Sunteți pe pagina 1din 14

Recuperarea si reciclarea deseurilor de cauciuc

Cauciucul, un material energointensiv, este supus uzurii, indiferent unde este folosit:
anvelope, benzi elastice, tuburi, garnituri etc.
Materialele refolosibile din cauciuc care intra in obligajiile de colectare de la
intreprinderi si de la populatie sunt reprezentate, de obicei, de anvelope si camere de aer
uzate sau sparte. Materialele refolosibile provenite din deseurile industriale ale unitafilor de
fabricate a produselor, obiectelor si articolelor din cauciuc au paracter de materiale
circulante, pentru care exista normative de recuperare cu circuit inchis.
In prezent, anvelopele uzate devin ponderea cea mai mare in cantitatea totala* de
cauciuc potential reciclabil. Solutiile tehnice utilizate vizeaza, de regula, revenirea lor in
circuitul economic, dar intr-un numar de cicluri limitat. Condifiile de calitate pe care
trebuie sa le indeplineasca anvelopele uzate destinate pentru reesapare si regenerare in
vederea reciclarii acestora (colectate de la societajile comerciale publice sau private si de la
populatie pentru unitatile de reesapare) sunt precizate in Norma Interna Departamentaia N. I.
D. 8171 /79. Prin reesapare se intelege procesul tehnoiogic de aplicare a unei benzi de rulare
noi pe o coroana de anvelopa uzata (pregatita in prealabil), urmata de vulcanizare, prin care
se reface parfial potentialul de rulaj al anvelopei (regenerarea). In figura urmatoare sunt
prczentate principalele faze de reciclare a anvelopelor uzate, din care se observa ca
regenerarea si reesaparea lor sunt solutii partiale, pentru ca numai o parte din resurse pot fi
reutilizate pe aceste circuite.
Reconditionarea prin reesapare este practicata pe plan mondial. In tarile
dezvoltate se valorifica prin aceasta metoda peste 25% din productia de anvelope. Cu o
anvelopa reesapata se poate parcurge, in medie, o distanta care reprezinta jumatate din
rulajul uneia noi, dar prejul ei este de aproximativ 3 ori mai mic, pentru ca prin reesapare
se inlocuieste doar banda exierioara de rulare, care reprezinta circa 1/3 din cantitatea de
cauciuc inglobata in produs.

Dar, reesaparea anvelopelor nu face decat sa amane problema evacuarii definitive a


