Sunteți pe pagina 1din 42

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020

Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti


Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Nr. 596 din 27.07. 2018

Manager proiect
RĂZLOG LAVINIA
Aprobat

SPECIFICAȚII TEHNICE
Servicii de catering în cadrul proiectului ,,Performanță în management în regiunea Nord
Est”, ID contract: POCU/227/3/8/117690

Cod CPV 555200000-1 – Servicii de catering

Achizitor Asociaţia Q-Professionals


Titlul proiectului POCU ,,Performanță în management în regiunea Nord Est
Cod SMIS proiect POCU 117690
Calitatea achizitorului Lider în cadrul proiectului

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ACHIZITORUL


1.1. Achizitor
Denumire Asociaţia Q-Professionals
Ipotești, Romania, str. Pinilor nr. 1074
Adresa
P.L: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1, cod postal 727325, Suceava
Persoană de contact: Lavinia RĂZLOG Telefon: 0744.780.900
e-mail: office@qprof.ro Fax: 0330.803.575

1.2. a) Data limită de depunere a ofertelor: 13.08.2018


b) Adresa unde se primesc ofertele: P.L: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1, cod postal
727325, Suceava
Notă : Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită prin
prezentele specificații sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor,
acestea urmând a fi păstrate nedeschise la sediul achizitorului.

1.3. Achiziția se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene


nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitiv aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

2. OBIECTUL ȘI DESCRIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

2.1. Denumirea contractului:

Servicii de consiliere profesionala (coaching) în cadrul proiectului ,,Performanță în management


în regiunea Nord Est”, Cod SMIS proiect: 117690

Cod CPV 555200000-1 – Servicii de catering

2.2. Descrierea obiectului contractului de achiziție: Servicii de catering. -9316 portii conform caiet
de sarini

2.3. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate


2.3.1. Obiectivul general al proiectului

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor manageriale, in domeniul


resurselor umane si antreprenoriale pentru un numar de 504 de persoane (manageri, antreprenori si
angajati din departamentele de resurse umane) din Regiunea Nord Est, ceea ce va conduce la
imbunatatirea competitivitatii, incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu si la adaptarea
activitatii celor 47 de imm-uri la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.
Prin obiectivul general proiectul va contribui la valorizarea capitalului uman (ca resursa pentru o
dezvoltare sustenabila in viitor), adopatrea unor abordari strategice inovative, in vederea stimularii
cresterii economice, competitivitatii si dezvoltarii sustenabile a immurilor din Regiunii Nord Est, ceea ce
va conduce la indeplinirea obiectivelor asumate de Romania in contextul Strategiei Nationale pentru
competitivitate 2014-2020 si a Strategiei Europa 2020.
Prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot
parcursul vietii (grupul tinta vizat este cuprins intre 18 si 64 ani) cu dinamica piatei muncii, proiectul isi
propune ca scop imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea sanselor de ocupare si
dezvoltare antreprenoriala pentru cei 504 de beneficiari directi ai activitatilor de informare si formare.
Prin proiect sunt propuse in cadrul A1 realizarea a 10 campanii de informare organizate in Regiunea
Nord Est cu rol de informare si promovare a unor noi instrumente, metode si practici de management al
resurselor umane, de informare/constientizare dedicate angajatilor si angajatorilor cu teme in domeniul
formarii continue, ocuparii, cresterii calitatii vietii, promovarii mediului prietenos pentru mame, inclusiv
incurajarea adoptarii de catre angajatori a unor programe de lucru flexibile (20 pers per eveniment) si 6
campanii de informare si constientizare în domeniul combaterii discriminarii si acţiuni de implicare activa
si voluntariat. Se va realiza 1 parteneriat regional socio-economice in vederea dezvoltarii si
implementarii de mecanisme de inovare sociala, valorizarii capitalului uman, natural si economic al
comunitatiilor in care firmele activeaza si o retea a partenerilor sociali si economici din regiune in
vederea dezvoltarii comune
a unui networking integrat al imm-urilor care activeaza in domeniile competitive din regiune care vor
ramane functionale si in perioada de sustenabilitate a proiectului.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Prin A2 sunt propuse sesiuni de formare formala si informala pentru antreprenori, manageri si angajatii
din departamentele de resurse umane, precum si sesiuni de business coaching pentru manageri si
antreprenori si workshopuri pentru angajatii din departamentele de resurse umane.
Prin sesiunile de business coaching si workshopuri, se va asigura facilitarea sistematizarii si fixarii
cunostintelor dobandite in cadrul modulelor de curs, prin discuþii, impartasirea de experiente si activitaþi
practice. Participantii au posibilitatea de a adresa intrebari concrete, punctuale, care sa le permita
rezolvarea unor probleme imediate legate de procesul managerial si antreprenorial. Metodele de
abordare in cadrul sesiunilor de formare informala si activitatilor de tip coaching si workshop se pliaza pe
nevoile participantilor si se bazeaza pe elementele transmise in cadrul sesiunilor de formare, pentru a
fixa cunostinte, a adapta informatiile la nevoile concrete din companiile in care activeaza participantii, a
genera alternative antreprenoriale adecvate noilor domenii de ocupare de pe piata. Sesiunile de
business coaching vor fi realizate cu implicarea managerilor si antreprenorilor, pentru a obtine
performanta la nivel de echipa, concomitent cu dezvoltarea profesionala a fiecarui membru al echipei si
indrumarea echipei in ansambulul ei, in activitatea ei operationala. Avand in vedere disponibilitatea
limitata a managerilor si antreprenorilor prin proiect se propune realizarea unei platforme e-learning care
sa permita si accesul on line la unele dintre activitatile proiectului.
Prin obiectivele, activitatile si rezultatele propuse, proiectul va contribui la promovarea noilor metode si
instumente de management, abordarea dezvoltarii companiilor printr-un management strategic integrat
implementat pe termen mediu si lung, la stimularea descoperirii de noi metode si tehnici de abordare a
resurse umane, a unor noi conditii de lucru in vederea adaptarii la dinamica sectoarelor economice cu
potential competitiv identificate in SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform
SNCDI. Astfel, proiectul va contribui pe termen lung la dezvoltarea unei economii inteligente, durabile si
favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a fortei de munca, de productivitate si de coeziune
sociala, in conformitate cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020.

2.3.2. Obiective specifice:

1. Imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale ptr 310 manageri si 110


antreprenori din Reg NE prin participarea la 11 sesiuni de formare autorizate ANC (Specialist in
planificarea, controlul si raportarea performantei economice, Manager imbunatatire procese, Director de
program, Competente antreprenoriale, 23 sesiuni de formare nonformala (Management organizational si
performanta, Comunicare in cadrul companiei, Managementul riscurilor, Manager de inovare, Dezv
personala, Management strategic, Arta de a avea intotdeauna dreptate - tehnici de vanzare, 15 ses de
business coaching (Customer care - clienti fericiti companii prospere, Leadership, Motivarea pentru
performante de varf, Tehnici de negociere, Business dezvoltat in afara României). Prin 15 ses coaching
se va asig transf de knowhow catre GT, prin adaptarea si asimilarea modelelor de buna practica de la
niv reg, nat si european. Fiecare pers va putea participa la mai multe ses de formare. Stimularea
angajatorilor in vederea dezv competentelor angajatilor lor si promovarea invatarii pe tot parcursul vietii
se vor realiza prin intermediul celor 16 camp de informare organizate in jud. SV, BT, IS, VS si NT.

