării fizicii 2001 / CĂLŢUN, OVIDIU FLORIN .- Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , 2001
<<Cota: L 127155>>
982. Metodica predării geografiei / VEZA, S. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: II
2840>>
983. Metodica predării geografiei : La clasele V-VIII / DĂNEŢ, ONORIU .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1984 <<Cota: III 41183>>
984. Metodica predării geografiei 1997 / MUNTEANU, RODICA .- Timişoara : Mirton , 1997 <<Cota: L 165381>>
985. Metodica predării geografiei la clasele I-IV : Manual pentru liceele pedagogice : Manual elaborat prin concurs /
STOICA, DUMITRU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: III 54414>>
986. Metodica predării geografiei la clasele V-VIII / BĂRGĂUANU, PETRU .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1979 <<Cota: III 17884>>
987. Metodica predării geologiei / HORAICU, CORNELIU .- Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" , 1997
<<Cota: L 161900>>

30
988. Metodica predării istoriei / IONIŢĂ, GHEORGHE I. .- Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti , 1997
<<Cota: II 76227>>
989. Metodica predării istoriei Gafar T. / GAFAR, TATIANA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1968
<<Cota: II 10251>>
990. Metodica predării istoriei României / ENE, ELENA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1983
<<Cota: III 23687>>
991. Metodica predării istoriei României 1981 / ENE, ELENA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1981
<<Cota: III 19520>>
992. Metodica predării limbii engleze : Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language /
VIZENTAL, ADRIANA .- Iaşi : Polirom , 2008 <<Cota: III 50971>>
993. Metodica predării limbii române în clasele primare / NUŢĂ, SILVIA .- Bucureşti : Aramis , 2002 <<Cota: III
45383>>
994. Metodica predării limbii române în clasele primare2000 / NUŢĂ, SILVIA .- Bucureşti : Aramis , 2000 <<Cota:
III 41734>>
995. Metodica predării limbii române în învăţământul primar / CRĂCIUN, CORNELIU, filolog .- Deva : Emia ,
2003 <<Cota: III 46537>>
996. Metodica predării limbii române la clasele I-IV : Manual pentru şcolile normale clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-
a / ŞERDEAN, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 103691>>
997. Metodica predării limbii române la clasele I-IV : Manual pentru şcolile normale clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-
a 1991 / ŞERDEAN, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 131597>>
998. Metodica predării limbii şi literaturii române / GOIA, VISTIAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1995 <<Cota: L 156066>>
999. Metodica predării limbii şi literaturii române : Pentru clasele I-VIII şi un capitol pentru clasele IX-XI (XII) /
CARONI, CECILIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: III 47271>>
1000. Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi în liceu Crăciun, C. / CRĂCIUN, CORNELIU,
filolog .- Deva : Emia , 2004 <<Cota: IV 14975>>
1001. Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu / IVĂNUŞ, DUMITRU .- Craiova :
Avrămeanca , 1997 <<Cota: II 75515>>
1002. Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală : Curs pentru studenţi şi profesori / IVĂNUŞ, DUMITRU
.- Craiova : Universitatea din Craiova , 1988 <<Cota: II 61455>>
1003. Metodica predării limbii şi literaturii române Marinescu, V. / MARINESCU, VALERIU ALEXANDRU .-
Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine , 2002 <<Cota: II 83420>>
1004. Metodica predării lucrului manual în clasele I-IV : Manual pentru liceele pedagogice Şerdean, I., 1967 /
ŞERDEAN, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: II 6106>>
1005. Metodica predării matematicii : Manual pentru clasa a XI-a licee pedagogice 1999 / LUPU, COSTICĂ .-
[Piteşti] : Paralela 45 , 1999 <<Cota: L 120553>>
1006. Metodica predării matematicii : Manual pentru clasa a XII-a licee pedagogice 1999 / LUPU, COSTICĂ .-
[Piteşti] : Paralela 45 , 1999 <<Cota: L 120563>>
1007. Metodica predării matematicii : Manual pentru clasa a XII-a licee pedagogice 2000 / LUPU, COSTICĂ .-
Bucureşti : Paralela 45 , 2000 <<Cota: L 124798>>
1008. Metodica predării matematicii 1996, Rus I. / RUS, ILEANA .- Arad : Servo-Sat , 1996 <<Cota: II 76068>>
1009. Metodica predării matematicii 1998, Banea, Paralela 45 / BANEA, HOREA .- Piteşti : Paralela 45 , 1998
<<Cota: L 167794>>
1010. Metodica predării matematicii Rusu, E. / RUSU, EUGEN, mat. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1965 <<Cota: IV 2844>>
1011. Metodica predării număratului şi socotitului în grădiniţa de copii : Manual pentru liceele pedagogice de
educatoare, anul IV / TAIBAN, MARIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: II
23738>>
1012. Metodica predării religiei / ŞEBU, SEBASTIAN .- Alba Iulia : Reîntregirea , 2000 <<Cota: III 43322>>
1013. Metodica predării religiei : Manual pentru Seminarii Teologice, Şcoli Normale, Colegii şi Licee Pedagogice /
ŞEBU, SEBASTIAN .- Alba Iulia : Reîntregirea , 2002 <<Cota: IV 14581>>
1014. Metodica predării Religiei în şcolile primare, gimnazii şi licee / DANCIU, ANA .- Bucureşti : Editura Anastasia
, 1999 <<Cota: II 80104>>
1015. Metodica predării specialităţii / DUŞE, CARMEN SONIA .- Sibiu : Editura Universităţii din Sibiu , 1997
<<Cota: III 40142>>
1016. Metodica predării ştiinţelor tehnice / CREŢU, SIMONA MARIANA .- Craiova : Sitech , 1997 <<Cota: II
92105>>
1017. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală : Ghid teoretico-aplicativ / PARFENE, CONSTANTIN .-
Iaşi : Polirom , 1999 <<Cota: III 46619>>
1018. Metodica şcoalei poporale pentru elevii institutelor pedagogice (şcoalelor normale) / PIPOŞ, PETRU .- Arad :
Editura Autorului , 1908 <<Cota: III 23898>>

31
1019. Metodica ştiinţelor sociale în învăţămîntul superior : Culegere de texte din literatura străină : Caiet documentar
9/1974 : Uz intern .- Bucureşti : [s. n.] , 1974 <<Cota: II 34424>>
1020. Metodika prepodavanija geometrii / ÓUSTEF, FRIDA M. .- Minsk : VysÔaja Ôkola Minsk , 1980 <<Cota: II
47005>>
1021. Metodika prepodavanija russkogo jazyka / CLEM, NICOLAI .- Constanţa : Litografia Institutului de învăţământ
superior , 1980 <<Cota: II 48892>>
1022. Metodika prepodavanija russkogo jazyka : [curs] / MARINESCU, MIHAIL .- Bucureşti : Universitatea
Bucureşti , 1993 <<Cota: L 156534>>
1023. Metodologia cercetării ştiinţifice : Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat / RĂDULESCU,
MIHAELA ŞT. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2011 <<Cota: II 93381>>
1024. Metodologia comparativă în educaţie şi învăţămînt : (Pedagogia comparată) : [Curs] / STOIAN, STANCIU .-
Bucureşti : Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" , 1968 <<Cota: IV 2989>>
1025. Metodologia educaţiei : Schimbări de paradigme / JOIŢA, ELENA .- Iaşi : Institutul European , 2010 <<Cota:
III 52720>>
1026. Metodologia elaborării lucrărilor de diplomă / MINCIU, RODICA .- Bucureşti : Academia de Studii Economice
, 1995 <<Cota: L 154777>>
1027. Metodologia învăţământului secundar : Metodologie generală... : [Manual] / COLLARD, F. .- Bucureşti :
Tipografia "România Nouă" Th. Voinea , 1922 <<Cota: II 51780>>
1028. Mélanges en hommage à Jean-Claude Dischamps / CUCUI, ION .- Târgovişte : Bibliotheca , 2009 <<Cota: III
53214>>
1029. Méthode de préparation de la carte scolaire Aurich, Basse-Saxe République Fédérale d'Allegmane / BACK,
HANS-JáRGEN .- Paris : [s. n.] , 1974 <<Cota: IV 8522>>
1030. Méthodologie de l'enseignement du français / BRĂESCU, MARIA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1979 <<Cota: II 41564>>
1031. Méthodologie de l'enseignement du français Radu A., 1968 / RADU, ANDREI .- Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 2435>>
1032. Méthodologie speciale de l'enseignement du droit / ORIANNE, P. .- Louvain-la-Neuve : Université Catholique
de Louvain , 1989-1990 <<Cota: IV 11957>>
1033. Mijloace audio-vizuale : Curs practic / CRISTEA, GH. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1968
<<Cota: II 8135>>
1034. Mijloace de educaţie Geissler, E. 1977 / GEISSLER, ERICH E. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1977 <<Cota: II 36975>>
1035. Mijloacele tehnice audio-vizuale în predarea istoriei / Ceacalopol, Gloria Dorothea .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 19321>>
1036. Minciună, contrafacere, simulare : O abordare psihopedagogică / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom ,
1997 <<Cota: II 74764>>
1037. A Ministry of Education for Europe / HAIGH, ANTHONY .- London ; Toronto ; Wellington... : George G.
Harrap , 1970 <<Cota: III 38387>>
1038. Misiunea Universităţii / ORTEGA Y GASSET, JOSÉ .- Bucureşti : Univers , 1999 <<Cota: I 21081>>
1039. Mitul lui Chiron : Explorări hermeneutice asupra destinului paideutic al omenirii / NEGREŢ-DOBRIDOR, ION
.- Bucureşti : Aramis , 2001 <<Cota: III 45338>>
1040. Modalităţi de sporire a eficienţei utilizării mijloacelor audio-vizuale în învăţămîntul superior economic : Caiet
de sinteze .- Bucureşti : Academia de Studii Economice , 1989 <<Cota: L 112916>>
1041. Modele alternative destinate pregătirii iniţiale şi perfecţionării continue a managerilor şcolari : rezumatul tezei
de doctorat / NICULESCU, RODICA MARIANA .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1995 <<Cota: L
156326>>
1042. Modele de proiectare a activităţii didactice la fizică pentru clasele VI-VIII / ERDEI, M. .- Timişoara :
Universitatea din Timişoara , 1989 <<Cota: L 109134>>
1043. Modelul uman şi idealul educativ : Antologie de texte .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1995
<<Cota: II 72868>>
1044. Modernizarea învăţămîntului la clasele I-IV : [Culegere de studii] .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică
, 1968 <<Cota: III 1209>>
1045. Modernizarea învăţămîntului superior .- Bucureşti : [s. n.] , 1973 <<Cota: IV 4527>>
1046. Modernizarea metodelor de studiere a limbilor străine / BRĂESCU, ION .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1966 <<Cota: I 2443>>
1047. Momente critice în învăţământ şi sănătate / KELEMEN, ANDREI .- Bucureşti : Editura Medicală , 1996
<<Cota: II 73588>>
1048. Monografia ca modalitate de studiu de prezentare integrală şi ştiinţifică a individualităţii elevului / AMAN,
GEORGE .- Bucureşti : Cartea Românească , 1935 <<Cota: III 21670>>
1049. Multicultural Education : Issues and Perspectives .- Danvers : John Wiley & Sons , 2010 <<Cota: III 54303>>
1050. Munca dirigintelui : Culegere de articole .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1956 <<Cota: II
22546>>
32
1051. Munca metodică în şcolile generale şi în licee / ANDREI, NICOLAE A. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1966 <<Cota: II 13365>>
1052. Munca profesorului diriginte : Proiect experimental .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1961
<<Cota: II 13389>>
1053. Muncă şi creaţie : caiet de lucru manual pentru clasa a II-a / FALIBOGA, VIOLETA .- Botoşani : Axa Botoşani
, 1998 <<Cota: L 121424>>
1054. Mutual Recognition of Qualifications : The Russian Federation and the other european countries /
KOUPTSOV, OLEG .- Bucharest : UNESCO. CEPES , 1997 <<Cota: L 164178>>
1055. Muzeul şcolar pentru învăţămîntul elementar şi mediu / HANDREA, IUSTIN .- Bucureşti : Editura de Stat
Didactică şi Pedagogică , 1957 <<Cota: III 3668>>
1056. My Dotty's Dot-to-Dots Book .- London : Holland Entreprises LTD. , DL 1990 <<Cota: L 112516 ; L 112517 ;
112518 ; 112519>>
1057. N. F. S. Grundtvig - Tradition et Renouveau : La conception de l'homme et du peuple, de l'éducation et de
l'Église chez Grundtvig, à la lumiïre des préoccupations du monde d'aujourd'hui .- Copenhague : Det Danske
Selskab , 1983 <<Cota: III 35631>>
1058. National Report on Education for All : Romania / ANGHEL, FLORENTINA .- Bucharest : Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei , 1999 <<Cota: L 120798>>
1059. Naturalismul în pedagogie / BURDUN, LUCIA .- Brăila : [s. n.] , 1935 <<Cota: III 36909>>
1060. Naucùnaja organizacija ucùebno-vospitatel'nogo processa / BATYÓEV, SERGEJ JAKOVLEVICù .- Moskva :
Izdatel'stvo "VysÔaja Ôkola" , 1972 <<Cota: II 35256>>
1061. Naucùni publikacii na Agrarnija Universitet Plovdiv : Bibliografski ukazatel : 1995-2005 .- Plovdiv :
Akademicùno Izdatelstvo na Agrarija Universitet Plovdiv , 2005 <<Cota: III 52401>>
1062. Naucùnye osnovy obucùenija v tehnikumah / ÓCùERBAN', JURIJ JU. .- Moskva : VysÔaja Ôkola Moskva ,
1976 <<Cota: II 36795>>
1063. Negativismul copiilor, produs al carenţelor educative / FILIMON, LIVIU .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1967 <<Cota: I 7039>>