anvelopelor, pentru ca o carcasa nu poate fi utilizata la infinit.
Anvelopele uzate pun probleme chiar si pentru cele mai sofisticate sisteme de
gospodarire a deseurilor. Anvelopele sunt constituite din materiale polimerice complexe,
cu un adaos mare de diferite alte componente, recuperarea acestei valori adaugate fiind o
operate periculoasa si determinand mari consumuri energetice. Haldele de anvelope pot
creste rapid, creand nu numai probleme de folosire a lerenului, dar si pericole pentru
mediu, intrucat (haldele) se pot autoaprinde, provocand incendii de lunga durata. De
asemenea, atunci cand anvelopele uzate sunt depuse in gropi de gunoi, ele se ridica adesea la
suprafaja si fac dificila mentinerea invelisului de sol de deasupra deseurilor.
Practicile sandtoase de gospoddrire a deseurilor iau in considerare, in afara de
reesaparea anvelopelor, alte metode de valorificare a materialelor refolosibile din cauciuc.
Astfel, dupa un procedeu japonez, anvelopele uzate sunt maruntite si amestecate cu ciment
in proportie de 1:5; materialele sunt legate prin lianti minerali sau rasini, pentru a putea fi
utilizate ca asfalt, in locul bituminului. De asemenea, amsetecurile de cauciuc granulat cu
diversi compusi chimici sunt folosite pentru acoperiri elastice (terenuri de sport, grajduri
etc.) sau ca elemente de protectie in constructiile rutiere (rezistente la uzura si antiderapante).
Tot din cauciucuri uzate, sub forma de pulbere se pot obtine materiale termoizolante,
fonoabsorbante sau amendamente agricole (care stimuleaza cresterea plantelor).
Valorificarea materialelor refolosibile din cauciuc se poate realiza; si prin prelucrarea
anvelopelor in cuptoare de piroliza, dar, in acest caz este esentiala asigurarea sistemelor
eficiente de combatere a emisiilor poluante, pentru ca in acest proces sunt generati vapori
organici.
Condiliile tehnice de calitate impun ca la punctele de colectare a anvelopelor uzate
(dar, in stare curata si uscata) sa se faca sortarea in conformitate cu standardele in vigoare,
dupa cum urmeaza:
- anvelope pentru autoturisme, autoturisme de teren si autoutilitare, in Sort 1
si "Nereesapabile";
- anvelope pentru autocamioane, autobuzc, troleibuze si remorci auto, in Sort
7, Sort 2 si "Nereesapabile";
- anvelope pentru tractoare si masini agricole pentru jante cu diametrul de 20
toli inclusiv, in Sort 7, Sort 2 §i "Nereesapabile".
Anvelopele nereesapabile sunt anvelopele care nu satisfac cerintele anvelopelor uzate apte
pentru reesapare si sunt destinate pentru alte valorficari. In plus, nu se admit pentru
reesapare:
- anvelope diagonale si radiale care au suferit deteriorari prin contact cu
produse chimice;
- anvelope diagonale si radiale care au venit in contact cu produse petroliere ce
au determinat gonflarea cauciucului;
- anvelope diagonale si radiale cu grad de imbatranirc avansat, recunoscut prin
refeaua densa de crapaturi sau crapaturi patrunse pana la carcase
- anvelope diagonale si radiale care nu au seria de fabricate inifiala;
- anvelope diagonale si radiale care au vechime mai mare de 5 ani.
Anvelopele uzate apte pentru reesapare din Sortul 1 sunt anvelope care
corespund condifiilor impuse in tabelul urmator.
Controlul condifiilor de calitate se face cu ajutorul metodelor de veriflcare.
Astfel, controlul interior al anvelopelor se face cu masini (dispozitive)
speciale de verificat. in lipsa acestor dispozitive, controlul se face printr-o miscare
rotativa", desfacandu-se anvelopa prin interior, prin apasare pe cant sau cu
ajutorul unui cleste care sa largeasca si sa extinda partea interioara la o marime
convenabila, in functie de dimensiunile anvelopelor, pentru a se vedea vine daca
nu prezinta defectiuni in interior.
Verificarea adancimii profilului se face fie prin masurarea cu sublerul de
adancime, fie prin observarea aptiei indicatoarelor de uzura (una sau mai multe
proeminenle).
Pentru observarea deteriorarilor se foloseste o lampa electrics portabila de
12-24 V, urmarindu-se, in paralel, starea tuturor componentelor anvelopelor.
Pentru stabilirea marimii deteriorarilor se folosesc mijloacele obsnuite de
masura (inetru, ruleta, subler).
Gestionare anvelopelor uzate
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, in
conditii de protecjie a sanatatii populatiei si a mediului.
Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.
Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor tipurilor de anvelope prevazute in anexa nr. 2.
Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la baza principiile generate prevazute din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 426/2001.
Persoanele juridice care introduc pe piafa anvelepe noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii
sunt obligate sa introduca pe piata aceste produse numai omologate, in conformitate cu reglementarile in
vigoare.
(1)Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii
sunt obligate:
a) sa colecteze anvelopele uzate, in limita cantita|ilor introduse de ele pe piata in anul precedent;
b) sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoenergetic
intreaga cantitate de anvelope uzate colectata.
(2) Obligatiile prevazute la paragraful (1) se realizeaza etapizat, in procentele stabilite conform anexei
nr.3, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitatilor introduse pe piata in anul precedent.
(1) Obligate prevazute pot fi indeplinite individual sau prin transferarea responsabilitatii
catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor
din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.
(2) Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevazute paragraful (1) se
stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, padurilor,
apelor si mediului, in termen de 90 de zile de k data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obliga|ii:
a) sa nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafaja si ale marii teritoriale;
b) sa nu le incincreze decat in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor;
c) sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate
destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice
conform legislatiei in vigoare.
Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate
reutilizarii sunt obligate:
a) sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de
cumparatorul final;
b) sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate;
c) sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi
si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat
obligatiile
Persoanele juridice care desftsoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt
obligate;
a) sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, in doua
categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile;
b) sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza astfel
de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare;
c) sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoare activitatea de
reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare.
Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare,
resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate sa obtina
autorizatia necesara in conformitate cu legislatia in vigoare.
Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate
reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din
cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si
Mediului, piina la data de 15 martie, urmiitoarele date
a) cantitatea de anvelope introdusa pe piata in anul anterior celui pentru care se face raportarea,
conform tabelului nr. 4a) prevazut in anexa nr. 4;
b) cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare,
reciclare si/sau valorificare termoenergetica, in anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut
in anexa nr. 4.
Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare,
resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate:
a) sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau
valorificata termoenergetic, dupa caz;
b) sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. a);
c) sa raporteze anual, pana la data de 15 martie, datele prevazute la lit. a) Comisiei Nationale
pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului
Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute in
anexa nr. 5.
La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii,
Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice prevazute trebuie sa dovedeasca prin
documente datele raportate.
Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope
uzate destinate reutilizarii inceteaza numai dupa predarea anvelopelor uzate catre persoanele
juridice care le reutilizeaza, le refolosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica
termoenergetic, dupa caz.
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sancjioneaza astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane
fizice si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;
b) nerespectarea prevederilor, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiiior si aplicarea sanctiunilor prevazute paragraful (1) se fac de
catre personalul imputernicit al Comisiei Najionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul
Ministerului Economiei si Comertului, al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului
si al Autoritatii Najionale de Control, conform atributiilor stabilite prin lege.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen dc cel mult 48 de ore de la data
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii prevazute paragraful. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate
in procesul-verbal.
(4) Dispozi|iile referitoare la contraven|ii, prevazute paragrafele (1), (2) si (3), se
completeaza cu prevederile Ordonanjei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiiior, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile
ulterioare.
In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea 1, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili conditiile referitoare la
introducerea pe piata a anvelopelor uzate destinate reutilizarii in activitatea de transport rutier sau
destinate resaparii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ANEXA 1

SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECTFICI UTIUZATI


Anvelopa noua - anvelopa nou-produsa, inclusiv anvelopa rezultata in urma unui proces
tehnologic de resapare, aflata inainte de prima montare dupa resapare, in termen de garantie,
neexploatata.
Anvelopa uzata - orice anvelopa, de tipul celor prevazute in anexa nr. 2 la hotarare, pe care
detinatorul, in urma utilizarii, are intentia sau obligatia de a o scoate din uz.
Anvelopa uzata destinata reutilizarii - orice anvelopa uzata care are valoare de intrebuintarc si este
destinata utilizarii ca atare in activitatea de transport rutier sau este destinata resaparii.
Anvelopa uzata destinata resaparii - orice anvelopa uzata care indeplineste toate conditiile
tehnice necesare resaparii.
Cumparator final - orice persoana fizica sau juridica care cumpara sau dobandeste anvelope noi
si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in scopul utilizarii lor, si nu al comercializarii.
Resapare - procesul tehnologic de reconditionare prin care se reface potentialul de utilizare
al anvelopei, constand in aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopa uzata resapabila sau pe o
anvelopa uzata destinata reutilizarii care indeplineste toate conditiile tehnice pentru realizarea
acestui proces.
Reciclare - orice operatiune de valorificare materiala a anvelopelor uzate, respectiv de
taiere, maruntire, granulare, sau alta operatiune care determina schimbari asupra naturii ori
compozitiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, in scopul obtinerii de materii prime.
Refolosire ca atare - operatiunea de utilizare fara reprocesare a anvelopelor uzate neresapabile, in
scopul realizarii de diguri, tarcuri, aparatoare pentru debarcadere, garduri de siguranta pentru
sosele, autostrazi etc.
Valorificare termoenergetica - operatiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept
combustibil alternativ sau suplirnentar, prin coincinerare in cuptoarele de ciment ori in alte
instalatii care sa asigure recuperarea valorii energetice a acestora, in conditiile prevazute de
Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.

ANEXA 2

LISTA cuprinzand tipurile de anvelope carora li se aplica prevederile hotararii


1. Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere si biciclete
2. Anvelope pentru aeronave
3. Anvelope pentru autoturisme de oras, autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare
4. Anvelope pentru autocarnioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, si semiremorci auto
5. Anvelope pentru tractoare si masuii agricole
6. Anvelope pentru masini si utilaje pentru construite si exploatari miniere.

ANEXA 3

ETAPIZAREA obligatiilor pentru anvelopele uzate

Anul Obligatia

2005 60%

2006 70%

2007 80%

NOTA:
80% reprezinta intreaga cantitate de anvelope introduse pe piata, devenite anvelope uzate, tinandu-
se cont de pierderile in greutate a anvelopelor, prin uzura, de pana la 20% .
ANEXA4
DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute din hotarare
Denumirea societatii..............
Producator/Importator de anvelope
Codul fiscal ......................
Localitatea, judetul ..............
Adresa ............................
Telefon/fax/e-mail ................
Cod CAEN pentru activitatea de baza

ANEXA5

DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice


prevazute din hotarare

Denumirea societatii ...................


Persoana juridica autorizata pentru
colectare/resapare/reciclare/valorificare
termoenergetica a anvelopelor uzate
Codul fiscal ...........................
Localitatea, judetul ...................
Adresa .................................
Telefon/fax/e-mail .....................
Cod CAEN pentru activitatea de baza . . . .

Aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitfijii de gestionare a


anvelopelor uzate

In conformitate cu prevederile paragraful (2) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate,
In temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului
Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ministru de stat, ministrul economiei si comeitului, si
ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:
Se aproba Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activita|ii de gestionare a
anvelopelor uzate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comeitului va
duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME
privind procedura si criteriile de autorizare a activitafii de gestionare a anvelopelor uzate

CAP. 1

Dispozitii generale
Obiectul prezentelor norme il constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a
Aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitfijii de gestionare a
anvelopelor uzate
In conformitate cu prevederile paragraful (2) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate,
In temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului
Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ministru de stat, ministrul economiei si comeitului, si
ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:
Se aproba Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activita|ii de gestionare a
anvelopelor uzate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comeitului va
duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME
privind procedura si criteriile de autorizare a activitafii de gestionare a anvelopelor uzate

CAP. 1

Dispozitii generale
Obiectul prezentelor norme il constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a
autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate de catre persoanele juridice care preiau
responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata
anvelope noi sj/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, conform paragraful (1) din Hotararea
Guvernului nr, 170/2004.

CAP. 2
Procedura de acordarc a autorizatiei
Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda de catre Comisia Nationala pentru
Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, pe o perioada de 3 ani, cu
conditia avizarii anuale.
(1)Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda persoanelor juridice care indeplinesc
criteriile de autorizare prevazute in anexa nr. 1, pe baza urmatoarelor documente obligatorii:
1. cerere-tip de autorizare, conform anexei nr. 2;
2. certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;
3. actul de constituire, in copie;
4. planul de gestionare a anvelopelor uzate;
5. acordurile/precontractele incheiate cu persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi
si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in copie, precum si declarative pe propria raspundere privind
cantitatile de anvelope puse pe piata de acestea in anul precedent;
6. acordurile/precontractele incheiate cu societatile comerciale automate pentru colectarea si/sau
valorificarea anvelopelor uzate, in copie, precum si capacitatile de colectare si valoriiicare ale acestora;
7. caietul de sarcini intocmit in vederea selectarii agentilor economici cu care se vor incheia
contracte de colectare si/sau de valorificare.
(2) Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor poate solicita, dupa caz, orice alte documente
relevante pentru eliberarea autoriza|iei.
Documentele obligatorii prevazute paragraful (1) se depun la registratura Ministerului Economiei si
Comertului pentru Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor.
(1) Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor analizeaza documentele obligatorii si stabileste
daca sunt indeplinite criteriile pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate,
prevazute in anexa nr. 1.
(2) Concluziile se consemneaza intr-un proces-verbal, document care sta la baza emiterii autorizatiei
de gestionare a anvelopelor uzate.
In termen de 30 de zile de la data depunerii documenta|iei obligatorii, Comisia Nationala pentru
Reciclarea Materialelor emite autoriza|ia de gestionare a anvelopelor uzate, conform anexei nr. 3, sau
comunica solicitantului motivul respingerii cererii.

CAP. 3
Procedura de avizare si anulare a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate
Pentru avizarea anuala a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate se depun, la sediul Comisiei
Nationale pentru Reciclarea Materialelor, pana la data de 31 martie a anului urmator, urmatoarele
documente:
- raportul de activitate, care trebuie sa contina:
- cantitatea totala de anvelope noi si/sau de anvelope uzate destinate reutilizarii, pusa pe piata in
anul precedent de catre societatile comerciale cu care s-a incheiat contract de preluare a
responsabilitatii, precurn si o estimare a cantitatii de anvelope care va fi pusa pe piata in anul in curs;
- cantitatea totala de anvelope uzate, colectata in cadrul obligatiilor de preluare a
responsabilitatilor;
- cantitatea totala de anvelope uzate, livrata societatilor automate pentru valorificarea
anvelopelor uzate, si defalcarea pe modalitati de valorificare;
- lista la zi a societatilor comerciale cu care s-au incheiat contracte pentru preluarea responsabilitatii;
- lista la zi a agentilor economici autorizati pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor de
cauciuc, cu care s-au incheiat contracte;
- planul de gestionare a anvelopelor uzate pentru anul in curs;
- documented financiar-contabile din care sa reiasa repartizarea profitului.