2. Dezvoltarea competențelor profesionale si antreprenoriale pentru un nr de 84 pers care activeaza in


departamentele de RU, prin intermediul celor 8 ses de formare ANC (Manager RU, Inspector RU,
Competente antreprenoriale), celor 2 sesiuni de Management organizational si 11 workshop-urilor
(Tehnici de recrutare, Dezvoltare personala, Dezvoltarea de competente digitale: modul salarizare si
REVISAL), organizate in judetele Regiunii NE, ceea ce va avea ca efect incurajarea antreprenorialului si
a ocuparii pe cont propriu dar si implementarea unor metode inovative de abordare a resurselor umane,
la nivelul regiunii. Fiecare persoana va putea participa la mai multe sesiuni de formare. Pers care au
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

competentele si abilitatile necesare au sanse mai mari sa devina antreprenori de succes. Prin utilizarea
platformei IT realizata prin proiect se va asigura participarea la activitati si in mediul on-line, abordarea
personalizata, cu accent pe motivare, dezvoltarea stimei de sine si cresterea increderii in fortele proprii;
acces la asistenta personalizata prin intermediul serviciului helpdesk, asistenta specializata si dupa
finalizarea proiectului acordata in mediul online de catre grupul de experti.

3. Sprijinirea unui numar de 47 de imm-uri care activeaza in domenii competitive, din Regiunea Nord Est
in vederea cresterii competitivitatii acestora prin dezvoltarea competentelor angajatilor lor (minim 27 de
imm-uri) si realizarea unor planuri de dezvoltare strategica pe termen lung (20 de imm-uri). Prin
realizarea platformei IT se va asigura asistenta gratuita, in perioada de implementare si in perioada de
sustenabilitate minim 1 an, dezvoltarea de competente digitale si profesionale prin participarea la
activitatile proiectului in mediul on line, utilizarea unor instrumente si proceduri de management ce pot fi
adaptate nevoilor din fiecare companie, acces facil la materialele prezentate in cadrul sesiunilor formale
si informale, networking si transfer de know how ca urmare a forumurilor si serviciului helpdesk,
monitorizare si consultanþa in vederea implementarii planurilor strategice realizate de cele 20 de imm-
uri.

3. Principalele sarcini ale prestatorului


Obiectivul contractului de achiziție îl reprezintă prestarea serviciilor de catering în cadrul
proiectului.
Prestatorul va asigura în mod obligatoriu minimum condițiile solicitate de către achizitor prin
prezentele specificații tehnice.
Locația: va fi comunicată de către achizitor cu cel puțin 24 ore înainte de organizarea
evenimentului. Se vor evidenția locații din zona de implementare a proiectului (zona Nord Est, respectiv
județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț și Vaslui).
Număr participanți în cadrul fiecărui eveniment:
91 evenimente a câte 14 sau 20 persoane participante.
.

CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI


CONȚINUTUL OFERTEI

I. DOCUMENTE DE CALIFICARE

Cerința Modalitatea de îndeplinire

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Formularul 1 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din


Ordonanța de urgență nr. 66/2011, privind constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare,
Formularul 2, Declaraţie Privind Lista Asociaţilor Şi Subcontractanţilor

Situația Persoana cu funcție de conducere în cadrul Beneficiarului este:


personală a Lavinia RĂZLOG – Manager proiect
ofertantului
În cazul unei asocieri, documentele de eligibilitate de mai sus vor fi depuse de către
fiecare asociat în parte.
În cazul în care Ofertantul își dovedește capacitatea tehnică și/sau profesională prin
susținerea unui terț susținător, acesta trebuie de asemenea să depună documentele
menționate mai sus.
În cazul în care anumite activități vor fi subcontractate, se va menționa în mod mod
explicit activitatea/activitățile ce va/vor fi subcontractate, subcontractorii depunând la
rândul lor documentele de eligibilitate menționate mai sus.
Neîndeplinirea cerințelor de eligibilitate de mai sus de Ofertant/Ofertant asociat/Terț
susținător/Subcontractant va conduce la respingerea ofertei.
1. Pentru persoane juridice/fizice române se va prezenta:
Certificat constatator emis de oficiul Național al Registrului Comerțului, în
copie legalizată sau copie xerox lizibilă marcată „conform cu originalul” semnată de
către reprezentantul legal al ofertantului din care să rezulte concordanța dintre
obiectul de activitate al respectivului și obiectul achiziției publice.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare
asociat va prezenta documentul menționat mai sus.
Pentru persoanele juridice/fizice străine vor fi prezentate documente edificatoare, în
traducere legalizată, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană
juridică sau de atestare/înregistrare/apartenență din punct de vedere profesional, în
Capacitatea de conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident.
exercitare a 2. Se va prezenta Certificat de înregistrare fiscală (CUI) în copie legalizată sau
activității copie xerox lizibilă marcată „conform cu originalul”, semnată de către reprezentantul
profesionale a legal al ofertantului.
ofertantului Ofertanții nerezidenți vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale
documentelor solicitate mai sus.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare
asociat va prezenta documentele menționate mai sus, sub aceleași condiții.
Datele înscrise în certificate/documente trebuie să fie actuale, raportat la termenul
limită de depunere a ofertelor.
În cazul unei asocieri, documentele vor fi depuse de către fiecare asociat în parte.
În cazul în care ofertantul își dovedește capacitatea tehnică și/sau profesională prin
susținerea unui terț susținător, acesta trebuie de asemenea să depună toate
documentele menționate mai sus.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

În cazul în care anumite activități vor fi subcontractate, se va menționa în mod mod


explicit activitatea/activitățile ce va/vor fi subcontractate, subcontractorii depunând la
rândul lor documentele menționate mai sus pentru partea de activități pe care
urmează să o îndeplinească.

II. PROPUNEREA TEHNICĂ

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică pornind de la cerințele minime


cuprinse în prezentele specificații tehnice.
Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare și
informațiile din aceasta să permită identificarea cu ușurință a
corespondenței cu specificațiile tehnice minime și avantajele descrise.
Propunerea tehnică va cuprinde:
Modul de 1. Un comentariu al tuturor specificațiilor conținute în specificațiile
prezentare a tehnice, din care să reiasă asumarea de către ofertant a cerințelor
propunerii tehnice achizitorului și modul în care înțelege să îndeplinească obligațiile
contractuale, însoțit de orice alte informații suplimentare considerate de
către ofertant ca fiind relevante sau care pot îmbunătății realizarea
contractului de achiziție;

2. Numărul de facilități suplimentare față de cele minim solicitate prin


specificațiile tehnice, puse la dispoziție de către prestator pentru fiecare
eveniment în parte;

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

III. PROPUNEREA FINANCIARĂ


Propunerea financiară va conține prețul total ofertat, exprimat în RON,
exclusiv TVA.
Prețul va fi completat în Formularul F4 – Formular de ofertă financiara ce
Modul de vor fi prezentate în original, semnate olograf și ștampilate de către
prezentare a reprezentatul legal/împuternicit al ofertantului. Prețul se va exprima în
propunerii RON, fără TVA, iar valoarea TVA se va evidenția distinct. Prețul va include
financiare toate cheltuielile care vor fi angajate de către furnizorul ofertant în vederea
asigurării prestării serviciilor solicitate prin prezenta documentație.
Formularul 5 Centralizator De Preturi

