Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

1. Tematica şi bibliografia examenului sau concursului privind


dobândirea calităţii de notar stagiar______________________________ 1
2. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale___________ 8
3. Ordinul nr. 2.333/C/2013 al ministrului justiţiei privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995________________________________________ 65
4. Hotărârea nr. 10/2014 a Congresului Notarilor Publici din România
pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici
din România______________________________________________ 188
5. Hotărârea nr. 9/2015 a Congresului Notarilor Publici din România
pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici
din România______________________________________________ 212
6. Ordinul nr. 2792/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului
sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar________ 220
7. Ordinul nr. 1494/C/2014 al ministrului justiţiei privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de
definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public_____ 247
8. Hotărârea nr. 78/2014 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor
Publici din România privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Institutului Notarial Român_____________ 280
9. Hotărârea nr. 128/2015 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor
Publici din România privind aprobarea Statutului Institutului
Notarial Român___________________________________________ 297
10. Hotărârea nr. 75/2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor
Publici din România pentru aprobarea Regulamentului privind
metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către
Camerele Notarilor Publici pe actele notariale____________________ 308
11. Ordinul nr. 1903/C/2011 al ministrului justiţiei privind condiţiile
de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare
privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse
de clienţii instituţiilor de credit________________________________ 323
12. Ordinul nr. 1346/2011 al ministrului mediului şi pădurilor
pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de
utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul
de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori_________________ 325
13. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic______________________________ 345