CAP. 4

Dispozitii finale
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA1

CRITERII DE AUTORIZARE
-a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate-

1. Sa fie persoana juridica legal constituita numai in scopul gestionarii anvelopelor uzate si al carei
profit se reinvesteste integral in acelasi scop.
2. Ponderea societatilor comerciale cu care persoana juridica legal constituita pentru gestionarea
anvelopelor uzate a incheiat acorduri/precontracte/contracte de preluare a responsabilitatii sa reprezinte
minimum 30% din totalul cantitatii de anvelope puse pe piata.
3. Sa faca dovada ca agentii economici autorizati cu care a incheiat acorduri/precontracte de
colectare si/sau de valorificare pot sa colecteze sj sa valorifice intreaga cantitate de anvelope uzate,
corespunzatoare obligatiilor ce le revin societatilor comerciale carora le va prelua responsabilitatile.
4. Sa nu introduca discriminari contractuale intre persoanele juridice - actionari si ceilalti
contractanti.
5. Sa aiba intocmit planul de gestionare pe termen scurt si mediu a anvelopelor uzate, care sa
cuprinda, in principal;
- modul de organizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate;
- modul de tinantare a activitatii, inclusiv calculul ecovalorii*);
- modalitati de mediatizare a activitatii.
Ecovaloarea trebuie sa fie calculata astfel meat sa genereze un venit suficient pentru a asigura
mijloacele necesare pentru colectarea, valorificarea si transportul anvelopelor uzate.
*) Ecovaloarea reprezinta o contribute baneasca destinata acoperirii costurilor de colectare, de
transport si valorificare a anvelopelor uzate.
ANEXA2

Societatea Comerciala.........................
Nr............../.........,...................

M1NISTERUL ECONOMIST §1 COMERTULUI


Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor

CERERE -pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate

Societatea Comerciala.........................................., cu sediul in............................., str.....................


nr....., bl......, sc........, ap........, judetul/sectorul........................., inregistrata la Oficiul registrului
comertului sub nr......................., cod unic de inregistrare nr.............../.............., telefon................, fax
.................., e-mail...................., reprezentata prin.........................., avand calitatea de
........................................, solicita acordarea autoriza|iei de gestionare a anvelopelor uzate conform
Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
Anexam documentele obligatorii conform paragrafului (1) din Norrnele privind procedura si
criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, aprobate prin Ordinul ministrului
de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
386/243/2004.
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu
originalul

Data.......................

ROMANIA
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI COMISIA NATIONALA
PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR

AUTORIZATIE DE GESTIONARE A ANVELOPELOR UZATE


Seria...........nr.............

Societatea Comerciala......................................, cu sediul in...............................str..........................


nr....., bl......, sc......., ap......, sectorul/judetul........................., inregistrata la Oficiul registrului
comertului sub nr..........................., cod unic de inregistrare nr................, este autorizata sa desfasoare
activitatea de gestionare a anvelopelor uzate.
Prezenta autoriza|ie atesta capacitatea Societatii Comerciale..................................de a prelua
responsabilitatile persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate
destinate reutilizarii.
Prezenta autoriza|ie s-a eliberat in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.

DIRECTOR,

AVIZAT AV1ZAT
Anul ....................... Anul ......
L.S............................ L. S .........