IV. ALTE CERINȚE

Dacă este cazul, oferta va conține și împuternicirea semnatarului ofertei, în


situația în care acesta nu este reprezentantul legal al ofertantului.
Reprezentare prin Împuternicirea va fi semnată de către reprezentantul legal și va fi însoțită
împuternicit de cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie certificată
„conform cu originalul”, semnată olograf și ștampilată de reprezentantul
legal.
Limba de redactare
a ofertei Limba română
Moneda în care
este exprimat RON, fără TVA
prețul contractului
Perioada minimă
de menținere a 60 zile
valabilității ofertei
Ofertele vor fi depuse la sediul Achizitorului (beneficiarului) :
ASOCIAȚIA Q-PROFESSIONALS, Suceava, P.L.: Str. Rulmentului nr.
5, bl. 52, sc.B, ap.1, Suceava
Data limită de depunere oferte: 13.08. 2018, ora 10,00.
- ofertantul trebuie să depună un singur exemplar al ofertei (original) însoțit
de adresa de înaintare – Formularul 6;
- plicul/coletul va avea în interior un opis al documentelor ce le conține;
- toate documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală
Modul de depunere neradiabilă, vor avea menționată data la care s-au întocmit, vor fi
a ofertei ștampilate și semnate olograf cu numle în clar pe fiecare pagină de
reprezentantul/reprezentanții legal/legali autorizați corespunzător să
angajeze ofertantul în contract;
- în cazul documentelor emise de instituții/autorități/organisme abilitate în
acest sens, documentele respective trebuind să fie semnate și parafate
conform prevederilor legale;
- orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt
valide numai dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizate să

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

semneze oferta;
- plicul/coletul exterior va fi sigilat și va avea marcate următoarele
elemente:
denumire, adresă și date de contact ofertant (telefon/fax/e-mail);
denumirea și adresa achizitorului;
denumirea achiziției publice.
Posibilitatea
retragerii sau Nu se acceptă modificarea sau retragerea ofertei ulterior datei și orei limită
modificării ofertei de depunere a ofertelor.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată
durata de valabilitate stabilită de către Achizitor.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei
sale, precum și a documentelor care o însoțesc, iar achizitorul nu va fi
Alte precizări resposabil sau răspunzător pentru costurile respective.
privind întocmirea, Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina
depunerea și ofertantului.
deschiderea Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită după expirarea datei
ofertelor limită pentru depunere nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate
la sediul achizitorului, nedeschise.
Ofertele sunt declarate întârziate și vor fi respinse în cazul depunerii la altă
adresă/depunerii după data/ora limită înscrisă în anunțul de participare la
procedură.

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA FACTORII


DE EVALUARE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității,


achizitorul va alege oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
economic pentru realizarea scopului proiectului.
Criteriile de evaluare pe baza cărora se vor evalua și puncta ofertele depuse
sunt următoarele:
1. Descrierea metodologiei de implementare a contractului și înțelegerea
cerințelor – 20 puncte
Modul de 2. Identificarea riscurilor și măsuri de prevenire a acestora – 20 puncte
selectare a 3. Propunerea financiară – 40 puncte
ofertei 4. Perioada de grație la plata obligațiior financiare – 20 puncte
câștigătoare
1. Descrierea metodologiei de implementare a contractului și înțelegerea
cerințelor
Având în vedere derularea activităților proiectului, ofertanții vor detalia în
cadrul propunerii tehnice metodologia de implementare a contractului care va
atinge cel puțin următoarele aspecte: Management și organizare, Activități
desfășurate, Resurse umane și materiale alocate. Se va avea în vedere
metodologia și planul de derulare a serviciilor catering, facilitati acordate

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

beneficiarului pentru derularea în bune condiții a serviciilor, organizarea și


structura personalului pus la dispoziție, descrierea activităților de prestare a
serviciilor, detalierea raportului de activitate.Comisia de evaluare va verifica
descrierea metodologiei de implementare a contractului și înțelegerea
cerințelor și va puncta astfel:
P(n) = Metodologia de implementare (n) / Metodologia de implementare
completă x P max
Unde: P(n) — punctajul acordat pentru oferta "n"
Metodologia de implementare completă — cea mai detaliată și completă
metodologie de implementare din cadrul ofertelor depuse
Metodologia de implementare (n) — metodologie de implementare din cadrul
ofertei "n".
P max — punctajul maxim ce poate fi alocat pentru descrierea metodologiei
de implementare a contractului și înțelegerea cerințelor, respectiv 20 de
puncte.

2. Identificarea riscurilor și măsuri de prevenire a acestora


Se acorda punctaj maxim operatorului economic care prezinta, în cadrul
propunerii tehnice, planul cu cele mai relevante riscuri de derulare a
contractului de prestări servicii de catering, definite prin tip, probabilitate,
impact, descriere și măsuri de diminuare. Comisia de evaluare va verifica
relevanța riscurilor și a măsurilor de prevenire a acestora și va puncta astfel:
P(n) = Nr. riscuri (n) / Nr. maxim riscuri x P max
Unde: P(n) — punctajul acordat pentru oferta "n"
Nr. maxim riscuri — cel mai mare număr de riscuri relevante identificate din
cadrul ofertelor depuse
Nr. riscuri (n) — numărul de riscuri relevante identificate în cadrul ofertei "n"
P max — punctajul maxim ce poate fi alocat pentru riscurile identificate,
respectiv 20 de puncte.

3. Propunerea financiară
Se va acorda punctajul maxim la acest criteriu operatorului economic cu cea
mai mică propunere financiară.
Toate celelelate oferte vor avea punctajul la acest criteriu calculate dupa
formula:
P(n) = Pret min / Pret (n) x P max
Unde: P(n) — punctajul acordat pentru oferta "n"
Preț min — prețul cel mai scazut ofertat
Preț (n) — prețul ofertei "n"
P max — punctajul maxim ce poate fi alocat pentru propunerea financiară,
respectiv 40 de puncte.
4. Perioada de grație la plata obligațiilor financiare
În situații excepționale în care execuția bugetară a proiectului nu permite
obținerea unui flux de numerar suficient pentru achitarea obligațiilor de plată
ce derivă din executarea contractelor de furnizare și prestări servicii,
beneficiarul va apela, justificat, la acordarea unei perioade de grație
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava

P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava


Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

suplimentară celor 30 de zile de plată a facturii emise în urma prestării


serviciilor de catering.
Se va acorda punctajul maxim la acest criteriu operatorului economic cu cea
mai lungă durată pentru perioada de grație în zile calendaristice (poate fi
minim 0 zile calendaristice în plus față de termenul de plată de 30 zile).
Toate celelelate oferte vor avea punctajul la acest criteriu calculate dupa
formula:
P(n) = Perioada (n) / Perioada max x P max
Unde: P(n) — punctajul acordat pentru oferta "n"
Perioadă max — perioada cea mai lungă ofertată
Perioada (n) — perioada ofertei "n"
P max — punctajul maxim ce poate fi alocat pentru perioada de grație,
respectiv 20 de puncte

At enț i e! Valoarea serviciilor ofertate nu poate depăși valoarea estimată,


sub sancțiunea respingerii ofertei. De asemenea prețul total ofertat (RON,
fără TVA), nu poate depăși valoarea estimată a contractului, sub
sancțiunea respingerii ofertei.

