Sunteți pe pagina 1din 8
 
PRINCIPIILE MUNCII INFORMATIVE
Particulariţile activităţii de informaţii definesc, într-un fel, caracterul acesteia,în sensul că munca de informaţii este exclusiv intelectuală, operează cu anumitesubtilităţi, din care cauză este mai puţin vizibilă, mai greu de observat. Totuşi,însemnătatea acestei activiţi este eviden, pentru are un rol extrem deimportant în obţinerea succesului în luptă.Arta şi puterea informaţiilor se sprijină pe anume principii şi metode, care potfi socotite definitorii pentru o ştiinţă a informaţiilor, de-sine-stătătoare.În ceea ce privte principiile activiţii informative, prin analogie cu principiile de bază ale luptei armate, aşa cum sunt formulate de doctrina noastrănaţională de apărare, le putem exprima, conform părerii noastre, astfel:
1.
Definirea clară a obiectivului (misiunii informative)
Orice acţiune militară, orice activitate umană sau orice acţiune informativăvizează îndeplinirea unui scop, identificarea şi lovirea unei ţinte, atingerea unuiobiectiv. Acest principiu presupune
„a identifica şi a urmări înfăptuirea unui scopclar definit 
 
 şi realizabil, a cărui îndeplinire promovează cel mai bine interesul na]ional”
1
 ,
înseamnă a pune semnul egalităţii între scopul şi obiectivul acţiunilor informative. Orice acţiune informativă desemnează rezolvarea fiecărei sarcini saumisiuni informative a căror îndeplinire vizează un anumit scop. Aceasta din urmăreprezintă motivul conştient, clar şi nemijlocit care orientează şi reglementeazăacţiunea informativă. Orice sistem informativ-contrainformativ acţioneaîntotdeauna pentru îndeplinirea unui scop, pentru definirea claa misiunilo
1
 
“Observatorul Militar”
, nr. 28, 16-22 iulie 1997, p. 3.1
 
informative. Toate obiectivele de realizat se vor regăsi în „Planul de căutare ainformaţiilor”, întocmit pe cele trei niveluri: strategic, operativ şi tactic.
2.
Libertatea de acţiune
Acest principiu conferă iniţiativă şi este mijlocul cel mai la îndemână decucerire şi menţinere a iniţiativei informative. Dobândirea sau menţinerea libertăţiide acţiune, concomitent cu zădărnicirea sau îngrădirea încercărilor inamicului de a ocuceri pe a sa, a constituit şi constituie o preocupare permanentă a ofiţerilor operativi pe întreg cuprinsul luptei informative.Iniţiativa informativă înseamnă să ajungi la informaţie (spionaj) şi să dominiadversarul, cunoscându-i şi anticipându-i intenţiile (în contraspionaj) sau în a-lintoxica permanent (dezinformare).Iniativa informativă poate fi considerată, pe drept cunt, ca cea mairelevantă formă de exprimare a principiului în discuţie.
„Dezideratul se realizează, în primul rând, prin strădania de a avea iniţiativă  faţă de inamic, cel puţin în momente hotărâtoare”
2
.
3.
Conspirativitatea şi compartimentarea sau munca în secret
Conspirativitatea este umbra protectoare sub care se ascund toate
 
acţiunileactivităţii informative. Modalităţile de rezolvare a conspirativităţii
 
sunt inepuizabile.Toate acţiunile rezultate din activitatea informativă
 
se execută în secret, în taină,uneori în condiţii de camuflaj, sub acoperire sau chiar în ilegalitate.
2
 Col. dr. Aurel Petori, col. Emanoil Stanislav,
Unele tendinţe şi perspective în dezvoltarea tacticiimilitare
, Editura Militară, Bucureşti, 1979, p. 129.2
 
Acţiunile conspirate în planul informativ se desfăşoară (execută)
 
în modcompartimentat. Compartimentat înseamnă să nu împarţi cu alţii
 
ceea ce cunoşti, cuexcepţia celor autorizaţi sau avizaţi să cunoască, conform legii şi regulamentelor aplicabile.În munca de culegere de informaţii sunt candidaţi puţini, iar ideile
 
sunt şi mai puţine. Sufletele firave şi delicate nu vor fi interesate de această
 
muncă periculoasăşi vulgară, de cele mai multe ori ingrată şi plasată
 
undeva departe de putere şi sferelede influenţă!
4.Continuitatea
Decurge din definiţia activităţii informative, din care rezultă că aceastase desfăşoară sistematic şi continuu.În domeniul informaţiilor, războiul continuă chiar şi în perioadele de acalmie. Nevoia de informie este permanenşi activitatea de informii estecontinuă, neadmiţându-se nici pauze, nici repausuri. Este riposta la acţiunea ostilă ainamicului, care se desfăşoară şi ea în mod permanent.Securitatea naţională nu admite pauze şi discontinuităţi în activitateainformativă. Cu atât mai mult în luptă.
5.
Unitatea acţiunilor informative
Aceasta reprezintă îmbinarea şi eficienţa tuturor metodelor, formelor şi procedeelor de luptă pe tărâmul războiului informativ, potrivit unei concepţii unice.Ansamblul acţiunilor, mijloacelor, metodelor şi formelor prin care se asigurăculegerea, prelucrarea şi exploatarea informaţiilor se află sub autoritatea uneicomenzi, a unei autorităţi unice.
3
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505