1064. New Dimensions in Higher Education / COLLIER, K. G. .- London : Longmans Green and Co. , 1968 <<Cota:
II 7284>>
1065. The New national curriculum 2000 / Ministerul Educaţiei şi Invăţamântului .- Bucureşti : ProGnosis , 2000
<<Cota: L 152007>>
1066. New Perspectives in Education for Business .- Washington : National Business Education Association , 1963
<<Cota: II 95630>>
1067. New Trends in Biology Teaching .- Bucharest : UNESCO , 1967- <<Cota: LEC>>
1068. New Unesco Source Book for Geography Teaching .- Harlow : The Unesco Press , 1982 <<Cota: II 78842>>
1069. Nivelul de aspiraţii şcolare / BOROŞ, MAXIMILIAN .- Baia Mare : Gutinul , 1998 <<Cota: II 77951>>
1070. Niveluri ale înţelegerii / PETROVICI, MERIMA CARMEN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
2010 <<Cota: II 94249>>
1071. Nomen latinum : Mélanges de langue, de littérature et de civilisation latines offerts au professeur André
Schneider à l'occasion de son départ à la retraite .- Genïve : Librairie Droz , 1997 <<Cota: III 52974>>
1072. Notes sur l'Enseignement secondaire / MICHEL, HENRY .- Paris : Librairie Hachette et C-ie , 1902 <<Cota: II
51860>>
1073. Noţiuni de metodica predării chimiei / NAUMESCU, ADRIANA .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai"
, 1992 <<Cota: L 100941>>
1074. Noţiuni de metodica predării chimiei 1997, Adrienne Naumescu / NAUMESCU, ADRIENNE .- Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă , 1997 <<Cota: L 160080>>
1075. Noţiuni de pedagogie, didactică şi metodică / Conta-Kernbach, Ana .- Bucureşti : Cartea Românească , 1921
<<Cota: III 21688>>
1076. Noutăţi în ştiinţe ale naturii şi în pedagogie : Lucrări ştiinţifice .- Braşov , 1975 <<Cota: III 14703>>
1077. anchetă sanitară la un liceu : Viitorul poporului român ; Principii sanitare ; Capacitatea pulmonară ; Capacitatea
fizică ; Tuberculoza ; Viaţa sexuală, sifilisul, neurastenia şi alte boale ; Capacitatea intelectuală ; Internatul /
STANCA, DOMINIC, medic .- Cluj : Editura Revistei "Societatea de mîine" , 1924 <<Cota: III 23834>>
1078. introducere în pedagogie : Dimensiunile axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei / ANTONESEI, LIVIU .-
Iaşi : Polirom , 2002 <<Cota: III 43706>>
1079. istorie a pedagogiei universale şi româneşti pînă la 1900 / STANCIU, ION GH. .- Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică , 1977 <<Cota: II 37392>>
1080. lege eronată : Documente .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 2010 <<Cota: II 93259>>
1081. perspectivă comprehensivă şi integrativă a învăţării scrisului : rezumatul tezei de doctorat / VRĂSMAŞ,
ECATERINA .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1995 <<Cota: L 156317>>
1082. şcoală pentru democraţie : Antologie de texte pedagogice / PETRESCU, I. C. .- Bucureşti : All , 1998 <<Cota:
III 40805>>
1083. viaţă consacrată învăţământului şi cercetării : Profesorul C. Gh. Marinescu / SAIZU, IOAN .- Iaşi : Editura
Dosoftei , 2000 <<Cota: II 92046>>
33
1084. Obiective şi teste pentru o evaluare standard în învăţământul primar / ŞINCAN, EUGENIA .- Bucureşti :
Editura Coresi , 1994 <<Cota: III 36035>>
1085. Objective CAE / O'DELL, FELICITY .- Cambridge : Cambridge University Press , 2006 <<Cota: IV 15569>>
1086. Omul ca obiect al educaţiei : O experienţă de antropologie pedagogică / UÓINSKI, KONSTANTIN
DMITRIEVICI .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1974 <<Cota: III 13269>>
1087. Open Door to Learning : The Land-Grant System Enters Its Second Century / ALLEN, HERMAN R. .- Urbana :
University of Illinois , 1963 <<Cota: II 20430>>
1088. Opere pedagogice alese / MAKARENKO, A. S. .- Bucureşti : Editura de Stat , 1950 <<Cota: II 88036>>
1089. Opere pedagogice alese Makarenko, A. S. / MAKARENKO, A. S. .- [Bucureşti] : Editura Didactică şi
Pedagogică , [196-?] <<Cota: II 23736>>
1090. Opere pedagogice alese UÔinski / UÓINSKI, KONSTANTIN DMITRIEVICI .- Bucureşti : Editura de Stat
Didactică şi Pedagogică , 1957 <<Cota: II 12524>>
1091. Optimizarea procesului de învăţământ : Sub aspect didactic general / BABANSHIJ, JURIJ K. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1979 <<Cota: II 42701>>
1092. Organizarea învăţămîntului în România, Albania, Anglia, Austria... Rusia sovietică, Ungaria / ANTONESCU,
G. G. .- Bucureşti : Editura Institutului Pedagogic Român , 1933 <<Cota: III 21665>>
1093. Organizarea lecţiilor de fizică cu material didactic distribuit elevilor / AMBERG, IULIU .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 5604>>
1094. Organizarea şi activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj (1919-1940) : Rezumatul tezei de doctorat /
PUŞCAŞ, VASILE .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1991 <<Cota: L 113439>>
1095. "Organizarea şi conducerea activităţii seminariale în învăţământul universiatar" : Constatări şi contribuţii
experimentale / CREMER, I. .- Bucureşti : Reprografia Universităţii , 1976 <<Cota: III 18791>>
1096. Organizarea şi conducerea caselor de copii : Lecţii pentru reciclarea directorilor din casele de copii / LĂSCUŞ,
VOICU .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1989 <<Cota: L 109673>>
1097. Organizarea şi conţinutul învăţămîntului profesioal şi tehnic din România : Aspecte din perioada 1864-1948 /
NICOLAE, C. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota: II 46728>>
1098. Organizational Change and Faculty Development / DUSE, DAN-MANIU .- Saarbrücken : LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH & Co , 2011 <<Cota: II 94302>>
1099. Organizaţiile de partid din şcoli / CRISTEA, AUREL .- Bucureşti : Editura Politică , 1967 <<Cota: II 26503>>
1100. Organizaţiile profesionale ale cadrelor didactice din România între 1865-1944 / GLIGOR, ONIŢA .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1969 <<Cota: III 4119>>
1101. Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 2000
<<Cota: IV 14759>>
1102. Orizontul fără limite al învăţării : Lichidarea decalajului uman / BOTKIN, JAMES W. .- Bucureşti : Editura
Politică , 1981 <<Cota: II 48746>>
1103. Osoznanie slovesnogoo sostava recii dosùkolimikami / KARPOVA, S. N. .- Moskva : Izdatel'stvo
Moskovskogo Universiteta , 1967 <<Cota: II 7248>>
1104. Oÿ va l'éducation / PIAGET, JEAN .- Paris : Éditions Denoël , 1972 <<Cota: I 19701>>
1105. Oÿ vont les pédagogies non-directives? : Autorité du maître et liberté des élïves / SNYDERS, GEORGES .-
Vendöme : Presses Universitaires de France (PUF) , 1974 <<Cota: I 20727>>
1106. Paideia : Fundamentele culturale ale educaţiei / ANTONESEI, LIVIU .- Iaşi : Polirom , 1996 <<Cota: II
74884>>
1107. Pampaedia / COMENIUS, JAN AMOS .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1977 <<Cota: III
14744>>
1108. Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei şcolare : Cu aplicaţii şi exemplificări din matematică /
LUPU, COSTICĂ .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: II 94252>>
1109. Paradigmele managementului universitar / BRĂTIANU, CONSTANTIN .- Bucureşti : Editura Economică ,
2002 <<Cota: III 47518>>
1110. Parteneriat în educaţie / BĂRAN-PESCARU, ADINA .- Bucureşti : Aramis , 2004 <<Cota: III 48205>>
1111. Participarea la educaţie a copiilor romi : Probleme, soluţii, actori / BALICA, MAGDA .- Bucureşti : MarLink ,
2002 <<Cota: IV 14210>>
1112. Particularităţile însuşirii cunoştinţelor tehnice şi formarea profesională în liceele industriale : Rezumatul tezei de
doctorat / VLĂDULESCU, LUCIA .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1990 <<Cota: L 109707>>
1113. Pädagogische Grundbegriffe .- Reinbek : Rowohlt <<Cota: 37.01 PAE>>
1114. Părinţi şi profesori / ŞAFRAN, ONISIE .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1965 <<Cota: II 13418>>
1115. Pe teme de educaţie politică şi patriotică a tineretului / ALMAŞ, DUMITRU .- Bucureşti : Editura Politică ,
1969 <<Cota: II 11904>>
1116. Pedagogi germani progresişti din România : Curente şi concepţii / GÜLLNER, CAROL .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1969 <<Cota: II 14196>>
1117. Pedagogia / BÂRSĂNESCU, ŞTEFAN .- Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1984
<<Cota: II 89526>>
1118. Pedagogia : Curs 1974 .- Cluj : [s. n.] , 1974 <<Cota: III 12472>>
34
1119. Pedagogia : Lucrată pe basele psichologice şi etice ale realismului Herbartian .- Sibiiu : Tipografia W. Krafft ,
1902 <<Cota: III 21725>>
1120. Pedagogia : Lucrată pe basele psichologice şi etice ale realismului Herbartian 1902 .- Sibiiu : Tipografia W.
Krafft , 1902
1121. Pedagogia : Ştiinţa integrativă a educaţiei / JOIŢA, ELENA .- Iaşi : Polirom , 1999 <<Cota: III 48934>>
1122. Pedagogia alternativă : Imaginarul educaţional / POPENICI, ŞTEFAN .- Iaşi : Polirom , 2001 <<Cota: III
46353>>
1123. Pedagogia comunicării / ŞOITU, LAURENŢIU .- Iaşi : Institutul European , 2001 <<Cota: II 85467>>
1124. Pedagogia comunicăriiŞoitu, Laurenţiu ; 1997 / ŞOITU, LAURENŢIU .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1997 <<Cota: L 165065>>
1125. Pedagogia contemporană : Probleme şi curente / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1943
<<Cota: III 13001>>
1126. Pedagogia experimentală în România / MORARU, MONICA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
2008 <<Cota: II 93609>>
1127. Pedagogia familiei / TELLERI, FAUSTO .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2003 <<Cota: III
52025>>
1128. Pedagogia generală / ŢÎRCOVNICU, VICTOR .- Timişoara : Facla , 1975 <<Cota: III 13069>>
1129. Pedagogia generală : [Curs]1943 / ANTONESCU, G. G. .- Craiova : Scrisul Românesc , 1943 <<Cota: III
43476>>
1130. Pedagogia generală 2 / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Cultura Românească , 1936 <<Cota: III 21666>>
1131. Pedagogia generală 5 / ANTONESCU, G. G. .- Craiova : Scrisul Românesc , 1946 <<Cota: III 21667>>
1132. Pedagogia generală Narly C. / NARLY, C. .- Bucureşti : Cultura Românească , [s. a.] <<Cota: III 43488>>
1133. Pedagogia generală1930 / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Institutul Pedagogic Român , 1930 <<Cota: III
38501>>
1134. Pedagogia în faţa grupului spontan de copii / ŞTEFAN, MIRCEA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică
, 1978 <<Cota: II 46826>>
1135. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar : Ghid pentru curs şi seminar / COJOCARIU, VENERA-
MIHAELA .- Bacău : Alma Mater Bacău , 2011 <<Cota: IV 16253>>
1136. Pedagogia lui Creangă / MARIN, I. D. .- Bucureşti : Cugetarea-Georgescu Delafras , s. a. <<Cota: II 33736>>
1137. Pedagogia lui H. Spencer / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Minerva , 1915 <<Cota: II 51877>>
1138. Pedagogia lui Herbart / UFER, CHR. .- Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1919 <<Cota: II 89649>>
1139. Pedagogia lui Immanuel Kant / NARLY, C. .- Bucureşti : Cultura Românească , 1936 <<Cota: II 89653>>
1140. Pedagogia pentru institutele pedagogice / CHIRCEV, A. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1964
<<Cota: III 999>>
1141. Pedagogia pentru institutele pedagogice de învăţători .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1960
<<Cota: II 1896>>
1142. Pedagogia practică / THEODOSIU, DUMITRU .- Bucureşti : Cultura Românească , [1926] <<Cota: II 51918>>
1143. Pedagogia practică pentru şcoalele secundare / MATTHIAS, ADOLF .- Bucureşti : Voinţa Naţională , 1907
<<Cota: III 24986>>
1144. Pedagogia preşcolară : Manual pentru liceele pedagogice de educatoare / ANDREESCU, FLORICA .- Bucureşti
: Editura Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota: III 7116>>
1145. Pedagogia românească interbelică : O istorie a ideilor educative / ZAHARIAN, ERMONA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota: II 76103>>
1146. Pedagogia situaţiilor educative / IONEL, VIOREL .- Iaşi : Polirom , 2002 <<Cota: III 44035>>
1147. Pedagogia socială - ştiinţa educaţiei permanente a maselor de adulţi / DUMITRESCU, GHEORGHE T. .-
Bucureşti : Editura Politică , 1972 <<Cota: II 25370>>
1148. Pedagogia şi didactica : Pentru şcolile normale, şcoale profesionale şi învăţători / BÂRSĂNESCU, ŞTEFAN .-
Craiova : Scrisul Românesc , 1942 <<Cota: III 38382>>
1149. Pedagogia şi psichologia experimentală 1919 / CLAPARÈDE, ÉDOUARD .- Bucureşti : Editura Librăriei H.
Steinberg , 1919 <<Cota: II 51778>>
1150. Pedagogia şi psichologia experimentală 1921 / CLAPARÈDE, ÉDOUARD .- Bucureşti : Editura H.
STEINBERG , 1921 <<Cota: II 23067>>
1151. Pedagogia şi slujitorii ei la Universitatea Clujeană : 1919-1997 .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană ,
