Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VII-a
Semestrul I, 2012- 2013

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

Citește cu atenție textul următor:


„De treci codri de aramã, de departe vezi albind
S-auzi mândra glãsuite a pãdurii de argint.
Acolo, lângã isvoarã, iarba pare de omãt,
Flori albastre tremur ude în vãzduhul tãmâiet ;
Pare-cã si trunchii vecinici poartã suflete sub coajã,
Ce suspinã printre ramuri cu a glasului lor vrajã.
Iar prin mândrul întuneric al pãdurii de argint
Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind ;
Ele trec cu harnici unde şi suspinã-n flori molatic,
Când coboarã-n ropot dulce din tãpsanul prãvãlatic,
Ele sar în bulgãri fluizi peste prundul din rãstoace,
În cuibar rotind de ape, peste care luna zace.”
( Mihai Eminescu, Călin- file din poveste)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Identifică în text două cuvinte derivate. 6 puncte
2. Transcrie, din text, 3 cuvinte ce conțin diftongi. 6 puncte
3. Indică rolul utilizării virgulelor în al treilea vers din fragmentul citat. 6 puncte
4. Selectează două figuri de stil distincte din versurile de mai sus. 6 puncte
5. Transcrie, din textul dat, trei structuri specifice descrierii, care să conțină perechea
substantiv- adjectiv. 6 puncte
6. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificația versului:
Pare-cã si trunchii vecinici poartã suflete sub coajã, 12 puncte

B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte(10- 15 rânduri) în care să prezinți cadrul


natural așa cum se desprinde el din fragmentul reprodus mai sus al poemului eminescian,
respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere. 36 de puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate, în care să utilizezi noțiunile de teorie
literară învățate; 12 puncte
- să evidențiezi două mijloace artistice diferite; 6 puncte
- să valorifici secvențele de text care prezintă cadrul natural; 6 puncte
- să evidențiezi două figuri de stil diferite; 6 puncte
- să ai o structură potrivită tipului de text și cerinței formulate; 3 puncte
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate; 3 puncte

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări( unitatea compoziției – 1 p.;
coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului –
2 p.; ortografia – 3 p.; punctuația – 2 p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2
p.) Și tu poți lua nota zece!
PROF.Popescu Ileana Alina
ŞCOALA Gimnazială „Arhitect T.T.Socolescu”, PĂULEŞTI