Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE
Denumire obiectiv : CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
Beneficiar :
Amplasament obiectiv :
Proiectant general :
Proiectant de specialitate :
Faza de proiectare : D.T.A.C.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Terenul de fundare. Terenul în zonă este format dintr-un strat de sol vegetal de circa 70 –
80 cm grosime care este urmat în continuare de un strat de loess sensibil la umezire.
– presiunea convenţională de calcul (H = 1 m; B = 1 m) : p = 150 kN/m2;
Condiţii de climă (încadrarea în zonele din hărţile climaterice) :
─ viteza caracteristică a presiunii dinamice a vântului : q b = 0,5 kPa
Clasa de importanţă. Construcţia se încadrează în clasa IV de importanţă (P100-1/2013),
construcţii de importanţă redusă.
Categoria de importanta. Categoria de importanţă a construcţiei este „D” - construcţie de
importanta redusă (H.G. 766/1997).

DATE SPECIFICE PROIECTULUI


Titlul de proprietate asupra imobilului :
Număr cadastral :
Descrierea terenului (parcelei) :
─ categoria de folosinţă a terenului : curţi construcţii
─ suprafata teren :
─ suprafaţă construită existentă :
─ POT(existent) = 18 %
─ Vecinătăţile :

DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL ÎMPREJMUIRE


Beneficiarul doreste realizarea unei împrejmuiri a unui teren în suprafaţă de 25.246
mp cu un gard din panouri de tablă cutată cu stâlpi din ţeavă. Gardul va avea înălţimea totală
de 2,25 m şi lungimea de 761 m, astfel :
– fundaţii izolate la stâlpi, cu dimensiunile 30 x 30 x 70 cm din beton simplu C12/15
– soclu continuu din beton simplu C12/15, cu dimensiunile 20 x 40 cm, încastrat
minim 15 cm în teren.
– stâlpi metalici Ø 60 mm înglobaţi 50 cm în fundaţia izolată.
– panourile de închidere din tabla cutată zincată T35, cu grosimea de 0,4 – 0,5 mm.
Sunt prevăzute şi două porți metalice, pentru acces vehicule, în două canate, una
amplasată în partea de vest cu ieşire în D.N. 65A şi cealaltă în partea opusă, spre est, cu
ieşire într-un drum de exploatare.

PREDIMENSIONARE STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ GARD


Împrejmuirile suportă în principal ca acţiune exterioară presiunea vîntului.
Dimensionarea elementelor structurale ale gardului (fundaţii, stâlpi, rigle orizontale) se
va face în funcţie de greutatea proprie a gardului şi intensitatea forţei orizontale din vînt.
1
Stâlpii metalici se execută din ţeavă metalică, care se montează la interval de 1,70 m
şi vor avea 2,00 m înălţime deasupra soclului de beton şi 50 cm înglobaţi în fundaţie.
Pentru montarea panourilor de tablă cutată sunt prevăzute trei rigle orizontale continui,
montate la distanţe egale între ele, prin sudură, pe stâlpii gardului.
Pentru prinderea tablelor profilate de rigle se folosesc şuruburi autofiletante pentru
tablă M4 (solicitări 4,6 daN/buc la tracţiune şi 73 daN/buc la forfecare). În cazul de faţă,
constructiv, tabla cutată se prinde cu câte un şurub la fiecare două cute pe trei rânduri.
Sub stâlpii metalici sunt realizate fundaţii izolate din bloc de beton simplu C12/15, cu
dimensiunile 30 × 30 × 70 cm. Deasupra terenului se realizează pe toată lungimea gardului
un soclu de beton simplu cu dimensiunile 20 × 40 cm, încastrat minim 15 cm în teren.

Stalp metalic. Predimensionarea unui stalp metalic de gard se face la momentul de


încovoiere dat de forţa orizontală a vantului aferentă unei porţiuni din gard de 1,70 m lungime
(distanţa dintre doi stâlpi consecutivi).