1997 <<Cota: L 167723>>
1152. Pedagogie : Formarea continuă a cadrelor didactice / MACIUC, IRINA .- Craiova : Omniscop , 1998 <<Cota: II
81019>>
1153. Pedagogie : Fundamentarea ca ştiinţă / FILIMON, LIVIU .- Bacău : Editura Didactică şi Ştiinţifică Bacău ,
[1996] <<Cota: II 74767>>
1154. Pedagogie : [Manual] / DANCSULY, A. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1979 <<Cota: III
17887>>
1155. Pedagogie : Ora de dirigenţie 1993 / NĂSTĂSESCU-CRUCERU, STELIANA .- s.l. : Proarcadia , 1993
<<Cota: L 104968>>
35
1156. Pedagogie : pentru ingineri : note de curs / STRUNGĂ, CONSTANTIN .- Timişoara : Universitatea Tehnică din
Timişoara , 1995 <<Cota: II 73128>>
1157. Pedagogie : Pentru pregătirea examenelor de definitivat, grad didactic II, grad didactic I, reciclare 1996 /
CRISTEA, SORIN .- Piteşti : Hardiscom , 1996- <<Cota: LEC>>
1158. Pedagogie : Pentru studenţi şi cadre didactice care dau examen de definitivat şi gradul II / ANUCUŢA,
PARTENIE .- Timişoara : Editura Augusta , 1997 <<Cota: II 77519>>
1159. Pedagogie : Perspective teoretice şi aplicative / ILIE, VALI .- Craiova : Universitaria Craiova , 2007 <<Cota: III
50700>>
1160. Pedagogie : Propedeutică. Didactică / MACAVEI, ELENA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1997
<<Cota: II 77111>>
1161. Pedagogie : Teoria educaţiei / MACAVEI, ELENA .- Bucureşti : Aramis , 2001 <<Cota: III 45339>>
1162. Pedagogie Bontaş I., 1998, Ed. a 4-a / BONTAŞ, IOAN .- Bucureşti : All , 1998 <<Cota: III 38708>>
1163. Pedagogie comparată .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 19816>>
1164. Pedagogie Cucoş C., 2002 / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom , 2002 <<Cota: III 48329>>
1165. Pedagogie Cucoş C., 2006 / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom , 2006 <<Cota: III 50237>>
1166. Pedagogie experimentală : Bazele / VAN BIERVLIET, J. J. .- Bucureşti : Editura Librăriei şi Tipografia H.
Steinberg & Fiu , 1923 <<Cota: II 51797>>
1167. Pedagogie generală / NARLY, CONSTANTIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: II
76076>>
1168. Pedagogie generală : Interpretare procesual-organică / POPOVICI, DUMITRU .- Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 81740>>
1169. Pedagogie generală : (Noţiuni fundamentale) : Manual pentru clasa a IX-a-şcoli normale 1990 / NICOLA,
IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1990 <<Cota: L 111691>>
1170. Pedagogie generală : (Noţiuni fundamentale) : Manual pentru clasa a IX-a-şcoli normale 1991 / NICOLA,
IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 130131>>
1171. Pedagogie generală : (Noţiuni fundamentale) : Manual pentru clasa a IX-a-şcoli normale 1993 / NICOLA,
IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 102160>>
1172. Pedagogie generală : (Noţiuni fundamentale) : Manual pentru clasa a IX-a-şcoli normale 1996 / NICOLA,
IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: III 37202>>
1173. Pedagogie generală : (Noţiuni fundamentale) : Manual pentru clasa a IX-a-şcoli normale 1997 / NICOLA,
IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: III 38802>>
1174. Pedagogie generală : (Noţiuni fundamentale) : Manual pentru clasa a IX-a-şcoli normale 1998 / NICOLA,
IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: L 166915>>
1175. Pedagogie generală Cristea, Gabriela / CRISTEA, GABRIELA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
2008 <<Cota: II 93596>>
1176. Pedagogie Jurcău, N. / JURCĂU, NICOLAE .- Cluj-Napoca , 1992 <<Cota: III 32437>>
1177. Pedagogie Maciuc, Irina / MACIUC, IRINA .- Craiova : Sitech , 2006 <<Cota: II 91181>>
1178. Pedagogie Nicola I., 1992 / NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1992
<<Cota: L 101166>>
1179. Pedagogie Nicola I., 1994 / NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1994
<<Cota: L 117610>>
1180. Pedagogie Oprescu N., 1996 / OPRESCU, NICOLAE .- Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine , 1996
<<Cota: II 75182>>
1181. Pedagogie Oprescu N., 1999 / OPRESCU, NICOLAE .- Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine ,
1999- <<Cota: II 80225>>
1182. Pedagogie pentru definitivat, gradul al II-lea, gradul I, perfecţionare şi studenţi / STOICA, MARIN .- Craiova :
Editura "Gheorghe Cârţu-Alexandru" , 1997 <<Cota: II 75576>>
1183. Pedagogie pentru viitorii profesori : Sinteze teoretice ; Sarcini ; Modele ; Instrumente aplicative / MOGONEA,
FLORENTIN REMUS .- Craiova : Tipografia Universităţii din Craiova , 2010 <<Cota: III 52711>>
1184. Pedagogie preşcolară : Didactica : manual pentru clasa a XI-a, şcoli normale, specialitatea educatoare 1993 /
MATEIAŞ, ALEXANDRA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 105398>>
1185. Pedagogie preşcolară : Didactica : manual pentru clasa a XI-a, şcoli normale, specialitatea educatoare 1994 /
MATEIAŞ, ALEXANDRA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1994 <<Cota: L 117546>>
1186. Pedagogie preşcolară : Didactica : manual pentru clasa a XI-a, şcoli normale, specialitatea educatoare 1996 /
MATEIAŞ, ALEXANDRA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: L 157151>>
1187. Pedagogie preşcolară didactică : Manual pentru clasa a XI-a, şcoli normale, specialitatea educatoare / BARBU,
HRISTU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: III 38757>>
1188. Pedagogie preşcolară didactică : Manual pentru clasa a XI-a, şcoli normale, specialitatea educatoare 1998 /
BARBU, HRISTU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: III 45385>>
1189. Pedagogie socială / DROBOT, LOREDANA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: II
94253>>

36
1190. Pedagogie socială : Concepţii, preocupări şi experienţe în România dintre cele două războaie mondiale /
BĂDINA, OVIDIU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 19173>>
1191. Pedagogie socială : (experienţe româneşti) / NECULAU, ADRIAN .- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1994
<<Cota: L 117151>>
1192. Pedagogie şcolară / NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1980 <<Cota: III
19108>>
1193. Pedagogie şcolară : Pentru cadrele didactice înscrise la definitivat, gradul al II-lea, gradul I şi la perfecţionare,
elaborată după programele M.Î. / STOICA, MARIN .- Craiova : Editura "Gheorghe Cârţu-Alexandru" , 1995
<<Cota: II 72323>>
1194. Pedagogie şi axiologie / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota:
II 73622>>
1195. Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară : Pentru examenele de definitivare şi obţinerea gradului didactic II :
Profesori, institutori, învăţători, educatoare / JOIŢA, ELENA .- Craiova : Arves , 2003 <<Cota: III 49090>>
1196. Pedagogie şi psihologie Epuran, M. / EPURAN, MIHAI .- Bucureşti : Institutul de Educaţie Fizică şi Sport ,
1985- <<Cota: II 91357>>
1197. Pedagogie şi psihologie pentru examenele de definitivare şi grade didactice : profesori, institutori/învăţători,
studenţi / STOICA, MARIN .- s.l. : Editura "Gheorghe Alexandru" , 2001 <<Cota: II 81703>>
1198. Pedagogie şi psihologie pentru examenele de definitivare şi grade didactice : profesori, institutori/învăţători,
studenţi şi elevi ai şcolilor normale 2002 / STOICA, MARIN .- Craiova : Editura "Gheorghe Alexandru" , 2002
<<Cota: II 84517>>
1199. Pedagogika : Ucebnik dlea pedagogiceskih instruktorov / ÓIMBIREV, P. N. .- Moskva : Ucùpedgiz , 1954
<<Cota: III 8120>>
1200. Pedag¢gia - T”rténet : tank”nyv a tanit”képzäk XII. oszt lya sz m ra 1991 / STANCIU, ION GH. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 130183>>
1201. Pedag¢gia - T”rténet : tank”nyv a tanit”képzäk XII. oszt lya sz m ra 1993 / STANCIU, ION GH. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 103868>>
1202. Pedag¢gia - T”rténet : tank”nyv a tanit”képzäk XII. oszt lya sz m ra 1997 / STANCIU, ION GH. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: L 160749>>
1203. Pedologie generală Chiriţă, Constantin D. 1955 / CHIRIŢĂ, CONSTANTIN D. .- Bucureşti : Editura Agro-
Silvică de Stat , 1955 <<Cota: II 55>>
1204. Pentru cultura artistică în şcoală / CARACOSTEA, DUMITRU .- [s. l.] : Socec & Co. , 1908 <<Cota: II
51786>>
1205. Pentru o pedagogie românească : Antologie de scrieri pedagogice / GHIBU, ONISIFOR .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: III 18781>>
1206. Pentru o teorie a instruirii : [Eseuri] / BRUNER, JEROME SEYMOUR .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1970 <<Cota: II 19199>>
1207. Perenitatea unei moşteniri : 100 de ani de la adoptarea Legii Spiru Haret / BONDREA, AURELIAN A. .-
Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine , 1998 <<Cota: III 39804>>
1208. Perfecţionarea activităţii didactice 1996 .- Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca , 1996 <<Cota:
L 159492>>
1209. Perfecţionarea procesului de învăţămînt : Comunicări : 15 mai 1977 : Secţia filologie .- Craiova , 1977 <<Cota:
III 16042>>
1210. Perfecţionarea procesului de învăţămînt : Comunicările Sesiunii ştiinţifice : 15 mai 1977 : Secţia: Şţiinţe ale
naturii .- Craiova , 1977 <<Cota: III 16029>>
1211. Perfecţionarea procesului de învăţămînt : Comunicările Sesiunii ştiinţifice : Secţia: Ştiinţe sociale : Craiova, 15
mai 1976 .- Craiova , 1976 <<Cota: II 36716>>
1212. Perfecţionarea procesului de învăţămînt : Comunicările Sesiunii ştiinţifice : Secţia: Şţiinţe ale naturii .- Craiova ,
1976 <<Cota: II 36715>>
1213. Perfecţionarea procesului de învăţămînt : Comunicările Sesiunii ştiinţifice : Secţii : Limba şi literatura română ;
Limbi moderne .- Craiova , 1976 <<Cota: II 36714>>
1214. Perfecţionarea sistemului de învaţămînt economic superior : (din experienţa franceză) .- Chişinău : Arc , 2001
<<Cota: II 84360>>
1215. Perfecţionarea sistemului informaţional statistic din învăţământ : Teză de doctorat / NEACŞU, SILVIU .-
Craiova : Universitatea din Craiova , 2004 <<Cota: IV 15078>>
1216. Perioada preabecedară : ghid metodic pentru învăţători şi părinţi : învăţămîntul primar / GHEORGHE,
ALEXANDRU .- Craiova : Editura "Gheorghe Cârţu-Alexandru" , 1994 <<Cota: II 70587>>
1217. Personalitatea profesorului român / Şulea-Firu, Ilie .- Bucureşti : Seminarul Pedagogic Universitar , 1939
<<Cota: III 13175>>
1218. Personalitatea şcolarului ca obiect de investigaţie interdisciplinară / VINTILESCU, DOINA .- Timişoara :
Universitatea din Timişoara , 1989 <<Cota: L 109101>>
1219. Personalul didactic al Universităţii Baia Mare : Dicţionar biobibliografic / HORVAT, SĂLUC .- Baia Mare :
Universitatea din Baia Mare , 1991 <<Cota: L 117138>>
37
1220. Personnel universitaire étranger dans les universités anglaises : 1973-1974 .- Strasbourg : [s. n.] , 1975 <<Cota:
IV 5453>>
1221. Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie / BALICA, MAGDALENA .- Bucureşti : MarLink , 2004
<<Cota: IV 16071>>
1222. Perspectives in Multicultural Education .- Lanham : University Press of America , 1981 <<Cota: II 78839>>
1223. Pestalozzi şi culturalizarea poporului 4 / ANTONESCU, GEORGE G. .- Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1936
<<Cota: II 51875>>
1224. Pestalozzi şi educaţia poporului 1919 / ANTONESCU, GEORGE G. .- Bucureşti : Tipografia "Jockey-Club"
Ion C. Văcărescu , 1919 <<Cota: II 51874>>
1225. Pestalozzi şi educaţia poporului 1922 / ANTONESCU, GEORGE G. .- Bucureşti : Tipografia "Jockey-Club"
Ion C. Văcărescu , 1922 <<Cota: II 51876>>
1226. Petru Şpan, activitatea şi gîndirea sa pedagogică / GAL, TEODOR .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1979 <<Cota: II 42896>>
1227. La Pédagogie des rencontres interculturelles .- Paris : Anthropos , 1996 <<Cota: II 94677>>
1228. Pédagogie générale / KRIEKEMANS, A. .- Louvain ; Paris : Nauwelaerts , 1967 <<Cota: II 5945>>
1229. La Pédagogie scolaire contemporaine / PLANCHARD, ÉMILE .- Louvain ; Paris : Nauwelaerts , 1968 <<Cota:
III 38390>>
1230. Piagetian Tests for the Primary School / FOGELMAN, K. R. .- Windsor : NFER Publishing Co. , 1976 <<Cota:
II 67140>>
1231. Plan strategic : 2000-2004 .- Târgovişte : Universitatea "Valahia" , [2004] <<Cota: II 92277>>
1232. Planification de l'éducation pour une société pluraliste / CHAI, HON-CHAN .- Paris : UNESCO , 1971 <<Cota:
II 52266>>
1233. Planuri de învăţămînt pentru licee industriale, agricole, silvice, sanitare, economice-administrative-de servicii,
de informnatică şi de metrologie : Învăţămînt de zi şi seral .- Bucureşti : Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei ,
1990 <<Cota: L 110895>>
1234. Planuri de învăţămînt pentru şcolile profesionale, şcolile complementare şi de ucenici .- Bucureşti : Ministerul
Învăţământului şi Ştiinţei , 1990 <<Cota: L 110894>>
1235. Play, Learning and the Early Childhood Curriculum / WOOD, ELIZABETH .- London : Paul Chapman
Publishing (PCP) , 2007 <<Cota: III 50728>>
1236. Politehnica ieşeană în dinamica modernizării României / DORIN, MIHAI .- Iaşi : Stef , 2006 <<Cota: II
92536>>
1237. Politica culturii în România contemporană : Studiu de pedagogie 1937 / BÂRSĂNESCU, ŞTEFAN .- Iaşi :
Tipografia concesionară Alex. Ţerek , 1937 <<Cota: III 22098>>
1238. Politica culturii în România contemporană : Studiu de pedagogie 2003 / BÂRSĂNESCU, ŞTEFAN .- Iaşi :
Polirom , 2003 <<Cota: III 46289>>
1239. Postmodernism şi educaţie : O perspectivă caleidoscopică / ULRICH, CĂTĂLINA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 2007 <<Cota: II 93382>>
1240. Pourquoi des professeurs? : Pour une pédagogie de la pédagogie / GUSDORF, GEORGES .- Paris : Payot ,
1966 <<Cota: I 19697>>
1241. The Power of Pedagogy / LEACH, JENNY .- London : SAGE , 2008 <<Cota: III 50745>>
1242. Practica muncii în grupuri : Un experiment de formare a profesorilor / FERRY, GILLES .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: II 33891>>
1243. A Practical Approach to Secondary Social Studies / SISTRUNK, WALTER E. .- Dubuque , 1972 <<Cota: III
39971>>
1244. Pratiquer les TICE : Former les enseignants et les formateurs à de nouveaux usages .- Bruxelles : De Boeck ,
2002 <<Cota: III 49964>>
1245. Pratiques d'enseignement et difficultés d'apprentissage .- Ramonville Saint-Agne : Érïs , 2005 <<Cota: III
49469>>
1246. Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport / COLIBABA-EVULEŢ, DUMITRU .- Craiova :
Universitaria Craiova , 2007 <<Cota: III 55183>>
1247. Precizări privind organizarea şi desfăşurarea practicii studenţilor de la învăţămîntul superior tehnic .- Bucureşti :
[s. n.] , 1988 <<Cota: L 110761>>
1248. Preconditions for Active Transfer in Learning Processes / SOINI, TIINA .- Helsinki : The Finnish Society of
Sciences and Letters , 1999 <<Cota: III 43625>>
1249. Predarea atractivă a atletismului prin folosirea jocurilor şi a exerciţiilor pregătitoare cu caracter de întrecere /
RINDERU, ION .- Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova , 1997 <<Cota: II 75472>>
1250. Predarea biologiei în învăţământul gimnazial / BARNA, ADRIANA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1998 <<Cota: III 38951>>
1251. Predarea istoriei .- Bucureşti : [s. n] , 1973 <<Cota: II 31061>>
1252. Predarea istoriei şi geografiei .- Bucureşti , 1970 <<Cota: II 18315>>
1253. Predarea la clasele I-IV : 1995 .- Bucureşti : Biblioteca Centrală Pedagogică , 19-- <<Cota: LEC>>

38
1254. Predarea lecţiei de educaţie fizică prin jocuri de mişcare / UNGUREANU, AURORA .- Craiova : Universitaria
Craiova , 2010 <<Cota: II 94144>>
1255. Predarea limbii române la studenţii străini : Simpozion : Iunie 1978 : [Culegere] .- Craiova : Reprografia
Universităţii din Craiova , 1978, [pe cop. 1979] <<Cota: II 41457>>
1256. Predarea limbii române la studenţii străini : Simpozion : Mai 1976 .- Craiova , [1977] <<Cota: III 14329>>
1257. Predarea limbii şi literaturii române Vol. 8 : Lucrările Colocviului de eminescologie : Bucureşti, 14-15 ianuarie
1989 : [comunicări] .- Bucureşti , 1991 <<Cota: L 114443>>
1258. Predarea limbii şi literaturii române Vol. 10 : Personajele lui Camil Petrescu .- Bucureşti , 1995 <<Cota: L
160823>>
1259. Predarea limbilor străineICPPD .- Bucureşti : Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic.
Biblioteca Centrală Pedagogică , - <<Cota: II 24929>>
1260. Predarea matematicii şi fizicii .- Bucureşti : Editura Institutului Central de Perfecţionare a Personalului Didactic
, 1970- <<Cota: II 19661>>
1261. Predarea simultană la două sau mai multe clase : Îndrumări metodice / POPESCU, C., filo. .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 8115>>
1262. Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane : Elemente de didactică aplicată / ALBULESCU, ION .- Iaşi :
Polirom , 2000 <<Cota: III 42341>>
1263. Predarea şi învăţarea limbilor străine / GRIGOROVIŢĂ, MIRCEA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1995 <<Cota: II 74256>>
1264. Predarea şi învăţarea limbilor străine în România în perspectivă europeană / CUNIŢĂ, ALEXANDRA .-
Bucureşti : Alternative , 1997 <<Cota: II 95552>>
1265. Predarea ştiinţelor sociale în diverse ţări / BAROI, RODICA .- Bucureşti : [s. n.] , 1971 <<Cota: IV 2412>>
1266. Pregătirea pedagogică a studenţilor : Sarcini şi instrumente de învăţare independentă, constructivistă : Pedagogie
; Managementul clasei de elevi .- Craiova : Universitaria Craiova , 2006 <<Cota: III 51141>>
1267. Pregătirea pentru şcoală în grădiniţa de copii : Activităţi matematice : teme centrate pe subiecte 1997 /
STÂNGĂ, MARIA .- Bucureşti : V&I Integral , 1997 <<Cota: L 162565>>
1268. Pregătirea pentru şcoală în grădiniţa de copii : Activităţi matematice : teme centrate pe subiecte 2000 /
MANOLACHE, ADRIAN .- Bucureşti : V&I Integral , 2000 <<Cota: L 124998>>
