Sunteți pe pagina 1din 3

Lec]ia 9 - Recapitulare

Aceste articole s`nt produse finite [i, nu uita]i, au atribute! Consumul


specific pentru Jacheta College este urm\torul:
- a]\ - 3 buc\]i;
- stof\ - 2 m;
-fermoare - 1 buc.

1. 5. 2. ~nregistrarea consumului de materii prime:


~n Mentor > Interne > Bonuri de consum... Cu bonul de consum nr.
1/14.01.99 se `nregistreaz\ consumul de materii prime aferent comenzii
interne efectuate anterior. Trebuie precizat c\ aici este de ajuns s\ alegem
cine consum\ [i anume "Atelierul de confec]ii", comanda intern\ [i
WinMENTOR ne va calcula consumul de materii prime necesare ob]inerii
produselor.

2. 5. 3. Ob]inerea produc]iei finite:


~n Mentor > Interne > Produc]ia proprie... `nregistr\m Nota de
predare produse finite 1/15.01.99 prin care "Atelierul de confec]ii" (care
este produc\torul) pred\ "Magaziei de produse finite" (gestiunea `n care
se face recep]ia). Aici este valabil\ aceea[i precizare de mai sus.

3. 5. 4. Vânzarea produc]iei ob]inute:


~n Mentor > Ie[iri > Facturi... vom `nregistra factura nr.
45781/16.01.99 prin care vindem clientului Inter Brio Srl urm\toarele
produse:

Nr. Articol U.M. Cant Pre] Valoare


crt . v`nzar
. e

1. Jachet\ College albastr\ buc. 75 800.000 60.000.00


0
2. Jachet\ College ro[ie buc. 60 800.000 48.000.00
0
TOTAL 108.000.
000

103
Lec]ia 9 - Recapitulare

6. Transferuri `ntre gestiuni


~n Mentor > Interne > Transferuri `ntre gestiuni se introduce
urm\torul transfer: ~n data de 26 ianuarie, din gestiunea "Depozit marf\"
se transfer\ c\tre gestiunea "Magazin" urm\toarele produse:

103