Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA DE LUCRU COD:

Edi ia:
ELABORAREA NECESARULUI DE
Pag: Din:
MATERIALE

1. SCOP
1.1. Prezenta procedura are drept scop descrierea responsabilitatilor si a metodei de
elaborare a necesarului de aprovizionat in cederea desfasurarii in bune conditii a
activitatii societatii.
2. DOMENIU
2.1. Prezenta procedura este destinata folosirii de catre personalul cu atributii si
responsabilitati in intocmirea necesarului de aprovizionat.
3. DEFINITII
3.1 Definitiile termenilor specifici se regasesc in standardul SR ISO 8402:`1995 –
Managemetul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.
4.. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Standardul SR EN ISO 9001:1995 „Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea
calitatii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service.
4.2.Fisa de lansare in fabricatie.
4.4. Nota de comanda.
4.4. Fisa tehnica a articolului
4.5. Documentatia tehnica si produs omologat
4.6. Catalog pentru piese de schimb.
4.7. Catalog pentru materiale
4.8. Normativ pentru echipamente de lucru si protectia muncii.

5.RESPONSABILITATI
5.1. Director Ecomonic
5.1.1. Aproba, din punct de vedere financiar, necesarul de materiale
5.2. Sef Aprovizionare – Desfacere.
5.2.1. Preia necesarul de aprovizionat si se angajeaza in achizitionarea produselor
cerute.
5.3. Sef Sectie Mecano-Energetic
5.3.1. Aproba Necesarul de materiale al pieselor de schimb si utilajelor si se angajeaza
in achizitionarea produselor cerute.
5.4. Sef Serviciu Productie
5.4.1. Elaboreaza si aproba Necesarul de materiale pentru materia prima.
5.4.2. Intocmeste Contractul de procesare si anexa acestuia, cu fabrica de confectii care
urmeaza se realizeze comanda.
5.5. Inginer tehnolog din cadrul Serciviul Productie.
5.5.1. Stabileste necesarul de materiale pentru materia prima si auxiliare in scopul
realizarii comenzilor de confectii.
5.6. Sef Serviciu tehnic Cercetare
5.6.1. Aproba Necesarul de materiale pentru produse chimice si coloranti.
Elaborat Aprobat Data Revizia paginii
Semn tura Semn tura 0
FORMULAR COD: F - 4.5 - 03 Rev. 0
PROCEDURA DE LUCRU COD:
Edi ia:
ELABORAREA NECESARULUI DE
Pag: Din:
MATERIALE

5.7. Responsabil Protectia Muncii


5.7.1. Completeaza Necesarul de materiale pentru echipamente de lucru si protectia
muncii.
5.8. Sefii de compartimente
5.8.1. Aproba Necesarul de materiale pentru consumabile

6. PROCEDURA
6.1. Elaborarea necesarului de materii prime.
6.1.1.In cadrul Serviciului Productie se elaboreaza, pe baza Notei de lansare in
fabricatie si a anexelor acestora, Necesarul de materiale in vederea aprovizionarii cu
materie prima.
6.1.2. Formularul elaborat este aprobat de sef Serviciu Productie si predat la Serviciul
Aprovizionare – Desfacere.
6.1.3. Necesarul de materiale este inregistrat, in cadrul Serviciului Aprovizionare-
Desfacere, in Registru evidenta necesare.

6.2. Elaborarea necesarului de piese de schimb


6.2.1. Seful de sectie in functie de problemele aparute si piesele uzate, completeaza
Necesarul de materiale.
6.2.2. Necesarul de materiale este predat la sef Sectie Mecano-Energetica care
analizeaza stocul si intocmeste Comanda in vederea aprovizionarii.
6.4.3. Necesarul de materiale este inregistrat, in cadrul Sectiei Mecano-Energetic, in
Registru evidenta necesare.

6.3. Elaborarea necesarului de materiale pentru echipamente de lucru si protectia


muncii
6.3.1. Pe baza Normativelor in vigoare si a evidentelor, responsabilul cu Protectia
Muncii elaboreaza necesarul de materiale pentru echipamente de lucru si protectia
muncii.
6.3.2. Necesarul de materiale pentru echipamente de lucru si protectia muncii este
predat la Serviciul Aprovizionare – Desfacere.
6.3.3. Necesarul de materiale este inregistrat in cadrul Serviciului Aprovizionare –
desfacere in Registru evidenta necesare.

6.4. Elaborarea necesarului de consumabile


6.4.1. Sefii de compartimente elaboreaza Necesarele de materiale in vederea
aprovizionarii cu consumabile.
6.4.2. Formularele necesarului de materiale sunt predate la Seviciul Aprovizionare –
Desfacere si inregistrate in Registru evidenta necesare.
Elaborat Aprobat Data Revizia paginii
Semn tura Semn tura 0
FORMULAR COD: F - 4.5 - 03 Rev. 0
PROCEDURA DE LUCRU COD:
Edi ia:
ELABORAREA NECESARULUI DE
Pag: Din:
MATERIALE

7. INREGISTRARI
7.1. Necesar de materiale Formular cod: F-4.6-15
7.2. Registru evidenta necesare Formular cod: F-4.6.-17

Elaborat Aprobat Data Revizia paginii


Semn tura Semn tura 0
FORMULAR COD: F - 4.5 - 03 Rev. 0

S-ar putea să vă placă și