Termenul cel mai scurt de livrare a comenzii (si care sa nu depaseasca 6 ore
de la emiterea comenzii de catre beneficiar).
Modalități de
contestare a
deciziei
achizitorului de Dacă un operator economic nu este mulțumit de modul în care s-a desfășurat
atribuire a procedura competitivă, aceasta se poate adresa instanțelor de judecată
contractului de competente pentru soluționarea cauzei.
achiziție și de
soluționare a
contestației
Solicitările de clarificări privind documentația pentru ofertanți se vor transmite
Modalități de prin e-mail, la adresa achizitorului office@qprof.ro până cel mai târziu în a 4-a
solicitare zi de la data publicării anunțului pentru depunerea ofertelor.
clarificări Clarificările achizitorului se vor transmite în scris, în termen de maxim 2 zile
lucrătoare de la primirea solicitărilor de clarificări.
Clauze Conform formularului de contract care face parte integrantă din documentația
contractuale pentru ofertanți.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Nr. 579/27.07.2018

SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI SPECIFICATII
TEHNICE MINIMALE Servicii
catering

SPECIFICATII TEHNICE SERVICII CATERING

Buget conform Cererii de finantare

BUGET BUGET TOTAL


BUGET TOTAL LEI CU
SERVICIU UM UNITAR LEI LEI FARA TVA
TVA
FARA TVA

1 servicii catering 9316 portii 30 lei 279.480 lei


(masa calda de (1 masa calda 304.633,20 lei
pranz) de pranz)

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

1. Informatii generale
1.1 Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea contractului şi constituie
ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii economici îşi vor elabora oferta.

Achizitorul considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind serviciile ce se doresc a fi
achizitionate, respectiv servicii de catering in cadrul proiectului ” Performanta in management in regiunea Nord
Es” - Cod proiect 117690

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime. În acest sens orice
ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura
în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din
Caietul de sarcini.

1.2 Date generale


Achizitor: Asociatia Q-Professionals

Titlul proiectului: ” Performanta in management in regiunea Nord Est ” - Cod proiect 117690

Sursa de finanţare: Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman”, Axa Prioritară 3: Locuri de
munca pentru toti, Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare

Durata contractului de servicii: aproximativ 11 luni, cu incepere la data semnarii si finalizare nu mai tarziu de data
de 8.05.2019, fara depasirea bugetului alocat.

1.3 Denumirea serviciilor achiziţionate


Ofertantul devenit Contractor va indeplini servicii de catering.

1.4 Date privind procedura aplicată


Procedura de atribuire a acestui contract de servicii este procedura simplificata in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1284/2016.

1.5 Informatii despre proiect


Obiectivul general al proiectului
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor manageriale, in domeniul
resurselor umane si antreprenoriale pentru un numar de 504 de persoane (manageri, antreprenori si angajati din
departamentele de resurse umane) din Regiunea Nord Est,ceea ce va conduce la imbunatatirea competitivitatii,
incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu si la adaptarea activitatii celor 47 de imm-uri la
dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.

Obiective specifice:

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

1. Imbunatatirea niv de competente manageriale si antreprenoriale ptr 310 manageri si 110 antreprenori din
Reg NE prin part la 11 ses de formare autorizate ANC
2. Dezv compet profes si antreprenoriale pentru un nr de 84 pers care activeaza in departamentele de RU
3. Sprijinirea unui numar de 47 de imm-uri care activeaza in domenii competitive, din Regiunea Nord Est in
vederea cresterii competitivitatii acestora prin dezvoltarea competentelor angajatilor lor (minim 27 de imm-
uri) si realizarea unor planuri de dezvoltare strategica pe termen lung (20 de imm-uri).

Rezultatele asteptate ale acestui contract de prestari servicii sunt: 9316 portii livrate în regiunile de
implementare ale proiectului

2. Scopul contractului
Scopul acestui contract este prestarea de servicii de catering, in vederea asigurării hranei pentru participanții la
evenimentele (cursuri de formare profesionala, campanii de informare, cursuri informale si workshopurilor)
desfășurate in cadrul proiectului Performanta in management in regiunea Nord Est - Cod proiect 117690 in
vederea atingerii obiectivului general si a obiectivelor specifice.

3. Descrierea serviciilor
Serviciile de catering ce fac obiectul prezentului contract sunt formate din masa calda de pranz.

Achizitorul estimează un număr maximum de aproximativ 9316 porții prin care se va asigura masa de pranz
pentru grupul țintă al proiectului în cadrul activităților derulate prin proiect.

Cele 9316 porții vor fi repartizate astfel:

Portii aferente activității de organizare si desfasurare cursuri de formare profesionala, campanii de informare,
cursuri informale si workshopurilor – 9316 portii

Ofertantul va asigura un număr maximum de aproximativ 9316 porții de mâncare prin care se va asigura hrana
pentru masa calda de prânz în cadrul activităților de organizare si desfasurare cursuri de formare profesionala,
campanii de informare, cursuri informale si workshopurilor, astfel:

Denumire Locatie Nr. Nr. Nr.pers Total portii Durata


eveni Participanti/ eveniment
mente eveniment
Campanii Suceava 2 20 40 40 1 zi
informare Botosani 2 20 40 40 1 zi
A1.1
Iasi 2 20 40 40 1 zi

Vaslui 2 20 40 40 1 zi

Neamt 2 20 40 1 zi
40

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Total portii /eveniment 1


200
Campanii Suceava 1 20 20 20 1 zi
informare
A1.2
Suceava 1 10 10 10 1 zi
Botosani 1 20 20 20 1 zi

Iasi 1 20 20 20 1 zi

Vaslui 1 10 10 10 1 zi

Neamt 1 10 10 10 1 zi

Total portii / eveniment 2


90
Cursuri Suceava 1 14 42 1cursuri*14 30 zile/curs
formare pers*30
ANC –A2.1 zile=420
portii
Suceava 2 14 28 2 20 zile/curs
cursuri*14*
20 zile=560
Botosani 1 14 42 1cursuri*14 30 zile/curs
pers*30
zile=420
portii

Botosani 2 14 28 2 20 zile/curs
cursuri*14*
20 zile=560
Iasi 1 14 42 1cursuri*14 30 zile/curs
pers*30
zile=420
portii

Iasi 2 14 28 2 20 zile/curs
cursuri*14*
20 zile=560
Total portii/eveniment 3
2.940
Cursuri Suceava 6 20 120 6 2 zile/curs
informale cursuri*20
A2.2 pers*2
zile=240
porti
Botosani 5 20 100 5 2 zile/curs
cursuri*20
pers*2
zile=200
Iasi 6 20 120 6 2 zile/curs
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

cursuri*20
pers*2
zile=240
porti
Vaslui 6 20 120 6 2 zile/curs
cursuri*20
pers*2
zile=240
porti
Neamt 5 20 100 5 2 zile/curs
cursuri*20
pers*2
zile=200
Total portii /eveniment 4 1120
Coaching Suceava 4 20 80 4 4 zile/curs
A2.2 cursuri*20
pers*4
zile=320
Botosani 2 20 40 2cursuri*20 4 zile/curs
pers*4
zile=160
Iasi 5 20 100 5 4 zile/curs
cursuri*20p
ers*4zile=
400
Vaslui 1 20 20 1cursuir*20 4 zile/curs
pers*4zile=
80
Neamt 3 20 60 3 4 zile/curs
cursuri*20p
ers*4zile=
240
Total portii/eveniment 5 1200
Cursuri Suceava 2 14 28 2 curs*14 30 zile/curs
ANC A2.3 pers*30zile
=840
Botosani 2 14 28 2 curs*14 30 zile/curs
pers*30zile
=840
Iasi 2 14 28 2 curs*14 30 zile/curs
pers*30zile
=840
Total portii/eveniment 6
2520
Cursuri Suceava
informale Botosani 1 20 20 1 2 zile/curs
A2.4 curs*20per
s*2 zile=40
Iasi
Vaslui
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Neamt 1 20 20 1 2 zile/curs
curs*20per
s*2 zile=40
Total portii/eveniment 6
80
Workshop Suceava 2 20 40 2curs*20pe 3 zile/curs
A2.4 rs*3
zile=120

