Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala-

Clasa: a V-a

Propunator: Pițigoi Oana Georgiana

Data: 13.01.2017

Aria curriculara Limbă și Comunicare

Disciplina: Limba Rusă

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de invatare Cazul Dativ

Tema lectiei: Despre mine

Tipul lectiei Predare

Competentele specifice

Obiective operationale (la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să)


1. să spună regula de formare a structurii pentru exprimarea varstei

2. să folosească noile cuvinte în structri

3. să utilizeze noțiunile în propoziții pentru a se descrie

4. să citească și să traducă noile texte

Resurse procedurale:

- Metodee si procedee exercitiu, conversație, explicatie, joc didactic


- Mod de grupare frontal, pe echipe
- Resurse materiale:
- Mijloace de invatamant laptop, videoproiector, manual, caiet, fisa de lucru, carduri, filmulete, marker
- Evaluare:
- observatie sistematica, tema pentru acasa
- Timp de lucru: 45 minute

Bibliografie: manualul
Detalieri de conţinut OR Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Exprimarea vârstei 1.1 Exerciţii de discriminare auditivă a Activitate individuală Casetă Itemi de completare
Cazul dativ al pronumelor la cazul dativ audio, fişe
pronumelor.», Mu, OH,
OHA ,OHO
2.2 Alcătuire de enunţuri cu structurile noi în lanţ

Desene reprezentând torturi


Exerciţii de confirmare a receptării textului cu lumânări Activitate pe
Text suport; Fraţii mei 3.2 scris prin răspunsuri la întrebări de control grupe Fişe
mai mici1
Exerciţii de completare
4.3 Activitate individuală
Prezentare/ Exerciţii de repetare a cuvintelor care Activitate individuală (CD) Observare pe baza scării de
autoprezentare 2.2 2.3 exprimă numere de la 1 la 20 Alcătuire de audio Activitate în perechi clasificare (1 )1
Exprimarea vârstei dialoguri despre vârstă Fotografii de familie Activitate
Numeralul (11-20) Text 3.2 4.1 pe grupe
suport: Eu şi prietenii / Răspunsuri la întrebări de control Temă acasă
colegii mei Activitate în echipe Rebus
Jocuri de cuvinte

Exerciții
1) Тишка - весёлый мальчишка.
2) У него есть братишка .

-Меня ........ Маруся. Я ........... в Москве. Мне одиннадцать ........ Я


очень............. блондинка. У меня круглое ......, большие голубые ..........
светлые .................... Я ............... музыку и спорт. Давай дружить через
компьютер!

- Вася, дай мне, пожалуйста, твой какрандаш!


-Нет, ты ею поломаешь. Саша всё время смеётся. Андрей добры всегда помогает
друзьям. й
жадны
й
весёл
ый

2. Portofoliu: Copilul despre sine


Termen de finalizare: sfârşitul anului

Produsul: o colecţie de materiale care oferă date despre fiecare copil Portofoliul fiecărui elev va cuprinde:

- autoportretul (poze, descrieri şi desene)


- portretul (descrieri şi desene făcute de colegi)
- adresă (descrieri, desene, cărţi de vizită, plicuri)
- probe scrise, răspunsuri la chestionare, compuneri, creaţii literare
- fişe de observare a activităţii şi comportamentului
- autoevaluări
casete video, audio conţinând prezentări orale ale elevului, situaţii de învăţare în grup.

S-ar putea să vă placă și