Sunteți pe pagina 1din 2

Executata de sculptori greci din Siria condu¿i de Apollodor din Damasc, dar dupå indica¡ii primite din

a fost inaugurată la 12 mai 113 d.Hr. în Forul


partea oficialitå¡ilor din Roma,Columna
lui Traian la Roma, situată în spatele clădirii Basilica Ulpia şi între cele două
biblioteci (Bibliotheca Ulpia sau Bibliotheca Traiani). Ea a fost sculptată în
marmură de Luni (Carara) şi înălţată pe un piedestal decorat la colţuri cu vulturi
purtînd festoni iar, pe suprafeţele postamentului, arme dace în basorelief, în timp
ce o coroană de laur serveşte de tor ( Forma geometrica rotundă cu profilul
convex situată la baza coloanei). Acest monument este singurul bine păstrat în
Forul luiTraian, în mijlocul unui câmp de ruine. Columna nu este numai o
cronică figurată pentru imortalizarea războaielor dintre Romani şi Daci (în 101-
102 şi 105-106 d.Hr.), ea a devenit de asemenea mormântul împăratului, după
moartea lui Traian în 117 d.Hr., fiindu-i depusă cenuşa într-o urnă de aur ce era
amplasată într-o încăpere special amenajată într-un vestibul al acesteia.
+

Din cauza oblicitå¡ii sale continue, banda prezintå extremitå¡i triunghiulare ascu¡ite. Relieful
însumeazå o lungime de circa 200 m. Continand peste 2500 de figuri umane, este cea mai mare
sculpturå în relief din toatå antichitatea. Împåratul Traian apare printre aceste figuri de 60 de ori, iar
chipul demnului såu adversar, Decebal, de vreo 8 ori. . In total sunt 154 de scene sau episoade, câte
77 pentru fiecare din cele douå råzboaie, plus o scenå alegoricå între ele, reprezentând-o pe zei¡a
Victoria.

Reliefurile Columnei sunt un adevărat imn închinat bravurii armatei romane, disciplinei
de fier care o dirija, capacităţii de îndurare a soldatului din legiuni romane sau din trupele
auxiliare. Nimic teatral în aceste imagini ; dimpotrivă, o reţinere şi o seriozitate care-i fac
pe legionarii lui Traian adevăraţi cetăţeni, îmbrăcaţi însă în loc de togă, cu platoşa
soldăţeasca. În acelasti timp imaginile Columnei sunt străbătute de un incontestabil
respect faţă de dacii învinşi într-o luptă inegală. Demnitatea figurilor lui Decebal şi ale
căpeteniilor dace, rezistenta îndârjită pe care majoritatea dacilor o opun armelor romane
sunt, pe Columna, mărturia unui respect şi a unui umanism care înnobilează creaţia
artiştilor.
Dio Cassius descrie în operă sa ca lupta a fost atat de sângeroasă la Tapae încât
Traian a trebuit să îşi rupă vestmintele pentru a face răniţilor pansamente. În acelaşi timp
scena de pe Columna nu descrie niciun soldat roman mort sau rănit.

Din punct de vedere artistic, relieful Columnei Traiane reprezintå apari¡ia unui gen original
în arta anticå.

Cel mai impresionant monument triumfal construit în antichitate, Columna lui


Traian, reprezintă o capodoperă realizată de sculptorii romani în perioada în care
Imperiul Roman a atins apogeul extinderii teritoriale sub domnia împăratului
Traian. Columna reprezintă un important izvor arheologic şi istoric, o vitală şi
nepreţuită reprezentare a războaielor daco-romane, întrucât principalele scrieri
dedicate războaielor s-au pierdut. Este o sursă prolifică de studiu pentru istorici,
arheologi, artişti şi etnografi.

In final, putem afirma ca niciu un alt popor din multele învinse şi absorbite de Imperiul
Roman nu se poate lăuda cu faptul că a văzut înălţându-se un monument mai demn şi
mai durabil al dorinţei sale de independenta.