Data emiterii

Powered by http://www.e-referate.ro/
Adevaratul tau prieten
Introducere
Deşi End-of-Life Vehicle (ELV) Directiva 2000/53/CE a intrat în vigoare în octombrie 2000, implementarea la nivel
naţional în unele state membre este încă în curs. Având în vedere că directiva lasă în Uniunea Europeană statelor membre
să definească modalităţile de finanţare şi pentru a monitoriza punerea în aplicare a organiza, opţiunile de reglementare va
varia foarte mult de la ţară la ţară.
PRIVATE () Conform directivei, producătorii de autoturisme sunt responsabile pentru eliminarea tuturor VLE pe care le-
au produs după iulie 2002 şi din ianuarie 2007 pentru toate autovehiculele. Legislaţia prevede că, de asemenea,
producatorii de automobile trebuie să se re-utilizarea şi recupera 85% din greutate VLE până în 2006. Cel puţin 80% din
greutate trebuie să fie re-folosită şi reciclată în timp ce până la 5% pot fi tratate prin intermediul operaţiunilor de
recuperare a energiei. În 2015, acest obiectiv se ridică la 95% din VLE în greutate, 85% din care trebuie să fie refolosite şi
reciclate.
Incertitudinea predomină în jurul costurile reale şi beneficii, fezabilitatea tehnică şi viabilitatea economică ale reciclării şi
opţiuni de recuperare. Greutatea totală de automobile este în creştere şi procentul de materiale plastice în maşini este, de
asemenea în creştere. Ambele elemente ar face foarte dificilă cota 2015.
Poliuretan (PU) este un material plastic extrem de versatil, care este frecvent utilizat în industria de automobile, din cauza
numeroase avantaje economice şi ecologice care le oferă. cererile de PU mai mic impact asupra mediului de autoturisme
prin reducerea greutăţii vehiculului şi îmbunătăţirea eficienţei consumului de combustibil. În acelaşi timp, excelentă a
sunetului de absorbţie, vibraţii-umezire şi calităţile de absorbţie a şocurilor PU contribuie la un confort mai mare şi
nivelurile de siguranţă. Pe baza rezultatelor / greutate, din poliuretan este de foarte multe ori cele mai bune materiale
disponibile.
PU este reciclabil şi recuperabil printr-o serie de metode diferite (www.isopa.org pentru fişe). Există diferite factori
externi, cum ar fi condiţiile locale, capacităţile de piaţă şi cantitatea şi calitatea de material recuperat. Acestea trebuie să fie
luate în considerare atunci când se stabileşte care opţiune este preferabilă în raport cu consideraţiile de mediu şi tehnice şi
economice de fezabilitate.
ISOPA Euromoulders şi lucrează împreună pentru a analiza viabilitatea de reciclare şi opţiuni diferite de recuperare pentru
scaune de autoturisme de la vehiculele de viaţă şi următoarele opţiuni sunt discutate în această fişă:
• Demontare de scaune de masina şi reciclarea materialelor de spumă PU.
• Distrugerea de scaune auto complete şi de utilizare a fracţiunii organice bogate Concasor lumina de reziduuri pentru
intermediari de sinteză reciclare
• Separarea PU flexibile din reziduul de tocare de a utiliza ca materie primă secundară după curat de la contaminare
Din cauza diferenţei dintre diferitele ţări în infrastructură, tocătoare şi a operaţiunilor de dezmembrare, industria de
reciclare existente şi operaţiunile de recuperare, este de aşteptat ca multe scheme diferite se va dezvolta în întreaga Uniune
Europeană.
2
Demontare de pernelor scaunelor PU
Sub astăzi existente şi sus-venire legislaţia naţională VSU, dezmembrare cuprinde o serie de măsuri importante, cum ar fi
depoluare şi îndepărtarea de piese pentru refolosire. În viitor, activitatea se poate extinde la eliminarea piese pentru
reciclarea materialelor, în funcţie de eficienţa costurilor sau demontarea mandatat de piese alese astfel încât a pernei
scaunului de către, în câteva cazuri, legislaţia naţională.
În Europa, atât în Italia şi în Ţările de Jos selectat dezmembrare are deja loc. În Italia decizia de a dezafecta pernelor
scaunelor depinde de condiţiile de piaţă, cum ar fi veniturile primite pentru PU baloturi de dismantler. Fiat Auto Reciclare
(FA.RE) sistemul nu oferă nici o subvenţie de a continua. În Ţările de Jos lanţul totală de dezmembrare, logistică şi vânzări
de baloturi de PU este subventionat de Auto Reciclarea Olanda (ARN).
Dezmembrare a scaunului PU trebuie să fie rentabile atunci când se consideră, pe baza valorii generate de PU ambalat în
comparaţie cu spuma PU asieta disponibile pe piaţă din paturile şi producţia de mobilier. Pe lângă înţelegerea şi
cunoştinţele legate de această eficienţă a costurilor aspectul de calitate a 12 ani de consum spumă post a fost cercetat. În
plus faţă de etapa de demontare aspectele de colectare şi transport cantităţi mari de spumă au fost estimate [1].
Dezmembrarea materialului scaunului PU fost analizate cu ajutorul informaţiilor primite de la ARN în NL şi FA.RE în
Italia. cantităţi mari de spumă (aproximativ 10 de tone) de la FA.RE şi sistemele de ARN au fost folosite pentru analize
vizuale, fizice şi chimice.