Botosani 2 20 40 2curs*20pe 3 zile/curs


rs*3
zile=120

Botosani 1 14 14 1 3 zile/curs
curs*14per
s*3 zile=42

Iasi 2 20 40 2curs*20pe 3 zile/curs


rs*3
zile=120

Vaslui 1 20 20 1 3 zile/curs
curs*20per
s*3 zile=60

Vaslui 1 14 14 1 3 zile/curs
curs*14per
s*3 zile=42

Neamt 1 20 20 1 3 zile/curs
curs*20per
s*3 zile=60

Neamt 1 14 14 1 3 zile/curs
curs*14per
s*3zile=42

Total portii/eveniment 7
606
Curs ANC Botosani 1 14 14 1 curs*14 10 zile/curs
A2.5 pers*10
zile=140
Iasi 1 14 14 1 curs*14 10 zile/curs
pers*10
zile=140

Vaslui 1 14 14 1 curs*14 10 zile/curs


pers*10

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

zile=140

Neamt 1 14 14 1 curs*14 10 zile/curs


pers*10
zile=140

Total portii/eveniment 8
560

Total portii 9316

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

3.1 Cerințe cu privire la serviciile solicitate La elaborarea opunerii tehnice, cat si in prestarea serviciilor,
operatorii economici participanţi la procedură trebuie să ţină seama de specificaţiile de mai jos:
• Evenimentele pentru care trebuie asigurate serviciile de catering se pot desfășura simultan atât in fiecare
locație, cat si in mai multe locații.
• Intelegem ca achizitorul nu a stabilit inca programul de desfășurare a evenimentelor dar estimeaza ca
acestea se vor finaliza pana la data de 8 mai 2019.
• Vom asigura servicii de catering, in locul de desfășurare menționat de Achizitor prin formularul de
comandă, transmis in dimineata zilei desfasurarii cursului/evenimentului cu minim 6 ore inainte de
livrare.

• masa calda de prânz/zi trebuie sa includa


o fel principal cald constand din carne de pasare/ porc/ vita sau peste – min 150 g + garnitura
– min 150 g
o salată – min 75 g
o paine – min 100 g
o cafea(150ml/pers); apa plata/minerala(0.5l/pers); ceai(150ml/pers); patiserie (80g/pers)
o posibilitatea alcatuirii de meniu vegetarian pentru minimum 10% din participanţi (cu
respectarea cantitatilor solicitate la felul principal )
• Oferta tehnica va contine minim 3 variante de meniu standard si minim 3 variante de meniu de post,
astfel incat sa nu se repete pe parcursul unei saptamani, pe parcursul derularii unui curs.
• Pachetul de masa va fi servit individual in ambalaje din material biodegradabil
• Pentru servirea mesei de prânz achizitorul va pune la dispoziția ofertantului devenit contractor un spațiu.
• Ofertantul devenit contractor va asigura:
- vesela de unica folosința (cești, tacâmuri, farfurii, pahare, farfurii, șervetele) pentru toți participanții

- personal care sa asigure servirea mesei, debarasarea ZILNICA si strângerea deșeurilor rezultate in urma
serviciilor asigurate

• Serviciile de catering vor fi asigurate numai la solicitarea prealabila a achizitorul intr-una din locatiile
mentionate in prezentul caiet de sarcini
• I n t e l e g e m c a s olicitarea de asigurare a serviciilor de catering pentru desfășurarea unui eveniment se
va realiza in scris.
• Se asigure zilnic pregătirea, prepararea şi livrarea hranei pentru participanți pe toata perioada solicitata
de achizitor si pentru numărul de persoane solicitat.
• Ofertantul devenit contractor isi asuma integral responsabilitatea pentru orice probleme de sanatate
cauzate participantilor de o calitate necorespunzatoare a serviciilor de catering.

4. Modalitatea de lucru

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
i. Achizitorul va transmite ofertantului devenit contractor o solicitare pentru asigurarea necesarului de
servicii de catering pentru participanții la evenimentele desfășurate, cu minimum 6 de ore înainte de
data estimata de desfășurare a evenimentului pentru care sunt necesare serviciile.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

ii. Solicitarea va preciza cel puțin următoarele:


a. locul de desfășurare a evenimentului care coincide cu locul de livrare,
b. orele estimative la care sunt necesare serviciile,
c. locațiile unde sunt necesare serviciile,
d. perioada in care sunt necesare serviciile,
e. nr final de participanți, respectiv numărul de meniuri necesar va fi transmis zilnic cu 3 ore inainte
de servirea mesei
iii. Ofertantul devenit contractor va transmite o confirmare ca serviciile vor fi prestate conform solicitării
achizitorului, in cantitatile finale solicitate si respectând condițiile din caietul de sarcini,
iv. ofertantul devenit contractor va transmite meniul propus pentru fiecare zi, conform solicitării
achizitorului

5. Cerințe privind resursele umane


a. Ofertantul devenit contractor va nominaliza o persoană responsabilă de derularea contractului din partea
sa, care va asigura contactul permanent cu reprezentanţii Achizitorului.
b. Ofertantul devenit contractor va asigura o persoana responsabila pentru derularea in bune condiții a
serviciilor de catering, care va fi disponibila in fiecare locație, pentru fiecare eveniment, pe durata
prestării serviciilor.
c. Ofertantul devenit contractor se obliga sa aloce resursele necesare ducerii la îndeplinire in cele mai bune
condiții a contractului. Ofertantul devenit contractor este responsabil pentru activitatea persoanelor
desemnate responsabile şi pentru obţinerea rezultatelor solicitate.
d. Achizitorul va desemna o persoana corespondentă, care va lucra în strânsă colaborare cu persoana
desemnata de ofertantul devenit contractor. Numele persoanei responsabile din partea Achizitorului va fi
transmisa ofertantului devenit contractor după semnarea contractului.

6. Logistica
a. Ofertantul devenit contractor trebuie sa detina toate autorizatiile si certificarile prevazute ca obligatorii
de legislatia in vigoare pentru prestarea serviciilor, aflate in perioada de valabilitate si sa le prezinte
oricand, la cererea Achizitorului.
b. Ofertantul devenit contractor trebuie sa asigure condițiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative
in vigoare pentru depozitarea si păstrarea produselor alimentare si pentru prepararea, depozitarea si
transportul hranei.
c. Ofertantul devenit contractor trebuie să transporte şi să distribuie hrana către destinaţiile finale conform
solicitărilor achizitorului cu mijloace de transport autorizate, în conformitate cu normele de igienă în
vigoare.
d. Mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie menținute curate si
in bune condiții pentru a proteja alimentele de contaminare .
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

e. Transportul si distribuirea hranei preparate se va face in recipiente din material biodegradabil adecvate
care sa păstreze temperatura alimentelor, separat pentru fiecare fel de mâncare.
f. Recipientele si/sau containerele desemnate nu trebuie folosite decât la transportul alimentelor, acolo
unde este riscul contaminării alimentelor.
g. Recipientele în care se vor transporta alimentele vor fi igienizate înainte si după fiecare livrare. In cazul
unor produse preambalate acestea trebuie sa fie ambalate individual (recipiente/pungi din material
biodegradabil sigilate si etichetate).
h. Recipientele vor fi colectate de către prestatorul de servicii si vor face obiectul reciclării conform
normelor de mediu.
i. Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar fi: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de
transport, procurare, servire, cheltuieli de comunicaţii, cheltuieli administrative şi vor fi incluse de către
ofertant în tarifele ofertate.
j. Niciun echipament nu va fi achiziţionat în numele achizitorului ca parte a acestui contract sau transferat
achizitorului la sfârşitul acestui contract. Ofertantul trebuie să dispună de propriul echipament necesar
pentru buna derulare a contractului.
NOTA: Achizitorul isi rezerva dreptul ca inainte de declararea ofertei castigatoare sa efectueze o vizita la fata
locului pentru verificarea conditiilor de producere si livrare a hranei ce face obiectul serviciilor. In acest sens,
Ofertantii trebuie sa includa in oferta tehnica adresa exacta si programul de functionare al locatiei unde se
realizeaza preparatele, se ambaleaza si se pregatesc de livrare. Prin depunerea ofertei Ofertantii accepta si
isi asuma ca vor permite accesul Achizitorului pentru verificarea conditiilor mai sus enumerate sau a
conditiilor ofertate suplimentar, precum si oricand in perioada de derulare a contractului pentru verificarea
mentinerii acestor conditii.