1269. Pregătirea pentru şcoală în grădiniţa de copii : educaţie ecologică : teme centrate pe subiecte 1999 /
MANOLACHE, ADRIAN .- Bucureşti : V&I Integral , 1999 <<Cota: L 120482>>
1270. Pregătirea pentru şcoală în grădiniţa de copii : Vorbim corect! : Fişe de comunicare orală şi scrisă 2000 /
MANOLACHE, ADRIAN .- Bucureşti : V&I Integral , 2000 <<Cota: L 125073>>
1271. Pregătirea personalului didactic - modele alternative şi programe de formare în module combinabile : rezumatul
tezei de doctorat / MACIUC, IRINA .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1994 <<Cota: L 156244>>
1272. Pregătirea psihopedagogică : Manual pentru definitivat şi gradul didactic II .- Iaşi : Polirom , 2008 <<Cota: III
50818>>
1273. Prelegeri de didactică generală / EZECHIL, LILIANA .- Braşov : Paralela 45 , 2003 <<Cota: II 85982>>
1274. Prelegeri de didactică generală : În sprijinul candidaţilor la examenele de definitivat şi gradul II din învăţământ /
ACHIM, FLORINA .- Baia Mare : Editura Universităţii de Nord , 2010 <<Cota: III 54045>>
1275. Prelegeri pedagogice / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Iaşi : Polirom , 2001 <<Cota: III 43539>>
1276. Preocupări actuale în didactică / CHIŞ, VASILE .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai" , 1991 <<Cota:
L 113454>>
1277. Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei : Din experienţa doctoranzilor de la Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-
Napoca / IONESCU, MIRON .- Cluj-Napoca : Eikon , 2005 <<Cota: II 94205>>
1278. Preparandia din Arad / POPEANGĂ, VASILE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1964 <<Cota: II
10521>>
1279. Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală : Ghid practic pentru directori şi cadre didactice .- Buzău : Alpha
MDN , 2006 <<Cota: III 53259>>
1280. Prietenul studentului : [Ghid] .- Cluj-Napoca : Institutul Politehnic Cluj-Napoca , 1988 <<Cota: L 110805>>
1281. Prima şcoală românească din Şcheii Braşovului / OLTEAN, VASILE .- Iaşi : Tipo Moldova , 2004 <<Cota: II
95152>>
1282. Primul compendiu de pedagogie şi metodică în limba română, 1776/85 / RADU, P. .- Timişoara : Casa Corpului
Didactic Timişoara , 1979 <<Cota: III 18964>>
1283. Primul meu caiet : Fişe cu caracter individual pentru copiii de vârstă preşcolară / MĂTĂSARU, MARIA .-
Bucureşti : V&I Integral , 1995 <<Cota: L 156144>>
1284. Principals Improving Instruction : Supervision, Evaluation, and Professional Develpoment / DIPAOLA,
MICHAEL F. .- Boston : Pearson , 2008 <<Cota: III 52485>>
1285. Principii de docimologie : Introducere în ştiinţa examinării / PAVELCU, VASILE .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 76098>>
1286. Principiul formator şi "miracolul" puterii / BOUTIN, ANDRÉ .- Turnu Severin : Hermes / Turnu Severin , 1991
<<Cota: L 113193>>

39
1287. Probe de evaluare şi de consolidare a cunoştinţelor la matematică : Clasa a III-a / ŞINCAN, EUGENIA .-
Bucureşti : Editura Tehnică , 1997 <<Cota: L 160463>>
1288. Probe de evaluare şi de consolidare a cunoştinţelor la matematică : Clasa I / ŞINCAN, EUGENIA .- Bucureşti :
ARI PRESS , 1995 <<Cota: L 157010>>
1289. Probe de evaluare şi de consolidare a cunoştinţelor la matematică : Clasa I 1997 / ŞINCAN, EUGENIA .-
Bucureşti : ARI PRESS , 1997 <<Cota: L 161871>>
1290. Probe de verificare a cunoştinţelor de limba română clasa a IV-a1997, Benedek, E. / BENEDEK, EMILIA .- Iaşi
: Institutul European , 1997 <<Cota: L 159715>>
1291. Problema "educaţiei dirijate" : În legătură cu suprapopulaţia universitară şi şomajul intelectual / KIRIŢESCU,
CONSTANTIN .- Bucureşti : Editura Institutului Social Român , 1936 <<Cota: III 7955>>
1292. Problema selecţiei în şcoala democraţiei / PETRESCU, I. C. .- Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor , 1928
<<Cota: III 21483>>
1293. Probleme ale adaptării şcolare : Ghid pentru perfecţionarea activităţii educatoarelor şi învăţătorilor / CREŢU,
ELVIRA .- Bucureşti : All , 1999 <<Cota: III 41732>>
1294. Probleme ale învăţământului românesc : Buletinul nr. 4 şi programul de activitate pe 1928-1929 al Seminarului
de pedagogie teoretică, condus de prof. G. G. Antonescu... şi Buletinul Bibliotecii pedagogice a Casei şcoalelor
.- Bucureşti : Casa Şcoalelor , 1928 <<Cota: III 21728>>
1295. Probleme de defectologie Barbu, F. / BARBU, FLORIN .- Bucureşti : [s. n.] , 1966 <<Cota: II 44708>>
1296. Probleme de defectologie Diaconescu, O / DIACONESCU, O. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1971 <<Cota: III 5134>>
1297. Probleme de educaţie / BEIU-PALADI, MARIA .- Bucureşti : Cartea Românească , 1936 <<Cota: II 51815>>
1298. Probleme de învăţămînt în domeniul calculatoarelor electronice în şcolile medii : Sinteza referatelor prezentate
la Conferinţa IFIP de la Amsterdam, 24-28 august 1970 : [Caiet 3] .- Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu
echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2262>>
1299. Probleme de pedagogie contemporană : [Culegere de referate din publicaţii străine de specialitate] 1970 .-
Bucureşti , 1970- <<Cota: LEC>>
1300. Probleme de psihosociologie a educaţiei / DICU, A. .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1973 <<Cota: II 29291>>
1301. Probleme fundamentale ale instruirii şi educării 1993 / POPESCU-MIHĂEŞTI, ALEXANDRU .- Rm. Vîlcea :
Intol , 1993 <<Cota: L 105298>>
1302. Probleme fundamentale ale instruirii şi educării 1995 / POPESCU-MIHĂEŞTI, ALEXANDRU .- Bucureşti :
Editura Fundaţiei România de Mâine , 1995 <<Cota: L 147575>>
1303. Probleme fundamentale ale pedagogiei .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1982 <<Cota: III
21331>>
1304. Probleme pentru părinţi, probleme ale părinţilor : Tablete psihopedagogice / ZAHIRNIC, CONSTANTIN .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1976 <<Cota: I 12647>>
1305. Probleme privind modernizarea predării istoriei / STĂNCULESCU, FLOREA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1978 <<Cota: II 40403>>
1306. Probleme şi jocuri distractive pentru copii / DUMITRU, VIOREL GEORGE .- Bucureşti : Editura Niculescu ,
1995 <<Cota: II 72245>>
1307. Probleme teoretice şi practice ale orientării şcolare şi profesionale 1990 / MUREŞAN, VALERIA .- Timişoara :
Universitatea din Timişoara , 1990 <<Cota: L 145939>>
1308. Le Problïme de l'éducation : Famille, église, état dans l'éducation / PLUS, RAOUL .- Paris : Éditions Spes ,
1934 <<Cota: II 77218>>
1309. Proceedings of the 5th RoEduNet IEEE International Conference : Sibiu, Romania 1-3 June 2006 .- Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" , 2006 <<Cota: IV 15421>>
1310. Proceedings of the 17th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information
Engineering : Craiova, Romania, June 1st-3rd, 2006 .- Craiova : Universitaria Craiova , 2006 <<Cota: IV
15326>>
1311. Proceedings of the Exploratory Workshop Linguistic and Intercultural Education in the Process of
Europeanisation of Higher Education : CLIE - 2009 .- Alba Iulia : Aeternitas , 2009 <<Cota: III 54068>>
1312. Procesul educaţiei intelectuale / BRUNER, JEROME SEYMOUR .- Bucureşti : Editura ştiinţifică , 1970
<<Cota: II 24668>>
1313. Procesul învăţării în educaţia fizică / BELICOVICù, V. V. .- Bucureşti : Editura Tineretului , 1961 <<Cota: II
13321>>
1314. Profesori şi elevi / HAMELINE, DANIEL .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: II
38388>>
1315. Profesorul diriginte şi clasa de elevi : (Pentru profesori, părinţi şi elevii din învăţământul preuniversitar) .-
Bucureşti : Gir-Press , 1996 <<Cota: III 38041>>
1316. Profesorul între autoritate şi putere / STAN, EMIL .- Bucureşti : Teora , 1999 <<Cota: III 45108>>
1317. Profesorul şi elevii / BOROŞ, MAXIMILIAN : Gutinul , 1994 <<Cota: II 72791>>

40
1318. Profesorul şi managementul clasei de elevi : Fundamente teoretice ; Ipoteze şi soluţii aplicative ; Sarcini şi
instrumente de lucru ; Profil de competenţă managerială a profesorului / MOGONEA, FLORENTINA .-
Craiova : Universitaria Craiova , 2009 <<Cota: III 52710>>
1319. Le professeur stratïge : Des repïres pour conduire la classe et se conduire dans la classe en "prof stratïge" /
GUILLOTTE, ALAIN .- Paris : Les Éditions d'Organisation , 1990 <<Cota: III 36321>>
1320. La Profession d'enseignant aujourd'hui : Évolutions, perspectives et enjeux internationaux .- Bruxelles : De
Boeck & Larcier , 2004 <<Cota: III 49471>>
1321. The Professional Development of Teachers : Practice and Theory / ADEY, PHILIP .- Dordrecht : Kluwer
Academic Publishers , 2004 <<Cota: III 49397>>
1322. Professional Teaching Standars : Primary school teaching ; Teaching mathematics în lower secondary .-
Bucharest : [s. n.] , 2002 <<Cota: IV 13932>>
1323. La Professionnalisation des enseignants : Sens et enjeux d'une politique institutionnelle / LANG, VINCENT .-
Paris : Presses Universitaires de France (PUF) , 1999 <<Cota: II 90759>>
1324. Prognose, innovation et interdisciplinarité dans l'enseignement : Comptes-rendus, communications... présentés
au II-e Colloque National de pédagogie... .- Bucarest : L'Institut de Science Pédagogiques , 1974 <<Cota: III
12386>>
1325. Prognosesicherheit des differenzierten Aufnahmeverfahrens bei einem Vorlaufversuch Orientierungsstufe in
Baden-Württemberg : Dissertation / HAUG, GERHARD .- Tübingen : [s. n.] , 1985 <<Cota: II 60978>>
1326. Prognoză şi interdisciplinalitate în cercetarea pedagogică ; Personalitatea ; Tehnologia procesului de învăţămînt
: Referate, comunicări... la al II-lea Colocviu naţional de pedagogie... .- Bucureşti : Institutul de Ştiinţe
Pedagogice , 1974 <<Cota: III 12379>>
1327. Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone Prioritare de Educaţie .- Bucureşti : Alpha MDN , 2006 <<Cota:
III 53264>>
1328. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii : Aprobată cu nr. 32665 .- Bucureşti : Tribuna
Învăţământului , 1993 <<Cota: L 105318>>
1329. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii : Aprobată cu nr. 32665/1993 1996 .- Bucureşti :
Tribuna Învăţământului , 1996 <<Cota: L 146513>>
1330. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii şi regulamentul învăţământului preşcolar .-
Bucureşti : V&I Integral , 2000 <<Cota: L 125079>>
1331. Programa analitică : Anii I-V : Specializarea Medicină generală 1999 .- Timişoara : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Timişoara , 1999 <<Cota: L 120214>>
1332. Programa analitică : Anii I-V : Specializarea stomatologie .- Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Timişoara , [1994] <<Cota: L 116962>>
1333. Programa analitică : Anii I-V : Specializarea stomatologie 1995 .- Timişoara : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Timişoara , [1995] <<Cota: L 150475>>
1334. Programa analitică : Anii I-V : Specializarea stomatologie 1999 .- Timişoara : Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Timişoara , 1999 <<Cota: L 120213>>
1335. Programa analitică : Anii I-VI : Specializarea Medicină generală 1995 .- Timişoara : Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Timişoara , 1995 <<Cota: L 150476>>
1336. Programa analitică : Anii I-VI : Specializarea Medicină generală 1997 .- Timişoara : Lito U.M.F. Timişoara ,
1997 <<Cota: L 163871>>
1337. Programa analitică a cursurilor şi activităţilor practice .- Cluj-Napoca : Institutul de Medicină şi Farmacie Cluj
Napoca , DL 1990 <<Cota: L 111184>>
1338. [Programa analitică]: Familia ocupaţională Comerţ şi servicii : Anul I : Curiculum pentru şcoala profesională .-
Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158580>>
1339. [Programa analitică]: Familia ocupaţională Construcţii şi lucrări publice : Anul I : Curiculum pentru şcoala
profesională / BORCAN, SANDA MARIA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158568>>
1340. Programa analitică pentru disciplina Agricultură : Curiculum pentru şcoala profesională / GÂŢOI, IOANA .-
Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158577>>
1341. Programa analitică pentru disciplina Anatomia, fiziologia şi patologia corpului uman : Modulele 1-11 :
Curiculum pentru şcoala profesională : Specialitatea frizerie-coafură-manichiură-pedichiură / IONESCU,
NASTASIA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158582>>
1342. Programa analitică pentru disciplina Bazele metrologiei : Curiculum pentru şcoala profesională / BUCUR,
CORINA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158585>>
1343. Programa analitică pentru disciplina Bazele tehnologiei poligrafice : Curiculum pentru şcoala profesională /
DRAGOMIR, LILIANA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158589>>
1344. Programa analitică pentru disciplina Biologie - modulele Biologie generală, Ecologie şi Igiena omului :
Curriculum pentru şcoala profesională / MACAVEI, FLORICA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158581>>
1345. Programa analitică pentru disciplina Chimie : Anul I[experimental] : Curiculum pentru şcoala profesională /
FLORESCU, ION, prof. .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158569>>
1346. Programa analitică pentru disciplina Cunoştinţe Generale Privind Transportul Feroviar : Curiculum pentru
şcoala profesională / BRAUN, EMILIA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158578>>
41
1347. Programa analitică pentru disciplina Educaţie fizică : Curiculum pentru şcoala profesională / GRECU, FLORIN
.- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158583>>
1348. Programa analitică pentru disciplina Limba franceză : Curiculum pentru şcoala profesională / ARON,
LUMINIŢA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158572>>
1349. Programa analitică pentru disciplina Limba germană : Curriculum pentru şcoala profesională / Alexandru,
Mihaela .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158586>>
1350. Programa analitică pentru disciplina Materii prime folosite în industria alimentară : Anul I[experimental] :
Curiculum pentru şcoala profesională / IONESCU, DOINA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158570>>
1351. Programa analitică pentru disciplina Tehnologia prelucrării informaţiei : Curiculum pentru şcoala profesională /
VOICU, ANCA ELENA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158576>>
1352. Programa analitică pentru disciplina Tehnologie chimică : Module bazele tehnologiei chimice, Noţiuni de
legislaţie şi de protecţia muncii în industria chimică : Curiculum pentru şcoala profesională / COZMA, OLIVIA
.- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158571>>
1353. Programa analitică pentru disciplina Tehnologie Hotelieră : Anul I pregătire de bază : Curiculum pentru şcoala
profesională : Familia Ocupaţională Turism şi activităţi conexe / MUSCĂ, DANIELA .- Bucureşti , 1996
<<Cota: L 158573>>
1354. Programa analitică pentru disciplina Tehnologii din industria textilă şi pielărie : Anul I : Curiculum pentru
şcoala profesională : Familia ocupaţională : Industria uşoară / ABĂLAŞEI, ELENA .- Bucureşti , 1996 <<Cota:
L 158588>>
1355. Programa analitică pentru disciplina/modulul Studiul lemnului şi materiale folosite în industria lemnului :
Curiculum pentru şcoala profesională : Pregătire tehnică de bază / COMAN, ANA MARIA .- Bucureşti , 1996
<<Cota: L 158584>>
1356. Programa analitică pentru domeniul Electromecanic : Anul I[experimental] : Curiculum pentru şcoala
profesională / BĂLĂŞOIU, TATIANA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158579>>
1357. Programa de biologie : Gimnaziu : (valabilă în perioada de tranziţie) 1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1993 <<Cota: L 104430>>
1358. Programa de biologie : liceu, şcoli profesionale şi complementare : (valabilă în perioada de tranziţie) 1993 .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 105449>>
1359. Programa de biologie pentru învăţământul gimnazial : valabilă în perioada de tranziţie 19913 .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114638>>
1360. Programa de chimie pentru învăţământul gimnazial : valabilă în perioada de tranziţie 1991 .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114639>>
1361. Programa de chimie pentru învăţământul gimnazial : valabilă în perioada de tranziţie 1993 .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 104431>>
1362. Programa de chimie pentru învăţământul liceal, profesional şi complementar : valabilă în perioada de tranziţie
1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 105447>>
1363. Programa de educaţie muzicală pentru clasele V-X 1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993
<<Cota: L 105450>>
1364. Programa de fizică pentru gimnaziu : (valabilă în perioada de tranziţie) 1991 .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114083 ; L 114104>>
1365. Programa de limbă engleză pentru clasele IX-XII 1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993
<<Cota: L 104433>>
1366. Programa de limbă franceză pentru învăţămîntul primar şi gimnazial : (valabilă în perioada de tranziţie) 1993 .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 105448>>
1367. Programa de limbă franceză pentru licee : (valabilă în perioada de tranziţie) 1993 .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 104428>>
1368. Programa de limbă germană pentru clasele IX-XII 1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993
<<Cota: L 105445>>
1369. Programa de limbă română pentru clasele I-IV cu predarea în limbile minorităţilor naţionale : Aprobată cu nr.
41816/1991 .- Bucureşti , 1991 <<Cota: L 131421>>
1370. Programa de limbă română pentru clasele V-VIII valabilă în perioada de tranziţie 1993 .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 104429>>
