Sunteți pe pagina 1din 18
IRS __ STANDARD ROMAN SR oe 60364-5-51+A1 ag 1 eres INSTALATII ELECTRICE IN CONSTRUCTIL Partea 8: Alogerea gi montarea echipamentelor electrice Capitotul 81: Reguli generale IDT CEI 6098¢-5-51:-1994+A1:1995 Electrical installations of buildings, Part 6 Selection and erection of electrical equipment. Chapter 51: Common rues, Installations alectriques des batiments. e Pari 5: Choix et mise en oeuvre des matérels électriques. CChapitre 51: Regles communes. APROBARE ‘Aprobat de Directorul General al IRS la 22 octombrie 1987 Standarcul ere caracter obligatory cu aplicare din 1 apriie 1998 CORESPONDENTA | Prezentul standard este identic cu Standardul Intemational CEI 603645-51:1994+A1:1905, | Instalafi electrice in tonstrugi, Partea 5: Alegerea §i montarea echipamentelor elcrice, Capitolul §: Regul generale. ‘This standard is identical with IEC international Standard TEC 60304-5:51:19044A7:1995, Electrical installatons of buildings. Pert 5: Selection” and erection of electrical ® ‘equipment, Chapter 81: Connon rues. La présente norme est identque @ Ia Norme internationale CEI 60364-5-51:1996+A1:1986, Installations électriques des patiments. Parti 5: Choix et mise en osuvre des matérils lectriques. Chaplre 51: Régles communes. DESCRIPTOR! TIT Instalatie eclectic’, construcia, alegere, _instare, fechipament elect Calderon 75-70201, Bucurest INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. TP (aot) 2107401; aot) 2113296; TF (401) 2700883. ‘Sins oerme aun ingle poi ped ais sapien phoma Ret SR Celen364.5510A: 1998 eta PREAMBUL NATIONAL eel sand te et Pia CE GONE. cy Handa 1885 pen svandametul 11095 0 regiag In conju stn: onn areal pinto Bard vera in stngs tanderde ntemajonais cae oe fece Celenses.aei10%2 OT SRCEI6E4-411905 sth lati ale ia Pats Meu ge prota para sugar cla ane 1000 or sRoereset089 onda neue Soest” Parise 3 Clesfcarea grupelor de sen sr a ode de Secjunea 4: Uizaroa staionara a es Pres 2 weit deinsuerna ‘ispanivele de protect Setzanea © Ince uns ‘nolo amore eM cetenss4-s:1605 oT SRCEIz6Ka-Ars887 tata ction Sanstoea res Dsteminaea ca ncarsle standard nian pent ce nu ot ar ene corespunsttoare, CEI €0447: Getetose 46 68 Set eos64-<242 199 et €0707 98 Verne Reming INSTALATH ELECTRICE IN CONSTRUCTI Porta: Alogrea 1 montarea echipamettorlostice “Sopa 1: Roget generale cuPRINS. PREANBUL cae 10 Repu generat. 3 511 Confomiate cu standards a 512 Condi de nena ¢Iueneextere 4 13 Acosta 1s 514 tanta ,