Rezultatele (vezi tabelul 1) a arătat că contaminare a materialului locuri PU este destul de scăzut în comparaţie cu spuma
PU în shredder de reziduuri. Suma totală de metale grele este destul de ridicată în PU [2] şi peste 1000 ppm pentru Ca, Cr,
Co, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Sb şi Sn din metale reglementate grele.
O comparaţie între rezultatele medii analitice din spuma PU VSU din scaunele demontate şi din reziduuri Concasor (SR)
spumă poliuretanică este prezentată mai jos:
Caracteristicile sfârşitul ciclului de viaţă de spumă PU dezmembrate sunt extrem de diferite şi semnificativ mai bune decât
spuma de la SRS. Acest lucru nu este surprinzator ca spumă PU absoarbe o cantitate mare de metale grele şi alte
componente lichide încă prezente în VSU atunci când sa trece printr-un distrugător. Contaminare a spumei SR cu alte
componente este extrem de ridicată şi face orice tip de curăţare foarte costisitoare şi implică un risc ridicat pentru clientul
final al acestui spuma PU de la SR pentru aplicaţii, cum ar fi re-lipire.
3
scenarii diferite, au fost luate în considerare [1], în scopul de a face o estimare a costurilor suplimentare logistice de perne
PU dezmembrate. Acestea sunt (a) fiecare dismantler a investit în propria sa de presă de balotare şi comprese perne PU
înainte de transport pentru reciclare; (b) dismantler colectează perne PU în containere, iar transportul acestora la un centru
de balotare din apropiere sau (c) există de transport de perne necomprimate de la PU dismantler la reciclatori. Rezultatele
detaliate pot fi văzute în referinţă [1] pentru Germania.
În funcţie de scenariile de un cost optim între costurile de investiţii pentru legat şi de funcţionare a costurilor pentru
transportul reale au fost determinate. Costurile pot varia între 1,10 € / kg şi 0,75 € / kg pentru spuma PU.
Materii prime de reciclare
Gazificare
Dintre toate procesele de reciclare materii prime, procesul de gazeificare este probabil să se dovedesc a fi unul din cel mai
mare interes pentru materiale din poliuretan. Într-un proces cu două etape, materiale plastice mixte sunt incalzite si apoi
combinate cu aer sau oxigen. Un gaz de sinteză, constând în monoxid de carbon si hidrogen este produs. Acest produs
gazos poate fi folosit într-o gamă largă de procese de rafinare, precum şi producerea de metanol, amoniac şi-oxo alcooli.
În studiile, cu materiale poliuretani formează o mică parte din furaje mixte de deşeuri din material plastic, de azot inerente
poliuretani sa dovedit a fi benefice în procesul de neutralizare acid de gaze şi a îmbunătăţit astfel economia procesului.
Există deja o instalaţie la scară industrială [2] în funcţiune după cum se arată în figura 1.
Noduri comerciale de gazificare, care rulează pe o gamă largă de surse de hrana pentru animale, sunt în funcţiune peste tot
în lume. Această metodă este, de asemenea, recunoscut pentru deşeurile de ambalaje şi de reziduuri de automobile
shredder de reciclare de către autorităţile germane.
Figura 1 - gasifier pentru pretratate deşeurilor solide
Sursa: www.svz-mbh.de
4
Furnal Reducerea agent
Opţiunea cea mai recent dezvoltate a fost condus de către Combinatul Siderurgic Bremer în Germania, folosind materiale
plastice amestecate de ambalare.
În trecut, ulei grele sau praf de cărbune a fost folosit ca un agent de reducere într-un furnal pentru transformarea
minereului de fier la fier metalic. În prezent, până la 30% din aceste materiale pot fi înlocuite cu materiale plastice mixte,
care sunt injectate în cuptor. La temperaturi mai mari de 2000 ° C, materialele plastice sunt defalcate, în principal în
monoxid de carbon si hidrogen. Aceste capta oxigenul din minereu de fier, producătoare de dioxid de carbon, apă caldă şi
fontă.
Ceilalţi operatori de furnal se arată acum un interes într-o gamă de materiale plastice fluxuri de deşeuri mixte. Este
probabil că această opţiune va oferi o soluţie volum mare pentru o mare parte a deşeurilor care va deveni disponibil în
viitorul apropiat.
Această metodă este recunoscut pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje, de către autorităţile germane [3]. În prezent, este
folosit în două fabrici mari în Germania.
Volkswagen [4, 5] a, împreună cu alţii, a dezvoltat un proces în care fracţiunea de plastic de reziduuri de la tăiere, este
utilizat în furnale. Studiile anterioare au arătat că PU singura care poate fi, de asemenea, utilizate.
Chemolysis
Chemolysis din poliuretane este un proces în cazul în care depolimerizarea macromolecule PU sunt defalcate în unităţi mai
mici, prin intermediul agenţilor reactivi. De apă (hidroliză), glicoli (glicoliza), acizi (acidolysis) şi amine (aminolysis)
servesc de obicei ca reactivi pentru a rupe legătura uretan (4, 6). Produsele rezultate pot fi reasamblate în polimeri de
poliuretan care sunt adecvate pentru re-utilizarea în aplicaţii similare cu cele pentru care componentele originale au fost