1371. Programa de limbă rusă pentru clasele IX-XII 1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993
<<Cota: L 104432>>
1372. Programa de matematică : Pentru învăţămîntul gimnazial : (valabilă în perioada de tranziţie) : Aprobata cu nr.
38569/1991 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 131420>>
1373. Programa de matematică : Pentru învăţămîntul liceal de zi şi seral : (valabilă în perioada de tranziţie) : Aprobata
cu nr. 38569/1991 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 131621>>
1374. Programa de matematică pentru învăţământul liceal : (valabilă în perioada de tranziţie) 1993 .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 105452>>
1375. Programa de matematică pentru învăţămîntul gimnazial : (valabilă în perioada de tranziţie) 1993 .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 105451>>
42
1376. Programa seminarielor .- Bucureşti : Imprimeria Statului , 1893 <<Cota: IV 11833>>
1377. Programa şcolară de educaţie tehnologică 1993 .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L
105453>>
1378. Programe analitice pentru şcoala profesională : Familia ocupaţională Silvicultură, ape şi protecţia mediului : An
de studii I[experimental] : Curiculum pentru şcoala profesională / GHERGHEL, MIHAI .- Bucureşti , 1996
<<Cota: L 158575>>
1379. Programe analitice pentru şcoala profesională pregătire de bază anul I + 1/2 anul II Domeniul Electric :
Curiculum pentru şcoala profesională / BĂLĂŞOIU, TATIANA .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 158574>>
1380. Programe de educaţie pentru minorii şi tinerii deţinuţi în Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova /
PROFEANU, VIRGIL .- Craiova : Spirit Românesc , 2002 <<Cota: II 86484>>
1381. Programe de perfecţionare, definitivare în învăţământ, reciclare şi gradele didactice II şi I .- Bucureşti : Tribuna
Învăţământului , 1993- <<Cota: LEC>>
1382. Programe de perfecţionare definitivare în învăţământ, reciclare şi gradele didactice II şi I Vol. 1 : pentru
profesorii de limbă şi literatură română, limbă şi literatură latină, limbă şi literatură franceză, limbă şi literatură
rusă, matematică, biologie, educaţie fizică , 1993 <<Cota: L 103054>>
1383. Programe de studii pentru sc¢lele secundare : (Licee, Gimnasii şi şc¢le secundare de fete de gradul I şi II) .-
Bucuresci : Imprimeria Statului , 1899
1384. Programe pentru grădiniţele speciale 1993 : Se aplică experimental în perioada de tranziţie .- Bucureşti : [s. n.] ,
1993 <<Cota: L 105203>>
1385. Programe şcolare pentru clasele I-IV : Şcoala specială pentru elevi cu handicap de auz-hipoacuzici 1993 : Se
aplică experimental în perioada de tranziţie .- Bucureşti : [s. n.] , 1993 <<Cota: L 105204>>
1386. Programe şcolare pentru clasele V-VIII : Şcoala specială pentru elevi cu deficienţe mintale : Şcoli ajutătoare
1993 .- Bucureşti : [s. n.] , 1993 <<Cota: L 105206>>
1387. Programe şcolare pentru clasele V-VIII : Şcoali speciale pentru elevi cu deficienţe de auz-hipoacuzici şi surzi
1993 .- Bucureşti : [s. n.] , 1993 <<Cota: L 105202>>
1388. Programe şi instrucţiuni stabilite prin Decretul de la 1 aprilei 1899 pentru licee .- Bucuresci : Tipografia
"Universitară", A. G. Brătănescu , 1904
1389. Programele de istorie - pentru gimnaziu : (valabile în perioada de tranziţie) 1991 .- Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114105>>
1390. Programele şcolare pentru clasele I-IV : Şcoala specială pentru elevi cu handicap de auz-hipoacuzici : Se aplică
experimental în perioada de tranziţie .- Bucureşti : [s. n.] , 1992 <<Cota: L 105205>>
1391. Programele şcolare pentru învăţământul primar : clasele I-IV : Valabile în perioada de tranziţie 1991 .- Bucureşti
: Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 114085>>
1392. Programele şcolare pentru învăţământul primar : clasele I-IV : Valabile în perioada de tranziţie 1993 .- Bucureşti
: Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 104434>>
1393. Programmirovannoe obucùenie : Mejvedomstvenny nauciny sbornik .- Kiev : Izdatel'stvo Kievskogo
Universiteta , [196-?] <<Cota: II 11652>>
1394. Programul pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a maiştrilor .- Ploieşti : [s. n.] , 1990 <<Cota: LEC>>
1395. Programul sesiunii de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti : Braşov, mai 1992 .- Braşov : Universitatea
"Transilvania" , 1992 <<Cota: L 117242>>
1396. Programul sesiunii de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti : Braşov, mai 1993 .- Braşov : Universitatea
"Transilvania" , 1993 <<Cota: L 117312>>
1397. Programul sesiunii de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti : Braşov, mai 1995 .- Braşov : Universitatea
"Transilvania" , 1995 <<Cota: L 147450>>
1398. Proiect de lege pentru organizarea învăţământului religios / NICODIM, Patriarhul României .- Bucureşti : [s.
n.] , 1941 <<Cota: II 71638>>
1399. Proiectarea demersului didactic la Educaţie Fizică pentru clasele de gimnaziu (V-VIII) : Metodologie /
SĂVESCU, IULIAN .- Craiova : Aius , 2006 <<Cota: III 48551>>
1400. Proiectarea demersului didactic la Educaţie Fizică pentru clasele de liceu IX-XII : Metodologie / SĂVESCU,
IULIAN .- Craiova : Aius , 2005 <<Cota: III 48258>>
1401. Proiecte şi programe educaţionale pentru adolescenţi, tineri şi adulţi / MACIUC, IRINA .- Craiova :
Universitaria Craiova , 2009 <<Cota: III 51857>>
1402. Prolegomene la ştiinţa educaţiei / MUNTEANU, ANCA .- Timişoara : Universitatea Tehnică din Timişoara ,
1992 <<Cota: II 68495>>
1403. Promoting Reflection in and on Initial Teacher Training / GRIGOROIU, GABRIELA .- Craiova : Universitaria
Craiova , 2003 <<Cota: III 48936>>
1404. Propuneri de reorganizare pentru învăţămîntul primar şi secundar / VOITEŞTI, I. P. .- Cluj : Institutul de Arte
Grafice "Ardealul" , 1924 <<Cota: I 14545>>
1405. Psihologia copilului şi pedagogia experimentală : [Partea] 1-a : Dezvoltarea mintală : [Partea] a 2-a : Metodele /
CLAPARÈDE, ÉDOUARD .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1975 <<Cota: III 18794>>
1406. Psihologia educaţiei : Curs / DUMITRIU, GHEORGHE .- Bacău : Universitatea din Bacău , 1995 <<Cota: IV
12035>>
43
1407. Psihologia educaţiei Cristea, Gabriela / CRISTEA, GABRIELA .- Bucureşti : C.N.I. "Coresi" , [s. a.] <<Cota: II
85728>>
1408. Psihologia educaţiei Radu, N.,... / GORAN BĂZĂREA, LAURA .- Bucureşti : Editura Fundaţiei România de
Mâine , 2001 <<Cota: II 83344>>
1409. Psihologia educaţiei2000 Radu, N.,... / GORAN BĂZĂREA, LAURA .- Bucureşti : Editura Fundaţiei România
de Mâine , 2000 <<Cota: L 154258>>
1410. Psihologia pedagogică .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: III 1722>>
1411. Psihologia pedagogică : Manual pentru învăţămîntul superior / BOGDAN, A .- Bucureşti : Editura de Stat
Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota: III 3400>>
1412. Psihologia procesului educaţional / DAVITZ, J. R. .- Bucureşti , 1978 <<Cota: II 40838>>
1413. Psihologia schimbării şi educaţia : Polarităţi şi accente ale procesului educaţional / TOADER, ALEXANDRU
DAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1995 <<Cota: I 19377>>
1414. Psihologie şcolară Cosmovici .- Iaşi : Polirom , 1999 <<Cota: III 44199>>
1415. Psihologie şcolară şi optim educaţional / JUDE, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2002
<<Cota: III 50960>>
1416. Psihopedagogia activităţilor extracurriculare / LAZĂR, VIOREL .- Craiova : Arves , 2007 <<Cota: III 53235>>
1417. Psihopedagogia intervenţiei timpurii la copiii cu deficienţe vizuale / ŞENDREA, LAURA .- Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană , 2002 <<Cota: IV 14765>>
1418. Psihopedagogia jocului : Note de curs pentru specializarea Institutori - limba engleză / BÑCSA, ÉVA .-
Petroşani : s. n. , 2002 <<Cota: IV 14552>>
1419. Psihopedagogia orientării şcolare şi profesionale : Curs / CAZANGIU, ALEXANDRU .- Bucureşti :
Universitatea Bucureşti , 1976 <<Cota: III 13879>>
1420. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale : Strategii de educaţie integrată / GHERGUŢ, ALOIS .- Iaşi :
Polirom , 2001 <<Cota: III 43214>>
1421. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale : Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie / GHERGUŢ,
ALOIS .- Iaşi : Polirom , 2006 <<Cota: III 50219>>
1422. Psihopedagogia personalităţii / STOICA, MARIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota:
II 74064>>
1423. Psihopedagogia recuperării handicapurilor neuromotorii / MOŢET, DUMITRU .- Bucureşti : Humanitas , 2001
<<Cota: III 44324>>
1424. Psihopedagogie : Elemente de formare a profesorilor / CREŢU, DANIELA .- Sibiu : Imago , 1999 <<Cota: L
120159>>
1425. Psihopedagogie : Studii şi cercetări / SIMA, IOAN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998-
<<Cota: III 39215>>
1426. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice : Curs elaborat în tehnologia învăţamântului
deschis la distanţă / BALAN, BOGDAN .- Iaşi : Polirom , 1998 <<Cota: III 46626>>
1427. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice : Curs elaborat în tehnologia învăţamântului
deschis la distanţă 2005 / BALAN, BOGDAN .- Iaşi : Polirom , 2005 <<Cota: III 48345>>
1428. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice 2009 / BALAN, BOGDAN .- Iaşi : Polirom
, 2009 <<Cota: III 53238>>
1429. Psihopedagogie pentru formarea profesorilor / MARCU, VASILE, ed. fiz. .- Oradea : Editura Universităţii din
Oradea , 2003 <<Cota: IV 14693>>
1430. Psihopedagogie specială : Ghid practic pentru învăţământul deschis la distanţă / NEAMŢU, CRISTINA .- Iaşi :
Polirom , 2000 <<Cota: III 41730>>
1431. Psihopedagogie specială : Manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale 1993 / VERZA, EMIL .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 102068>>
1432. Psihopedagogie specială : Manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale 1996 / VERZA, EMIL .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: III 37281>>
1433. Psihopedagogie specială : Manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale 1997 / VERZA, EMIL .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: III 38782>>
1434. Psihopedagogie specială : Manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale 1998 / VERZA, EMIL .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: L 167002>>
1435. Psihopedagogie şcolară / STOICA, DUMITRU .- Craiova : Scrisul Românesc , 1982 <<Cota: III 20145>>
1436. Psychologie pédagogique : L'enfant ; L'adolescent ; Le jeune homme / VAISSIÈRE, JULES DE LA .- Paris :
Gabriel Beauchesne , 1926 <<Cota: II 51709>>
1437. Psychologie pédagogique et doctrine chrétienne de l'éducation / DECOENE, A. .- Louvain : Éditions
Pedagogiques "V. D." , 1932 <<Cota: III 50054>>
1438. Puncte cardinale pentru o concepţie românească a educaţiei / GHIBU, ONISIFOR .- Sibiu : Institutul de Arte
Grafice "Dacia Traiană" , 1944 <<Cota: III 35178>>
1439. Puncte de reper în pregătirea pentru profesiunea didactică / MACIUC, IRINA .- Craiova : Reprografia
Universităţii din Craiova , 1998 <<Cota: II 75891>>

44
1440. Puncte de sprijin în învăţarea pedagogiei : Pentru studenţii - viitori profesori : Modulul I, Formarea iniţială /
FRĂSINEANU, ECATERINA SARAH .- Craiova : Universitaria Craiova , 2008 <<Cota: III 50736>>
1441. Raport asupra Lucrărilor Congresului Educaţiunii Populare ce s'a ţinut la Paris în zilele de 1-5.X.1908, presentat
D-lui ministru... / ADAMESCU, GHEORGHE .- Bucureşti : Tipografia L'Indépendance Roumaine , 1908
<<Cota: II 51810>>
1442. Raport asupra scolelor normale din Germania : Presintat d-lui Ministru al Instrucţiei Publice şi al Cultelor în 25
nov. 1886 / MÂNDREANU, VASILE .- Bucureşti : Imprimeria Statului , 1887 <<Cota: III 34656>>
1443. Raportul rectorului privind starea de dezvoltare a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu : 2010 .-
Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi , 2011 <<Cota: III 53719>>
1444. Rebellion in the University / LIPSET, SEYMOUR MARTIN .- [s. l.] : Little, Brown and Company , 1971
<<Cota: II 53587>>
1445. Reconstructions of Secondary Education : Theory, Myth and Practice Since the War / GRAY, J. .- London ;
Boston ; Melbourne... : Routledge & Kegan Paul , 1983 <<Cota: III 39968>>
1446. Reconstruirea personalităţii în mediul penitenciar : rezumatul tezei de doctorat / GHEORGHE, FLORIAN .-
Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1995 <<Cota: L 156336>>
1447. Rectorul meu : Academicianul Radu Voinea / RÂPEANU, ELIS .- Ploieşti : Tipo-Man , 2009 <<Cota: II
92749>>
1448. Reflecting Children's Lives : A Handbook for Planning Child-Centered Curriculum / CURTIS, DEB .- St. Paul :
Redleaf Press , 1996 <<Cota: IV 15537>>
1449. Reflective Practice to Improve Schools : An Action Guide for Educators / YORK-BARR, JENNIFER .-
Thousand Oaks : Corwin Press , 2006 <<Cota: III 48641>>
1450. Reforma conţinuturilor învăţământului : Cadru metodologic / STANCIU, MIHAI .- Iaşi : Polirom , 1999
<<Cota: III 40943>>
1451. Reforma din noi : Despre reforma morală şi tranziţia în educaţie / PIRĂU, MARIA-TEREZA .- Cluj-Napoca :
Risoprint , 2006 <<Cota: II 92116>>
1452. Reforma învăţământului superior românesc şi a finanţării acestuia : Teză de doctorat / DRILA, GHERGHINA .-
Craiova : Universitatea din Craiova , 2004 <<Cota: IV 14990>>
1453. Reforma învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare : Un proiect şi consecinţele lui / CURAJ,
ADRIAN .- Bucureşti : Editura Economică , 2004 <<Cota: III 47338>>
1454. Regulament pentru şcoala normală superioară din Bucuresci .- Bucuresci : Imprimeria Statului , 1892
1455. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor .- Bucureşti : Academia de Studii Economice , 1997
<<Cota: L 160922>>
1456. Regulamentele concursurilor naţionale pentru copii şi elevi 1993 .- [Bucureşti] : [s. n.] , 1993 <<Cota: L
115451>>
1457. Regulamentul concursului de admitere la Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" - Bucureşti : Sesiunea aug. -
sept. 1990 .- Bucureşti : Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" , 1990 <<Cota: L 110979>>
1458. Regulamentul Facultăţii de Teologie din Bucureşti : Promulgat prin Decretul Regal nr. 356 din 5 Febr. 1938 şi
publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 15 Febr. .- Bucureşti : Carpaţi , 1938 <<Cota: II 70830>>
1459. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor .- Bucureşti : Universitatea Româno-Americană ,
1997 <<Cota: L 161159>>
1460. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină veterinară - Bucureşti (elaborat în baza prevederilor art.6.10 din Carta universităţii) .- Bucureşti , 1996
<<Cota: L 163783>>
1461. Religia pentru copii : Învăţatul religiei în şcoala primară : studiu metodologic toretic şi practic în spiritul şcoalei
active / NISIPEANU, I. .- Bucureşti : Cultura Românească , [1924] <<Cota: II 71671>>
1462. Remember - profesori ai Şcolii Politehnice Timişorene / DE SABATA, COLETA, ing. .- Timişoara : Helicon ,
1993 <<Cota: L 102993>>
1463. Renovarea educaţiei prin implementarea celor mai avansate tehnici de conducere : Conferinţa Internaţională
Ştiinţifico-Practică din 18-19 septembrie 2003 .- Chişinău : Tipografia Centrală , 2004 <<Cota: III 47521>>
1464. The Reorganization of Secondary Education : A Study of Local Policy Making / JAMES, PHILIP H. .- New
Jersey : NFER Publishing Co. , 1980 <<Cota: II 78774>>
1465. Repere ale educaţiei multiculturale în mediul şcolar .- Bucureşti : Tritonic , 1998 <<Cota: L 167905>>
