Sunteți pe pagina 1din 12

REACŢII NUCLEARE

Definitie

Reacţii nucleare - ansamblul proceselor generate


de interacţiunea a două sisteme nucleare sub
acţiunea forţelor nucleare

nucleu rezidual
proiectil

a Xb YQ sau X(a,b)Y

Energia de reactie

Particula emergenta

Prima reacţie nucleară -Rutherford în 1919


4
2  147 N11 p 178 O

Canale de reacţie –stări cuantice determinate ale


sistemului proiectil-ţintă şi nucleu emergent-nucleu
rezidual
Clasificare
(a) natura nucleului ţintă,
Criterii de clasificare (b) energia nucleului proiectil,
(c) natura nucleului proiectil

•reacţii pe nuclee foarte uşoare A<5


•reacţii pe nuclee uşoare 5≤A≤20
a) Natura nucleului ţintă. •reactii pe nuclee medii 20≤A≤100
•reacţii pe nuclee grele 100≤A≤210
•reacţii pe nuclee foarte grele 210≤A≤260
•reacţiile nucleare la energii joase - energia particulei
b) Energia nucleului proiectil incidente are valori de până la 30 MeV
•reacţiile nucleare la energii înalte - peste 30 MeV
până la câţiva GeV

•împrăştierea - elastică
- neelastică
•reacţii nucleare de rearanjare
c) Natura nucleului proiectil •reacţii nucleare de captură radiativă
•reacţii nucleare cu emisie de mai multe particule
•reacţii fotonucleare
Reacţii nucleare de rearanjare
natura nucleelor emergente este diferită de natura nucleelor incidente

a Xb Y Q 0
•reacţii nucleare de rearanjare sub influenţa
reacţii nucleare de rearanjare neutronilor
•reacţii nucleare de rearanjare sub influenţa
particulelor sau nucleelor încărcate

Reacţii de rearanjare sub acţiunea neutronilor- grupa cea mai largă de procese
nucleare datorita lipsei barierei de potenţial
(a) Reacţii de tip (n, p) – au loc cu neutroni rapizi (0.5-10 MeV)
1
0
n  ZA X11 p  ZA1Y
conduc la formarea unor radioizotopi activi β- - exces de neutroni

14 1 14 1
7𝑁 + 0𝑛 → 6𝐶 + 1𝑝
(b) Reacţii de tip (n, )
1
0
n  X(A, Z)  Y(A 3, Z 2) 4 
2

nucleele grele - neutroni rapizi (0.5-10 MeV)-bariera inalta pentru emisie 


4
1
0 n Al Na 2 
27
13
24
11
1
n 6 Li3 H 4 
nucleele uşoare - şi cu neutroni termici 0 3 1 2
a)Reacţii generate de protoni
două tipuri (p, n) şi (p, ) 1
p  X(A, Z)  Y(A, Z  1)1n
1 1
1
p  X(A, Z)  Y(A 3, Z 1) 4 
1 2

Reacţii de tip (p,n)

7 1
3𝐿𝑖 + 1𝑝 → 74𝐵𝑒 + 10𝑛

Reacţii de tip (p, ) – reactii exoterme


-au loc doar la energii mari ale protonului (~25MeV)

1
p 7 Li  24  Q  17.2 MeV
1 3 2
1
p Li4  He
6 3
1 3 2 2
b) Reacţii generate de de deuteroni
Tipuri de reacţii: (d, p), (d, n) şi (d, ) 2
d  X(A, Z)  Y(A  1, Z)1p
1 1
2
d  X(A, Z)  Y(A  1, Z  1) 1n
1 0

1d  X(A, Z)  Y(A 2, Z 1) 4 2


2

2 63 65 64 1
1𝑑 + 29𝐶𝑢 → 30 𝑍𝑛 → 29𝐶𝑢 + 1𝑝
2 63 65 64 1
1𝑑 + 29𝐶𝑢 → 30 𝑍𝑛 → 30 𝑍𝑛 + 0𝑛
2 63 65 61 4
1𝑑 + 29𝐶𝑢 → 30 𝑍𝑛 → 28 𝑁𝑖 + 2𝛼

Cu nucleele uşoare la energii mici ale deuteronilor (~100keV)


2
1 d 21H32 He 10n
2
1 d 31H 42 He 10n
2 2 3 1
1 d 1H 1H 1p
2
2 3 4 1 d 23 Na24 Na1p
1 d 2 He 2 He 1p
1 11 11 1

obţinerea radioizotopilor in 2
d 31P32 P1p
1 15 15 1
acceleratorii de particule
2
d 24 Mg22 Na 4 
1 12 11 2
c) Reacţii generate de particulele 
sunt de două tipuri: (,n) şi (,p).
Reactii de tip (, n)
4
 X(A, Z) 1 n  Y(A  3, Z  2) radioactive +
2 0

Reacţii de tip (,p) –prima reactie nucleara Rutherford


4
2  147 N178 O 11p
2  X(A, Z)  Y(A  3, Z  1)1p1
4

Exemplu:
4
2
 27 Al 
13
 P
31
15
30
14
Si1p
1
d) Reacţii generate de ioni grei
14
7
N 27 Al 
13
 Ca
41
20 18
37
Ar 4 
2

Exemple: 14
N 243 Am 254 Jl  41 n
7 95 102 0
22
Ne 242 Pu 260 Ku  41 n
10 94 104 0

Sintetizare elemente supragrele


● 1995-1996 au fost sintetizate elemente cu Z=110, 111, 112
64
28
Ni 208 Pb
82 110
? ?1 n
?
0
● 1999-2001 au fost descoperite elementele cu Z=114 şi 116
86
36
Kr 208 Pb
82 118
? ?1 n
?
0
Reacţii de tip (p, )
- constă în captura unui proton de către nucleul ţintă şi emiterea surplusului de
energie sub forma de radiaţie 
Nucleul format se situează în tabelul periodic cu o poziţie la dreapta faţă de
elementul ţintă şi poate fi un izotop stabil sau un izotop radioactiv +
1
p 7 Li   8 Be (stabil)
1 3 4
1
p Al   Si (stabil)
27 28
1 13 14
1 14
1p 7 N  158O

1
p 52 Cr   53 Mn
1 24 25

Există şi situaţii rare în care nucleu rezidual este radioactiv -


1
p 46 Ca   47 Sc
1 20 21


21Sc   22
47 47
Ti (stabil)
3.35 zile
TEMĂ

Să se completeze următoarele reacții nucleare:

58
26 𝐹𝑒 (d, p)
27
13 𝐴𝑙 (α, γ)
95
42 𝑀𝑜 (d, n)

203
81 𝑇𝑙 (n, γ)
18
8𝑂 (p, γ)
9
4𝐵𝑒 (p, α)