Sunteți pe pagina 1din 1

Orice demers antreprenorial trebuie să fie orientat permanent către piaţă.

Orice iniţiativă
antreprenorială presupune asumarea unei doze de incertitudine care derivă din foarte multe aspecte:
imposibilitatea de a obţine informaţii corecte şi perfecte cu privire la mediul de acţiune; imposibilitatea
de a anticipa complet comportamentul consumatorilor sau al concurenţilor; dificultăţi de a previziona
modul în care evoluează tehnologia (atât sub aspectul descoperirilor tehnologice cât şi sub aspectul
utilizărilor viitoare ale acestora; probleme în a controla multe dintre evenimentele viitoare. Grija
permanentă pe care antreprenorii privaţi o au cu privire la clienţii lor include şi inovarea la nivel de
produs material sau serviciu dar și la nivel de modalităţi de punere în vânzare a acestora sau la nivel de
alocare a resurselor din cadrul organizaţiei. Inovarea reprezintă aşadar o problemă sensibilă atât la nivel
de organizaţie, dar şi pentru dezvoltarea economică a societăţii în ansamblu, amplificând în mod evident
performanţa şi productivitatea proceselor economice. Inovarea este văzută ca un proces complex care
incubă nu doar introducerea sau dezvoltarea de noi tehnologii ci şi introducerea de produse materiale şi
servicii noi pe piaţă şi din care iniţiativa antreprenorială este vitală [Johanson et al., 2007; Robert, 2008;
Love şi Roper, 2009].

Manualul OCDE defineşte inovarea ca fiind „introducerea unui produs nou pe piaţă sau a unui proces
nou de producţie” [OCDE, 2006]. Elementele cheie regăsite în conceptul de inovare este acela de
”schimbare” şi de ”nou” [O’Sullivan şi Dooley, 2008]. Inovarea poate îmbrăca foarte multe forme: [1]
introducerea unui produs sau serviciu nou pe piaţă (toate produsele introduse pe piaţă au avut la un
moment dat caracter de noutate şi de inovare); [2] modificarea sau îmbunătăţirea produselor deja
existente pe piaţă (adăugarea unei opţiuni noi produsului; [3] îmbunătăţirea proceselor de producţie prin
utilizarea unor tehnologii diferite care nu au mai fost utilizate până acum (sunt invenţii noi sau sunt
invenţii care au avut o altă utilizate în momentul în care au fost introduse pe piaţă); [4] îmbunătăţirea
structurii organizatorice a companiei; [5] îmbunătăţirea strategiilor prin care organizaţia abordează
clienţii sau se confruntă cu concurenţii de pe piaţă (inovarea în sens mai larg poate viza şi acest aspect)
sau [6] îmbunătăţirea aspectului produsului sau serviciului cum ar fi de exemplu modul de prezentare al
produsului în faţa consumator