1466. Repere ale educaţiei pentru cetăţenie democratică / VOINESCU, VASILE .- Craiova : Arves , 2006 <<Cota: III
54793>>
1467. Repere ale instruirii / MACIUC, IRINA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2002 <<Cota: II
89886>>
1468. Repere Metodologice pentru Reforma în învăţământul profesional şi tehnic din Romania .- Bucureşti , 1996
<<Cota: L 158617 ; L 158610>>
1469. Repere psiho-socio-pedagogice în formarea profesională : [Studii] .- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-
Bolyai" , 1989 <<Cota: L 109663>>
1470. Researching Pedagogic Tasks : Second Language Learning, Teaching and Testing .- Harlow : Longman , 2001
<<Cota: III 50795>>
45
1471. Residence and Student Life : A Sociological Inquiry into Residence in Higher Education / BROTHERS, JOAN
.- London : Tavistok Publications , 1971 <<Cota: III 34361>>
1472. Resursele umane în învăţământul românesc : Teză de doctorat / GĂLĂTEANU, MONALISA .- Craiova :
Universitatea din Craiova , 2004 <<Cota: IV 15016>>
1473. A Review of the Nature and Uses of Examinations in Medical Education / CHARVAT, JOSEF .- Geneva :
World Health Organization , 1968 <<Cota: II 35816>>
1474. Revoluţie şi reformă în spaţiul românesc : In honorem prof. univ. dr. Vladimir Osiac .- Craiova : Universitaria
Craiova , 2006 <<Cota: III 49515>>
1475. Rezonanţa feedback-ului şi nivelul redundanţei în optimizarea comunicării şcolare orale : rezumatul tezei de
doctorat / UNGUREANU, DOREL .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1994 <<Cota: L 156260>>
1476. La réforme de l'enseignement secondaire / CHATELIER, HENRY LE .- Paris : Presses Universitaires de France
(PUF) , 1923 <<Cota: I 14595>>
1477. Rigas Politehniskais Institute = Rijskii Politehniceskii Institut = The Riga Polytechnic Institute = Das Rigaer
Polytechnische Institut .- Riga : [s. n.] , 1970 <<Cota: II 26490>>
1478. Rolul elementelor vizuale în predarea limbilor străine : (Cercetări experimentale de psiholingvistică şi
lingvistică aplicată) 1992 / BARBU, ELISABETA .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1992 <<Cota: L
104511>>
1479. Rolul muncii în învăţămîntul politehnic : [Culegere de articole] .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi
Pedagogică , 1956 <<Cota: I 183>>
1480. Rolul schemei la tablă în predarea lecţiilor de istorie / CÂMPEANU, IOAN .- Bucureşti : Societatea de Ştiinţe
Istorice , 1970 <<Cota: III 5795>>
1481. Romanian Education, Romanian Research ; National Pact for Education ; Education and Research for
Knowledge Society ; Trade Unions Agreement = România educaţiei, România cercetării ; Pactul naţional pentru
educaţie ; Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii ; Acordul sindicatelor .- Bucureşti : Imprimeria
Naţională , 2007 <<Cota: III 52781>>
1482. România la Conferinţele Internaţionale de Educaţie şi Învăţămînt / KIRIŢESCU, CONSTANTIN .- Bucureşti :
Tipografia Moderna , 1937 <<Cota: III 7956>>
1483. Run, Computer, Run : The Mythology of Educational Innovation / OETTINGER, ANTHONY G. .- Cambridge
: Harvard University Press , 1970 <<Cota: II 95462>>
1484. Să comunicăm cu... plăcere : Ghid pentru părinţi, educatori şi alte persoane implicate în lucrul cu copii care au
dificultăţi de comunicare .- [s. l] : [s. n.] <<Cota: III 46892>>
1485. Să înţelegem şi să folosim jocul copiilor / CIUPERCEANU, MARIAN P. .- Craiova : Sitech , 2007 <<Cota: II
91185>>
1486. Să le dezvoltăm celor mici dragostea pentru carte / ALEXANDRESCU, ŞTEFANIA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1963 <<Cota: II 22980>>
1487. Sbornik zadacù i uprazùnenij po pedagogike / DODON, L. .- Moskva : Ucùpedgiz , 1959 <<Cota: II 22944>>
1488. Scheckheft Studium : Fertige Anforderungsbriefe für alle Studieninformationen von Hochschulen,
Beratungsstellen, Ministerien und anderen Institutionen / SEIDENSPINNER, GUNDOLF .- München : mvg-
Verlag , 1995 <<Cota: 378(43) SEI>>
1489. Schimbarea în educaţie şi schimbarea managerială / COJOCARU, VASILE GH., management .- Chişinău :
Lumina Chişinău , 2004 <<Cota: III 47526>>
1490. Schimbări paradigmatice în instrucţie şi educaţie .- Cluj-Napoca : Eikon , 2006 <<Cota: II 94204>>
1491. Die Schule neu denken : Eine ábung in praktischer Vernunft : Eine zornige, aber nicht eifernde, eine radikale,
aber nicht utopische Antwort auf Hoyerswerda und M”lln, Rostock und Solingen / Hentig, Hartmut von .-
München : Hanser , 1994 <<Cota: 316:37 HEN>>
1492. Schüler-Duden " Die Pädagogik" .- Mannheim : Dudenverlag , 1989 <<Cota: 37(038) PAE>>
1493. La science de l'éducation / BAIN, ALEX .- Paris : Librairie Félix Alcan , 1921 <<Cota: II 13172>>
1494. Les Sciences de l'éducation / MIALARET, GASTON .- Paris : Presses Universitaires de France (PUF) , 2006
<<Cota: I 22430>>
1495. Scolile ţărăneşti... .- [Bucureşti] : [s. n.] , 1937 <<Cota: II 51899>>
1496. Scrieri despre educaţie şi învăţămînt : Antologie 1992 / MEHEDINŢI, SIMION .- Bucureşti : Editura
Academiei Române , 1992 <<Cota: III 33013>>
1497. Scrieri despre educaţie şi învăţămînt : Antologie 1999 / RĂDULESCU-POGONEANU, ION .- Bucureşti :
Editura Academiei Române , 1999 <<Cota: II 83968>>
1498. Scrisul copilului / AJURIAGUERRA, J. de .- Bucureşti , 1980 <<Cota: II 44087>>
1499. Se former en didactique des langues / PUREN, CHRISTIAN .- Paris : Ellipses , 1998 <<Cota: III 43879>>
1500. Secolul copilului / KEY, ELLEN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1978 <<Cota: III 15755>>
1501. Sefi Guide : Formation des Ingénieurs en Europe .- Liïge : [s. n.] , 1978 <<Cota: III 17468>>
1502. Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională Ştefănescu-Goangă F., 1929 / ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,
FLORIAN .- Cluj : Cartea Românească , 1929 <<Cota: III 22811>>
1503. Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională Ştefănescu-Goangă F., 1933 / ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,
FLORIAN .- Cluj : Cartea Românească , 1933 <<Cota: II 51705>>
46
1504. Seminarul Central 1836-1936 : Documentele întemeierii .- Bucureşti : "Bucovina" I. E. Torouţiu , 1938 <<Cota:
III 35147>>
1505. Seminarul didactic universitar : Seminarul disciplinelor pedagogice : Structuri, conţinuturi, metodologii /
BUNĂIAŞU, CLAUDIU-MARIAN .- Craiova : Universitaria Craiova , 2005 <<Cota: III 48484>>
1506. Seminarul didactic universitar : Seminarul disciplinelor pedagogice : Structuri, conţinuturi, metodologii 2010 /
BUNĂIAŞU, CLAUDIU-MARIAN .- Craiova : Universitaria Craiova , 2010 <<Cota: III 52523>>
1507. Seminarul Teologic "Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea : 160 de ani de la înfiinţare : 1837-1997 / BĂLAŞA, N. .-
Râmnicu Vâlcea : ADE Bucureşti , 1997 <<Cota: IV 15364>>
1508. Seminarul Teologic "Sfântul Apostol Andrei" din Galaţi, şcoală a apostolatului la Dunărea de Jos / PETROAIA,
LUCIAN .- Galaţi : Editura Episcopiei Dunării de Jos , 2008 <<Cota: II 94469>>
1509. Semne şi cunoaştere în discursul didactic / DOSPINESCU, VASILE .- Iaşi : Junimea , 1998 <<Cota: L
167195>>
1510. A sepsiszentgy”rgyi Felsä-Le nyiskol t¢l a Mikes Kelemen L¡ceumig : (1874-1990) / VERESS, KÁROLY .-
Sepsiszentgu”rgy : Eur¢pai Id” Kiado , 1990 <<Cota: L 112284>>
1511. Serbări şcolare / GÂRBA, CORNEL .- Oradea : Brevis , 1997 <<Cota: L 157912>>
1512. Sesiunea anuală a cercurilor ştiinţifice studenţeşti : 1997 , Bucureşti .- Bucureşti : [s.n.] , 1997 <<Cota: L
164097>>
1513. Seven Constructivist Methods for the Secondary Classroom : A Planning Guide for Invisible Teaching /
GABLER, INA CLAIRE .- Boston : Allyn and Bacon , 2003 <<Cota: IV 15161>>
1514. Le Séminaire opérationnel, méthode novatrice de formation pour le développement / CLERCK, MARCEL DE .-
Paris , c. 1976 <<Cota: IV 8513>>
1515. A Short History of Educational Ideas / CURTIS, S. J. .- London : University Tutorial Press , 1966 <<Cota: II
77817>>
1516. Simion Bărnuţiu, Al. Papiu Ilarian şi Iosif Hodoş la studii în Italia : Cu documente inedite : Şedinţa de la 10 Mai
1935 / MARCU, ALEXANDRU .- Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului , 1935 <<Cota: III
6188>>
1517. Simion Mehedinţi : Teoretician al educaţiei / DRĂGHICESCU, LUMINIŢA .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 2009 <<Cota: II 92613>>
1518. Simpozion : Pedagogie şi cultură - abordare didactică şi interculturală : Bucureşti 19-20 mai 1995 : Culegere de
comunicări .- Bucureşti , 1996 <<Cota: L 160957>>
1519. Simpozion Jubiliar : 30 de ani de învăţământ superior economic la Craiova : 18-19 octombrie 1996, Craiova .-
Craiova : [s. n.] , 1996 <<Cota: II 76161>>
1520. Simpozionul : Rolul Învăţământului şi al Cercetării ştiinţifice universitare în dezvoltarea Societăţii
informaţionale : 28 martie 1997, Bucureşti .- Bucureşti : [s. n.] , 1997 <<Cota: L 165845>>
1521. Simpozionul "Tehnologii educaţionale pe platforme electronice în învăţământul ingineresc" : Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti, 9-10 mai 2003 : Rezumatele lucrărilor .- Bucureşti : Conspress , 2003 <<Cota:
II 86873>>
1522. Sinteze de pedagogie şi psihologie şcolară / STOICA, MARIN .- Craiova : Universitaria Craiova , 1992 <<Cota:
II 68387>>
1523. Sinteze de psihopedagogie specială : Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice /
GHERGUŢ, ALOIS .- Iaşi : Polirom , 2007 <<Cota: III 50225>>
1524. Sinteze de psihopedagogie specială : Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice
Gherguţ, A. / GHERGUŢ, ALOIS .- Iaşi : Polirom , 2005 <<Cota: III 51203>>
1525. Sisteme de instruire alternative şi complementare : Structuri, stiluri şi strategii / CERGHIT, IOAN .- Iaşi :
Polirom , 2008 <<Cota: III 50817>>
1526. Sisteme de învăţământ general-obligatoriu : Studiu comparativ asupra învăţământului general-obligatoriu din
mai multe ţări / RADU, ION T. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1974 <<Cota: II 46511>>
1527. Sisteme de învăţământ în 21 de ţări .- Bucureşti , 19--? <<Cota: LEC>>
1528. Sisteme de învăţământ superior în Europa Centrală şi de Est : Analiză comparativă : Bulgaria, Finlanda, Estonia,
Lituania, România, Federaţia Rusă / MIHĂILESCU, IOAN .- s.l. : Alternative , 1997 <<Cota: L 158407>>
1529. Sistemul experimental de predare cu profesori la clasele I-IV : Studiu monografic / POP, TRAIAN .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1968 <<Cota: II 6114>>
1530. Sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina educaţie fizică şi sport .- Bucureşti : Şcoala Românească ,
1999 <<Cota: L 121268>>
1531. Sociologia educaţiei familiale / STĂNCIULESCU, ELISABETA .- Iaşi : Polirom , 1997 <<Cota: II 74758>>
1532. Sociologia educaţiei permanente / ŢOPA, LEON .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1973 <<Cota: II 46792>>
1533. Sociologia şcolii : Politici, practici şi actori ai educaţiei şcolare / IONESCU, ION I. .- Iaşi : Polirom , 1997
<<Cota: II 74755>>
1534. Der Sogenannte Schulstress als Problem Erziehungswissenschaftlich bedeutsamer Erkenntnis : Inaugural-
Dissertation / SPERBER, WERNER .- Kassel : [s. n.] , 1984 <<Cota: II 60926>>
1535. Sovety studentam vysÔih tehnicùeskih ucùebnyh zavedenij / GRUDNICKII, PËTR G. .- Moskva : Izdatel'stvo
"VyÔïjÔaja Ôkola" , 1972 <<Cota: II 27514>>
47
1536. Sovety studentam vysÔih tehnicùeskih ucùebnyh zavedenij Cilikin, M. G. 1970 / GRUDNICKII, PËTR G. .-
Moskva : Izdatel'stvo "VyÔïjÔaja Ôkola" , 1970 <<Cota: II 18629>>
1537. Spiel und Lernnachmittage : Eine Anleitung zur Vorbereitung der Kinder auf die Schule / GEHLER,
WALTHER .- Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag , 1969 <<Cota: II 19038>>
1538. Staatsbürgerkunde 1998 / ŞTEFAN, CRISTINA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: L
124770>>
1539. Standarde profesionale pentru profesia didactică : Predarea în învăţământul primar ; Predarea matematicii în
gimnaziu .- Bucureşti : [s. n.] , 2002 <<Cota: IV 13931>>
1540. Statutul personalului didactic .- [Bucureşti] : Forum , 1969 <<Cota: I 10191>>
1541. Straight Talk for Today's Teacher : How to Teach so Students Learn / MACK-KIRSCHNER, ADRIENNE .-
Portsmouth : Heinemann , 2005 <<Cota: III 48676>>
1542. Strategia reformei şi dezvoltării .- Bucureşti : [s. n.] , 1998 <<Cota: L 121073>>
1543. Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorului .- Craiova : Universitaria Craiova , 2005 <<Cota: III
48976>>
1544. Strategii de formare a gândirii critice / NICU, ADRIANA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2007
<<Cota: II 93611>>
1545. Strategii de performanţă în managementul educaţional / MUNTEANU, ROXANA-MIHAELA .- Târgu-Jiu :
Academica Brâncuşi , 2008 <<Cota: II 92856>>
1546. Strategii didactice interactive : Repere teoretice şi practice / OPREA, CRENGUŢA-LĂCRĂMIOARA .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2009 <<Cota: II 93383>>
1547. Strategii didactice în educaţia incluzivă / MARA, DANIEL .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2009
<<Cota: III 52026>>
1548. Structura tematică şi graficul desfăşurării cercurilor pedagogice în anul şcolar 1997-1998 .- Ploieşti , 1997
<<Cota: L 162717>>
1549. Studenţi români la Universitatea din Leipzig : Extras / AMZĂR, DUMITRU CRISTIAN .- Bucureşti :
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului , 1943 <<Cota: III 16259>>
1550. Studenţii : Eseuri despre învăţământul american / BRĂTIANU, CONSTANTIN .- Cluj-Napoca : Mediamira ,
1999 <<Cota: II 78450>>
1551. Studieren in Deutschland : Zulassungsbedingungen. Studiensituationen. Karrieraussichten. / HANK, RAINER .-
Frankfurt : Societäts-Verlag , 1996 <<Cota: 378(43) HAN>>
1552. Studieren mit Stipendien : Deutschland - Weltweit / SIEWERT, HORST H. .- Freiburg : Interconnections , 2005
<<Cota: 378(100)(058) SIE>>
1553. Studieren mit Stipendien Deutschland-weltweit / SIEWERT, HORST H. .- Freiburg im Breisgau , 1995 <<Cota:
371(43) SIE>>
1554. Studii de metodică a limbii şi literaturii române .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1974 <<Cota: II
87552>>
1555. Studii de orientare şcolară şi profesională .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota: II
24022>>
1556. Studii de pedagogie aplicată / BOCOŞ, MUŞATA .- Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 2000 <<Cota:
L 122291>>
1557. Studii de pedagogie generală / CRISTEA, SORIN .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2004 <<Cota:
II 87291>>
1558. Studii de pedagogie generală 2009 / CRISTEA, SORIN .- Buucreşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2009
<<Cota: II 93380>>
1559. Studii de sociologie a educaţiei / BERNSTEIN, BASIL .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1978
<<Cota: II 74875>>
1560. Studii despre munca dirigintelui / BOLDÎREV, N. I. .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică ,
1961 <<Cota: II 22918>>
1561. Studii din domeniul ştiinţelor educaţiei / POPEANGĂ, VASILE I. .- Arad : "Vasile Goldiş" University Press ,
2007 <<Cota: III 51658>>
1562. Studii pedagogice : Limbile clasice în învăţământul secundar şi metodica lor / POPA-LISSEANU, GHEORGHE
.- Bucureşti : Tipografia Ion C. Văcărescu , 1925 <<Cota: II 71318>>
1563. Studii şi cercetări de docimologie şi instruire programată : (cu aplicaţii la limba română) / OROS, RĂZVAN .-
Baia Mare : Editura Universităţii de Nord , 2000 <<Cota: L 125845>>
1564. Studii şi cercetări ştiinţifice : "30 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Bacău" .- Bacău :
Universitatea din Bacău , 1994 <<Cota: IV 12019>>
1565. Studiu asupra organizarei gimnazielor în Saxonia, Prusia şi Bavaria / ŢILENSCHI, MIHAI .- Ploieşti : Institutul
