Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ REZUMATIVĂ

TEMA Abilitățile noncognitive

1. Competenţe specifice

La finalul parcurgerii acestui modul de formare, cursanţii vor fi capabili:


 Să identifice componentele non-cognitive ale unor situații de învățare și interacțiune
didactică din experiența personală și profesională
 Să analizeze critic atitudini și comportamente ale actorilor educaționali (elevi, părinți,
profesori) din perspectiva abilităților noncognitive
 Să proiecteze activități de dezvoltarea a abilităților noncognitive ale elevilor,
integrate în activitatea didactică la clasă

2. Conţinuturi asociate temei

 Abilități noncognitive versus abilități cognitive


 Activități de dezvoltare a abilităților noncognitive în învățare

3. Bugetul de timp alocat temei, pe conţinuturi tematice, pe tipuri de activităţi şi pe


forme de organizare a programului

4. Strategii de formare utilizate în cadrul temei

 story-telling;
 discuție de grup
 Metoda Open space
 Reflecție ghidată prin instrumente art-creative

5. Strategii de evaluare de parcurs utilizate în cadrul temei

Pe parcursul derulării activităţii de formare din cadrul acestei teme, cursanţii vor participa la
secvenţe de evaluare reflexivă a învăţării , prin organizarea de sesiuni de împărtăşire de
experienţe, de analiză de opinii, atitudini, motivaţii.

În vederea pregătirii portofoliului final de evaluare, piesele de portofoliu din cadrul acestui
modul de formare sunt următoarele:
 Proiectarea unor activități de dezvoltare a abilităților non-cognitive la clasă
 Strategii și instrumente de evaluarea a impactului propriei activități de dezvoltare a
abilităților non-cognitive
6. Schiţa/rezumatul temei

Această temă de formare propune cadrelor didactice participante la curs un set de activități
de dezvoltare a abilitățilo non-cognitive pe care aceștia urmează să le aplice la clasă și să
evalueze impactul acestora asupra stării de bine și rezultatelor în învățare ale elevilor.
7. Bibliografie
 Carol S. Dweck (2006) Mindset: The New Psychology of Success, Ballantine Books, Penguin
Random House LLC, New Yourk
 Balica, M. (et all), (20016) Dezvoltarea abilităților noncognitive la adolescenții din România,
Alpha MDN, Buzău
8. Planificarea detaliată a activităţii faţă-în-faţă

Ziua 1
Subteme Scenarii de formare Durată Tipul
activităţii

SUBTEMA 1  prezentarea teoretică a conceptului de 1h Activitate


abilități noncognitive (ppt) teoretică
Abilități
noncognitive  Exercițiu de abordare apreciativă - lucru în 30' Aplicații
versus abilități perechi – Ce apreciem la ceilalți? Dar la noi practice
cognitive înșine?

 5 ELEMENTE CHEIE pentru un profesor 1h Activitate


echilibrat – prezentare (ppt) teoretică

SUBTEMA 2 Prezentarea interactivă a unui set de activități de 2 h 30 Activitate


Activități de dezvoltare a abilităților noncognitive, integrate în teoretică
dezvoltare a cadrul diferitelor discipline
ACTIVITATEA 1 SĂ NE CUNOAȘTEM
abilităților
• Exercitiul 1 CEA MAI BUNĂ VARIANTĂ A MEA!
noncognitive în • Exercițiul 2 AUTOBUZUL ASEMĂNĂRILOR
învățare • Exercițiul 3 UNDE MĂ SIMT ÎN SIGURANȚĂ?
• Exercițiul 4 SĂ FACEM „PLĂCINTE” ÎMPREUNĂ
ACTIVITATEA 2. SUNT O PERSOANĂ UNICĂ ȘI
VALOROASĂ!
• Exercitiul 1 CÂT E DE DIFICIL SĂ NUMĂRĂM
PÂNĂ LA 3! 1..2..3
• Exercițiul 2 COPACUL CALITĂȚILOR
• Exercițiul 3 CARTEA MEA DE VIZIT
• Exercițiul 4 SFOARA CĂLĂTOARE10
• Exercițiul 5 RECUNOȘTINȚĂ
Prezentarea interactivă a unui set de activități de 1h 30 Aplicații
dezvoltare a abilităților noncognitive, integrate în practice
cadrul diferitelor discipline
ACTIVITATEA 3. CINE SUNT EU?
• Exercitiul 1 HEP! BOING!PAU!
• Exercițiul 2 HARTA PERSONALĂ
• Exercițiul 3 CINE SUNT EU?
ACTIVITATEA 4 DE CE NE SIMȚIM RESPINȘI SAU
EXCLUȘI UNEORI?
• Exercitiul 1 STATUILE
• Exercițiul 2 CERCUL
• Exercițiul 3 PUNCTUL NEGRU

Organizarea unui forum în care fiecare participant va 1h Evaluare


oferi reflecții asupra activităților realizate: Cum m-am
simțit în timpul acestor activități? Ce am descoperit
nou? Ce îmi propun să fac diferit atunci când mă voi
întoarce la școală?
Ziua 2

Subtem Scenarii de formare Dur Tipul


e ată activi
tăţii
SUBTE Vizionarea filmului Puterea de a crede că poți mai mult! – Carol 1h Activi
MA 1 Dweck tate
Abilități teore
noncog https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing tică
nitive _that_you_can_improve?language=ro
versus Dezbatere privind rolul motivației și al încrederii în sine atunci când 1h Aplica
abilități învățăm. ții
cognitiv practi
e ce
Prezentarea conceptelor de Mentalitate de dezvoltare versus 30
mentalitate fixă, în viziunea lui Carol Dwek
SUBTE Prezentarea interactivă a unui set de activități de dezvoltare a abilităților 2h Activi
MA 2 noncognitive, integrate în cadrul diferitelor discipline 30 tate
Activită teore
ți de ACTIVITATEA 5 LUMEA PRIN OCHII UNUI NEVĂZĂTOR tică
• Exercitiul 1 HIPNOZA BRAZILIANĂ
dezvolt
• Exercițiul 2 ORBIREA
are a
• Exercițiul 3 VINDECĂTORUL
abilitățil ACTIVITATEA 6 SUNT O PERSOANĂ TOLERANTĂ?
or • Exercitiul 1 CÂT DUREAZĂ UN MINUT?
noncog • Exercițiul 2 POTCOAVA
nitive în • Exercițiul 3 POVESTEA LUI ABIGALE
învățare ACTIVITATEA 7 TEATRU FORUM
• Exercitiul 1 Povestea mea
• Exercițiul 2 Teatru forum pe tema discriminării
ACTIVITATEA 8. EU PESTE 20 DE ANI....
• Exercitiul 1 VISUL MEU
• Exercițiul 2 PLANURI DE VIITOR
- Proiectarea unei lecții în care vor fi integrate activități/exerciții 1h Aplica
de dezvoltare a abilităților noncognitive – exercițiu de grup 30 ții
- Prezentarea proiectului practi
ce

- Reflecții personale privind rolul activităților de dezvoltare a 1h Evalu


abilităților noncognitive în învățare are

S-ar putea să vă placă și