Sunteți pe pagina 1din 2

SEM 1

UNITATEA nr. 1: INTRODUCERE

UNITATEA nr. 2: COPILĂRIA


A.FICŢIUNE LITERARĂ.
TEME:
a) Familia
-Mara, Ioan Slavici
LC: exprimarea orală - Monologul.
b) Aventură, călătorie;
-Ciulinii Bărăganului, Panait Istrati
LC: exprimarea scrisă -tipuri de texte. Relatarea unei experienţe personale. Exercitii.Aplicatii.
c) Joc, ioacă;
-Acasă, Fănuş Neagu
LC: Dialogul
Tipuri dialogice frecvente:
1)Conversaţia curentă; 2)Discuţia argumentativă;
Exerciţii, aplicaţii.
d) Şcoala;
-Moină, George Bacovia
e) Joc, joacă;
-De-a v-aţi ascuns…, Tudor Arghezi
B.FICŢIUNE ŞI REALITATE.
TEME:
a) Aventură, călătorie
-Deşertul pentru totdeauna, Octavian Paler
LC: Tipuri de texte
1) Fişa de lectură;
2) Jurnalul de lectură.
b) Familia;
-După-amiaza de sâmbătă, Valeriu Cristea
LC: Redactarea de texte
1) Referatul; 2) Eseul structurat.
Exerciţii, aplicaţii

UNITATEA NR. 3: ADOLESCENŢA


A.FICŢIUNE LITERARĂ.
Teme:
a) Familia:
-Viaţa la ţară, Duiliu Zamfirescu
LC: Tipuri de texte: Descrierea (ştiinţifică şi expresiv-literară). Exerciţii, aplicaţii.
b) Lumi fantastice;

-La conac, I.L.Caragiale.


LC: Tipuri de texte; Argumentaţia; rezumatul; povestirea.
c) Iubirea;

-Donna Alba, Gib I. Mihăescu


LC: Tipuri de texte: Caracterizare de personaj. (Etape şi mijloacele sale de realizare).
d) Scene din viaţa de ieri şi de azi;
-Enigma Otiliei, George Călinescu
LC: Niveluri de constituire a mesajului: Nivelul fonetic, ortografic şi de punctuaţie.
e) Iubirea adolescentină;
-Lasă-ţi lumea..., Mihai Eminescu
b) Vârsta de aur a dragostei, Nichita Stănescu
B.FICŢIUNE ŞI REALITATE.
TEME:
a) Şcoala;
Jurnal, Titu Maiorescu
LC: Niveluri de constituire a mesajului: Nivelul morfosintactic. Exerciţii şi aplicaţii.

SEM 2
b) Familia;
-Viaţa ca o pradă, Marin Preda
LC: Niveluri de constituire a mesajului: Nivelul lexico-semantic.
c) Iubirea;
-Scrisori de dragoste, Mihai Eminescu şi Veronica Micle
LC: Tipuri de texte
1)Ştirile; 3)Corespondenţa privată şi oficială;
2)Anunţurile publicitare; 4)Formularele tipizate
Exerciţii. Aplicaţii.

UNITATEA NR. 4: MATURITATEA

UNITATEA NR. 5: SENECTUTEA