7. Cerințe generale cu privire la prestarea serviciilor


i. Ofertantul devenit contractor trebuie să execute serviciile de catering exclusiv cu personal calificat.
ii. Ofertantul devenit contractor trebuie să asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate,
însoţite obligatoriu de certificate de calitate şi sanitar veterinare. Produsele aprovizionate vor fi însoţite de
documente legale prevăzute de legislaţia în vigoare (facturi fiscale, aviz de însoţire a mărfii, avize, certificate
sanitar-veterinare, declaraţii de conformitate, certificate de calitate).
iii. Ofertantul devenit contractor trebuie să-şi asume întreaga responsabilitatea pentru prestarea serviciilor de
preparare şi distribuire a hranei. Totodată, este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate.
iv. In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecințe grave pentru starea de sănătate a
beneficiarilor, achizitorul are dreptul sa oprească distribuirea hranei, iar ofertantul devenit contractor pentru
serviciile de catering va fi obligat sa înlocuiască alimentele sau hrana in cauza cu altele/alta corespunzătoare,
fara a pretinde plați suplimentare pentru aceasta, in termen de 2 (doua) ore de la primirea notificării.
v. In cazul in care se vor constata cantitati lipsa in momentul receptionarii zilnice a serviciilor, cantitatile lispa se
vor consemna in Procesul Verbal urmand ca Prestatorul sa le livreze in maximum 1 ora de la momentul
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

constatarii lipsei. Dacă meniurile constatate lipsă la recepţie nu vor fi livrate in intervalul de timp mentionat
mai sus, achizitorul nu va plăti contravaloarea acestora.
vi. Ofertantul devenit contractor este responsabil pentru execuţia la timp a obligaţiilor contractuale şi pentru
calitatea serviciilor în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini
vii. Ofertantul devenit contractor se va conforma solicitărilor transmise de achizitorul prin intermediul persoanei
de contact desemnate. Achizitorul va furniza toate informaţiile necesare solicitate de către ofertantul devenit
contractor în scopul ducerii la îndeplinire a contractului de servicii.
viii. Ofertantul devenit contractor va rămâne în legătură permanentă cu persoana de contact desemnată din
cadrul autorităţii contractante. Comunicările între părţi se vor focaliza pe îndeplinirea sarcinilor prezentate în
prezentul caiet de sarcini, dar şi pe problemele procedurale, financiare, contractuale şi tehnice cu consecinţe
financiare.
ix. Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi prestate pe toata durata contractului, respectiv începând cu
intrarea in efectivitate a contractului si pana la finalizarea serviciilor, in măsura solicitării acestora de către
achizitorul.
x. Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului contractului.
xi. Ofertantul devenit contractor va informa in cel mai scurt timp persoana de contact desemnată de către
achizitor cu privire la orice eveniment sau circumstanţe ce împiedică execuţia contractului la timp.
xii. În cazul în care ofertantul devenit contractor nu poate onora solicitarea primită cu privire la prestarea
serviciilor acesta va notifica imediat achizitorul. In cazul in care prestatorul refuza sa onoreze comenzile sau
nu le onoreaza din alte motive decat forta majora, achizitorul poate achiziţiona aceste servicii de la alţi
prestatori de servicii, pe cheltuiala ofertantului devenit contractor.
xiii. Achizitorul nu este responsabil pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare generate de preluarea unor
instrucțiuni ale participanților la fiecare eveniment, suplimentare fata de serviciile incluse in contract.
Personalul de deservire va fi instruit in acest sens, iar participanții la evenimente (inclusiv personalul
desemnat de Achizitor) vor fi informați privind serviciile asigurate pe baza contractului si cele contracost.

În executarea activităţilor ce fac obiectul contractului de servicii, ofertantul devenit contractor va respecta şi se va
supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România, precum şi reglementărilor la nivelul Uniunii
Europene aplicabile în România.

Ofertantul devenit contractor va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ ridicat al
serviciilor.

8. Recepția si plata serviciilor


Zilnic, pentru fiecare eveniment, livrarea numarului de portii comandate va fi consemnată într-un proces verbal
de livrare, semnat de ambele părţi in doua exemplare. Modelul de proces verbal de livrare va fi întocmit de
comun acord de partile contractante după încheierea contractului si va cuprinde cel putin luna, data, locația,

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

număr porții livrate/recepționate, observații. Procesul verbal de livrare va avea anexata lista cu toti participantii,
semnata de catre acestia prin care se confirma faptul ca au beneficiat de aceste servicii.

Ofertantul devenit contractor are obligația să întocmească lunar un raport de activitate, în cuprinsul căruia va
preciza, în principal, serviciile prestate, problemele apărute, modalitatea de soluţionare propusa (daca este cazul),
stadiul serviciilor, durata serviciilor, locul de desfășurare precum şi orice recomandări specifice în legătură cu
serviciile prestate. Ofertantul devenit contractor trebuie sa predea raportul Achizitorului in primele 5 zile ale lunii
pentru luna anterioara.

Odata cu raportul de activitate, in baza proceselor verbale de livrare se va încheia un proces verbal de recepție
calitativa si cantitativa a serviciilor care va fi semnat de către achizitor si ofertantul devenit contractor.

Ofertantul va ţine evidenţa tuturor cheltuielilor, a documentelor justificative, precum şi a corespondenţei şi


solicitărilor primite din partea autorităţii contractante.

Analiza raportului, respectiv decizia de aprobare sau eventuale solicitări de completare/modificare a raportului se
va face de către achizitor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. In cazul unor eventuale solicitări
de completare/modificare a raportului, ofertantul devenit contactor va transmite completările/modificările in
maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea achizitorului. In urma primirii
completărilor/modificărilor, achizitorul va aproba raportul in maxim 3 zile lucrătoare.

Acceptarea serviciilor prestate se va face pe baza aprobării raportului de activitate, menţionat mai sus, elaborat
de prestator pentru a stabili conformitatea serviciilor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de
sarcini, precum si pe baza procesului verbal de recepție calitativa si cantitativa semnat de achizitorul si ofertantul
devenit contractor.

Prestatorul va emite factură pentru serviciile prestate, în funcţie de activitățile realizate si acceptate de achizitor
in baza raportului aprobat. Cantitatile de servicii facturate trebuie dovedite prin pozițiile referitoare la fiecare
locație, semnate si acceptate de reprezentantul Achizitorului. Contravaloarea Serviciilor prestate si acceptate se
va determina pe baza pretului unitar. Fiecare factura va conține: ID-ul si denumirea proiectului, tipul de servicii
realizate conform caietului de sarcini, locul si numărul de unitati (după caz).

Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, ofertantul devenit contractor nu este îndreptăţit să
pretindă achizitorului efectuarea de plăţi decât aferente serviciilor prestate în cadrul contractului. Având în
vedere că derularea contractului se face pe bază de solicitări ale achizitorului, la expirarea valabilităţii contractului
valoarea financiara însumată a solicitărilor poate fi sub valoarea estimată iniţial. Această situaţie, care poate
apărea din motive neimputabile Achizitorului, nu dă dreptul ofertantului câştigător să solicite Achizitorului daune,
penalizări sau orice alte despăgubiri.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către achizitorului pentru serviciile prestate de către
prestator ca urmare a solicitării primite din partea achizitorului si numai pe baza tarifelor stabilite în contractul
încheiat între părți.

Plata serviciilor se va efectua în termen de 30 de zile pentru fiecare eveniment comandat.

Intocmit,

Coordonator activitati formare ANC si evaluare de compentente - Badelita Dorin

Coordonator workshopuri si sesiuni de coaching - Ghinda Cristina

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

SECTIUNEA III

FORMULARE

Operator economic ........................................... FORMULAR 1

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in prevederile art 14 si 15 din OUG 66/2011 privind privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul, VALEA SIMONA-FLORINA, în calitate de Administrator, al SC ARLECHIN PARTY AND FUN SRL-D,
referitor la procedura de atribuire a contractului pentru achizitie Servicii catering desfăşurată de către ASOCIATIA
QPROFESSIONALS, in calitate de lider in proiectul „ Performanta in management in regiunea Nord Est” -
POCU/227/3/8/117690,

declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele
descrise la art. 14 si 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completata prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.

Subsemnatul, VALEA SIMONA-FLORINA, declar că voi informa imediat dacă vor interveni modificări în prezenta
declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că ASOCIATIA
Q PROFESSIONALS are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii
suplimentare. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

VALEA SIMONA-FLORINA
(nume, prenume, semnatura autorizată)

Operator economic,

FORMULAR 2

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR ŞI SUBCONTRACTANŢILOR

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant


împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelele
anexate sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... <denumirea şi adresa autorităţii
contractante> cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
ASOCIATI:
% din
Valoarea Acord asociat cu
Activităţi din valoarea
Nume entitate legala aproximati Adresa specimen
contract contractul
vă semnătură
ui
Liderul asociaţiei

Asociat 1

Asociat 2

Se va include in acest tabel o lista a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat.
SUBCONTRACTANTI:Se va include in acest tabel o lista a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare

Nr. Denumire Datele de recunoaştere ale Specializare Partea/părţile din contract ce urmează a fi
crt /nume subcontractanţilor subcontractate(activitati, procent etc.)
subcontractant

subcontractant.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume) ,
(semnătură şi ştampilă),
în calitate de ,

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


(denumire/nume operator economic)
Operator economic,
(denumirea/numele)
FORMULAR 4

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: ASOCIATIA Q PROFESSIONALS


Adresă: P.L. Str. Rulmentului,nr.5,bl.52, Sc.B, Ap.1, Jud. Suceava

Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să livram ".............................” in cadrul proiectului Performanta
in management in regiunea Nord Est : POCU/227/3/8/117690 implementat de ASOCIATIA Q PROFESSIONALS
pentru suma de ...............................lei ............................................................. (suma in litere) la care se adaugă
taxa pe valoarea adăugată în valoare de _lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp
prezentat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată de 60 de zile, respectiv pană la data de
_,
şi
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
Data / /
, în calitate de , legal autorizat să
semnez
(nume şi semnătură)
oferta pentru şi în numele _.
(denumirea/numele ofertantului)

OPERATOR ECONOMIC

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
(denumirea/numele)

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

FORMULAR 5

CENTRALIZATOR DE PRETURI

PRET UNITAR PRET TOTAL LEI PRET TOTAL LEI CU


SERVICIU UM
LEI FARA TVA FARA TVA TVA

1 servicii catering 9316 portii


(masa calda de
pranz)

Data Operator economic,


(semnatura autorizată

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

FORMULAR 6

Inregistrată la sediul autorităţii contractante -


Nr. .......... / ………………….Ora......

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)


Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE INAINTARE

Către: ASOCIATIA Q PROFESSIONALS SRL


Adresă: P.L. Str.Rulmentului,nr.5,bl.52, Sc.B, ap.1, Jud.Suceava

Ca urmare a anuntului de participare publicat pe site-ul


www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii beneficiari privati, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului având ca obiect ".......................” in cadrul proiectului Performanta in management in
regiunea Nord Est : POCU/227/3/8/117690 implementat de ASOCIATIA Q PROFESSIONALS SRL,
Noi ……………………………..................................…………................................... vă transmitem alăturat
următoarele documente care însoţesc oferta:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original în limba română, conţinând:
1. documente de calificare;
2. propunerea tehnică;
3. propunerea financiară.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,

……...........................
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Formular 7

Ofertant,
(denumirea/numele)
Telefon
Fax
E-mail

SOLICITARE DE CLARIFICARI

Procedura atribuire contract "..................................” - ” Performanta in management in regiunea Nord


Est : POCU/227/3/8/117690 implementat de ASOCIATIA Q PROFESSIONALS.

NR. Secţiunea din Întrebări Răspunsuri


documentaţie
la care se face
referire şi se
solicită
clarificări

1. Va fi specificat de Autoritatea Contractantă.


2.

………………………………………….
Semnături autorizate ale ofertantului
Ştampila

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Formular 3

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea


ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a
muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile


referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii.

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

SECŢIUNEA IV
MODEL CONTRACT

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

CONTRACT DE SERVICII
nr ...................... din ...........................

Preambul

Având în vedere prevederile contractului de finanțare POCU/227/3/8/117690 a proiectului „


Performanta in management in regiunea Nord Est, în temeiul prevederilor Ordinului nr. 1284/2016, s-a
încheiat prezentul contract de servicii între:

CAP. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE


1.1. ASOCIATIA Q PROFESSIONALS SRL, cu sediul în SUCEAVA, str.Pinilor, nr.1074, Ipotesti, Jud. Suceava
cu P.L. str. Rulmentului, nr.5, bl.52, Sc.B, Ap.1, Jud. Suceava, tel/fax 0330.803.575, cod fiscal 27357510,
având contul nr. RO66TREZ591509902X009295 , deschis la TREZORERIA SUCEAVA., reprezentată prin d-
na. RAZLOG LAVINIA, presedinte, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
şi
1.2 S.C. .............................. S.R.L, cu sediul social în ....................., str ...................,
nr ........................................., sector .........., tel. ..................., fax ....................., CUI RO ............................,
nr. inreg. Registrul Comertului J............/........./................, contul .................................., deschis
la ..............................., reprezentată prin .............................. – Administrator, în calitate de PRESTATOR.

2. DEFINIŢII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
e. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690
3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în
mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului îl constituie serviciile de catering ofertate in cadrul proiectului Performanta in
management in regiunea Nord Est, contract de finanțare POCU/227/3/8/117690cofinanțat din FSE prin
Programul Operațional Capital Uman, prestate în termenele ofertate si în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract, asa cum au fost ele prezentate in cadrul procedurii de achizitie si
ofertei depuse.

4.2. Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu


respectarea condițiilor contractuale din oferta prezentata in cadrul procedurii de achizitie.

5. VALOAREA (PRETUL) CONTRACTULUI


5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de
................... lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ...................... lei. Valoarea totală în lei a
contractului, inclusiv TVA, este de ............................ lei.

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Durata prezentului contract este de .......... (...............) luni incepand cu data semnarii acestuia de
catre ultima parte si pana la ........................
6.2. Durata acestui contract se poate modifica numai cu acordul partilor.