angajaţi. Cu toate acestea, este necesar să se procesul de materii prime de compoziţie cunoscută, în vederea obţinerii de
produse consistent şi previzibil, regenerate şi că nu este cazul pentru scaunele din PU în maşinile vechi, care variază în
mod semnificativ în compoziţia lor, în special pe o perioadă lungă de ani. În plus, sa demonstrat că reciclarea chimica
poate fi numai cost eficient cu suficient de scară mare (30.000 la 50.000 de tone pe an) şi cu un flux de intrare bine
specificate. Aceste criterii sunt dificil de îndeplinit pentru deşeuri de consum post. Datorită costurilor ridicate lanţ totale,
reciclarea chimică a perne post-consum PU scaunului nu este văzută ca o opţiune viabilă economic.
Spălarea de spumă poliuretanică scos din Concasor
Reziduu
O opţiune pentru cererile de poliuretan pentru a îndeplini obiectivele de reciclare în maşini (de exemplu, în principal,
scaune auto) ar putea fi separarea de spuma PU de reziduuri rezultate de la tăiere. Datorită poluării grele din aceste piese
PU-un proces de spalare trebuie sa efectuat înainte ca materialul poate fi aplicat la orice utilizare ulterioară.
5
Într-un studiu de euro-turnare şi ISOPA, bucăţi de spumă PU au fost selectate manual din fracţiune uşoară de reziduuri de
tocare a două importante companii Shredder: Galloo în Belgia / Franţa şi EMR în Marea Britanie. În fiecare caz 450 kg de
spumă au fost alesi în trei porţiuni de 150 kg fiecare. Aceste spume au fost spălate în echipamente care societatea belgiană
Salyp au construit în Ieper bazat pe o licenţă de Argonne National Laboratory din SUA. Orice cerere secundare ale spuma
PU necesită niveluri minime de impurităţi şi a emisiilor. Scopul studiului a fost de a obţine informaţii despre performanţa
procesului de spălare în termeni de mizerie (dioxid de siliciu, oxid de fier şi petrol), metale grele, bifenili policloruraţi
(PCB's) şi compuşi organici volatili (COV).
Pornind de la piese tipice murdar spuma PU, contaminate cu ulei, nisip şi oxid de fier, în principal, procesul de spalare a
emis un produs vizual curat. Dirt a fost, evident, eliminat eficient. Analize detaliate, cu toate acestea, s-au dovedit că
nivelurile de PCB rămâne destul de ridicat după procesul de spălare şi va fi, prin urmare, de îngrijorare în ceea ce priveşte
UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) protocol. Unele metale grele arată concentraţii care va inhiba o serie de
aplicaţii potenţiale suplimentare. În cele din urmă a emisiilor (COV şi ceaţă - comportamentul aburirii) depăşesc nivelurile
care au fost acceptate de industria de automobile.
Figura 3-nespălat spuma
În rezumat, se poate concluziona că Salyp spălat tehnologie, care este în prezent mai bune tehnici disponibile pentru astfel
de procese de curăţare, nu este încă capabil de a crea un produs cu adevarat curat PU din reziduuri tocare. Pieţele europene
actuale pentru produsele reciclate PU sunt furnizate în principal prin poştă curat fluxuri de deşeuri industriale (azi 50 la
60.000 de tone) într-o bună calitate la un cost rezonabil. cantităţi mari din acest spuma sunt exportate în afara Europei. Prin
urmare, aplicaţii potenţiale pentru re-spuma lipit fabricate din spălate post-consum PU sunt foarte limitate. În consecinţă,
separarea PU din SR de automobile şi spălarea ulterioară astăzi nu poate fi considerată ca o soluţie realistă.
Figura 4-spălate cu spumă
Concluzii
Punerea în aplicare a Directivei VSU va, cel mai probabil, duce la abordări diferite în întreaga Uniune Europeană. Acest
lucru se datorează la sistemele naţionale existente, cum ar fi în Ţările de Jos, în grade diferite, costurile forţei de muncă
pentru dezmembrare, la diferite condiţii geografice cu privire la datele demografice, cum ar fi densitatea populaţiei, la
instalaţiile existente de operare pentru recuperarea de energie şi reciclarea materiilor prime şi la faza de depozite de deşeuri
uşor diferite -out calendarul şi alţi factori mai multe legate de investiţiile în noi centrale.
Spumă PU perna scaunului poate contribui la cerinţele privind reciclarea şi recuperarea de energie. Alegerea rutei de a
contribui la aceste contingente depinde foarte mult de diferitele condiţii naţionale sau locale. Decizie care modul în care
conformitatea vor fi îndeplinite va fi în mare parte influenţată de producătorii de echipament original şi naţionale punerea
în aplicare a Directivei VSU. Euro-turnare şi ISOPA au petrecut considerabil
6
eforturile de a analiza diferite opţiuni pentru scaunele din PU şi să propună cele mai bune practici. Alegerea celor mai bune
soluţii pentru PU trebuie să reflecte următoarele criterii:
• Piata şi calitatea produsului
• Aspecte de mediu
• Investiţii şi monetare deficitului
Euro-turnare şi ISOPA va participa în cadrul industriei la mare pentru a se asigura că aspectele specifice PU sunt înţelese şi
luate în considerare în sistemele globale de recuperare a VSU.