de Arte Grafice "Progresul" , 1910 <<Cota: II 12983>>
1566. Studiu de diagnoză a implementării obiectivelor Procesului Bologna în facultăţile de Educaţie fizică şi Sport din
România .- Iaşi : Casa Editorială "Demiurg" Iaşi , 2008 <<Cota: IV 15940>>

48
1567. Studiu privind concepţia, conţinutul, organizarea şi metodologia formării profesorilor de educaţie fizică cu profil
suplimentar de handbal în Irak şi R.S. România : Rezumatul tezei de doctorat / AL-JANABI, ALI TURKI
MUSLEH .- Bucureşti : [s. n.] , 1980 <<Cota: L 37737>>
1568. Studiu statistic al calităţii învăţământului superior = Statistical Study of the Quality of the University Education
/ HAPENCIUC, CRISTIAN VALENTIN .- Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare" , 2002 <<Cota: III
45469>>
1569. Studiul disciplinelor socio-umane : Aspecte formative: Stuctura şi dezvoltarea competenţelor / ALBULESCU,
MIRELA .- Cluj-Napoca : Dacia , 2002 <<Cota: II 83399>>
1570. Studiul individual al studentului / CHIRCEV, ANATOLIE .- Cluj : [s. n.] , 1960 <<Cota: II 10482>>
1571. Studiul individual în învăţământul superior : (Metode şi experimente) / MARINESCU, C. GH. .- Bacău :
Universitatea din Bacău , 1995 <<Cota: IV 12187>>
1572. Studiul individualităţii şi orientarea profesională / GEORGESCU-TISTU, VICTORIA .- Bucureşti : "Bucovina"
I. E. Torouţiu , 1942 <<Cota: III 21538>>
1573. Studium generale vigeat : Alle origini della Università di Camerino / FALASCHI, PIER LUIGI .- Camerino :
Università degli Studi di Camerino , 2000 <<Cota: III 49740>>
1574. Study Guide ECTS Package .- Budapest : Liszt Ferenc Egyetem , [s. a.] <<Cota: II 94919>>
1575. Studying Music in Germany : Music.Music Education.Musicology : Study Guide .- Mainz : Schott Music
International , 2000 <<Cota: 78:37(43) MUS>>
1576. Succes şi putere : 48 de legi pentru a reuşi în viaţă / GREENE, RAYMOND .- Bucureşti : Teora , 2000 <<Cota:
L 120178>>
1577. Suport de Curs pentru Formarea Evaluatorilor ARACIS .- Cluj-Napoca : Qual Media , [s. a.] <<Cota: II
94517>>
1578. Suporturi pentru predarea şi învăţarea chimiei / CIOMOŞ, FLORENTINA .- [Cluj-Napoca] : Presa Universitară
Clujeană , 2000 <<Cota: L 122295>>
1579. "Suveranii" universităţilor româneşti : Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale / NASTASĂ,
LUCIAN .- Cluj-Napoca : Limes , 2007 <<Cota: II 92475>>
1580. Şcoala : Abordare sociopedagogică / PĂUN, EMIL .- Iaşi : Polirom , 1999 <<Cota: II 82897>>
1581. Şcoala activă / PETRESCU, I. C. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973 <<Cota: II 46708>>
1582. Şcoala Argeşului : Materiale metodice şi de cercetare ştiinţifică .- Piteşti : Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Argeş , 1973 <<Cota: III 11153>>
1583. Şcoala bujoreană între anii 1864 - 2000 / GIURGIU, VICTORIA .- Tg. Bujor : Alma Galaţi , 2000 <<Cota: L
125555>>
1584. Şcoala de Artă "Cornetti" / RADU, AUGUSTIN .- Bucureşti : Ars Docendi , 2001 <<Cota: III 43709>>
1585. Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2005 <<Cota: II
94513>>
1586. Şcoala exegetică biblică din Antiohia / BULACU, MIHAIL .- Bucureşti : Editura Ion C. Văcărescu , 1931
<<Cota: III 35442>>
1587. Şcoala fără ziduri : [Simpozion] : Culegere de lucrări editată în cinstea celei de a 25-a aniversări a proclamării
Republicii .- Reşiţa : [s. n.] , 1972 <<Cota: III 12228>>
1588. Şcoala maternă : (Informatorium Ôkoly materùskÞ) / COMENIUS, JAN AMOS .- Bucureşti : Cultura
Românească , 1937 <<Cota: II 89652>>
1589. Şcoala Mehedinţiului : [Culegere de articole] .- Drobeta Turnu-Severin : [s. n.] , 1978 <<Cota: IV 6021>>
1590. Şcoala naţională de la Sf. Sava şi spiritul epocii (1818-1859) / ISAR, NICOLAE .- Bucureşti : Editura
Universităţii Bucureşti , 1994 <<Cota: L 156583>>
1591. Şcoala noastră şi războiul / MATEIU, ION .- Sibiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane , 1915 <<Cota: II
71123>>
1592. Şcoala Normală Benedek Elek Odorheiu-Secuiesc (1670-1990) : Scurt istoric .- Odorheiu-Secuiesc : [s. n.] ,
1990 <<Cota: L 112283>>
1593. Şcoala normală "Carol I" : 1867-1992 / PĂRNUŢĂ, GHEORGHE .- Cîmpulung-Muscel : [s. n.] , 1992 <<Cota:
L 101465>>
1594. Şcoala Normală Română Unită din Oradea : 1784-1934 / BOLCA, VASILE .- Oradea : Scrisul Românesc ,
1934 <<Cota: III 34776>>
1595. Şcoala primară de băieţi "Petrache Trişcu" : 1890-2000 / BEREZOVSCHI, VALENTIN .- Craiova : Alma
Craiova , 2003 <<Cota: II 94643>>
1596. Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918 : [Studii] / POPEANGĂ, VASILE .- Arad :
Comitetul de Cultură si Educaţie Socialistă , 1976 <<Cota: III 19423>>
1597. Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea : 1821-1867 : [Studii] / POPEANGĂ,
VASILE .- Arad : [s. n.] , 1979 <<Cota: II 48144>>
1598. Şcoala românească din Şcheii Braşovului / OLTEAN, VASILE .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
, 1989 <<Cota: II 64046>>
1599. Şcoala românească în pragul mileniului III : (o "provocare" statistică) / NEACŞU, IOAN .- Bucureşti : Paideia ,
[s.a] <<Cota: II 77512>>
49
1600. Şcoala şi colectivitatea socială / POPEANGĂ, VASILE .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970
<<Cota: II 16225>>
1601. Şcoala şi educaţia poporului în Albania / BĂNĂŢEANU, VLAD .- Bucureşti : Imprimeria Naţională , 1933
<<Cota: IV 8353>>
1602. Şcoala şi "educaţiile paralele" / COZMA, TEODOR .- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" , 1988 <<Cota: L
110528>>
1603. Şcoala şi familia : Organizarea activităţii pedagogice 1993 / GHEORGHE, ALEXANDRU .- Craiova : Editura
"Gheorghe Cârţu-Alexandru" , 1993 <<Cota: L 115661>>
1604. Şcoala şi valorile morale : Teorii şi practici ale dezvoltării psihosociomorale / BUNESCU, GHEORGHE .-
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1998 <<Cota: II 78498>>
1605. Şcoala veche şi şcoala nouă / MOISESCU, NICOLAE .- Bucureşti : Cultura Românească , [1938] <<Cota: II
51880>>
1606. Şcoală şi comunitate în secolul al XIX-lea : Circularele şcolare bănăţene / BOCŞAN, NICOLAE .- Cluj-Napoca
: Presa Universitară Clujeană , 2002 <<Cota: III 47548>>
1607. Şcoală şi societate : Contribuţie la cunoaşterea formării elitelor româneşti din Banat în secolul al XIX-lea /
PÂRVULESCU, MIHAI .- Timişoara : Excelsior Art Timişoara , 2003 <<Cota: III 54808>>
1608. Şcoale : Propuneri relative la şcoalele primare urbane precum şi la gimnazii şi licee .- Bucuresci : Tipo-
Litografia Comercială , [1893] <<Cota: II 71725>>
1609. Şcolile şi dascălii din zona Târgu-Cărbuneşti : Studiu bilingv / RĂDOESCU, CONSTANTIN-LIVIAN .- Târgu-
Jiu : Academica Brâncuşi , 2010 <<Cota: II 93357>>
1610. Şcolile tehnice-profesionale şi de specialitate din statul român / Cojocaru, Ion, ing. .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1971 <<Cota: II 23757>>
1611. Ştefan Velovan : Dare de seamă asupra vieţii şi activităţii lui .- Craiova : Tipografia Biruiţa , [s. a.] <<Cota: III
48759>>
1612. Ştiinţa conducerii învăţămîntului / POPESCU, VASILE V. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1973
<<Cota: II 29280>>
1613. Ştiinţa educaţiei / DEMOOR, JEAN .- Bucureşti : Cultura Naţională , 1928 <<Cota: III 38503>>
1614. Ştiinţa învăţării : De la teorie la practică / NEGREŢ-DOBRIDOR, ION .- Iaşi : Polirom , 2005 <<Cota: III
48346>>
1615. Ştiinţa, prietena noastră : Materiale în ajutorul educării ştiinţifice a tineretului 1967 .- Bucureşti : Editura
Politică , 1967 <<Cota: II 45682>>
1616. Ştiinţe naturii şi matematica : Referate, comunicări, propuneri la al 2-lea Colocviu Naţional de Pedagogie .-
Bucureşti : Institutul de Ştiinţe Pedagogice , 1974 <<Cota: III 12384>>
1617. Ştiinţe sociale ; Ştiinţe filologice : Referate, comunicări la al 2-lea Colocviu Naţional de Pedagogie .- Bucureşti :
Institutul de Ştiinţe Pedagogice , 1974 <<Cota: III 12385>>
1618. Taxes for the Schools / Freeman, Roger A. .- Washington : The Institute for Social Research , 1960 <<Cota: III
20339>>
1619. Taxonomia învăţării 2000 / ALEXEI, MIHAIL .- Oradea : Revista Familia , 2000- <<Cota: LEC>>
1620. Taylored Citizenship : State Institutions and Subjectivity / MILLER, CHAR ROONE .- Westport : Praeger ,
2002 <<Cota: III 54512>>
1621. Teacher in America / Barzun, Jacques .- Boston : Brown and Company , [s. a.] <<Cota: II 20489>>
1622. Teacher Leadership / LIEBERMAN, ANN .- San Francisco : Jossey-Bass , 2004 <<Cota: III 48639>>
1623. Teaching Science for Understanding : A Human Constructivist View .- Burlington : Elsevier , 2005 <<Cota: III
48683>>
1624. Teatrul şcolar : Îndrumări / BALTASIU, NICOLAE C. .- Bucureşti : Editura Societăţii Cooperative "Oficiul de
Librărie" , 1942 <<Cota: I 12520>>
1625. Tehnica solfegistică 1997 / VÂRLAN, PETRE-MARCEL .- Braşov : Editura Canti , 1997- <<Cota: LEC>>
1626. Tehnica şi metoda experienţelor de chimie în şcoli / VERHOVSKI, V. N. .- [Bucureşti] : Editura Tehnică ,
1950- <<Cota: II 10458>>
1627. Tehnici de formare / RAE, LESLIE .- Bucureşti : Universal Dalsi , 2001 <<Cota: III 42550>>
1628. Tehnici moderne de instruire : Curs teoretic şi practic / CERGHIT, IOAN, pedagog .- Bucureşti : Centrul de
multiplicare al Universităţii din Bucureşti , 1974 <<Cota: III 11588>>
1629. Tehnologii noi în lecţiile de limba şi literatura română : [Curs] / BOTH, L. .- Cluj : Litografia Universităţii din
Cluj-Napoca , 1973 <<Cota: III 12639>>
1630. Teme pentru obţinerea gradului unu : geometria cercurilor ; grupuri cu 1,2,3,... elemente / CUCULESCU, ION
.- Ploieşti : Mathpress , 1997 <<Cota: L 161486>>
1631. Temeiuri pedagogice ale dezvoltării învăţământului public şi particular craiovean : (de la începuturi până la
1864) .- Craiova : Aius , 2001 <<Cota: III 44049>>
1632. Tendinţe şi orientări în didactica modernă / MARINESCU, MARIANA, lit. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 2007 <<Cota: III 53394>>
1633. Tendinţe şi orientări în didactica modernă Marinescu, M. / MARINESCU, MARIANA, lit. .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 2009 <<Cota: III 53973>>
50
1634. Teoria educaţiei : Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative / CĂLIN, MARIN C. .-
Bucureşti : All , 1996 <<Cota: III 37413>>
1635. Teoria educaţiei în sprijinul orei de dirigenţie : Elevul meu, adolescentul / NĂSTĂSESCU-CRUCERU,
STELIANA .- Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1992 <<Cota: L 104491>>
1636. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică : Manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale 1990 /
NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1990 <<Cota: L 111702>>
1637. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică : Manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale 1991 /
NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1991 <<Cota: L 130108>>
1638. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică : Manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale 1993 /
NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1993 <<Cota: L 102153>>
1639. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică : Manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale 1994 /
NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1994 <<Cota: L 117541>>
1640. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică : Manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale 1996 /
NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: II 73836>>
1641. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică : Manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale 1997 /
NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: II 76544>>
1642. Teoria şi metodica predării jocurilor de mişcare şi a jocurilor pregătitoare în baschet / ANTONIALE,
LEONARDO SILVIU .- Craiova : Universitaria Craiova , 2002 <<Cota: II 94750>>
1643. Teoria şi metodologia curriculumului / BUNĂIAŞU, CLAUDIU-MARIAN .- Craiova : Universitaria Craiova ,
2011 <<Cota: III 53951>>
1644. Teoria şi metodologia evaluării / CUCOŞ, CONSTANTIN .- Iaşi : Polirom , 2008 <<Cota: II 91677>>
1645. Teoria şi metodologia instruirii 2000 / DAMIAN, MIRON-ALEXANDRU .- Bucureşti : Editura Fundaţiei
România de Mâine , -2000 <<Cota: II 83349>>
1646. Teoria şi metodologia instruirii Cojocariu, V. / COJOCARIU, VENERA MIHAELA .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 2008 <<Cota: III 53091>>
1647. Teoria şi practica cercetării pedagogice / BOCOŞ, MUŞATA .- Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă , 2003
<<Cota: II 87283>>
1648. Teoria şi praxiologia educaţiei muzical-artistice / BABII, VLADIMIR .- Chişinău : [s. n.] , 2010 <<Cota: II
93308>>
1649. Teorie şi practică în educaţia la distanţă / SAVA, SIMONA .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 2003
<<Cota: III 53975>>
1650. Teorie şi practică în învăţământul de limbi străine moderne. Analiza comparativ-istorică a metodologiilor de
predare-învăţare a limbilor străine moderne : rezumatul tezei de doctorat / ŢÎBULEAC, RAISA .- Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti , 1996 <<Cota: L 162750>>
1651. Teorii sociologice ale educaţiei : Producerea eului şi construcţia sociologiei / STĂNCIULESCU, ELISABETA
.- Iaşi : Polirom , 1996 <<Cota: II 74757>>
1652. Terapia educaţională integrată / PĂUNESCU, CONSTANTIN .- Bucureşti : Pro Humanitate , [s.a.] <<Cota: III
43174>>
1653. Tertiary Education and Innovation Systems Analysis : Romania .- Bucureşti : Editura Academiei Române , 2006
<<Cota: III 49522>>
1654. Teste grilă la pedagogie : În sprijinul studenţilor şi al candidaţilor la examene şi concursuri în învăţământ /
PIRĂU, MARIA-TEREZA .- Cluj-Napoca : Risoprint , 2005 <<Cota: II 90909>>
1655. Texte pedagogice alese / LOCKE, JOHN .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota:
II 13330>>
1656. Texte pedagogice alese : [Viaţa şi activitatea pedagogică] / DOBROLIUBOV, NIKOLAI A. .- Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică , 1962 <<Cota: II 22958>>
1657. Texte pedagogice alese 1995 / GĂVĂNESCUL, I. .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1995
<<Cota: L 145285>>
1658. Texte pedagogice alese Diesterweg, A. / DIESTERWEG, A. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1963 <<Cota: II 22943>>
1659. Texte pedagogice alese Helvétius, C. A. / HELVÉTIUS, C. A. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,
1964 <<Cota: II 13327>>
1660. Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari / BIZDUNĂ, MARIA .- Bucureşti : ProGnosis , [2001] <<Cota: L
126553>>
1661. The American High School Today / CONANT, JAMES BRYANT .- New Yok-Toronto-London : McGraw-Hill
Book Company , 1959 <<Cota: II 25210>>
1662. The Chicago School of Arhitecture : A history of Commercial and Public Building in the Chicago Area, 1875-
1925 / CONDIT, CARL W. .- Chicago, London : The University of Chicago Press , 1969 <<Cota: III 10643>>
1663. The Comprehensive High School : A second report to interested citizens / CONANT, JAMES BRYANT .- New
York-Toronto-London... : McGraw-Hill Book Company , 1967 <<Cota: II 25209>>
1664. The Education of American Teachers / CONANT, JAMES BRYANT .- New York : McGraw-Hill Book
Company , 1963 <<Cota: II 20397>>
51
1665. The transformation of the school : Progressivism in American Education, 1876-1957 / CREMIN, LAWRENCE
A. .- New York : Vintage Books , 1964 <<Cota: II 25222>>
1666. Themen aus dem Gesamtwerk Band 12 : Elemente der Erziehungskunst : Menschenkundliche Grundlagen der
Waldorfpädagogik : Vorträge .- Stuttgart , 1994 <<Cota: 37.01 STE>>