Fv = A × cp × pv = 3,4 mp × 1,2 × 0,5 kN/mp = 2 kN – forţa din vânt preluată de un stâlp


– pv = 0,5 kN/mp – valoarea de referinţă ale presiunii vântului pt. Turnu Măgurele
– cp = coeficientul aerodinamic de presiune pentru pereţi verticali cu l > 4h, zona D
– A = 1,7 m × 2 m = 3,40 mp – suprafaţa gardului aferentă unui stâlp

Mv = Fv × h/2 = 2 kN × 2 m / 2 = 2 kN – moment încovoietor din forţa vântului, pt. un stâlp


– h = 2 m – braţul de pârghie al forţei din vânt faţă de faţa superioară a fundaţiei
– Wnec = M / Ro = 200 kNcm / 21 kN/cm2 = 9,5 cm3
→ se alege stâlp ţeavă rotundă Ø 60 mm
– t = 2,5 mm
– W = 10,1 cm3
– G = 4,39 kg

Riglă metalică. Rigla se dimensionează pe baza momentului încovoietor ce apare din


forţa orizontală din vânt în porţiunea de riglă cuprinsă între doi stâlpi consecutivi.
Fd2 2  1,7 2
Mv = = = 0,72 kNm
8 8
MV 72
Wnec = = = 3,44 cm3 → ţeavă pătrată 40 mm
R0 21

t = 2 mm

W = 3,47 cm3

G = 2,93 kg/m
Fundaţie. Dimensiunile fundaţiei izolate s-a determinat din condiţia ca încărcarea
gravitaţională aferentă unui stâlp să nu depăşească presiunea convenţională de calcul.
Încărcările date de gard acţioneză centric. Calculul de dimensionare a fundaţiei a constat în
determinarea dimensiunilor blocului de fundaţie din condiţia ca presiunea efectivă pe teren să
nu depăşească valoarea presiunii convenționale de calcul a terenului. Celelalte dimensiuni s-
au stabilit conform regulilor constructive.

– greutate tablă cutată gard, 0,5 mm grosime : 4,76 kg/mp × 2 m × 1,7 m = 16,2 kg
– greutate stâlp ţeavă : 2,5 m × 4,4 kg/ml = 11 kg
– greutate rigle patrate susţinere panou tablă : 1,7 × 3 × 2,93 = 15 kg
– greutate bloc fundaţie sub stâlp : 0,3 × 0,3 × 0,7 × 2200 = 139 kg
– greutate soclu fundaţie : 0,3 × 0,2 × 1,7 × 2200 = 132 kg
– încărcarea totală din greutate : (16,2 + 11 + 15 + 139 + 132) × 9,8 = 3.069 daN

Q 3069daN
Afundatie = = = 0,22 m → se alege lăţimea fundaţiei de 0,30 m
p conv 14000daN / m 2
2
Gardurile de împrejmuire se consideră încastrate în pămînt. Pentru a avea stabilitate
gardul trebuie ca momentul de răsturnare ce apare din presiunea vantului să fie echilibrat de
momentul de stabilitate dat de greutatea proprie a gardului.
În acest caz s-a făcut verificarea la răsturnare a unui tronson de gard de 1,70 m
lungime. Nu s-a mai luat în calcul şi efectul împingerii pământului, exercitat asupra fundaţiilor
izolate sub stâlpi.

G = [(0,3 × 0,3 × 0,7) + (0,3 × 0,2 × 1,7)] × 2200 × 9,8 = 3.557 daN
0,3
Mst = G × b/2 = 3.557 × = 534 daNm
2
Mr = Mv = 200 daNm
534
Mst / Mr = = 2,6 > 2 → se verifică la stabilitate la răsturnare
200

Întocmit,
Ing. Aurelian Văduva
mun. Turnu Măgurele

S-ar putea să vă placă și