7. OBLIGAŢIILE PARTILOR
7.1. Obligaţiile Furnizorului
a) să presteze serviciile/funizeze produsele ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism,
eficienţă, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau
performanţele solicitate prin documentatia de atribuire şi/sau prezentate in anexele prezentului
contract;
b) prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane si logistice necesare pentru serviciul de
prestat pe toată durată contractului;
c) prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor/furnizarea produselor în
conformitate cu solicitările achizitorului;

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690
d) sa realizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare, cu regulile profesiei sale, fiind singurul responsabil pentru mijloacele si metodele
folosite pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
e) sa presteze serviciile in conformitate cu termenul de prestare stabilit de comun acord intre
parti. Datele si termenele de prestare pot fi revizuite din motive justificate, cu acordul partilor.
Orice modificare la prezentul contract se poate face doar printr-un act aditional separat.
f) sa analizeze impreuna cu Achizitorul orice problema intervenita pe parcursul executarii
prezentului contract si sa ofere solutii in termen util, fara insa sa se poata depasi termenul
maxim de 24 de ore de la sesizare;
g) sa indeplineasca orice alta obligatie prevazuta in sarcina sa prin contract sau prin anexele
acestuia;
h) sa furnizeze produsele ofertate, conform cerintelor din documentatia de atribuire, la termenele
stabilite de parti.

8.2. Obligaţiile Achizitorului


a) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le
consideră necesare îndeplinirii contractului ;
b) sa efectueze plata in conformitate cu prevederile prezentului contract ;
c) sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul
derularii contractului.
d) sa plateasca pretul in conformitate cu prevederile prezentului contract.

8. MODALITATI DE PLATA
8.1. Emiterea facturilor pentru serviciile prestate se va face dupa indeplinirea integrala a prevederilor
contractuale.
Plata se va efectua de catre Achizitorul in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii fiscale
insotita de procesul verbal de receptie.
Factura trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente: numele si ID-ul proiectului,
numarul de contract al achizitorului si scadenta platii. Factura va fi insotita de procesul verbal de
receptie, semnat de parti, serviciilor contractate, precum si de alte documente materiale, justificative
referitoare la indeplinirea obiectului contractului.
8.2. Achizitorul are dreptul de a refuza plata unei facturi daca aceasta nu este insotita de toate
documentele stabilite in documentatia de atribuire sau impuse de prevederile legale in vigoare specifice
accesarii de fonduri europene, fara ca pentru aceasta Achizitorul sa fie tinut sa plateasca penalitati de
intarziere.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690
9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
9.1. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 0,15 % din
plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2.In cazul in care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile
asumate in cadrul prezentului contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din preţul contractului pentru fiecare zi de
întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor. In cazul neindeplinirii de catre Prestator a
obligatiilor asumate prin neatingerea indicatorilor contractului, Achizitorul are dreptul, fara punere in
intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti, la daune interese in suma egala cu valoarea
prejudiciilor suferite ca urmare a aplicari unor corectii de catre Autoritatea de Management. Prezentul
contract constituie titlu executoriu in acest sens.
9.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul.
9.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ


10.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest contract, partea în culpă datorează celeilalte
părţi daune-interese, conform legislatiei in vigoare si prevederilor prezentului contract.
10.2. In cazul in care prestarea necorespunzatoare a serviciilor cauzeaza prejudicii Achizitorul,
prestatorul va suporta contravaloarea acestuia, precum si orice sanctiune care ar fi opozabila
prestatorului.

11. VERIFICARI
11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica, prin intermediul unor reprezentanti, modul de prestare pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract.
11.2. Verificarile vor fi efectuate prin sondaj, fara notificare prealabila. Achizitorul are obligatia de a
notifica in scris Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

12. INCETAREA CONTRACTULUI


12.1.Prezentul contract înceteaza: de drept, fara notificare prealabila si fără a mai fi necesara
intervenţia unei instanţe judecătoreşti în cazul în care una dintre părţi:
- este declarata în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de insolventa, conform
legislatiei in vigoare, înainte de începerea executării prezentului contract;
- işi încalcă oricare dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă adresata cu
cel putin 30 zile inainte de data la care rezilierea ar produce efecte, de către cealaltă parte, ca o noua
nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea prezentului contract;

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690
- cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi.
12.2. De asemenea, prezentul contract poate inceta prin ajungerea la termen, indeplinirea obligatiilor
contractuale asumate sau prin denuntare unilaterala, cu conditia notificarii in scris cu cel putin 30 zile
inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele.
12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.

13. FORTA MAJORA


13.1.Exceptând cazurile care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părţile prezentului contract
nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a
oricăreia din obligaţiile care îi incumba în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei
respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui
consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă.
13.2. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în
mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
13.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de maxim 3 zile
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile şi să le comunice în scris celeilalte părţi, în
vederea limitării consecinţelor lui.
13.4. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.

14. LITIGII
14.1 Litigiile aparute pe parcursul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila, in caz
contrar vor fi inaintate spre solutionare catre instantele judecatoresti teritorial competente de la sediul
beneficiarului.

15. CESIUNEA
15.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţină în prealabil acordul scris al Achizitorului.
15.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.

16. AMENDAMENTE
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni de comun acord
asupra modificarii clauzelor contractului, printr-un act adiţional.

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690

17. ALTE CLAUZE SPECIFICE CU PRIVIRE LA EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT ÎN VEDEREA


IMPLEMETĂRII UNUI PROIECT CU FINANȚARE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
17.1. Prestatorul are obligația de a păstra toate documentele pe baza cărora a participat la achiziția
efectuată de beneficiar, precum și toate documentele aferente executării prezentului contract timp de
minim 7 ani, acest termen putând fi prelungit cu o perioadă de 3 ani în situația amânării închiderii
oficiale de către Guvernul României și Comisia Europeană a POCU 2014-2020.

17.2. În perioada de păstrare a documentelor prevăzută la pct. 17.1, prestatorul are obligația de a
prezenta aceste documente în situația în care sunt solicitate de beneficiar, de autoritatile de
management sau de alte organisme de audit și de control de la nivel național/european și să permită
verificarea lor de către aceste instituții.

17.3. În cazul în care organismele de audit și control de la nivel național/european abilitate identifică, în
cadrul misiunilor de audit/control, situații legate de executarea defectuasa sau neconforma, de către
prestator, din motive imputabile lui, a prezentului contract care conduc la declararea, totală sau parțială,
ca neeligibilă a sumei încasate de prestator de la beneficiar, prestatorul se obligă să restituie respectiva
sumă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens din partea beneficiarului.

17.4. În executarea prezentului contract, beneficiarul și prestatorul/furnizorul se obligă să întreprindă


toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de
legislaţia românească în vigoare, respectiv OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi să se informeze reciproc, cu
celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de
conflict.

18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL


18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

19. COMUNICARI
19.1. (1) Orice situatie ce implica o modificarea prezentului contract, trebuie să fie comunicata în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
19.2. Comunicările dintre părţi referitoare la derularea contractului se pot face şi prin telefon,
Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Titlul proiectului: Performanta in management in regiunea Nord Est
Nr.contract: POCU/227/3/8/117690
telegramă, telex, fax sau email.

20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI


20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost încheiat astazi, ............................, în 2 (doua) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR PRESTATOR
ASOCIATIA Q PROFESSIONALS ...................................................
Presedinte , Administrator,
RAZLOG LAVINIA .........................................................

Asociaţia Q-Professionals
Cod de înregistrare fiscală 27357510
P.L financiar: Str. Rulmentului nr.5 bl.52 Sc. B Ap.1 Suceava
P.L. implementare: Calea Obcinilor, nr.2 bis, Suceava
Tel/fax.0330.803.575