1667. Theories of Learning / HILGARD, ERNEST ROPIEQUE .- New York : Appleton Century Crofts , 1966
<<Cota: III 6784>>
1668. Tiltott évk”nyv : A kolozsv ri B thory Istv n alap¡totta 411 éves l¡ceum kiadv nya .- Kolozsv r : [s. n.] , 1990
<<Cota: L 110662>>
1669. Timpul elevilor .- Bucureşti : Alpha MDN , 2008 <<Cota: IV 16072>>
1670. Timpul începutului / ANDREI, NICOLAE A. .- Craiova : Aius , 1996 <<Cota: II 75116>>
1671. Tineret, năzuinţe, idealuri / VASILESCU, ANTON .- Bucureşti : Editura Ştiinţifică , 1966 <<Cota: I 337>>
1672. Tiparul adevărului lui Dumnezeu : Problemele integrării în învăţământul creştin / GAEBELEIN, FRANK E. .-
Oradea : Cartea Creştină , 1994 <<Cota: II 74607>>
1673. Tips for the Science Teacher : Research-Based Strategies to Help Students Learn / HARTMAN, HOPE J. .-
Thousand Oaks : Corwin Press , 2002 <<Cota: III 48315>>
1674. To See the World as Other See It .- Bucureşti : Vremea , 2003 <<Cota: II 95562>>
1675. Toward a Theory of Instruction / BRUNER, JEROME SEYMOUR .- Cambridge : The Belknap Press of
Harvard University Press , 1967 <<Cota: II 20385>>
1676. Towards a Visual Culture ; Educating through Television = Spre o cultură vizuală ; Educarea prin televiziune /
CATTEGNO, CALEB .- New York City : Outerbridge & Dienstfrey , 1970 <<Cota: II 25224>>
1677. Training Teachers : A Harvest of Theory and Practice / CARTER, MARGIE .- St. Paul : Redleaf Press , 1994
<<Cota: IV 15536>>
1678. Traité de pédagogie générale / HUBERT, RENÉ .- Paris : Presses Universitaires de France (PUF) , 1965
<<Cota: II 76116>>
1679. Traité des sciences pédagogiques .- Paris : Presses Universitaires de France (PUF) , - <<Cota: III 10106>>
1680. Tratarea diferenţiată a elevilor în predarea şi învăţarea fizicii la ciclurile gimnazial şi liceal : Teză de doctorat /
FLORIAN, GABRIEL .- Craiova : Sitech , 2008 <<Cota: II 91336>>
1681. Tratat de pedagogie / BONTAŞ, IOAN .- Bucureşti : All , 2007 <<Cota: III 50990>>
1682. Tratat de pedagogie : Religia în limitele raţiunii / KANT, IMMANUEL .- Iaşi : Agora Iaşi , 1992 <<Cota: II
67702>>
1683. Tratat de pedagogie şcolară / NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996
<<Cota: III 37062>>
1684. Tratat de pedagogie şcolară 2002 / NICOLA, IOAN , pedag. .- Bucureşti : Aramis , 2002 <<Cota: III 45337>>
1685. Trial and Error : The American Controversy Over Creation and Evolution / LARSON, EDWARD J. .- Oxford :
Oxford University Press , 2003 <<Cota: II 92901>>
1686. Trilogie pedagogică / BERNEA, ERNEST .- Cluj-Napoca : Dacia , 2002 <<Cota: II 89579>>
1687. Les Trois couleurs du tableau noir : La Révolution / JULIA, DOMINIQUE .- Paris : Edition Belin , 1981
<<Cota: III 30275>>
1688. Ucenicul lui Hristos : Îndrumări metodice pentru predarea religiei în şcoli, clasele I-VIII / LEONTE, LAETIŢIA
.- Bacău : Studion , 2000 <<Cota: L 125572>>
1689. Un deceniu de activitate : 1961-1971 : Monografia Institutului Pedagogic constănţean .- Constanţa : [s. n.] ,
1971 <<Cota: II 39359>>
1690. Un Institut pedagogic român... / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Tipografia Ion C. Văcărescu , 1926 <<Cota:
II 51808>>
1691. Un model de planificare şi dezvoltare educaţională pentru Costa Rica : (un model analitic pentru determinarea
unei strategii educaţionale) : rezumatul tezei de doctorat / ARAYA ALPIZAR, ALVARO ARNILDO .-
Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1994 <<Cota: L 156206>>
1692. Un posibil manual de dirigenţie : Pentru elevii din clasele V-XII / GHICA, VASILE .- Galaţi : Porto-Franco ,
1998 <<Cota: II 77774>>
1693. Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului (1721-1821) : [Studii] / POPEANGĂ, VASILE .-
Arad : [s. n.] , 1974 <<Cota: II 48145>>
1694. Un secol de existenţă a Liceului pedagocic din Craiova : 1870-1970 .- Craiova : [s. n.] , 1971 <<Cota: II
27242>>
1695. Un secol de învăţămînt pedagogic la Constanţa : Istoricul Şcolii Normale "Constantin Brătescu" / PĂCURARU,
DUMITRU M. .- Constanţa : Editura Muntenia Constanţa , 1993 <<Cota: L 116002>>
1696. Un sfert de secol de învăţământ superior la Reşiţa (1971-1996) : monografie / ANGHEL, ŞTEFAN .- Reşiţa ,
1996 <<Cota: IV 12852>>
1697. Un sfert de veac de la întemeierea Universităţii populare "N. Iorga" din Vălenii de Munte .- Vălenii de Munte :
Editura Ligii culturale , 1934 <<Cota: III 21777>>
1698. Un sistem de criterii pentru acordarea notelor în învăţământul gimnazial şi liceal .- Bucureşti : Şcoala
Românească , 1999 <<Cota: L 121269>>

52
1699. Un studiu experimental asupra învăţării matematicii / DIENES, Z. P. .- Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică , 1973 <<Cota: II 76111>>
1700. Une méthode d'orientation professionelle : Théorie et pratique / CHRISTIAENS, A.-G. .- Bruxelles : Maurice
Lamertin , 1934 <<Cota: III 21685>>
1701. Unele aspecte ale predării teoriei matricelor în liceu / POPA, MARIA, matematică .- Bacău : Universitatea din
Bacău , 1995 <<Cota: II 73333>>
1702. Unele aspecte asupra cercetării ştiinţifice la Universitatea din Birmingham din Anglia : [Caiet 8] / DASCĂLU,
DAN .- Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2266>>
1703. Unele aspecte asupra învăţămîntului de informatică din Franţa : [Caiet 10 : Uz intern] .- Bucureşti : Comisia
pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2268>>
1704. Unele aspecte asupra învăţămîntului în domeniul calculatoarelor electronice la Centrul Universitar din Londra :
[Caiet 5] / LAZĂR, IOAN SANDU .- Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970
<<Cota: IV 2263>>
1705. Unele aspecte asupra învăţămîntului în domeniul calculatoarelor electronice la Universitatea din Michigan şi în
cadrul Comitetului A.C.M. din S.U.A. : [Caiet 15 : Uz intern] / VASILESCU, PETRU ARIFON .- Bucureşti :
Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2273>>
1706. Unele aspecte privind învăţămîntul în domeniul construcţiei calculatoarelor electronice şi elaborarea
"Software"-ului de bază pentru calculatoare în Marea Britanie şi în Franţa : [Caiet 9] / PETRESCU, ADRIAN .-
Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2267>>
1707. Unele aspecte privind pregătirea cadrelor pentru informatica în unele tări socialiste : [Caiet 17 : Uz intern] .-
Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2274>>
1708. Unele aspecte privitoare la modul de organizare a învăţămîntului în domeniul calculatoarelor din diferita ţări :
Sinteza referatelor prezentate la Conferinţa I.F.I.P. de la Amsterdam, 24-28 august 1970 : [Caiet 1 : Uz intern] .-
Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970 <<Cota: IV 2260>>
1709. Unele aspecte referitoare la activitatea de învăţămînt şi cercetare ştiinţifică la Universitatea din California-
Berkeley : [Caiet 13] / NICA, LUCIAN .- Bucureşti : Comisia pentru dotarea cu echipamente de calcul , 1970
<<Cota: IV 2271>>
1710. Unele probleme ale lecţiei .- Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică , 1960 <<Cota: II 23616>>
1711. Unele probleme pedagogice în legătură cu notarea elevilor / VLAD, N. IOAN .- Bucureşti : [s. n.] , 1965
<<Cota: III 3636>>
1712. UNESCO-50 : Educaţie .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1996 <<Cota: II 73842>>
1713. UNESCO Forum on Higher Education in the Europe Region : Access, Values, Quality and Competitiveness :
Topical Contributions and Outcomes .- Bucureşti : Comunicare.ro , 2009 <<Cota: III 52129>>
1714. La Universidad Espa¤ola : Claves de su definicion y régimen jur¡dico institucional / SOUVIRÑN
MORENILLA, JOSÉ MARIA .- Valladolid : Universidad de Valladolid , 1988 <<Cota: III 38232>>
1715. Universitate şi cultură : Volum dedicat Profesorului Andrei Marga cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani .-
Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 2006 <<Cota: III 49577>>
1716. Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi : Ianuarie - iunie, 1982 : [Comunicări] .- Iaşi : [s. n.] , 1982 <<Cota: II 52264>>
1717. Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi : [Monografie] .- Iaşi : [s. n.] , 1982 <<Cota: II 52275>>
1718. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj în anii 1965-1970 .- Cluj : [s. n.] , 1970 <<Cota: III 6245>>
1719. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca : [Monografie : Uz intern] .- Cluj-Napoca : Litografia
Universităţii din Cluj-Napoca , 1976-1977 <<Cota: III 20446>>
1720. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca / MUNTEAN, LEON SORIN .- Cluj-
Napoca : Risoprint , 1999 <<Cota: L 120345>>
1721. Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad : 1990-2010 : Douăzeci de ani de la înfiinţare .- Arad : "Vasile
Goldiş" University Press , 2010 <<Cota: III 52851>>
1722. Universitatea din Bucureşti : 1864-1964 : [Centener : 14-19 octombrie 1964] .- Bucureşti : [s. n.] , 1964
<<Cota: IV 1519>>
1723. Universitatea din Bucureşti : 1864-1990 / BOZGAN, OVIDIU .- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti , 1990
<<Cota: L 114836>>
1724. Universitatea din Craiova : 1947-1988 .- [Craiova] : [s. n.] , [s. a.] <<Cota: IV 14746>>
1725. Universitatea din Craiova : Facultatea de Ştiinţe Economice : 1966-1996 .- Craiova : Aius , 1996 <<Cota: IV
12247>>
1726. Universitatea din Galaţi [1948-1990] : Istorie şi tradiţii universitare / BREZEANU, IOAN .- Galaţi : [s. n.] ,
[s.a] <<Cota: III 42568>>
1727. Universitatea din Piteşti = The University of Piteşti .- Piteşti : Euro Press , s. a. <<Cota: IV 15485>>
1728. Universitatea Ecologică S.R.L. .- Bucureşti : Colibri , 1991 <<Cota: L 113418>>
1729. Universitatea în tranziţie / MARGA, ANDREI .- Cluj : Biblioteca Apostrof , 1996 <<Cota: III 37394>>
1730. Universitatea, învăţătorul şi culturalizarea satelor / ANTONESCU, G. G. .- Bucureşti : Tipografia Ion C.
Văcărescu , 1927 <<Cota: II 51809>>
1731. Universitatea "Ovidius" Constanţa - 50 de ani : Studiu monografic / CĂLINESCU, CONSTANŢA .- Constanţa :
Ovidius University Press , 2011 <<Cota: III 53505>>
53
1732. Universitatea "Petru Maior" : Deceniul 1990-2000 : Sinteză documentară / BOLOŞ, VASILE .- Târgu-Mureş :
Editura Universităţii "Petru Maior" , 2004 <<Cota: III 48216>>
1733. Universitatea "Petru Maior" 2000-2004 : Sinteză documentară / BOLOŞ, VASILE .- Târgu-Mureş : Editura
Universităţii "Petru Maior" , 2010 <<Cota: III 53199>>
1734. Universitatea Politehnica Timişoara : Oameni, idei, fapte / DE SABATA, COLETA, ing. .- Timişoara :
Excelsior , 1997 <<Cota: L 163426>>
1735. Universitatea politică şi de conducere : Consultaţii .- Bucureşti : Editura Politică , 1977 <<Cota: II 36328>>
1736. Universitatea şi oraşul istoric : simpozion internaţional Cluj-Napoca, 22-25 aprilie 1999 : [lucrări prezentate] .-
Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană , 1999 <<Cota: L 121454>>
1737. Universitatea Tehnică din Tîrgu Mureş : 1960/1961-1990/1991 : 30 de ani de activitate .- Tîrgu-Mureş :
Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş , 1992 <<Cota: III 33219>>
1738. Universitaties During World War II : Materials of the International Symposium Held at the Jagellonian Univ. on
the 40 Anniversary of "Sonderaktion Krakau"... .- Warszawa : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego , c. 1984
<<Cota: III 25561>>
1739. Universitet sadovodstva : [Monografie] / GÉDAI, GUSTAV .- Budapest : Vengria , 1972 <<Cota: II 30937>>
1740. UNIversité dans la SOciété : UNISO 2005 : Interventions presentées à l'Université d'été : Université et emploi ;
University and labour market : 18-25 juillet 2005 Cherbourg, France .- Bucureşti : Paideia , 2006 <<Cota: III
54332>>
1741. Les Universités Allemandes au XX-e siïcle / CRUCHET, RENÉ .- 1914 : Librairie Armand Colin <<Cota: I
6011>>
1742. Universités du troisiïme âge en Suisse .- Berne : Peter Lang , 1985 <<Cota: II 60868>>
1743. University and Reflexive Modernity / VLĂSCEANU, LAZĂR .- Braşov : Transilvania University Press , 2008
<<Cota: II 92942>>
1744. University and Society : A History of Cluj Higher Education in the 20th Century .- Cluj-Napoca : Universitatea
"Babeş-Bolyai" , 1999 <<Cota: IV 14560>>
1745. University College London .- London : [s. n.] , 1962 <<Cota: III 8122>>
1746. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania / MUNTEAN, LEON
SORIN .- Cluj-Napoca : Risoprint , 1999 <<Cota: III 46703>>
1747. Valorificarea instructiv-educativă a elementelor de istorie locală / GAL, TEODOR .- Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică , 1967 <<Cota: II 5252>>
1748. Valorificarea tradiţiilor populare în efectuarea lucrărilor practice de către copiii preşcolari (cu privire specială
asupra tradiţiilor populare din Republica Moldova) : rezumatul tezei de doctorat / EVSTRATII, LUDMILA .-
Bucureşti : Universitatea Bucureşti , 1994 <<Cota: <BNR> II 439427>>
1749. Veniţi să ne jucăm, copii! : Antologie de jocuri didactice / DIMA, SILVIA .- Bucureşti : Revista Învăţământul
Preşcolar , 1995 <<Cota: L 155888>>
1750. Verificarea progresului şcolar prin teste docimologice : Contribuţie la modernizarea examenelor / MUSTER,
DUMITRU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1970 <<Cota: II 18043>>
1751. Viaţa Liceului "Unirea" Turnu Magurele / DELCEANU, DUMITRU VASILE .- Alexandria : Editura
Teleormanul Liber , 1999 <<Cota: L 120210>>
1752. Viaţa şcolii Doljului : Culegere de studii şi articole .- Craiova : Casa Judeţeană a Corpului Didactic Dolj , -
<<Cota: II 77205>>
1753. Vîrstele şcolii : Ghidul candidatului la admiterea în liceu şi şcoală profesională : 1993 .- Focşani : [s. n.] , 1993
<<Cota: L 103053>>
1754. Vocaţia educativă a Evului Mediu românesc : Teză de doctorat / NEGRILĂ, ANA-MARIA .- Craiova :
Universitatea din Craiova , 2000 <<Cota: IV 13619>>
1755. Voice Therapy for Children : The Elementary School Years / ANDREWS, MOYA L. .- New York : Longman ,
1986 <<Cota: III 28645>>
1756. What are School for ? : Holistic Education in American Culture / MILLER, RON .- Brandon : Holistic
Education Press , 1990 <<Cota: III 38454>>
1757. The World of Learning 1966 .- London : Europa Publications , 1967 <<Cota: III 3650>>
1758. The World of Learning 1996 .- London : Europa Publications , 1996 <<Cota: IV 12644>>
1759. The World of Learning 2000 .- London : Europa Publications , 1999 <<Cota: IV 13294>>
1760. The World of Learning 2001 .- London : Europa Publications , 2000 <<Cota: IV 13793>>
1761. W”rterbuch der Pädagogik 1994 B”hm / BÜHM, WINFRIED .- Stuttgart : Kr”ner , 1994 <<Cota: 371(038)
BOE>>
1762. W”rterbuch der Sozialarbeit und Sozialpädagogik .- Heidelberg : Quelle und Meyer , 1995 <<Cota:
316+371(038) WOE>>
1763. W”rterbuch für Erziehung und Unterricht : 3100 Begriffe aus den Bereichen Pädagogik, Didaktik, Psychologie,
Soziologie, Sozialwesen / KÜCK, PETER .- Donauw”rth : Auer Verlag , 1997 <<Cota: 37(038) KOE>>
1764. XX aniversario de la CUJAE : 2.XII.1964-1984 .- La Habana : Instituto Superior Pollitécnico José Antonio
Echeverria , 1984 <<Cota: II 58863>>

54
1765. Zbornik pjesama : za III-IV razrelj / SAVA, I. .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică , 1997 <<Cota: L
163433>>
1766. Zilele academice arădene : Ediţia a XIV-a : Arad 14-16 mai 2004 : [Programul manifestărilor] .- Arad :
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" , 2004 <<Cota: II 87848>>
1767. Zilele academice arădene : Ediţia a XIV-a : Arad 14-16 mai 2004 : Rezumatele lucrărilor .- Arad : Fundaţia
Universitară "Vasile Goldiş" , 2004 <<Cota: II 87849>>
1768. Die Zukunft der Waldorfschule : Perspektiven zwischen Tradition und neuen Wegen .- Reinbek : Rowohlt ,
2000 <<Cota: 371 WAL>>

55